Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

План-конспект уроку "Сумісність та співробітництво, їх значення для формування оптимального психологічного клімату в колективі"

Психологія

Для кого: 10 Клас

07.03.2020

721

11

0

Опис документу:
Даний матеріал використовується під час вивчення теми програми: "Особистість в трудовому колективі" на спецпредметі "Психологія роботи з людьми" . Розглянуто взаємодію людини з групою, вплив міжособистісних стосунків на соціально-психологічний клімат колективу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розробка відкритого уроку на тему:

Сумісність та співробітництво, їх значення для формування оптимального психологічного клімату в колективі.

Тема програми: Особистість в трудовому колективі

Предмет: Психологія роботи з людьми

Викладач спецдисциплін
Лісова Ольга Олександрівна

Тема уроку:Сумісність та співробітництво, їх значення для формування оптимального психологічного клімату в колективі.

Мета:

   • вивчити поняття «Сумісність» та «співробітництво»; «оптимальний психологічний клімат в колективі»;навчити визначати психологічний клімат в колективі;

  • розвивати навички визначення емоційного стану іншої людини;

  • виховувати культуру прояву своїх почуттів.

Обладнання: зошити, ручки, тестовий матеріал,.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

На минулому уроці ми розглядали з вами що відносини в колективі виникають між людьми як носіями певних соціальних ролей.

Колектив буде повноцінно функціонувати при повному розподілі і сумлінному виконанні перерахованих ролей.

Ролі, пов'язані з міжособистісними відносинами в колективі Ви повинні були підготувати означення для соціальних ролей: координатор, контролер, помічник, виконавець, ентузіаст і т.д. Перевіримо, як ви впорались із завданням.

ІІІ Актуалізація опорних знань учнів

Мотивація учнів

Перегляд мультфільму «Лебідь, Рак і Щука»

 1. Чого не вистачає в даному колективі? (співробітництва)

 2. Чи можливе добросовісне виконання своїх обов’язків в такому трудовому колективі?

ІV.Повідомлення теми та мети уроку.

Отже тема нашого уроку:

Перегляд презентації

Все наше свідоме життя так чи інакше проходить у стосунках з іншими людьми.Давно помічено, що людина в колективі поводиться не так, як на самоті.

Група або колектив впливає на особу в більшості випадків позитивно. В умовах групи підвищується витривалість до больових відчуттів, знижується чутливість до шумів приблизно на 30%. У групі виявляються такі соціально-психологічні явища, як наслідування, навіювання, "психологічне зараження", спільні групові емоції.

Психологічний клімат - емоційний настрій колективу, який відображає стосунки, що склалися між його членами.

На соціально-психологічний клімат великий вплив мають міжособистісні стосунки, суб'єктивний характер яких виявляється у сумісності людей.

Сумісність — це оптимальне поєднання якостей окремих людей у процесі взаємодії, що сприяє успішному виконанню спільної діяльності.

У психології виділяють такі види сумісності: функціональну, фізичну, психофізіологічну, соціально-психологічну і психологічну сумісність.

Гармонійне поєднання фізичних якостей людей, що виконують певну спільну діяльність, свідчить про фізичну сумісність.

Запорукою психофізіологічної сумісності є властивості нервової системи, а також особливості аналізаторних систем.

Основою соціально-психологічної сумісності є взаємини людей з такими особистісними властивостями, які сприяють успішному виконанню соціальних ролей.

Психологічна сумісність передбачає спільність поглядів, переконань, цінностей, ставлень.

Поняття психологічний клімат розглядається звичайно в зв'язку з психологічною сумісністю. Високий рівень сумісності є найважливішим чинником, надає сприятливий вплив на соціально-психологічний клімат колективу. Отже, можна сказати що психологічний клімат– це коли складається в групі моральна (Емоційна) атмосфера, комфортна або дискомфортна для членів групи. Значну роль відіграють вікові та статеві відмінності. Особливості чоловічої та жіночої психології накладають свій відбиток на характер внутрішньогрупових взаємин. Жіночі колективи більш динамічні і адаптивні до мінливих зовнішніх умов. Вони більш емоційні, у них частіше виникає рольові конфлікти, суперництво. Чоловічі групи більш жорсткі, раціональні, ригідні (Інертні), мають тенденцію до ділових конфліктів, конкуренції. Тому поєднання чоловіків і жінок у колективі часто є сприятливим фактором для розвитку групи і гарного психологічного клімату.

ЩЕ доведено, що найбільш успішно можуть взаємодіяти двоє людей з різним темпераментом (холерик і флегматик, сангвінік і меланхолік), гірше - люди з однаковими темпераментами (два холерики, два меланхоліки). Разом з тим, як уже зазначалося, до роботи, що вимагаєрухливоїнервовоїсистемивідусіхїїучасників, протилежнітемпераментинепридатні.

Наявність високої психологічної сумісності колективу сприяє кращій співпраці, а в результаті - високій ефективності праці.

Отже, Соціально Психологічний Клімат, як результат міжособистісних стосунків виявляється у формуванні спільної думки, оцінки людей і подій, дій і настроїв, ставлення до праці.

Механізм групоутворення

Міжособистісні стосунки - це суб'єктивні зв'язки і ставлення, які існують між людьми в соціальних групах. Групою називають спільність людей, об'єднанихчисленними та різноманітнимибільш-меншстійкимизв'язками. 

При комплектуванні будь-якої групи необхідно враховувати не тільки індивідуально-психологічні якості людини, а й можливі результати спільної діяльності, зумовлені процеси з'єднання цих людей. Рівень психологічної сумісності визначається як подібністю яких-небудь одних якостей членів колективу, так і відмінністю інших. Будь-яка група не є проста сума вхідних до неї індивідів. Принцип інтегративності передбачає розглядати групу як єдиний нерозривно пов'язаний організм.

Взаємодія людини з групою може мати характер злиття, або конфлікту.

Вплив групи на людину

o У групі людина отримує певну вагу (позицію).

o Людина починає ідентифікувати себе з групою, що призводить до змін у самосприйнятті і в усвідомленні свого місця у світі та свого призначення

o Співпраця з групою генерує такі ідеї, судження і пропозиції у людини під впливом сумісного вирішення проблем, які недоступні при самостійній роботі

o У групі людина більше схильна до сприйняття ризику та прийняття ризикованих рішень, поведінка людини стає більш активною

Конфліктвизначають як відсутністьзгодиміждвома (чибільше) сторонами – особами, групами,колективами.

Міжособистісний конфлікт спричиняється ситуацією, в якій співробітники прагнуть до несумісних цілей або керуються несумісними цінностями чи нормами, намагаючись неодмінно реалізувати їх у спільній діяльності.

Співробітництво – спільне вирішення проблеми, відкритий пошук і вироблення рішення, що задовольняє інтереси всіх сторін.

Це найбільш ефективний, але одночасно і найбільш складний спосіб вирішення конфлікту. Його суть полягає в тому, що одна сторона сприймає іншу не як перешкоду в досягненні своєї мети, а як людину, з якою можна домовитись і загальними зусиллями вирішити розбіжності в інтересах, цілях і цінностях сторін. Стратегія вирішення конфлікту, у результаті якої один з учасників виграє, а другий програє, у випадку співробітництва змінюється на принципово іншу: в результаті вирішення суперечності виграють обидва. Стилю присутні визнання розбіжностей у думках і готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти вихід, прийнятний для всіх сторін. Аналіз розбіжностей, пошук і вироблення рішень ведуться спільно і відверто. Ініціатива і відповідальність за виконання спільних рішень розподіляються по взаємній згоді. Тактика співробітництва дає максимальний ефект і зберігає дружні відносини.

Отже, погодженість, сумісність, добре спілкування та співробітництво як фундамент вирішення будь-якого конфлікту. 

Практична вправа «Порятунок ведмедя»

Вправа дає учасникам можливість потренувати навички командної роботи, «приміряти» на себе різні командні ролі.

Опис процедури. Група ділиться на команди. Ведучий описує командам ситуацію і позначає проблему, яку треба розв'язати. «Якомусь зоопарку був потрібен ведмідь. Ведмедя відловили в сибірських лісах. Посадили в простору клітку і водним шляхом, спочатку по річці, потім по Північному морському шляху і каналах, доставили на місце призначення. В силу об'єктивних причин подорож зайняла кілька місяців. До прибуття ведмедя в зоопарку була підготовлена нова, ретельно обладнана, велика територія.Однак за час подорожі ведмідь так звик до своєї клітки, що, коли її поставили в цей новий вольєр, не захотів її покидати. Подальше перебування ведмедя в клітці загрожувало йому гіподинамією, ожирінням і т. д. Тому терміново були скликані незалежні групи експертів для вирішення проблеми». 

Після цього групи отримують інструкцію: «Ви - та сама група експертів. Протягом 20 хвилин вам необхідно, обговоривши проблему, розробити програму дій для співробітників зоопарку. За підсумками реалізації цієї програми ведмідь повинен добровільно, без психічних травм, залишити клітку і почати освоювати територію вольєра ». Через 20 хвилин групам пропонують представити підсумки роботи – оголосити програму дій.

Обговорення.

Що заважало виробленні загальногрупового рішення команди?

Що допомагало виробленні загальногупового рішення команди?

Чилегко було знайти спільне рішення?

На якому етапі і чому?

Самостійна робота

Тест Визначення психологічного клімату вашого колективу

Оцінити, як проявляються перераховані нижче властивості психологічного клімату  у вашій групі виставивши ту оцінку, яка, на Вашу думку, відповідає істині.

Шкала оцінювання властивостей психологічного клімату:

3 – властивість проявляється в групі завжди;

2 – властивість виявляється в більшості випадків;

1 – властивість виявляється нерідко;

0 – виявляються в однаковій мірі і та, й інша властивості.

 Властивості психологічного клімату (А)

Оцінка

Властивості психологічного клімату (В)

Оцінка

1. Переважає бадьорий, життєрадісний настрій

3 2 1 0

Переважає пригнічений, песимістичний настрій

1 2 3

2. Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

3 2 1 0

Конфліктність у відносинах, антипатії

1 2 3

3. У відносинах між угрупованнями всередині вашої групи є взаємна повага, розуміння

3 2 1 0

Угруповання конфліктують між собою

1 2 3

4. Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

3 2 1 0

Члени групи байдужі до більш тісного спілкування, проявляють негативне ставлення до спільної діяльності

1 2 3

5. Успіхи або невдачі товаришів викликають співпереживання, відверту співучасть усіх членів групи

3 2 1 0

Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими інших або викликають заздрість, злорадність

1 2 3

6. У групі з повагою ставляться до думок один одного

3 2 1 0

Кожний вважає свою думку головною і нетерпимий до думки товаришів

1 2 3

7. Досягнення і невдачі групи переживаються як власні

3 2 1 0

У важкі дні у групі панують розгубленість, сварки, взаємні звинувачення

1 2 3

8. У важкі для групи дні відбувається емоційне єднання, "один за всіх і всі за одного"

3 2 1 0

У важкі дні у групі панують розгубленість, сварки, взаємні звинувачення

1 2 3

9. Почуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво

3 2 1 0

До похвал і заохочень групи її члени ставляться з байдужістю

1 2 3

10. Група активна, повна енергії

3 2 1 0

Група інертна, пасивна

1 2 3

11. Доброзичливо та зі співучастю ставляться до новачків, допомагають їм освоїтися в колективі

3 2 1 0

Новачки почувають себе чужими, до них часто виявляють ворожість

1 2 3

12. У групі справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких, виступають на їх захист

3 2 1 0

Група помітно розділяється на "привілейованих" і "принижених", існує зневажливе ставлення до слабких

1 2 3

13. Спільні справи захоплюють усіх, є велике бажання працювати колективно

3 2 1 0

Групу неможливо "підняти" на спільну справу, кожний думає про власні інтереси

1 2 3

2. Визначити загальний рівень Вашої оцінки психологічного клімату (С), склавши оцінки лівої сторони від нуля – сума А, правої сторони – сума В та знайшовши різницю: С = А - В.

Якщо С дорівнює нулю або є величиною від’ємною, то можемо говорити про несприятливий психологічний клімат з погляду даного індивіда. Якщо С – величина додатна, то можемо говорити про сприятливий психологічний клімат.

V Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Мозковий штурм».

Спробуємо визначити, що таке «психологічний клімат в колективі». Спочатку зробимо таку міні-діагностику. Кожен із вас на аркуші паперу напише своє розуміння терміну.

Усі аркуші складають у коробочку, перемішують, витягують, читають та обговорюють.

 • Як ви думаєте чи може існувати трудовий колектив без конфліктів? Коли це можливо?

.VІ. Підсумок уроку.

Домашнє завдання:

   1. Вивчити конспект.

Підготувати повідомленняна тему: «Такт керівника і його роль в трудовому колективі».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Схожі матеріали