Планування (Хімія, 7 кл)

Хімія

Для кого: 7 Клас

31.08.2020

445

26

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план відповідає чинній програмі, містить наскрізні лінії, колонки "Інклюзія" (очікувані результати дітей з особливими освітніми потребами) та "Демонстрації. Лабораторні досліди". Підходить для викладання парами.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6

Календарно-тематичний план з хімії

7 клас

(всього 51 години, 1,5 години на тиждень, 4 години — резерв)

уро-ку

Дата

Тема уроку

Демонстрації *.

Лабораторні досліди

Інклюзія

Примітки

Вступ (4 год)

1

Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

Демонстрації:

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідроген карбонату) з розчином оцтової кислоти.

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах

2

Короткі відомості з історії хімії

Демонстрації цікавих дослідів:

Золотий дощ, фараонова змія, вулкан, тайнопис невидимими чорнилами тощо

3

Робота в хімічній лабораторії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Демонстрації:

Лабораторний штатив, лабораторний посуд, нагрівальні прилади. Прийоми поводження з обладнанням та реактивами

4

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівальними приладами. Будова полум’я

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин.

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 год)

5

Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

6

Чисті речовини і суміші

7

Методи розділення сумішей

Демонстрації:

Методи розділення сумішей (фільтрування, розділення магнітом, відстоювання, випарювання, дистиляція)

8

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

9

Атоми. Молекули

Демонстрації:

Моделі атомів, молекул та кристалічних ґраток

10

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Демонстрація:

3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

11

Хімічні формули речовин

Демонстрація: кулестрижневі моделі молекул

12

Маса атома. Відносна атомна маса

13

Контроль знань

14

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

15

Масова частка елемента в складній речовині

16

Розв’язування задач

17

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали

Демонстрації:

4. Зразки металів і неметалів.

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

18

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

19

Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

20

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. Хімічні властивості речовин

Демонстрації 5–9: Хімічні реакції, що супроводжуються: а) виділенням газу; б) випаданням осаду; в) зміною забарвлення; г) появою запаху; д) тепловим ефектом.

Лабораторний дослід № 3. Проведення хімічних реакцій

21

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

22

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

23

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття»

24

Узагальнення знань. Презентація навчальних проектів

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

Тема 2. Кисень (14 год)

25

Оксиген. Кисень та озон. Склад повітря

26

Кисень. Фізичні властивості кисню. Поширеність у природі. Поняття про оксиди

27

Закон збереження маси речовин. Закон як форма наукових знань

28

Хімічні рівняння

29

Добування кисню. Поняття про каталізатор. Реакції розкладу

Демонстрації:

10. Добування кисню з гідроген пероксиду.

11. Збирання кисню витісненням води та повітря.

12. Доведення наявності кисню

30

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

31

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

Демонстрація:

13. Спалювання простих і складних речовин

32

Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення та припинення горіння

33

Хімічні рівняння

34

Застосування кисню

35

Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль кисню

36

Узагальнення знань з теми «Кисень». Презентація навчальних проектів

37

Узагальнення знань про кисень та його властивості

38

Контроль знань з теми «Кисень»

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

Поняття про каталізатор.

Тема 3. Вода (10 год)

39

Вода, її фізичні властивості. Вода в природі

Узагальнити знання учнів про воду та її фізичні властивості; виявити взаємозв’язок між фізичними властивостями води та її значенням для природних явищ

40

Розчини. Кількісний склад. Масова частка розчиненої речовини

Сформувати поняття про розчини; ознайомити з кількісним вираженням складу розчину; сформувати поняття масової частки розчиненої речовини

41

Розв’язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини

Закріпити поняття про розчини та про кількісне вираження його складу; сформувати вміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини за відомою масовою часткою, масу води та масу розчину; розвивати вміння аналізувати умови задачі та визначати раціональні шляхи розв‘язування

42

Приготування розчинів. Розв’язання задач з використанням масової частки розчиненої речовини

Сформувати уявлення про способи приготування розчинів; сформувати вміння обчислювати масу розчиненої речовини та масу води для приготування розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини; закріпити вміння розв’язувати задачі з використанням понять «масова частка розчиненої речовини», «маса розчину», «маса розчинника», «маса розчиненої речовини», сформувати вміння розв’язувати задачі на розбавлення розчинів

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислотні та основні оксиди та їхні гідрати

Сформувати уявлення про гідрати оксидів та способи їхнього утворення взаємодією відповідних оксидів з водою; сформувати поняття про кислоти й основи; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі взаємодії оксидів з водою

44

Виявлення кислот та основ у розчинах

Закріпити уявлення про гідрати оксидів та способи їх утворення взаємодією відповідних оксидів з водою; закріпити поняття про кислоти й основи; закріпити навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі взаємодії оксидів із водою; сформувати поняття про індикатори, сформувати навички виявляти кислоти та луги в розчинах

45

Значення води і водних розчинів у природі. Проблема чистої води

Сформувати уявлення про значення води і водних ресурсів для живих організмів, біосфери Землі та для діяльності людства; виявити шляхи забруднення водних ресурсів, шляхи попередження їх від забруднення та шляхи очищення води; формувати поняття про раціональне природокористування

46

Узагальнення знань з теми «Вода»

Повторити й узагальнити знання з теми «Вода»; актуалізувати знання про основні ознаки розчинів; закріпити вміння розв’язувати задачі з використанням поняття про масову частку розчиненої речовини; розвивати вміння знаходити логічні зв’язки між поняттями

47

Узагальнення знань з теми «Вода». Презентація проектів

Узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу; виявити недоробки в засвоєнні навчального матеріалу; розширення знань та уявлень з вивченої теми

48

Контроль знань з теми «Вода»

Визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Вода»

49

Екскурсії: хімічна лабораторія

50–51

Екскурсії: пожежне депо

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.