Презентація "Психологiчний захист вiд стресу"

Опис документу:
Сьогоднi дуже модно боротися зi стресами i не давати їм жодного шансу на iснування. Прогнати, побороти, перемогти. А ще краще - навчитися жити без них. Ми так захопилися антистресовими технологiями, що забули головне: переживати стрес – це нормально i природно. Його потрiбно не перемагати – ним потрiбно керувати. Зазвичай в багатьох стресових ситуацiях плюсiв бiльше нiж мiнусiв.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Психологiя стресу Бутмарчук С. В. практичний психолог
Слайд № 1

Психологiя стресу Бутмарчук С. В. практичний психолог

Виразка шлунку виникає не через те, що ми їмо, виразка виникає вiд того, що з’їдає нас. М.Монтегю
Слайд № 2

Виразка шлунку виникає не через те, що ми їмо, виразка виникає вiд того, що з’їдає нас. М.Монтегю

Сьогоднi дуже модно боротися зi стресами i не давати їм жодного шансу на iснування. Прогнати, побороти, перемогти. А ще краще - навчитися жити без ...
Слайд № 3

Сьогоднi дуже модно боротися зi стресами i не давати їм жодного шансу на iснування. Прогнати, побороти, перемогти. А ще краще - навчитися жити без них. Ми так захопилися антистресовими технологiями, що забули головне: переживати стрес – це нормально i природно. Його потрiбно не перемагати – ним потрiбно керувати. Зазвичай в багатьох стресових ситуацiях плюсiв бiльше нiж мiнусiв.

Стрес є невiдємною частиною нашого життя. Вiн допомогає пристосовуватись до нових умов життя, впливає на працездатнiсть, творчiсть, навчає нас дола...
Слайд № 4

Стрес є невiдємною частиною нашого життя. Вiн допомогає пристосовуватись до нових умов життя, впливає на працездатнiсть, творчiсть, навчає нас долати перешкоди на життєвому шляху, мобiлiзувати сили i ставати впевненiшими в собi. Поняття ”стрес” асоцiюється здебiльшого з негативними переживаннями та з ситуацiями, що їх викликають. Але стрес – це лише реакцiя органiзму людини на будь-яку змiну ситуацiї, активiзацiя його ресурсiв, пiдготовка до активних дiй.

Не слiд боятися стресу. Його не буває тiльки у мертвих. Стресом потрiбно керувати, i тодi ви вiдчуєте аромат i смак життя. Оскiльки стрес пов’язани...
Слайд № 5

Не слiд боятися стресу. Його не буває тiльки у мертвих. Стресом потрiбно керувати, i тодi ви вiдчуєте аромат i смак життя. Оскiльки стрес пов’язаний з будь - якою дiяльнiстю, уникнутийого може лише той, хто нiчого не робить. Ганс Сельє

Залежно вiд подразника, який дiє на людину, розрiзняють два види стресу: Дистрес – дiя негативних емоцiй у ситуацiях горя, нещастя, хвороби, що зни...
Слайд № 6

Залежно вiд подразника, який дiє на людину, розрiзняють два види стресу: Дистрес – дiя негативних емоцiй у ситуацiях горя, нещастя, хвороби, що знижує опiрнiсть органiзму до несприятливих чинникiв середовища, виснажує людину, заважає їй мобiлiзуватися. Евстрес – дiя позитивних емоцiй, натхнення, творчого осяяння, кохання, коли за плечима нiби крила виростають. Проблеми якi викликають стрес можуть бути доволi рiзнi, але органiзм реагує на них однаковими бiохiмiчними змiнами.

Викид у кров гормонiв стресу (кортизолу та адреналiну) пiдвищує тонус м’язiв, збiльшує кiлькiсть глюкози, зменшує потяг до сну. Стрес дає змогу люд...
Слайд № 7

Викид у кров гормонiв стресу (кортизолу та адреналiну) пiдвищує тонус м’язiв, збiльшує кiлькiсть глюкози, зменшує потяг до сну. Стрес дає змогу людинi, яка перебуває у небезпецi, бiгти швидше, стрибати вище, кричати голоснiше, бачити чiткiше, терпiти сильний бiль – робити все необхiдне, щоб вижити в екстремальнiй ситуацiї.

Але така мобiлiзацiя органiзму вiдбувається за принципом: боротися - зараз, лiкуватися - пiзнiше.
Слайд № 8

Але така мобiлiзацiя органiзму вiдбувається за принципом: боротися - зараз, лiкуватися - пiзнiше.

Евстрес як правило триває недовго. Простiше кажучи: органiзм чогось злякався, випустив у кров гормон стресу, зiбрався з силами, вирiшив проблему i ...
Слайд № 9

Евстрес як правило триває недовго. Простiше кажучи: органiзм чогось злякався, випустив у кров гормон стресу, зiбрався з силами, вирiшив проблему i одразу ж розслабився. Виходить своєрiдне тренування.

Iнша справа дистрес. Вiн настає тодi, коли стається те, з чим органiзм не може впоратися швидко. Тобто в кров потрапляє море картизолу, органiзм бо...
Слайд № 10

Iнша справа дистрес. Вiн настає тодi, коли стається те, з чим органiзм не може впоратися швидко. Тобто в кров потрапляє море картизолу, органiзм бореться, але проблема не вирiшується. Розслаблення не наступає, органiзм перебуває в постiйному напруженнi.

Тому тi самi гормони, якi мобiлiзують органiзм на боротьбу, паралiзують функцiї, якi є життєво необхiдними в перiод стресу: страждає насамперед iму...
Слайд № 11

Тому тi самi гормони, якi мобiлiзують органiзм на боротьбу, паралiзують функцiї, якi є життєво необхiдними в перiод стресу: страждає насамперед iмунна система, порушується процес регенерацiї тканин, блокується вироблення статевих гормонiв. Часте або тривале перебування людини у стресовому станi призводить до виснаження органiзму, розвитку типових психосоматичних розладiв.

До речi дистрес трапляється не тiльки внаслiдок сильного потрясiння (втрата близької людини) його можуть викликати i незначнi, з першого погляду, п...
Слайд № 12

До речi дистрес трапляється не тiльки внаслiдок сильного потрясiння (втрата близької людини) його можуть викликати i незначнi, з першого погляду, проблеми, якi тривалий час ”висять” над людиною. Сiмейнi негаразди, фiнансовi проблеми, конфлiкти на роботi теж можуть викликати дистрес.

Патогенний вплив надмiрного стресу на здоров’я людини вiдбувається за такими трьома основними напрямками:
Слайд № 13

Патогенний вплив надмiрного стресу на здоров’я людини вiдбувається за такими трьома основними напрямками:

Розлади опорно-м’язового апарату (болi в спинi, плечах, ногах, частий головний бiль)
Слайд № 14

Розлади опорно-м’язового апарату (болi в спинi, плечах, ногах, частий головний бiль)

Порушення обмiну речовин (зникає або навпаки зростає потреба в їжi, виникає надмiрний потяг до солодкого)
Слайд № 15

Порушення обмiну речовин (зникає або навпаки зростає потреба в їжi, виникає надмiрний потяг до солодкого)

Погiршення психоемоцiйної регуляцiї (безсоння, сонливiсть, збудливiсть, дратiвливiсть, нервознiсть)
Слайд № 16

Погiршення психоемоцiйної регуляцiї (безсоння, сонливiсть, збудливiсть, дратiвливiсть, нервознiсть)

Типолiгiя стресiв.
Слайд № 17

Типолiгiя стресiв.

За впивом на органiзм: Конструктивний – мобiлiзує внутрiшнi резерви людини (пiдвищує адаптивнiсть та опiр органiзму) Деструктивний – дезорганiзує п...
Слайд № 18

За впивом на органiзм: Конструктивний – мобiлiзує внутрiшнi резерви людини (пiдвищує адаптивнiсть та опiр органiзму) Деструктивний – дезорганiзує поведiнку людини, погiршує роботу психiчних процесiв, знижує адаптивнiсть та опiр органiзму, призводить до соматичних i психiчних захворювань.

За тривалicтю: Гострий – виникає через випадковий або нетривалий вплив стресорiв. Хронiчний – виникає пiд час тривалого стресогенного впливу та чер...
Слайд № 19

За тривалicтю: Гострий – виникає через випадковий або нетривалий вплив стресорiв. Хронiчний – виникає пiд час тривалого стресогенного впливу та через накопичення кiлькох стресорiв.

За об’єктом впливу: Психологiчний (емоцiйний, iнформацiйний) – виникає в ситуацiї, яка загрожує безпецi людини, її соцiальному статусу, економiчнiй...
Слайд № 20

За об’єктом впливу: Психологiчний (емоцiйний, iнформацiйний) – виникає в ситуацiї, яка загрожує безпецi людини, її соцiальному статусу, економiчнiй безпецi, стосункам (обман, погроза, конфлiкт, iнформацiйне перенавантаження) Фiзiологiчний – виникає внаслiдок прямого впливу на органiзм негативних факторiв (бiль, холод, голод, спека, фiзичне перенавантаження)

Фахiвцi дали оцiнку найпоширенiшим стресовим ситуацiям за 10 бальною системою: Стрес вiд 1 до 5 балiв може бути корисним. Все що вище 5 балiв дiє р...
Слайд № 21

Фахiвцi дали оцiнку найпоширенiшим стресовим ситуацiям за 10 бальною системою: Стрес вiд 1 до 5 балiв може бути корисним. Все що вище 5 балiв дiє руйнiвним чином.

Перша група: Публiчний виступ – 2 бали. Невдалий день на роботi – 3 бали. Запiзнення – 1 бал.
Слайд № 22

Перша група: Публiчний виступ – 2 бали. Невдалий день на роботi – 3 бали. Запiзнення – 1 бал.

Друга група: Розлучення –5 балiв. Переїзд – 5 балiв. Фiнансовi труднощi -7 балiв. Постiйнi проблеми на роботi – 9 балiв. Втрата близької людини – 1...
Слайд № 23

Друга група: Розлучення –5 балiв. Переїзд – 5 балiв. Фiнансовi труднощi -7 балiв. Постiйнi проблеми на роботi – 9 балiв. Втрата близької людини – 10 балiв.

Наше життя багате стресами. Iнша рiч, що ми по-рiзному реагуємо на них. Однi легко долають певну стресову ситуацiю, а iншi – нi. Пiд час стресу мож...
Слайд № 24

Наше життя багате стресами. Iнша рiч, що ми по-рiзному реагуємо на них. Однi легко долають певну стресову ситуацiю, а iншi – нi. Пiд час стресу можна реагувати адекватно i неадекватно, активно i пасивно. Той самий стресор може стати для однiєї людини поштовхом для самореалiзацiї, а для iншої деструктивним досвiдом.

Прикладом може бути дитяча казка про двох жабенят, якi потрапили до глечика зi сметаною. Одне жабеня поборсалося трохи й вирiшило, що не варто марн...
Слайд № 25

Прикладом може бути дитяча казка про двох жабенят, якi потрапили до глечика зi сметаною. Одне жабеня поборсалося трохи й вирiшило, що не варто марно старатися, склало лапки i захлинулося. А друге нiчого не вирiшувало, не мiркувало – часу не було. Воно стрибало дедалi вище, бо дуже хотiло вибратись на волю. I ось жабеня вiдчуло опору пiд ногами – це утворилася грудка масла, жабеня леко вiдштовхнулося й вистрибнуло з глечика.

Пам’ятаймо життєву iстину: важливо не те, що з нами вiдбувається, а те, як ми це сприймаємо. Навiть якщо ми не можемо змiнити певнi обставини, варт...
Слайд № 26

Пам’ятаймо життєву iстину: важливо не те, що з нами вiдбувається, а те, як ми це сприймаємо. Навiть якщо ми не можемо змiнити певнi обставини, варто змiнити своє ставлення до них.

У кожної людини є внутрiшнi ресурси, якi можуть допомогти в стресових ситуацiях та сприятимуть розвитку особистостi. Головне - зрозумiти i прийняти...
Слайд № 27

У кожної людини є внутрiшнi ресурси, якi можуть допомогти в стресових ситуацiях та сприятимуть розвитку особистостi. Головне - зрозумiти i прийняти те, що серйознi змiни - це невiд’ємна частина нашого життя. Дуже важливим аспектом, як у подоланнi так i у попередженнi виникнення надмiрного, негативного стресового стану та розвитку емоцiйного вигорання є стресостiйкiсть.

Важливим фактором пiдвищення стресостiйкостi є активiзацiя та накопичення особистiсних ресурсiв подолання стресу. Ресурсами стресостiйкостi особист...
Слайд № 28

Важливим фактором пiдвищення стресостiйкостi є активiзацiя та накопичення особистiсних ресурсiв подолання стресу. Ресурсами стресостiйкостi особистостi називають iндивiдуальнi риси i здiбностi, що зумовлюють психологiчну стiйкiсть у стресових ситуацiях. До таких ресурсiв належать: позитивнiсть i рацiональнiсть мислення, самоповага, активна мотивацiя, емоцiйно-вольвi ресурси.

Великi нещастя не бувають тривалими, а малi не вартi уваги. Дж. Леббок
Слайд № 29

Великi нещастя не бувають тривалими, а малi не вартi уваги. Дж. Леббок

Майбутнє належить вам: воно може бути продовженням сьогодення з його страхами, тривогами, стресами, а може бути мирним i оптимiмтичним. Стрес чи сп...
Слайд № 30

Майбутнє належить вам: воно може бути продовженням сьогодення з його страхами, тривогами, стресами, а може бути мирним i оптимiмтичним. Стрес чи спокiй – вибiр за вами. Ганс Сельє

Дякую за увагу.
Слайд № 31

Дякую за увагу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»