Реалізація компетентнісного підходу на уроках у початковій школі

Опис документу:
Ключові (базові, універсальні) компетенції, в трактуванні документів Міністерства освіти України - це готовність учнів використовувати засвоєні знання, вміння, а також способи діяльності в житті для вирішення практичних і теоретичних завдань. На наш погляд, неправомірно протиставляти компетенції знанням, які насправді є основою компетенцій. Компетентності визначають такий зміст освіти, який було б орієнтований на розвиток практичних навичок застосування знань у реальних життєвих ситуаціях. Знанн

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Кущенко Едуард Борисович

Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівського району Донецької області

РЕАЛІЗАЦІЯ компетентнісного підходу НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

В даний час компетентнісний підхід є одним з найдинамічніших напрямів педагогічної теорії і практики, одним з найважливіших підстав оновлення освіти.

Найбанальніше питання - чому повинні навчати в школі? Найбільш очевидна відповідь - знанням. Учень повинен вивчити і зрозуміти певний набір правил мови, історичних фактів, фізичних законів, математичних формул і так далі. Хіба ні? Начебто все логічно. Але більшість вчителів-практиків вважає, що куди важливіше вміння вирішувати реальні життєві проблеми і самостійно працювати з інформацією.

Ключові (базові, універсальні) компетенції, в трактуванні документів Міністерства освіти України - це готовність учнів використовувати засвоєні знання, вміння, а також способи діяльності в житті для вирішення практичних і теоретичних завдань. На наш погляд, неправомірно протиставляти компетенції знанням, які насправді є основою компетенцій. Компетентності визначають такий зміст освіти, який було б орієнтований на розвиток практичних навичок застосування знань у реальних життєвих ситуаціях. Знання, не підкріплені практичними вміннями, нічого не варті і не цінуються на ринку праці.

Треба зауважити, що в початковій школі формується самостійність у вирішенні проблем, умовою якої є перетворення предметного способу дії (в тому числі знань, умінь і навичок) в засоби вирішення проблем.

У початковій школі ми формуємо такі елементарні загальнонавчальні компетенції школярів, як:

- витяг основного змісту прочитаного або почутого;

- точне формулювання думок, побудова оригінальних висловлювань по заданому питанню або темі;

- дослідження різних варіантів вирішення завдань, вибір найкращого, беручи до уваги різні критерії;

- співпраця з іншими (учнями та вчителем) при виконанні загального завдання;

- планування дій і часу;

- оцінка результатів своєї діяльності, тощо.

 Можна також вивести «некомпетентностні» види діяльності на уроці:

  • фронтально-індивідуальне опитування;

  • інформаційна бесіда;

  • самостійна індивідуальна робота учнів з підручником (або іншими посібниками) за завданнями, зазначеним учителем;

  • демонстрація відеофільму;

  • екскурсія;

  • перевірочна або контрольна робота, що проводиться в традиційній формі, і ін.

 Всім відома вчительська приказка, яку ми часто вимовляємо, кажучи про учнів: "Уже і розжували, і в рот поклали, проковтнути тільки залишилося". Компетентнісний підхід розкриває інший вислів: "Розкажи мені - і я забуду, покажи мені - і я запам'ятаю, залучаючи мене - і я навчуся" (стародавня китайська мудрість).

Не треба міняти програми і навчально-методичні комплекти, не треба міняти типи і структурні етапи уроку. Змінюються функції учня та його статус в навчальному процесі. Школяр стає не тільки об'єктом, а й суб'єктом навчання.

  Цьому можуть сприяти активні форми і методи навчання. До них ми в своїй практичній роботі відносимо гру, проблемні ситуації, навчання через діяльність, групову і парну роботу.

Важливе значення приділяємо спілкуванню дітей на уроці. Позбавляючи учнів спілкування, ми робимо їх менш захищеними, невпевненими у своїх силах, більш залежними від учителя, не здатними до висловлення власної думки.

Як показує практика, довірчі відносини на уроці створюють умови, в яких діти самостійно добувають знання, а вчитель лише допомагає їм. Основною формою здобуття знань, вирішення проблеми стає дискусія.

Отже, спілкування на уроці і після нього виконує не тільки інформативну, а й соціальну, а також розвиваючу функцію. Воно представлено в двох аспектах: спілкування вчителя і учнів, спілкування учнів між собою. В такому спілкуванні цілеспрямовано і інтенсивно формуються соціальні установки, зразки поведінки, здобуваються навички суспільного життя, основи інформаційно-комунікативної компетентності.

Наприклад, на уроці навчання грамоти або літературного читання ми пропонуємо нашим учням скласти розповідь по серії картинок. Таке ж завдання можна запропонувати в групі. Це дає нам можливість розвивати комунікативну компетентність.

З математики роботу в групі або в парі застосовуємо на будь-якому етапі. Наприклад при закріпленні теми "Додавання числа 4 з переходом через десяток", "Рішення задач", де група отримує завдання: "Склади завдання", використовуючи малюнок.

При організації парної роботи на уроці української мови дуже зручно використовувати вправи в підручнику, помічені спеціальним значком.

Найбільш продуктивний урок, це урок, де вчителя «мало». Проблемні ситуації, навчання через діяльність, питання, які потребують доказів, аргументації - все це дозволяє зробити урок динамічним.

В кінці кожного уроку проводимо рефлексію, причому питання, направляємо на саморозвиток учня, на вміння дати самооцінку своєї роботи. "Що вийшло на уроці? Чому? Що не вийшло? Чому? Де можуть стати в нагоді отримані знання? "

Проектна діяльність на уроці може служити хорошим навчально-тренувальним завданням для формування проблемної компетенції як учнів, так і педагога.

Приступаючи до створення проекту, учень повинен володіти:

  • необхідними знаннями, вміннями і навичками (стартовими ЗУНами) у змістовній області проекту;

  • специфічними вміннями і навичками проектування для самостійної роботи.

У зв'язку з цим метод проектів ми починаємо поступово реалізовувати з 2 класу. У 1-му класі основну увагу приділяємо розвитку умінь і навичок до підготовки до проектування і дослідницької діяльності, прищеплення інтересу до пізнавальної діяльності, розширення дитячого кругозору. Ці вміння потім удосконалюються в наступних класах.

На сьогоднішній день проектна технологія є актуальною, так як дана технологія формує всі 7 ключових компетенцій:

Робота над проектами доводить, що «разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але й значно ефективніше. Допомогти один одному, разом вирішити будь-які проблеми, розділити радість успіху або гіркоту невдачі - так само природно, як сміятися, співати, радіти життю». Проект створює максимальні умови для прояву і становлення творчих можливостей учня.

Проекти в початковій школі ми намагаємося реалізовувати з різних предметів.

Звичайно ж, в початкових класах в учнів ще не сформовані навички роботи з додатковою літературою, тому особливу увагу ми приділяємо підготовці додаткового матеріалу, де є відповіді на поставлені питання. Тоді перед учнями постає більш простіше завдання: знайти відповідь в одному джерелі. (Наприклад, в дитячій енциклопедії)

Засобом оцінювання навчальних досягнень учнів, найбільш відповідним компетентнісному підходу, може служити й портфоліо

Портфоліо, на наш погляд, входить в компетентнісний підхід не просто як особлива форма оцінювання, але як форма, що сполучає в собі всі можливі варіанти оцінювання. Це можливо, оскільки:

- учні використовує своє портфоліо для самооцінювання результатів і для оцінки темпів свого просування в тій чи іншій компетенції;

- портфоліо, його зміст і ведення можуть бути оцінені вчителем;

- портфоліо може бути презентовано перед класом, педагогами, батьками;

- може бути створено групове портфоліо учнів класу, яке використовується для групової самооцінки.

Більшість науковців визнають, що розвиток творчих здібностей школярів та інтелектуальних умінь неможливе без проблемного навчання. Рішення навчальних проблем робить позитивний вплив на емоційну сферу учнів, створює сприятливі умови для вирішення комунікативних здібностей дітей, розвитку їх індивідуальності і творчого мислення. Крім того, вміння бачити проблеми, ставити питання, висувати гіпотези, давати визначення поняттям, проводити спостереження та експерименти, робити висновки й умовиводи, класифікувати і структурувати матеріал, працювати з текстом, доводити і захищати свої ідеї. Все це веде до досягнення самостійної пізнавальної діяльності, вміння бути успішним в швидко змінюваному світі і т.д. Використання технології проблемного навчання дозволяє розвивати інтелектуальну компетентність молодших школярів, підвищувати якість освіти.

Ігрові технології на уроках у початковій школі дають нам можливість підвищити в учнів інтерес до навчальних занять, дозволяють засвоїти більшу кількість інформації, заснованої на прикладах конкретної діяльності, що моделюється в грі, допомагають дітям у процесі гри навчитися приймати відповідальні рішення в складних ситуаціях.

Систематичне застосування ігрових технології в навчанні дозволяє нам формувати ключові компетентності навчально-пізнавальної діяльності: способи організації цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки. По відношенню до досліджуваних об'єктів учні опановують креативними навичками: добуванням знань безпосередньо з навколишньої дійсності, володінням прийомами навчально-пізнавальних проблем, дій в нестандартних ситуаціях. В рамках цих компетенцій визначаються вимоги функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними навичками, використання імовірнісних, статистичних та інших методів пізнання.

Як доводить практика, компетентнісна модель навчання дає високий результат у вчителя творчого, який не шкодує сил і часу для її реалізації. Навчання, завжди поєднується з напруженою розумовою діяльністю, пошуком, творчою роботою - це те, що приваблює самого учня до процесу навчання і захоплює самого вчителя. У вчителя, робота якого спрямована на особистість кожної дитини, учні по-іншому ставляться до тих предметів, освоєння яких вважали важким. І в середній, і в старшій ланках вони не втрачають бажання вчитися. Вони вчаться також успішно, як і раніше, в початковій школі.

Література

Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.

Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 2010.

Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як дидактична категорія / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. - 2010. - № 11.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: монографія / С. А. Раков. — X.: Факт, 2005.-360 с.

Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2005.

Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72.

Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
0
міс.
2
1
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!