Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Робочий зошит для учнів 7 класу (ІІ частина)

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 7 Клас

20.10.2021

228

5

0

Опис документу:

При створенні робочого зошита з хімії я мала за мету зібрати та упорядкувати інформаційні матеріали, покращити ефективність уроку; визначити фактори впливу на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів; формувати основи хімічної культури та творчих здібностей школярів, раціонально використовувати час уроку; активізувати пізнавальний інтерес дітей та збільшити частку самостійної роботи учнів; спонукати школярів до пошуку нової інформації; замінити репродуктивні види діяльності продуктивними.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Качмар І.І. Хімія. 7 клас.Робочий зошит.- Кострино, 2014.- 146 с.РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З ХІМІЇ


7 КЛАС

ІІ ЧАСТИНА


Зміст

1

Тема. Повторити початкові хімічні поняття ................

6

2

Тема. Повітря, його склад...............................................

10

3

Тема. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. ............................................

17

4

Тема. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій...............................................................

22

5

Тема. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння...........

28

6

Тема. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню...............................................................

31

7

Тема. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню..................................................................................

34

8

Практичні роботи№ 4.......................................................

39

9

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. ..................................

43

10

Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).............................................................................

46

11

Тема. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).........................................

47

12

Тема. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин..................................

51

13

Тема. Колообіг Оксигену в природі. .............................

54

14

Тема. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.................................................

57

15

Тема. Контрольна робота № 2.........................................

62

16

Тема. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. ............

68

17

Тема. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина..........................................................

77

18

Тема. Кількісний склад розчину. Масова частка 7озчиненої речовини.........................................................


87

19

Тема. Виготовлення розчину..........................................

90

20

Тема. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Розрахункові задачі № 3..............

92

21

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи..................................

99

22

Тема. Поняття про індикатори

Лабораторний дослід № 6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.............................

105

23

Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.........................................

116

24

Тема. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.......................................................................

128

25

Тема. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах...............................................................

132

26

Тема. Контрольна робота № 3.........................................

141

Додаток. Календарно-тематичний план....................................

144


ВСТУП

Робочий зошит написаний на основі досвіду викладання хімії вчителькою Костринської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Завдання робочого зошиту підібрані у відповідності до змісту навчального матеріалу і державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів ХІМІЯ 7-9 класи затверджено Міністерством освіти і науки України наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06 2012 р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

Мета розробки робочого зошиту:

 • зібрати та упорядкувати інформаційні матеріали;

 • покращити ефективність уроку;

 • визначити фактори впливу на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

 • формувати основи хімічної культури та творчих здібностей школярів;

 • раціонально використовувати час уроку;

 • активізувати пізнавальний інтерес дітей;

 • збільшити частку самостійної роботи учнів;

 • спонукати школярів до пошуку нової інформації.

 • Замінити репродуктивні види діяльності продуктивними

Робочий зошит призначений для учнів 7 класу.

Складений за календарним плануванням і вміщує всі поурочні уроки, а також опорні схеми, завдання для самоперевірки, ілюстрований матеріал, хвилинки-цікавинки, хімічний словник, інформаційні хвилинки, хімічний тренажер, інтерактивні вправи: "Оброби інформацію", "Лаборант", "Хімічний диктант", вікторина, тренувальні вправи.

Обрано таку послідовність викладання навчального матеріалу: 7 клас. Вступ. Тема 1. Початкові хімічні поняття. Тема 2. Кисень. Тема 3. Вода. Усього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних.

Складається з двох частин.

І частина робочого зошита вміщує такий навчальний матеріал: Вступ (3 години). Тема 1. Початкові хімічні поняття. (21 година)

ІІ частина робочого зошита вміщує - Тема 2. Кисень (13 годин). Тема 3. Вода (10 годин).

Учням пропонується така структура робочого зошиту.

1. Оголошення мети уроку, тобто компетентності учнів при вивченні нового матеріалу:

Я знатиму

Освітня компетентність

Я вмітиму

Розвиваюча компетентність

Я могтиму

Виховна компетентність

2. План уроку

Умовні позначення

 • Повтори

 • Зорієнтуйся

 • Вивчи

 • Відтвори

 • Запам‘ятай

 • Досліджуй вдома


Урок 23 (1)

Тема. Повторити початкові хімічні поняття

Основні поняття: речовина, молекула, атом, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, хімічний елемент, валентність, періодична система, властивості, хімічна реакція, масова частка елемента в речовині

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Вікторина

1) Явище, що супроводжується виділенням теплоти та світла. _______________________________________________________

2) Цифра, що стоїть перед хімічною формулою. ______________

3) Речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемента, називаються____________________________________

4) Явища, за яких речовини залишаються незмінними, називаються_____________________________________________

5) Найменша неподільна частинка речовини__________________

6) Який метал є рідким за звичайних умов? __________________

7) Чому не можна фільтруванням виокремити цукор з розчину? _______________________________________________________

8) Як можна відокремити залізну стружку від суміші? _________


2. Перед вами вісім малюнків органів людини і вісім формул хімічних речовин. Об,єднайте речовину та її місцезнаходження в організмі людини.
Білок

Са

НСІ

NaCl

S

F

I

Fe

Відповіді

Кістки


Шлунок


Сльози


Вухо


Емаль зубів


Щитовидна залоза


Гемоглобін крові


Волосся3. Лаборант

У розчин хлоридної кислоти опускають яйце. Оскільки питома вага яйця більша, то воно опускається на дно. Однак на поверхні яйця починається хімічна реакція, у результаті якої яйце крутиться і спливає.

Запитання:

 • Чому яйце спливає?________________________________

 • Які процеси відбуваються у стакані?__________________

 • Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються:

CaCO3 + ______= _____ ↑+ CaCl2 + ______


4. Загадки

1. Що видно, коли нічого не видно? (Туман)


2. У небі хмаринкою літала,

На землю пташиною сіла,

Перетворилась на льодинку

І постояла на сходинках.

А покотилась, як із гірки,

То заспівала дуже дзвінко.

(Три агрегатні стани речовини)


3. Принцип дії як у сита,

А на вигляд зовсім ні.

На столі стоїть і плаче,

Тільки ти ж бо підійди. (Фільтр)

4. На повітрі он яка,

Зразу погляд приверта.

А у воду як пірне –

Не побачиш ти ніде. (Розчинна речовина)

5. Я найменший від усіх,

Ти без мене ані кроку.

А як з киснем я зійдусь –

То отримаєш вологу. (Водень)


САМОПЕРЕВІРКА

1. Тестування за допомогою пррграмного середовища Test-W2

2. Письмовий залік

Варіант 1

І рівень

1. Масова частка елемента показує:

а) яка частина маси речовини припадає на атоми даного елемента;

б) яка частина атомів речовини припадає на атоми даного елемента;

в) як відноситься атомна маса даного елемента до маси молекули речовини;

г) правильної відповіді немає.

2.Приклади формул тільки простих речовин наведені у відповіді:

    а) HCl ,   H2O,   Al2O3 

    б) Al,  Al2O3,  FeS

    в) O2,  Cl2S

    г) правильної відповіді немає.

3. Запис  6H2  означає :

     а) 6 атомів Гідрогену;

     б) 6 молекул води;

     в) 6 молекул водню;

     г) правильної відповіді немає.

 ІІ рівень

4. Що називається рівнянням хімічної реакції?

5. Визначте валентність Хлору в сполуках:

             Cl2O,   Cl2O5,   Cl2O7,  HCl .

6. Серед перелічених явищ виберіть хімічні:

     а) прокисання яблучного соку;

     б) танення снігу;

     в) висихання білизни після прання;

     г) гниття деревини.

 ІІІ рівень

7. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій:

    а)  Cu + O2   →    CuO

    б)  Ca + H3PO4     →     Ca3(PO4)2 + H2

    в)  H2O    →      H2 + O2

    г)  Na + H2O     →      NaOH + H2

8. Складіть формули сполук Сульфуру (ІІ) з Калієм, Кальцієм, Алюмінієм. Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин.

IV рівень

9. Основною частиною мінералу гематиту є ферум (ІІІ) оксид. Складіть рівняння хімічної реакції утворення цієї речовини з простих речовин – заліза й кисню. Обчисліть масові частки елементів в даній речовині.


Варіант 2

І рівень

1. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію:

    а) дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції;

    б) періодично змінюється під час хімічної реакції;

    в) менша за масу речовин, що утворилися в результаті реакції;

    г) правильної відповіді немає.

2. Для позначення на письмі чотирьох молекул вуглекислого газу використовують запис:

    а) CO2 

    б) 3O2

    в) 3CO2

    г) правильної відповіді немає.

3.Приклади формул тільки складних речовин наведені у відповіді:

     а) CuO,  O2,  Cu;

     б) HCl ,  H2O,  Al2O3;

     в) Al,  Al2O3,  AlCl3

     г) правильної відповіді немає.

 ІІ рівень

4. Які явища називаються хімічними ?

5. Визначте валентність Сульфуру в сполуках:

             H2S,   SO3,   SO2,  CaS.

6. Під час грози від блискавки загорілося дерево. Про які явища йде мова в цьому реченні ? Поясніть свою відповідь.

 ІІІ рівень

7. Розставте коефіцієнти в схемах хімічних реакцій :

    а)  Al + Cl2    →    AlCl3

    б)  Al + H2SO4     →     Al2(SO4)3 + H2

    в)  HCl   →       H2 + Cl2

    г)  Fe2O3 + H2O    →       Fe(OH)3

8. Складіть формули оксидів НатріюКупруму(ІІ),  Алюмінію.

    Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин.

 IV рівень

9. При реакції фосфору з киснем утворюється фосфор(V) оксид. Складіть рівняння хімічної реакції утворення цього оксиду. Обчисліть масові частки елементів в даній речовині.


Урок 24 (2)

Тема. Повітря, його склад.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Під керівництвом учителя визначати мету роботи і план її виконання, відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту, до пояснення вчителя, зв’язно й послідовно описувати побачене

Я вмітиму

Виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова; нове, незрозуміле, робити висновок–узагальнення за допомогою вчителя

Я могтиму

Знаходить у тексті конкретні відомості, дотримувати правила поведінки на уроці, розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, співпрацювати в команді


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

Розгадайте ребус і визначте тему уроку
ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Проведіть спостереження: «Скільки часу людина може жити без повітря?»

Глибоко вдихніть й утримуйте повітря протягом 30 секунд (скільки зможете).

Як кожен з вас почував себе наприкінці експерименту?. Сформулюйте висновок.

Повітря людині потрібне для ______________________________.


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

П рочитайте текст

Навколо Землі є спеціальна повітряна оболонка. Її ще часто називають Повітряним океаном. В цього океану немає берегів, він починається від поверхні Землі й поступово переходить у Космос, у нескінченість. Він складається з повітря і є дуже легким та безбарвним. Але ми його не бачимо, адже воно прозоре. Кожний день, кожну годину, хвилину, самі цього не помічаючи, ми „купаємося ” в ньому. І перехожі на вулицях, і тварини, рослини, і навіть будинки та машини „купаються ” в ньому. Повітря є повсюди: на вулиці, у кімнаті, в землі, у воді. Будь яке місце на Землі заповнене повітрям.

Складається повітряний океан із суміші газів: азоту, кисню, вуглекислого газу. Повітря також містить водяну пару, маса якої постійно змінюється. Крім основних газів, у повітрі є домішки.

Знайдіть в тексті інформацію про склад повітря. Доповніть (усно) речення.


Відеофрагмент "Атмосфера Землі"

http://ivanna117.blogspot.com/


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Таблиця "Склад повітря"

Газ

Частка газу, % (округлене)

об'ємна

масова

Азот N2

Кисень О2

Аргон Аr

Оксид карбону (ІV) СО2

Інші гази

78 % (за об'ємом)

21 % (за об'ємом)

0,93% (за об'ємом)

0,03% (за об'ємом)


0,04% (за об'ємом)

75,5% (за масою)

23% (за масою)

1,3% (за масою)

0,05% (за масою)


0,015% (за масою)

2. Повітря – це суміш газів, що утворюють повітряну оболонку: ______, _______, _______. Повітря також містить ________ пару та різні _______.

Кожний з газів виконує свою роль.

У повітрі міститься азот - газ, який непридатний для дихання, його найбільше. Рослини перетворюють азот на тверді сполуки, що називаються білками і є вкрай важливими для інших живих організмів.

3. Кисень становить п'яту частину повітря на Землі. Найголовніший, без нього не було б життя на Землі. Його утворюють і виділяють у повітря тільки зелені рослини. Кисень розчиняється у воді. Розчиненим киснем дихають рослини і тварини, які живуть у водоймах. Кисень потрібний для дихання людям, тваринам, рослинам.

Вдихаючи кисень, люди та тварини видихають вуглекислий газ. Він потрапляє у повітря, атмосферу під час горіння, виверження вулканів, унаслідок перегнивання решток рослин і тварин. Вуглекислий газ дуже важливий для росту рослин. При диханні живі організми поглинають із повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ.

4. У повітрі є водяна пара. Вона виділяється в повітря листям рослин, під час дихання людей і тварин. А також внаслідок випаровування води з ґрунту, з поверхні озер, морів і океанів. Водяна пара перетворюється на дощ і сніг, без яких життя на Землі було б неможливе.

Крім газів, у повітрі є домішки (дим, сажа, пил та інші речовини).


ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Назвіть за схемою склад повітря. Покажіть складову повітря, що найважливіша для організмів.

2. Продемонструйте наочно, з чого складається повітря.

• Намалюйте в зошиті 78 синіх кружечків та поясніть, що вони позначають? (Азот, який міститься у повітрі).

• Домалюйте 21 червоний кружечок. Що вони позначають? (Кисень, який міститься у повітрі).

• Додайте один кружечок іншого кольору та поясніть, що він позначає ? (Суміш вуглекислого газу, водяної пари й інертних газів).

• Глибоко вдихніть, затримайте дихання на півхвилини та видихніть. Повітря, яке ви видихнули, має вже інший склад.

Ви спожили з нього частину кисню, а натомість видихнули вуглекислий газ та водяну пару. Цей процес можна проілюструвати таким чином: заберіть три-чотири блакитні кружечки та замініть їх трьома-чотирма кружечками інших кольорів.
ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Азот, кисень, вуглекислий газ, водяна пара та інертні гази є природними складовими частинами чистого повітря. Вони містяться у повітрі у такій пропорції, яку ми відтворили за допомогою 100 кольорових кружечків.

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1. Розгляньте фотографії. Наведіть приклади домішок у повітрі.  Поясніть причини їх виникнення.

 2. Пригадайте та назвіть за схемою властивості повітря.

3. Поспостерігайте досліди, що демонструють властивості повітря.

Дослід 1. Чи проводить повітря тепло?

Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо температуру води в них. Одну склянку накриємо більшою банкою. А іншу залишимо відкритою. Через деякий час знову виміряємо температуру води в обох склянках.

- Чому температура води в обох склянках тепер стала різною? (Вода у накритій склянці охолоне повільніше. Це відбувається тому, що повітря, яке міститься між банкою і склянкою з гарячою водою, зберігає тепло).
Дослід 2. Що відбувається з повітрям при нагріванні й охолодженні.

На банку одягнемо  гумову рукавичку. Поставимо банку у гарячу воду.

Що відбувається?

Чому рукавичка надулась?

Опустимо банку у холодну воду.

Чому рукавичка здулась? 

3. Дослідіть самостійно властивості повітря за допомогою безпечного досліду.

Вдарте кілька разів м’ячем об підлогу. Чому м’яч підскакує після удару?

Зробіть висновки. Допишіть речення.

Повітря погано проводить ________________________________.

При нагріванні повітря _________, а при охолодженні – _______________________________________________________.

Коли я вдаряю на­качаним повіт­рям м’ячем об підлогу, він негайно під­скакує догори. Це відбувається тому, що повітря ____________________________________________________ .


4. Назвіть за ілюстраціями приклади використання людиною знань про властивості повітря. Які властивості повітря людина використала? 

5. Складіть за ілюстрацією розповідь про значення кисню для життя людини.
 

 

 

Урок 25 (3)

Тема. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Що таке Оксиген і кисень

Я вмітиму

Описувати фізичні властивості кисню

Я могтиму

Формувати уявлення про відмінності понять "хімічний елемент" і "проста речовина"


ПЛАН УРОКУ

1 . Оксиген - хімічний елемент. Кисень - проста речовина

2. Поширеність у природі.

3. Склад молекули кисню.


Відеофрагмент "Фізичний стан молекули кисню"

https://plus.google.com/109842538488202872206/about (блог)

https://www.youtube.com/watch?v=0Tsn9QfS6qA

4. Фізичні властивості кисню


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1. Повітря - це __________________________________________

2. Склад повітря ________________________________________

3. Яку частину займає кисень у повітрі? _____________________

4. Скількі процентів займає у повітрі азот ___________________


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Оксиген — це дивовижний елемент. Він знаходиться навколо нас і в нас. Ми дійсно ходимо по Оксигену, дихаємо його сполукою, п’ємо оксигеновмісну сполуку — воду. Відомо, що людина кілька тижнів може прожити без їжі, кілька днів без води, а без дихання — кілька хвилин. Тому стає зрозумілим, що кисень — найважливіший продукт споживання.

«Кисень — ти не просто необхідний для життя, ти і є саме життя».


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Охарактеризуйте розташування Оксигену у періодичній системі.

ОПОРНА СХЕМА

Оксиген - хімічний елемент

Кисень - проста речовина

8 O

15,999 Оксиген

Кисень


1. Символ -

2. Назва, вимова у сполуках -

3. Аr(__) =

4. Будова атома

1) Порядковий номер -

2) Заряд ядра -

3) Кількість протонів -

4) Кількість електронів -

5) Кількість нейтронів -

6) Нуклонне число -

5. Група -

1) Підгрупа -

6. Яку валентність проявляє у хімічних сполуках? ________

7. Період -

1) Ряд -

2) Великий чи малий період -

1.Якісний склад кисню -

2.Кількісний склад, тобто позначення кисню -

3.Вимова

4.Мr (___) =

5.Графічна формула кисню -

6.Оксигенова сполука, яку ми п‘ємо -2. Атом цього елементу може приєднувати 2 електрони і перетворюватися на простий йон із зарядом -2.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

З атомів Оксигену складається газ, який забезпечує життєдіяльність усіх живих організмів. Цей газ — кисень.

Існує ще одна проста речовина Оксигену — озон О3.

Озон — безбарвний, дуже токсичний газ із різким запахом. Він міститься у верхніх шарах атмосфери й захищає Землю від ультрафіолетових променів. Озон утворюється під час грози й обу­мовлює свіжий запах повітря після неї, а також при роботі ксе­роксів та принтерів.

ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

Робота учнів за підручником. Фізичні властивості кисню

Агрегатний стан -

Запах -

Смак -

Колір

Температура перетворення кисню на рідину -

Температура перетворення кисню на тверді сині кристали -

Важчий чи легший за повітря –

Розчинність у воді -


ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Рідкий кисень притягується магнітом, а твердий кисень або «кисневий лід», має більшу густину, ніж рідкий і тоне у ньому.

ТРЕНУАВЛЬНА ВПРАВА

Уривок з оповідання О. Бєляєва «Продавець повітря».

«... Ефір замерзає, перетворюючись на кристалічну масу. Каучукова трубка під дією рідкого повітря стає твердою і крихкою і може бути перетворена на шматки та порошок; живі квіти набу­вають вигляду порцелянових виробів, і фетрового капелюха можна розбити на шматки, як порцеляну».

Обговорення.

Які властивості рідкого кисню описані в уривку оповідання?

_______________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Кисень для потреб хімічних виробництв зберігають стисненим у сталевих балонах пофарбованих у блакитний колір або у рідкому стані у посудинах Дюара.

Посудина Дюара дістала таку назву за ім’я дослідника, що її винайшов. Вона має подвійні стін­ки, між якими створено вакуум. Цим забезпечується низька пе­редача тепла у навколишнє середовище. У побуті такі посудини широко використовують як термоси.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Історія відкриття кисню.

Кисень відкрив у VIII столітті китайський учений Мао-Хоа. Він дослідив що у повітрі містяться два різних гази, один з яких має властивість підтримувати дихання і горіння. В Європі кисень відкрили через 1000 років майже одночасно два видатних хіміки другої половини XVIII століття - швед Карл Вільгельм Шеєле та англієць Джозеф Прістлі.


Вони відкрили новий газ – кисень, попри це і до кінця своїх років залишались ревними захисниками теорії флогістону, яка тривалий час гальмувала розвиток науки. Особливе значення в історії відкриття кисню мають праці А. Лавуазьє. Він (1775 р.) встановив, що кисень – складова частина повітря, створив кисневу теорію горіння (за 200 років вона не тільки не була спростована, а й отримала безліч підтверджень своєї правильності), яка прийшла на зміну теорії флогістону.

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Поміркуй над проблемними питаннями.

 1. Як ви гадаєте, чи можна виділити чистий кисень із повітря дією магніту? Інші гази повітря не взаємодіють із магнітним полем: (1. Ні, бо газоподібний кисень не притягується магні­том; 2. Повітря стискають компресором та охолоджують, при температурі -200°С кисень переходить у рідкий стан та може притягуватися магнітом).

 2. Кисень, випущений з балона, накопичується в нижній частині виробничого приміщення і надовго там затримується. Назвіть причину цього явища. (Кисень важчий за повітря).

 3. Із підвищенням температури розчинність газів у воді зменшу­ється. Поясніть, чому прокип’ячену та охолоджену воду не слід наливати до акваріума та поливати нею рослини? (Під час кип’ятіння води молекули кисню віддаляються одна від одної на великі відстані. Частина з них виходить за межі посудини і в розчині їх залишається менше).

 4. Живу троянду занурили у посудину з рідким киснем. Поясніть, чому квітка стала крихкою? (Рідкий кисень — блакитна речовина з температурою -183°С, у пелюстках троянди міс­титься вода, яка замерзає при температурі 0°С, тому квітка стає крихкою).

 5. Уявіть, що перед вами дві однакові закриті колби, наповнені за однакових умов повітрям та киснем. Як можна визначити, у якій із колб міститься кисень? Чи можна про це дізнатися, не відкриваючи колби? (Треба зважити колби).


САМОПЕРЕВІРКА

Учні виконують альтернативний тест, перевіряють знання фізичних властивостей кисню.

Якщо учень погоджується із реченням-твердженням, то він зазначає « + ». Якщо не згоден, зазначає «-».

 1. Добре розчиняється у воді (___).

 2. Легший за повітря (___).

 3. Рідкий кисень притягується магнітом (___).

 4. Молекула триатомна (____).

 5. Білий газ (____).

 6. Має різкий запах (____).

 7. Твердий — у вигляді синіх кристалів (____).

 8. Молекула двохатомна (____).

 9. Трохи важчий за повітря (____).

 10. Солодкий на смак (_____).


Урок 26 (4)

Тема. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Сформулювати закон збереження маси речовини

Я вмітиму

Пояснювати значення закону збереження маси речовини в хімії

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим під час пошукового проекту


ХІМІЧНИЙ (ЛІТЕРНИЙ) ДИКТАНТ

Взаємоперевірка

Позначте фізичні та хімічні явища літерами «ф» та «х».

 1. Прокисання молока (___).

 2. Танення льоду (_____)

 3. Випаровування спирту (____).

 4. Обвуглення деревини (______).

 5. Рубання дров (_____).

 6. Випадання снігу (_____).

 7. Згіркнення масла (_____).

 8. Утворення веселки (_____).

 9. Горіння свічки (_____).

 10. Витягування золота у довгу нитку (_____).


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Закон — теоретично обґрунтоване та експериментально доведене наукове твердження. Закон з’являється після пояснення та узагальнення великої кількості фактів. Його відкриття є справж­ньою подією в науці. Щоб підкреслити, наскільки вагому справу зробив учений, завжди зазначають, хто відкрив закон, і досить часто у його назві звучить прізвище вченого.

Наприклад, у фізиці є закони Ньютона та закон Ома, у хі­мії — періодичний закон Д. Менделєєва.

2. Вивчення законів хімії ми розпочнемо із закону збережен­ня маси речовин, відкритого видатним ученим М. Ломоносовим у 1748 році

3. М. В. Ломоносов дав своє формулювання Закону збереження маси речовини такими словами: «… всі зміни, що трапляються в натурі, такого суть стану, що скільки чого в одного тіла відніметься, стільки додається до іншого, так, якщо де трохи зменшиться матерії, то збільшиться в іншому місці…».


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Дослід М. В. Ломоносова

Він поміщав у реторту метал, запаював і нагрівав.

Після нагрівання маса реторти не змінювалася, хоча метал реагував з киснем і на ньому з'являлася іржа.

Рівняння реакції:

Fе + O2Fе2 O3

Відносні молекулярні маси речовин:

56 32 160

Але з мас речовин видно, що закон не виконується.
Проаналізуємо записане рівняння.

У лівій частині рівняння один атом Феруму, у правій — два атоми Феруму. У лівій частині — два атоми Оксигену, у правій - три атоми Оксигену. Необхідно зрівняти кількість атомів кожного хімічного елемента в лівій і в правій частинах рівняння, тоді маси всіх атомів у лівій і правій частинах буду рівними. Тобто потрібно підібрати коефіцієнти в рівнянні реакції:

4Fе + 3O2 →2Fе2O3

І тоді з урахуванням усіх коефіцієнтів маса вихідних речовин дорівнює масі продуктів

56· 4 + 32 · 3 = 160 · 2

320 = 320


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Сучасне формулювання закону

Загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворилися внаслідок реакції.


ЛАБОРАНТ

Демонстраці я 10.

Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.

Дослід. В одне коліно двоколійної пробірки налити безбарвний розчин барій хлориду ВаСl2, а в іншебезбарвний розчин натрій сульфату Na2SO4. Перед проведенням реакції зрівноважимо прилад на технохімічних терезах. Нахиливши пробірку, змішаємо прозорі розчини. Одразу з'являється каламуть, і випадає білий осад.

BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl
Mr Mr Mr 2Mr

Обговорення результатів експерименту

Яку ознаку хімічної реакції ми спостерігаємо?________________


ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Спалюючи шматок деревини, хіміки добували попіл, що мав меншу масу, ніж вихідна речовина. І, навпаки, прожарювання ме­талів давало продукт більшої маси. М. Ломоносов провів дослід із прожарювання металів у запаяних ретортах. У скляні посудини він помістив свинцеві, мідні та залізні ошурки.

Зважуючи реторти до і після реакції, він побачив, що їх маси залишилися незмінними, а зовнішній вигляд металів змінився: свинцеві ошурки покрилися сірувато-жовтим нальотом, мідні — перетворилися на чорно-коричневий порошок, залізні — почорніли, що свідчило про перебіг хімічних реакції.

Якщо здається, що під час реакції речовина утворилась із ні­чого або зникла безслідно, то це означає, що дослідник не врахував усіх речовин, які беруть участь у хімічних реакціях чи утворюють­ся в результаті їх перебігу. Речовини не можуть виникати з нічого чи перетворюватися в ніщо.

Таким чином, деревина, згоряючи, не зникає безслідно, а перетворюється в нові речовини — воду і вуглекислий газ.

Поміркуйте! Які речовини можуть бути «невидимками»? Які властивості речовин забезпечують можливість бути невидимими? («Невидимками» можуть бути речовини в газоподібному стані. На­приклад, кисень — речовина, яка підтримує горіння).

Досліди М. Ломоносова спростували теорію флогістону. Тобто він довів, що збільшення маси відбувається за рахунок приєднання до металу кисню повітря, а не «вогняної матерії», якої не існує в природі.

У 1789 р. французький вчений А.-Л. Лавуазьє виявив кисень у складі повітря і підтвердив тим самим геніальність відкриття М. Ломоносова, адже воно було зроблено вченим до того, як став відомий склад повітря і те, що при прожарюванні речовин на пові­трі вони взаємодіють із киснем. Тому тепер цей закон збереження маси часто називають законом Ломоносова-Лавуазьє.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Сучасне формулювання закону Ломоносова-Лавуазьє таке: загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.


ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1.Чи можна експериментально перевірити цей закон? _______________________________________________________

2. Перевірити цей закон можна за допомогою простого досліду. _______________________________________________________

3.Яка маса кисню витратиться для добування 32 г ферум(ІІІ)оксиду при взаємодії 22,4 г заліза з киснем?

4. Проблемні завдання

- Після догоряння багаття залишається купка попелу набагато меншої маси, ніж була маса дров. Чи не суперечить це закону збереження маси речовин?

- У виробництві негашеного вапна (CaO) використовують вапняк (CaCO3). При розкладанні 1 т вапняку утворюється 560кг негашеного вапна і вуглекислий газ (CO2). Яка маса вуглекислого газу? (440 кг).

- У реторту помістили свинець, закрили спеціальним затис­качем, і зважили її. Потім реторту прожарювали, поки не утворився порошок чорного кольору. На вашу думку, чи змінилася маса реторти після прожарювання і чому? Чи залишаться шальки терезів зрівноваженими після її відкривання і чому?

- Унаслідок взаємодії 10 г метану з 42 г кисню утворилося 34 г вуглекислого газу й вода. Обчисліть, яка маса води виділи­лась в результаті цієї реакції (18 г).

- З природознавства вам відомо, що держава, дбаючи про збереження природи, видає відповідні закони. Яку відмінність ви бачите між науковими та державними законами?


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Фрагмент пошуково-інформаційного проекту

" Сторінками біографії"

Ломоносов Михайло Васильович (1711-1765) народився в ро­дині російського селянина. У 1730 р. він дістався до Москви, де здо­був освіту в Слов’яно-греко-латинській академії. У 1736 р. в числі 12 кращих учнів його викликали у Петербург для навчання при Академії наук. У вересні того самого року Ломоносова направили до Німеччини. У 1741 р., після повернення до Санкт-Петербурга, його призначили ад’юнктом фізики у Петербурзькій Академії наук. Ломоносов публікує праці з теорії кольорів. З 1745 р. — професор хімії Петербурзької АН, з 1748 р. — працював у заснованій з його ініціативи хімічній лабораторії Академії наук. З 1756 р. одночасно проводив дослідження на заснованому ним в Усть-Рудницях (по­близу Санкт-Петербурга) скляному заводі у домашній лабораторії

з математики, фізики, хімії, астрономії. Ломоносов виклав основи свого атомно-корпускулярного вчення (1741-1750); висунув кіне­тичну теорію теплоти (1744-1748); обґрунтував необхідність залу­чення фізики для пояснення хімічних явищ і запропонував для теоретичної частини хімії назву фізична «хімія» (1747-1752). Роз­робив точні методи зважування. Застосував об’ємні методи кількіс­ного аналізу. Проводячи досліди з випалювання металів у запаяних посудинах, показав, що їхня маса після нагрівання не змінюється, і підтвердив закон збереження маси речовин. Усупереч тому, що пишуть у деяких посібниках, М. Ломоносов не відкривав закону збереження маси, а лише переформулював його своїми словами й успішно застосовував у дослідженнях.

Лавуазьє (Lavoisier) Антуан-Лоран (1743-1794), французький хімік, один з основоположників сучасної хімії. Народився 26 серп­ня 1743 р. у Парижі в родині адвоката. Лавуазьє систематично за­стосовував у хімічних досліджен-нях кількісні методи. Він з’ясував роль кисню у процесах горіння, окиснення та дихання (1772-1777), чим спростував теорію флогістону, відкрив закон збереження маси речовин, увів поняття «хімічний елемент» та «хімічна сполука», довів, що дихання подібне до процесу горіння і є джерелом теплоти в організмі. Лавуазьє вважають одним із засновників термохімії.

У 29 років Лавуазьє був обраний дійсним членом Паризької акаде­мії наук. Хто знає, які ще відкриття встиг би зробити цей видатний уче­ний, якби його не стратили разом із жертвами революційного терору.

Відеодосліди "Закон збереження маси речовини"

http://ivanna117.blogspot.com/


Урок 27 (5)

Тема. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Компетентності учнів прив вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття хімічне рівняння

Я вмітиму

Складати рівняння хімічної реакції, розставляти коефіцієнти на основі закону збереження мас речовини, читати хімічні рівняння

Я могтиму

Розширювати уявлення про хімічні реакції


ПЛАН УРОКУ

1. Схема хімічної реакції

2. Хімічні рівняння


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1. Сформулюйте закон збереження маси речовин. _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Коли і ким був відкритий цей закон? (1748 р. _____________ 1789 р. ______________).


ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. Вправа для розвитку уяви «Якби колись...».

Що було б, якби колись не був відкритий закон збереже­ня маси?

2. Вправа «Ланцюжок запитань».

Дайте визначення понять: атом, молекула, хімічний елемент, коефіцієнт, індекс, хімічна формула.

Атом - _________________________________________________

Молекула - ____________________________________________

Хімічний елемент - ______________________________________

Коефіцієнт - ____________________________________________

Індекс - ________________________________________________

Хімічна формула - _______________________________________

3. Поясніть, що означають записи: 4О, О2, 2О2, 3H2O.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Реагенти —› Продукти реакції

2. ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Хімічну реакцію процесу горіння сірки можна записати у та­кому вигляді: сірка + кисень = сірчистий газ.

Такий запис дає мало інформації, не вказується хімічний склад реагентів і продуктів. Тому існує інший спосіб запису — хімічна схема реакції, де замість назв речовин містяться хімічні формули: S + O2 = SO2

Ця схема наочно показує, що хімічні елементи під час хі­мічної реакції не змінюються. Однак це відображає лише якісну характеристику хімічної реакції. Кількісну характеристику реакції відображає закон збереження маси речовин. Відповідно до цього закону число атомів різних елементів під час хімічної реакції не змінюється. Число атомів одного елемента до і після мають до­рівнювати. Це має бути відображено в схемі хімічної реакції, тоді вона стає хімічним рівнянням. Число атомів змінюють за допо­могою коефіцієнтів.

3. Хімічне рівняння — це умовне зображення хімічної реакції за допомогою формул та коефіцієнтів.

Правильність розстановки коефіцієнтів, та виконання закону збереження маси: 2H2 + O2 = 2H2O

ПРОКОМЕНТУЙ РЕАКЦІЮ

______________________________________________________________________________________________________________

4. Правила написання хімічних рівнянь

Не можна

1. Ставити коефіцієнти всередину формули:

H2 + O2 = H22O

2. Змінювати індекси у формулі:

H2 + O2=H2O2

3. Ставити коефіцієнти, більші у кратне число разів:

4H +2O2 = 4H2O


ХІМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

Алгоритм розстановки коефіцієнтів у хімічних рівняннях

 • Починай з більшого: Zn + O2 = ZnO;

 • Додавай: CH4 +O2 = CO2 + H2O;

 • Шукай спільне кратне: Fe + CI2 = FeCl3;

 • З непарного — парне: CO + O2 = CO2;

 • Збільшуй у двічі: C2H2 + O2 = CO2 + H2O;

 • Урівнюй групами атомів:

NaOH + AI2 (SO4)3 = Al(OH)3 + Na2 SO4САМОПЕРЕВІРКА

Тренувальні вправи на написання хімічних рівнянь.

Середній рівень

 1. Fe + Cl2 = FeCl3;

 2. Zn + N2 = Zn3N2;

 3. Fe + H2O = Fe3O4;

 4. Na3P + H2O= PH3 + NaOH;

 5. CaO + C = CaC2 + CO;

 6. Na2SiO3 + HCl = H2SiO3 + NaCl;

 7. NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O;

 8. Mg2Si + H2O = Mg(OH)2 + SiH4;

 9. PbO + Al = Al2O3;

 10. CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2;

 11. NaOH + P2O5 = Na3PO4 + H2O;

 12. Al + CuCl2 = Cu + AlCl3;

 13. CH4 = C2H2 + H2;

 14. Au2O3 = Au + O2;

 15. KOH + CO2 = K2CO3 + H2O;

 16. Na2S + H2O= NaOH + NaHS;

Достатній рівень

 1. Ca3N2 + H2O = NH3 + Ca(OH)2;

 2. C + Al2O3 = Al4 C3 + CO;

 3. NH3 + H3PO4 = (NH4)2 HPO4;

 4. Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2;

 5. PCl5 + H2O = H3PO4 + HCl;

 6. K2SO3 = K2S + K2SO4;

 7. NO2 + NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O;

 8. Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3;

 9. Ca3(PO4)2 + SiO2 = CaSiO3 + P2O5;

 10. Al + CuSO4 = Al2 (SO4)3 + Cu;

 11. Fe(OH)3= Fe2O3 + H2O;

Високий рівень

 1. Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 +H2O;

 2. Al4C3 + H2O = CH4 + Al(OH)3;

 3. C2H6 + O2 = CO2 + H2O;

 4. CO2 + H2O = C6H12O6 + O2;

 5. C2H5OH + Na = C2H5ONa +H2;

 6. Fe2(SO4)3 + KOH = Fe (OH)3 + K2SO4;

 7. Al2 (SO4)3 + Na3PO4 = Na2SO4 + AlPO4;

 8. CH3OH + O2 = CO2 + H2O.

Урок 28 (6)

Тема. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Добувати кисень у лабораторії

Я вмітиму

Розрізняти методи добування кисню

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим


ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 • На вашу думку, чи можна добути кисень в лабораторії?

 • З яких речовин добувають кисень?


ПЛАН УРОКУ

1. Добування кисню в промисловості

2. Добування кисню в лабораторії.

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. У промисловості кисень одержують електролізом води та з повітря а) електролітичний метод

Через воду пропускають електричний струм, під дією якого вона розпадається на водень та кисень:

2H2O ел. струм22

Для того, щоб вода проводила електричний струм до неї додають інші речовини (луги або сульфати лужних металів).

Установка для виробництва кисню методом електролізу води
б) розділення повітря

Цей метод ґрунтується на використанні різниці температури кипіння газів, з яких складається повітря. Спочатку зріджують повітря. Для цього його сильно стискають (100-200 атм.), а після цього різко знижують тиск. Внаслідок цього повітря сильно охолоджується й переходить у рідкий стан (при температурі -192 °С). Рідке повітря переганяють у ректифікаційній колоні. Оскільки азот кипить при -196 °С, а кисень - при -183 °С, із рідкого повітря спочатку відганяється азот, а потім кисень.

У становка для одержання кисню із повітря (киснева станція)Відеофрагменти "Добування кисню"

http://ivanna117.blogspot.com/

2. У лабораторії добувають кисень, розкладаючи складні сполуки, що містять Оксиген. Ці сполуки - термічно нестійкі, тобто при нагріванні легко розкладаються з виділенням кисню.

Уперше кисень був добутий Джозеф Прістлі із меркурій (ІІ) окси­ду, який сфокусував сонячне проміння на цю речовину.

Джозеф Прістлі якось взяв,

Окись ртуті нагрівав,

І побачив дивний газ

Він без кольору, без назв,

Краще свічка в нім горить

А чи дихати ним можна?

Скаже тобі кожний.


Новий газ із колби вийшов

Не знайомий він нікому.

Ним же дихають і миші

Під закритим ковпаком.

А людині , як потрібний,

Безколірний, ну і що ж?

І в окисненні він рідний

Для життя він необхідний.

Як він зветься?

Киснем зветься він потрібним.Урок 29 (7)

Тема. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття каталізатор, реакція розкладу

Я вмітиму

Записувати реакції розкладу на прикладі добування кисню, збирати кисень

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим під час демонстраційного досліду, доводити наявність кисню


ПЛАН УРОКУ

1. Реакція розкладу.

2. Поняття про каталізатор

3. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Як називається реакція, що відображена на малюнку?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Реакція розкладу - це __________________________________

________________________________________________________

2. Розкладання оксидів важких металів.

2HgO = 2Hg + O2

3. Розкладання калій перманганату.

Ця речовина зустрічається у побуті під назвою марганців­ки. Її використовують у вигляді дуже розбавленого розчину для промивання шлунка у разі харчових отруєнь. Розкладання калій перманганату відбувається при нагріванні:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2


ЛАБОРАНТ

Демонстрація 11. Добування кисню з гідроген пероксиду.
Гідроген пероксид у побуті називають перекисом водню. Його продають в аптеках і він має свій термін придатності. Його вико­ристовують для дезінфекції подряпин та ран. Потрапивши у рану, перекис водню починає виділяти кисень, який вбиває бактерії, за­купорює дрібні судини та зупиняє кровотечу.

За звичайних умов реакція розкладу гідроген пероксиду відбувається дуже повільно, якщо додамо каталізатор — манган (IV) оксид, реакція буде протікати дуже швидко.

Демонстрація 12.

Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

Складаємо прилад:
Невелику кількість калійної селітри або Калій нітрату (KNO3) поміщуємо на дно пробірки. У верхню частину пробірки закладаємо шматочок вати для того, щоб у процесі розкладу частина речовини не потрапила до збірника. Пробірку закриваємо гумовою пробкою в газовивідною трубкою й закріплюємо на штативі, а потім потроху нагріваємо. У пробірці приймачі збирається кисень. Коли пробірка наповниться киснем її закриваємо не виймаючи із води. Дістаємо та ставимо у штатив для пробірок.


ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Активність різних видів каталізаторів при розкладанні гідроген пероксиду.

При розкладанні гідроген пероксиду, замість манган (ІУ) окси­ду, можна використати активоване вугілля, подрібнений шматок будь-якої кімнатної рослини, маленький шматок сирого м’яса або декілька сталевих ошурок. Оскільки швидкість реакції не залежить від кількості каталізатора, то за швидкістю виділення бульбашок можна зробити висновок про активність різних каталізаторів.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Каталізатор — речовина, що змінює швидкість хімічної реак­ції, а сама в результаті реакції не витрачається і не змінюється.

2. Рівняння реакції розкладу переоксиду водню.

MnО2

2H2O2 = 2H2 + O2

Поміркуй!

Чому при розкладанні гідроген пероксиду краще використовувати колбу, а не пробірку?


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1. Розкладання води електричним струмом.

Уривок із оповідання Ж. Верна

«Дослід доктора Окса»:

«...Доктор Окс...умів добувати цей газ у великих кількостях і без особливих витрат... Він не користувався калій перманганатом, за мето­дом Тесс’є де Моте, а просто розкладав злегка підкислену воду за допомо­гою виготовленої ним батареї... Електричний струм проходив через вели­кі чани. Наповнені водою, яка і розкладалась на — ...кисень і водень...»

Назвіть спосіб добування кисню, розроблений доктором Оксом. _______________________________________________________

Запишіть рівняння реакції. ________________________________

2. Розклад індійської (або чилійської-) селітри.

2KNO3 = 2KNO2 + O2

Реакція відбувається при нагріванні

3. Розклад бертолетової солі.

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Реакція відбувається при додаванні каталізатора манган (IV) оксиду MnO2 та нагріванні.

Пригадай!

Як називається процес утворення кисню в при­роді?___________

Відеофрагмент "Фотосинтез, вільні радикали"

http://ivanna117.blogspot.com/

https://www.youtube.com/watch?v=1r1xvm4Bp30

Які умови потрібні для процесу фотосинтезу? (Енергія світ­ла, яку вловлює хлорофіл, вуглекислий газ та вода)


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

1.У який спосіб можна зібрати кисень, виходя­чи з його фізичних властивостей? (Витісненням повітря, бо кисень важчий за повітря; витісненням води, бо він малорозчинний у ній).

2.Як «переливати» кисень з однієї посудини в іншу? (Як зазвичай переливають рідини).

3.Довести, що промисловий метод добування кисню є фізич­ним методом. (Повітря являє собою суміш газів. Кисень добувають із рідкого повітря шляхом перегонки).


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Опорна схема

Методи збирання кисню

Витіснення повітря

Витіснення води

Опис методу

Кисень важчий від повітря, отже посудину-приймач слід тримати дном донизу. Кисень буде опускатися на дно посудини витісняючи повітря, що міститься в ній.

Посудину-приймач заповнюють водою по вінця. Закривають та перевертають догори дном. Опустивши отвір посудини у кристалізатор з водою, її відкривають під водою. Вода тримається у посудині. Знизу через трубку надходить кисень, який піднімається вгору, виштовхуючи воду.


2.Виявлення кисню Кисень підтримує горіння. Тому тліюча скіпка спалахує, щойно стикається з киснем.


ЛАБОРАНТ

Демонстрація 13.

Доведення наявності кисню

Інструкція

 Потрібно взяти дві пляшки з безбарвного прозорого скла. В одну покласти  непророслі зернятка пшениці, вівса, насіння гороху або інших рослин, а в другу покласти проросле насіння тих самих рослин. Обидві пляшки щільно закоркувати й поставити в темне тепле місце. Наступного дня потрібно перевірити чи змінився склад повітря в пляшках з насінням. Потрібно опустити в пляшку з сухим насінням тонку запалену свічку, прикріплену до дротини. Свічка продовжує горіти, бо в пляшці з сухим насінням повітря майже не змінилося: непроросле насіння дихає дуже слабо, і тому запас кисню в пляшці зберігся майже повністю. Також потрібно опустити таку саму свічку в пляшку з пророслим насінням. Свічка погасне, бо насіння, проростаючи, використало для дихання кисень з повітря, що було в пляшці та  виділило багато вуглекислого газу. 


Урок 30 (8)

Практична робота№ 4

Тема. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.

Компетентності учнів при написані практичної роботи

Я знаю

Лабораторним методом добувати кисень, записувати рівняння розкладу

Я вмію

Збирати кисень методом витіснення повітря та витісненням води, дотримуватися правила з безпеки житєдіяльності

Я можу

Бути уважним та спостережливим під час практичної роботи, поводитися акуратно з лабораторним обладнанням

ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1.Які фізичні властивості притаманні кисню? ________________

_______________________________________________________

2. У який спосіб можна зібрати кисень? На яких фізичних властивостях це ґрунтується? ______________________________

_______________________________________________________

3. Поміркуйте! Чому, на вашу думку, потрібно перевіряти по­вноту заповнення посудини киснем при методі збирання ви­тісненням повітря і не обов’язково при використанні методу витіснення води? (У воді кисень малорозчинний, а за повітря він важчий усього на 1,1 рази).

4. Яким способом можна довести наявність чистого кисню в посудині? ______________________________________________

Базові поняття та терміни: Гідроген пероксид або перекись водню (Н2О2), кисень, витіснення

Згадати правила з безпеки життєдіяльності1. Пергідроль (30%-й розчин гідроген пероксиду) — їдка речовина! У разі потрапляння на шкіру може призвести до слабких опіків. Знебарвлює одяг. У разі потрапляння пергідролю на шкіру або одяг його необхідно змити проточною водою. Якщо цього не зробити вчасно, можливе утворення опіку, при цьому відбувається пощипування шкіри та забарвлення її в білий колір. Не лякайтеся: неприємні відчуття швидко минуть, а біла пляма зникне через 2-3 години. Побіління одягу в разі дії пергідролю усунути неможливо — барвник руйнується назавжди.

Робота виконується згідно інструкції в зошиті для лабораторних дослідів та практичних робіт

Обладнання та реактиви: лабораторний штатив із тримачем, нагрівний прилад з відкритим полум’ям, штатив із пробірками, суха пробірка з газовідвідними трубками, хімічна склянка для збирання кисню, скляна пластинка, 30% -й розчин гідроген пероксиду (пергідроль), деревна вуглинка (розміром з горошину), вапняна вода; речовина, що прискорює розкладання пероксиду; пісок

Виконання роботи

Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

Досліди

Запитання, завдання

Спостереження, відповіді, рівняння реакцій

1. У пробірку налити Гідроген пероксиду (цей реагент у пробірку наливає вчитель), лопаточкою або шпателем внесіть трохи речовини (каталізатор), що призводить до розкладу гідроген пероксиду.2. Потім пробірку закрийте пробкою з газовідвідною трубкою. Кінець трубки опустіть у склянку.3.Через 2-3 хв опустіть у склянку скіпку, що жевріє (видає вчитель) та відразу ж вийміть її. Якщо скіпка у склянці яскраво спалахнула, зачекайте ще кілька хвилин, потім вийміть газовідвідну трубку й накрийте склянку скляною пластиною.


1.Опишіть, що відбувається у пробірці в процесі добування кисню.

2.Опишіть, що залишається у пробірці після закінчення реакції.

3.Чому загоряння скіпки свідчить про наявність у склянці кисню?

4.Запишіть рівняння розкладу Гідроген пероксиду Н2О2.

5.Яка речовина сприяє розкладу Гідроген пероксиду, чим вона є в реакції?
САМОПЕРЕВІРКА

ВІКТОРИНА

 1. Пригадайте фізичні та хімічні властивості кисню.

 2. З яких речовин отримують кисень у лабораторії?

 3. Якого типу реакції лежать в основі добування кисню в лабораторії?

 4. Напишіть рівняння реакції термічного розкладу калій перманганату.

 5. Який лабораторний посуд і які прилади необхідні, щоб отри­мати кисень?

 6. Пригадайте прийоми поводження з лабораторним обладнан­ням, посудом і нагрівними приладами.

 7. Складіть прилад для отримання кисню.

 8. Як перевірити прилад на герметичність?

 9. З якою метою біля корка слід класти пухкий жмутик вати?

 10. Чому вата не повинна торкатися калій перманганату?

 11. Якими способами можна зібрати кисень в лабораторії?

 12. На якій властивості кисню ґрунтується спосіб збирання його методом витіснення повітря?

 13. Про яку властивість кисню свідчить спосіб збирання методом витіснення води?

 14. Як правильно нагрівати пробірку?

 15. Чим перевіряють повноту заповнення склянки киснем?

 16. Зробіть висновок про фізичні та хімічні властивості кисню.

 17. Чому розжарена вуглина неоднаково поводиться на повітрі і в кисні.

 18. Як правильно загасити спиртівку?

 19. Які знання про добування кисню та його властивості, умови виникнення та припинення горіння треба мати, щоб виконати цю практичну роботу?

 20. Наскільки активною речовиною є кисень та в чому це ви­являється?


Урок 31 (9)

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Записувати рівняння реакції взаємодії кисню з простими речовинами

Я вмітиму

Складати хімічні рівняння реакції сполучення, розвиваючи пізнавальний інтерес

Я могтиму

Бути самостійним, акуратним, дбайливо ставитися до навколишнього середовища

Базові поняття та терміни: кисень, хімічні властивості, оксиди, прості речовини, реакція сполучення.

Обладнання та реактиви: набір реактивів, пробірки, спиртівка, ложка для спалювання речовин.


Відеофрагменти "Хімічні властивості кисню"

https://plus.google.com/109842538488202872206/about


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1. Хімічний символ Оксигену ____________________________ 2. Відносна атомна маса Оксигену_________________________ 3. Валентність у сполуках ________________________________

4. Формула простої речовини _____________________________ 5. Відносна молекулярна маса кисню_______________________

6. З курсу природознавства ви знаєте, які природні процеси підтримує кисень?________________________________________


ПЛАН УРОКУ

1. Взаємодія кисню з неметалами:

а) з воднем;

б) з вуглецем;

в) з сіркою.

2. Взаємодія кисню з металами:

а) з магнієм;

б) з залізом;

в) з міддю.

3. Реакція сполучення.

а) взаємодія з воднем 2Н2 + О2 =2Н2О – гідроген оксид або вода

б) взаємодія з вуглецем


ЛАБОРАНТ Демонстрація 14.

Спалювання простих і складних речовин

У ложку для спалювання речовин кладемо вугілля і вносимо його у полум’я спиртівки.

Що спостерігаємо? Вугілля розігрівається, але не загоряється. Це свідчить про те, що кисень, який є у повітрі з вугіллям взаємодіє повільно. А зараз внесемо ложку з вугіллям у склянку з чистим киснем. Вугілля швидко згоряє. Отже,в результаті реакції утворюється вуглекислий газ.

А переконатися в цьому можна за допомогою тліючої скіпки – вона тухне.

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Чому скіпка затухла?

1. С +О2 =СО2 Карбон (IV) оксид або вуглекислий газ

2. Взаємодія з сіркою ( у витяжній шафі )

Демонстрація: У ложку для спалювання кладемо кусочок сірки і спалюємо на повітрі та у чистому кисні. У першому випадку процес проходить повільніше.У результаті реакції спостерігаємо синє полум’я.

S+ O2= SO2Сульфур (IV) оксид або сірчистий газ


3. Взаємодія з магнієм

Демонстрація: Магнієву стрічку закріплюємо у щипцях і вносимо у полум’я.

Що спостерігаємо?

2 Мg +O2= 2MgO – Магній (ІІ) оксид


4. Взаємодія з залізом

Демонстрація: Залізну стрічку нагріваємо і вносимо у склянку з чистим киснем. Спостерігаємо яскраві іскри. Але на повітрі залізо не горить. При складанні рівняння необхідно враховувати валентність Феруму (II), (III)

2Fe + O2=2FeO - Ферум (ІІ) оксиду 4Fe +3O2=2Fe2O3 - Ферум (ІІІ) оксиду Отже, 3Fe +2 O2= Fe3O4 - залізна окалина


Реакцію горіння заліза можна спостерігати на будівництві під час різання та зварювання металів.

5. Взаємодія з міддю

Демонстрація: Мідний дріт на повітрі майже не горить, але коли ми його внесемо у посудину з чистим киснем,реакція відбувається і спостерігаємо процес горіння.

2Cu+O2=2CuO - Купрум (II) оксид

Подивіться уважно на записані рівняння хімічних реакцій і скажіть, що у них є спільного?

Отже, при взаємодії простих речовин з киснем утворюються бінарні сполуки – оксиди.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК 1. Оксиди - це складні речовини до складу яких входить два елементи,один з яких – Оксиген з валентністю II. А ще, всі хімічні реакції належать до одного типу – реакції сполучення. 2. Реакції сполучення – це реакції між двома простими речовинми, в результаті яких утворюється одна нова складна речовина.


САМОПЕРЕВІРКА

1. Із наведених формул випишіть оксиди: HCl, NaOH, K2O, SO2, CaO, HI, P2O3, ZnS. Дайте назву кожному оксиду. 2. Розставте коефіцієнти в схемах реакцій та вкажіть реакції сполучення:

Pb + O2 = PbO; K + O2 = K2O; KClO3 = KCl + O2; P2O5 + H2O = H3PO4 3. Допишіть рівняння реакцій Zn + O2 = Al + O2 = P + O2 =


Творче завдання: Підібрати поетичні рядки, в яких іде мова про вогонь та горіння.


Урок 32 (10)

Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Записувати рівняння реакції взаємодії кисню з складними речовинами

Я вмітиму

Складати хімічні рівняння, аналізувати результати дослідів

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим

Обладнання та реактиви: набір реактивів, спиртівка, хімічний посуд.

Базові поняття та терміни: кисень, повне окиснення, оксиди, метан, глюкоза, гідроген сульфід. (сірководень)


Відеодосліди "Взаємодія кисню з складними речовинами"

https://plus.google.com/109842538488202872206/about


ПЛАН УРОКУ

1. Взаємодія кисню з складними речовинами:

а) з природним газом;

б) з сірководнем;

в) з глюкозою.

2. Реакція горіння або повне окиснення.


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1.Які речовини називають складними?______________________

_______________________________________________________ 2. Як ви думаєте, які продукти можуть утворитися при згоряннІ складних речовин? _____________________________________


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1 . У газовій плиті згоряє природній газ,основна складова частина якого є метан СН4.

Що ми при цьому спостерігаємо?

СН4 + 2О2= СО2 + 2Н2ООтже, можна зробити висновок, що при горінні складних речовин утворюються оксиди тих елементів, які входили до складної речовини.

2. Так само згорятимуть у кисні й інші складні речовини, наприклад Гідроген сульфід (сірководень)

2S + 3O2= 2SO2 + 2H2O

3. Цікавим є процес горіння глюкози, яка входить до складу цукру. З повсякденного досвіду ми знаємо, що глюкоза не горить. Проте, якщо на зразок нанести каталізатор, то реакція відбувається дуже швидко:

С6Н12О6+ 9О2 = 6СО2+ 6Н2О - повільне окислення глюкози - "процес дихання"


САМОПЕРЕВІРКА

1. Складіть реакцію горіння пропану С3Н8. Назвіть оксиди,що утворилися: ___________________________________________ 2. Дописати рівняння хімічних реакцій: ZnS +O2= C2H2 +O2= C12H22O11 + O2= 3. Здійснити перетворення: Н2SH2OO2Al2O3

1. _____________________________________________________

2. _____________________________________________________

3. _____________________________________________________


ЛАБОРАНТ

Домашній експеримент:

3. Дія гідроген пероксиду на сирі та відварених овочах, м’ясі.


Урок 33 (11)

Тема. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття про оксиди, окиснення та горіння

Я вмітиму

Порівнювати процеси горіння, повільне окиснення та дихання, складати хімічні рівняння

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим, досліджувати навколишній світ

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів.

Базові поняття та терміни: кисень, оксиди, окиснення, горіння, повільне окиснення, дихання, вибух.


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

Самостійна робота

1. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій: а) __PH3 + __O2 = P2O5 + __H2O б) __NH3 + __ O2 = __N2 + __H2O 2. Здійсніть перетворення H2OO2MgO

1. _____________________________________________

2.______________________________________________

3. Обчисліть, в якому оксиді Al2O3 чи MgO масова частка Оксигену більша?


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1. Які хімічні властивості характерні для кисню?_____________ 2.Що таке реакція сполучення?____________________________

3. Які речовини називають оксидами? ______________________

_______________________________________________________

4. До яких явищ належать: іржавіння заліза та утворення попелу?________________________________________________

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Всі хімічні реакції під час яких вихідною речовиною є кисень називають окисненням.

2Pb + O2 = 2PbO

ZnS +3O2= 2ZnO +2SO2

2. Є декілька видів реакцій окиснення:

- горіння; - повільне окиснення; - вибух.

3. Горінняце реакції окиснення, які супроводжуються виділенням тепла та світла.Відеофрагменти "Горіння дров","Корозія металів (оксилення)","Вибух","Дихання 2"http://ivanna117.blogspot.com/p/blog-page_24.html

Назвіть основні ознаки горіння

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. Взаємодія речовин з киснем може відбуватися повільно, без помітного виділення теплоти. Вогонь не спостерігається. Такі реакції називають повільним окисненням.

5. Ознаки повільного окиснення: - відбувається повільно; - теплота виділяється поступово; - не супроводжується полум’ям.

6. Різновидом повільного окиснення є дихання.

Дихання -  сукупність процесів, які забезпечують потрапляння в організм кисню і виділення з нього вуглекислого газу і

в икористання кисню клітками і тканинами для окиснення органічних речовин із звільненням енергії, що міститься в них, необхідної для життєдіяльності.


С6Н12О6+ 6О2 ↔ 6СО2+ 6Н2О - процес дихання оборотній процесу фотосинтезу

7 . За деяких умов горіння може відбуватися дуже швидко, що речовина вибухає. Це відбувається, коли речовина дуже подрібнена.


8. Ознаки вибуху:

- відбувається дуже швидко;

- енергія,що виділяється, призводить до руйнівних наслідків;

- супроводжується вибуховою хвилею.

Всі ці процеси окиснення об’єднує те, що кінцевими продуктами є ОКСИДАМИ


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ 1. Чому тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо на них сильно подути? 2. Пріле лисття або сіно на повітрі може спалахнути, поясніть, чому це відбувається.
Урок 34 (12)

Тема. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Про умови виникнення та припинення горіння, ознайомити з маркуванням небезпечних речовин

Я вмітиму

Досліджувати етикетки на різних банках, робити висновки

Я могтиму

Самостійно здобувати інформацію, бути спостережливим


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

ЗАПОВНИ ТАБЛИЦЮ

Ознаки горіння

Ознаки повільного окиснення

Перед вами зошит. Скажіть, з чого він виготовлений?_________, а чи горить папір?_____, то чому зошит не горить у нас в руках? В цьому нам допоможе розібратися матеріал уроку, тема якого__________________________________________________

Базові поняття та терміни: кисень, горіння, температура займання, небезпечні речовини.


ПЛАН УРОКУ

1. Умови виникнення та припинення горіння.

2.Маркування речовин. Демонстрація 15 "Маркування небезпечних речовин"


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1. У нас є зошит, що потрібно зробити щоб він загорівся

(Щоб загорівся папір його необхідно підігріти до певної температури, яку називають температурою займання).

Для кожної речовини існує своя температура займання. Температура займання деяких речовин у таблиці:

Речовина

Температура займання

деревина

2700С

вуглець

3500С

білий фосфор

400С

азот

25000С

2. А що ще потрібно, щоб зошит продовжував горіти?

оступ повітря, до складу якого входить кисень) Отже, умовами виникнення горіння є:

- наявність горючої речовини;

- доступ кисню;

- досягнення температури займання.

Температура займання деяких речовин близька до кімнатої. Такі речовини спалахують на повітрі самостійно, без нагрівання. Це явище називається – самозайманням.

Що потрібно зробити щоб припинити горіння? (відповіді учнів). Щоб припинити горіння потрібно прибрати одну з умов: доступ кисню, знизити температуру.

Отже, умовами припинення горіння є:

- зниження температури;

- перекрити доступ кисню.

В наш час існує безліч речовин, серед них є небезпечні. Тому всі речовини маркують. Виділяють різні системи маркування речовин та препаратів. Маркування хімічних речовин створено на основі класифікації, в якій враховують такі критерії як токсичність,хімічні та фізичні властивості, канцерогенний ефект. Кожна група речовин має власне позначення знак.


Мультфільми "Небезпечні знахідки" http://ivanna117.blogspot.com/p/blog-page_24.html

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Таблиця "Знаки маркування деяких небезпечних речовин"

Небезпечні речовини

Знак маркування

Легкозаймисті речовини

F

Окисники

О

Надзвичайно займисті речовини

F+

Отруйні речовини

Т

Речовини,які вибухають під дією полум’я

Е

Шкідливі для здоров’я

Xn

Подразнюючі речовини

Xi

Їдкі речовини

С

Дуже отруйні речовини

Т+

2. При маркуванні небезпечних речовин потрібно державною мовою зазначати наступну інформацію: назву торгової марки, адресу, номер телефона виробника,назву хімічної речовини, знаки небезпеки, інструкцію щодо використання.

САМОПЕРЕВІРКА

Закінчіть речення очікувань: Я знаю, що умовами виникнення горіння є:_____________________________________________________ Я знаю, що для припинення горіння необхідно:_____________________________________________ Я знаю, що вибух супроводжується:_______________________________________ Я знаю, що небезпечні речовини маркують:_____________________________________________

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Демонстрація 15. Маркування небезпечних речовин

1. Знаки небезпечних вантажів

2 . Маркування товарів з небезпечними речовинами3. Маркування по-європейські продуктів харчування у вигляді світлофору


Підготувати повідомлення «Проблема чистого повітря».

Урок 35 (13)

Тема. Колообіг Оксигену в природі.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Про Оксиген як хімічний елемент та кисень як просту речовину, застосування кисню

Я вмітиму

Читати колообіг Оксисену в природі, записувати хімічні реакції фотосинтезу та дихання

Я могтиму

Самостійно здобувати інформацію, бути спостережливим, уважним

Базові поняття та терміни: Оксиген, кисень, колообіг Оксисену


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

1.Назвіть оксид, найпоширеніший на Землі._________________

2.Яка валентність Гідрогену у сполуках? ___________________

3.Що означає запис 5О2? ________________________________

4.Цинк має сталу чи змінну валентність? __________________

5.Залізний цвях - це тіло чи речовина? _____________________

6.Яка валентність Сульфуру в сполуках? ___________________

7.Процес горіння простих чи складних речовин - це явище фізичне чи хімічне?______________________________________

8.Які речовини прості утворені атомами Оксигену? _______ 9.Із яких речовин у лабораторії можна одержати кисень? _______________________________________________________ 10.Що важче: повітря чи кисень? (Кисень)


ПЛАН УРОКУ

1.Колообіг Оксигену в природі

. Застосування кисню


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

1.Поширеність Оксигену

Скласти діаграму по даній інформації.

Масова частка у оболонці Землі (атмосфера, гідросфера, літосфера) - 52%

Масова частка у повітрі - 25% (об'ємна - 21%)

В земній корі - 47% (за масою)

В гідросфері - 85,6%.

2.Колообіг Оксигену в природі

Робота з підручником та схемою
3 .Застосування кисню
1. __________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

6__________________________________________________


Урок 36 (14)

Тема. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Про поняття алотропна модифікація кисню - озон, про біологічну роль кисню та озону. Берегти природу, дбайливо ставитися до свого здоров‘я

Я вмітиму

Порівнювати фізичні властивості кисню та озону

Я могтиму

Самостійно здобувати інформацію, бути спостережливим, уважним

Базові поняття та терміни: алотропна модифікація, озон


ПЛАН УРОКУ

1. Фізіологічна дія кисню

2. Алотропна модифікація. Озон.

3. Проблема чистого повітря


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Фізіологічна дія кисню.

Чистим киснем людина дихати не може: він отруйний для організму В атмосферному повітрі кисню 21%. Якщо концентрація кисню в атмосфері Землі підвищиться до 30%, то всі процеси в живих організмах прискоряться, й організми почнуть швидко старіти. В разі дихання повітрям з підвищеною концентрацією кисню може виникнути стан ейфорії й так зване кисневе отруєння. З іншого боку, якщо рівень кисню в атмосфері впаде нижче 16%, людина почне задихатися.

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, різних за властивостями і будовою називають алотропією, а самі прості речовини – алотропними модифікаціями.

2 . Оксиген утворює 2 алотропні форми – кисень О2 та озон О3. На відміну від кисню,озон має запах, є отруйним,його температури плавлення та кипіння вищі. Він виявляє більшу хімічну активність.ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ У ТАБЛИЦІ

Таблиця. Порівняльна характеристика кисню та озону

Ознаки для порівняння

Кисень (О2)

Озон (О3)

Фізичні властивості

 1. Агрегатний стан

Газ

Газ

 1. Запах

Відсутній

Різкий запах

 1. Розчинність

Малорозчинний у воді

Добре розчинний у воді

 1. Густина

Трохи важчий за повітря

Важчий за повітря у 1,5 рази

Хімічні властивості

 1. Окисні властивості

Є окисником

Набагато сильніший окисник (окиснює навіть срібло)

 1. Стійкість молекули

Стійка

Нестійка O3=O2+O

 1. Відношення до барвників

Не змінює забарвлення речовин

Знебарвлює барвники

Біологічні властивості

Вдихання чистого кисню призводить до отруєння організму

Дуже отруйний. Допустима концентрація його в
повітрі – 0,1 мкг/л

5 .Проблема чистого повітря

1. Проблема озону


2. Забруднення атмосферного повітряХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

1. Парниковий ефект (накопичення вуглекислого газу в атмосфері)

У земній атмосфері вуглекислий газ діє як скло у парнику: пропускає сонячне світло, але затримує тепло розігрітої Сонцем поверхні Землі. Це викликає розіг­рівання планети, відоме під назвою «парникового ефекту». Постійне збільшення кіль­кості спалюваного органічного палива призводить до підвищення концентрації СО2 в атмо­сферному повітрі (на початку XX ст. ~ 0,029%, сьогодні - 0,034%). Прогнози показу­ють, що до середини XXI ст. вміст СО2 подвоїться, що прйзведе до різкого посилення пар­никового ефекту, і температура, на планеті підвищиться. Виникнуть ще дві небезпечні проблеми: швидке танення льодовиків в Арктиці та Антарктиці і підняття рівня Світового океану. Такі зміни супроводжуватимуться змінами клімату, які навіть важ­ко передбачити.


2. Озонові діри

На висоті 20 - 50 км повітря містить підвищену кількість озону (О3). Цікаво, що озону

в цьому шарі міститься дуже мало, він би утворив шар завтовшки 2 — 3 мм. Незважаючи на малу густину, озоновий щит надійно захищає все живе від дії УФ-променів. Виявлене різке зменшення шару озону над Антарктидою - своєрідна «озонова дірка». Вміст озону над Антарктидою дедалі зменшується, межі «озонової дірки» розширюються в бік Австралії, Південної Америки та Африки. Найбільших розмірів дірка досягає у жовтні (арктична весна), а потім вона зменшується. Щодо причин цього явища є такі припущення:

 1. взаємодія Оксидів нітрогену з озоном;

 2. реакція антропогенного, хлору з озоном.

Виявлено озонову дірку менших розміріві у Північній півкулі (над Шпіцбергеном). Зниження вмісту озону в атмосфері загрожує зменшенням врожаїв, збільшенням шкідливих мутацій, зростанням захворювань на рак шкіри та катаракту очей.
ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Запропонувати заходи, які дозволять підтримувати необхідний відсотковий вміст кисню у складі повітря.

Відеофрагменти "Парниковий ефект", "Озонові діри"

http://ivanna117.blogspot.com/p/blog-page_24.html


САМОПЕРЕВІРКА

"Знайко"

І варіант

1 завдання.

Записати рівняння одержання кисню з калій перманганату. Обчислити масову частку Оксигену в калій перманганаті.

Порахувати суму коефіцієнтів в рівнянні. До якого типу відноситься ця реакція.

2 завдання.

Встановити формулу сполуки за такими даними: масові частки Фосфору- 43,7%; Оксигену-56,3%. Назвати сполуку, записати рівняння її одержання.

ІІ варіант

1 завдання.

Записати рівняння одержання кисню з калій нітрату. Обчислити масову частку Оксигену в калій нітраті.

Порахувати суму коефіцієнтів в рівнянні. До якого типу відноситься ця реакція.

2 завдання.

Встановити формулу сполуки за такими даними: масові частки Алюмінію-52,94%; Оксигену-47,06%. Назвати сполуку, записати рівняння її одержання.

ІІІ варіант

1 завдання.

Записати рівняння одержання кисню з калій хлорату. Обчислити масову частку Оксигену в калій хлораті.

Порахувати суму коефіцієнтів в рівнянні. До якого типу відноситься ця реакція.

2 завдання.

Встановити формулу сполуки за такими даними: масові частки Феруму-70%; Оксигену-30%. Назвати сполуку, записати рівняння її одержання.

ІV варіант

1 завдання.

Записати рівняння одержання кисню з гідроген пероксиду. Обчислити масову частку Оксигену в гідроген пероксиді.

Порахувати суму коефіцієнтів в рівнянні. До якого типу відноситься ця реакція.

2 завдання.

Встановити формулу сполуки за такими даними: масові частки Нітрогену-25,93%; Оксигену-74,07%. Назвати сполуку, записати рівняння її одержання.


Урок 37 (15)

Тема. Контрольна робота № 2

Компетентності учнів при написані контрольної роботи

Я знаю

Все про Оксиген і Кисень

Я вмію

Використовувати знання на практиці

Я можу

Аналізувати і логічно мислити

ІІ. Письмова контрольна робота за варіантами:

І варіант

І рівень (по 0.5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Позначте символ хімічного елемента Оксигену:

А О; Б О3; В О2; Г О5.

2. Позначте, де у виразі йдеться про просту речовину, а не про хімічний елемент:

А Оксиген входить до складу води;

Б кисень входить до складу земної кори;

В Оксиген сприяє колообігу інших елементів;

Г Оксиген входить до складу вуглекислого газу.

3. Позначте фізичні властивості кисню за звичайних умов:

А газ без запаху і смаку;

Б кристали синього кольору;

В Добре розчиняється у воді;

Г на кисень припадає трохи більше 1/5 об’єму повітря.

4. Позначте оксид, у якого найбільша відносна молекулярна маса:

А СО; Б SO2; В N2O; Г Na2O.

5. Позначте умови горіння:

А потрібно залити речовину водою;

Б наявність кисню;

В спрямувати на речовину струмінь вуглекислого газу;

Г речовина повинна бути газоподібною.

6. Позначте агрегатний стан та колір продукту реакції горіння магнію в кисні:

А газ без кольору;

Б тверда речовина білого кольору;

В тверда речовина червоного кольору;

Г блакитна рідина.

ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Встановіть відповідність:

Формули оксидів: Назви оксидів:

1 Р2О5; А фосфор (ІІІ) оксид;

2 СаО. Б фосфор (V) оксид;

В кальцій оксид.


8. Встановіть відповідність:

Застосування кисню: Властивості кисню:

1. кисневі маски; А процес супроводжується

великою кількістю теплоти; 2 гниття. В повільне окиснення.

Б забезпечує дихання


Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність у зростанні об’ємних часток газів, компонентів повітря:

А аргон; Б кисень;

В вуглекислий газ; Г азот.

ІІІ рівень (по 1,5 бала)

10. Допишіть схеми реакцій за участю кисню, під час яких утворюється оксиди, і перетворіть їх на хімічні рівняння:

t0 t0

А В + … = В2О3; Б Н2S + … = … + Н2О;

t0 t0

В РН3 + … = Р2 О5 + …; Г Li + … = Li2 O.

11. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

H2OO2COX.

IV рівень (3 бали)

12.Розв’яжіть задачу.

Складіть найпростішу формулу речовини за нижченаведеними масовими частками елементів:
Карбон – 27,27%, Оксиген – 72,73%;

ІІ варіант

І рівень (по 0.5 бала)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Позначте формулу простої речовини, яка підтримує горіння:

А О; Б СО2; В О2; Г Н2О.

2. Позначте валентність Оксигену:

А І; Б ІІ; В -2; Г 2.

3. Позначте слова пропущені у фразі «… Оксиген входить до складу всіх життєво важливих органічних речовин: білків, жирів, вуглеводів»:

А складна речовина; Б хімічний елемент;

В алотропна модифікація; Г проста речовина.

4. Позначте фізичні властивості кисню за звичайних умов:

А кристали синього кольору;

Б добре розчиняється у воді;

В газ без запаху і смаку;

Г на кисень припадає трохи більше 1/5 об’єму повітря.

5. Позначте оксид, у якого найбільша відносна молекулярна масса:

А СО; Б SO2; В N2O; Г К2О.

6. Позначте умови припинення горіння:

А потрібно речовину засипати піском;

Б нагрівання речовин до температури самозаймання;

В спрямувати на речовину струмінь вуглекислого газу;

Г речовина може перебувати в будь-якому агрегатному стані.

ІІ рівень ( по1 балу)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Встановіть відповідність: Назви оксидів:

1 Сu2O; А сульфур (VІ) оксид;

2 SO2. Б купрум (І) оксид;

В купрум (ІІ) оксид.

8. Встановіть відповідність:

Речовина: Властивості:

1.кисень А безбарвний газ, має запах;

Б твердий, притягується магнітом;

В безбарвний газ, без запаху;

Завдання на встановлення послідовності

9. Встановіть послідовність у зростанні масових часток газів, компонентів повітря:

А аргон; Б азот;

В вуглекислий газ; Г кисень.

ІІІ рівень ( по 1.5 бала)

10. Допишіть рівняння хімічних реакцій згідно зі схемами, дайте назви продуктів реакцій:

А Fe + О2 = Б C + O2 =

В S+ О2 = Г KNO3=

11. Напишіть рівняння реацій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

КСІО3 →О2 Fe3O4

IV рівень (3 бали)

12. Розв’яжіть задачу:

Складіть найпростішу формулу речовини за нижченаведеними масовими частками елементів

Нітроген – 63,64%, Оксисен – 36,36%;

 Виконати варіант сусіда


ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

СТОРІНКА ЗНАЙКО "Оброби інформацію з таблиць"

Таблиці "Оксиди неметалічних елементів"

Оксиди IV групи періодичної системи

СО

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості

Несолетвірний

СО2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С. О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


SiO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Оксиди V групи періодичної системи

N2O

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


NО

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С. О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


N2 O3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


NO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


N2 O5

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Р2 O3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Р2 O5

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


Оксиди VІ групи періодичної системи

Записати формулу води, переоксиду водню (робота з підручником)

SO2

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивості


SO3

Склад, будова (графічна формула), назва: хімічна, тривіальна; С.О.

Добування

Фізичні властивості

Хімічні властивостіУрок 38 (16)

Тема. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Склад води, поширеність у природі, що таке розчинник

Я вмітиму

Охарактеризовувати фізичні властивості води

Я могтиму

Бути спостережливим, уважним

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: диполь, водневий зв‘язок, асоціати


ПЛАН УРОКУ

1. Будова молекули води.

2. Поширеність у природі.

3.Фізичні властивості води.

http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html

4. Вода - розчинник.


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

В ода — унікальний мінерал, найбільш поширений серед інпіих мінералів на нашій планеті. Роль води для живої і неживої природи дуже важлива. Вона є складовою частиною живих і неживих організмів. Тканини живих організмів на 65—70 % складаються з води. Рослини гинуть у разі втрати 50 % води, а для людського організму втрата 10 % води небезпечна для життя. Різноманітні процеси життєдіяльності організму — кровообіг, травлення, терморегуляція, виділення — протікають за участі води.


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

1. Якісний склад води __________________________

2. Кількісний склад води________________________

2.1. W(H) = _____%, W(O) = _______%


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Будова молекули води

Молекули води являють собою диполі (грецьке слово – два полюси).
Гідрогени розміщені під кутом 104,50

ФІЛЬМ "Велика таємниця води"

http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html

2. Вода полярний розчинник


Водневий зв‘язок – зв‘язок між атомами Гідрогену, які зв‘язані з атомом електронегативного елемента однієї молекули та значно електронегативними елементами другої молекули.
Схематично відобразити водневий зв‘язок
3. Асоціати води

ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Водневий кластер - сукупність молекул води, з‘єднаних між собою водневими зв‘язками


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Вода в природі

В ода — дуже поширена в природі речовина. У природі вона існує в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному Майже 2/3 поверхні земної кулі покриті водою, що утворює океани, моря, ріки й озера. Багато води знаходиться в атмосфері у газоподібному стані у вигляді пари; у вигляді величезних мас снігу і льоду лежить вона на високих вершинах rip i на полюсах Землі. У надрах Землі також є вода, яка просочує грунт і гірські породи.

Природна вода не буває зовсім чистою. Вона завжди містить різні домішки. Здебільшого це розчинені у воді солі, гази; часто у воді є речовини, які в ній не розчинні, а перебувають у вигляді суспензії. Найбільш чистою є дощова вода, але й вона містить незначні кількості різних домішок, які захоплює з повітря. Кількість домішок у прісних водоймах зазвичай коливається від 0,01 до 0,1 % за масою. Морська вода містить до 4 % розчинених речовин (в океанах — до 3,5 %; у морях — 0,5—3,9 %: 3,9 % — у Середземному, 1,8 % — у Чорному, 0,5 % — у Балтійському В основному це кухонна сіль (натрій хлорид)).

Проблема чистої води. Методи очищення води.

Запаси вільної води на Землі надзвичайно великі — 1,4 млрд км3. Майже стільки ж води знаходиться у фізично і хімічно зв’язаному вигляді. Але запаси прісної води, придатної для пиття і побутових потреб, дуже обмежені. Підраховано, що людина в середньому витрачає 300 л води за добу, а з урахуванням потреб промисловості на долю кожної людини витрачається 1000 л води за добу. Запаси прісної води не збільшуються, а населения планети постійно росте. Розвивається також і промисловість. Тому проблема чистої води в наш час є однією з найактуальніших проблем у світі.

Для побутових потреб людина використовує воду з річок, озер або підземних джерел (артезіанська вода). Природна вода ніколи не буває чистою. Крім розчинних домішок, вона містить тверді частники піску, глини, залишки рослин і тварин, різноманітні мікроорганізми. Серед останніх можуть бути і хвороботворні, які, потрапляючи до організму людини чи тварин, викликають різні захворювання. Тому природну воду перед уживанням очищують. Для очищення води від твердих диспергованих речовин її фільтрують через пористі речовини (вугілля, випалена глина), фільтри-преси, суміш піску з гравієм. Фільтри затримують також більшу частину бактерій. Крім того, для знезаражування води її хлорують. Для повної стерилізації води треба не більше 0,7 г хлору на 1 тонну води. З цією ж метою використовують озон.

Фільтруванням можна видалити з води тільки нерозчинні домішки. Хімічно чисту воду (таку, що не містить і розчинних домішок) одержують шляхом перегонки (дистиляції).

У наш час очищують не тільки питну, але й стічні води, особливо води теплоелектростанцій, хімічних підприємств. Адже проблема охорони навколишнього середовища стає все більш актуальною, а одним із головних завдань людства є збереження чистоти водних ресурсів.

Фізичні властивості води.

Фізичні властивості води настільки багатогранні, що розглянути (навіть не вивчити) їх протягом уроку неможливо. Життя не вистачить людині, щоб вивчити все різноманіття властивостей однієї з найпростіших сполук у природі.

Чиста вода за звичайних умов — це безбарвна прозора рідина, густина якої за температури 4 °С максимальна і дорівнює 1,00 г/см3. Зі зниженням температури густина води зменшується, тому лід плаває на поверхні води. Точка замерзання води за тиску в 101 кПа становить 0 °С, точка кипіння — 100 °С. Отже, Вода - прозора речовина, без запаху і смаку. При нормальних умовах [тискові 760 мм ст.ст. і температурі 20° С] густина води 1 г/см3. При температурі 0°С вода кристалізується, а при 100°С - перетворюється на пар. Це дає змогу спостерігати в домашніх умовах три стани, у яких перебуває вода: твердий, рідкий, газоподібний.

Вода має аномально високу теплоємність — 4,17 Дж: теплота плавлення льоду за температури 0 °С дорівнює 333,98 Дж/г, а теплота випаровування за 100 °С — 2253 Дж/г. Ця властивість води помітно впливає на клімат біля великих водойм.

Завдяки аномально високим теплоті плавлення льоду, теплоті випаровування і теплоємності вода є регулятором температури на Землі.

ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Вода має особливу властивість, яку називають "аномалією теплового розширення". При нагріванні води від 0°С до 4°С її об'єм не збільшується, а зменшується, і, починаючи з 4°С починає зростати. Отже, більшу густину має вода при температурі 40°С, об'єм - мінімальний. Ця властивість води має важливе значення для клімату на Землі та життя у воді. На дні великих озер вода цілий рік зберігає температуру не нижчу за 4°С, що дає можливість живим істотам пережити сувору зиму.

Відеофрагмент.Тепло Землі (http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html)Кругообіг води в природі. Природні водойми.

Вода має величезний вплив на умови середовища. Завдяки водній оболонці існує життя на Землі. Вона має високу теплоємність, тому живі організми захищені від надмірно високих і надмірно низьких температур, які б загрожували існуванню життя на Землі. Ґрунтові води забезпечують вологою рослинний покрив і живі істоти, що живуть у грунті.

Вода — найсильніший поглинач сонячного тепла на поверхні Землі, й основна роль у цьому належить Світовому океану. Від поверхні океану відбивається 8 % сонячної радіації. Завдяки високій теплоємності води океани виступають акумулятором сонячної енергії на планеті, а поверхневі течії океанів переносять тепло по планеті, впливаючи на клімат.

Сонце — великий енергетик. Воно нагріває воду всюди, де вона є. Метеорологи підрахували, що Сонце випаровує на Землі за 1 хвилину мільярд тонн води. Енергія Сонця, яка піднята з водяною парою, виділяється назад. Кожну хвилину водяний пар віддає атмосфері Землі велику кількість енергії — 2,21018 Дж. Стільки енергії за короткий час можуть виробити 40 млн електростанцій. Ця енергія переходить у теплову, нагріваючи повітря. Це вона переносить воду у хмарах і зрошує дощами поверхню Землі.

Водяна оболонка Землі називається гідросферою. Вода бере участь у складному кругообігу тепла, вологи й речовин на Землі.

Вода в природі існує у трьох агрегатних станах, завдяки цьому здійснюється її кругообіг.Відеофрагмент. Кругообіг води

http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html

Під дією сонця вода нагрівається і випаровується з поверхні водойм, повітряні течії переносять водані пари, які конденсуються і проливаються у вигляді опадів — дощу, снігу — на сушу і поверхні водойм. Кругообіг — це природний процесс відтворення прісної води. Випадаючи на сушу, вода стікає по схилах під дією сили тяжіння, утворюючи водні потоки і прісні водойми, фільтрується у ґрунті, живлячи підземні води. При цьому разом з вітром, Сонцем, живими організмами вона бере участь у руйнуванні гірських порід суші, сприяючи формуванню грунту.


САМОПЕРЕВІРКА

СТОРІНКА "Поміркуй"

Завдання 1. Доведи за допомогою дослідів, що вода-рідина текуча і прозора.

Завдання 2. Доведи за допомогою досліду, що вода не має своєї форми.

Завдання 3.Заповнити таблицю «Властивості води в трьох станах».


Вода-рідина

Сніг

Лід

Водяна пара

Текуча

Білий

Прозорий

Прозора

Прозора

М’який

Безбарвний

Невидима

Безбарвна

Легший за воду

Твердий

Легка

Без запаху


Крихкий


Не має власної форми


Легший за воду


Розчиняє деякі речовини
Завдання 4. Розкажи за таблицею, як в природі відбувається кругообіг води.


ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА

Для допитливих

Дисоціація води.

Вода – слабкий електроліт (малодисоційована сполука)

Н2О ↔ Н+ + ОН- або 2Н2О ↔ Н3О+ + ОН-, де Н3О+ - іон гідроксонію

В 1 л води за t = 220С дисоціює 10-7 моль води, утворюється 10-7 моль/л іонів Н+ 10-7 моль/л іонів ОН- .

[H+] = [OH-] = 10-7 моль/л, де [ ] – рівноважна концентрація іонів

[H+]

=

10-7 моль/л

Нейтральний розчин

>

Кислий розчин

<

Лужний розчин

Кислотність середовища найчастіше виражають не концентрацією іонів Гідрогену, а водневим показником рН – від'ємним логарифмом концентрації іонів Гідрогену:

рН = - Іg[H+] або [H+] = 10 –рН

[H+] моль/л

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

Збільшення кислотності

рН

Збільшення лужності →

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реакція розчину сильно кисла

Слабко кисла

Слабко лужна

Сильно лужна

НейтральнаУрок 39 (17)

Тема. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Про розчини, поняття розчинності

Я вмітиму

Охарактеризовувати фактори, які впливають на процес розчинення речовини; класифікувати розчини за вмістом розчиненої речовини

Я могтиму

Бути спостережливим, уважним під час демонстрації


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Дати характеристику розчинів із опорних схем

ПЛАН УРОКУ

1. Розчин і його компоненти.

2. Поняття розчинність, її залежність від різних факторів.

3. Типи розчинів за вмістом розчиненої речовини.

4. Теплові явища, що супроводжують процеси розчинення. Фізико-хімічна суть процесу розчинення.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Таблиця "Розчини"

Розчин

Розчин – це гомогенна система, яка складається з двох або більше компонентів: розчинника, розчинених речовин і продуктів їх взаємодії. Розчинник – кількісно переважає і перебуває в тому агрегатному стані, що і розчин, який утворюється. Розчинювана речовина – може перебувати у будь-якому агрегатному стані. Гомогенність розчинів обумовлена тим, що під час їх утворення внаслідок взаємодії з розчинником розчинена речовина подрібнюється до молекулярного або атомного рівня.

Стійкість розчину визначається розміром розподілених частинок

10 – 9 м

Розчини електролітів, неелектролітів; молекулярні, істинні

10 – 7 м

Колоїдні розчини

10 – 4 -

10 – 5 м

Суспензії(тверді в рідкому); емульсії(рідкі в рідкому).


2. Таблиця "Розчинність, її залежність від різних чинників"

Розчинність

Розчинність – характеризує здатність речовин розчинятися. Є речовини, які змішуються між собою в будь-яких співвідношеннях, наприклад вода та спирт; тверді речовини, більшість газів і рідких речовин розчиняються у воді в певних співвідношеннях, так, при 200С у воді масою 100 г може розчинитися сульфат міді(ІІ), маса якого не перевищує 20,7 г.

- Розчин, у якому речовина більше не розчиняється за даної температури, називаються насиченими.

- Розчин, у якому речовина ще може розчинятися за даної температури, називаються ненасиченими.

- Розчин, в якому за певної температури речовини більше, ніж у насиченому розчині, називаються перенасиченими(сахароза).

Емпіричне правило "Подібне розчиняється в подібному"


 • від їх природи.

Як правило, речовини іонної природи (солі, луги) або речовини, молекули яких є полярними(кислоти) , добре розчиняються у полярних розчинниках, наприклад у воді. Також у воді добре розчині ті органічні речовини, які добре нею змочуються, тобто гідрофобні частини (спирти, карбонові кислоти); гідрофільні – це такі речовини, які не змочуються водою(олія, жири, нафта), ті речовини добре розчинні у неполярних розчинниках.

 • від температури.

Розчинність більшості твердих речовин із підвищенням температури збільшується, а розчинність газів, навпаки, зменшується з підвищенням температури. Якщо налити в стакан холодної води і поставити на стіл, через деякий час на його стінках з'являться бульки газу, це пояснюється тим, що при збільшенні температури розчинність газів у воді зменшилася і вони виділилися.

 • від тиску.

Тиск впливає лише на розчинність газів, який підлягає закону Генрі:

з підвищенням парціального тиску розчинність газів зростає;

при зниженні температури розчинність газів зростає.

Якщо відкрити пляшку з мінеральною водою, де оксид карбону(ІV) розчинено за умов підвищеного тиску, тиск у пляшці знизиться, розчинність газу зменшиться і він виділиться з розчину – вода ніби закипить.Відеофрагмент "Розчинення" http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html


3. Процес розчинення:

розчинення

Розчинювальна речовинаРечовина у розчині + або – Q кДж

кристалізація4.Опорні схеми "Типи розчинів за вмістом розчиненої речовини"

Хоча в природі не існує абсолютно нерозчинних речовин
5. Таблиця "Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин"

Теплові явища при розчиненні

Якщо сума енергії гідратації всіх іонів більша за енергію, необхідну для розриву зв‘язків між йонами, то розчинення супроводжується виділенням теплоти. Цей процес називається екзотермічний (+Q КДж)

Якщо сума енергії гідратації всіх іонів менша за енергію, необхідну для розриву зв‘язків між йонами, то розчинення супроводжується поглинанням теплоти. Цей процес називається

ендотермічний ( – Q КДж)

6. Розчинення – це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчинника (вода) і речовиною, що розчиняється


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

Робота з підручником. Створи опорну схему

Фізико-хімічна суть процесу розчинення

Розчинення

Фізична теорія

Розчинення – це


Розчини – це

Хімічна теорія

Розчинення – це


Сучасна теорія_

Розчинення – це

Розчини – цеОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮТеплові ефекти під час розчинення

Утворення багатьох розчинів супроводжується тепловими ефектами, так, під час розчинення у воді лугів або кислот теплота виділяється, а під час розчинення багатьох солей – поглинається. Сучасна теорія розчинів розглядає розчинення як сукупність таких процесів:

1) взаємодія розчинника з частками розчиненої сполуки – сольватація;

2) руйнування структури розчиненої речовини – руйнування кристалічних ґраток – іонізація;

3) розподіл сольватованих часток у об'ємі розчинника – дифузія.

1-ий процес – утворення зв'язків – супроводжується виділенням теплоти (позитивний тепловий ефект). 2-й – руйнування зв'язків – відбувається з поглинанням теплоти (негативний тепловий ефект). Залежно від співвідношення значень цих теплових ефектів процес розчинення речовини може бути екзо- або ендотермічними.

Розчинення є фізико-хімічним процесом. Розчини мають властивості механічних сумішей і хімічних сполук. Виняток становить газоподібні розчини, які є механічними сумішами.ЛАБОРАНТ

Демонстрація 16. Виготовлення розчинів

Дослід 1.Зміна температури при розчиненні речовин.

В дві пробірки налити до 1/3 їх об’єму води і виміряти її температуру. В першу пробірку насипати біля 1 г кристалічного амоній нітрату, розчинити його при перемішуванні і виміряйте температуру. В другу пробірку внести 2-3 шматочки лугу "КРОТ" - їдкий натр або Натрій гідроксид (NaOH) і після його розчинення визначити температуру розчину.

Зробіть висновок про тепловий ефект розчинення цих речовин.

 Дослід 2.Залежність розчинності солей від температури.

В пробірку налити трохи води. Внести мікрошпатель з сіллю Натрій нітрату (NaNO3) і перемішати до повного розчинення солі. Далі добавляти сіль і перемішувати до тих пір, поки на дні пробірки не залишиться трохи солі, яка не буде розчинятись при перемішуванні. Пробірку закріпити в пробіркотримачі і нагріти її в полум’ї до повного розчинення солі. Продовжувати додавати Натрій нітрат в гарячий розчин до одержання насиченого розчину.

Нагріти пробірку до кипіння і повного розчинення кристалів солі, а потім охолодити пробірку в холодній воді. Спостерігати виділення кристалів NaNO3.

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Для допитливих

NaCl - Натрій хлориду або кухонна сіль (розчин)

Застосування

Хлорид натрію є важливою речовиною, що забезпечує життєдіяльність людини, тваринного і рослинного світу, а також товаром, який має надзвичайно широкий спектр промислового застосування. Він є основою для виробництва багатьох хімічних продуктів, в першу чергу хлору і гідроокису натрію, без яких неможливо виробництво багатьох пластмас, алюмінію, паперу, мила, скла тощо. За підрахунками спеціалістів, хлорид натрію в умовах сучасної світової глобалізованої економіки прямо чи посередньо має більше 14 тисяч областей застосування.

У харчовій промисловості та кулінарії

Сіль кухонна виварна «Екстра»

У харчовій промисловості та кулінарії використовують хлорид натрію, чистота якого має бути не менше 97%. Його застосовують як смакову добавку і для консервування харчових продуктів. Такий хлорид натрію має товарну назву кухонна сіль, часом також вживаються назви харчова, столова, а також уточнення назви залежно від її походження — кам'яна, морська, та за складом добавок — йодована, фторована тощо. Така сіль є кристалічним сипким продуктом з солоним смаком без присмаку, без запаху (за винятком йодованої солі), в якому не припускаються сторонні домішки, що не пов'язані з методом добуванні солі. Окрім хлориду натрію, кухонна сіль містить невелику кількість солей кальцію, магнію, калію, які надають їй гігроскопічності і жорсткості. Чим менше цих домішок у солі, тим вища її якість

Виділяють ґатунки: екстра, вищий, перший і другий. Масова частка хлористого натрію у ґатунках, %:

 • екстра — не менш ніж 99,5;

 • вищий — 98,2;

 • перший — 97,5;

 • другий — 97,0.

Масова частка вологи у виварній солі сорту «екстра» 0,1 %, у вищому сорті 0,7 %. Припускаються добавки йодиду калію (йодистого калію), йодату калію (йоднуватокислого калію), флуориду калію та флуориду натрію (фторидів калію та натрію). Масова частка йоду має складати (40,0 ± 15,0)×10−4 %, флуору (25,0 ± 5,0)×10−3 %. Іноді в кухонну сіль додають інші допоміжні речовини, наприклад ферроцианід калію (E536 - неотруйна комплексна сіль Сmax10 мг/кг) в якості агенту, що запобігає злипанню. Колір екстра та вищого ґатунків — білий, однак для першого та другого припускається сірий, жовтуватий, рожевий та голубуватий відтінки залежно від походження солі. Харчову кухонну сіль виробляють меленою і сіяною. За розміром зерен мелену сіль поділяють на номери: 0, 1, 2, 3. Що більший номер, то більші зерна солі.

У кулінарії хлорид натрію споживають як найважливішу приправу. Сіль має добре знайомий кожній людині характерний смак, без якого їжа здається прісною. Така особливість солі обумовлена фізіологією людини. Проте досить часто люди споживають солі більше, ніж потрібно для фізіологічних процесів.

Хлорид натрію має слабкі антисептичні властивості — 10–15 % вміст солі запобігає розмноженню гнилісних бактерій. Цей факт обумовлює її широке застосування як консерванту.

В медицині

Ізотонічний розчин хлориду натрію у воді (0,9%) застосовується як дезінтоксикаційний засіб, для корекції стану систем організму у разі зневоднення, як розчинник інших лікарських препаратів. При падінні концентрації хлориду натрію у плазмі крові, вода переходить із судинного русла до міжтканинного простору і відбувається загущення крові. При значному дефіциті - спостерігаються судоми гладенької мускулатури і судомні скорочення скелетної, порушуються функції нервової та серцево-судинної систем. Гіпертонічні розчини застосовують у разі легеневих, шлункових і кишкових кровотеч; як допоміжний осмотичний діуретик для забезпечення форсованого діуреза; у станах, що характеризуються дефіцитом іонів натрію і хлору; у разі отруєння нітратом срібла; для обробки гнійних ран (місцево). В офтальмології як місцевий засіб розчин хлориду натрію має протинабрякову дію.

В оптиці

Кристали хлориду натрію прозорі для інфрачервоного спектра (довжини хвиль між 0,21 и 25 мкм) і з них виготовляють лінзи, призми і вікна для інфрачервоних оптичних приладів. Наприклад, потужні імпульсні СО2-лазери, мають в своїй конструкції кілька лінз з високочистих кристалів хлориду натрію.

У комунальному господарстві. Технічна сіль

Взимку хлорид натрію, забруднений домішками інших солей або піску чи глини — так звана технічна сіль — застосовується як антифриз проти ожеледиці. Нею посипають тротуари, хоча це негативно впливає на рослинність, спричиняє корозію споруд та автомобілів, пошкоджує шкіряне взуття.


ЛАБОРАНТ

Домашній експеримент 4.

Виготовлення водного розчину кухонної солі.

У 100 г холодної води столову ложку кухонної солі.

У100 г гарячої води додайте столову ложку кухонної солі.

В якому стакані краще буде розчинятися кухонна сіль. Свої спостереження запишіть у таблицю.

Фактори, які впливають на розчинення речовини

Розчин (Н2О + NaCl)

Природа речовини


ТемператураУрок 40 (18)

Тема. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Визначати якісний та кількісний склад розчину

Я вмітиму

Виражати склад розчину через фізичні величини

Я могтиму

Виготовляти різні розчини

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: масова частка розчиненої речовини, концентрація розчиненої речовини


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Поняття «насичений», «ненасичений», «концентрований», «розведений» є досить широкими. Розчин – це однорідна система змінного складу. Тобто кількість розчиненої речовини може значно змінюватися.

Працюючи з розчинами важливо знати їхній склад, тобто скільки розчиненої речовини міститься в розчині. В кулінарних книгах, в рецептах консервації вказують: 7% розчин солі. (Щоб було смачно, треба взяти солі не більше і не менше).

На пляшці з оцетом пишуть 9%, а есенції – 98%. Якщо ви переплутаєте ці розчини, то страву не можна буде їсти.

У аптеках готують 5% спиртовий розчин йоду.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Таблиця "Характеристика розчинів"

Кількісна характеристика

Якісна характеристика

Масова частка:

m1(маса розчиненої речовини)

ω = ----------------------------------------

m2(загальна маса розчину)

якщо кількість розчиненої речовини відносять до загального об'єму розчину, то йдеться про концентрацію

Молярна концентрація:

υ(речовини)

С = -------------------- , моль/л

V(розчину)

Якщо йдеться про насичений розчин, то використовують коефіцієнт розчинності – визначається масою речовини, яка здатна розчинитися в 100 г води за певної температури.

При 180С в 100 г Н2О – 35,9 г кухонної солі; коефіцієнт розчинності NаСІ = 35,9

( R180(NаСІ) = 35,9.


Розведений: відносно малий вміст розчиненої речовини.

Концентрований: відносно високий вміст розчиненої речовини. Умовні поняття: концентровані розчини – 98% Н2SO4,

38% НСІ.

Насичений, ненасичений, пересичений розчини.


ХІМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

1. Концентрація розчиненої речовини – це фізична величина, яка визначає кількісний склад розчину.

Концентрація виражається різними способами (масова частка, об’ємна, мольна, еквівалентна, молярна частка).

2. Масова частка розчиненої речовини – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.

3. Формули для обчислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини, маси розчину, густини.

mx

ω х = ωх – масова частка речовини Х

mроз.

mx – маса речовини Х

mx = ωхmроз.

mроз – маса розчину

mx

m роз. = ρ – густина

ωх


mроз. = m2О) + mx


mроз

ρ =

Vроз

ρ (Н2О) = 1 г/мл

Вимірюється масова частка в частках одиниці або %

САМОПЕРЕВІРКА

За даними таблиці знайдіть недостаючі дані:

№ п/п

m ( солі.),г

m (води), г

m (розчину),г

W, %

1

30

1702120

5

3

25

1754400

25


Урок 41 (19)

Тема. Виготовлення розчину.

Лабораторний дослід № 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Виготовляти розчини

Я вмітиму

Визначати масову частку розчиненої речовини, дотримуватися техніки безпеки під час лабораторного досліду

Я могтиму

Визначати маси розчиненої речовини за відомою часткою її в розчині, бути уважним та спостережливим під час написання лабораторної роботи


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1. На терезах зважую 2,5 г солі і висипаю її в колбу.

2. За допомогою мірного циліндра вимірюю 47,5 мл води.

3. Виливаю її у колбу із сіллю.

4. Перемішую вміст колби до повного розчинення солі.


ЛАБОРАНТ

Лабораторний дослід № 5

 1. Визначення маси розчиненої речовини за відомою масовою часткою її в розчині.


Умова задачі

Розв‘язок

Варіант 1

Для лікування виразок застосовують (як зовнішнє) гіпертонічні розчини з масовими частками хлориду натрію 3%, 5%, і 10%. Які маси хлориду натрію треба розчинити у воді масою 100 г, щоб добути такі розчини? (Відповідь: ≈3,09 г, ≈5,26 г, і ≈11,11 г)


На консервних заводах засолюють огірки в розчині з масовою часткою кухонної солі 5%. Обчисліть, яку масу солі води треба взяти, щоб утворився розсіл масою 16000 кг. (відповідь: 800 кг, 15200 кг)


Варіант 2

У розчині об‘ємом 1 л міститься Натрій нітрату або натрієва селітра (NaNO3) масою 42,5 г. Обчисліть молярну концентрацію солі у цьому розчині. (Відповідь: 0,5 моль/л)


Для боротьби із шкідниками сільського господарства застосовують розчин Купрум (ІІ) сульфату (CuSO4). Які маси мідного купоросу і води необхідно взяти для виготовлення розчину масою 200 кг з масовою часткою Купрум (ІІ) сульфату 5%? (Відповідь: 15,625 кг і 184,375 кг)


Висновок

 1. Розчин – це _________________________________________________. (варіант 1) Розчинювальна речовина – це _________________________________________________варіант 2)

 2. Записати процес розчинення речовини. _________________________________________________ (варіант 1)

 3. Записати процес кристалізації _________________________________________________ (варіант 2)

 4. Кристалогідрати – це ______________________________

 5. _________________________________________________

 6. Що характеризує якісний склад розчину?______________

____________________________________________________Урок 42 (20)

Тема. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Розрахункові задачі № 3.

Компетентності учнів при розв‘язуванні задач

Я знатиму

Як позначаються фізичні величини для обчислення кількісного складу розчину та в чому вони вимірюються

Я вмітиму

Обчислювати масові частки і маси розчиненої речовини в розчині

Я могтиму

Дати характеристику розчину із його процентного вмісту


ХІМІЧНИЙ ДИКТАНТ

Експрес-самоперевірка

 1. Як позначається масова частка розчиненої речовин?_____

 2. В яких одиницях вимірюється масова частка?__________

 3. Записати формулу, за якою обчислюється масова частка.___________________________________________

________________________________________________

 1. Записати формулу, за якою можна обчислити об’єм розчину, якщо відома його маса. _____________________

 2. __________________________________________________

 3. Як позначається густина розчину?____________________

 4. В яких одиницях вимірюється густина?________________

 5. У 80 г води розчинили 20 г цукру. Яка маса утвореного розчину? _________________________________________

 6. В 100 г розчину міститься 10г солі. Яка маса води в даному розчині?___________________________________

 7. ω(NaCl) = 5% - це означає що в 100 г розчину знаходиться ________ г солі, _________ г води.

 8. ω(NaCl) = 20% це означає, що в 100 г розчину знаходиться _______ г солі та _____ г води.


ХІМІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

 1. Як розв‘язувати задачі на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині?

Розв‘язування задач цього типу зводиться до обчислень:

 • масової частки розчиненої речовини: ω (омега) або W(дубль-ве)

виражається у частках одиниці або у відсотках:

 • маси розчиненої речовини: m(реч.) – г, кг;

 • маси розчину: m(розч.) – г, кг;

 • маси води: m(Н2О) - г, кг;

ρ(Н2О)=1г/мл

Для розрахунків слід користуватися формулами:


 1. Як розв‘язувати задачі з використанням правила змішування (правила діагоналей)?

Розв‘язування задач цього типу полягає в одержанні розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини такими шляхами:

 • змішування двох розчинів з відомими масовими частками;

 • змішування розчину з водою;

 • змішування розчину з сухою речовиною;

 • розчинення сухої речовини у воді.

Масова частка сухої речовини – це 100 %, а масова частка речовини у воді –це 0%.

 1. Як розв‘язувати задачі з використанням насичених розчинів?

Якщо йдеться про насичений розчин, то використовують коефіцієнт розчинності – визначається масою речовини, здатної розчинитися в 100 г води за даної температури:

 1. Як розв‘язувати задачі з використанням густини розчину


Густина – це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до його об‘єму. При кількісній характеристиці розчинів використовують поняття "густина розчину" ( - ро)

вимірюється в г/см3, г/мл;

1 см3=1 мл

При розрахунках використовують формули: 1. Як розв‘язувати задачі з використанням молярної концентрації?

вимірюється в моль/л

1 л = 1000 мл

При розрахунках користуються формулами:

Для позначення молярної концентрації використовується символ М, наприклад:

1 М – одномолярний розчин (С = 1 моль/л);

2 М – двомолярний розчин (С = 2 моль/л);

0,1 М – децимолярний розчин (С = 0,1 моль/л);

0,01 М – сантимолярний розчин (С = 0,01 моль/л);

0,001 М – мілімолярний розчин (С = 0,001 моль/л);

0,2 М – дводецимолярний розчин (С = 0,2 моль/л).


7. Як розв‘язувати задачі, за умовою яких розчинена речовина є газом?

Розв‘язування задач цього типу полягає в тому, що за умовою дано об‘єм розчиненої речовини. Для знаходження масової частки речовини в розчинні потрібно об‘єм газу перевести в масові одиниці вимірювання.

Відповідність одиниць вимірювання:

г/моль відповідає л/моль; кг/моль відповідає м3/моль.


8. Як розв‘язувати задачі, за умовою яких розчинювана речовина хімічно взаємодіє з водою?

Розв‘язування задач цього типу полягає в тому, що речовина, яку розчиняють, вступає в реакції з одним із компонентів розчину (як правило з водою).

Алгоритм розв‘язування

 1. За рівнянням хімічної реакції зробити розрахунки маси речовини, яка буде утворювати з водою розчин.

 2. Врахувати утворення додаткової кількості розчиненої речовини.


9. Як розв‘язувати задачі на обчислення маси та кількості речовини йонів у розчині?

Електроліти (солі, кислоти, основи) у водних розчинах дисоціюють на йони: катіони (з додатним зарядом) та аніони (з від‘ємним зарядом). Сильні електроліти повністю дисоціюють на іони, слабкі електроліти у водних розчинах поряд із йонами містять недисоційовані молекули. Кількісно цей процес характеризується ступенем дисоціації (альфа). Виражається у частках або відсотках.


10. Як розв‘язувати задачі за рівнянням реакції, які відбуваються у розчині?

Хімічне рівняння кількісно характеризує участь у реакції тільки чистих речовин. Тому, якщо за умовою задачі речовина подана у вигляді розчину, то для кількісних розрахунків за хімічними рівняннями слід знайти масу чистої речовини в розчині.

Формули для розрахунківТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Задача №1

До розчину масою 80г з масовою часткою солі 15% долили 20 г води. Яка масова частка утвореного розчину?

Д ано:

m(роз.) = 80 г m (NaCl) = mроз∙ ω (NaCl)

ω1 (NaCl) = 15% m (NaCl) = 80 ∙0,15 = 12 г

m2О) = 20 г m(роз.)2 = m(роз.)1+ m2О) = 80+20=100 г

m (NaCl)

ω 2 (NaCl) -? ω (NaCl) =

m(роз.)2


12

ω (NaCl)2 = = 0,12 або 12%

100

Відповідь: ω (NaCl)2 = 12%

Задача №2

До 200г розчину соди з масовою часткою Na2CO3 5% додали ще 80г соди. Якою стала масова частка соди в утвореному розчині?

Д ано:

m(роз.) = 200 г m (Na2CО3) = mроз∙ ω (Na2CО3)

ω1 (Na2CО3) = 5% m (Na2CО3) = 200 ∙0,05 = 10 г

m(Na2CО3) = 80 г m2 (Na2CО3) = 80+10=90 г

ω2 (NaCl) -? m(роз.)2 = 200+80 =280 г

m2 (Na2CО3)

ω (Na2CО3) =

m(роз.)2


90

ω (NaCl)2 = = 0,32 або 32%

280

Відповідь: ω (Na2CО3)2 = 32%

Задача №3

Визначте масу натрій гідроксиду, яку потрібно розчинити у воді, щоб одержати розчин об’ємом 100см3 (100 мл) з масовою часткою NaОН 20%. Густина розчину дорівнює 1,22г/мл.

Д ано: mроз

V (роз.) = 100 мл ρ =

ω (NaОН) = 20% Vроз

ρроз. = 1,22 г/мл

mроз = ρ∙ Vроз

m (NaОН) -?

mроз = 100∙1,22 = 122 г


m (NaОН) = mроз∙ ω (NaОН)

m (NaОН) = 122 ∙0,20 = 24,4 г


Відповідь: m (NaОН) = 24,4 г

*Задача №4

Які маси розчинів натрій хлориду з масовою часткою солі 10% і 20% треба взяти, щоб добути 300г розчину з масовою часткою солі 12% ?

Д ано:

ω 1 = 10% 10 2

ω2 = 20% 12

ω 3 = 12%

m(роз.)3 = 300 г 20 8


m(роз.)1 - ? 300

m (роз.)2 - ? m(роз.)1 = ∙2 = 60 г

2+8


300

m(роз.)2 = ∙8 = 240 г

2+8


Відповідь: m(роз.)1 = 60 г, m(роз.)2 = 240 г

Завдання творче. Візьміть рецепт консервування овочів у мами. Оформіть його на окремому листку і порахуйте масову частку солі і цукру, що входить до складу маринаду.


Урок 43 (21)

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Про речовини-оксиди, гідрати оксидів

Я вмітиму

Записувати формули гідратів оксидів

Я могтиму

Розпізнавати речовини за їхніми хімічними формулами

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: гідрати оксидів: кислоти й основи


САМОПЕРЕВІРКА

Учні записують «+». якщо твердження є правильним  або «-», якщо виявляється хибним

1. Вода – універсальний розчинник_____

2. До складу молекули води входить лише 2 атоми Гідрогену___

3. Вода займає  поверхні Землі____

4. Вода здатна перебувати у трьох агрегатних станах____

5. Вода – одна з найпоширеніших на планеті речовин____

6. В природі існує чиста вода_____

7. Розчинами називають однорідні суміші речовин_____

8. У воді розчиняються лише тверді речовини____

9. Масова частка розчиненої речовини у розчині – це відношення маси речовини до маси розчину_____

10. Кухонна сіль добре розчинна у воді_____

11. Вода за звичайних умов перебуває у твердому стані____

12. Крейда розчиняється у воді.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Опорна-схема "Оксиди"
ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

 1. Кислотні оксиди – це оксиди, гідрати яких є кислотами, тобто утворюють кислоти при взаємодії з водою.

 2. Основні оксиди – це оксиди, гідрати яких є основами.

 3. Амфотерними оксидами, називають оксиди, які залежно від умов виявляють властивості основних і кислотних оксидів.


ПЛАН УРОКУ

1. Взаємодія води з оксидами - хімічні властивості води. (http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html )

2. Поняття про гідрати оксидів:

2.1. Кислоти

2.2. ОсновиІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Вода є хімічною стійкою речовиною. ЇЇ молекули починають розкладатися лише за дуже високої температури ( за 2 500 С0  їх розкладається майже 11% від загального числа, а за 1000  - лише 0,03%). Продуктами розкладу є водень і кисень:

Так само вода розкладається і в разі дії на неї постійного електричного струму (без нагрівання): 2О = 2Н2+О2

Вода здатна вступати в хімічні реакції з багатьма речовинами, як простими, так і складними.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Взаємодія металів з водою:

а) метали середньої активності:

Мg2О=МgО2

Висновок: при взаємодії металів середньої активності з водою утворюється основний оксид і виділяється водень.

б) взаємодія активних металів з водою:

2Nа+2Н2О=2NаОН+Н2

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2

Висновок: при взаємодії активного металу з водою утворюється луг і виділяється водень.

в) пасивні метали з водою не реагують.

2. Однією з найважливіших є реакція води з оксидами.

Відомо, що вуглекислий газ здатний розчинятися у воді. У такому стані він міститься в мінеральній воді. різних газованих напоях. Водночас з розчиненням відбувається хімічна реакція газу з водою з утворенням вугільної кислоти. яка надає розчину слабо кислого смаку. Відповідно хімічне рівняння має такий вигляд: Н2О + СО2 ↔ Н2СО3

Так само вода реагує і з іншими оксидами неметалічних елементів, продуктами цих речовин є різні кислоти.

3. Таблиця "Оксиди неметалічних хімічних елементів та їх гідрати оксидів

Форрмула оксиду

Валентність/ступінь окиснення кислототвірного елемента

Гідрати оксидів

Формула

Назва кислоти

N2O5

Нітроген (V)/+5

HNO3

Нітратна

SO2

Сульфур (IV)/+4

H2SO3

Сільфітна

SO3

Сільфур (VI)/+6

H2SO4

Сульфатна

CO2

Карбон (IV)/+4

H2CO3

Карбонатна

SiO2

Силіціум (IV)/+4

H2SiO3

Силікатна

P2O5

Фосфор (V)/+5

H3PO4

Ортофосфатна


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

1. Таблиця "Неорганічні кислоти"

Формула

Хімічна назва

Тривіальна назва

Кислотний залишок та назва

НСІ

Хлоридна

Соляна

- СІ - хлорид

HF

Фторидна

Плавікова

- F - фторид

H2S

Сульфідна

Сірководнева

= S – сульфід

Н2SO3

Сульфітна

Сірчиста

= SO3 - сульфіт

Н2SO4

Сульфатна

Сірчана

= SO4 - сульфат

Н2SіO3

Силікатна

Кремнієва

= SіO3 - силікат

Н2СO3

Карбонатна

Вугільна

= СO3 - карбонат

НNO2

Нітритна

Азотиста

- NO2 - нітрит

НNO3

Нітратна

Азотна

- NO3 - нітрат

НРO3

Метафосфатна

Фосфориста

- РO3 - метафосфат

Н2РO4

Ортофосфатна

Фосфорна

РO4 - ортофосфат

НСІO4

Хлоратна (VII)

Хлорна

- СІО4 - хлорат

Н3BO3

Боратна

Борний спирт

BO3 - борат

Кислоти – це ________ речовини, які містять у своєму складі ___________ і ____________, який може бути одноатомний (безоксигеновмісний) і багатоатомний (оксигеновмісний)

Основний елемент, який входить до складу кислоти і завжди при написанні хімічної формули стоїть на першому місці, називається ______________________.

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Майже всі реакції води з оксидами – це реакції сполучення.

Не є винятком і реакція оксиду металічного елемента Кальцію CaO. Вона широко використовується на практиці ( гасіння вапна). До негашеного вапна (це – CaO, що має домішки) додають воду. Утворюється гашене вапно – кальцій гідрогид:

СаО + Н2О=Са(ОН)2

Аналогічно реагує вода з оксидами лужних і лужноземельних металів: Na2O + Н2О=_____________________ (Натрій гідроксид)

У результаті двох останніх реакцій, в яких реагентами є оксиди металічних елементів, утворюється речовини, що називаються основами.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Основи – це _________ речовини, які складаються з _________ та ОН групи, що називається ____________ і завжди одновалентна.

Основна група, яка входить до складу основ і завжди при написанні хімічної формули стоїть на другому місці, називається ______________________

В иняток

        


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Загальна назва сполук оксидів з водою – гідрати оксидів або скорочено – гідроксиди

ТЕХНІКА З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ !!!

 1. Луги – їдкі речовини

 2. Для нейтралізації лугів, потрібно промити водою, та обробити опік борною кислотою. (Реакція йонного обміну (аніон гідроксид-групи ОН- міняється з аніоном кислотного залишку ВО33- ) або нейтралізації)

 3. Кислоти – їдкі речовини

 4. Для нейтралізації кислоти, потрібно промити водою, та обробити опік розчином соди. (Реакція йонного обміну (катіон металу міняється з катіоном гідрогену) або нейтралізації)


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

СТОРІНКА "Розумники"

Опорний конспект "Оксиди"

Поняття кислоти

Склад. Класифікація

Назва кислот

Добування

Фізичні власт.

Хімічні власт.

Застосу-вання

Опорний конспект "Кислоти"

Поняття солі

Склад. Класифікація

Назва солей

Добування

Фізичні власт.

Хімічні власт.

Застосу-вання

Опорний конспект "Основи"

Поняття основ

Склад. Класифікація

Назва основ

Добування

Фізичні власт.

Хімічні власт.

Застосу-вання

Опорний конспект "Солі"

Поняття солі

Склад. Класифікація

Назва солей

Добування

Фізичні власт.

Хімічні власт.

Застосу-вання


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Солі – це ______речовини, які складаються із _______ та _______________.


Класифікація неорганічних складних речовини
Урок 44 (22)

Тема. Поняття про індикатори.

Лабораторна робота № 6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття індикатори

Я вмітиму

Розпізнавати речовини за зміною забарвлення індикатора

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим під час дослідів

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: фенолфталеїн, лакмус, метилоранж


ПЛАН УРОКУ

1. Поняття індикатор.

2. Вимоги до індикаторів.

3. Класифікація індикаторів.


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Зазирнемо в XVII ст., коли було відкрито індикатори

В перше індикатори відкрив в 17 столітті хімік і фізик Роберт Бойль. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, Бойль провів тисячі дослідів. Ось один із них. В лабораторії горіли свічки, в ретортах щось кипіло, у цей час випадково зайшов садівник. Він приніс кошик із фіалками. Бойль дуже любив квіти, але необхідно було розпочати дослід. Він взяв декілька квіток, понюхав і поклав на стіл. Дослід розпочався, відкрили колбу, із неї пішла їдка пара. Коли дослід закінчився, Бойль випадково глянув на квіти, вони диміли. Щоб врятувати їх, він занурив їх в стакан з водою. І – що за дива – фіалки, їх темно-фіолетові пелюстки, стали червоними. Випадковий дослід? Раптове відкриття? Роберт Бойль не був би справжнім вченим, якби не дослідив цей випадок! Він провів серію дослідів з різними кислотами і рослинами різних кольорів. Виявилось, що й васильки, й троянди, тюльпани, мальва й квіти інших рослин змінювали своє забарвлення під дією різних кислот. Особливо цікавою виявилась фіолетова настоянка лакмусового лишайника. У розчинах кислот вона набувала червоного кольору, а в розчинах лугів – синього. Такі властивості Бойль назвав індикаторами, що в перекладі з латини означає «показники». Саме індикатори допомогли великому вченому відкрити нову кислоту – фосфорну і чорні чорнила, які виготовляли і використовували протягом цілого сторіччя.

Одним із давно відомих індикаторів є лакмус. Він був відомий вже в Давньому Єгипті і Давньому Римі, де його використовували в якості фіолетової фарби – замінника дорогої пурпурової. Потім рецепт приготування лакмусу був загублений. Лиш на початку 14 сторіччя у Флоренції знову була відкрита фіолетова фарба орсейль, тотожна лакмусу, до того ж спосіб її приготування протягом багатьох років був таємницею.
В 19 сторіччі на зміну лакмусу прийшов більш дешевий синтетичний барвник – лакмоїд – який відрізняється від природного лакмуса за будовою, але подібний з ним за зміною забарвлення: в кислоті він червоний, у лузі – синій.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

1. Індикатори (латинське слово, шо означає "вказівник") - це органічні речовини, які можуть приєднувати йон Гідроген (Н*) або гідрокси йон (ОН-).

Залежно від того, який йон приєднала молекула індикатора, змінюється структуру молекули, у результаті зінюється забарвлення індикатора. Якщо індикатор містився у розчині - змінюється колір розчину, якщо він був нанесений на папір (індикаторний папір) - змінюється колір індикаторного папірця.

2. Вимоги до індикаторів:

1) індикатор має бути слабкою кислотою або слабкою основою;

2) молекули індикатора і йони повинні мати різне забарвлення;

3) забарвлення має бути надзвичайно інтенсивним, щоб індикатор можна було б помітити при додаванні до досліджуваного розчину при навіть малої кількості.

3. Індикатори класифікують на природні та синтетичні.

4. Нині використовуються чутливіші та ефективніші індикатори. Їх виробляють на хімічних заводах. Найважливішими індикаторами є лакмус. фенолфталеїн, метилоранж, а також універсальний індикатор. Схема "Зміна забарвлення синтетичних індикаторів у різних середовищах".

ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Природні індикатори.

Колір рослин визначається хімічним складом клітинного вмісту кожної рослини, тобто пігментом. Пігменти - органічні сполуки, які присутні в клітинах і тканинах рослин та надають їм певного забарвлення. Накопичуються пігменти у корінні, у квітках, у шкірці плодів і в листках рослин. Розташовані пігменти в хлоропластах. Пігменти багатьох рослин здатні змінювати колір залежно від кислотності клітинного соку, тому пігменти є індикаторами.

Пігменти рослин поділяють на три групи:

1) хлорофіли;

2) каротиноїди;

3) антоціани.

Хлорофіл надає зеленого забарвлення листкам, без нього неможливе життя на планеті, оскільки він приймає участь у фотосинтезі. Супутниками хлорофілу є каротиноїди, які надають жовте або помаранчеве і червоне забарвлення. Так, жовті зерна кукурудзи, помаранчева шкірка мандарина, червоні плоди шипшини. Антоціани надають практично всі кольори рослинам - від помаранчевого, червоного до синього. Вони мають добре виражені індикаторні властивості.

Застосування природних індикаторів:

а) сільське господарство та садівництво;

б) екологія;

в) харчова промисловість;

г) медицина;

д) домашнє господарство;

е) виробництво косметичних засобів.

"ЗА" і "ПРОТИ" природних індикаторів

"ЗА"

Позитивним моментом є те, що що вони екологічно безпечні. Їх можна приготувати і використовувати в домашніх умовах.

"ПРОТИ"

Відвари природніх індикаторів досить швидко псуються - скисають або пліснявіють, тому частіше використовують більш стійкі спиртові розчини. Дуже широкий інтервал зміни кольору, тому важко або неможливо відризнити, наприклад, нейтральне середовище від слабокислого або слаболужного від сильнолужного середовища.

Виготовлення природнього індикатору з овочів.

1. Натерти буряк, моркву, картоплю на дрібній тертушці.

2. Віджати сік.

3. Для отримання водного розчину добавити води.

Зміна кольру природних індикаторів в різних середовищах

Сировина для приготування індикатора

Природний колір індикатора

Колір в кислому середовищі (розчин оцту)

Колір в лужному середовищі (розчин соди)

Цибуля фіолетова

Світло-фіолетовий

Рожевий

Каламутний знебарвлений

Чай чорний

Коричнево-жовтий

Світло-коричневий

Коричневий

Морквяний сік

Помаранчевий

Незначне знебарвлення

Не змінився

Червоноголова капуста

Синьо-фіолетовий

Рожевий

Синій

Буряк

Тено-червоний

Рожевий

Малиновий

Сік картоплі

Лимонно-жовтий

Каламутно-жовтий

Не змінився

Цибуля

Ясно-жовтий

Білий каламутний

Не змінився

Сік часника

Світло-жовтий

Молочний

Не змінився


Колір розчинів природних індикаторів у засобах побутової хімії

Досліджу-ваний розчин

Червоно-качанна капуста

Буряк

Фіолето-ва цибуля

Чай чорний

Середо-вище

Сода харчова

Темно-фіолето-вий

Черво-ний

Світло-фіолето-вий

Світло-корич-невий

Лужне

Миючий засіб для посуду "GALA"

Темно-фіолето-вий

Черво-ний

Світло-фіолето-вий

Світло-корич-невий

Лужне

Рідке мило

Рожевий

Роже-вий

Блакитно-зелений

Корич-нево-зелений

Кисле

Пральгний порошок "Tidе"

Смарагдо-во-зелений

Темно-черво-ний

Зелено-корич-невий

Корич-невий

Лужне


ВІДЕФРАГМЕНТ "Індикатори" http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html


ЛАБОРАНТ

Демонстрації 17-18.

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

17. Інструкція. У порцелянову чашку поміщаємо грудочки свіжопрожареного кальцій оксиду СаО (негашене вапно) і доливаємо до нього води. Спостерігається таке сильне розігрівання, що частина води перетворюється на пару, а грудочки розсипаються, перетворюючись на сухий пухкий порошок — гашене вапно, або кальцій гідроксид Са(ОН)2. Виділення теплоти засвідчує, що відбулася реакція. Запиши рівняння цієї реакції: СаО + Н2О = Са(ОН)2

Провести реакцію сполучення та заповнити таблицю.

Л - лакмусьлгонг

ФФ - фенолфталеїн

МО - метилоранж

Дії виконання

Спостереження

Висновки

Рівняння реакції:

…+…= ...


1. Реакція. яка відбувається між основним оксидом та водою називається ______________, супроводжується із ___________ теплоти.

Утворена речовина: гашене вапно або кальцій гідроксиду

Індикатори

Хімічна формула

Л

ФФ

МО

Висновки

1. Зміна забарвлення лакмусу.

2. Зміна забарвлення ФФ.

3. зміна забарвлення МО.

4. По зміні забарвлення індикаторів утворилася речовина __________, яка складається з катіону _____, аніону ______.

5. Лужне середовище визначається по аніонові _____, який називається _____________

18. Інструкція. У порцелянову чашку поміщаємо фосфор(V) оксид і додаємо води. Реакція також екзотермічна. Суміш розігрівається так, що вода закипає. Утворюється нова речовина — фосфатна, або ортофосфатна, кислота. Якщо вода холодна, то утворюється метафосфатна кислота:
Р2О5 + Н2О = 2НРО3 - холодна Метафосфатна кислота
Р2О5 + ЗН2О = 2Н3РО4 - гаряча Ортофосфатна кислота

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Під час взаємодії з водою багатьох оксидів неметалів, наприклад карбон(IV) оксиду С02 або сульфур(VI) оксиду SO3, також утворюються кислоти. Кислоти — це також певний клас неорганічних сполук:

CO2 + H2O = H2CO3 - Карбонатна кислота

SO3 + Н2O = H2SO4 - Сульфатна кислота

Провести реакцію сполучення та заповнити таблицю.

Дії виконання

Спостереження

Висновки

Рівняння реакції:

А) вода холодна

…+…= ...

Б) вода гаряча

…+…= ...


1. Реакція. яка відбувається між основним оксидом та водою називається ______________, супроводжується із ___________ теплоти.

Утворена речовина: гашене вапно або кальцій гідроксиду

Індикатори

Хімічна формула

Л

ФФ

МО

Висновки

1. Зміна забарвлення лакмусу.

2. Зміна забарвлення ФФ.

3. зміна забарвлення МО.

4. По зміні забарвлення індикаторів утворилася речовина __________, яка складається з катіону _____, аніону ______.

5. Кисле середовище визначається по катіонові _____, який називається _____________


ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Виготовлення індикаторного папірця в домашній умовах. Визначення кислотних і основних властивостей розчинів, що застосовуються в побуті.

Виготовлення індикаторного папірця

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ: фільтрувальний папір, буряк

ЯК ВИГОТОВИТИ? Поріж фільтрувальний папір зручним для тебе смужками. Подрібни буряк та видуши з нього сік. Змочи смужки паперу в сокові буряка та дай їм просохнути. Індикаторні папірці готові!

Визначення кислотних і основних властивостей розчинів, що застосовуються в побуті

Колір індикаторного папірця (буряка) у засобах побутової хімії записати у таблицю:

Речовини побутової хімії

Індикаторний папірець (буряк)

Середовище

Розчин соди (NaHCO3)Миючий засіб для посуду, фірма
Мило

Лабораторний дослід № 6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Компетентності учнів при написані лабораторної роботи

Я знаю

Кольори забарвлених індикаторів у різних середовищах

Я вмію

Розпізнавати середовища речовин за зміною забарвлення індикаторів

Я можу

Бути уважним та спостережливим під час дослідів

САМОПЕРЕВІРКА

 1. Назвати елементи розчину.________________

 2. Молекули води являють собою _____________

 3. Вода – це ________ розчинник.

 4. Назвати фактори, що впливають на розчинення речовини.

 5. Назвати теорії процесу розчинення____________

 6. Розчинення згідно фізичної теорії – це _________

 7. Розчини по фізичній теорії – це _______________

 8. Розчинення по хімічній теорії – це ____________

 9. Розчини по сучасній теорії – це _______________

 10. Що таке розчин? __________________________

 11. З який компонентів складається розчин? ______________________________________

 12. Як утворюється його маса? __________________

 13. У вас на столі два розчини, цукор у воді. Вони різні. Чому?_______________________________

 14. Як їх можна розпізнати?_____________________

 15. Для розпізнання розчинів у лабораторіях існують __________________характеристики: _________, _________________.

Задачі на розчини

 1. Приготувати 30 г 1%-ного розчину поташу.

 2. Скільки г солі і води потрібно для приготування 300 г 15%-ного розчину солі?

Задачі на розчини

 1. Приготувати 35 г 1%-ного розчину сульфату калію.

 2. Скільки г солі і води треба взяти для приготування 150 г 1,6% розчину хлориду цинку?

Повторення правил з безпеки життєдіяльності.

 • Луги – їдкі речовини

 • Для нейтралізації лугів, потрібно промити водою, та обробити опік борною кислотою. (Реакція йонного обміну (аніон гідроксид-групи ОН- міняється з аніоном кислотного залишку ВО33- ) або нейтралізації)

 • Кислоти – їдкі речовини

 • Для нейтралізації кислоти, потрібно промити водою, та обробити опік розчином соди. (Реакція йонного обміну (катіон металу міняється з катіоном гідрогену) або нейтралізації)

 1. Обговорення досліду.

 2. Виконання лабораторного досліду №6.

 3. Оформлення результатів і висновку у вигляді таблиці.


Індикатор

Забарвлення в розчині

за наявності кислоти (кисле середовище)

за відсутності кислоти та лугу (ней тральне середовище)

за наявності лугу (лужне середовище)

лакмус
фенолфталеїн
метилоранж
універсальний

від оранжевого до бордово-червоного (зі збільшенням концентрації кислоти)

жовте

від зеленого до синьо-фіолетового (зі збільшенням концентрації лугу)

ВИСНОВОК

1. Закінчіть речення:

 • Кислоти пробувати на смак__________________________

 • Індикатори – це____________________________________

 • Кислоти утворюється при взаємодії___________________

 • Основи утворюється при взаємодії____________________

 • Кислоти і луги створюють _________і роз’їдають_______

2. Закінчіть рівняння реакцій і вкажіть суму коефіцієнтів.

Pb + O2 = K + O2 = KClO3 = ... + O2; P2O5 + H2O =

Zn + O2 = Al + O2 = P + O2 =

ZnS +O2= C2H2 +O2= C6H12O6 + O2=


Урок 45 (23)

Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття водні розчини

Я вмітиму

Формулювати значення води і водних розчинів у природі та житті людини

Я могтиму

Записувати хімічні формули оксидів, які спричинюють кислотні дощі, спостерігати за природою і робити висновки із спостережень


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

По відношенню до води всі практично речовини можна розділити на дві групи:

1. Гідрофільні (від грец. "Філе" - любити, що мають позитивну спорідненість до води). Ці речовини мають полярну молекулу, що включає електронегативні атоми (кисень, азот, фосфор та ін.) У результаті окремі атоми таких молекул також знаходять часткові заряди і утворюють водневі зв'язки з молекулами води. Приклади: цукор, амінокислоти, органічні кислоти.
2. Гідрофобні (від грец. "Фобос" - страх, що мають від'ємну спорідненість до води). Молекули таких речовин неполярні і не змішуються з полярним розчинником, яким є вода, але добре розчиняються в органічних розчинниках, наприклад, в ефірі, і в жирах. Прикладом можуть служити лінійні та циклічні вуглеводні. в т.ч. бензол. Природна вода містить розчинені речовини. У живих істотах більша частина хімічних реакцій відбувається у водному середовищі.

За образним висловом, усі ми - "живі розчини". Дійсно, практично всі процеси як в клітинах організму, так і в міжклітинному середовищі організму протікають саме у водних розчинах.
Крім того, з властивістю води як розчинника прямо пов'язана транспортна функція внутрішніх рідин як у багатоклітинних тварин (кров, лімфа, гемолімфа, целомічна рідина), так і у багатоклітинних рослин. У хімії вода - розчинник; одна з складових частин деяких хімічних реакцій; "транспортний засіб", тобто середовище, що дозволяє переміщати складові продукти реакції з одного технологічного апарату в іншій. У кінцевому підсумку, виведення в навколишнє середовище рідких відходів виробництва здійснюється теж у вигляді водних розчинів.


ПЛАН УРОКУ

1. Значення води у природі і водних розчинів у природі

2. Значення води і водних розчинів у житті людини

3. Кислотні дощі


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Завдання для опрацювання. Значення води і водних розчинів у природі.

Кожен живий організм та рослинний світ містить у собі воду, тому можна сказати, що вода і життя на нашій планеті нерозривно пов’язані. Важлива роль води давно була помічена людиною. I зовсім невипадково Аристотель включив воду в число чотирьох елементів або основних «начал природи».

Відповідно до теорії еволюції життя на землі зародилося у воді. Як доказ цього порівняли хімічний склад деяких розчинених солей морської води і склад людської крові:


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

ПРОАНАЛІЗУЙ ТАБЛИЦЮ "Порівняйте процентний вміст елементів в крові людини та у воді Світового океану. Який висновок можна зробити?"

Хімічний елемент

Частка (у %) від суми розчинних солей

Вода Світового океану

Кров людини

Хлор

55

49,3

Натрій

30,6

30

Оксиген

5,6

9,9

Калій

1,1

1,8

Кальцій

1,2

0,8

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Завдання для опрацювання. Значення води і водних розчинів у житті людини.

Усі біохімічні реакції, що прохо­дять в організмі людини і пов'язані з процесами травлення та зас­воєння поживних речовин, перебігають у водному середовищі. Ра­зом із солями вода бере участь у підтримці найважливішої фізіоло­гічної константи організму - величини осмотичного тиску. За рахунок малої в'язкості, здатності розчиняти різні хімічні речовини і вступа­ти з ними в неміцні зв'язки вода, що є основною частиною крові, відіграє роль транспортного засобу. Крім того, вона є основою кис­лотно-лужної рівноваги в організмі, оскільки проявляє властивості як кислот, так і основ. Усі процеси засвоєння і виділення в організмі також перебігають у водному середовищі.

Запам’ятайте!

1. Уранці, тільки-но прокинулися, випийте одну-дві склянки води.

2.Не пийте воду під час їжі, вона розбавляє їжу і порушує травлення.

Соки – теж їжа,їх краще пити перед прийомом їжі.

4. Напої на зразок «Пепсі», «Кока-кола», «Фанта» містять фосфор, що зменшує вміст Кальцію в організмі, а також кофеїн – психостимулятор, який імітує розумову й фізичну активність, але не розвиває пам'ять.

Чиста ж вода усуває всі ці проблеми, вона не містить калорій, не пошкоджує органи. Вона, як внутрішній душ, проходить через травний канал, омиваючи його та підготовляючи весь наш організм до роботи. Отже, можна сказати, вода – речовина досконала. І нехай у вас увійде в добру звичку пити достатню кількість води.

У народі кажуть: «Вода все криє, а береги риє», «Вода м’яка, а камінь пробиває». Велике значения має вода для живих організмів. Наприклад, кров людини складається на 90 % з води, м’язи — на 75 %, кістки — на 28 %, око — на 99 %. Вода є обов’язковим компонентом живої клітини. Жоден із живих організмів не може обходитись без води. Зневоднення організму на 12—15 % призводить до порушення обміну речовин, а на 25% % — до його загибелі. В організмах відбувається оновлення води: у кактусах — за 28 років, у черепахи — за один рік, у верблюда — за три місяці, у людини — за один місяць. Без води людина може прожити три дні, а без їжі 30—50 днів.

Відеофрагмет "Роль води в організмі людини"

http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html

Вміст води в організмі людини, %

1

Головний мозок, біла речовина й сіра речовина

83,79

2

Спинний мозок

74,8

3

Нирки

82

4

Серце

79

5

Легені

79

6

М'язи

75

7

Шкіра

72

8

Печінка

70

9

Скелет

46

10

Зубна емаль

0,2

11

Плазма крові

92

12

Склоподібне тіло ока

99

13

Слина

99,4

14

Підшлунковий сік

99,5

Завдання для опрацювання. Значення води і водних розчинів в народному господарстві та побуті.

Вода дуже широко застосовується людиною. Важко уявити собі хоч одну галузь промисловості, де не використовується вода. Її енергія нас зігріває, плавить метал, перевозить мільярди людей. З допомогою спеціальних приладів, які дають змогу отримати надтонкий струмінь води, під величезним тиском «ріжуть метал», «рубають» вугілля у шахтах. Працює вода у ковальських цехах: металевий лист, що знаходиться на пресформі, поміщають у спеціальний резервуар, який заповнюють водою і герметично закривають. Унаслідок гідроудару лист деформується і набирає форму тієї заготовки, на якій він лежав. Таким чином, з мінімальними витратами можна отримати, наприклад, крило автомобіля чи навіть кузов.

Використання води для виробництва продуктів

Виробництво

Кількість, т

Потреба води, т

Кам'яне вугілля

1

5

Сталь

1

25

Цемент

1

5

Папір

1

100-400

Алюміній

1

1200

Пластмаса

1

3

Тканини

100

25


ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Чи знаєте ви, що...

...опромінюючи чисту воду ультразвуком, можна одержати гідроген пероксид?

...у Світовому океані на кожного жителя планети припадає близько З млн т води?

...якби висота земної кори була всюди однакова, то планета вкрилася б шаром води заввишки 2 400 м?

...звук у воді поширюється у п'ять разів швидше, ніж у повітрі? ...в Антарктиді сконцентровано 87 % льодових запасів планети, а середня товщина льоду становить 2,5 км?

...теоретично в абсолютно чистій воді такий поверхневий натяг, що по ній можна ходити, кататися на ковзанках? Але практично абсолютно чисту воду ще ніхто у світі не одержав. ... під чотирьохсотметровим шаром антарктичного льоду розташоване море, глибина якого — близько 200 м, на його воду понад 120 тис. років не попадало сонячне світло, але дивно те, що в ній виявлено життя — ракоподібні тварини та одноклітинні рослини діатомеї?

...підвищення температури води в гарячих джерелах — ознака землетрусу, який наближається?

...цінні породи дерев сушать у воді? Для цього крізь воду, в якій знаходиться дерево, пропускають електрострум, який у деревині проходить швидше, ніж у воді, і тому деревина виділяє надлишок вологи у воді.

 • в Австрії на шестиметровій глибині знайдено водопровід часів Рим­ської імперії, довжина якого 15 км? Вода в ньому виявилась чисті­шою і смачнішою, ніж у сучасних водопроводах Європи.

 • ...використання води як пального не забруднює навколишнє сере­довище? Одержаний із води водень — джерело палива.

 • ...роль пилки може виконувати вода? Сильний струмінь води під тиском ріже навіть метал.

 • .. .найбільшу кількість радіоактивних речовин містять тумани і мряка?


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

Вікторина

 1. Хто перший науково обґрунтував склад води? (А. Л. Лавуазьє)

 2. Хто здійснив розклад електрострумом? (X. Деві, він установив в ма­сові співвідношення Оксигену й Гідрогену)

 3. Хто визначив об'ємні співвідношення Оксигену й Гідрогену у воді? (Ж. Л. Гей-Люссак)

 4. Яким розплавленим металом можна заморозити воду? (Ртуттю, С=-39°С)

 5. Який колір має чиста вода? (У товстому шарі світло-блакитний)

 6. Яка вода стає каламутною, якщо на неї подихати? (Вапнякова)

 7. Чи корисно пити чисту воду? (Відносно чистою водою хіміки вважа­ють дистильовану воду. Вона шкідлива для організму, бо не містить корисних солей і газів. Вона вимиває з клітин шлунка і кишечника солі, що входять до складу клітинного соку. Це спричиняє захворювання)

 8. Із яких сухих речовин можна одержати воду, не спалюючи їх?
  (Із кристалогідратів — кристалізаційну воду)

 9. Який спирт готується з води? (З амоніакової води готується наша­тирний спирт)

 1. Хто та як уперше визначив хімічний склад води? Синтезом чи аналі­зом? (Синтезом, а потім аналізом; визначив Лавуазьє)

 2. Чому лід плаває на воді? (Густина льоду менша за густину води)

 3. Коли тепліше на березі річки: тоді, коли утворюється лід, чи коли він тане? (Тоді, коли утворюється, бо при цьому виділяється теплота. А коли лід тане — теплота вбирається)


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Вода, в тебе немає ні смаку, ні запаху,

тебе неможливо описати,

тобою насолоджуються, не відаючи,

що ти таке. Не можна сказати,

що ти потрібна для життя: ти саме життя…

Антуан де Сект-Екзюпері

Кислотні дощі

Оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв, сполучаючись з вологою, утво­рюють дрібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, які переносяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами або інколи кислотним снігом. Ці дощі справляють шкідливу дію на довкілля.

 1. Врожайність знижується внаслідок ушкодження листя кислотами.

 2. Спричиняють вимивання з ґрунту кальцію, калію, магнію, що викликає деградацію фауни та флори.

 3. Деградують та гинуть ліси (особливо кедр, бук, тис).

 4. Отруюється вода озер і ставків, в яких гине риба (лосось, форель тощо) і численні види комах.

 5. Зникнення комах у водоймах призводить до щезання птахів і тварин, які ними живляться.

 6. Зникнення лісів у гірських районах (Карпати) зумовлює збільшення кількості гірських зсувів і селів.

 7. Різко прискорюється руйнування пам'ятників архітектури, житлових будинків, що оздоблені вапняком, мармуром.

 8. Вдихання людьми повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє захворювання дихальних шляхів, подразнення очей тощо.

НАСЛІДКИ КИСЛОТНИХ ДОЩІВ

Відеофрагменти "Кожна краплина має значення", "Кислотні дощі" - http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Сторінка для допитливих

Роль води як розчинника у живій і неживій природі

Вода — найпоширеніша на Землі рідина й речовина. Щороку з поверхні Землі випаровується 511 тис. м3 води. Вода має позитивне й негативне значення у природі.

Негативне:

1.Руйнує планету, утворюючи яри, печери, пустелі.

2.Розчиняючи в собі величезну кількість речовин, стає непридатною для використання: 97 % — солоні води океанів, морів, 3 % — прісна вода.

3.Під час сильних штормів забирає тисячі людських життів, руйнує міста й села.

4.Разом із киснем повітря призводить до іржавіння заліза (руйнує корпуси кораблів, водопостачальні й каналізаційні труби, мости, гідроспоруди).

Позитивне:

    1. Міститься в організмах тварин і рослин, що забезпечує біохімічні процеси: в організмі ссавців міститься 70 % води, людини — 65 %; огірків — 90%.

    2. Ґрунтові води забезпечують ріст і живлення рослин.

    3. Забезпечує мікроклімат на планеті.

    4. Надихає художників, композиторів, письменників і поетів на створення нових творів.

5. Відіграє велике значення у практичній діяльності людини. Воду використовують у:

 • промисловості;

 • побуті;

 • медицині;

 • сільському господарстві;

 • рослинництві;

 • тваринництві.

Добова потреба у воді людини вагою 70 кг становить близько 2,5 л. Загальний вміст води в організм ілюдини становить понад 60%, у тому числі в м”язах і печінці – 75% , мозку –78%, кістках – 20 -40%. Втрата 12% вологи може призвести до загибелі!

У рідинах організму  - міжклітинній рідині, лімфі, крові, соках травлення         міститься вільна вода;

У тканинах організму вона перебуває у зв”язаному стані – не витікає при  розтині органів;

В організмі відбувається сукупність процесів: всмоктування, розподілу споживання та виділення води й солей, що називається водно–сольовим обміном. Цей комплекс процесів забезпечує стабільність осмотичної концентрації, йонного складу і кислотно – лужної рівноваги в середині організму;

Нирки - основний орган регуляції водного балансу в організмі. За      надлишку води в організмі нирки виводять розбавлену сечу, за дефіциту-концентровану.

Слина – важлива речовина для водно-сольового обміну в організмі.Удорослої людини виділяєтьс яблизько 1,5 л слини на добу.

Піт містить 98–99% вологи, тому з потом теж виводиться вода з організму.У людини може виділятися за добу кілька літрів поту залежно від інтенсивності роботи м”язів, температури зовнішнього середовища та кількості питної води.

З давніх – давен людям відома цілюща дія води. Ще давні греки вважали, що вода змиває всі душевні страждання. В індійській книзі Річ-Веди написано: „Десять переваг дає обмивання: якість розуму, свіжість, бадьорість, здоров”я, силу, красу, молодість, чистоту, приємний колір шкіри та увагу красивих жінок. Один із способів використання води в лікувальних цілях є загартування. Це один із найважливіших засобів профілактики захворювань, зміцнення здоров”я людей.

Деякі поради щодо загартування:

- двічі на день купатися в холодній природній воді: в озері, річці, ванні, приймати душ або обливатися, гаряче купання завершувати холодним

- перед купанням або після нього, за можливості, вийти на природу, стати босоніж на землю, а взимку на сні гхоча б на 1- 2 хв.Вдихнути кілька разів повітря і подумки попросити собі та побажати усім людям здоров”я, потім вилити відро води на голову

- думку не відокремлюй від діла. Прочитав - добре, але  найголовніше – роби.

Корисні поради про воду

Треба пити воду, відстояну хоча б протягом трьох годин.Варити їжу також слід з відстояної води, яка повинна зберігатися в скляній посуді.

Краще пити кип”ячену воду, бо в сирій містяться мікроорганізми, які є носіями холери, дизентерії тощо. Але кип”ячена вода має обмежену кількість солей корисних для організму людини.

Лікар рекомендують купати маленьких дітей у кип”яченій воді. Волосся слід мити регулярно кип”яченою водою, воно стає густішим, здоровішим і блискучішим. Кип”яченою водою треба чистити зуби, полоскати горло.

Американські медики дійшли висновку, що хлорування водопровідної води  вбиває мікроби, але надає їй канцерогенних властивостей. У тих хто п”є некип”ячену хлоровану воду з- під крана, збільшуються шанси захворіти на рак прямої кишки на 38% та на рак сечового міхура на 21%.

Отже, воду перед споживанням слід спочатку пропустити через очисний фільтр і прокип”ятити.


Урок 46 (24)

Тема. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття "охорона водойм"

Я вмітиму

Формулювати проблему чистої води у нашому регіоні

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим


САМОПЕРЕВІРКА

Бесіда

1.Що ви дізналися про килотні дощі?

2.Як вони впливають на рослинний і тваринний світ?

3.Яку речовину називають «Соком життя.»?

4.Як ви очищаєте воду в домашніх умовах?

5. Закінчіть рівняння реакцій, вкажіть загальну суму коефіцієнтів (письмово):

Nа + Н2O =                               СаO + Н2O=

S0320 =                                 Н2O =


ПЛАН УРОКУ

1. Джерела забруднення гідросфери

2. Види забруднення

3. Охорона воддойм від забруднень


ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Джерела забруднення гідросфери

З розвитком промисловості річки і озера стали все більше забруднюватися викидами недостатньо очищених стічних вод, промисловими відходами і термічними водами гідроелектростанцій. У більш пізній період забруднення річок і озер явно зросло внаслідок змивання добрив, пестицидів і гербіцидів з сільськогосподарських угідь, а також кислотних дощів. Забруднення промисловими відходами, сільськогосподарськими добривами і пестицидами стало реальною загрозою всій гідрографічній системі Землі та існуванню людини. Особливим видом забруднення гідросфери є теплове забруднення, яке спричинене спуском у водойми теплих вод від енергетичних установок. Величезна кількість тепла, що надходить з нагрітими водами в річки і озера, істотно змінює їх термічний і біологічний режим. Серед теплових забруднювачів гідросфери перше місце посідають АЕС.

Як свідчать спостереження, у ріках, які розташовані нижче від діючих ТЕС і АЕС, порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон, риби уражаються хворобами і паразитами. Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є:

- стічні води промислових та комунальних підприємств,

- відходи від розробок рудних та нерудних копалин,

- води рудників, шахт, нафтопромислів,

- відходи деревини і заготівлі, обробка, сплав лісових матеріалів (кора, тирса, тріска, колоди, хмиз та ін.),

- викиди водного, залізничного та автомобільного транспорту,

- первинна переробка льону, коноплі та інших технічних культур.

Найінтенсивнішими забруднювачами поверхневих вод є великі целюлозно-паперові, хімічні, нафтопереробні, харчові та текстильні підприємства, гірничорудні і металургійні комбінати, а також сільськогосподарське виробництво.

Дуже токсичними є Меркурій, Кадмій, Плюмбум. Якщо ці речовини та їх сполуки потрапляють із промисловими стоками у водойми, вони призводять до загибелі планктону і молюсків, що беруть участь у самоочищенні води. Солі важких металів зумовлюють порушення нормальних умов розмноження риб, при цьому вони гинуть від прямого отруєння. Найбільш чутливі до важких металів ікра і мальки, ці метали спричиняють захворювання всіх систем організму тварини і людини. Наявність навіть незначної кількості миючих засобів у воді надає їй неприємного запаху і смаку.


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Таблиця "Види забруднення гідросфери"

Види забруднення

Приклади

1. Фізичні

Пісок, глина

2. Біологічні

Бактерії, віруси

3. Хімічні

Добрива, отрутохімікати, бензин, машинне масло, нафта, каналізаційні стоки, викиди підприємств

4. Теплові

Тепла вода із заводів, пралень

5. Механічні

Сміття


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Забруднення природних вод України

Для оцінки природних вод існують певні показники, головним серед них є гігієнічні ГДК (граничне допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує нормальний стан здоров'я населення і сприятливі умови для санітарно-побутового використання. Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруднені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської областей. Чорноморського узбережжя півдня України. Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн. тонн солей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отрутохімікатів змивається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин (40% азоту, 30% фосфору, 20% калію) і практично не вилучають солі важких металів.

У басейні Дніпра - найбільшої водної артерії країни крім Чорнобильської атомної електростанції діють також Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська, Курська і Смоленська АЕС. Через греблі косяки осетрових риб не можуть піднятися на свої природні нерестилища. У Дніпро щорічно скидається 370 млн. кубометрів забруднених стоків, або 14% від їх обсягу по країні. Значна частина річного стоку Дніпра використовується промисловими підприємствами при гранично допустимих 20%. Це дуже знижує якість води, а також рибопродуктивність і може призвести до втрати Дніпра як постачальника питної води.

36 мільйонів жителів України, що споживають води Дніпра, можуть залишитися без питної води вже в XXI столітті. Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними для здоров'я людини. Шкоди можуть завдати такі поширені забруднювачі як фторо-, хлоро- і фосфорорганічні забруднювачі, нітрати, нітрити, нітросполуки, пестициди, гербіциди тощо. Ці та інші негативні явища відбуваються на тлі низьких запасів води в Україні, які складають 97,3 куб. км (у маловодні роки - 66 куб. км). Дефіцит води в Україні вже зараз складає 4 млр. кубометрів. Деградація, висихання малих річок невідворотно призведе до деградації великих рік, тому проблема їхнього збереження й оздоровлення є однією з найгостріших для нашої молодої держави.

Охорона вод України

У країні проводиться значна робота з охорони вод від забруднення. Розробляються схеми комплексного використання і охорони вод, згідно з цими схемами здійснюється вибір ділянок під будівництво об'єктів, кожен проект будівництва і реконструкції промислових та інших об'єктів проходить екологічну експертизу. Що стосується очищення стічних вод, то в Україні діє понад 2,8 тис. очисних споруд з самостійним випусканням стічних вод у водні об'єкти. Серед них споруд біологічного очищення - 60%, механічного ~ 35% і фізико-хімічного -- 5%. Понад 300 міст мають споруди повного біологічного очищення. З метою охорони від забруднення потрібно пришвидшити введення нового порядку лімітування скидів, плати за скиди забруднюючих речовин.


Відеофрагменти "Забруднена вода викликає рак в Україні", "Аномальна вода", "Проблеми очистки води" http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html


ВИСНОВОК

1. Вода – безцінний природний дарунок, необхідний для життя всього живого на Землі.

2. На підприємствах слід впроваджувати маловідходні технології та замкнені системи водокористування, передбачати зменшення шкідливих викидів в атмосферу водойми, відкриті ділянки ґрунту, а також будувати очисні споруди.

3. Не можна зливати неочищені стічні води промислових підприємств та тваринницьких ферм у закриті водойми ).

Природа нам як рідний дім,

Вона усім - як мати.

Щоб лад завжди був в домі тім,

Про це нам треба дбати.

Бережімо кожну краплину води!


САМОПЕРЕВІРКА

1.   Для чого потрібна вода людині?
2. Яка роль води у природі, побуті, сільському господарстві?
3.    Чи раціонально ви використовуєте воду?

4. Чи можливе життя без води на планеті?

5. Яка частина води в організмі людини?

6. В яких агрегатних станах перебуває вода?

7. При якій температурі закипає вода?

ДОСЛІДИ "Споживання води в себе вдома".

Скільки разів вдома вода використовується для життя (приготування їжі, пиття), митття (прання, прибирання, гігієнічні процедури). Визначити приблизно скількі літрів води використовується за 1 день. результати дослідження записати у таблицю:

Використання води для життя, л

Використання води для миття, лУрок 47 (25)

Тема. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Поняття "охорона водойм"

Я вмітиму

Формулювати проблему чистої води у нашому регіоні

Я могтиму

Бути уважним та спостережливим


ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА

РОЗМИНКА

1.  Хто й коли вперше здійснив синтез води? (А. Лавуазьє в 1783р.)

2.  Яке повітря є важчим: сухе чи вологе? (Сухе, тому що молекулярна маса води менше середньої молекулярної маси повітря.)

3.  Чому яйце не тоне в солоній воді? (Тому що густина солоної води більше, ніж прісної, а отже, більша й сила, що виштовхує.)

 4. Чи можна висушити білизну на морозі? (Можна, оскільки лід теж випаровується. )

5.  Назвіть сім найменувань стану води, прийняті в метеорології?  (Пара, лід, сніг, туман, іній, град, хмари.)

6. Чому сталева голка не тоне, якщо її акуратно покласти на поверхню води?  (Це пояснюється силами поверхневого натягу. )

7. Назвіть види природних вод. Яка з них най­більш чиста й чому? (Дощова, тому що вона утворилася внаслідок концентрації пари.)

8.  Чому лід не тоне у воді? Яку користь це при­носить природі? (Густина льоду менша, ніж густина води.)


ПЛАН УРОКУ

1. Способи очищення води

2. Очищення води на водоочисних станціях

3. Очищення води в домашніх умовах


ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

Способи очищення води

*  механічний спосіб, який полягає в очищенні нерозчинних домішок, видаляючи їх за допомогою системи відстійників і різних пасток (відстоювання, фільтрація);

*  суть хімічного методу полягає у внесенні хі­мічного реагента, який вступає в реакцію з розчинними й нерозчинними речовинами, що забруднюють воду, і сприяє їх випаданню в осад у відстійниках, звідки вони видаляють­ся механічним шляхом;

*  фізичний метод — це кип'ятіння води, об­робка ультрафіолетовими променями, вико­ристання ультрафіолетових хвиль і гаммавипромінювання;

*   найпоширенішими методами знешкодження води на водоочисних станціях дотепер зали­шаються хлорування й озонування.

Для очищення побутових стоків найкращі ре­зультати дає біологічний метод: для мінералі­зації органічних забруднень використовуються процеси життєдіяльності мікроорганізмів;

*  для очищення промислових стоків викорис­товують електролітичний метод: пропускають електричний струм, що призводить до випа­дання більшості речовин в осад.

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ "Намалювати схему двоступінчатої водопровідної споруди для господарсько-питного водопостачання із нижче поданої інформації:

1) змішувач;

2) реагентне господарство;

3) камера утворення пластівців;

4) відстійники горизонтальні;

5) фільтри;

6) резер­вуар чистої води;

7) хлоратори.


ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Для одержання питної води її необхідно піддавати багатоступеневій обробці. У разі забору води з поверхневих водойм вона проходить:

1первинне хлорування – необхідне для забезпечення знешкодження деяких мікроорганізмів;

2– коагулювання – процес осадження домішок під дією будь-яких факторів.

Коагулянти – це речовини, при введенні яких у рідини, що містять завислі часточки, відбувається їх зли­пання та випадання в осад (коагуляція). Цей процес застосо­вується для очищення води від речовин, що утворюють завись, зниження кольоровості, а також для інтенсифікації осадження кальцій карбонату, магній гідроксиду при реагентному пом’як­шенні води. При цьому вода звільняється від зависі, колоїдних речовин, що зумовлюють кольоровість, планктонних організ­мів, значно знижує бактеріальне забруднення води, зменшує запах та присмаки води. Найчастіше застосовують сульфати Феруму(ІІ), Феруму(ІІІ), Алюмінію, Ферум(ІІІ) хлориду, акти­воване вугілля, вапно. Для того щоб реакції реагентів з водою відбувалися у всьому об’ємі води, необхідне повне і швидке змішування, у змішувачах. Цей процес повинен закінчитися до того, як почнеться утворення пластівців у всій масі води, тобто не більше 1—2 хв. Після змішування води з реагентами починається утворення пластівців. Цей процес відбувається за рівномірного і повільного перемішування, за якого водночас створюються оптимальні умови для агломерації дрібних плас­тівців у крупні. Такі процеси відбуваються у камерах утворення пластівців.

Під час коагуляції утворюються пластівці, що сорбують і за­хоплюють при осадженні часточки природних забруднювачів.

Сорбція – поглинання твердим тілом або рідиною будь-якої речовини з навколишнього середовища.


Відеофрагменти "Очищення води у домашніх умовах", "Схема очистки води" http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Вода на Землі проходить через велику кількість фільтрів – земну кору, атмосферу, біосферу. Але людство весь час задавалось питанням, чи можна штучно очистити воду. Було винайдено безліч способів. Найпростіший для нас – пропустити воду через фільтр. Але ж не завжди при собі є такий прилад. Тому, спостерігаючи за природою, люди винайшли інші способи зробити воду чистою. Ось деякі з них:

 - російські землепрохідники в тундрі болотну воду очищали листям горобини. Якщо покласти їх у воду, то вже через 2 години запах та присмак болотної води зникали і бактерії повністю гинули;

- також можуть очищати воду від різних забруднень та бактерій гілочка черемхи, кора вільхи;

- біля криниць обовязково садили дуб;

-відомий спосіб очищення сріблом. Таку воду називають живою.

- дуже корисною є тала та дощова вода;

- при кипінні води гинуть шкідливі мікроорганізми;

- в Німеччині дуже популярними є саморобні фільтри. Щоб їх виготовити, треба покласти на дно склянки з проробленими дірочками декілька шарів вати, піску та деревного вугілля. Проходячи через такий фільтр, вода звільняється від хлору, йоду, пестицидів, мікроорганізмів, зникає неприємний запах. Шари треба міняти лише 1-2 рази на рік.

Висновок: отже і нам з вами потрібно бережно відноситися до джерел,криниць, різних водойм, бо без чистої води життя неможливе. Кажуть люди: скільки криниць на землі, стільки зірок на небі. І якщо вам доводилося бачити, як падає небесниця, знайте — то десь заму­лилося джерело. Отже, щоб не згасали зірки, оберігайте живі криниці!


ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. *Задача-загадка

На поверхні однієї з планет Сонячної системи існує сполука А, що складається з трьохатомних молекул. При високій температурі вона розкладається, утворюючи дві газоподібні речовини Б і В. Відносна густина газу Б за азотом 0,07 і горить він у кисні. Газ В за певних умов утворює іншу газоподібну просту речовину Г, що захищає планету від сонячної радіації. Дайте відповіді за планом

а) формула речовини А___________________________________

б) рівняння реакції розкладу речовини А____________________

в) формула речовини Б___________________________________

г) рівняння реакції горіння речовини Б______________________

д) формула і назва речовини Г_____________________________

е) рівняння реакції утворення речовини Г.___________________

2 . Чи вся вода придатна для вживання? Назвати із діаграми, яка це вода.

_______________________________________________________


ЛАБОРАНТ

Домашній експеримент 5.

Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру

Відеофрагменти "Як зробити фільтр для очистки води своїми руками", "Кока-кола через фільтр" http://ivanna117.blogspot.com/p/7_27.html

Побутове очищення води

Всі способи очищення води можна умовно розділити на дві групи: очистка без використання фільтрів і очищення з використанням фільтрів.

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

Очищення води без використання фільтрів.

Даний варіант найбільш поширений і доступний, оскільки для очищення води не потрібне придбання додаткових пристроїв, крім як звичайного кухонного посуду. До найпоширеніших способів відносяться:

Кип'ятіння

Відстоювання

виморожування

Кип'ятіння

Усі ми з дитинства знаємо, що сиру воду пити не можна, але тільки кип'ячену. Кип'ятіння використовують для знищення органіки (вірусів, бактерій, мікроорганізмів тощо), видалення хлору та інших низькотемпературних газів (радон, аміак та ін.) Кип'ятіння дійсно допомагає в деякій мірі очистити воду, однак цей процес має низку побічних ефектів. Перший - при кип'ятінні змінюється структура води, тобто вона стає "мертвою", оскільки відбувається випаровування кисню. Чим більше ми кип'ятимо воду, тим більше гине в ній патогенів, але тим більше вона стає непотрібною для організму людини. Друге - оскільки при кип'ятінні відбувається випаровування води, то концентрація солей в ній збільшується. Вони відкладаються на стінках чайника у вигляді накипу та вапна і потрапляють в організм людини при наступному споживанні води з чайника.

Як відомо, солі мають тенденцію накопичуватися в організмі, що призводить до різноманітних захворювань, починаючи від хвороб суглобів, утворення каменів у нирках і окамененіння (цирозу) печінки, і закінчуючи артеріосклерозом, інфарктом та багато іншими. Крім того, багато вірусів можуть легко перенести кип'ятіння води, оскільки для їх знищення потрібні набагато більш високі температури. Також зауважимо, що при кип'ятінні води видаляється тільки газоподібний хлор. У лабораторних дослідженнях було підтверджено той факт, що після кип'ятіння водопровідної води утворюється додатковий хлороформ (викликає ракові захворювання), навіть якщо перед кип'ятінням вода була звільнена від хлороформу продувкою інертним газом.

Висновок. Після кип'ятіння ми п'ємо "мертву" воду, в якій присутні дрібна суспензія і механічні частки, солі важких металів, хлор і хлорорганика (хлороформ), віруси та ін.

Відстоювання

Відстоювання використовують для видалення з води хлору. Як правило, для цього водопровідну воду наливають у велике відро і залишають у ньому на кілька годин. Без перемішування води у відрі видалення газоподібного хлору відбувається приблизно з 1/3 глибини від поверхні води, тому для отримання скільки-небудь помітного ефекту необхідно слідувати розробленим методикам відстоювання.

Висновок. Ефективність даного способу очищення води залишає бажати кращого. Після відстоювання необхідно кип'ятити воду.

Виморожування

Даний спосіб застосовують для ефективного очищення води з допомогою її перекристалізації. Даний спосіб набагато ефективніше кип'ятіння і навіть перегонки, оскільки фенол, хлорфенол і легка хлорорганика (ряд хлорвмісних сполук - страшна отрута) переганяються разом з водяною парою.

Багато хто під таким способом розуміють наступне: налити воду в посуд і поставити її в холодильник до появи льоду, після вийняти посуд з холодильника і розморозити її для пиття. Відразу зауважимо, що ефект очищення води вищенаведеним способом дорівнює нулю, оскільки виморожування - дуже складний і довгий процес, ефективність якого цілком залежить від точного проходження розробленими методиками.

Даний спосіб грунтується на хімічному законі, згідно з з яким при замерзанні рідини спочатку в найбільш холодному місці кристалізується основна речовина, а вже в останню чергу в найменш холодному місці твердне все, що було загубився в основній речовині. Дане явище можна спостерігати на прикладі свічки. У згаслій свічці подалі від гніту виходить чистий прозорий парафін, а в середині, де горів гніт, збирається сажа. І віск виходить брудним. Цьому закону підкоряються всі рідкі речовини. Головне тут - забезпечити повільне заморожування води і вести його так, щоб в одному місці судини його було більше, ніж в іншому.

Очищення води за допомогою фільтрів

Для видалення шкідливих домішок з води використовують різні фільтри. У побутових умовах широко використовуються різні глечики і насадки на кран.

Способи очищення води

Хід виконання

Спостереження

Відстоювання

 Ознайомтеся із зовнішнім виглядом виданого вам фільтру.

 Налийте чверть склянки води і додайте половину чайної ложки піску. Розмішайте суміш скляною паличкою, дайте відстоятися декілька хвилин і роздивіться її.


Фільтрування

 Збовтайте суміш, приготовлену у попередньому досліді.

 Приготуйте фільтр, покладіть фільтр у лійку, змочіть його водою і помістіть лійку з фільтром у колбу.

 По скляній паличці наливайте суміш на фільтр невеликими порціями.


Виморожування

 Налийте чверть склянки води і додайте половину чайної ложки натрій хлориду. Розмішайте суміш скляною паличкою.

 Помістіть суміш води в пластмасову форму і помістіть її у морозильну камеру. Через 15хв вийміть.Урок 48 (26)

Тема. Контрольна робота № 3.

Варіант І

Початковий рівень

1. Позначте колір, якого набуває лакмус універсальний в розчинах лугів:

А. синій                        В. малиновий

Б. червоний                  Г. оранжевий

2. Допишіть вираз:

Розчинником називають - …

3.Компонентами розчину є…і … речовина.

Середній рівень

1.Перерахуйте фізичні властивості води.

2. З якими речовинами здатна реагувати вода:

А. K2O                            В. FeO

Б. P2 O5                           Г. SiO2

3. Встановіть відповідність між формулами гідроксидів та оксидів:

А. H2 SO4                       1.CuO

Б. KOH                           2.SO3

В. Cu(OH)2                    3.K2 O

Достатній рівень

1. Закінчити рівняння можливих реакцій:

CuO + H2O =

P2 O5 + H2O =

Na2O + H2О=

2.Обчисліть та позначте масову частку хлоридної кислоти в розчині, якщо у воді масою 57 г. розчинили сіль масою 3 г.:

А. 5,1%.        Б. 5%.       В.5,4%.         Г. 5,2%.

Високий рівень

1. Обчисліть та позначте масову частку натрій нітрату в розчині, якщо до його розчину масою 130 г. з масовою часткою солі 12% долили воду масою 70 г.:

А. 7,6%.       Б. 7,5%.         В.7,8%.       Г. 8%.


Варіант ІІ

Початковий рівень

1. Позначте колір, якого набуває лакмус універсальний в розчинах кислот:

А. синій                        В. малиновий

Б. червоний                  Г. оранжевий

2. Допишіть вираз:

Розчини – це …

3. Найчастіше як розчинник використовують…

Середній рівень

1. Опишіть поширеність води у природі.

2. З даного переліку виберіть формули кислот:

А. CuO                                             В.NaOH

Б. HCl                                               Г. H2SO4

3. Встановіть відповідність між формулами гідратів кислот та оксидів:

А.Fe(OH)3 1. CO2

Б. H2 CO3                        2.P2 O5

В. H3 PO4                        3.Fe2 O3


Достатній рівень

1. Закінчити рівняння можливих реакцій:

SO3 + H2O =

SiO2 + H2O =

K2O + H2O =

2.Обчисліть та позначте масову частку нітратної кислоти в розчині, якщо у воді масою 25 г розчинили кислоту масою 2.:

А. 8,7%.       Б. 8,2%.        В. 7,4%.         Г.8,5%.

Високий рівень

1. Обчисліть та позначте масову частку калій ортофосфату в розчині, якщо до його розчину масою 150 г. з масовою часткою солі 0,1 долили воду об’ємом 50 мл.:

А. 7,2%.      Б. 7,5%.       В. 7,6%.       Г. 7,7%.


ДОДАТОК


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

виконання навчальної програми з хімії у 7 класі

(усього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год - резервних)


п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

23

Тема. Повторити початкові хімічні поняттяТема 2. Кисень (13 годин)

24

Тема. Повітря, його склад25

Тема. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню26

Тема. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

Демонстрація 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин.27

Тема. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння28

Тема. Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню29

Тема. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

Демонстрація 11. Добування кисню з гідроген пероксиду.

Демонстрація 12. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води

Демонстрація 13.

Доведення наявності кисню30

Практичні роботи № 4 "Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності"31

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення32

Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози)

Домашній експеримент 3. Дія гідроген пероксиду на сирі та відварені овочі, м’ясо33

Тема. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)34

Тема. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин

Демонстрація 15. Маркування небезпечних речовин35

Тема. Колообіг Оксигену в природі36

Тема. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню37

Контрольна робота № 2Тема 3. Вода (10 годин)

38

Тема. Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник39

Тема. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина

Демонстрація 16. Виготовлення розчинів

Домашній експеримент 4.Виготовлення водного розчину кухонної солі.40

Тема. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини41

Тема. Виготовлення розчину

Лабораторний дослід № 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин42

Тема. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Розрахункові задачі № 343

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи44

Тема. Поняття про індикатори

Демонстрації 17-18.

17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

18. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори.

Лабораторний дослід № 6. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами45

Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі46

Тема. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення47

Тема. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Домашній експеримент 5.Очищення води кипятінням і за допомогою побутового фільтру48

Контрольна робота № 349

Екскурсія. Пожежне депо смт. Великий Березний50

Екскурсія. Водоочисна станція51

Узагальнення знань учнів52

Підсумковий урок
146


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.