Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Хімія

Для кого: 11 Клас

22.10.2021

45

1

0

Опис документу:

Мета:

 • освітня: повторити та закріпити знання учнів про місце лужноземельних елементів у періодичній системі, загальну формулу оксидів і гідроксидів; схарактеризувати солі лужноземельних елементів; розглянути поняття «жорсткість (твердість) води»; з'ясувати види жорсткості води; порівняти види твердості води; з'ясувати якими способами можна усунути твердість води;

 • розвивальна: розвивати логічне мислення та увагу, продовжувати розвивати вміння написання рівнянь хімічних реакцій, порівнювати та аналізувати, узагальнювати;

 • виховна: виховувати уважність, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, культуру мовлення, культуру поведінки.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Урок № 37

Тема: Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Мета:

 • освітня: повторити та закріпити знання учнів про місце лужноземельних елементів у періодичній системі, загальну формулу оксидів і гідроксидів; схарактеризувати солі лужноземельних елементів; розглянути поняття «жорсткість (твердість) води»; з'ясувати види жорсткості води; порівняти види твердості води; з'ясувати якими способами можна усунути твердість води;

 • розвивальна: розвивати логічне мислення та увагу, продовжувати розвивати вміння написання рівнянь хімічних реакцій, порівнювати та аналізувати, узагальнювати;

 • виховна: виховувати уважність, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, культуру мовлення, культуру поведінки, охайність.

Очікувані результати: На уроці учні:

 • оцінюють на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку;

 • висловлюють судження щодо залежності між використанням речовин (води) та їх властивостей (взаємодія з солями);

 • усвідомлюють способи усунення жорсткості (твердості) води.

Компетентності: спілкування державною мовою (використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття; формулювати відповідь на поставлене запитання; обговорювати результати дослідження і робити висновки), основні компетентності у природничих науках і технологіях (формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру), інформаційно-цифрова компетентність (використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання).

Наскрізні змістові лінії: громадянська відповідальність (учні ознайомлюються зі здобутками вітчизняних учених та їхньою громадянською позицією, оцінюють розвиток вітчизняного виробництва на основі досягнень хімічної науки), здоров’я і безпека (учень беззастережно дотримується правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами в побуті й довкіллі; обізнаний із заходами безпеки під час марковання небезпечних речовин; усвідомлює залежність здоров’я від чистоти води), підприємливість і фінансова грамотність (націлює учнів на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у ситуаціях вибору і прийняття рішень).

Матеріали та обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, підручник, схема «Морський бій» на дошці (використання мультимедійних пристроїв), робочі зошити, ручки, щоденники.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап уроку

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку, відсутніх. Налаштування на роботу.

 1. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Які речовини називаються солями?

2. Чим відрізняються кислі солі від середніх?

3. Як дисоціюють кислі солі?

4. Які хімічні властивості характерні для середніх солей?

5. Які хімічні властивості характерні для кислих солей?

6. Чим зумовлене використання солей?

7. Які природні карбонати ви знаєте?

Гра «Морський бій»


1

2

3

4

5

А

CuSO4

NaHS

BaCl2

MgBr2

CuF2

Б

FeCl2

Fe(HSO4)2

Al(NO3)3

Mg(HS)2

Na2CO3

В

Mg(NO3)2

NaI

KHSO4

FeCl3

Cu(HS)2

Г

2НРО4

CrCl3

KBr

КНСO3

BaSO3

Д

CaSO4

Ca(H2PO4)2

CuHS

СаНРО4

K2S

Е

AlCl3

Ba(NO3)2

Cr(NO3)3

Al(NO2)3

NаН2РО4

Ж

LiF

Fe(HSO4)3

Ca(HCO3)2

Fe2(HPO4)3

CuSO3
 1. Мотивація навчальної діяльності

Ми з вами вже розглянули солі. І ми знаємо, що більшість солей розчинні у воді. І якщо вони розчинні у воді, то чому на стінках чайника утворюється накип? Сьогодні ми знайдемо відповідь на це запитання. Тема нашого уроку «Поняття про жорсткість води та способи її усунення». Які завдання стоять перед нами?

 1. Повідомлення теми, мети уроку

Вчитель оголошує тему уроку, записує на дошці; разом з учнями формулюють мету уроку.

 1. Вивчення нового матеріалу

 1. Поняття про жорсткість (твердість) води.

Твердість води - це сукупність її властивостей, зумовлених деякими катіонами металічних елементів, що містяться в ній. У

Під впливом природних факторів (вуглекислого газу та води) відбувається поступове руйнування гірських порід, що призводить до утворення печер, сталактитів та сталагмітів, розмивання берегів та схилів. Ґрунтові води, що містять розчинний карбон(IV) оксид, проходячи крізь шар вапняків (СаСО3), доломіту (MgCO3 ∙ СаСО3), розчиняють карбонати, перетворюють їх на розчинні у воді гідрогенкарбонати і виносять їх в струмки, річки, озера та моря. Тому природна вода завжди містить йони Кальцію та Магнію.

СаСО3↓+ СО2 ↑ + Н2О = Са(НСО3)2

СаСО3↓+ СО2 ↑ + Н2О = Са2+ + 2НСО32-

MgСО3↓+ СО2 ↑ + Н2О = Mg(НСО3)2

MgСО3↓+ СО2 ↑ + Н2О = Mg2+ + 2НСО32-

Оскільки карбонатна кислота дуже слабкий електроліт, дисоціація гідрогенкарбонат - йону далі не відбувається.

Вода, що містить йони Кальцію Са2+ та Магнія Mg2+ називається жорсткою (твердою). Прикладом такої води є морська та джерельна вода. Якщо у воді не міститься цих йонів, або їх мало, то це - м’яка вода. Прикладом є дощова вода.

2. Типи жорсткості води.

В залежності від того, які сполуки Кальцію чи Магнію знаходяться у природній воді, виділяють три види жорсткості (твердості) води: карбонатну або тимчасову, некарбонатну або постійну, загальну ( уявляє собою суму карбонатної та некарбонатної жорсткості).

За ступенем жорсткості воду поділяють на: дуже м’яку (менше 1,5 ммоль/л), м’яку (1,5-4,0 ммоль/л), середньої жорсткості (4,0-8,0 ммоль/л), жорсткостку (8,0-12,0 ммоль/л) та дуже жорсткостку (більше 12,0 ммоль/л).

В основу класифікації жорсткості води покладено, які саме розчинні солі Кальцію чи Магнію містяться у воді.


VІ. Узагальнення вивченого матеріалу

Перегляд відеоматеріалів:

Тестові смужки на жорсткість води (твердість води): https://youtu.be/cHydWcS8ong

 1. Підсумок урокуVIIІ. Домашнє завдання

(8 балів)

(4 бали) За допомогою інтернет-ресурсів знайдіть мапу України, на якій позначено регіони з різною твердістю води. Проаналізуйте й поясніть, чим, на вашу думку, зумовлено відмінності в різних регіонах.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили