Перевірочна тестова робота з органічної хімії. 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

01.04.2020

679

3

0

Опис документу:
Даний конспект уроку призначений для перевірки знань учнів з теми "Вуглеводні" для 9 класу. Перевірочна робота складається з різнорівневих тестових питань та розрахункові задачі. Сама тестова робота містить два варіанти .
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перевірочна робота для 9 класу з органічної хімії

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про основні гомологічні ряди органічних сполук, види ізомерії, особливості номенклатури;

Розвивати вміння та навички застосування теоретичних знань у правтичній діяльності;

Сприяти вихованню культури розумової праці.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форма уроку: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: індивідуальні інструктивні карти із завданнями.

Хід уроку

 1. Оганізаційний етап
 2. Виконання тестової роботи

Варіант I.

1. Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол:
А  алкани;
Б  спирти;
В  альдегіди;
Г  алкени.
2. Визначте ознаки, що характерні для сполук, що належать до одного гомологічного ряду
1  різна будова
2  подібна будова
3  однаковий якісний склад
4  подібні властивості
5  відрізняються на групу (─СН2─)
6 однаковий кількісний склад
Варіанти відповіді:
А 2, 4, 5     Б 1, 3, 4     В 2, 5, 6       Г 1, 3, 6
3. Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання
А  пропанол;
Б  етен;
В  метан;
Г  етанол.
4. Укажіть органічні речовини
А  NaHСО3; Ca(HСО3)2; H2СО3                 
Б  CН4; НСООН; CН3Cl
В  CO2; NH3; H2S                                     
Г  НCl; C; CН3OH
5. Які твердження щодо членів одного гомологічного ряду правильні?
1  група атомів СН2 – це гомологічна різниця
2  гомологи мають однаковий кількісний склад
3  гомологи мають однаковий якісний склад
4  гомологи мають однакові температури кипіння
Варіанти відповіді:
А  1, 2  
Б  1, 3        
 В  1,4                       
 Г  2, 3
6. Укажіть формулу алкану
А  С6Н6              Б  С5Н8                    В  С5Н10                   Г  С5Н12
7. Проаналізуйте твердження щодо гомологічного ряду й укажіть правильні
І. Група атомів СН3 – це гомологічна різниця
ІІ. Гомологи мають однаковий якісний склад
А  правильне тільки І
Б  правильне тільки ІІ
В  обидва правильні
Г  обидва неправильні
8. Елемент,  що  входить  до  складу  всіх  органічних  сполук, — це
А  Карбон      Б  Оксиген      В  Нітроген      Г  Сульфур
10. Яка загальна формула алканів?
А  CnHn        Б  C2nHn        В  CnH2n+2        Г  CnHn–2
11. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки
А  СО2          Б  Na2CO3          В  NaHCO3          Г  CH4
 1. Масова частка Гідрогену в молекулі насиченого вуглеводню становить 16,67% , відносна густина його за повітрям дорівнює 2, 968. Визначте формулу цієї сполуки.

Варіант II

 1. До якого класу органічних сполук належить етилен?

А Алкани; Б Алкіни; В Спирти; Г Алкени.

 1. Яку загальну формулу має клас Алкінів?

А  CnHn        Б  C2nHn        В  CnH2n+2        Г  CnHn–2
 1. Укажіть хімічну формулу органічної сполуки

А СaO Б C2H5OH В Fe(OH)2 Г Na2CO3  

 1. Укажіть формулу алкану

А C4H8 Б C5H12 В C6H6 Г C2H2

 1. Елемент, що входить до складу всіх органічних сполук:

А Силіцій Б Оксиген В Карбон Г Ферум

 1. Які твердження щодо членів одного гомологічного ряду правильні?
1 гомологи мають однакові температури кипіння
2  гомологи мають однаковий кількісний склад
3 гомологи мають однаковий якісний склад
4  група атомів СН2 – це гомологічна різниця


Варіанти відповіді:
А  1, 2  
Б  3, 4      
 В  1,4                       
 Г  2, 3
 1. Укажіть органічні речовини
А  NaHСО3; Ca(HСО3)2; H2SО3                 
Б  C2Н4; СH3CООН; C2Н5Cl
В  CO2; NH3; H2S                                     
Г  НBr; C; CН3OH
8 . Укажіть речовину, що вступає в реакцію заміщення
А  пропанол;
Б  етен;
В  метан;
Г  етилен
 1. Визначте ознаки, що характерні для сполук, що належать до одного гомологічного ряду
1  різна будова
2  подібна будова
3  однаковий якісний склад
4  подібні властивості
5  відрізняються на групу (─СН2─)
6 однаковий кількісний склад
Варіанти відповіді:
А 2, 4, 5     Б 1, 3, 4     В 2, 5, 6       Г 1, 3, 6
 1. Який вид гібридизації характерен для класу Алкани?

А sp3 Б sp 2 В sp

 1. Який тип хімічного звязку переважає в органічних сполуках:

А Йонний Б Ковалентний В Металевий Г Водневий

 1. Як називаються речовини одного складу, але різної будови та властивостей?

А Гомологи Б Ізомери В Подібні

 1. Визначте молекулярну формулу органічної речовини , яка містить 52,1% Карбону, 13,1% Гідрогену та 34,8% Оксигену. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 1,59.

 1. Домашнє завдання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.