Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Робочий зошит для учнів "Неорганічні речовини" (11 клас, І семестр)

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 11 Клас

20.10.2021

59

2

0

Опис документу:

При створенні робочого зошита з хімії я мала за мету зібрати та упорядкувати інформаційні матеріали, покращити ефективність уроку; визначити фактори впливу на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів; формувати основи хімічної культури та творчих здібностей школярів, раціонально використовувати час уроку; активізувати пізнавальний інтерес дітей та збільшити частку самостійної роботи учнів; спонукати школярів до пошуку нової інформації; замінити репродуктивні види діяльності продуктивними.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Робочий зошит

з хімії (неорганічні речовини) І семестр


Вчитель:

Качмар І. І.

Урок

Тема: Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. ЛР № 1. Ознайомлення із зразками простих неметалічних речовин


Мета: повторити з учнями будову атома; сформулювати загальну характеристику неметалічних елементів за розміщенням у періодичній системі; дати поняття неметалам як простим речовинам; виховувати уважність та спостережливість під час демонстрацій.


Пам‘ятка

 1. У періодичній системі є окремі групи хімічних елементів, які подібні за властивостями: лужні елементи, лужно-земельні, халькогени, галогени, інертні гази.

 2. Група у періодичній системі означає кількість електронів на останній електронній орбіталі.

 3. Період – кількість електронних орбіталей, по яких рухаються електрони.

 4. Будь-яка проста речовина складається з молекул, а молекули із атомів. Вид атомів з однаковим зарядом ядра – це хімічний елемент.

 5. Порядковий номер (N) ХЕ=заряду ядра (Z) ХЕ=кількості протонів (p) ХЕ=кількості електронів (e-); кількість нуклонів (A) ХЕ – це відносна атомна маса ХЕ; кількість нейтронів n=AZ .

 6. Йони бувають двох типів: позитивно заряджений йон називається катіоном (речовини, які віддають свої валентні електрони є катіонами), негативно заряджений іон – аніон (речовини, які приймають валентні електрони стають негативно зарядженими іонами, тобто аніонами).

 7. Валентність елемента – це здатність його атома сполучатися з такими самими або іншими атомами.

 8. Енергетично вигідна взаємодія між атомами, молекулами, йонами в речовині називається хімічним зв‘язком (типи ХЗ: йонний, ковалентний, металічний, водневий)

 9. Речовини, які приймають електрони. Називаються окисниками (неметали); речовини, які в процесі хімічної реакції віддають електрони, називаються відновниками

 10. Ступінь окиснення – це умовний заряд, який такий самий як і валентність хімічного елемента

 11. Електронегативність елементів – це здатність атома притягувати електрони.

 12. Ряд електронегативності неметалічних елементів

F, O, N,CI, Br, S, C, P, Si, H


Електронегативність зменшується


План.

 1. Характеристика неметалічних елементів за розміщенням у періодичній системі.

 2. Неметали як прості речовини.

 3. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення із зразками простих неметалічних речовин1.Властивість атомів неметалічних елементів схематично можна відобразити: Е+nе-→Еn- (атоми здатні бути окисниками)

Виняток хімічний елемент Гідроген утворює тільки катіон: Н+1

Атоми неметалічних елментів мають на зовнішньому енергетичному рівні від ___до ____електронів.

Цікаво знати

За добування й дослідження

«найагресивнішого» неметалу

Фтору французький учений

А. Муассан у 1906 р. отримав Нобелівську премію з хімії.

Цікаво знати

Бор і силіцій не взаємодіють із воднем. Проте сполуки відповідних елементів із Гідрогеном відомі.

Підгрупа Карбону (робота з періодичною системою)


ГАЛОГЕНИ («СОЛЕРОДНІ»)

Прості речовини

Фізичні властивості

F 2 – Флуор – світло-жовтий газ

CI2 – Хлор – жовто-зелений газ

Br2 – Бром – червоно-бура рідина

I2 – Йод – темно-сіра кристалічна речовина

Зростає густина галогену

Збільшується температура кипіння і плавлення

Зменшується реакційна здатність

Йод здатен до сублімації-коли тверда речовина переходить у газоподібну, обминаючи рідкий стан.

Хімічні властивості

1.З воднем утворюють газоподібні сполуки, водні розчини яких є кислотами

2. З металами утворюють солі

3. Більш активний галоген витискує менш активний із його солей і кислот


ІНЕРТНІ ГАЗИ

Не, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Їхні молекули одноатомні. На відміну від усіх інших неметалів вони не утворюють сполук з воднем і металами.


3. Лабораторна робота № 1

Тема: Ознайомлення із зразками простих неметалічних речовин.

Мета: вивчити зовнішній вигляд зразків запропонованих неметалічних речовин.

Обладнання та реактиви: сірка, йод.


ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 1. Бром викликає хімічний опік, яд.

 2. Йод кристалічний викликає також хімічний опік.

 3. Сірка – екзему в особливо чутливих людей.

Підпис у журналі по ТБ.

Хід роботи

 1. Охарактеризувати будову атома сірки (варіант 1), йоду (варіант 2), брому (варіант 3), хлору (варіант 4), оксигену (варіант 5) та записати для них фізичний зміст періодичного закону.

 2. Складіть електронну формулу іона, який має 10 електронів та 7 протонів. Зазначте кількість р-електронів у цьому іоні.

 3. Сублімація – це … .

 4. Ознайомлення із зразками сірки та йоду.


Розглянути зразки.

 1. Зовнішній вигляд __________________

 2. Розташування у періодичні й системі_________

 3. Хімічний символ __________________

 4. Назва хімічних елементів___________________

 5. Відносна атомна маса елементів ______________

 6. Відносна молекулярна маса простих речовин ___

 7. Заряд ядра________________

 8. Протонне число_________________

 9. Нуклонне число________________

 10. Фізичний зміст періодичного закону________

 11. Електронні формули сірки та йоду_______

 12. Записати хімічне рівняння взаємодії з Гідрогеном та Натрієм_____________

Висновки.Урок

Тема: Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі


Мета: дати поняття явище алотропії, ознайомити учнів з алотропними модифікаціями Оксигену і Карбону. Сформулювати значення озонового шару для життя організмів на Землі.


 1. Запишіть схему перетворення атома Хлору на йон, використавши електронні формули частинок.

 2. Назвіть неметалічний елемент, який утворює тільки катіон.

 3. Чому неметалічні елементи називають інакше р-елементами, крім Гідрогену та Гелію (s-елементи)

 4. Завдання 5 (ст. 12)

 5. Назвати неметал, який здатен до сублімації.

План.

 1. Явище алотропії. (робота з підручником, с.12)

 2. Алотропні модифікації Оксигену та Карбону.

 3. Значення озонового шару для життя організмів на землі.

Порівняльна характеристика кисню та озону

Ознаки для порівняння

Кисень

Озон

Фізичні властивості


 1. Агрегатний стан

Газ

Газ

 1. Запах

Відсутній

Різкий запах

 1. Розчинність

Малорозчинний у воді

Добре розчинний у воді

 1. Густина

Трохи важчий за повітря

Важчий за повітря у 1,5 рази

Хімічні властивості


 1. Окисні властивості

Є окисником

Набагато сильніший окисник (окиснює навіть срібло)

 1. Стійкість молекули

Стійка

Нестійка O3=O2+O

 1. Відношення до барвників

Не змінює забарвлення речовин

Знебарвлює барвники

Біологічні властивості

Вдихання чистого кисню призводить до отруєння організму

Дуже отруйний. Допустима концентрація його в
повітрі – 0,1 мкг/л


Алотропні модифікації Карбону

Назва

Властивість

Алмаз

Найтвердіша речовина з природних твердих речовин, має вигляд безбарвних прозорих кристалів, що сильно заломлюють світло

Графіт

М‘який мінерал, має вигляд сірої, непрозорої, масної на дотик маси, добре проводить електричний струм, але тільки в певних напрямках

Карбін

Кристалічний порошок, чорного кольору

Фулерени (відносять речовини з парним числом атомів Карбону: С18 – С1020 і т.д.). ці молекули складаються з атомів Карбону, об‘єднаних у п‘яти-, і шестикутники зі спільними ребрами.

Кристалічні речовини чорного кольору

Цікаво знати. Таблиці алотропних модифікацій Фосфору, Сірки, Силіцію.


Озонові дірки в атмосфері

На висоті 20 - 50 км повітря містить підвищену кількість озону (О3). Цікаво, що озону

в цьому шарі міститься дуже мало, він би утворив шар завтовшки 2 — 3 мм. Незважаючи на малу густину, озоновий щит надійно захищає все живе від дії УФ-променів. Виявлене різке зменшення шару озону над Антарктидою - своєрідна «озонова дірка». Вміст озону над Антарктидою дедалі зменшується, межі «озонової дірки» розширюються в бік Австралії, Південної Америки та Африки. Найбільших розмірів дірка досягає у жовтні (арктична весна), а потім вона зменшується. Щодо причин цього явища є такі припущення:

 1. взаємодія Оксидів нітрогену з озоном;

 2. реакція антропогенного, хлору з озоном.

Виявлено озонову дірку менших розміріві у Північній півкулі (над Шпіцбергеном). Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує зменшенням врожаїв, збільшенням шкідливих мутацій, зростанням захворювань на рак шкіри та катаракту очей.


Урок

Тема: Поширеність неметалічних елементів у природі, застосування неметалів


Мета: сформулювати поширеність неметалічних елементів у природі; дати поняття атомній частці елемента; охарактеризувати застосування неметалів.


 1. Назвати алотропні модифікації Карбону.

 2. Які хвороби спричинює озонова діра.

 3. Найтвердіша алотропна модифікація Карбону на Землі.

 4. Перерахувати алотропні модифікації сірки.

 5. Котрого неметалу алотропна модифікація схожа на алмаз, лише крихка.


План.

 1. Неметали у природі.

 2. Застосування неметалів.


Атомна частка елемента – це (робота з підручником, с. 7)

Клітини всіх живих організмів складаються із органічних речовин (білки, жири, вуглеводи) і води, а вони в свою чергу із неметалів.

Гідроген у природі

Вміст гідрогену на Землі дуже малий, хоча він найпоширенішим елементом у Всесвіті

Карбон у природі


Атмосфера

Рослини

Тварини

Мінерали


Фосфор у природі

У живих організмах АТФ, скелет

У земній корі

Нітроген у природі


Оксиген у природі ___________________

Силіцій у природі_____________________

Сульфур у природі_____________________


Урок

Тема: Поняття про адсорбцію. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів


Мета: дати поняття про адсорбцію; сформулювати основні фізичні та хімічні властивості неметалів; виховувати уважність та спостережливість під час демонстрацій.


Самостійна робота

З адача 21 (варіант 1), 22 (варіант 2), с.20Демонстрація (с.23). Адсорбція речовин


 • Фізичні властивості. (робота з підручником, с.16)

 • Хімічні властивості.

1. Взаємодія з металами. Сірка з алюмінієм.

2.Взаємодія з воднем. Чим електронегативний елемент, тим активніша його проста речовина. Записати утворення хлороводню.

3.Реакція з киснем. Чим менш електронегативний елемент, тим активніше його проста речовина взаємодіє з киснем. Записати утворення води.

Галогени з киснем не взаємодіють, чому?Урок

Контрольна робота № 1


Мета: узагальнити знання та вміння учнів про неметалічні елементи.


Варіант 1

Варіант 2

1. Поширеність хімічного елемента визначають за його __________, тобто відношення ___________.

2. Використавши уявлення про збуджений стан атома, спрогнозуйте можливі значення валентності Силіцію.

3. Виписати речовини із молекулярною будовою та зазначити ступінь окислення: LiCI, HCI, NaH, Na2S, MgO, CO, NF3, CaF2.

4. Сірка вступає в реакції з воднем і киснем. Напишіть відповідні хімічні рівняння.

5. Вищий солетворний оксид елемента має відносну молекулярну масу 108 і містить 74,08 % Оксигену. Що це за елемент?

6. Обчислити масові частки елементів в хлоридній кислоті.

7. Найбільш електронегативний неметал.

1. Значення валентності неметалічного елемента визначають кількістю ______________ у його атомі.

2. Використавши уявлення про збуджений стан атома, спрогнозуйте можливі значення валентності Хлору.

3. Виписати речовини із йонною будовою та зазначити ступінь окислення: LiCI, HCI, NaH, Na2S, MgO, CO, NF3, CaF2.

4. Складіть рівняння реакції хлору з калієм, цинком.

5. Вищий солетворний оксид елемента має відносну молекулярну масу 108 і містить 74,08 % Оксигену. Що це за елемент?

6. Обчислити масові частки елементів в бромідній кислоті.

7. Найменш електронегативний неметалУрок

Тема: Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.


Мета: сформулювати неметалічні елементи з гідрогеном; дати поняття леткі сполуки; охарактеризувати хлоридну кислоту, хлориди.


План.

 1. Неметалічні елементи з гідрогеном. Леткі сполуки.

 2. Хлоридна кислота. Хлориди.

1 . Майже всі неметалічні елементи, крім інертних газів, утворюють сполуки з Гідрогеном. Їх загальна формула – НnЕ або ЕНn. Для цих сполук найчастіше використовують тривіальні назви.

В они мають молекулярну будову. Майже всі вони є газами. Водні розчини сполук галогенів із Гідрогеном і Сульфуру із Гідрогеном виявляють властивості кислот.

2. Робота з підручником (с. 29). Зробити опорний конспект.

Будова гідроген хлориду

Фізичні властивості хлороводню

Хімічні властивості хлоридної кислоти

Хлориди

Застосування

1. Молекулярна формула

2. Структурна формула

3. Електронна формула


1.

2. Як називається водний розчин хлороводню

3. Тривіальна назва хлоридної кислоти

4. Добування хлороводню та хлоридної кислоти.

1.Взаємодія з металами – реакція заміщення. Назвати продукти реакції

2. Взаємодія з основними оксидами. Реакція обміну йонів. Назвати продукти

3. Взаємодія з солями – реакція іонного обміну або нейтралізації.

1. Дати поняття.

2. Фізичні властивості.

3. Кристало-гідрати__

4. Хімічні властивості
Урок

Тема: Склад, фізичні властивості, добування амоніаку і гідрогенхлориду.


Мета: сформулювати амоніаку, охарактеризувати його фізичні властивості; визначити добування амоніаку. Повторити добування гідроген хлориду; виховувати спостережливість під час експерименту.


Самостійна робота

 • Записати рівняння реакції добування хлороводню (варіант 1) та хлоридної кислоти (варіант 2).

 • Завдання 36 (с. 35)

 • Записати якісний та кількісний склад кухонної солі.

 • Визначити масову частку Хлору у кухонній солі. 1. Створення опорного конспекту (робота з підручником, с.36)

 2. Дати поняття нашатирний спирт , нашатирь.
Будова амоніаку

Фізичні властивості.


Хімічні властивості

Добування

Застосування

1. Молекулярна формула

2. Графічна формула

3. Тип зв‘язку

4. Тривіальна назва

1. _______1. Реакція з водою-сполучення. Назвати продукт

2. Взаємодія з активними металами-заміщення

3. Реакція з кислотами – сполучення

4. Реакція з солями1. Промисловий спосіб.

2. Лабораторний спосіб
Д одаток


Урок

Тема: Солі амонію. ЛР № 2,3. Якісна реакція на йон амонію та хлорид-йону


Мета: дати поняття солям амонію; зазначити, що всі солі амонію під час нагрівання розкладаються, розклад амоній дихромату є окисно-відновною реакцією; виховувати уважність та спостережливість


Завдання 45 (с. 43)

Солі амонію – це складні речовини, які складаються з катіона амонію та кислотного залишку (робота з підручником, с. 44)

 • Записати формулу саліку (тривіальна назва амоній карбонату)

 • Записати реакцію розкладу саліку

 • Реакція утворення "вулкану" – розклад дихромат амонію

 • З аписати формулу аміачної селітри (амоній нітрату)

Лабораторна робота № 2,3

Тема: Якісна реакція на йон амонію та хлорид-йону

Мета: _________________________

Обладнання: штатив з пробірками, сухий спирт, сірники, пробіркотримач

Реактиви: нашатирний спирт, соляна кислота, індикатори: фенолфталеїн, лакмус, метилоранж, аргентум нітрату (нітрат срібла).


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 1. Кислоти та луги – їдкі речовини.

З правила по техніці безпеки ознайомився (ла). Підпис у журналі по ТБ


Хід роботи

Дослід 1. Вивчити середовище нашатирного спирту.

У 3-ьох пробірках нашатирний спирт, до першої пробірки додати фенолфталеїн, до 2-гої – лакмус, до 3-ьої - метилоранж.

Дослід 2. Добути нашатирь або амоній хлориду

До розчину гідроксид амонію додати соляної кислоти.

Дослід 3. Провести якісну реакцію на йон амонію.

Добутий нашатирь почати нагрівати.

Дослід 4. Провести якісну реакцію на хлорид-йон

До розчину нашатирю додати нітрат срібла.


1. Проробити досліди, спостереження записати у таблицю.
Індикатори

ФФ

Лакмус

МО

Висновки

Реагент

Нашатирний спирт – це ___________

Записати формулу та дисоціацію
1. Зазначити яке середовище має нашатирний спирт.

2.

Записати хімічну назву і до якого класу сполук відносять дану речовину.

3. На які йони дисоціює даний спирт, назвати їх.


Добути нашатирь або амоній хлориду

Дії виконання роботи

Записати рівняння реакції

Висновки1.Тривіальна та хімічна назва утвореної речовини

2. Записати дисоціацію утвореної речовини та зазначити йони.

Провести якісну реакцію на йон амонію

Дії виконання роботи

Записати рівняння реакції

Висновки1. Які продукти реакції утворилися, назвати їх.

2. По якій ознаці визначаємо, що в речовині міститься йон амонію.

3. Тривіальна та хімічна назва утвореної водневої сполуки.

4. Зазначити тип реакції

5. Амоній- йон -це

Провести якісну реакцію на хлорид-йон

Дії виконання роботи

Записати рівняння реакції

Висновки1. Які продукти реакції утворилися, назвати їх.

2. По якій ознаці визначаємо, що в амоній хлориду міститься хлорид-йон.

3. Хлорид-йон - це

4. Зазначити тип реакції.


Урок

Тема: Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів.


Мета: сформулювати оксиди неметалічних елементів; охарактеризувати кислотний характер оксидів; дати поняття гідратів оксидів неметалів; поняття парникового ефекту та кислотні дощі.

Загальна формула оксидів: ЕхОу

П ам‘ятка

Таблиці "Оксиди неметалічних елементів"

Оксиди IV групи періодичної системи

СО

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості

Несолетвірний

СО2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С. О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


SiO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Оксиди V групи періодичної системи

N2O

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


NО

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С. О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


N2 O3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


NO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


N2 O5

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Р2 O3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Р2 O5

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Оксиди VІ групи періодичної системи

Записати формулу води, переоксиду водню (робота з підручником)

SO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


SO3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивостіКислотні дощі

Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись з вологою, утво­рюють дрібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами або інколи кислотним снігом. Ці дощі справляють шкідливу дію на довкілля.

 1. Врожайність знижується внаслідок ушкодження листя кислотами.

 2. Спричиняють вимивання з ґрунту кальцію, калію, магнію, що викликає деградацію фауни та флори.

 3. Деградують та гинуть ліси (особливо кедр, бук, тис).

 4. Отруюється вода озер і ставків, в яких гине риба (лосось, форель тощо) і численні види комах.

 5. Зникнення комах у водоймах призводить до щезання птахів і тварин, які ними живляться.

 6. Зникнення лісів у гірських районах (Карпати) зумовлює збільшення кількості гірських зсувів і селів.

 7. Різко прискорюється руйнування пам'ятників архітектури, житлових будинків, що оздоблені вапняком, мармуром.

 8. Вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.


Парниковий ефект

У земній атмосфері вуглекислий газ діє як скло у парнику: пропускає сонячне світло, але затримує тепло розігрітої Сонцем поверхні Землі. Це викликає розіг­рівання планети, відоме під назвою «парникового ефекту». Постійне збільшення кіль­кості спалюваного органічного палива призводить до підвищення концентрації СО2 в атмо­сферному повітрі (на початку XX ст. ~ 0,029%, сьогодні - 0,034%). Прогнози показу­ють, що до середини XXI ст. вміст СО2 подвоїться, що прйзведе до різкого посилення пар­никового ефекту, і температура, на планеті підвищиться. Виникнуть ще дві небезпечні проблеми: швидке танення льодовиків в Арктиці та Антарктиці і підняття рівня Світового океану. Такі зміни супроводжуватимуться змінами клімату, які навіть важ­ко передбачити.Практична робота


Ознайомлення із дослідами

Дослід 1. Добування карбон (ІV) оксиду.

Покладіть у пробірку кілька кусочків мармуру, вапняку або крейди. Долийте розчин хлоридної кислоти.

Дослід 2. Дія вуглекислого газу на процес горіння.

У пробірку з речовинами, які отримали в досліді 1, помістіть запалену скіпку. Позначте, що відбувається з полум‘ям скіпки.

Дослід 3. Взаємодія вуглекислого газу з вапняною водою.

Закрийте пробірку з речовинами, які використовувалися в досліді 2, пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у склянку з вапняною водою. Зверніть увагу на зміни, що відбуваються в склянці, на початку досліду та через 10 хвилин.


Протокол оформлення практичної роботи

Практична робота № __

Тема: Добування карбон (ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів та гідрокарбонатів.


Мета: самостійно


Обладнання: штатив з пробірками, сухий спирт, пробка з газовідвідною трубкою, скіпка, сірники.

Реактиви: кусочки крейди, розчин соляної кислоти та кальцій гідроксиду (вапняна вода)

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 1. Хлоридна кислота, розчин кальцій гідроксиду – їдкі речовини. При потраплянні на шкіру або одяг їх слід змити проточною водою

З правилами техніки безпеки ознайомлений (а) та зобов‘язуюсь їх виконувати.


Добування карбон (ІV) оксиду

Записати рівняння реакції:

1. У молекулярному вигляді.

2. Повному йонному.

3. Скороченому іонному вигляді.

Позначте, що відбувається з речовинами, що реагують:

А) утворюється осад;

Б) розчинюється осад;

В) виділяється газ;

Г) змінюється колір розчину.

1. Як називається утворений оксид?

2. Записати його молекулярну та структурну формули.

3. Записати формулу й назвати гідрату оксиду.

Дія вуглекислого газу на процес горіння

Позначте, що відбувається з полум‘ям скіпки:

А) стає яскравішим;

Б) не змінюється;

В) гасне.

Поясніть особливості горіння скіпки за наявності вуглекислого газу.

Взаємодія вуглекислого газу з вапняною водою

Записати рівняння реакції:

1. У молекулярному вигляді.

2. Повному йонному.

3. Скороченому іонному вигляді.

Позначте, що відбувається в склянці з вапняною водою під час пропускання вуглекислого газу:

А) випадання осаду;

Б) зміна кольору розчину.

Записати рівняння реакції:

1. У молекулярному вигляді.

2. Повному йонному.

3. Скороченому іонному вигляді.

Позначте, що відбувається в склянці з вапняною водою під час тривалого пропускання вуглекислого газу:

А) зміна кольору осаду;

Б) зміна кольору розчину;

В) розчинення осаду.

1. Назвати продукт взаємодії вуглекислого газу з вапняною водою.

2. Назвати продукт взаємодії при надмірному пропусканні вуглекислого газу у вапняну воду.

3. Карбонати – це середні-прості солі, які … . Записати формулу кальцій карбонат.

4. Гідрогенкарбонати – це кислі солі, які … . Записати формулу кальцій гідроген карбонат
Урок

Тема: Сульфатна кислота і сульфати. ЛР № 4,5. Якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів


Мета: охарактеризувати сульфатну кислоту і сульфати; провести якісну реакцію на сульфат-йон; сформулювати застосування сульфатної кислоти та сульфатів.


 1. Назвати оксид, який спричинює парниковий ефект.

 2. Записати формули оксидів, що спричинюють випадання кислотних дощів.

 3. Записати природній процес утворення вуглекислого газу та назвати процес.


Робота з підручником (с. 65), комп‘ютерними слайдами


Будова молекули

1. Склад сульфатної кислоти

2. Молекулярна формула

3. Графічна формула

4. С.О. елементів

5. Хімічна та тривіальна назва


Фізичні властивості

Хімічні властивості

Техніка безпеки: зазначити розбавлення сульфатної кислоти

1. Записати дисоціацію та назвати аніони.

2. Взаємодія з металами (концентрована, розбавлена). Ряд активності металів

3. Реакція з основами.

4. Реакція з основними оксидами.

5. Реакція з солями

Добування сірчаної кислоти

Застосування


Сульфати
Лабораторні досліди


Ознайомлення з дослідами

Дослід 1. Ознайомлення зі зразками сірки та її природних сполук

Розглянути та охарактеризувати запропоновані вчителем зразки мінералів

Дослід 2. Дія індикаторів на сульфатну кислоту

До трьох пробірок з сульфатної кислотою додати індикатори: фенолфталеїн, метилоранж, лакмус.

Дослід 3. Якісна реакція на сульфат-іон

Налийте в пробірку розчин натрій сульфату (купрум сульфату) або сульфатної кислоти та розчин барій хлориду.

Дослід 4. Взаємодія розбавленої сульфатної кислоти з металами

До сульфатної кислоти розбавленої додайте цинк.

Дослід 5. Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з міддю.

У пробірку опустити мідний дріт та додати концентровану сірчану кислоту, почати нагрівати пробірку.

Дослід 6. Обвуглення сахарози

Всипати сахарозу у стакан й додати концентровану сірчану кислоту.


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 1. Кислоти – їдкі речовини.

 2. Барій хлорид подразнює слизову оболонку носа та викликає бронхіт – токсичний.

З правила по техніці безпеки ознайомився (ла). Підпис у журналі по ТБ


Протокол оформлення лабораторної роботи

Лабораторна робота № ___

Тема: Ознайомлення зі зразками сірки та її природних сполук. Визначення сульфат іонів у розчині. Вивчення хімічних властивостей концентрованої та розбавленої сульфатної кислоти.


Мета: ________________________


Обладнання: штатив з пробірками, хімічний стакан, піпетка, скляна паличка, сухий спирт, сірники.

Реактиви: пірит, гіпс, барій хлорид, сульфат натрію (сульфат міді-мідний купорос), сульфатна концентрована кислота, вода, сахароза, мідний дріт, цинк індикатори: фенолфталеїн, лакмус, метилоранж.


Хід роботи

Проробити досліди та заповнити таблицю

Ознайомлення зі зразками сірки

та її природних сполук

Зразки мінералів

Висновки

Пірит -

1. Хімічна назва мінералу

2. Хімічна формула

3. Зовнішній вигляд

4. Галузь застосування

Гіпс -


Мідний купорос -


Дія індикаторів на сульфатну кислоту

Індикатори

Колір

Фенолфталеїн


Лакмус


Метилоранж


Якісна реакція на сульфат-іон

Речовини у схемі перетворень

Рівняння реакції у молеку-лярному, йонному повному та скорочених виглядах

Висновки

…→…↓


1. У процесі реакції утворюється (назва продуктів).

2. Випадає осад ___ кольору барій____.

3. Барій сульфат (добре, погано) розчинний у воді.

Хімічні властивості сульфатної (сірчаної кислоти)

Взаємодія розбавленої сульфатної кислоти

з металами

Рівняння реакції

Висновки


1. Назвати продукти реакції.

2. Зазначити тип реакції.

3. Як називається газ, що виділився?

Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти

з міддю

Рівняння реакції

Висновки


1. Назвати продукти реакції.

2. Як називається газ, що виділився?

Обвуглення сахарози

Рівняння реакції

Висновки
Урок 14

Контрольна робота № 2 (картки)

 1. Записати формулу амоніаку у молекулярному, структурному та електронному виглядах.

 2. Аміак – газ чи рідина.

 3. Записати формулу нашатирю.

 4. Записати формулу нашатирного спирту.

 5. Записати молекулярну формулу фосфорного ангідриду.

 6. Який оксид фосфору утворюється при надлишку кисню? (5-ти валентний)

 7. Який оксид фосфору утворюється при надлишку фосфору?

 8. Що називається алотропією.

 9. Які визнаєте алотропні модифікації кисню?

 10. Які ви знаєте алотропні модифікації сірки?

 11. Назвати два йони.

 12. Що таке ступінь окислення.


Урок

Тема: Нітратна кислота і нітрати. Проблема вмісту нітратів у харчовій промисловості. ЛР № 6,7 Ознайомлення із зразками нітратів та солей амонію та мінеральними добривами.


Мета: охарактеризувати нітратну кислоту і нітрати; провести якісну реакцію на нітрат-йон; сформулювати застосування нітратної кислоти та нітратів; виховувати уважність та спостережливість під час дабораторних дослідів.

Таблиця "Проблема вмісту нітратів у харчовій промисловості", комп‘ютерна презентація


Будова молекули

1. Склад нітратної кислоти

2. Молекулярна формула

3. Графічна формула

4. С.О. елементів

5. Хімічна та тривіальна назва


Фізичні властивості

Хімічні властивості

Техніка безпеки: зазначити розбавлення сульфатної кислоти

1. Записати дисоціацію та назвати аніони.

2. Взаємодія з металами (концентрована, розбавлена). Ряд активності металів

3. Реакція з основами.

4. Реакція з основними оксидами.

5. Реакція з солями

Добування нітратної кислоти кислоти

Застосування


Нітрати


Види обробки

Зменшення вмісту нітратів, %

Тривале зберігання овочів (кілька місяців). Нітрати – хімічно активні сполуки, але разом з ними в овочах зменшується й кількість вітамінів.

30-50

Різноманітне харчування. Не вживати їжу щодня один і той самий овоч.

-

Вимочування картоплі в 1 % - му розчинні кухонної солі чи аскорбінової кислоти протягом доби. Потім розчин слід змити.

90

Приготування соків, пюре

-

Примітка. Сушіння підвищує вміст нітратів у продуктах харчування

Лабораторні досліди

Тема: Ознайомлення із зразками нітратів та солей амонію та мінеральними добривами.

Мета: _________________

Обладнання: штатив з пробірками, скляні палички

Реактиви: нітрати, МД, вода


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Під час виконання роботи дотримуйтесь правил техніки безпеки.

З правилами ТБ ознайомлений (а) та зобов‘язуюсь їх виконувати.


Дослід. Ознайомлення зі запропонованими зразками

Розглянути зразки. Звернути увагу на їх колір, форму кристалів.

Вивчити розчинність нітратів та МД.


Назва і хімічна формула

Тип (нітратне, фосфатне)

Масова частка Нітрогену або фосфору

Зовнішній вигляд

Розчин-ність у воді при кімнат. темп.

Амоній сульфат

(NH4)2SO4

Аміачна селітра

NH4NO3

Амофос

NH4H2PO4

Карбамід (сечовина)

(NH2)2CO

Подвійний суперфосфат

Ca(H2PO4)2

Фосфоритне борошно

Ca3(PO4)2

Суперфосфат

CaSO4׳

2Ca(H2PO4)2


Якісна реакція на нітрат-іон

Дослід.

У пробірку помістити трохи міді та додати концентрованої нітратної кислоти.

 1. Записати рівняння реакції .___________________

 2. Записати назву утвореного газу. ___________.

 3. Зазначити ступінь оксилення Нітрогену у даному газі.

 4. Відмітити колір газу _______


Розчинність нітратів

Дослід.

У пробірку насипати трохи нітрату калію і долити води.

 1. Розчинність супроводжується з виділенням чи поглинанням теплоти__________________

 2. Ендотермічна реакція - _______________


Висновки

До розчинних добрив (швидкодіючих) належать _______________________________________________
До нерозчинних добрив (уповільненої дії) належать _______________________________________________


Ортофосфатна кислота. Ортофосфати

(п. 11, с. 77, автор Попель)

Підготувати опорний конспект –

домашня-самостійна робота

Будова молекули

1. Склад ортофосфатної кислоти

2. Молекулярна формула

3. Графічна формула

4. С.О. елементів

5. Хімічна та тривіальна назва


Фізичні властивості

Хімічні властивості

1. Записати дисоціацію та назвати аніони.

2. Характерні всі властивості кислот

Добування нітратної кислоти кислоти

Застосування


Ортофосфати


Урок

Тема: Загальні відомості про мінеральні добрива.


Мета: сформулювати класифікацію мінеральних добрив; дати поняття мінеральним добривам.


Перевірка домашнього завдання

Таблиця "Мінеральні добрива"


Добрива – це речовина органічного (біологічного і неорганічного (мінерального походження, які вносять в грунт, щоб поліпшити живлення рослин і тим підвищити їхню врожайність

Добрива

Азотні добрива

Фосфорні

Калійні

Комплексні

Найважливіші азотні добрива

Найважливіші фосфорні добрива

Селітри:

натрієва: _______

аміачна:_________

Амофос

____________


Суперфосфат

_____________

Подвійний суперфосфат

___________________


58


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.