Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

Хімія

Для кого: 9 Клас

06.11.2021

363

12

0

Опис документу:

План-конспект відкритого уроку на тему "Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу" та презентація. Актуалізація опорних знань запропоновано провести з використанням інтерактивних вправ.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
УРОК № ___

Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.


9 клас


Урок №

Тема уроку

Дата


Хімічні властивості речовин.
Мета уроку:


Навчальна:

Розкрити суть протікання хімічних реакцій у розчинах електролітів, ознайомити учнів з умовами їх протікання; сформувати вміння складати повні і скорочені йонні рівняння.

Розвиваюча:

Розвивати комунікативні навички та логічне мислення. Розвивати вміння та навички:

1) спостерігати та аналізувати хімічний експеримент;

2) працювати з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням;

3) користуватися хімічною номенклатурою, термінологією;

Виховна:

виховувати прагнення досліджувати навколишній світ та вміння спілкуватись в колективі.Тип уроку:

урок засвоєння нових знань і вміньМетоди і методичні прийоми:

словесний (бесіда, розповідь);

інтерактивний (вправи, презентація)

наочний (демонстраційний дослід);

практичний (лабораторний дослід).Обладнання:

схема опорного конспекту; таблиця розчинності;

набір для проведення дослідівБазові поняття та терміни:

йонна реакція, молекулярна та йонна форми рівняння реакцій, повне йонне рівняння, йони, аніон кислотного залишку, гідроксид аніон, катіон металу.
ХІД УРОКУ


І. Організаційний момент.

Розпочинаємо наш урок.

Сьогодні ми продовжимо знайомство з розчинами електролітів і дізнайємось дещо нове.


ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Однак, перш ніж перейдемо до роботи, з’ясуємо як у вас справи з момашнім завданням. Чи всі його виконали? Які були труднощі під час його виконання?


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Давайте підсумуємо, що ми вже знаємо про розчини електролітів та їх дисоціацію, а також пригадаємо ознаки хімічних реакцій, і зробим це за допомогою декількох вправ.

Виконування вправ на платформі https://learningapps.org/

https://learningapps.org/display?v=pidz88qkc21


ІV. Мотивація навчальної діяльності. 

Досі ми розглядали розчини електролітів самі по собі. А що буде, якщо різні електроліти змішати між собою? Вони провзаємодіють чи ні? Спробуємо дати відповідь на це запитання.

Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про взаємодію між розчинам електролітів та ознаки, які її супроводжують. (Оголошення теми та мети уроку)

Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.

Мета: 1. З’ясувати умови протікання реакцій йонного обміну.

2. Навчитися писати йонні рівняння реакцій.


V. Вивчення нового матеріалу.

Давайте спочатку з’ясуємо чи відбувається взаємодія між розчинами електролітів і за яких умов, а для цього проведемо низку дослідів. В мене є знайомі вам сода та оцет, або хімічною мовою – розчини натрій карбонату та оцтової кислоти, є розчин натрій гідроксиду, який є складі крота для труб, і купрум сульфат, який використовують для боротьби із хворобами помідорів. Всі ці речовини є електролітами. З’ясуємо чи вони взаємодіють.

Демонстрація: 3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

Проводимо досліди між розчинами:

1. натрій гідроксиду та купрум сульфату;

2. натрій карбонату та оцтової кислоти;

3. натрій гідроксиду та оцтової кислоти (з додаванням фенолфталеїну);

4. купрум сульфату та оцтової кислоти.


Які висновки ми можемо зробити з цих дослідів?

Разом з учнями робимо висновок що в першому, другому та третьому дослідах ми побачили що щось відбулось (випав осад, виділився газ, змінилось середовище), в четвертому взаємодія не відбулась.


Отже, електроліти за певних умов можуть взаємодіяти між собою, більше того, оскільки в розчинах вони знаходяться у вигляді йонів, взаємодія відбувається власне між йонами. Така взаємодія називається реакція йонного обміну.


Робимо висновок:

Реакція йонного обміну – це реакція обміну між електролітами, що відбувається у розчині за умов: утворення осаду, виділення газу та утворення малодисоційованої сполуки (води).


Як і будь-який інший хімічний процес, реакції йонного обімну можна описати за допомогою рівнянь хімічної реакції, які називаються йонно-молекулярними рівняннями.

Оскільки в розчині знаходяться не молекули, а йони, реакція відбувається між йонами. Щоб відобразити це, записують не тільки молекулярні рівняння, але і йонні. Наприклад, ось так виглядатимуть йонно молекулярне рівння взаємодії натрій гідроксиду та купрум сульфату:

Молекулярне рівняння: CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2+ Na2SO4

Повне йонне рівняння: Cu2+ + SO4 2- + 2Na+ + 2OН- = Cu(OH)2+ 2Na+ + SO42-

Скорочене йонне рівняння: Cu2+ + 2OН- = Cu(OH)2


Як бачимо:

Молекулярне рівняння реакції йонного обміну — це рівняння, у якому реагенти і продукти реакції записано молекулярними формулами.

Повне йонне рівняння — це рівняння, у якому речовини-електроліти записані за допомогою йонів, на які вони дисоціюють.

Скорочене йонне рівняння — це рівняння, що відображає утворення малодисоційованого чи недисоційованого у воді продукту (продуктів) реакції з йонів, на які реагенти дисоціювали в розчині.


Існують декілька правил складання йонно-молекулярних рівнянь, ознайоммтись з якими можна на сторінці 55 вашого підручника. Назагал, сформулювати їх можна так:

1. Розчинні у воді електроліти записують у вигляді йонів.

2. Речовини практично нерозчинні, малодисоційовані, гази, оксиди записують у вигляді молекул.

3. Утворення осаду показують знаком ↓, газу – ↑, які записують справа, за формулою.

4. В скороченому йонному рівнянні записують формули тільки тих часточок, які взаємодіють між собою.

5. В правильно написаному йонному рівнянні, сума зарядів йонів правої і лівої частини хімічного рівняння повинна дорівнювати нулю.


VІ. Первинне застосування одержаних знань.

Проведення лабораторного дослідження та запис йонно-молекулярних рівнянь реакції.

Давайте детальніше вивчимо реакції йоннного обміну та навчимось записувати йонно-молекулярні рівняння реакції, а для цього проведемо невелике лабораторне дослідження.

Спочатку коротко пригадаємо правила безпеки:

  • Дослід проводимо за інструкцією.

  • Обережно поводимось з кислотами та лугами, слідкуємо щоб вони не потрапили на одяг та руки.

  • Не пробуємо речовини на смак.

  • У разі потрапляння речовини на шкіру звертаємось до вчителя.

  • З посудом, речовинами і лабораторним обладнанням поводимось дбайливо.

  • Закінчивши роботу, приводимо робоче місце в порядок.

Нагадуємо, що до кожного досліду необхідно записати спостереження (те що бачимо) та рівняння реакції.


Записуємо: Лабораторний дослід.

Мета: дослідити реакції йонного обміну.

Реактиви та обладнання: пробірки штатив; розчини K2SO4, BaCl2, Na2CO3, HCl, NaOH, H2SO4.


Для проведення дослідів викликаємо когось з учнів. Решта класу спостерігають за проведенням досліду та записують спостереження.


Хід роботи:

1. Реакція йонного обміну з випаданням осаду.

У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину барій хлориду і додаємо такий самий об’єм розчину калій сульфату.

Що спостерігаємо?

Записуємо йонно-молекулярне рівняння реакції.

Спочатку записуємо молекулярне рівняння реакції (пояснення вчителя):

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

Далі записуємо повне та скорочене йонні рівняння реакції (пояснення вчителя):

2K+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + BaSO4

SO42- + Ba2+ = BaSO4


2. Реакція йонного обміну з виділенням газу.

У пробірку наливаємо 1—2 мл розчину натрій карбонату і додаємо до нього невеликими порціями розбавлену хлоридну кислоту.

Що спостерігаємо?

Записуємо йонно-молекулярне рівняння реакції.

Na2СО3 + 2НCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O

2Na+ + СО32- + 2Н+ + 2Cl‾ = 2Na+ + 2Сl‾ + CO2↑ + H2O

СО32- + 2Н+ = CO2↑ + H2O


3. Реакція йонного обміну з утворенням води.

У пробірку наливаємо 1 мл розчину натрій гідроксиду, додаємо одну краплю розчину фенолфталеїну і помалу доливаємо розчин розбавленої сульфатної кислоти доки не зникне забарвлення.

Що спостерігаємо?

Записуємо йонно-молекулярне рівняння реакції.

2NaOH + Н2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH- + 2Н+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + CO2↑ + H2O

СО32- + 2Н+ = CO2↑ + H2O

А тепер будь-ласка сформулюйте висновок.


VІІ. Підведення підсумків уроку та рефлексія:

Ось і закінчився наш урок. Що ж ви дізналися на уроці?

Що таке реакції іонного обміну? В яких випадках вони відбуваться?

Що необхідно знати, щоб вміти складати іонні рівняння?


VІІ. Домашнє завдання
• Опрацювати матеріал підручника § 11, конспекту уроку, виконати вправи 80, 81, 83 на сторінці 60.


За наявності часу:

Вправи на закріплення вміння складати йонно-молекулярні рівняння реакції.

CuSO4 + NaOH →

K2S + NaNO3

NaOH + H2SO4

CuSO4 + NaNO3

H3PO4 + Ca(OH)2

Cu(OH)2 + HNO3

AgNO3 + MgCl2

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу Мета: 1. З’ясувати умови протікання реакцій йонного обміну. 2. Навчитися писати йонні ...
Слайд № 1

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу Мета: 1. З’ясувати умови протікання реакцій йонного обміну. 2. Навчитися писати йонні рівняння реакцій.

взаємодію між розчинами: 1. натрій гідроксиду та купрум сульфату NaOH + CuSO4 → ? 2. натрій карбонату та оцтової кислоти Na2CO3 + CH3COOH → ? 3. на...
Слайд № 2

взаємодію між розчинами: 1. натрій гідроксиду та купрум сульфату NaOH + CuSO4 → ? 2. натрій карбонату та оцтової кислоти Na2CO3 + CH3COOH → ? 3. натрій гідроксиду та оцтової кислоти NaOH + CH3COOH → ? 4. купрум сульфату та оцтової кислоти CuSO4+ CH3COOH → ? ДОСЛІДЖУЄМО

Реакція йонного обміну – це реакція обміну між електролітами, що відбувається у розчині за умов: утворення осаду + - виділення газу утворення малод...
Слайд № 3

Реакція йонного обміну – це реакція обміну між електролітами, що відбувається у розчині за умов: утворення осаду + - виділення газу утворення малодисоційованої сполуки (води) + - + - + - + - H2O

Молекулярне рівняння: CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Повне йонне рівняння: Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OН- = Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO42- Скорочене йонне ...
Слайд № 4

Молекулярне рівняння: CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Повне йонне рівняння: Cu2+ + SO42- + 2Na+ + 2OН- = Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO42- Скорочене йонне рівняння: Cu2+ + 2OН- = Cu(OH)2↓ Взаємодія між розчинами натрій гідроксиду та купрум сульфату Cu2+ SO42- Na+ OН- SO42- Cu2+ Na+ Na+ Na+ OН- OН- OН- До реакції Після реакції SO42- SO42- Na+ Na+ Na+ Na+ Cu(OH)2

Розчинні у воді електроліти записують у вигляді йонів. 2. Речовини практично нерозчинні, малодисоційовані, гази, оксиди записують у вигляді молекул...
Слайд № 5

Розчинні у воді електроліти записують у вигляді йонів. 2. Речовини практично нерозчинні, малодисоційовані, гази, оксиди записують у вигляді молекул. 3. Утворення осаду показують знаком ↓, газу – ↑, які записують справа, за формулою. 4. В скороченому йонному рівнянні записують формули тільки тих часточок, які взаємодіють між собою. 5. В правильно написаному йонному рівнянні, сума зарядів йонів правої і лівої частини хімічного рівняння повинна дорівнювати нулю. Складання йонних рівнянь реакцій йонного обміну: Складання молекулярних рівнянь реакцій йонного обміну:

Лабораторний дослід Тема: Реакції йонного обміну Мета: дослідити реакції йонного обміну. Реактиви та обладнання: пробірки штатив; розчини K2SO4, Ba...
Слайд № 6

Лабораторний дослід Тема: Реакції йонного обміну Мета: дослідити реакції йонного обміну. Реактиви та обладнання: пробірки штатив; розчини K2SO4, BaCl2, Na2CO3, HCl, NaOH, H2SO4. Хід роботи: Реакція йонного обміну з випаданням осаду. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину барій хлориду і додаємо такий самий об’єм розчину калій сульфату. 2. Реакція йонного обміну з виділенням газу. У пробірку наливаємо 1—2 мл розчину натрій карбонату і додаємо до нього невеликими порціями розбавлену хлоридну кислоту. 3. Реакція йонного обміну з утворенням води. У пробірку наливаємо 1 мл розчину натрій гідроксиду, додаємо одну краплю розчину фенолфталеїну і помалу доливаємо розчин розбавленої сульфатної кислоти доки не зникне забарвлення. Висновок:

Опрацювати матеріал підручника § 11, конспекту уроку, виконати вправи 80, 81, 83 на сторінці 60. Домашнє завдання
Слайд № 7

Опрацювати матеріал підручника § 11, конспекту уроку, виконати вправи 80, 81, 83 на сторінці 60. Домашнє завдання

ДЯКУЮ ЗА ГАРНУ РОБОТУ!
Слайд № 8

ДЯКУЮ ЗА ГАРНУ РОБОТУ!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.