! В а ж л и в о
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
8
міс.
0
0
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

План- конспект

Опис документу:
Конспект до уроку з теми "Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза."

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза.

Мета: Пояснити будову атома Феруму. Схарактеризувати поширення Феруму в природі, фізичні та xiмiчнi властивості його простої речовини. Надати інформацію про родовища заліза. Обґрунтувати застосування цього металу його властивостями. Пояснити значення сполук Феруму в живій і неживій природі, біологічну роль заліза.

Продовжити формування навиків характеристики елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома, формувати вміння робити висновки про зумовленість властивостей металів будовою атому. Формувати загальнокультурну, навчально-пізнавальну, інформаційну,комунікативну компетентності учнів, розвивати критичне мислення учнів та культуру мовлення.

Сприяти формуванню навиків раціонального харчування, виховувати національну свідомість учнів.

Тип уроку: урок комбінований.

Методи: словесні ( пояснення,бесіда, розповідь), наочні (демонстрація, ілюстрація), контролю,попереднього завдання, практичний (вправа,твір), навчальна робота під керівництвом викладача, проблемний.

Форми роботи: фронтальна, індивідуальна, групова.

Міжпредметні зв’язки : матеріалознавство, біологія, географія, інформаційні технології, література.

Засоби навчання: комп’ютер, мультимедійний проектор, комп’ютерна презентація «Ферум - представник елементів побічних підгруп.Залізо », «Віртуальна хімічна лабораторія,аудіо запис «Місячна соната», зразки залізних руд, карта корисних копалин України, таблиці «Періодична система елементів», модель кристалічної грати, таблиця « Електронні орбіталі», залізо, розчини хлоридної та сульфатної кислот, картки.

Хід уроку.

І Організація групи. 2 хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети уроку. 1 хв. Відгадайте самі, що буде предметом вивчення сьогодні.

Среди металлов самий славний, Важний древний элемент, В тяжелой индустрии главний, Знаком с ним школьник и студент.

Родился в огненной стихии, А сплав его течет рекой. Важнее нет в металлургии, Он нужен всей стране родной.

Слайд № 1.

ІІІ. Актуалізація знань. Тестовий контроль.(додаток 1) 5 хв.

Перевірка відповідей. (Методом взаємоперевірки) Підбиття підсумків роботи.

ІV. Викладання нового матеріалу.(25 хв.)

Запис на дошці. План.

1.Будова атома Феруму. 2.Поширення у природі. 3. Фізичні властивості. 4. Хімічні властивості.

1. Слайд №2. Повідомлення учнів.

-« Історія використання заліза людством». 3хв.

2.Будова атома Феруму. Слайд №3. 3 хв.

З попередніх уроків вам вже багато відомо про залізо. Розгляньмо детальніше положення Феруму в періодичній системі та будову його атомів. З’ясуймо, як пов’язане застосування заліза з його фізичними та хімічними властивостями.

- Де знаходиться елемент Ферум у періодичної системи?

До цього часу нами розглядалися елементи, розташовані у головних підгрупах. Завдання. Скласти схему будови атому Кальцію. Розглянемо, як накопичуються електрони далі у елементів.

Коментар. Електрони накопичуються на передостанньої оболонці. Валентні електроні розташовані на двох оболонках. Тому елемент проявляє перемінну валентність (ІІ) і (ІІІ), ступінь окиснення+2, +3 та +6.

3. Слайд № 4,5,6,7,8. Поширення у природі. 3 хв.

Найважливіші залізними рудами є: магнетит Fе3О4, гематит Fe2О3, лимонит FеО(ОН), сидерит FеСО3, пірит FеS2.

Атомна частка Феруму в земній корі становить 1,8 %. %. Залізо — один з найбільш поширених у природі елементів: за вмістом у земній корі — 4,7 % (масових). Зустрічається у вигляді оксидів і сульфідів, сконцентрованих у вигляді родовищ, придатних для промислової розробки.

Лимоніт, гематит,магнетит - найважливіші руди. Розглянемо зразки мінералів, сховища України.

Распределение запасов руды по странам:

Запасы в пересчёте на содержание железа:

Робота з текстом підручника «Поширення Феруму у природі». Зробити необхідний запис у зошиту.

4.Слайд № 9-14. Повідомлення учнів.

Ферум - важливий біоелемент». 2хв.

Існують організми, здатні накопичувати Ферум. Наприклад, масова частка Феруму в залізобактеріях становить 17-20%.

Ферум є важливим біоелементом. Він накопичується здебільшого в печінці, кістковому мозку, селезінці. Ферум міститься в організмах усіх тварин і в рослинах. Цей хімічний елемент необхідний передусім для кисневого обміну й окисних процесів. Ферум входить до складу гемоглобіну – червоного пігменту крові.

Нестача Феруму призводить до небезпечної хвороби – недокрів’я. Тому обов’язково треба вживати харчові продукти, багаті на Ферум: петрушку, печінку, телятину, гречку, курагу тощо. Лікарські препарати, які містять сполуки Феруму, слід уживати тільки за призначенням лікаря.

5. Слайд № 15,16.Фізичні властивості. 4 хв.

Відпрацювати текст підручника. Зробити необхідний запис у зошиті. Перевірка зроблених записів. Метал сріблясто-білий і пластичний,

Важкий, але достатньо він м’який,

Звичайно ж, має блиск він металічний,

Нелегко плавиться, зате ковкий.

Слайд № 17-21.

6. Хімічні властивості.

Робота у дошці. 8 хв.

Демонстрація досліду. «Віртуальна хімічна лабораторія»

Залізо згоряє в кисні. Продукт цієї реакції – залізна ожарина:

 

3Fe + 2O2 = Fe3O4

 

При нагріванні заліза в сухому повітрі за температури вище 200°С залізо вкривається найтоншою оксидною плівкою. На цьому ґрунтується технічний метод захисту заліза від корозії – вороніння.

Також залізо реагує з іншими неметалами – галогенами, сіркою, вуглецем:

 

Fe + S   FeS

Fe + Сl2  FeCl3

 

Перетворіть схеми реакцій заліза з неметалами на хімічні рівняння, складіть до них електронний баланс, визначте, окисником чи відновником є залізо у цих реакціях.

За високої температури залізо реагує з водою. У результаті реакції утворюються залізна ожарина і водень:

 

Fe + H2O Fe3O4 + H2

 

Перетворіть схему реакцій заліза з водою на хімічне рівняння.

На вологому повітрі залізо зазнає корозії. Її продуктом є іржа. Унаслідок своєї пористості іржа не перешкоджає доступу кисню й вологи до металу, не запобігає його подальшому окисненню.

Під дією концентрованих сульфатної та нітратної кислот на поверхні заліза утворюється щільна оксидна плівка; тому ці концентровані кислоти можна зберігати і транспортувати у сталевих цистернах.

Залізо реагує з кислотами і солями в розчині: Демонстраційний дослід «Взаємодія заліза з кислотами»

 Fe + 2H Cl→ FeCL2+H2

Fe + H2SO4  FeSO4 +H2

Fe + CuSO4  FeSO4 +Cu

 

УВАГА!!! В залежності від сили окисника, утворюються сполуки Феруму у степені окиснення +2, або +3.

V. Висновки. 1 хв.

Залізо – найважливіший метал сучасної техніки. На основі заліза створюють матеріали, здатні витримувати вплив високих і низьких температур, вакууму і високих тисків, агресивних середовищ, ядерних випромінювань тощо.

Ферум – важливий біоелемент. Чисте залізо через його низьку міцність майже не використовують. Сплави заліза широко застосовують як конструкційні та художні матеріали.

Вислов академіка О.Є.Ферсмана про ситуацію,якщо б залізо зникло з нашою планети:

«...На улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни паровозов, ни автомобилей... не оказалось бы, даже камни мостовой превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и гибнуть без живительного металла.

Разрушение ураганом прошло бы по всей Земле, и гибель человечества сделалась бы неминуемой.

Впрочем - человек не дожил бы до этого момента, ибо, лишившись трех граммов железа в своем теле и в крови, он бы прекратил свое существование раньше, чем развернулись бы нарисованные события. Потерять все железо - пять тысячных процента своего веса - было бы для него смертью!»

VІ. Закріплення.

Завдання: Скласти невеличке есе щодо значення заліза у житті людства, у вашому особистому житті. 3 хв.

Заповнити опорний конспект.(Додаток 2) 3 хв.

Перевірка записів. 2хв.

Завдання. Обчислити масові частки Феруму в мінералах лимоніт (І в.),магнетит (ІІ в.),сидерит (ІІІ в.),гематит (ІV в.). Зробить висновок. 2 хв.

VІІ. Підсумки уроку. Оцінювання діяльності учнів на уроці. Рефлексія. 2 хв.

VІІІ. Домашнє завдання. Прочитати §22. Виконати вправу №4. Підготувати цікаві запитання та відповіді на них з теми «Ферум», користуючись ресурсами Інтернету. 1хв.

Додаток №1.

І варіант

1.Зовнішня оболонка атомів металів: а) завершена; б) далека до завершення; в) близька до завершення. 2. Метали при реакціях: а)окислюються; б) відновлюються. 3. Метали проявляють властивості: а) відновників; б)окисників. 4. Активність металів по групі: а) збільшується; б) зменшується. 5. Для металів характерні реакції: а) обміну; б) заміщення; в) сполучення; г) розпаду. 6. Метали взаємодіють з: а) кислотами; б) основами; в)неметалами;г) солями; д) водою.

ІІ варіант

1.Металічні властивості елементів у періодах: а) посилюються; б)послабляються; в)залишаються без змін; г) у різних періодах змінюються по-різному. 2. Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні: а) Магній;б)Калій; в)Карбон; г) Алюміній. 3.Метали проявляють властивості а) відновників;б)окисників. 4. Назвіть пару s-елементів: а) Магній і Алюміній; б)Натрій і Магній; в)Натрій і Калій; г) Алюміній і Кальцій. 5. Позначте символ металічного елементі, розташованого в одному періоді з Ферумом.:а) Na;б) Br; в)Ca; г) Se. 6. Вкажіть речовину,осад якої розчиняється в надлишку лугу; а)барій сульфат; б)алюміній гідроксид; в) ферум(ІІ) гідроксид.

Додаток №2.

Опорний конспект.

Ферум знаходиться у ________________ ____________. Порядковий номер ____. Електронна формула зовнішнього рівня атому_________________ Назва простої речовини ____________. Природні сполуки _________________________________________________________________. Залізо має особливу фізичну властивість - ____________________. Вступає у взаємодію з _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Знаходиться у наступних продуктах харчування __________________________________________ _____________________________________________________. Нестача викликає захворювання ______________________________.

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІІ

Відкритий урок з хімії у групі ЕМ-121 у рамках роботи обласного семінару заступників директорів та методистів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн