Презентація досвіду "Проблемне навчання"

Педагогіка

Для кого: 11 Клас

02.05.2019

1951

71

0

Опис документу:
Проблемне навчання – це така організація процесу навчання, в основі якої лежить створення викладачем самостійної пошукової діяльності школярів із розв'язанням навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та особисто значущі якості.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Технологія проблемного навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках біології О.Л.Попова
Слайд № 1

Технологія проблемного навчання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках біології О.Л.Попова

Сутність технології проблемного навчання Проблемне навчання – це така організація процесу навчання, в основі якої лежить створення викладачем самос...
Слайд № 2

Сутність технології проблемного навчання Проблемне навчання – це така організація процесу навчання, в основі якої лежить створення викладачем самостійної пошукової діяльності школярів із розв'язанням навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та особисто значущі якості.

Проблематизація навчального матеріалу Активність дитини (знання повинні засвоюватись із задоволенням) Зв’язок навчання з життям дитини, грою, праце...
Слайд № 3

Проблематизація навчального матеріалу Активність дитини (знання повинні засвоюватись із задоволенням) Зв’язок навчання з життям дитини, грою, працею Умови успішності навчання

Набуття знань, умінь, навичок Засвоєння способів самостійної діяльності Розвиток пізнавальних і творчих здібностей Цілі та завдання проблемного нав...
Слайд № 4

Набуття знань, умінь, навичок Засвоєння способів самостійної діяльності Розвиток пізнавальних і творчих здібностей Цілі та завдання проблемного навчання ситуація, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомогою тих знань і способів діяльності, якими володіють учні, вирішити протиріччя, що виникли. Способи створення проблемної ситуації Зіткнення школяра з явищами, фактами, які вимагають теоретичного пояснення. Спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань. Спонукання до вибору із суперечливих фактів, висловлювань тих, які вважають вірними, і обґрунтування вибору. Спонукання до самостійного порівняння, зіставлення фактів, явищ, дій. Спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки.

Проблема Такий різновид питання , відповідь на яке не міститься в накопичених учнями знаннях і способах діяльності, тому вимагає відповідних практи...
Слайд № 5

Проблема Такий різновид питання , відповідь на яке не міститься в накопичених учнями знаннях і способах діяльності, тому вимагає відповідних практичних дій, відмінних від простого інформаційного пошуку. Проблема повинна: містити в собі пізнавальне утруднення (тобто невідому галузь знань, яку необхідно пізнати); бути пов'язаною з емоціями суб'єкта (новизна, незадоволеність тими знаннями , що має; диво); передбачати можливість висувати гіпотези; відбивати специфіку науки навчальної дисципліни.

Функції проблемного навчання на різних етапах уроку Формування інтересу до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізна...
Слайд № 6

Функції проблемного навчання на різних етапах уроку Формування інтересу до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізнавальної діяльності. Спонукання до самостійності в процесі оволодіння змістом навчання на етапі осмислення та засвоєння. Спонукання до використання знань, оволодіння способами діяльності, використання їх у нових ситуаціях на етапі закріплення засвоєного. Виявлення рівнів засвоєння змісту освіти, активності, самостійності як певної цілісності на етапі контролю навчально-пізнавальної діяльності. Методи проблемного навчання проблемний виклад; евристичний (частково-пошуковий); пошуковий; дослідницький.

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Організаційний вчитель перевіряє підготовку учнів до з...
Слайд № 7

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Організаційний вчитель перевіряє підготовку учнів до заняття; учитель сприяє організації уваги учнів привітання, побажання хорошого настрою Актуалізація опорних знань учитель сприяє відтворенню знань, вмінь, життєвого досвіду учнів; учитель перевіряє готовність учнів до сприйняття нового матеріалу робота з текстом підручника; мозковий штурм ”; диктант; короткі перевірочні роботи; фронтальна бесіда

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Зіткнення учнів із проблемою й висловлення первинних г...
Слайд № 8

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Зіткнення учнів із проблемою й висловлення первинних гіпотез пропонується проблемна ситуація; учням пропонуються суперечливі факти, теорії, точки зору; учні шукають способи розв'язання проблеми шляхом здогадки або висунення гіпотез спостереження ; досліди; пошук фактів; аналіз даних; асоціативний ряд Визначення теми й мети уроку учні за допомогою вчителя формулюють навчальну проблему та через неї тему й мету уроку фронтальна бесіда Робота над гіпотезами, висловленими учнями збір та аналіз даних, необхідних для розв'язання проблеми; актуалізація життєвого досвіду; висунення ідей (учитель надає диференційовану допомогу) робота з різними джерелами інформації; проведення досліджень; вивчення таблиць, графіків; перегляд відеосюжетів

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Обговорення гіпотез. Загальний висноок Учні визначають...
Слайд № 9

Урок у технології проблемного навчання Етапи Дії вчителя й учнів Методи та засоби реалізації Обговорення гіпотез. Загальний висноок Учні визначають причинно-наслідкові зв'язки, формулюють гіпотезу; учні за допомогою вчителя або самостійно формулюють висновки щодо проблемного питання, запропонованого на початку уроку “мозковий штурм ”; побудова структурно-логічних сжем; спілкування “питання-відповідь” Підсумок уроку підбиття підсумків уроку; Коментування відповідей та роботи учнів бесіда: -що нового ви дізналися про причинно-наслідкові звязки, які пояснюють це явище? -яке значення мають отримані знання? Де вони можуть бути використані? Домашнє завдання вчитель сприяє розумінню учнями цілей, змісту й способів виконання д/з

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.