Практична робота. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Хімія

Для кого: 9 Клас

11.11.2019

7734

358

1

Опис документу:
Формування предметних компетентностей в курсі хімії 9 класу з теми: «Хімічні реакції». З метою реалізації формування предметних компетентностей у вивченні курсу хімії 9 класу, а саме в розділі «Хімічні реакції» доцільно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у поєднанні з традиційними методами навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 29

Тема: Практична робота№3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій Навчально-освітня мета: закріпити знання про вплив різних чинників на швидкість хімічних-реакцій ; розвивати експериментальні уміння щодо проведення хімічних-реакцій ; виховувати цікавість до перебігу хімічних процесів Очікувані результати: 1Знаннєвий-компонент знає і розуміє суть впливу різних чинників на швидкість - хімічної реакції ; 2 Діяльнісний – компонент характеризує вплив різних чинників на швидкість - хімічних реакцій; 3 Ціннісний -компонент висловлює судження про значення хімічних реакцій та знань про них у природі, промисловості ,побуті.

Цілі: Формування ключових компетентностей: комунікативна, уміння вчитись упродовж життя, соціальна, інформаційно- цифрова. Формування предметних компетентностей: продовжити формування предметних компетентностей в темі «Швидкість хімічної реакції», реакції», «каталізатор», «інгібітор» «Каталітичні й некаталітичні реакції». актуалізувати уявлення учнів про хімічні реакції та вже вивчені типи реакцій, сприяти свідомій орієнтації учнів у типах хімічних реакцій ,розвивати хімічну мову, виховувати інтерес до хімії. Тип уроку: Урок застосування знань, умінь і навичок. Практична робота

Технологія уроку: Дослідницька технологія навчання. Місце уроку в навчальній темі: урок № 9

Обладнання і матеріали: штатив з пробірками, сірниками, скіпка, спиртівка, скляна паличка, пробіркотримач.

Реактиви: магнієві та залізні ошурки, невеликий шматок крейди та порошок крейди, порошок купру(2) оксиду, порошок манган (4) оксиду,5%-ний розчин хлоридної кислоти Структура уроку: 1.Визначення мети і завдань

2. Пояснення вчителя

3. Демонстрування вчителем дій, операцій 4. Пробне виконання дій, операцій окремими учнями, спостереження іншими 5. Виконання роботи всіма у чнями 6. Аналіз помилок, проговорювання вголос дій, підсумки

7. Оформлення звіту про роботу, підсумки 8. Оцінювання всіх учнів, при цьому оцінюється перш за все практичні уміння

Хід уроку:

1.Визначення мети і завдань

2. Пояснення вчителя

Працюємо згідно плану роботи інструктивної картки

Практичнаробота№3

Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Мета:

-закріпити знання про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій; -удосконалити експерементальні уміння щодо проведення хімічних реакцій.

Реактиви: магнієві та залізні ошурки, невеликий шматок крейди та порошок крейди, порошок купру(2) оксиду, порошок манган (4) оксиду,5%-ний розчин хлоридної кислоти.

Обладнання і посуд: штатив з пробірками, сірниками, скіпка, спиртівка, скляна паличка, пробіркотримач.

Хід роботи

Завдання 1. Залежність швидкості реакції від природи реагуючих речовин.

1.1. Візьміть 2 пробірки. В одну насипте магнієві, а в другу – залізні ошурки.

1.2. У кожну пробірку повільно долийте приблизно 2 мл 5% -ного розчину хлоридної кислоти. Яку ознаку хімічної реакції ви спостерігаєте? ________________________________ _______________________________________________________________________________

Який з металів реагує з кислотою швидше?_______________________

1.3.Напишіть молекулярні рівняння проведених реакцій:____________

______________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Залежність швидкості реакцій від площі поверхні стикання реагуючи речовин.

2.1. Візьміть 2 пробірки. В одну покладіть невеликий шматок крейди, у другу насипте порошок крейди, маса якого приблизно буде дорівнювати масі шматочка крейди у першій пробірці.

2.2. У кожну пробірку повільно долийте приблизно2 мл 5%-ного розчину хлоридної кислоти. Яку ознаку хімічної реакції ви спостерігаєте? ________________________________________________________________________________

У якій із пробірок реакція відбувається швидше? ________________________________________________________________________________

Де ступінь подрібнення крейди /де ступінь подрібнення крейди менша

2.3. Напишіть молекулярне рівняння проведеної реакції.

____________________________________________________________

Завдання 3. Вплив каталізаторів на швидкість хімічної реакції (дане завдання краще виконувати в парі).

3.1. Візьміть 2 пробірки та налийте в кожну приблизно 3 мл розчину гідроген пероксиду.

3.2. Візьміть тліючі скіпку та опустіть її в кожну з пробірок, не торкаючись розчину гідроген пероксиду. Яку ознаку хімічної реакції ви спостерігаєте? _______________________________________________________________________________

3.3. В одну з пробірок додайте щіпку чорного порошку манган(4)оксиду та швидко занурте у цю пробірку тліючу скіпку. Що відбувається з:

- гідроген пероксидом_________________________________________

-тліючою скіпкою_____________________________________________

Чи відбувалися зміни з порошком манган (4) оксиду? ________________________________________________________________________________

3.4. Напишіть молекулярне рівняння проведеної реакції: ____________________________________________________________

Завдання 4 та 5 виконуються на розгляд вчителя, так як розглядалися при виконанні лабораторного досліду №10

Завдання 4. Залежність швидкості хімічної реакції від температури.

4.1. Візьміть 2 пробірки та насипте в кожну 2-3 г порошку купрум (2) оксиду у такій кількості, щоб він закрив лише дно пробірки

4.2. Долийте в обидві пробірки по 2-3 мл 2%-ного розчину сульфатної кислоти. Перемішати вміст пробірок скляною паличкою (мал. 6 с. 4).

4.3.Запаліть спиртівку та обережно нагрійте вміст однієї пробірки, не доводячи до кипіння.

4.4.Зачекайте пару хвилин, доки чорний порошок купрум (2) оксид, який не розчинився, не осяде на дно пробірки.

4.5. Порівняйте забарвлення розчинів у першій та другій пробірці. У якій пробірці забарвлення стало інтенсивніше?

__________________________________________________________________________________________________________________у пробірці, яку нагрівали /у пробірці , яку не нагрівали

4.6. Напишіть молекулярне рівняння проведеної реакції

4.7. Як впливає температура на швидкістьхімічноїреакції?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5. Залежність швидкості хімічної реакції від концетрації реагуючих речовин.

5.1. Візьміть 2 пробірки та насипте в кожну 2-3 г порошку купрум (2) оксиду у такій кількості, щоб він закрив лише дно пробірки.

5.2. У першу пробірку обережно налийте 2-3 мл 2%-ного розчину сульфатної кислоти, у другу – 5%-ного розчину сульфатної кислоти. Перемішайте вміст пробірок скляною паличкою ( мал. 6 с. 4 )

5.3. Зачекайте пару хвилин, доки чорний порошок купрум (2) оксид, який не розчинився, не осяде на дно пробірок.

5.4. Якого кольору набув розчин у порбірках?_______________________________________

_______________________________________________________________________________

У якій пробірці забарвлення стало інтенсивніше?____________________________________

_______________________________________________________________________________ у пробірці з більшою концентрацією кислоти/ у пробірці з меншою концентрацією кислоти

Висновок:

1.Що ви розумієте під поняттям «швидкість хімічних реакцій»?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які чинники впливають на зміну швидкості хімічної реакції?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Підвищення температури____________________________________ швидкість хімічної реакції не змінює/ збільшує/ зменшує

4. Збільшення поверхні стикання реагуючих речовин _________________________________ швидкість хімічної реакції.

не змінює/ збільшує/ зменшує

5. Зменшення концентрації реагуючих речовин______________________________________

_____________________________________ швидкість хімічної реакції.

не змінює/ збільшує/ зменшує

3. Демонстрування вчителем дій, операцій

4. Пробне виконання дій, операцій окремими учнями, спостереження іншими.

Наприклад:

Завдання 1. Залежність швидкості реакції від природи реагуючих речовин.

5. Виконання роботи всіма учнями.

6. Аналіз помилок, проговорювання вголос дій, підсумки.

Повідомлення про досягнення Г.Гесса, Джозая Гіббса, М.Семенова, Я.Вант-Гоффа.

7.Працюємо з постером. Прийом «Кольорова феєрія» Учні знімають наліпки з написаними цілями . Про рівень їх досягнення сигналізують смайлами

Оцінка, самооцінка

7. Оформлення звіту про роботу, підсумки

8. Оцінювання всіх учнів, при цьому оцінюється пер за все практичні уміння

Місце наступного уроку в темі №2 Тема уроку : Оборотні й необоротні реакції.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.