Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів.

Хімія

Для кого: 11 Клас

07.09.2021

202

17

0

Опис документу:
Мета: - освітня: повторити вміння визначати склад атомних ядер, протонне і нуклонне число атома, пригадати сучасне формулювання періодичного закону; - розвивальна: розвивати вміння учнів користуватися вже набутими знаннями; порівнювати, класифікувати, співставляти, будувати алгоритми дій, розв’язувати творчі завдання;
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Урок № 1

Тема: Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів.

Мета:

 • освітня: повторити вміння визначати склад атомних ядер, протонне і нуклонне число атома, пригадати сучасне формулювання періодичного закону;

 • розвивальна: розвивати вміння учнів користуватися вже набутими знаннями; порівнювати, класифікувати, співставляти, будувати алгоритми дій, розв’язувати творчі завдання;

 • виховна: виховувати старанність, стриманість, зацікавленість, наполегливість учнів.

Матеріали та обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, робочі зошити, ручки, підручники, дошка, таблиця: «Будова атома».

Очікувані результати: На кінець уроку учні:

 • знають і дають сучасне формулювання періодичного закону;

 • визначають склад атомних ядер;

 • вирізняють потрібну інформацію при виконанні завдань з даної теми;

 • користуються періодичною системою при установленні і характеристики хімічних елементів.

Компетентності: спілкування державною мовою (формулювати відповідь на поставлене запитання, записувати у робочий зошит відповідні терміни та визначення (на повторення)), математична компетентність (використовувати логічне мислення, зокрема, для пошуку хімічних елементів за певним порядком та класифікацією, а також використовувати формули на визначення складу ядер атома хімічних елементів), основні компетентності у природничих науках (виконувати творчі завдання на повторення та узагальнення знань набутих протягом минулих років; давати усні відповіді на повторення термінології та символів).

Наскрізні змістові лінії: підприємливість і фінансова грамотність (націлює учнів на визначення складу ядер атома).

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку

Вчитель вітається з учнями, записує відсутніх до журналу.

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

Шановні одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви закінчуєте вивчати шкільний курс хімії. За останні 4 роки ви дізналися багато про хімічні речовини, їхні властивості та значення в нашому житті. Наразі ви маєте можливість повторити деякі питання та поглибити знання з неорганічної та загальної хімії. В цьому році, ви дізнаєтеся про властивості хімічних елементів і сполук, які вони утворюють, про взаємозв'язок між будовою атомів та будовою молекул, а також про використання неорганічних сполук у нашому житті, їхню роль у розв'язанні побутових проблем і сучасних проблем людства.

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

Вчитель записує тему на дошці, називає мету уроку разом з учнями.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Що ви знаєте про будову атома?

 • Як можна визначити заряд ядра? (по порядковому номеру)

 • Як можна визначити кількість протонів? (по порядковому номеру)

 • Як можна визначити кількість електронів? (по порядковому номеру)

 • Як можна визначити кількість нейтронів? (різниця між відносною атомною і порядковим номером)


ІV. Узагальнення та корекція знань

Сучасні уявлення про будову атома ґрунтуються на планетарній моделі атома, запропонованій Ернестом Резерфордом, згідно з якою позитивно заряджене ядро оточене негативно зарядженими електронами):

Атом — це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

o Що таке нукліди? (Нуклід - різновид атому, що характеризується певним числом протонів та нейтронів)

Більшість елементів існує у вигляді кількох нуклідів. Називають ці нукліди ізотопами.

І зотопи це нукліди одного хімічного елемента, які мають однакове протонне число (заряд ядра), але різне нуклонне число (маса).


Ізотони ‒ це нукліди з однаковим числом нейтронів у складі ядра, але різною кількістю протонів.

Ізобари ‒ це нукліди з однаковою атомною масою, але різними атомними числами.


Частинки у складі атома:

електрони (е-): заряд -1, А = 0;

протони (p): заряд +1, А = 1;

нейтрони (n): заряд 0; А = 1.

Характеристики атома:

Z — протонне число, указує число протонів у ядрі атома;

N — нейтронне число, указує число нейтронів у ядрі атома;

А — масове, або нуклонне, число, указує число нуклонів у ядрі атома

Повторення.

Сучасне формулювання періодичного закону: «Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від атомної маси».

V. Закріплення вивченого матеріалу

 • Складіть позначення нуклідів, якщо їхні ядра містять: а) р = 4, n = 4; б) р = 8, n = 9; в) р = 18, n = 20; г) р = 25, n = 30; д) р = 29, n = 34; е) р = 31, n = 41; є) р = 82, n = 123.

Відповіді:

а) р=4, n=4; 84Be

б) р=8, n=9; 178O

в) р=18, n=20; 3818Ar

г) р=25, n=30; 5525Mn

д) р=29, n=34; 6329Cu

е) р=31, n=41; 7231Ga

є) р=82, n=123. 20582Pb

 • Визначте протонне та нейтронне числа нуклідів: 17O, 14C, 30Р, 37Cl, 60Ni, 124Sn, 127I, 137Cs, 294Og.

Відповіді:

17O : Z=8, N=17-8=9

14C : Z=6, N=14-6=8

30Р : Z=15, N=30-15=15

37Cl : Z=17, N=37-17=20

60Ni : Z=28, N=60-28=32

124Sn: Z=50, N=124-50=74

127I : Z=53, N=127-53=74

137Cs : Z=55, N=137-55=82

294Og : Z=118, N=294-118=176

 • Визначте: а) нуклід Флуору з таким самим нейтронним числом, що в 17N; б) нуклід калію з таким самим нейтронним числом, що в 20Ca; в) нуклід із нейтронним числом 35 і з таким самим протонним числом, що в 68Zn?

Відповіді:

а) нуклід Флуору з таким самим нейтронним числом, що в 17N; 199F

Заряд ядра атома Нітрогену (порядковий номер елемента) Z=7, число нейтронів атома Нітрогену N=17-7=10 і рівне числу нейтронів атома Флуору N=19-9=10. Заряд ядра атома Флуору Z=9, тому нуклонне число A=Z+N=9+10=19б) нуклід Калію з таким самим нейтронним числом, що в 20Ca; 1919K

Заряд ядра атома Кальцію (порядковий номер елемента) Z=20, число нейтронів атома Кальцію N=40-20=20 і рівне числу нейтронів атома Калію N=39-19=20. Заряд ядра атома Калію Z=19, тому нуклонне число A=Z+N=19+20=39в) нуклід із нейтронним числом 35 і з таким самим протонним числом, що в 68Zn? 6530Zn

Оскільки протонне число однакове, то шуканий нукід є ізотопом Цинку з протонним числом N=30, тому нуклонне число A=Z+N=30+35=65

 • Із наведеного переліку — 178O, 2010Ne, 199F, 1910Ne, 209F — виберіть:

а) ізотопи; 2010Ne, 199F, 1910Ne, 209Fб) нукліди з однаковим нейтронним числом; 178O, 2010Ne, 199F, 1910Ne

Нейтронне число N дорівнює різниці між масовим числом А і зарядом ядра: N=A–Z, тому

17-8=9 і 19-10=9; 20-10=10 і 19-9=10в) нукліди з однаковим нуклонним числом. 2010Ne, 199F, 1910Ne, 209F

VI. Підсумки уроку

Отже, сьогодні ми з вами повторили основні складові хімічного елемента, а також пригадали як визначати масове (нуклонне число), протонне число, кількість нейтронів у ядрі атома будь-якого хімічного елемента.

VIІ. Повідомлення домашнього завдання

 1. балів Визначити протонне та нуклонне числа в таких атомах:

Купрум, Станум, Оксиген, Бор

 1. балів Підготуватись до усного опитування за даною темою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.