Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Підготовка до ЗНО з теми "Солі"

Хімія

Для кого: 8 Клас, 11 Клас

24.09.2019

1898

23

0

Опис документу:
Описано склад, класифікацію і назви солей, їхні фізичні і хімічні властивості, добування. Наведено відповідні рівняння реакцій, є завдання для самоконтролю. Матеріал стане у пригоді як учню, так і вчителю. Автор: Кравченко Христина Ігорівна
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Солі – це складні речовини, утворені атомами металічних елементів і кислотними залишками.

Загальна формула солей – MexRу, де Me – атом металічного елемента, R – кислотний залишок.

Склад та назви солей

Формула кислоти, що утворює сіль

Солі

Загальна формула

Назва

Приклади

HCl

MeCly

Хлорид

NaCl – натрій хлорид

H2SO4

Mex(SO4)y

Сульфат

Al2(SO4)3 – алюміній сульфат

H2SO3

Mex(SO3)y

Сульфіт

Na2SO3 – натрій сульфіт

H2S

MexSy

Сульфід

K2S – калій сульфід

HNO3

Me(NO3)y

Нітрат

Ba(NO3)2 – барій нітрат

H2CO3

Mex(CO3)y

Карбонат

CaCO3 – кальцій карбонат

H2SiO3

Mex(SiO3)y

Силікат

Na2SiO3 – натрій силікат

H3PO4

Mex(PO4)y

Фосфат або ортофосфат

AlPO4 – алюміній фосфат

HBr

MeBry

Бромід

ZnBr2 – цинк бромід

HI

MeIy

Йодид

NaI – натрій йодид

HF

MeFy

Фторид або флуорид

CaF2 – кальцій фторид

Класифікація солей

Середня сіль – продукт повного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми металічного елемента.

Оснόвна сіль – продукт неповного заміщення гідроксогруп кислотними залишками. Оснóвні солі походять від основ, що містять більше, ніж одну гідроксогрупу.

Кисла сіль – продукт неповного заміщення атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми металічного елемента. Кислі солі можуть утворювати лише багатоосновні кислоти.

Фізичні властивості середніх солей

Солі є крихкими кристалічними речовинами. Вони, як правило, мають високі температури плавлення та різну розчинність у воді. Усі солі мають іонну будову.

Хімічні властивості солей

  1. Взаємодія солей з металами

Кожний метал у ряді напруг здатний витісняти всі метали, що стоять справа від нього, з розчинів їх солей з утворенням нової солі та іншого металу.

Якщо в пробірку з розчином CuCl2 опустити залізний цвях, то через деякий час він вкриється шаром міді. Відбувається реакція заміщення:

CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu.

2. Взаємодія солей з лугами

Водні розчини солей можуть взаємодіяти з розчинами лугів, якщо в результаті реакцій одна з новоутворених речовин (сіль або основа) випадає в осад. Нерозчинні солі з лугами не взаємодіють.

Наприклад: ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2↓ + 2KCl.

3. Взаємодія солей з кислотами

Солі (як розчинні так і нерозчинні) можуть взаємодіяти з кислотами, утворюючи нову кислоту та сіль. Такі реакції часто супроводжуються виділенням газу або осаду, наприклад:

NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑.

4. Взаємодія між солями

Реакція між двома солями відбувається лише тоді, коли обидві солі розчинні у воді, а одна з новоутворених солей випадає в осад: 

.

5. Розкладання солей

Деякі солі під час нагрівання розкладаються. Прикладом таких солей можуть служити карбонати, нітрати, гідрогенкарбонати, сульфіти. Наприклад:

2KNO3 = 2KNO2 + O2;

2NaНCO3 = Na2CO3 + H2О+ CO2.

Тривіальні назви солей

кухонна сіль (NaCl),

кальцинована сода (Na2CO3),

питна сода (NaНCO3),

поташ (K2CO3),

сильвініт (KCl),

ляпіс (AgNO3),

барит (BaSO4),

кіновар (HgS),

плавиковий шпат (CaF2),

мармур, вапняк, крейда (CaCO3).

Найважливіші способи добування солей

1.

HnR + Me (до Н) → MexRy + H2
HnR + MexOy → MexRy + H2O
HnR + Me(OH)y → MexRy + H2O
HnR + MexRy → MexR + HnRy

Взаємодія кислот з металами, оснóвними 
оксидами, основами, солями менш активних 
кислот.

2.

ExOy + MexOy → MexRy

Взаємодія оснóвних і кислотних оксидів.

3.

ExOy + MeOH (луг) → MexRy + H2O

Взаємодія кислотних оксидів з лугами.

4.

Me + E → MexEy

Взаємодія металів і неметалів.

5.

MexRy + MeOH (луг) → Meх(OH)n↓ + MeRу

Взаємодія солей з лугами.

6.

MexRy + Me1xR1y → Me1xRy + MexR1y

Реакція подвійного обміну між солями

7.

Me +  MexRy → Me +  MexRy

Взаємодія металів із солями

Завдання для самоконтролю

Допишіть рівняння можливих реакцій:

FeCl2 + Zn →

FeCl2 + Na →

ZnSO4 + KOH →

KNO3 + NaOH →

Na2S + HCl →

K2CO3 + H2SO4 →

AgNO3 + BaCl2 →

BaCl2 + Na2SO4 →

Cеред наведених формул солей виберіть формулу крейди: а) NaCl; б) CaCO3; в) СuSO4.

Закінчіть рівняння реакції: MgCl2 + H2SO4 → MgSO4 + ?

Знайдіть відповідність:

1. HCl

а) оксид

2. ZnSO4

б) кислота

3. ВаО

в) сіль

Який ряд формул утворений лише з формул оксидів: а) H2S, SrO, HNO3; б) Al2O3, CO2, BeO; в) KNO3, NO2, CsOH?

Закінчіть рівняння реакції: а) FeCl2 + ?NaOH = Fe(OH)х+ ?NaCl.

Допишіть рівняння можливих реакцій: а) Cl2 + Cu → ; б) ZnSO4 + Fe(OH)2 → ; в) CuSO4 + Zn → ; г) KCl + AgNO3 → .

Якими парами речовин необхідно скористатись, щоб добути ферум (II) сульфат?

а) Fe(OH)2 і Na2SO4;

б) CuSO4 і Fe;

в) FeO і H2SO4.

1) а;

2) б;

3) в;

4) а, б;

5) а, в;

6) б, в.

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

 З якими із зазначених речовин реагуватиме ферум(II) хлорид: мідь, кальцій карбонат, натрій гідроксид, аргентум нітрат, цинк, купрум(II) гідроксидНапишіть рівняння можливих реакцій.

Напишіть рівняння реакцій добування MgCl2 відомими вам способами.

Напишіть рівняння реакцій добування Na2SO4 різними способами.

Який об’єм водню (н. у.) необхідний для відновлення міді з купрум(II) оксиду кількістю речовини 2 моль і яка маса води при цьому утвориться?

Напишіть рівняння реакцій добування магній сульфіду відомими вам способами.

Під час взаємодії з водою оксиду одновалентного металу масою 3 г добуто 4,8 г його гідроксиду. Визначте метал.

У результаті взаємодії металу масою 23 г з водою утворився луг і виділилось 0,5 моль водню. Визначте метал, якщо відомо, що у сполуках він одновалентний.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.