Презентація з хімії для учнів 9 класу: "Йонні реакції".

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 9 Клас

07.11.2021

99

5

0

Опис документу:

Вашій увазі пропонується презентація: «Йонні реакції». Дана розробка може бути використана на уроках хімії в 9 класі під час розгляду навчального матеріалу з теми: «Розчини електролітів», а саме на уроках засвоєння нових знань, узагальнюючих уроках, під час дистанційного навчання, а також під час підготовки до Державної підсумкової атестації з хімії в 9 класі.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Йонні реакції.
Слайд № 1

Йонні реакції.

Реакції обміну які відбуваються в розчинах електролітів між йонами , називають йонними реакціями або реакціями йонного обміну. Основною умовою прот...
Слайд № 2

Реакції обміну які відбуваються в розчинах електролітів між йонами , називають йонними реакціями або реакціями йонного обміну. Основною умовою протікання будь-якої йонної реакції є зв’язування йонів. Зв’язування йонів, під час протікання йонної реакції, може відбуватися в трьох випадках, якщо: 1) утворюється осад 2) утворюється газ 3) утворюються малодисоціююча речовина - вода

Йонні реакції записують за допомогою молекулярних, повних та скорочених йонних рівнянь. Молекулярне рівняння реакції йонного обміну — це рівняння, ...
Слайд № 3

Йонні реакції записують за допомогою молекулярних, повних та скорочених йонних рівнянь. Молекулярне рівняння реакції йонного обміну — це рівняння, у якому записи, що стосуються складу реагентів і продуктів реакції, зроблено молекулярними формулами. Повне йонне рівняння — це рівняння, у якому речовини-електроліти записані не молекулярними формулами, а за допомогою йонів, на які вони дисоціюють. Скорочене йонне рівняння — це рівняння, в якому записуються йони, які зв’язуються в ході йонної реакції.

Складання йонних рівнянь реакції:  1. Записую молекулярне рівняння реакції йонного обміну, обов’язково розставляю коефіцієнти. 2. За допомогою табл...
Слайд № 4

Складання йонних рівнянь реакції:  1. Записую молекулярне рівняння реакції йонного обміну, обов’язково розставляю коефіцієнти. 2. За допомогою таблиці розчинності визначаю нерозчинні речовини, позначаю їх стрілкою вниз. 3AgNO3 + AlCl3 = 3AgCl↓ + Al(NO3)3

2. На основі молекулярного рівняння записую повне йонне рівняння з обов’язковим урахуванням коефіцієнтів: - розчинні речовини записую у вигляді йон...
Слайд № 5

2. На основі молекулярного рівняння записую повне йонне рівняння з обов’язковим урахуванням коефіцієнтів: - розчинні речовини записую у вигляді йонів, на які вони дисоціюють нерозчинні речовини, гази, малодисоціюючу речовину – воду та речовини, які не є електролітами записую в молекулярному вигляді враховую те, що коефіцієнт перед формулою речовини стосується й катіона, й аніона 3Ag+ + 3Cl- + Al3+ + 3NO-3 = 3AgCl↓ + Al3+ + 3NO-3 !!! Звертаю увагу на те, що загальна сума зарядів катіонів та аніонів до реакції дорівнює загальній сумі зарядів катіонів та аніонів після реакції - це доводить, що після реакції розчин залишається електронейтральним, а ще свідчить про те, що повне йонне рівняння реакції обміну між електролітами записано правильно.

3. Скорочуємо йони, що повторюються в лівій та правій частинах повного йонного рівняння реакції йонного обміну. 3Ag+ + 3Cl- + Al3+ + 3NO-3 = 3AgCl↓...
Слайд № 6

3. Скорочуємо йони, що повторюються в лівій та правій частинах повного йонного рівняння реакції йонного обміну. 3Ag+ + 3Cl- + Al3+ + 3NO-3 = 3AgCl↓ + Al3+ + 3NO-3 4. Записую йони, що зв’язалия – це скорочене йонне рівняння  3Ag+ + 3Cl- = 3AgCl↓

Йонна реакція, яка протікає з утворенням осаду: BaCl2 Na2SO4 BaSO4 BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl Ba2+ + 2Cl– + 2Na+ + SO42– = BaSO4 + 2Na+ + 2Cl–...
Слайд № 7

Йонна реакція, яка протікає з утворенням осаду: BaCl2 Na2SO4 BaSO4 BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaCl Ba2+ + 2Cl– + 2Na+ + SO42– = BaSO4 + 2Na+ + 2Cl–. Ва2+ + SO2-4 = BaSO4↓ NaCl +

Йонна реакція, яка протікає з утворенням газу: 2Na+ + CO32– + 2H+ + 2Cl– = 2Na+ + 2Cl– + H2O +CO2↑ Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑+ H2O CO32- + 2H+ = ...
Слайд № 8

Йонна реакція, яка протікає з утворенням газу: 2Na+ + CO32– + 2H+ + 2Cl– = 2Na+ + 2Cl– + H2O +CO2↑ Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑+ H2O CO32- + 2H+ = H2O +CO2↑ Na2CO3 HCl CO2 +

Йонна реакція, яка протікає з утворенням малодисоціюючої речовини - води: фенолфталеїн + KOH+ HNO3 = KNO3 + H2O K+ + OH– + H+ + NO3– = K+ + NO3–+ H...
Слайд № 9

Йонна реакція, яка протікає з утворенням малодисоціюючої речовини - води: фенолфталеїн + KOH+ HNO3 = KNO3 + H2O K+ + OH– + H+ + NO3– = K+ + NO3–+ H2O OH– + H+ = H2O  KOH KOH + фенолфталеїн HNO3 KNO3 + H2O

Розглянемо випадок, коли реакція обміну між електролітами не відбувається. В ході рекакції зв’язування йонів не відбувається, тому вона до кінця не...
Слайд № 10

Розглянемо випадок, коли реакція обміну між електролітами не відбувається. В ході рекакції зв’язування йонів не відбувається, тому вона до кінця не іде. NaOH + KCl = KOH + NaCl Na+ + OH- + K+ + Cl- = K+ + OH- + Na+ + Cl-

Відтворення молекулярних рівнянь за скороченим йоними рівнянням: Отже, одним із варіантів молекулярного рівняння є: Ca(NO3)2 + K2CO3 = СаСО3 + 2KNO...
Слайд № 11

Відтворення молекулярних рівнянь за скороченим йоними рівнянням: Отже, одним із варіантів молекулярного рівняння є: Ca(NO3)2 + K2CO3 = СаСО3 + 2KNO3 Звісно, що це не єдиний можливий варіант. Тому одному скороченому йонному рівнянню може відповідати декілька молекулярних. Часто трапляються випадки, коли нам відоме тільки скорочене йонне рівняння, а необхідно визначити реагенти й скласти молекулярне рівняння. Наприклад, нам необхідно здійснити хімічну реакцію, якій відповідає таке скорочене йонне рівняння: Са2++ СО32- = СаСО3 Для відтворення молекулярного рівняння необхідно пригадати речовини, під час дисоціації яких утворюються йони з наведеного скороченого йонного рівняння. Катіони Са2+ утворюються під час дисоціації розчинних: СаCl2, Ca(NO3)2, CaI2 Другий реагент має дисоціювати з утворенням йонів СО32-. Цій умові відповідає: K2CO3, Na2CO3.

Використана література: Хімія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Григорович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 256 с. : іл. ...
Слайд № 12

Використана література: Хімія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Григорович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 256 с. : іл. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2017. — 240 с. : іл. Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Г. Ярошенко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 224 с. : іл. Хімія : підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. / О. Березан. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 240 с., іл. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Савчин. — К. : Грамота, 2017. — 256 с. : іл. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — / Т. М. Гранкіна. — Х. : Вид. група «Основа», 2017.— 303, [1] с. : іл., табл. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. — К. : Пед. думка, 2017. — 152 с. : іл. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.А.Лашевська, Г.А.Лашевська. — К. : Генеза, 2017. — 264 с. : іл. http://www.chemistry.in.ua/grade-9/exchange-reaction-between-electrolytes https://www.shutterstock.com/tr/images

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.