Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

План-конспект "Йони. Йонний зв’язок, його утворення"

Хімія

Для кого: 8 Клас

20.10.2021

45

3

0

Опис документу:

Розділ теми. Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Цілі (мета) уроку.

Освітня компетентність. Розширити знання здобувачів освіти про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів; ознайомити з механізмом утворення йонного зв'язку.

Розвиваюча компетентність. Розвивати навички складання електронних формул речовин.

Виховна компетентність. Виховувати цілісне уявлення при поясненні природи речовин і суті хімічних явищ.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект


Йони. Йонний зв’язок, його утворення

Клас 8


Дата _______


Розділ теми. Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

Тема. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Цілі (мета) уроку.

Освітня компетентність. Розширити знання здобувачів освіти про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів; ознайомити з механізмом утворення йонного зв'язку.

Розвиваюча компетентність. Розвивати навички складання електронних формул речовин.

Виховна компетентність. Виховувати цілісне уявлення при поясненні природи речовин і суті хімічних явищ.

Компетентності учнів на уроці (цілі)

Я знатиму (освітня)

Пригадай. Поняття хімічний зв‘язок, типи хімічних зв‘язків, електронегативність

Я вмітиму (розвиваюча)

Створи. Вміння складати електронну конфігурацію атомів хімічних елементів

Я могтиму (виховна)

Пам‘ятай. Показувати залежність характеру хімічних зв’язків від електронегативності елементів, що утворюють йонну сполуку

Тип уроку - комбінований

Базові поняття та терміни: катіони та аніони (йонни)

СТРУКТУРА УРОКУ (модулі або блоки уроку)

Технологічна картка

Фази уроку

Етапи уроку

Методи та форми

Зміст

Актуалізація (передбачення, виклик)

1. Стимулювання навчальної діяльності

Привітання, організація, мотивація діяльності, слово вчителя

Рефлексія

Встали рівно, підтягнулись, один-одному всміхнулись, за старанність не забули, а тепер тихесенько присіли

2. Актуалізація опорних знань учнів (повтори або знання)

Колективна +

Індивідуальна +

Групова +

Парна

Хімічна розминка етодика критичного мислення) 4 б

Діаграма Ейлера-Венна

8. Хімічний тренажер (задача)


3. Мотивація навчальної діяльності (зорієнтуйся або розуміння)

Епіграф

«Якби я захотів читати, не знаючи літер, це було б безглуздям. Так само, якби я хотів аналізувати явища природи, не маючи ніякого уявлення про будову речовини, це було б таким самим безглуздям»

М.В.Ломоносов

Колективна +

Індивідуальна +

Групова +

Парна +

Методичні прийоми

Гра «Розсипані йони» (учні діляться на три групи, кожна група дістає картки із зображеними йонами, учні складають сполуки і записують формули та називають їх; записи роблять у вигляді таблиці, тобто складають інформаційну модель) (2 бали)

І група хіміки вибирають нітрати, сульфати

ІІ група дослідники карбонати, основи

ІІІ група фізики бінарні сполуки)

Вивчення нового матеріалу (побудова знань, конструювання)

4. Побудова знань (Повідомлення теми, мети і завдань уроку "вивчи" або застосуй)

Колективна

Індивідуальна +

Групова

Парна

Мікроцілі (оголошення компетентностей учнів (я знаю, я вмію, я можу))

Йони. Йонний зв’язок, його утворення

План

Інтерактивна вправа Кроссенс - асоціативний ланцюг, замкнений в стандартне поле з дев’яти квадратиків. Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок (відгадати тему уроку)

Пам‘ятка «Електронегативність атомів», інфографіка «Будова атома», «Будова речовин»

5. Первинне усвідомлення навчального матеріалу (аналіз)

Колективна +

Індивідуальна+

Групова +

Парна _____________________

Робота з підручником

Пізнавальна хвилинка

Прийом Інсерт (§. 13 і 14)

+ (знаю)

-

! (нове)

? (хочу дізнатися)

Методичний прийом - опиши та створи хімічний словник у вигляді карти пам‘яті (схематична діаграма)

Пізнавальна хвилинка (проблемні питання)

І група (хіміки). Дають поняття йонни, наводять приклади йонних речовин.

Проблемне питання «Чому жодна сполука двох неметалічних елементів не містить йонів»

ІІ група (дослідники). Записують механізм утворення йонної речовини натрій хлориду. Проблемне питання «Чому йонний зв’язок є крайнім випадком ковалентного полярного зв’язку

III група (фізики). Будова йонних речовин, формулюють фізичні властивості йонних речовин. Проблемне питання «Чи проводять йонні речовини електричний струм?»

6. Сприйняття та осмислення зв‘язків і співвідношення в об‘єктах вивчення (синтез)

Колективна +

Індивідуальна +

Групова

Парна

Пізнавальна хвилинка

Тренувальні вправи

http://LearningApps.org/watch?v=pz27imjat16

Консолідація (рефлексія, закріплення)

7. Систематизація знань та узагальнення вивченого (оцінка)

Колективна+

Індивідуальна +

Групова +

Парна +

Запам‘ятай

Хімічний словник у вигляді схематичної діаграми

Інтерактивні вправи

Хімічний тренажер (робота з підручником)

Вправа 82. 85, 87 (ст. 72), 93, 94 (ст. 78)

8. Підведення підсумків уроку

Оцінювання учнів

Прийом «Підіб’ємо підсумки»

Я знаю ....

Я розумію ....

Я застосовую....

Я аналізую, я синтезую...

Я оцінюю...

9. Інформація про домашнє завдання (досліджуй вдома)


Опрацювати §. 13 і 14 Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2016 ст.66-78

Задача 97 (ст. 78)

10. Рефлексія

Колективна________________

Індивідуальна_______________

Групова____________________

Парна _____________________

Анкета-рефлексіяХІД УРОКУ

Обладнання: повідомлення «Пізнавальна хвилинка; інфографіка: «Будова речовин», «Будова атома», картки із зображеними йонами та інформаційна модель до гри «Розсипані атоми»; питання до хімічної розминки; таблиця до прийому Інсерт; схематична діаграма карти пам‘яті до хімічного словника»; кроссенс; таблиця електронегативності атомів; вода, кухонна сіль, стаканчик, тестер, стікери

Ментальна карта (інформаційна модель)

ІІ.  ПОВТОРИ (ЗНАННЯ)

Мікроцілі: пригадати поняття хімічний елемент, електронегативність, будову атома, розподіл електронів по орбіталях

Завдання

Форма роботи

Х імічна розминка (технологія критичного мислення) 4 бали

Діаграма Ейлера-Венна

З метою забезпечення внутрішньопредметної інтеграції учням пропонується порівняти будову речовин з точки зору фізики та хімії, а дослідники узагальнюють варіанти розгляду речовин згідно їхньої будови

Питання для хіміків

1. Хімічний елемент - це ...

2. Відносна атомна маса - це ...

3. Символи хімічних елементів розміщенні у ....

4. Металічні хімічні елементи утворюють прості речовини...., неметалічні хімічні елементи утворюють прості речовини - ...

5. Як називаються електрони, що утворюють зв‘язки між атомами? (валентні електорни)

6. Спільна електронна пара, притягання різноїменних зарядів, поляризований атом Гідрогену, атом металів - це

7. Взаємодія простих речовин між собою утворюють

8. Хімічний тренажер . Атом елемента має на чотири електрони більше, ніж йон Натрію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Питання для фізиків

1. З яких частинок складаються речовини?

2.Найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини називається (атом)

3. Електрони - це (стабільно негативна частинка, що рухається навколо ядра, порядковий номер ХЕ).

4. Як називаються прості речовини, що утворюють атоми?

5.Умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента в хімічних сполуках відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків називається (електронегативністю)

6. Хімічні зв’язки виникають внаслідок:

(електростатичної взаємодії „+” заряджених ядер і „-” заряджених електронів)

7. Відносна молекулярна маса речовини називається.

8. Хімічний тренажер. Атом елемента має на два електрони більше, ніж йон Літію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Питання для дослідників

1. Будь-який вид матерії, що має власну масу, наприклад, елементарні частинки називається (речовиною)

2. Охаракеризувати будову атома

3. Природна класифікація атомів - це ...

4. Метали - ..., Неметали - це ...

5.Взаємодія між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом у певній будові називається ... .

6. Перерахувати типи хімічних зв‘язків

7. Речовини, які складаються з двох або більше атомів називаються ...

8.1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f14 і т.д. - це ... .

Колективна, групова


ІІІ. ЗОРІЄНТУЙСЯ (РОЗУМІННЯ) Епіграф уроку

«Якби я захотів читати, не знаючи літер, це було б безглуздям. Так само, якби я хотів аналізувати явища природи, не маючи ніякого уявлення про будову речовини, це було б таким самим безглуздям»

М.В.Ломоносов

Мікроцілі: розвивати хімічну мову; вміння записувати формульні одиниці складових речовини

Гра «Розсипані йони» (учні діляться на три групи, кожна група дістає картки із зображеними йонами, учні складають сполуки і записують формули та називають їх; записи роблять у вигляді таблиці, тобто складають інформаційну модель) (2 бали)

І група хіміки вибирають нітрати, сульфати

ІІ група дослідники карбонати, основи

ІІІ група фізики бінарні сполуки

Форма роботи

Групова, колективна, індивідуальна, парна

Формульна одиниця катіона

Формула, назва

Формульна одиниця аніона

?

Нітрати, сульфати (хіміки)

?

?

Карбонати, основи (дослідники)

?

?

Бінарні сполуки (фізики)

?


Групова (2 варіанти), парна (самоперевірка)


ІV. ВИВЧИ

(ЗАСТОСУВАННЯ)

Тема уроку.

Йони. Йонний зв’язок, його утворення

План (завдання)

План

1.Поняття йонни. Формульна одиниця сполук.

2.Природа утворення йонного зв‘язку.

3.Фізичні властивості речовин йонної будови


Компетентності учнів (мета)

Я ЗНАТИМУ (Пригадай)

Я ВМІТИМУ (Створи)

Я МОГТИМУ (Пам‘ятай)

Інструкції З БЖД папка

Інтерактивна вправа Кроссенс - асоціативний ланцюг, замкнений в стандартне поле з дев’яти квадратиків. Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок (відгадати тему уроку)

Пам‘ятка «Електронегативність атомів», інфографіка «Будова атома», «Будова речовин»

V. ВІДТВОРИ (АНАЛІЗ) (Фізкульт-хвилинка)

Мікроцілі: сформувати поняття йонни, фізичні властивості йонних сполук, механізм утворення йонного зв‘язку

Завдання

Форма роботи

Робота з підручником

Пізнавальна хвилинка

Прийом Інсерт (§. 13 і 14)

+ (знаю)

-

! (нове)

? (хочу дізнатися)

Методичний прийом - опиши та створи хімічний словник у вигляді карти пам‘яті (схематична діаграма) (6 балів)

Пізнавальна хвилинка (проблемні питання)

І група (хіміки). Дають поняття йонни, наводять приклади йонних речовин.

Проблемне питання «Чому жодна сполука двох неметалічних елементів не містить йонів»

ІІ група (дослідники). Записують механізм утворення йонної речовини натрій хлориду. Проблемне питання «Чому йонний зв’язок є крайнім випадком ковалентного полярного зв’язку

III група (фізики). Будова йонних речовин, формулюють фізичні властивості йонних речовин. Проблемне питання «Чи проводять йонні речовини електричний струм?»

Індивідуальна, колективна, груповаVI. ЗАПАМ‘ЯТАЙ (СИНТЕЗ І ОЦІНКА)

Мікроцілі: розвивати вміння розрізняти хімічні зв‘язки та йонні сполуки

Завдання

Форма роботи

Тренувальні вправи

http://LearningApps.org/watch?v=pz27imjat16

Вправа 82. 85, 87 (ст. 72), 93, 94 (ст. 78)

Індивідуальна, колективна, групова


VII. ДОСЛІДЖУЙ ВДОМА

Опрацювати §. 13 і 14 Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2016 ст.66-78

Задача 97 (ст. 78)

VIII. Підсумок уроку

Анкета-рефлексія


Підкреслити необхідно

На уроці працював(ла)

Активно/Пасивно

Своєю робото на уроці я задоволений (на)

Задоволений/ Не задоволений

Урок здався мені

Коротким/Довгим

За урок я

Не втомився/Втомився

Мій настрій

Покращився/погіршився

Матеріали уроку були мені

Зрозумілим/Незрозумілим

Цікавим/Нудним

Легким/Важким


ПІЗНАВАЛЬНА ХВИЛИНКА

Історія

П очинаючи з 16 ст. з'явилися перші спроби пояснити хімічну спорідненість на основі корпускулярних уявлень. Так Р. Бойль гадав, що рушійною силою хімічних реакцій є збіг форм частинок, що утворюють різні комбінації в ході хімічних процесів; при цьому частинки повинні підходити одна одній, подібно до того, як підходить ключ до замка. Вважалося, що хімічні процеси варто розглядати як операцію « збирання-розбирання», тобто з'єднання або роз'єднання атомів.

У XVII ст. на зміну механістичним теоріям прийшли динамічні концепції взаємодії речовин. І. Ньютон виходив із припущення, що причиною хімічної спорідненості є сили притягання різної інтенсивності.

Початок XIX ст. завершив період динамічної інтерпретації сил хімічної спорідненості та відкрив так званий електрохімічний період. Коли взаємозв'язок між хімічними й електричними явищами став очевидним, наслідком цього було ототожнення електричних сил із тими, які зумовлюють хімічні процеси й утримують атоми в молекулах. Саме цей підхід поклав в основу своєї знаменитої електрохімічної теорії Берцеліус (популярна модель атома у вигляді електричного диполя).

Вперше теорію йонного зв’язку в 1916 році висунув німецький фізик Вальтер Коссель. Він вважав, що утворені зв'язки між металами і неметалами можливі за рахунок переходу електронів із зовнішнього електронного рівня атома металів на зовнішній електронний рівень атома неметалів і електростатичного притягання утворених при цьому іонів.


ЕНЕРГІЯ – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система). Енергія виявляється в різних формах (видах). Можемо сказати: енергія - це те, що змушує що-небудь відбутися. Енергія може змушувати до взаємодії, пов’язаної з переходом енергії в іншу форму.


Взаємодія двох точкових зарядів, які знаходяться в стані спокою, визначає основний закон електростатики – закон Кулона. Цей закон експериментально встановив у 1785 році французький фізик Шарль Огюстен Кулон (1736 – 1806).


Точковий заряд – це електричний заряд, коли розмір тіла, на якому цей заряд зосереджений, набагато менше відстані між зарядженими тілами.

Електричний заряд буває позитивним та негативним. Взаємодія частинок однойменного заряду призводить до їх відштовхування, різнойменного — до притягання.


Електропровідність - здатність речовини проводити електричний струм


Акумулятор – це хімічне джерело електричного струму з принципом багаторазової дії

Батарейка (гальванічний елемент) - це хімічне джерело електричного струму


Електричним струмом називається будь-який упорядкований (направлений) рух електричних зарядів

Кроссенс - асоціативний ланцюг, замкнений в стандартне поле з дев’яти квадратиків. Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок

Й они. Йонний зв’язок, його утворення.


Характеристики атома: радіус, електронегативність, валентність, ступінь окиснення


Радіус атома – це відстань від центра ядра до сферичної поверхні, якої торкаються орбіталі електрони останнього енергетичного рівняЕлектронегативність — це умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента в хімічних сполуках відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків

За зниженням електронегативності елементи розміщуються у такий ряд:

F > O > N > Cl > Br > S > P > C > H > Si > Al > Mg > Ca > Na > K > Cs

Лайнус Карл Полінг.


Науковці розробили нову шкалу електронегативності – ознаки, що визначає поведінку поєднання хімічних елементів. Нова шкала ґрунтується на енергії валентних електронів і для деяких елементів, зокрема кисню, фтору та міді, засвідчила відмінні від попередніх показники. Основні рівняння могли б розвивати хімію та матеріалознавство, сказали вчені.


Вона становить основу хімічного зв’язку і важливий індикатор елементарної поведінки – електронегативність. На її підставі можна з’ясувати, наскільки сильно атом у молекулі притягує зв’язуючі електрони – тобто, наприклад, за хімічної реакції утворюється сіль чи молекула з ковалентними зв’язками. Тенденція така, що в періодичній таблиці елементів електронегативність зростає вздовж одного періоду і зменшується в групі елементів – зверху вниз. Проблема все ж полягає в тому, що дотепер немає жодної шкали, яка б охоплювала всі елементи періодичної системи. Натомість існують багато шкал, що ґрунтуються на різних параметрах. Так, деякі шкали визначають показник через заряд ядра та радіус атома, інші використовують енергію іонізації або ж спорідненість до електрона, хтось послуговується енергетичним станом зовнішнього електрона атома.

Гра «Розсипані атоми» (2 бали)

Інформаційна модель

Формульна одиниця катіона

Формула, назва

Формульна одиниця аніона
Нітрати__________

________________ Сульфати________

_________________ (хіміки)Карбонати___________

____________________ Основи ________________

________________________________

(дослідники)


Бінарні сполуки_____ __________________________________

_________________________________

______________________________

(фізики)


Прийом Інсерт (§. 13 і 14)

+ (знаю)

-

! (нове)

? (хочу дізнатися)6 балів


Діаграма Ейлера-Венна (4 бали)

З метою забезпечення внутрішньопредметної інтеграції учням пропонується порівняти будову речовин з точки зору фізики та хімії, а дослідники узагальнюють варіанти розгляду речовин згідно їхньої будови

Діаграма Ейлера-Венна (4 бали)
Хіміки

Дослідники

Фізики

1. Хімічний елемент - це ...

2. Відносна атомна маса - це ...

3. Символи хімічних елементів розміщенні у ....

4. Металічні хімічні елементи утворюють прості речовини...., неметалічні хімічні елементи утворюють прості речовини - ...

5. Як називаються електрони, що утворюють зв‘язки між атомами?

6. Спільна електронна пара, притягання різноїменних зарядів, поляризований атом Гідрогену, атом металів - це

7. Взаємодія простих речовин між собою утворюють ...

8. Атом елемента має на чотири електрони більше, ніж йон Натрію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.


1. Будь-який вид матерії, що має власну масу, наприклад, елементарні частинки називається

2. Охаракеризувати будову атома

3. Природна класифікація атомів - це ...

4. Метали - ..., Неметали - це ...

5.Взаємодія між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом у певній будові називається ... .

6. Перерахувати типи хімічних зв‘язків

7. Речовини, які складаються з двох або більше атомів називаються ...

8.1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f14 і т.д. - це ... .

1. З яких частинок складаються речовини?

2.Найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини називається

3. Електрони - це

4. Як називаються прості речовини, що утворюють атоми?

5.Умовна величина, яка характеризує здатність атомів елемента в хімічних сполуках відтягувати до себе електрони, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків називається

6. Хімічні зв’язки виникають внаслідок...

7. Відносна молекулярна маса речовини називається...

8. Атом елемента має на два електрони більше, ніж йон Літію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.1

Іванна Качмар

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.