Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Річний план роботи соціального педагога 2019 - 2020 н.р.

Психологія

Для кого: Дорослі

08.04.2020

761

34

0

Опис документу:
Річний план роботи соціального педагога на 2019 - 2020 н.р включає в себе: вступ, аналітичну частину, цілепокладаючу частину ( найбільший розділ де вказуються функції з учнями, батьками. педагогами, органами місцевого самоврядування, представниками інших служб, терміни проведення, де і з ким проводиться робота).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджено

Директор

Оболонської загальноосвітньої школи

IIII ступенів

________ О.В. Кайдалова

Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Семенівської районної ради Полтавської області

вул. Аеродромна, 2 с. Оболонь Семенівського району Полтавської області, 38230, тел. 0534195173,

e-mail: ObolonZosh2012@,ukr.net код ЄДРПОУ 24832975

План роботи

соціального педагога

Оболонської загальноосвітньої школи

IIII ступенів

Гамезардашвілі Яни Анатоліївни

на 2019 - 2020 навчальний рік

Вступ

Річний план роботи соціального педагога Оболонської загальноосвітньої школи складено на підставі «Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337)», «Матеріалів щодо планування діяльності, введення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України», методичних рекомендацій МОН України «Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України у 2019 – 2020 навчальному році»

I. Аналітична Частина

Аналітична частина річного плану складена на основі вивчення підсумкових документів роботи даного навчального закладу, а також результатів спостережень, проведених психологічною службою.

У 2019 – 2020 н.р. в Оболонській ЗОШ налічується 29 педагогів, 11 класів, 233 учні.

У своїй роботі керуюсь такими нормативними документами:

1)Конституція України;
2) Закон України "Про освіту";
3)Закон України "Про загальну середню освіту";
4) Декларація прав людини;
5)Конвенція про права дитини;
6)Етичний кодекс соціального педагога.

-Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.»

-Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337)

-Лист Департаменту освіти і науки ЗОДА від 24.07. 2019 № 1/9- 477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

-Лист МОНУ від 27.11.2000 №109 "Про тривалість робочого тижня практичного психолога (СП);
-Лист МОНУ від 09.09.2009 №1/9-616 "Про розрахунок кількості ставок пр.психологів та СП";
-Лист МОНУ від 22.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»;
-Лист МОНУ від 28.10.2014 №1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей";

- Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний період» (УНМПЦ ПП НАПН України, протокол від 29.04.2014 №3);

-Лист МОНУ від 28.12.2016 № 1/9-681 «Про формування толерантного ставлення та вирішення конфліктів ненасильницьким мирним шляхом»;

-Лист Департаменту науки і освіти ХОДА від 03.02.2017 №01-38/513 «Про проведення профілактичної роботи»;

-Додаток до наказу МОН України від 20.08.2018 р. № 923 «Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів 1 класу»

- Додаток до наказу МОН України від 18.05.2018 р. № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильства»;

-Лист МОН від 12.11.2018 р. № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»;

- Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-54 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;

- Лист МОН № 1/19-414 від 27.06.2019 Методичні рекомендації «Щодо створення у 2019 – 2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

- Лист МОН № 1/11 – 881 від 29.01.2019 Методичні рекомендації «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)»;

- Наказ МОН № 1/9 – 409 від 26.06.2019 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019 – 2020 н.р.».

Діяльність соціального педагога школи є спрямована на реалізацію таких завдань:

1.здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться у складних умовах проживання, дітей-напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів,дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів які стоять на пришкільному обліку, дітей схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД та КМСД;

2.організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи;

3. організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційний програм і технологій консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;

4. організація просвітницької роботи для батьків ( осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;

5. організація необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки ( діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти);

6. організація соціально-психологічного обстеження надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

7. організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;

8. профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого, побутового, дорожньо-транспортного травматизму;

9. сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму та наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків;

10. прогнозування та профілактика можливих негативних проявів та їх вплив на особистість дитини;

11. підтримка взаємозв’язку школи з іншими організаціями з метою реалізації захисних функцій соціального педагога.

II. Цілепокладаюча частина

Пріоритетом у діяльності соціального педагога на сучасному етапі є підвищення ефективності його роботи. Робота соціального педагога навчального закладу ведеться за планом роботи, затвердженим директором школи. А соціальна служба навчального закладу діє з метою створення соціально-психологічних умов розвитку особистості.

Проблема, над якою працює школа: «Використання сучасних освітніх технологій у навчально – виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя й розвитку здібностей учнів».

Проблема, над якою працює соціальний педагог: «Розвиток особистості дитини, підлітка, молодої людини як клієнта в соціальному середовищі, особливості впливу цього середовища на їх соціалізацію, їхні позитивні можливості, негативні впливи».

Мета роботи:

діяльності соціального педагога: соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Завдання:

- надавати соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів; здійснювати соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу; соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів; сприяння соціальному і професійному визначенню особистості, дбати про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

- вивчати та оцінювати особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів;

- прогнозувати на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня;

- надавати рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надавати необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

- брати участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяти попередженню негативних явищ серед учнів;

- оформити соціальні паспорти кожного класу, щоквартальні та річні звіти, акти житлово-побутових умов проживання дитини пільгового контингенту і дітей девіантної поведінки та з неблагополучних сімей, що знаходяться на обліку.

Очікувані результати: підвищення рівня комунікативних здібностей учнів, батьків, створення умов реалізації творчого потенціалу дитини та реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний захист та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

Зв’язки з Громадськими Організаціями:

  • Районний центр зайнятості населення;

  • Служба у справах дітей;

  • Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді;

  • Оболонська ОТГ.

п/п

Функції по роботі з учнями ( дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Діагностичні

1

Поповнення бази даних соціально- незахищених категорій ( на виконання наказу Головного управління освіти і науки «Про затвердження плану заходів Головного управління освіти і науки )

Вересень,

Січень,

Квітень

Класні керівники

Соціальний педагог

2

Складання соціальних паспортів 1-4-х класів,5-8 – х класів

Вересень

( 4 год)

Учні 1-4-х класів

3

Складання соціальних паспортів 9-11-х класів

Вересень

(2 год)

Учні 5-8-х класів

4

Виявлення та облік дітей, що потребують посиленої уваги з боку педагогічного колективу (діти-сироти, діти з неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей).

Соціально-педагогічні дослідження за запитом адміністрації, педагогів школи.

Вересень

(7 год)

Діти, які потре-

бують особливої педаго

-гічної уваги.

5

Виявлення учнів, що потребують організації безоплатного гарячого харчування.

Вересень

(2 год)

Діти пільгових категорій

6

Проведення соціометричних досліджень в 3-4-х класах, 5-8 –х класах

Жовтень

( 36 год)

Учні 3-4-х класів

Учні 5-8-х класів

7

Проведення соціометричних досліджень в 9 – 11-х класах

Жовтень

( 18 год)

Учні 9-11-х класів

8

Спостереження під час занять та перерв за учнями з метою виявлення дітей, які мають труднощі соціальної адаптації.

Жовтень

Листопад

Грудень

( 18 год)

Учні 1,5,10 класів

9

Соціально-педагогічні дослідження за запитом адміністрації, педагогів школи.

Листопад

(6 год)

Діти, які потребують особливої педагогічної уваги.

10

Проведення соціально-педагогічного дослідження щодо виявлення насильства в сімї, класі та позашкільному середовищі

Грудень

( 12 год)

Учні

7-8

класів

11

Діагностика професійних інтересів учнів 9-11-х класів

Листопад

Лютий-березень

( 24 год)

Учні 9, 11 класів

12

Діагностичне обстеження учнів «Дослідження моральних якостей особистості дитини» (виявлення моральних уявлень учнів).

Грудень

( 12 год)

Учні

6-7 класів

13

Індивідуальна та групова діагностика учнів, батьків, учителів за запитом

Протягом року

(9 год)

Учні, батьки, вчителі

14

Спостереження за учнями під час навчальних занять та в позаурочний час з метою виявлення та оцінки особливостей діяльності і розвитку учнів «групи ризику» наприкінці навчального року.

Квітень

Травень

(6 год)

Учні групи ризику

15

Анкетування «Прояви агресивної поведінки»

Березень-квітень

(30 год)

Учні 6-10 класів

Прогностичні

16

Групові заняття з учнями 1-го класу «Школа і шкільні правила».

Вересень

( 18 год)

Учні 1 класу

17

На основі дослідження соціальних характеристик родин, здійснити прогнозування соціального супроводу дітей з девіантною поведінкою та надати рекомендації для спільної роботи з класним керівником, вчителями.

Жовтень

Листопад

(6 год)

Батьки, вчителі

18

Заняття з елементами тренінгу з учнями на тему: «Мій вибір. Складові успіху»

Грудень

(18 год)

Учні 9,11

класів

19

Розвивальне заняття з елементами тренінгу «Зони твоєї відповідальності»

Грудень-січень

(18 год)

Учні 7-8 класів

20

Організувати заняття з елементами дискусії «Права та відповідальність дитини в Україні»

Березень

Квітень

(6 год)

Учні 3-5

класів

21

Індивідуальні та групові заняття з дітьми та підлітками щодо корекції негативних проявів у поведінці.

Протягом року

(20 год)

Учні 5-11

класів

22

Відвідування громадських установ ( клубів за інтересами, судів. Органів соціальної опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх та 5н...)

Протягом року

(5 год)

Консультативні

23

Індивідуальні та групові консультації батьків з питань соціальної адаптації дітей до школи, до нових умов навчання.

Вересень

( 4 год)

Батьки учнів 1,5 класів

24

Консультації опікунів з питань захисту і охорони прав дитини (за потребою).

Вересень

( 4 год)

Опікуни

25

Консультування дітей груп соціального ризику.

Жовтень

( 6 год)

Учні середніх та старших класів

26

Консультування учнів 9-11-х класів з питань професійного самовизначення

Листопад

Березень

(6 год)

Учні 9-11-х класів

27

Підготовка та поширення методичних матеріалів на допомогу класному керівникові початкової школи: «Безпечне і здорове життя»

Грудень

(6 год)

Вчителі 1-4 – х класів

28

Проведення групових та індивідуальних консультацій учнів

Протягом року

(20 год)

Учні

29

Проведення індивідуальних консультацій для батьків

Протягом року

(16 год)

Батьки

Опікуни

30

Проведення індивідуальних консультацій для вчителів

Протягом року

(14 год)

Вчителі

31

Індивідуальне консультування батьків «Вибір стилю та методів сімейного виховання».

Січень

( 2 год)

Батьки, опікуни

32

Індивідуальне консультування учнів «групи ризику», важковиховуваних учнів, дітей з відхиленнями у поведінці.

Протягом року

( 10 год)

Учні «групи ризику»

Захисні

33

Інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.

Протягом року

(10 год)

Батьки

34

Проінформувати службу у справах дітей, кримінальну міліцію, щодо наявності дітей девіантної поведінки, схильних до правопорушень, дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях (за запитом).

Січень

( 4 год)

Органи виконавчої влади

35

Інформаційна зустріч для батьків дітей з категорій напівсиріт та неповних сімей

Грудень

Січень

( 4 год)

Батьки дітей з категорій напівсиріт та неповних сімей

36

Роз'яснювальна робота серед неповнолітніх з питань соціального захисту (за запитом)

Листопад,

Березень

Січень

(6 год)

Учні

8-11-х

класів

Профілактичні

37

Підбір матеріалів та оновлення стендів з питань профілактики виникнення залежностей.

Вересень

(4 год)

Класні керівники

38

Заняття з елементами тренінгу «Булінг та кібербулінг – реальна проблема сьогодення»

Вересень

Березень

(18 год)

Учні

6-8 класів

39

Профілактика проявів стійкої соціальної дезадаптації учнів 1,5,10 класів.

Жовтень

Листопад

Грудень

(18 год)

Учні 1,5,10-х класів

40

Проведення превентивних занять «Корисні навички» спрямованих на розвиток самоповаги, вміння взаємодіяти з оточуючими, вести здоровий спосіб життя тощо.

Листопад

Січень

(18 год)

Учні

3-4-х класів

41

Проведення тренінгової програми стосовно профорієнтацій та самовизначення

Грудень

(18 год)

Учні 9, 11 класів

42

Проведення попереджувальних заходів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу, формування толерантного ставлення до людей, які живуть із ВІЛ (інформаційно-профілактичні бесіди, тренінгові вправи тощо)

Грудень

(18 год)

Учні 8-11-х класів

43

Заняття (бесіди, ігри, тренінгові вправи, диспути тощо) щодо формування толерантного ставлення до людей з особливими потребами. Профілактика проявів ксенофобії в учнівському середовищі «Ми – різні, але ми – рівні!»

Січень

(18 год)

Учні 6,8,10

класів

44

Заняття щодо підвищення обізнаності підлітків з проблеми торгівлі людьми.

Лютий

(18 год)

Учні 9-11-го класів

45

Зустріч з представниками служби у справах дітей та соціального центру для сімї, дітей та молоді.

За планом служб

Учні «групи ризику»

46

Проведення превентивних занять (класних годин) «Здоров`я мати – щасливим зростати!».

Квітень

(18 год)

Учні 5-6

класів

47

Профілактична робота з учнями щодо протидії торгівлі людьми згідно до цільової державної програми (тренінгові вправи, обговорення ситуацій).

Травень

(18 год)

Учні

10-11

класів

48

Ознайомлення дітей з їх соціальними правами та обов’язками.

Травень

(4 год)

Учні 3-11

класів

Соціально-перетворювальні

49

Соціально-педагогічний патронаж соціально-незахищених категорій дітей (згідно з обліком).

Протягом року

( 10 год)

Учні, що належать до соціально-незахищених категорій

50

Соціально-педагогічний патронаж дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт.

Соціально-педагогічний супровід дітей та підлітків схильних до конфліктної поведінки.

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Травень

(20 год)

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Учні з проявами конфліктної поведінки, їх сім’ї

51

Сприяння професійному самовизначенню учнів 9,11-х класів (індивідуальні і групові бесіди, розробка пам’яток та рекомендацій, профорієнтаційні ігри та анкетування).

Листопад

Березень

(12 год)

Учні 9-11 класів

52

Провести рольову гру “ Точка відліку ” з метою формування толерантної поведінки підлітків.

Квітень

( 12 год)

Учні

8-9 класів

Організаційні

53

Складання плану роботи на рік

Вересень

( 6 год)

54

Організація пільгового гарячого харчування.

Вересень

(фактично використаний час)

55

Соціальна паспортизація школи.

Поповнення банку діагностичних анкет, методик соціально-педагогічної роботи.

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Оновлення списків, банку даних дітей пільгових та соціально-незахищених категорій.

Вересень

Жовтень

(фактично використаний час)

56

Підготовка до проведення тренінгів, виховних бесід, ділових ігор з учнями, батьками, педпрацівниками.

Протягом року

( 35 год)

57

Робота з документацією, заповнення протоколів за результатами проведених досліджень.

Протягом року

(10 год)

58

Написання статистичних звітів

1 раз в семестр

(8 год)

59

Робота в бібліотеці, самопідготовка

4 години на місяць

( 36 год)

60

Підготовка матеріалів на інформаційні стенди.

4 години

На рік

61

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних радах, семінарах для педагогів

Протягом року

( 8 год)

62

Ведення обов’язкової документації соціального педагога.

Протягом року

( 20 год )

63

Методичні об’єднання соціальних педагогів

( на виконання наказу Головного управління освіти і науки «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби»

За планом методиста

64

Обробка результатів соціально-педагогічних спостережень. Складання аналітичних звітів.

Після проведення діагностики

(10 год)

Всього 187 робочих днів

748 робочих годин

Соціальний педагог ­­­­____________________ Я.А.Гамезардашвілі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.