Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Природа хімічного зв’язку.

Хімія

Для кого: 8 Клас

17.09.2018

4173

284

0

Опис документу:
Сформувати уявлення про природу хімічного зв’язку, з’ясувати умови його виникнення та причини стійкості, ознайомити учнів з класифікацією хімічних зв’язків, розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкову залежність будова – властивості, вміння працювати самостійно; виховувати у дітей бажання та потребу вчитись.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас.

Тема: Природа хімічного зв’язку.

Мета: сформувати уявлення про природу хімічного зв’язку, з’ясувати умови його виникнення та причини стійкості, ознайомити учнів з класифікацією хімічних зв’язків, розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкову залежність будова – властивості, вміння працювати самостійно; виховувати у дітей бажання та потребу вчитись.

Обладнання: таблиці «Типи хімічного зв’язку», «Механізм утворення молекули водню». Тексти для самостійного опрацювання «Енергетичний ефект хімічного зв’язку» та «Умови виникнення хімічного зв’язку».

Базові поняття та терміни: атом, атомна орбіталь, електронегативність, валентність, хімічний зв'язок, ковалентний неполярний зв'язок, ковалентний полярний зв'язок, йонний зв'язок, металічний зв'язок, водневий зв'язок.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи та форми роботи на уроці: психологічна розминка, розповідь, проблемні питання, самостійна робота, робота в парах, вправа «Незакінчені речення», складання опорної схеми, інтерактивний метод «Мікрофон», бесіда.

Хід уроку

Формування ключових компетентностей

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Спілкування державною мовою;

уміння вчитися впродовж життя; екологічна грамотність і здорове життя;

основні компетентності у природничих науках

Розповідь, складання опорних схем

Уважно слухають, спілкуються з учителем; занотовують ; самостійна робота в парах

 1. Організаційний етап

Психологічна розминка.

На урок ви прийшли кожен зі своїми сподіваннями та своїм душевним настроєм. Я пропоную Вам обрати свій смайлик, який продемонструє ваш емоційний стан. На мою думку іноді на уроки ви йдете не тільки з радістю, коли Вам все зрозуміло, але буває із побоюванням, коли Ви чогось не довчили, або не зрозуміли.

І так, обирайте смайлики і замалюйте їх у правому куточку зошита.

Позитивний Бути присутнім Сум

(вперед до знань) (мені байдуже) (побоювання)

(учні замальовують смайлик в зошит)

 1. Актуалізація опорних знань

Постановка проблемного питання.

Наш Всесвіт безмежний і неповторний. В ньому існують мільйони речовин, які складаються з молекул. Молекули в свою чергу побудовані з атомів, йонів, радикалів. Але ніхто з нас у повсякденному житті не замислюється, яка ж сила утримує ці частинки разом? Що дає їм можливість співіснувати?

Вправа «Незакінчені речення».

Вчитель пропонує учням незакінчені речення, які вони повинні закінчити.

 1. Електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього – це …

 2. Якщо на атомній орбіта лі міститься один електрон, то він є …

 3. За номером групи можна визначити …

 4. Величина, яка характеризує здатність атома приєднувати електрони – це …

 5. Здатність атома певного хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших елементів називається …

Виходячи з вищезгаданого вчитель пропонує учням зробити висновок.

Завдяки чому ж атоми та йони можуть сполучатися разом?

Учні висловлюють свої міркування, а вчитель записує їх на дошці.

В кінці уроки Ви зможете перевірити чи всі ваші припущення були правильними.

А тепер переходимо до теми нашого уроку: Природа хімічного зв’язку.

 1. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя.

Яка ж природа хімічного зв’язку?

Це досить складне поняття. Хімічний зв'язок утворюється за рахунок взаємодії електронів та ядер, які входять до складу молекул. Щойно ми пригадали, що атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, між якими діють сили електростатичного притягання.

Розглянемо утворення хімічного зв’язку на прикладі найпростішої молекули. Це молекула водню, яка складається з двох атомів Гідрогену. Як Вам відомо, атом Гідрогену містить один неспарений електрон, що знаходиться на першому енергетичному рівні. Коли два атоми починають наближатися один до одного, ядро одного з них притягує електрон іншого атома, і навпаки. Між атомами виникає взаємодія, і відстань між ними зменшується доти, поки взаємне протягування не буде такої ж сили, як і взаємне відштовхування. У молекулі, що уговорилася, електронна густина між двома ядрами стає підвищеною. Два атоми утворюються спільну електронну хмару.

Отже, хімічний зв'язок утворюється за рахунок перекривання електронних орбіталей різних атомів і за рахунок взаємодії їхніх неспарених електронів.

Хімічний зв'язок – це взаємодія між атомами, молекулами та йонами, завдяки якій частинки утримуються разом.

Постановка проблемного питання.

Для того, щоб молекула могла існувати у просторі тривалий час, вона повинна бути стійкою. Як ви думаєте, що забезпечує її стійкість?

Самостійна робота в парах.

Додаток № 1 та додаток № 2.

Один учень опрацьовує текст «Енергетичний ефект утворення хімічного зв’язку», а другий – «Умови виникнення хімічного зв’язку».

Після опрацювання текстів учні повинні у діалоговій формі обговорити їх та дати спільну відповідь на питання:

Що забезпечує стійкість молекул хімічних речовин?

(учні роблять відповідні записи у зошитах) – дозування часу.

Розповідь вчителя.

Залежно від того, якої природи частинки утворюють хімічний зв'язок, можна виділити декілька основних його типів. Це ковалентний неполярний та полярний, йонний та металічний.

Складання опорної схеми

(учні в зошит зображають опорну схему, що ілюструє класифікацію хімічних зв’язків (додаток № 3))

Що представляє собою кожен з цих зв’язків?

Чим вони відрізняються та які мають спільні ознаки?

В яких речовинах вони зустрічаються?

Чи впливає тип хімічного зв’язку на властивості речовини?

На всі ці питання ми з вами отримаємо відповіді на подальших уроках.

 1. Узагальнення та систематизація знань.

Давайте з вами повернемось до смайликів, що знаходяться у ваших зошитах.

Чи змінився ваш емоційний стан? Якщо змінився, то намалюйте інший. Що відповідає вашому теперішньому стану.

А також давайте повернемося до ваших міркувань з приводу питання:

Завдяки чому атоми та йони можуть сполучатися разом?

І з’ясуємо, які думки були правильними, а які хибними.

(учні обговорюють раніше висунуті передбачення і визначають серед них правильні та хибні)

Метод «Мікрофон»:

учні по черзі називають базові поняття уроку та дають їм визначення.

 1. Домашнє завдання

 2. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання.

Додаток № 1

Текст для самостійного опрацювання

«Енергетичний ефект утворення хімічного зв’язку»

Будь-які хімічні процеси супроводжуються зміною енергії. В одних випадках енергія зростає, в інших, навпаки, зменшується. Що ж відбувається з енергією, коли утворюється хімічний зв'язок у молекулі водню? Коли атоми Гідрогену знаходяться на значній відстані один від одного, взаємодії практично немає, їхня енергія залишається постійною. Умовно енергію двох атомів можна прийняти за нуль.

Ви вже знаєте, що частинки з різнойменними зарядами притягуються, а з однойменними від­штовхуються. При зближенні атомів Гідрогену спочатку переважає при­тягання: ядро одного атома притягує електрон іншого, і навпаки. Для цього витрачається енергія, що призводить до зменшення загальної енергії двох атомів Гідрогену і утворення молекули Н2.

Електронна густина між атомами збільшується, тобто кожний елект­рон більшу частину часу проводить у просторі між ядрами.

На певній відстані енергія системи зменшується до мінімуму. Це від­повідає максимальній взаємодії двох атомів і утворенню хімічного зв'язку. Коли атоми занадто близько підходять один до одного, головну роль віді­грають сили відштовхування між їхніми електронами і між ядрами. Енер­гія системи при цьому різко зростає.

Молекула може утворитися лише в тому випадку, якщо при взаємодії атомів їхня загальна енергія зменшується. Іншими словами, утворення хімічного зв'язку завжди супроводжується виділенням енергії. Виграш в енергії при утворенні зв'язку називають енергією хімічного зв'язку.

Отже, молекула намагається досягти стану найменшої енергії, в якому вона буде максимально стійкою.

Додаток № 2

Текст для самостійного опрацювання

«Умови виникнення хімічного зв’язку»

Вам відомо, що існує така природна родина хімічних елементів, як інертні гази. Їхні атоми не здатні взаємодіяти між собою. Приїхньому зближенні і перекриванні електронних орбіталей молекули не утворюються. Наприклад, якщо два атоми Гелію наближаються один до одно­го, то загальна енергія увесь час збільшується, і молекула Не2 утворитися не може.

Чому ж інертні гази мають таку дивну властивість? Пояснити її можна з точки зору електронної теорії хімічного зв’язку, яку запропонував у 1916 році американський хімік Гілберт Ньютон Льюіс. (додаток №4 – випереджувальне завдання). Ця теорія заснована на уявленні про те, що електронні оболонки атомів інертних газів відрізняються особливою стійкістю та мають добудований зовнішній енергетичний рівень, чим і пояснюється їхня хімічна інертність. Атоми всіх інших елементів при утворенні хімічного зв'язку прагнуть змінити електронну оболонку до восьми електронної конфігурації найближ­чого інертного газу, віддаючи або приєднуючи електрони. Тільки в цьому випадку утворюються стійкі молекули. Це твердження зараз називають правилом октету Льюіса (від латинського слова «окто» — вісім), тому що атоми всіх інертних газів, крім Гелію, містять на зовнішньому рівні

вісім електронів.

Причиною того, що молекула водню стійка є те, що Атому Гідрогену до завершення зовнішнього енергетичного рівня не вистачає одного електрона. При утворенні молекули Н2 електрони двох атомів поєднуються і електронна конфігурація кожного атома доповнюєть­ся до конфігурації атома Гелію. Атом же Гелію має завершений зовнішній енергетичний рівень і немає вакантних орбіта лей для утворення хімічного зв’язку. Він сам по собі стійкий і йому не потрібні додаткові електрони.

Додаток № 3

Опорна схема типи хімічного зв’язку

Додаток № 4

Ґі́лберт Нью́тон Лью́їс (англ. Gilbert Newton Lewis23 жовтня 1875 року — 23 березня 1946 року) — американський хімік, фізхімік. Відомий своїми роботами по хімічному зв'язкуфотохіміїкислотно-основною теорією; вперше отримав важку воду.

У 1916 р. Лью-їс висунув ідею, що хімічний зв'язок утворюється завдяки спільній парі електронів, а також що зовнішній електронний шар містить вісім електронів (хоча термін «октет» ніколи не вживав). У 1932 р. сформулював теорію кислот і основ (теорію Льюїса).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.