План-конспект Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості

Опис документу:
Здатність до креативності, творчості є однією з найбільш важливих умов для успішного самовираження особистості і її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі. тому специфіка уроків повинна базуватися на самостійній роботі здобувачів освіти. Причому широко проводиться як індивідуальна робота, так і групова інтерактивна діяльність. В процесі навчання з’являються завдання для самостійної самоосвітньої діяльності, які випробовують учнівські здібності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 клас

Дата __________________

Тема. Оксиген. Ки­сень. Склад його молеку­ли, фізичні властивості

Мета:

  • повторити класифікацію речовин; закріпити знання учнів про елементи метали і неметали та прості речовини на прикладі Оксигену й кисню; дати поняття про Оксиген – хімічний елемент і кисень – просту речовину; ознайомити учнів з поширенням кисню в природі, його фізіологічною дією;

  • розвивати вміння учнів самостійно здобувати знання, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;

  • виховувати творчу, допитливу особистість

Обладнання: періодична система хімічних елементів, модель молекули кисню, відеофрагмент "Фізичний стан молекули кисню"

Базові поняття та терміни: Оксиген, кисень, хімічний елемент, проста речовина

Тип уроку: комбінований

Форма роботи: колективно-групова

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка Д/З

2. Вправа «Ланцюжок запитань».

Дайте визначення понять: атом, молекула, хімічний елемент, коефіцієнт, індекс, хімічна формула, проста речовина, складна речовина

Атом -

Молекула -

Хімічний елемент -

Коефіцієнт -

Індекс -

Хімічна формула -

Проста речовина -

Складна речовина -

3. На які дві групи можна умовно поділити всі хімічні елементи?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Я скрізь навколо тебе є, бо Оксиген – ім’я моє. Я у деревах, у траві, в твоїх я жилах, у крові.

Оксиген — це дивовижний елемент. Він знаходиться навколо нас і в нас. Ми дійсно ходимо по Оксигену, дихаємо його сполукою, п’ємо оксигеновмісну сполуку — воду. Відомо, що людина кілька тижнів може прожити без їжі, кілька днів без води, а без дихання — кілька хвилин. Тому стає зрозумілим, що кисень — найважливіший продукт споживання.

Вивчення простих речовин ми розпочнемо з неметалічного елементу — Оксигену.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Компетентності учнів при вивчені нового матеріалу

Я знатиму

Що таке Оксиген і прості речовини: кисень, озон; поширення кисню у природі, вплив кисню на живий організм

Я вмітиму

Описувати фізичні властивості кисню

Я могтиму

Формувати уявлення про відмінності понять "хімічний елемент" і "проста речовина"

План

1. Історія відкриття кисню.

2. Поширеність у природі

3. Будова атома Оксигену, молекули кисню. Озон

4. Фізичні властивості кисню

5. Фізіологічна дія кисню

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Історія відкриття кисню.

Кисень відкрив у VIII столітті китайський учений Мао-Хоа. Він дослідив що у повітрі містяться два різних гази, один з яких має властивість підтримувати дихання і горіння. В Європі кисень відкрили через 1000 років майже одночасно два видатних хіміки другої половини XVIII століття - швед Карл Вільгельм Шеєле та англієць Джозеф Прістлі.

Вони відкрили новий газ – кисень, попри це і до кінця своїх років залишались ревними захисниками теорії флогістону, яка тривалий час гальмувала розвиток науки. Особливе значення в історії відкриття кисню мають праці А. Лавуазьє. Він (1775 р.) встановив, що кисень – складова частина повітря, створив кисневу теорію горіння (за 200 років вона не тільки не була спростована, а й отримала безліч підтверджень своєї правильності), яка прийшла на зміну теорії флогістону.

2. Поширеність Оксигену і кисню в природі.

Оксиген. Хімічний елемент Оксиген можна з повним правом назвати всюдисущим. Чому ж? Спробуємо розібратися. Якби ми вигукнули: «Оксиген!», ехо пішло б звідусіль: з – під землі, бо пісок, глина, багато гірських порід і мінералів містять Оксиген; з морів та річок, бо він входить до складу молекули води; з повітря ( чому?), бо 1/5 об’єму повітря – це проста речовина кисень, молекула якої утворена двома атомами Оксигену. Навіть у живих організмах багато Оксигену.

Кисень. Про роль кисню в природі написані тисячі книг. Усі живі організми дихають киснем і в безкисневій атмосфері просто не можливе життя. Лише деякі мікроорганізми – анаеробні бактерії, живуть без кисню. Без кисню неможливий процес горіння.

Запитання до учнів: Згадайте з уроків біології, природознавства, завдяки якому процесу кисень відновлюється в атмосфері? (процес фотосинтезу)

6 СО2 + 6 Н2О → С6Н12О6 + 6 О2

ХІМІЧНИЙ СЛОВНИК

3. Будова атома Оксигену, молекули кисню. Озон (І група)

1. Охарактеризуйте розташування Оксигену у періодичній системі.

ОПОРНА СХЕМА

Оксиген - хімічний елемент (І група)

Кисень - проста речовина (ІІ група)

1. Символ -

2. Назва, вимова у сполуках -

3. Аr(__) =

4. Будова атома

1) Порядковий номер -

2) Заряд ядра -

3) Кількість протонів -

4) Кількість електронів -

5) Кількість нейтронів -

6) Нуклонне число -

5. Група -

1) Підгрупа -

6. Яку валентність проявляє у хімічних сполуках? ________

7. Період -

1) Ряд -

2) Великий чи малий період -

1.Якісний склад кисню -

2.Кількісний склад, тобто позначення кисню -

3.Вимова

4.Мr (___) =

5.Графічна формула кисню -

6.Оксигенова сполука, яку ми п‘ємо -

2. Атом цього елементу може приєднувати 2 електрони і перетворюватися на простий йон із зарядом -2.

ОБРОБИ ІНФОРМАЦІЮ

З атомів Оксигену складається газ, який забезпечує життєдіяльність усіх живих організмів. Цей газ — кисень.

Існує ще одна проста речовина Оксигену — озон О3.

Що ви знаєте про озон із курсу природознавства та географії?

Озон — безбарвний, дуже токсичний газ із різким запахом. Він міститься у верхніх шарах атмосфери й захищає Землю від ультрафіолетових променів. Озон утворюється під час грози й обу­мовлює свіжий запах повітря після неї, а також при роботі ксе­роксів та принтерів.

4. Фізичні властивості кисню

Робота учнів за підручником.

Агрегатний стан -

Запах -

Смак -

Колір -

Температура перетворення кисню на рідину -

Температура перетворення кисню на тверді сині кристали -

Важчий чи легший за повітря –

Розчинність у воді -

ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

Рідкий кисень притягується магнітом, а твердий кисень або «кисневий лід», має більшу густину, ніж рідкий і тоне у ньому.

ТРЕНУАВЛЬНА ВПРАВА

Уривок з оповідання О. Бєляєва «Продавець повітря».

«... Ефір замерзає, перетворюючись на кристалічну масу. Каучукова трубка під дією рідкого повітря стає твердою і крихкою і може бути перетворена на шматки та порошок; живі квіти набувають вигляду порцелянових виробів, і фетрового капелюха можна розбити на шматки, як порцеляну».

Колективне обговорення.

Які властивості рідкого кисню описані в уривку оповідання?

ІНФОРМАЦІЙНА ХВИЛИНКА

Кисень для потреб хімічних виробництв зберігають стисненим у сталевих балонах пофарбованих у блакитний колір або у рідкому стані у посудинах Дюара.

Посудина Дюара дістала таку назву за ім’я дослідника, що її винайшов. Вона має подвійні стін­ки, між якими створено вакуум. Цим забезпечується низька пе­редача тепла у навколишнє середовище. У побуті такі посудини широко використовують як термоси.

Кисень важчий чи легший за повітря? (Важчий)

Mr(O2) = 32; Мr (повітря) = 29.

5. Фізіологічна дія кисню.

Чистим киснем людина дихати не може: він отруйний для організму В атмосферному повітрі кисню 21%. Якщо концентрація кисню в атмосфері Землі підвищиться до 30%, то всі процеси в живих організмах прискоряться, й організми почнуть швидко старіти. В разі дихання повітрям з підвищеною концентрацією кисню може виникнути стан ейфорії й так зване кисневе отруєння. З іншого боку, якщо рівень кисню в атмосфері впаде нижче 16%, людина почне задихатися.

VІ.Узагальнення та систематизація знань.

Хімічний диктант:

І. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1. Прості речовини поділяються на _____________ і ____________.

2. Ядро атома Оксигену містить 8 ______________ і 8 __________.

3. Кисень – проста речовина, утворена елементом _____________.

4. Оксиген утворює прості речовини: ______ і _________.

ІІ. Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо хибне.

1.Кисень – типовий метал _________.

2.Відносна молекулярна маса кисню – 16 ______________.

3.Хімічна формула кисню – О3 _______________.

ІІІ. Доповніть речення, вставивши слова «Оксиген», «кисень».

1.Найбільший вміст ____________ в гірських породах і мінералах.

2.У воді розчинений __________________.

3.В акваріумі риби дихають _______________, розчиненим у воді.

4.До складу молекули води входить .

Хвилинка – цікавинка:

- Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а жінки – 600 г

І. Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 16 (ст. 98), задача 127 (ст. 102)

ОПОРНА СХЕМА

Оксиген - хімічний елемент (І група)

8 О

15,999 Оксиген Кисень

Кисень - проста речовина (ІІ група)

1. Символ -

2. Назва, вимова у сполуках

3. Аr(__) =

4. Будова атома

1) Порядковий номер -

2) Заряд ядра -

3) Кількість протонів -

4) Кількість електронів -

5) Кількість нейтронів -

6) Нуклонне число -

5. Група -

1) Підгрупа -

6. Яку валентність проявляє у хімічних сполуках?

7. Період -

1) Ряд -

2) Великий чи малий період

1.Якісний склад кисню -

2.Кількісний склад, тобто позначення кисню -

3.Вимова

4.Мr (___) =

5.Графічна формула кисню -

6.Оксигенова сполука, яку ми п‘ємо -

1) 6СО2 + 6Н2О ↔ С6Н12О6 + 6О2; 2) С6Н12О6+ 6О2 ↔ 6СО2+ 6Н2О

4. Фізичні властивості кисню

Робота учнів за підручником.

Агрегатний стан -

Запах -

Смак -

Колір -

Температура перетворення кисню на рідину -

Температура перетворення кисню на тверді сині кристали -

Важчий чи легший за повітря –

Розчинність у воді -

ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА

  • Рідкий кисень притягується магнітом, а твердий кисень або «кисневий лід», має більшу густину, ніж рідкий і тоне у ньому.

  • Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а жінки – 600 г

Проста речовина Оксигену — озон

О3

Що ви знаєте про озон із курсу природознавства та географії?

Озон — безбарвний, дуже токсичний газ із різким запахом. Він міститься у верхніх шарах атмосфери й захищає Землю від ультрафіолетових променів. Озон утворюється під час грози й обу­мовлює свіжий запах повітря після неї, а також при роботі ксе­роксів та принтерів.

І. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним.

1. Матали і Неметали

2. Електронів і Протонів

3. Оксигеном

4. Кисень і Озон

ІІ. Поставте знак «+», якщо твердження правильне, і знак «-», якщо хибне.

1. -

2. -

3. -

ІІІ. Доповніть речення, вставивши слова «Оксиген», «кисень».

1. Оксигену

2. Кисень

3. Киснем

4. Оксиген

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
2
міс.
1
2
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!