Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Презентація "Особливості органічних речовин", хімія 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

21.01.2022

413

24

0

Опис документу:

У презентації унаочнено матеріал першого уроку ознайомлення з органічними речовинами у 9 класі, розкрито різноманітність органічних сполук, їхні відмінні та подібні ознаки і властивості у порівнянні з неорганічними речовинами, підібрано завдання для практичного застосування одержаних на уроці знань, формування практичних умінь та навичок здобувачів освіти.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Особливості органічних речовин 9 клас
Слайд № 1

Особливості органічних речовин 9 клас

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ПИТАННЯ: Що вивчає органічна хімія? 2. Які особливості органічних сполук порівняно з неорганічними? 3. Які елементи і чому об’єд...
Слайд № 2

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ПИТАННЯ: Що вивчає органічна хімія? 2. Які особливості органічних сполук порівняно з неорганічними? 3. Які елементи і чому об’єднують під назвою елементи-органогени? Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете: - пригадати класифікацію речовин на органічні й неорганічні; - порівнювати органічні й неорганічні речовини; - наводити приклади органічних і неорганічних речовин; - з'ясувати особливості органічних речовин.

Органічна хімія – це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування
Слайд № 3

Органічна хімія – це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування

Органічні речовини
Слайд № 4

Органічні речовини

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Особливість перша. Порівняно з неорганічними речовинами органічних сполук значно біль...
Слайд № 5

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Особливість перша. Порівняно з неорганічними речовинами органічних сполук значно більше, і їхнє відкриття та створення триває. Тож нині органічні речовини — це величезна група сполук (понад 20 млн) з різним складом і властивостями. Особливість друга. Кожна органічна сполука обов'язково містить атоми Карбону. Тому розділ хімії, що вивчає органічні речовини, можна назвати не лише органічною хімією, а й хімією сполук Карбону. У всіх органічних сполуках Карбон чотиривалентний. Майже всі органічні речовини, окрім атомів Карбону, містять також атоми Гідрогену. Доволі часто до складу органічних речовин входять атоми Оксигену й Нітрогену.  Неметалічні елементи Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген дістали назву елементів-органогенів.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Особливість третя стосується хімічних зв'язків. Основним типом хімічного зв'язку в мо...
Слайд № 6

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Особливість третя стосується хімічних зв'язків. Основним типом хімічного зв'язку в молекулах органічних речовин є ковалентний зв'язок. А серед неорганічних речовин, як вам відомо, йонних сполук більше, ніж сполук з ковалентними зв'язками. Четвертою особливістю органічних речовин є відсутність поміж них речовин атомної будови, а також простих речовин.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН П’ята особливість — це погана розчинність більшості органічних сполук у воді. Шостою ...
Слайд № 7

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН П’ята особливість — це погана розчинність більшості органічних сполук у воді. Шостою особливістю органічних речовин є те, що, за деяким винятком, вони горять на повітрі, а горіння, як вам відомо, супроводжується виділенням теплової енергії в довкілля.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Сьома особливість — органічним речовинам властиві невисокі температури плавлення та к...
Слайд № 8

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Сьома особливість — органічним речовинам властиві невисокі температури плавлення та кипіння Восьма особливість — в органічній хімії досить часто однакову молекулярну формулу, тобто однаковий кількісний і якісний склад, мають різні речовини. Але будова й властивості таких речовин різні. Явище існування речовин з однаковим кількісним і якісним складом, але різною будовою молекул називають ізомерією.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Дев'ята особливість. Характерна ознака органічних речовин   — сполучення між собою дв...
Слайд № 9

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Дев'ята особливість. Характерна ознака органічних речовин   — сполучення між собою двох і більше атомів Карбону. Це основна причина їхньої багатоманітності. Сполучаючись один з одним, атоми Карбону утворюють карбонові ланцюги ациклічної (прямої, розгалуженої) та циклічної (замкненої) будови.

Спільні властивості органічних сполук Складаються з Карбону, Гідрогені, часто містять Нітроген, Оксиген, можуть містити атоми інших елементів Атоми...
Слайд № 10

Спільні властивості органічних сполук Складаються з Карбону, Гідрогені, часто містять Нітроген, Оксиген, можуть містити атоми інших елементів Атоми Карбону в молекулах складаються в різноманітні ланцюги - Між атомами в молекулах переважно неполярні або слабополярні ковалентні зв’язки - Більшість мають молекулярну будову, тому для них характерні низькі температури плавлення та кипіння - Більшість не розчиняються у воді, є леткими рідинами, або легкоплавкими твердими речовинами, багато з них газуваті за звичайних умов - Розчинні у воді органічні сполуки зазвичай є неелектролітами - Переважно є горючими речовинами - Під час нагрівання вище за 300⁰С зазвичай розкладаються

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ ОРГАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. Органічні речовини, як і неорганічні, за нормальних умов можуть перебувати в різних агрегатних ста...
Слайд № 11

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ ОРГАНІЧНИХ І НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. Органічні речовини, як і неорганічні, за нормальних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах. Наприклад, метан СН4 — газ, етанова кислота СН3СООН — рідина, глюкоза С6Н12О6 — тверда речовина. Органічні речовини вступають у різні типи відомих вам з неорганічної хімії хімічних реакцій з органічними та неорганічними речовинами: сполучення, заміщення, розкладу, обміну. Поміж цих реакцій можуть бути оборотні й необоротні, екзотермічні й ендотермічні, окисно-відновні, каталітичні.

Органічні й неорганічні речовини — постійні учасники процесу обміну речовин у живій природі. Завдяки фотосинтезу з неорганічних речовин (води й вуг...
Слайд № 12

Органічні й неорганічні речовини — постійні учасники процесу обміну речовин у живій природі. Завдяки фотосинтезу з неорганічних речовин (води й вуглекислого газу) утворюється органічна речовина глюкоза та неорганічна — кисень. А органічні речовини, що входять до складу продуктів харчування, в організмі людини й тварин перетворюються на неорганічні речовини

Фізичні властивості неорганічних та органічних речовин характеризуються тими самими ознаками - густиною, кольором, розчинністю, температурами плавл...
Слайд № 13

Фізичні властивості неорганічних та органічних речовин характеризуються тими самими ознаками - густиною, кольором, розчинністю, температурами плавлення й кипіння, агрегатним станом тощо.

Класифікація органічних сполук За вмістом хімічних елементів
Слайд № 14

Класифікація органічних сполук За вмістом хімічних елементів

За наявністю кратного зв’язку між атомами Карбону
Слайд № 15

За наявністю кратного зв’язку між атомами Карбону

Стисло про основне • До складу органічних сполук обов'язково входять атоми Карбону. Лише невелика група сполук Карбону (карбон(ІІ) оксид, карбон(IV...
Слайд № 16

Стисло про основне • До складу органічних сполук обов'язково входять атоми Карбону. Лише невелика група сполук Карбону (карбон(ІІ) оксид, карбон(IV) оксид, карбонатна кислота, карбонати та гідрогенкарбонати) належать до неорганічних сполук, оскільки мають з ними спільні властивості. • Окрім атомів Карбону, до складу органічних речовин найчастіше входять атоми Гідрогену, Оксигену, Нітрогену. Усі вони дістали назву елементів-органогенів. • У молекулах органічних речовин атоми Карбону можуть багаторазово сполучатися не лише з атомами інших елементів, а й між собою. • Більшість органічних сполук мають молекулярну будову із чітко вираженим ковалентним хімічним зв'язком.

Глюкоза та фруктоза мають однакові молекулярні формули С6Н12О6. Масова частка якого хімічного елемента найбільша у складі цих органічних речовин?
Слайд № 17

Глюкоза та фруктоза мають однакові молекулярні формули С6Н12О6. Масова частка якого хімічного елемента найбільша у складі цих органічних речовин?

У переліку речовин: вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота ... А органічних і неорганічних речовин порівну Б переваж...
Слайд № 18

У переліку речовин: вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота ... А органічних і неорганічних речовин порівну Б переважають неорганічні речовини В переважають органічні речовин Г органічні речовини відсутні

Закінчіть речення 1. До складу ОР обов’язково входить … 2. Карбон в ОС завжди має валентність … 3. До елементів –органогенів належать … 4. Атоми Ка...
Слайд № 19

Закінчіть речення 1. До складу ОР обов’язково входить … 2. Карбон в ОС завжди має валентність … 3. До елементів –органогенів належать … 4. Атоми Карбону здатні з’єднуватись в … 5. За наявністю кратного зв’язку ОС поділяються на … 6. ОР мають будову … 7. При повному спалюванні ОР утворюються …

Карбон IV. Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген. Ланцюги. Насичені, ненасичені, ароматичні. Молекулярну. Вуглекислий газ і вода.
Слайд № 20

Карбон IV. Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген. Ланцюги. Насичені, ненасичені, ароматичні. Молекулярну. Вуглекислий газ і вода.

Домашнє завдання: Вчити § 18,19. Виконати вправи 141, 144а Стор. 111.
Слайд № 21

Домашнє завдання: Вчити § 18,19. Виконати вправи 141, 144а Стор. 111.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.