План-конспект уроку "Хімічні властивості бензену"

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 10 Клас

20.10.2021

65

3

0

Опис документу:

Інформаційна модель конспекту уроку за такою структурою:

Повтори. Зорієнтуйся. Вивчи. Відтвори. Запам'ятай. Досліджуй вдома.

Мета: повторити поняття ароматичні вуглеводні, особливості будови ароматичного зв’язку, фізичними властивості бензену; сформулювати хімічні властивості бензену, вміння записувати рівняння реакції та галузі його застосування.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

PowerPlusWaterMarkObject3

Урок 13

Тема. Хімічні властивості бензену.

Ментальна карта (інформаційна модель)

ІІ. ПОВТОРИ

Створення позитивного настрою

Порівнялись, підтягнулись,

Одне одному всміхнулись,

На урок старанність не забудьте взяти.

А тепер, шановні мої друзі,

Тихесенько присядьте.


Тест-контроль (самоперевірка, кожне питання 1,2 бали: усього 10 балів)

1Б, 2А, 3В, 4Б, 5Б і В, 6В, 7Б, 8В, 9Г, 10Б

ІІІ. ЗОРІЄНТУЙСЯ

Повідомлення

Хвилинка-цікавинка

 • Дослідження смолеподібної речовини, отриманої з тютюнового диму показали, що в ній містяться, крім нікотину, ароматичні вуглеводні типу бензпірен. Ці речовини мають сильні канцерогенні властивості. Курці частіше хворіють на рак губи, язика, гортані, стравоходу. Вони набагато частіше страждають стенокардією, інфарктом міокарда

 • Бамбукова пальма дуже добре очищає повітря в приміщеннях. Доведено, що ця рослина допомагає позбутися токсичних сполук, як-от: бензол, трихлоретилен й інших забруднювальних речовин.

 • Спатифіллум - це рослина, яка не потребує особливого догляду і може виводити токсини, як-от: ацетон, етилацетат, амоній бензол, метиловий спирт, ксилен, формальдегід, трихлоретиленЕпіграф уроку

«Запитуйте і відповідайте - це девіз пізнання і навчання»

Гіппократ

ІV. ВИВЧИ

Тема уроку.

Хімічні властивості бензену

План (завдання)

1. Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів на прикладі бензолу:

А) Горіння

Б) Заміщення: галогенування, нітрування

В) Приєднання: гідрування, хлорування

2. Застосування бензену

Компетентності учнів (мета)

Я ЗНАТИМУ (Пригадайте) Поняття алкани, алкени, алкіни, арени

Я ВМІТИМУ (Створіть) Розрізняти вуглеводні за їхніми властивостями. Складати найпростіші рівняння реакції

Я МОГТИМУ (Пам‘ятайте) Номенклатуру вуглеводнів, гомологічні ряди, явище ізомерії, реакцію повного окиснення

Інструкції З БЖД

Вдихання парів бензену викликає головну біль, запаморочення. Подразнює слизові оболонки

V. ВІДТВОРИ

Ланцюжок перетворень

Здійснити перетворення, назвати речовини:

СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5 Сl →С4Н10

С6Н6Фізкульт-хвилинка

Що, стомилися? Тож хвилинку відведемо для відпочинку. Встаньте.

Широко руки хімія простягає ( руки в сторони).

В усі сфери життя заглядає (колові рухи руками):

-          У медицину – раз (присідання)4

-          У побут – два( присідання);

-          У господарство – три (присідання).

Вправи знову почали.

Будівельник, енергетик, металург(почергове відведення прямих рук назад)-

Усі без неї як без рук ( руки в сторони).

Уперед крокує наука ця (крокувати на місці)

Їй не бачити кінця(крокування на місці)

Продовжимо ми працювати,

Щоб науку цю вивчати( учні сідають за парти).

VI. ЗАПАМ‘ЯТАЙ

Хімічний тренажер (2 варіанти, розв‘яжи задачу)

 1. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, густина його за воднем становить 39. Масова частка Карбону в сполуці 92,3%

Дано:

DН2 хНy) = 39 1) М(СхНy) = DН2∙М(Н2) = 39∙2 = 78г/моль

ω (С) = 92,3% 2) ω (Н) = 100% - 92,3% = 7,7%

3) Найпростіша формула:

СхНy - ? 92,3 7,7

Х : У = –––– : ––––– = 7,7 : 7,7 = 1:1

12 1


Найпростіша формула: СН

М(СН) = 13г/моль

78:13 = 6

Шукана формула: С6Н6 – бензен

 1. Масова частка Карбону в молекулі вуглеводню 85,7%. Густина речовини за повітрям – 1,45. Визначте молекулярну формулу сполуки.

Дано:

Dпов хНy) = 1,45 1) М(СхНy) = Dпов∙М(пов) = 1,45 ∙29 = 42 г/моль

ω (С) = 85,7% 2) ω (Н) = 100% - 85,7 % = 14,3%

3) Найпростіша формула:

СхНy - ? 85,7 14,3

Х : У = –––– : ––––– = 7,14 : 14,3 = 1:2

12 1


Найпростіша формула: СН2

М(СН2) = 14г/моль

42:14 = 3

Шукана формула: С3Н6 – бензен


VII. ДОСЛІДЖУЙ ВДОМА

Повторіть, опрацюй конспект


VIII. Підсумок урокуТест – контроль (1,2 б)

 1. Серед наведених реакцій вкажіть реакцію гідрування:

А) С3Н6 + НСl → ; В) С3Н6 + Н2О→;

Б) С3Н6 + Н2 → ; Г) С3Н6 + Br2 → .

2. Серед наведених реакцій вкажіть реакцію галогенування:

А) СН2 ═ СН2 + Cl2 → ; В) СН2 ═ СН2 + НСl → ;

Б) СН2 ═ СН2 + О2 → ; Г) СН2 ═ СН2 + Н2 → .

3. Серед наведених реакцій вкажіть реакцію гідрогенгалогенування:

А) СН4 + Cl2 → ; В) СН ≡ СН + НСl → ;

Б) С2Н2 + О2 → ; Г) ) С2Н2 + Н2 →.

4.Які з наведених речовин знебарвлюють бромну воду:

А) СН3 ─ СН2 ─СН3; В) СН ≡ СН; Д) ) СН3 ─ С ═СН2 ;

СН3


Б ) СН3 ─ СН ═ СН2; Г) СН3 ─ СН ─ СН3 ; Е) Н2С СН2

СН3 Н2С СН2

5. Якими речовинами можна скористатися, щоб виявити сполуки з кратними (подвійними та потрійними) зв’язками:

А) Н2; Б) Br2; В) КМпО4; Г) НСl .

6. Вкажіть тип реакції, спільний для насичених і ненасичених вуглеводнів:

А) приєднання; Б) заміщення; В) горіння; Г) обміну.

7. Які особливості будови зумовлюють характерні властивості етилену:

А) простий (ординарний) зв’язок; В) потрійний зв’язок;

Б) подвійний зв’язок; Г) два подвійні зв’язки.

8. Які особливості будови зумовлюють характерні властивості ацетилену:

А) простий (ординарний) зв’язок; В) потрійний зв’язок;

Б) подвійний зв’язок; Г) два подвійні зв’язки.

9. Виберіть правильне твердження: етилен можна одержати під час…

А) взаємодії етану з хлором; Б) взаємодії ацетилену з хлороводнем; В) дегідрування етану; Г) дегідратації етилового спирту(відщеплення Н2О).

10.Виберіть правильне твердження: ацетилен можна одержати під час…

А) дегідрування пропану; Б) термічного розкладу метану;

В) дегідрування етану; Г) дегідратації етилового спирту (відщеплення Н2О).


Здійснити перетворення, назвати речовини:

СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 → С2Н5 Сl →С4Н10

С6Н6


Хімічний тренажер (2 варіанти, розв‘яжи задачу)

1. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, густина його за воднем становить 39. Масова частка Карбону в сполуці 92,3%


2. Масова частка Карбону в молекулі вуглеводню 85,7%. Густина речовини за повітрям – 1,45. Визначте молекулярну формулу сполуки.
Хімічні властивості вуглеводнів

Алкани СnН2n +2

Алкени СnН2n

Алкіни СnН2n ─2

Арени СnH2n-6, де n ≥ 6

 1. Горіння – повне окиснення (голубе полум‘я)

СН4 + 2О2 →СО2 + 2Н2О; ∆Н = 890 кДж/моль

2Н 6+ 7О2 → 4СО2 + 6Н2О; ∆Н < 0

 1. Термічний розклад

t›1000°C

а) СН4 → С + 2Н2

1500°C

б) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2

t

С2Н 6 → 2С + 3Н2

 1. Реакції заміщення – галогенування

світло

СН4 + Cl2CH3Cl + HCl

хлорметан

світло

CH3Cl + Cl2CH2Cl2+ HCl

дихлорметан

світло

CH2Cl2+ Cl2CHCl3+ HCl

трихлорметан (хлороформ)

CHCl3 + Cl2 CCl4+ HCl

терахлорметан – розчинник, протипожежний засіб, але не в закритих приміщення. Оскільки утворюється отруйний фосген СОСl2

Сумарне рівняння:світло

СН4 + 4Cl2CCl4+ 4HCl

світло

С2Н 6 + Cl2C2H5Cl + HCl

хлоретан - в медицині для швидкого охолодження шкіри і м’язів при вивихах і розтягненнях

Не дають характерних, якісних реакцій: не знебарвлює бромну воду і розчин перманганату калію

1) Горіння або повне окиснення (світле полум‘я)

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2О+Q

2) Часткове окиснення

КMnO4

С2Н4 + Н2О + О→ CH2CH2

| |

OH OH

2. Реакції приєднання

 1. Приєднання водню (гідрування, гідрогенізація)

К

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

етен етан

 1. Приєднання галогенів (галогенування)

СН2 = СН2+Br2

→ СН2Br–СН2Br

 1. Приєднання галогеноводнів (гідрогалогенування, гідроген галогенування)

СН2 = СН2 + НBr СН3–СН2Br

 1. Приєднання води (гідратація)

СН2 = СН22О→СН3–СН2ОН

3. Реакція полімеризації

n CH2= CH2 → (-CH2 - CH2-)n

етилен поліетилен

Якісна реакція на кратний зв’язок. Бурий колір брому знебарвлюється та розчин перманганату калію (КМnО4)

1) Горіння або повне окиснення (кіптяве полум‘я)

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2О +Q

2. Реакції приєднання

1.Приєднання водню (гідрування, гідрогенізація)

К

СН ≡ СН + Н2 → СН2 = СН2

ацетилен етен

К

СН ≡ СН + 2 Н2 → СН3 – СН3

ацетилен етан

2. Приєднання галогенів (галогенування)

СН ≡ СН + Br2→СН2Br = СН2Br

СН ≡ СН + 2Br2→СНBr2–СНBr2

3. Приєднання галогеноводнів (гідрогалогенування, гідроген галогенування)

СН ≡ СН + НBr → СН2 = СНBr

3. Реакція тримеризації3СН ≡ СН → (С6Н6)

І. Реакції окиснення:

1) Горіння.

6Н6 + 15О2 → 12СО2 + 6Н2О + Q

Горить бензен яскраво-червоним кіптявим полум’ям

ІІ. Реакції заміщення (подібно до насичених вуглеводнів)

1. Галогенування

FeCl3

С6Н6 + Вr2 → С6Н5Вr + НВr

T

2. Нітрування

H2SO4

С6Н6 + HNO3 → С6Н5NO2 + Н2O

t

ІІІ. Реакції приєднання (подібно до ненасичених вуглеводнів)

t, K

С6Н6 + 3Н2 → С6Н12

Ni циклогексан

світло

С6Н6 + 3Сl2 → С6Н6Cl6

гексахлорциклогексан

Незважаючи на високу ненасиченість молекули бензену (за складом), він не дає характерних, якісних реакцій для ненасичених вуглеводнів: не знебарвлює бромну воду і розчин перманганату калію.

Це пов'язано з собливою будовою молекули бензену


Застосування бензену та його похідних:

 1. Отрутохімікати

С6Cl6 - гексахлорбензен – протруюють насіння проти сажки (Активний компонент інсектициду "Ліндол" – гексахлорциклогесан (просилова назва гексахлоран) утворюється внаслідок приєднання хлору до бензену на сонячному світлі або під час опромінювання лампою з рефлекторною потужністю не менш 200 Вт. Ця сполука тривалий час застосовувалася для боротьби з бавовняним довгоносиком, але через високу токсичність використання її останнім часом скорочується)

Пестициди

(отрутохімікати – засоби боротьби із шкідниками)


Інсектициди

(із комахами)

Фунгіциди

(грибкові хвороби)

Гербіциди

(із бур’янами)


 1. Р озчинники

 2. Виготовлення вибухівки

 3. Добавка до пального
Міграція та біоконцентрація

пестицидів за харчовим ланцюгом5


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.