Приклади форм та прийомів корекційно-виховної роботи вихователя із слабозорими дітьми .

Опис документу:
В пропонованій роботі вчитель-дефектолог пропонує вихователям приклади форм та прийомів корекційно-виховної роботи із слабозорими дошкільнятами старшої групи протягом дня.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Приклади форм та прийомів корекційно-виховної роботи

з дітьми з порушеннями зору. (На допомогу вихователям, які працюють із слабозорими дошкільнятами).

У тифлопедагогіці накопичено значну кількість даних (Л.І.Солнцева, Л.І.Плаксіна, Л.А.Григорян, В.П.Жохов,Т.П.Свиридюк, С.В.Федоренко), що свідчать про ефективну діяльність спеціальних дошкільних закладів, в яких поєднується тривала комплексна інтенсивна лікувально-відновлювальна робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-дошкільника. У спеціальному дошкільному закладі в оточенні однолітків з такою ж недугою дитина не бачить нічого незвичайного в тому, що носить оклюдор, окуляри і виконує вправи для розвитку зору.

Однією з найбільш важливих переваг лікування порушення зору в дитячому садку для дітей з порушеннями зору є те, що дитину оточують вчителі-дефектологи, вихователі, які здійснюють постійний контроль за виконанням призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до лікування.

Спеціальні дошкільні заклади освіти для дітей з порушеннями зору здійснюють тривале та інтенсивне комплексне лікування, поєднане водночас і з раціонально побудованим педагогічним процесом, який передбачає

корекційно-виховну роботу з урахуванням порушень зорового аналізатору.

Відповідно до Міжвідомчої інструкції виховних закладів компенсуючого типу, спеціальний дошкільний заклад освіти для дітей з порушеннями зору комплектується наступними групами:

  • для сліпих дітей;

  • для дітей з косоокістю та амбліопією;

  • для дітей зі зниженим зором (такі діти мають захворювання очей, що викликають зниження гостроти зору від 0,05 до 0,4 на оці, яке краще бачить з оптимальною корекцією. Найпоширенішими є аномалії рефракції, гіперметропія, міопія, катаракта, атрофія зорового нерва, мікрофтальм, альбінізм тощо;

  • для дітей зі складними дефектами.

Основне завдання даної роботи полягає у наданні вихователям спеціальних дошкільних навчальних закладів допомоги в підборі форм та прийомів корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення

Напрямки роботи спеціального дошкільного закладу

для дітей з порушеннями зору

В спеціальному дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору здійснюються три основні напрямки роботи: організаційно-педагогічний, лікувально-відновлювальний та корекційно-виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатору, корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку.

У роботі по цим напрямкам на кожного спеціаліста (офтальмолога, вчителя-дефектолога, вихователя та ін.) дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору покладені свої, але взаємозалежні і взаємообумовлені завдання.

Організаційно-педагогічний напрямок роботи спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору полягає у визначенні рівнів розвитку кожної дитини (діагностування), комплектуванні груп та підгруп дітей, створення сприятливих умов для розвитку дітей (обладнання приміщень, освітлення їх тощо), врахуванні особливостей їх психофізичного розвитку при засвоєнні навчальної програми, при відборі ігрового та наочного матеріалу, а також у підборі адміністрацією дошкільного закладу високо кваліфікованих кадрів, які займаються навчанням, вихованням, корекцією розвитку дітей з патологією зору, у здійсненні співпраці між дошкільним закладом і сім’єю.

Створити умови для нормального розвитку дошкільників з порушеннями зору – це не тільки надати їм можливість брати участь в тому чи іншому виді діяльності, а насамперед забезпечити їм можливість для оволодіння способами тієї чи іншої діяльності. При цьому ми повинні пам’ятати, що дошкільник з порушеннями зору повинен бути спеціально навчений тому, що дитина з нормальним зором засвоює сама.

Організаційно-педагогічна робота забезпечується всім колективом. Адміністрація дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору показує кожному члену колективу свою роль і місце у вихованні дитини з порушенням зору.

Медичний персонал для створення сприятливих умов з розвитку дітей з порушеним зором покликаний здійснити комплекс лікувально-профілактичних, гігієнічних заходів, які полегшують роботу зорової системи.

Педагогічний колектив, використовуючи дидактичні прийоми та засоби, сприяє розвитку дошкільника з порушеннями зору й водночас попереджує і виправляє (корегує) вторинні відхилення.

В рамках цього напрямку спеціальний дошкільний заклад для дітей з порушеннями зору здійснює роботу з батьками для успішної реалізації корекційно-виховної роботи.

Лікувально-відновлювальний напрямок роботи спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору полягає в розвитку збережених зорових функцій у дітей, відновленні їх до норми медичними і педагогічними засобами.

Значимість педагогічних методів і засобів у закріпленні стійкості відновлених функцій і їхнього розвитку визначається положенням психології про те, що акт сприймання не є механічне відображення. У цьому акті бере участь мислення. Осмислене цілеспрямоване сприйняття розвиває здатність бачити, аналізувати, диференціювати.

Знання зорових можливостей, в свою чергу, повинно цілеспрямовано впливати на розвиток зору, створювати умови для закріплення результатів відновлювального лікування.

В опосередкованому розвитку зорових функцій провідна роль належить вчителю-дефектологу (тифлопедагогу). З урахуванням індивідуальних особливостей дитини, ступеня і характеру порушення зору, тифлопедагог навчає дошкільника способам цілеспрямованого сприйняття предметного світу на компенсаторній основі: способам зорової орієнтації у знайомих і нових ситуаціях, в розрізненні ознак та властивостей предметного світу тощо. Системи вправ, які сприяють активізації зорового сприймання та пізнання навколишньої дійсності, узгоджуються з лікарем-офтальмологом і сестрою-ортоптисткою.

Розвиток бінокулярного та стереоскопічного зору здійснюється шляхом стимулювання в дітей зорової уваги на прогулянці, екскурсії, у праці, грі, на заняттях тощо. Засоби стимулювання можуть бути різними: виховання інтересу до різноманітних видів діяльності, підбір яскравих наочних посібників, навчання дітей цілісному розгляданню об’єктів та інші.

У вільний час дітям пропонуються різні види вправ для розвитку гостроти зору, бінокулярного, кольорового зору (шитво по картону, мозаїка, аплікація тощо).

Навчання та виховання у дошкільних закладах для дітей з порушеннями зору спрямоване на ранню корекцію та компенсацію вторинних відхилень у розвитку дітей, здійснення лікувально-відновлювальної роботи по виправленню порушень зору, а також успішну підготовку дітей до шкільного життя. Успіх вирішення всіх цих задач залежить від вирішення їх у тісному взаємозв’язку. З огляду на це, є важливим розвиток зору та зорового сприйняття, оскільки неповноцінність першого зумовлює недостатній розвиток другого. Тому однією зі спеціальних задач корекційно-виховної роботи у спеціальних дошкільних установах для дітей з порушеннями зору є розвиток способів зорового сприйняття, зорової орієнтації при активному вправлянні та активізації зорових функцій.

Така система лікувально-відновлювальної і корекційно-педагогічної роботи різними фахівцями дитячого садка забезпечує найбільш повний розвиток зорових функцій і подальшу їхню стійкість, підвищує пізнавальні можливості дітей, сприяє виробленню компенсації вторинних відхилень у розвитку.

Корекційно-виховний напрямок роботи полягає в корекції вторинних відхилень у розвитку, як наслідок неправильного виховання в родині.

Необхідність виділення цього напрямку роботи спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями зору обумовлена тим, що вже до моменту прийому дітей у заклад більшість з них мають серйозні відставання в розвитку пізнавальної діяльності, порушення в орієнтуванні, недоліки у фізичному розвитку, порушення міжособистісних стосунків (М.І.Зємцова, Л.І.Солнцева, В.О.Феоктистова), що значно ускладнює засвоєння дітьми програми і подальший їхній розвиток.

Дошкільна тифлопедагогіка переконливо довела, що корекція вторинних відхилень у розвитку дітей з порушенням зору здійснюється в процесі цілеспрямованої діяльності, під керівництвом вчителя-дефектолога (тифлопедагога).

Завдання педагогічної корекції полягає в тому, щоб через систему спеціальних прийомів і способів подолати і заповнити недоліки в розвитку і нормалізувати хід психічного і фізичного розвитку дошкільників з порушеннями зору. Педагогічна корекція створює умови для оволодіння дітьми знаннями на рівні програмних вимог, для формування всебічно розвиненої особистості.

Спеціальні корекційні задачі, зміст і методи корекційної роботи визначаються складом дітей, ступенем порушення їхнього зору; програмними вимогами і віковими особливостями дошкільників.

Важливою умовою визначення основного змісту, організаційних форм і прийомів корекційно-педагогічної роботи є комплексне, всебічне, динамічне вивчення кожної дитини з метою визначення відповідності її рівня розвитку програмним вимогам.

Відповідно до перспективного плану організовується корекційно-виховна робота всіх спеціалістів дошкільного закладу.

Обстеження дитини проводить тифлопедагог за такими напрямками:

- сенсорний розвиток;

- розумовий розвиток;

- мовний розвиток;

- розвиток трудових умінь та навичок;

- розвиток ігрової діяльності;

- розвиток особистості.

Таке обстеження дає можливість накреслити перспективний план розвитку дитини. Відповідно до нього організовується корекційно-виховна робота всіх спеціалістів дошкільного закладу. Обстеження дитини відбувається в динаміці, оскільки дуже важливими є початкові дані про рівень розвитку дитини для того, щоб правильно організувати корекційно-виховну роботу тифлопедагога і вихователя, вибрати найбільш доцільні методи та організаційні форми роботи; на наступних етапах обстеження дитини за цими ж параметрами визначається ефективність застосовуваних методів і прийомів роботи, виявляються індивідуальні особливості і перспективи розвитку дитини.

Основна роль у реалізації розглянутого напрямку належить тифлопедагогу, що виступає як безпосередній виконавець (проводить індивідуальні і підгрупові заняття), як методист-організатор, що направляє роботу вихователя і консультує батьків.

Вся корекційно-виховна робота проводиться у відповідності з етапами лікування (плеоптика, ортоптика, стереоптика).

Однією із спеціальних задач корекційно-виховної роботи в дошкільних закладах для дітей з порушеннями зору є розвиток способів зорового сприймання, зорової орієнтації при активному вправлянні і активізації зорових функцій.

Для розвитку зорового сприймання і активізації зорових функцій необхідно використовувати всі форми та види дитячої діяльності: гру, працю, заняття, побутову діяльність, екскурсії, тощо. Це забезпечить дітям формування практичних навичок і вмінь користуватися неповноцінним зором в процесі життєдіяльності. Тому, як вказує Л.І.Плаксіна, проведення спеціальних занять з розвитку зору і зорового сприймання, без включення дитини в активну і цікаву для неї діяльність, не доцільне, і призведе лише до додаткових зорових навантажень і втоми.

Нижче пропонуються приклади форм та прийомів корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору в спеціальному закладі за лексичними темами в старшій групі.

Форми та прийоми корекційно-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)

місяць

лексичні теми

Дні тижня, види корекційної роботи

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

Розвиток

сенсорного та

зорового сприймання

Розвиток соціально-побутової орієнтації

Розвиток дрібної моторики та тактильних відчуттів

Розвиток збережених аналізаторів, зв’язного

мовлення

Розвиток орієнтації у просторі та координації рухів

вересень

Мій садочок - частинка України

Малювання на піску різних зображень, прикрашання природним матеріалом (шишки, листя, каштани та ін..)

Екскурсія «Наш садочок гомінкий»

(знайомство з працею кухарів, лікаря-офтальмолога, завідувача вихователя-методиста)

Сюжетно-рольова гра «Вихователі»

(дітям пропонують навчити ляльок шнурувати черевики, зав'язувати стрічки, застібати ґудзики)

Дидактична вправа « Хто це сказав?»

Мета: продовжувати вчити впізнавати дітей за голосом, передавати емоційний стан за допомогою міміки.

Дидактична гра «Далеко-близько, високо-низько»

вересень

І в саду, і на городі

Дидактична гра «Розклади овочі та фрукти на серветки відповідної форми»

Дидактична гра «Зберемо врожай»

(закріплення знань про овочі та фрукти)

Дидактична вправа «Сортування квасолі, зерен, горіху насіння» ( за формою, розміром, кольором);(розвиток бінокулярного зору)

Дидактична вправа «Розкажи все про овочі, фрукти»

(збагачувати словник епітетами, розвивати монологічне мовлення)

Ігри з м’ячем: підкидання вгору,один одному, прокочування у ворітця.

вересень

Моя сім'я

Дидактична гра «Магнітний конструктор» (викладання з геометричних фігур зображень людини за зразком та без зразка)

Мета: закріплення кольорів, форм, розмірів

(використовується при збіжній косоокості).

Сюжетно-рольова гра «Дружна сім'я»

Мета:вчити розмовляти лагідним тоном, ввічливо, дотримуючись засобів інтонаційної виразності та відповідних форм ввічливості. Вчити давати об'єктивну оцінку своїм поступкам та поступкам членів родини. Справедливо з'ясовувати свої вимоги.

Дидактична гра «Зберемо буси для матусі та бабусі»

(нанизування бус, бісеру, ґудзиків на ліску)

(використовується при збіжній косоокості)

Дидактична гра «Запам'ятай і повтори» (скоромовки)

Мета: сприяти виробленню дикції, прищеплювати якісне та чисте мовлення, привчати дітей прислухатися до мови дорослого.

Дидактична вправа «З'єднай крапки»

Мета: вчити дітей поєднувати крапки на папері в клітинку, малювати орнамент(використовує вико при збіжній косоокості)

жовтень

Осінь-чарівниця (дерева, кущі,квіти)

Дидактична гра «Знайди пару»

(листя і плоди)

Мета: розвивати аналітичне сприймання форми

Дидактична гра

«Де живуть білочки, а де зайчики?» (групування рослин по побудові: дерева, кущі)

Дидактична гра

«З якої квітки цей листок»,

«Виклади орнамент з листя»

Дидактична гра «Вгадай квітку за запахом та розкажи про неї»

Дидактична гра

«Збери квіти на галявині» (квіти різні за формою, кольором, розміром)

жовтень

Птахи-наші друзі

Дидактична гра «Склади картинку»

(картинки птахів поділені на 4,5,6 частин)

Мета: закріплення не стереоскопічних способів зображення перспективи

Дидактична гра «Хто у кого?»

(лабіринти)

Трафарети.

(при розбіжній косоокості)

Обведення контурного зображення птахів, штрихування прямою та похилою лінією обмеженому просторі

Прослуховування запису «Птахи у лісі»

Мета: розвивати слухову функцію звукорозрізнення.

Заучування скоромовок про птахів.

Рухлива гра

«Горобці-ворони»

Дидактична гра «Накинь кільце»

(розвиток одночасного та бінокулярного зору)

Свійські тварини

Калькування зображень свійських тварин

Мета: розвиток бінокулярного зору

Дидактична гра «Мешканці пустелі та тундри»

(олень, верблюд)

Шнурування древ’яних зображень свійських тварин

Мета: розвивати одночасний та бінокулярний зір

Дидактична гра «Склади з частин» (картинки тварин поділені на 3,4,5 частин)

Складання описових оповідань про свійських тварин.

Дидактична гра «Зоопарк» (обведення по контуру зображень тварин та вирізування ножицями)

листопад

Колискова для звірів

Калькування зображень тварин

(при розбіжній косоокості)

Розфарбовування зображень тварин на підставці

(при збіжній косоокості)

Дидактична гра

«Тінь та її зображення»

Мета: вчити поєднувати предмет з його тіньовим зображенням

Тіньовий театр «Звірі».

Пальчикова гімнастика

Дидактична вправа «Пастушок»

Мета: розвивати силу голосу, вміння говорити тихо чи голосно

Д/гра «Хто як кричить?»

Рухлива гра

«Накинь кільце»

(при розбіжній косоокості)

Мета: розвивати окомір, влучність

Пізнаю себе (БЖД,будова тіла, гігієна)

Дидактична гра «Знайди двох однакових людей»

Дидактична гра « Картинки на диску, що рухається»

(при збіжній косоокості)

Дидактична гра «Наше тіло»

Мета: навчити дітей співвідносити сторони тіла та парних органів з правою та лівою рукою. Виховувати повагу до себе та інших.

Дидактична гра «Знайди за дотиком частину тіла, яку назвали»

Мета: розвивати дотикове сприймання

Дидактична гра «Розкажи про себе»

Мета: розвивати зв'язне мовлення, закріпити гігієнічні навички

Дидактична гра «Дзеркало»

Мета: розвивати координацію рухів, вміння орієнтуватися у власному тілі

листопад

Пізня осінь

Зоровий диктант

Викладання за зразком та без зразка візерунка із листочків

Гімнастика для очей

Сюжетно-рольова гра «Овочевий базар», «Консервний завод»

Дидактична гра «Впізнай овоч за контуром»

Мета: розвивати бінокулярний зір

Дидактична гра «Який дощ?»

з наступним малюванням

Пальчикова вправа «Дерево»

Прослуховування диску зі звуками дощу (сильного, слабкого), грому (далеко, близько)

Мета: розвивати слухову функцію звукорозрізнення

Рухлива гра

«Іду за тобою»

(ходьба з перешкодами та без)

Створюємо інтер'єр оселі (меблі, посуд)

Дидактична гра «Склеїмо чашку, відремонтуємо меблі»

(складання з 4,5,6 частин)

Мета: розвивати одночасний та бінокулярний зір

Сюжетно-рольова гра

«Їдальня»

Мета: закріпити назви різновидів посуду (чайний, столовий, десертний0

Сортування картинок з зображенням посуду за призначенням

(при розбіжній косоокості)

Пальчикова гімнастика «Меблі»(стілець, диванчик, ліжко, стіл)

Викладання з паличок стільців для казкових героїв казки «Три ведмедя»

Дидактична вправа «Хитрі звуки»

Мета: розвивати фонематичний слух.

(плащ-плющ, хрящ-хрущ, кліщі-плащі, борщик-горщик)

Дидактична гра

«Що в мішечку?»

Дидактична гра «Розстав меблі за схемою»

грудень

Зміни в живій та неживій природі на початку зими

Робота з дрібною мозаїкою. Викладання зимових візерунків, сніжинок та ін..

Закріплення кольорів.

(розвиток одночасного та бінокулярного зору)

Дидактична гра «Зима-чаріниця» (сортування картинок більше

або менше 2 см за порами року)

Мета: закріпити рядоговоріння: зима-весна-літо-осінь

Вправа «Пластилінові джгутики».

Викладання джгутиками контурів предметів(дерево, листя, гриби та ін..)

Вправа «Хуґа»

Мета: розвивати мовленнєве дихання, голос.

Вправляти у протяжному

розспівуванні голосного звука [у].

Мовна дидактична гра

«Чого взимку не буває?»

Малювання візерунка з хвилястих ліній «Кучугури»

Мета: вчити дітей проводити хвилясті лінії між двома лінійками у зошиті, не торкаючись їх; розвивати окомір, уміння проводити лінію не спиняючись і не відриваючи ручку від паперу, до кінця рядка. Виховувати зосередженість.

Знай права свої, дитино

Дидактична вправа «Знайди своє ім’я»,

«Знаходження ініціалів»,

значення твого імені

Захист від жорстокості.

Бесіда з дітьми про дітей, які важко працюють.

Гра «Скривдили - не скривдили»»

Заняття у колі друзів, намалюй кого ти любиш, твої помічники.

Бесіда «Хто живе з тобою»,

спроектуй свою сімю в майбутньому

Права та обов’язки, користування

підручниками, викладання слів з предметів

грудень

Яке диво ці казки…

Складання пазлів середнього розміру.

«Склади

та відгадай, з

якої казки герої»

Дидактична гра

«Що ти бачиш?»

(яскраві предмети будь-якого розміру)

Мета: розвивати перефіричний зір, фіксування погляду, запам'ятовуваня.

Дидактична гра «Чарівний мішечок» (знайти за дотиком певної іграшки)

Складання розповідей дітьми на тему

«Моя улюблена казка»

Відгадування та загадування загадок дітьми

Театралізована гра «Вовк та семеро козенят» ,

«Як Червоній Шапочці потрапити до своєї бабусі» (лабіринт)

Новорічна красуня

Дидактична вправа «Гірлянда»

Мета: вчити послідовно викладати ліхтарики з урахуванням кольору та форми

Мовно-рухлива гра «Ішов дід Мороз»

Обведення трафарету ялинки, її штрихування зліва направо і навпаки.

Дидактична гра «Впізнай за дотиком»

(дощечки різні за фактурою)

Розповіді дітей на тему «Моя новорічна ялинка»

( з власного досвіду)

Мета: вчити дітей послідовно, зрозуміло розповідати про свою новорічну ялинку; граматично правильно складати речення, розвивати образне мислення.

Дидактична гра «Прикрасимо ялинку»

(вирізування з кольорового паперу за контуром ялинкових прикрас)

Рухлива гра

«Накинь кільце»

(накинути кільце, яке прив'язане ниткою до конусу, ялинки, стрижня)

грудень

Я – маленький дизайнер (одяг, взуття)

Дидактична гра «Прикрась одяг»

Мета: закріпити форму, колір та величину

Дидактична гра «Одягнемо ляльку на прогулянку»

(плоскі зразки)

Мета: вчити добирати сезонний одяг для ляльки на прогулянку, з урахуванням кольору та розміру

Дидактична гра

«Ми - шевчики»

Вигинання із дроту контуру чобітків: один чобіт (великий) – для велетня, а другий (маленький) – для ліліпута.

Дидактична вправа

«Розглянь та назви одяг»

(різновиди одягу та взуття)

Мета: сприяти формуванню семантичної структури слова в єдності всіх компонентів; вправляти в утворенні та вживанні іменників множини. Звертати увагу дітей на різницю в закінченнях слів.

Дидактична вправа «З'єднай крапки».

Малювання за крапками (одяг, взуття)

січень

Віночок новорічних свят

Дидактична гра «Продовжи ланцюжок» (співвіднесення кольору, розміру, форми предметів).

Свято «Різдво»

(звичаї укр.народу, вивчення колядок, щедрівок )

Робота з кольоровим папером.

Виготовлення скатертини «шотландки» методом плетива

Розвиток мовного дихання.

Вивчення віршів про зиму та Новорічні свята.

Розстав предмети у кімнаті за схемою

(ялинкові прикраси, іграшки тощо.)

Віночок новорічних свят

Дидактична вправа «Тінь та її зображення»

Дидактична гра «Далеко-близько, високо-низько»

Нанизування намистин різної величини, форми та кольору на дріт.

Розклади геометричні фігури на серветках схожої форми.

Опиши геометричні фігури.

Настільна гра «Хокей»

Мета: розвивати окомір, зорові функції, точність, влучність, зосередженість,

витримку

січень

Ой весела в нас зима, веселішої нема

Дидактична гра «Добери предмет до ознаки»

(за допомогою зору та дотику

Дидактична гра «Зимові забави»

(розповіді дітей про розваги взимку,

Новорічні свята, зимові види спорту )

Ручна праця «Сніговик»

Підготувати кружечки різної величини, змазати їх клеєм, посипати крупною сіллю і викласти сніговиків. Визначити, який сніговик найбільший.

Дидактична вправа «Що не так?»

Розглядання й визначення нісенітниць на малюнках

(малюнки про зиму)

Рухлива гра

«Зліпимо сніговика» (на дитячому майданчику)

Хто як зимує?

Дидактична вправа «Склади картинку з частин»

(розрізні картинки 5-6 частин: тварини, птахи)

Дидактична гра

«Хто де живе?»

(ведмідь у барлозі, лисиця у норі тощо)

Мета: закріпити знання дітей про зимівлю тварин та птахів

Дидактична гра «Впізнай за дотиком»

Матеріал: дощечки різної фактури

Дидактична гра «Опиши тварину або пташку»

Вирізування тварин та пташок за контуром

Дидактична гра «Посади птахів на гілочку»

(вище-нижче)

Дидактична гра

«Який птах пролетів» (найкоротшу, найдовшу відстань)

Лютий

Снігова абетка

Дидактична гра «Який птах пролетів» (найкоротшу, найдовшу відстань)робота на фланелеграфі

Дидактична гра «Птахи – наші друзі»

Мета: конкретизувати знання дітей про зимуючих птахів, пристосування до зимових умов, вчити розпізнавати їх серед інших птахів.

Дидактична гра «Обведи за контуром та виріж птаха»

(при збіжній косоокості)

Дидактична вправа «Опиши птаха», «Яку пташку чуєш?»

Мета: поширювати та активізовувати словник дітей, розвивати слуховий аналізатор

Дидактична гра «Впізнай сліди на снігу, прослідкуй»

(при розбіжній косоокості)

Професії. Інструменти

Дидактична гра «Предмет та його зображення»

Мета: формування впізнавання предметів різної форми в різному положенні

Обладнання: картки з контурним зображенням предметів і шаблони цих предметів.

Дидактична гра

«Що кому потрібно?»

(професії та інструменти)

Дидактична гра «Вгадай з чого зроблений предмет»

(дотикове сприймання)

Слуховий диктант

«Поклади праворуч, поклади вгорі», «Скажи, де знаходиться»

Гра-інсценування «Покажи професію»,

«Чим ми працюємо?»

Лютий

Правила етикету. Українські письменники дітям

Дидактична гра «Розклади сюжетні картинки»

(добрі або погані вчинки)

Сюжетно-рольова гра «Ми в гостях»,

Д\вправа «Правила поведінки за столом»

Оздоблення українського рушника орнаментом з геометричних фігур. Обведення трафаретів.

Ввічливі слова

Розповіді з власного досвіду «В транспорті»

Мовний диктант «Малюємо по клітині»

Як до нас приходить книга

Дидактична гра «Добери обкладинку до книги»

Мета: розвивати зорові функції розрізнення форм та кольорів

Екскурсія до бібліотеки.

Бесіда за запитаннями

Порівняння книжок за товщиною.

Ручна праця «Лікуємо хворі книжки»

Відгадування та загадування загадок про книги.

Вивчення вірша Б.Заходера «Книжкин доктор»

Дидактична гра «Скажи, де знаходиться книга?»

«Постав книгу там, де скажу»

Сюжетно-рольова гра «Дитяча бібліотека»

Березень

Весна іде-свято нам несе

Дидактична гра «Склади орнамент з рослинних елементів»

(за зразком, без зразка)

Дидактична гра

«Так буває чи ні?»

(розгляд сюжетних картинок зміни в природі у різні пори року)

Дидактична вправа «Лабіринт»

Мета: активізовувати роботу пальців рук

(проштовхувати у вузькій тканині горіх, квасолю тощо)

Прослуховування звуків природи

Дидактична гра «Що чуєш?»

(співвідношення картинок та звуків)

Логоритмічна вправа

«Весна прийшла»

«Пройди по вузькій доріжці та збери квіточки»

(див. додатки)

Хліб-всьому голова

Дидактична гра «Склади з частин»

«Сортування довгих та коротких смужечок»

Сюжетно-рольова гра «Пекарі»

Мета: познайомити дітей з роботою пекарів

(замішування тіста для випікання хлібу та випікання у пічці)

Викладання з ниток колосків за контурним зображенням

Дидактична гра «Запам'ятай пари слів»

Мета: розвивати пам'ять,увагу, вчити встановлювати зв'язок між словами.

Конструювання «Побудуємо будинок»

Обладнання: лічильні палички

Березень

Весна прийшла, красу принесла

Дидактична гра «Збери геометричні фігури з їх половинок, четвертинок»

Дидактична гра «Пори року»

(викладання у певній послідовності)

Дидактична гра

«Що наплутав художник?»

Дидактична гра «Чарівні мішечки»

Обладнання: мішечки з рисом та предметами

Мета: закріплювати вміння дітей знаходити на дотик заданий предмет серед інших

Дидактична гра «Холодно-тепло-гаряче»

Обладнання: три пляшки з водою

З закритими очима визначити, яка пляшка за температурою: тепла, холодна, гаряча

Викладання рослинного орнаменту на аркуші паперу з промовлянням

Квітень

Звірі весну зустрічають

Дидактична гра «Хто швидше потрапить додому?»

Мета: розвивати вміння простежувати за лінією в системі ліній, розвивати прослідковуючи функцію очей, бінокулярний зір.

Бесіда за темою

«Як звірі весну зустрічають?»

(з опорою на ілюстрації)

Д\гра «Де чий хвіст?»

Робота з трафаретами

Зовнішне та внутрішнеобведення контурів трафаретів тварин. Штрихування

Дидактична гра «Знайди на дотик тварину, яку назву»

Описування тварин.

Рухлива гра «Вгадай, кого показую»

Загадай загадку про цю тварину.

Я і Всесвіт

Викладання з геометричної мозаїки «Ракета»

Мета: закріпити форму предметів, кольоророз-

різнення

Розглядання альбому «Космічний простір»

(бесіда)

Викладання з паличок «літака», «ракети», «парашута»

Дидактична гра «Уважні вушка»

(звуки, що нас оточують)

Загадування та відгадування загадок про космос.

Гра «Хто літає?»,

Дидактична гра

«Куди полетів?»

Мета: розвивати вміння орієнтуватися у макропросторі

Квітень

Розмалюю писанку, розмалюю

Закріплення назв об'ємних геометричних фігур.

Дидактична гра «Назви фігуру»

Співставлення фігур за контуром.

Бесіда на тему «Великдень»

(звичаї українського народу)

Прикрашання яєць

Обладнання: фарби, пензлі, нитки, бісерна крихта тощо

Дидактична гра

«Хто краще розповість про свято Великодня»

Малювання через кальку писанок та пасок

Кільцекиди.

Рухлива гра

«Накинь кільце»

Мета: розвивати бінокулярний та стереоскопічний зір

Чудо речі навколо нас

Дидактична гра «Склади ціле з частин»,

«Хто більше запам’ятає, що з чого зроблене?»

Сюжетно-рольова гра «Магазин предметів побуту»

Загадування загадок

Дидактична гра «Знайди предмет»

Пошук предметів у мисці з крупою

Аплікація «Телевізор», «Пральна машина»

Дидактична гра «Відгадай предмет за описом»,

«Для чого потрібен предмет?»

Викладання з паличок «Телевізор, газова плита, холодильник»

Дидактична гра «Відшукай предмет побуту у кімнаті за словесним описом»

Квітень

Весняні турботи в квітнику та на городі

Дидактична гра «Розташуй квіти на фланеліграфі»

(колір, форма, розмір)

Дидактична вправа «Склади орнамент з рослинних елементів»

Сюжетно-рольва гра «Магазин квітів»

Мета: розширювати уявлення про охорону рослин, бажання доглядати за ними та зберігати їх.

Пальчикова гімнастика

Сортування насіння за сортом, розміром та формою

Дидактична гра

«Вгадай, що ти з'їв»

(овочі та фрукти)

Описування квітів, овочів та фруктів

Висаджування насіння квітів на квітнику

Травень

Дошкільнята-ввічливі малята. Будемо дружити та у мирі жити

Дидактична гра «Добери посуд »

(за призначенням, за кольором, формою, розміром)

Сортування картинок з посудом

Сюжетно-рольова гра «Зустрічаємо гостей»

(ввічливі слова, правила етикету)

Порівняння смужок за довжиною, шириною

Викладання у порядку зростання

(від вузької до широкої смужки)

Вивчення прислів’я про ввічливість.

Вправи на визначення вчинку.

«Чи вмієш ти вітатися?»

Рухлива гра «Ми-водії»

Закріплення правил дорожнього руху

Дидактична гра «Відгадай, звідки рухається автомобіль?»,

«Перехрестя»

День Перемоги – шана старшому поколінню

Дидактична вправа «Склади букет квітів»

«Простеж за квіткою»

Мета: розвивати окорухаючу функцію очей

Зорова гімнастика.

Розгляд ілюстрацій або ТЗН про День Перемоги

Бесіда за темою «День Перемоги»

Викладання візерунку з мозаїки різного кольору та форми за зразком та без зразка

Зорова гімнастика

(див.додатки)

Аплікація

«Листівка до Дня Перемоги»

Екскурсія до пам’ятника «Зірка»

Бесіда за темою: «Вшануємо наших дідусів та бабусь»

Закріплення правил пішохідного переходу

Травень

Сам вдома

(безпека життєдіяльності)

Дидактична гра «Небезпечні предмети»

Відбери малюнки з гострими

предметами, електричними

приладами. В чому небезпечність цих предметів?

Сам удома. Бесіда. Вікна-балкони-джерело небезпеки

(розгляд ілюстрацій)

Дидактична вправа «Добери ключик до замочка»

(співставлення кольорів)

Розгляд картинок з надзвичайними ситуаціями.

Д/вправа

«Як би я вчинив?»

Дидактична гра «Незнайко заблукав…Як повернутися додому?»

(робота за планом-схемою)

Дивовіжний світ комах

Дидактична гра «»Впіймай метелика, комарика»

Розглядання енциклопедії або ТЗН «Бджоли, мурахи та інші комахи…»

Живемо поряд

Дидактична вправа «Обведи через кальку»,

«Чого не вистачає?, домалюй»

Дидактична вправа «Відгадай за звуком»,

Дидактична вправа «Допоможи метелику» (орієнтація на величину, колір)

«Що схоже?»

«Що змінилось?»

Дидактична вправа «Допоможіть комашці дістатися своєї домівки»

(викладання, малювання доріжки)

Травень

Прощавай садочок наш

Плетіння килимів з різних смужок паперу, шнурування

Мета: розвивати гостроту зору

Дидактична вправа «пригадай п’ять назв кольорів» (геометричних фігур, транспортних засобів, школярського приладдя тощо)

Ходьба по звивістій доріжці (босоніж, у тоненьких носочках)

Дидактична вправа «Скажи навпаки»,

Дидактична вправа «Зміни слово за зразком» (з дерева –дерев'яний, з хутра-хутряний тощо)

Рухлива гра «Літаки»

(на ігровому майданчику)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!