Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Хімія

Для кого: 11 Клас

04.01.2020

843

8

0

Опис документу:
Тест складений відповідно до чинної програми з предмету за рівнем стандарту. Включає різнорівневі завдання для навчання, самоконтролю та тематичного узагальнення знань з теми. Передбачається аналіз, повторення і поглиблення знань про будову, збуджений стан, електронну конфігурацію атомів, розвʼязування розрахункової задачі з теми. Включає 10 завдань з однією вірною відповіддю та 2 завдання з кількома правильними відповідями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Тест складається з 12 питань. У кожному завданні є вибір як однієї, так і кількох правильних відповідей Тести складені відповідно до чинної програми з предмету за рівнем стандарту. Включають різнорівневі завдання для навчання, самоконтролю та тематичного узагальнення знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів». Передбачається повторення і поглиблення знань про будову, збуджений стан, електронну конфігурацію атомів елементів періодичної системи.

  1. Ядра атомів ізотопів різняться числом:

  протонів;

  нейтронів;

  протонів і нейтронів;

  протонів і електронів.

Відповідь: нейтронів.

Ізотопи одного хімічного елемента мають однакову кількість протонів в ядрі атома, але відрізняються один від одного кількістю нейтронів. 

2. У атома Фосфору число електронів на зовнішньому енергетичному рівні і заряд ядра відповідно дорівнює:

 5, 31;

5, 15;

 3, 31;

3, 15.

Фосфор – елемент V групи головної підгрупи періодичної системи, тому 5 електронів на зовнішньому енергетичному рівні; порядковий номер – 15, тому заряд ядра +15.

Відповідь:  5, 15.

3. Яку електронну конфігурацію має атом найбільш активного металу:

3s²3p¹

3s²

3s¹

3s²3p²

Найбільш активні метали відносяться до родини лужних металів і розміщені у головній підгрупі І групи періодичної системи. Для них усіх характерна електронна конфігурація s¹

Відповідь: 3s¹

4.Однакове число протонів і нейтронів міститься в атомі:

56Fe

127 J

58Co

12C

Кількість протонів – порядковий номер елемента. Щоб знайти кількість нейтронів, потрібно від маси (вона подана біля знаку нукліда елемента) відняти кількість протонів. Для 56Fe: 56-26=30; для 127 J: 127-53=74; для 58Co: 58-27=31; для 12C: 12-6=6.

Відповідь: 12C

5.Начало формы

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома Фосфору в збудженому стані

 3

 5

 2

 4

Відповідь: 5


6. На 4s-енергетичному підрівні розташовані всі валентні електрони атома

 Fe

Ca

C

S

Відповідь: Ca 

Кальцій знаходиться в ІV періоді (цифра 4 в електронній конфігурації), ІІ групі, головній підгрупі і є s-елементом. Це означає, шо його валентні електрони розміщені на 4s-енергетичному підрівні (s-елементи стоять в І або ІІ групі головної підгрупи періодичної системи).

7. Хімічні елементи розміщені в порядку зростання їх атомних радіусів в ряді

 B, C, N

 N, P, As

 Na, Mg, K

 B, Si, N

Відповідь:  N, P, As

  • В періодах із збільшенням заряду ядра атомні радіуси зменшуються через зростання сили взаємодії зовнішніх електронів з ядром.

  • В групах радіуси збільшуються через збільшення кількості електронних оболонок.

8. У головних підгрупах періодичної системи відновна здатність атомів хімічних елементів зростає зі

збільшенням числа нейтронів в ядрі

зменшенням радіуса атомів

збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

 збільшенням радіуса атомів

Відповідь:  збільшенням радіуса атомів

Відновна здатність атомів хімічних елементів – це здатність атомів віддавати електрони під час хімічної реакції. Вона зростає із збільшенням радіуса атомів.

9. Вищий оксид складу ЕО утворюють всі елементи

 IVА групи

 IIА групи

 IV періоду

 II періоду

Відповідь: IIА групи

 В довгому варіанті періодичної системи після римського числа ставиться літера A, якщо група разташовується в s- чи p-блоці. Для таких елементів номер групи означає максимальну валентність. З формули оксиду ЕО зрозуміло, що елемент ІІ-валентний, а тому знаходиться в ІІА групі.

10. Чи вірні наступні твердження
1 вища валентність елемента визначається його порядковим номером
2 вища валентність елемента визначається числом електронів на зовнішньому електронному рівні

А вірно тільки 1

 Б вірно тільки 2

 В вірні обидва твердження

Відповідь: вірно тільки Б

Вища валентність елемента визначається числом електронів на зовнішньому рівні. Ці електрони називаються валентними і здатні утворювати хімічні звʼязки. Найвища валентність елемента часто збігається з його номером групи в короткому варіанті періодичної системи.

11. Чи вірні наступні судження

А. Лужні метали проявляють тільки відновні властивості
Б. Їх гідроксиди є сильними основами

 вірно тільки А

 вірно тільки Б

 вірні обидва судження

 обидва судження невірні

Відповідь: вірні обидва судження

У лужних металів на зовнішньому енергетичному рівні міститься один неспарений електрон. Тому в хімічних реакціях ці метали виступають донорами електронів, є відновниками, завжди мають ступінь окислення +1. Гідроксиди лужних металів (їдкі луги) добре розчинні у воді і є сильними основами.

12.Установіть відповідність між електронною формулою елементів та їх вищими оксидами

1) 1s22s22p63s23p5 А) Е2O7

2) 1s22s22p1 Б) ЕO3

3) 1s22s22p63s23p4 В) Е2O3

4) 1s22s22p2 Г) ЕO2

Д) Е2O

Відповідь:1А, 2В, 3Б,4Г

Для визначення елемента сумуємо індекси в електронній формулі. Це буде порядковий номер елемента. Номер групи співпадає з вищою валентністю

1) – 17 (Cl2O7)

2) – 5 (B2O3)

3) – 16 (SO3)

4) – 6 (CO2).

13. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу з водою виділилось 5,6 л водню. Назвати цей метал.

Відповідь: барій

Ме + 2Н2 O = Ме(ОН) 2 + Н2

Позначаємо за х – Аr (Ме); Vm (Н2)=22,4 л/моль. Пропорція:

34,25 г Ме ─ 5,6 л Н2

х г Ме ─ 22,4 л Н2

х = 137; Аr (Ва) = 137

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.