Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Перевірочна робота 11 клас ( екстернат)

Хімія

Для кого: 11 Клас

02.06.2021

92

3

0

Опис документу:
Шановні колеги! Пропоную вам роботу з хімії для перевірки навчальних досягнень учнів, які навчаються за екстернатною формою здобуття загальної середньої освіти. Дана робота має тестові питання, завдання на відповідність, відкритої форми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота з хімії 11 клас ( екстернат)

1.Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони.

А. 6 Б. 20 В. 13 Г. 16

2.Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr.

А. 45 Б. 44 В. 43 Г. 42

3. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.

А. 1S22S2 Б. 1S22S22P1 В. 1S22S22P2 Г. 1S22S22P3

4. Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса (формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.

А. 22 Б. 23 В. 32 Г. 40

5. Укажіть назву солі, у водному розчині якої, утворюється лужне середовище

а) Купрум(ІІ) нітрат; б) Натрій карбонат; в) Алюміній хлорид; г) Барій нітрат.

6. Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду утворюється за рахунок перекривання

А. 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору

Б. 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома Хлору

В. 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору

Г. 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору

7. Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17

А. ковалентний полярний Б. йонний.

В. ковалентний неполярний. Г. водневий

8. Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці

А. Na2CO3 Б. CH4 В. Al4C3 Г. CO

9. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння

А. металічна Б. йонна В. атомна Г. молекулярна

10. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів

А. СН3СООН Б. СаСО3 В. NaCl Г. Н2О

11. У харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками

А. 7 Б. 6 В. 5 Г.4

12. Як потрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з Натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку

(в закритій посудині) ?

А. зменшити В. спочатку збільшити, потім зменшити

Б. збільшити Г. спочатку зменшити, потім збільшити

13. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

А. освіжувач повітря ( аерозоль, що містить пропан)

Б. засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)

В. мийний засіб для скла – рідина, що містить гліцерол

Г. добрива для кімнатних рослин ( гранули нітрату)

14. Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником

А. Fe 2O3 + Н2 → Б. FeО + СO

В. Fe + Cl2 → Г. Fe(OH)2 + HCl

15. Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції

А. 2 H2O(г.) ↔ 2H2(г.) + O2 (г.)

Б. CaCO3 (тв.) ↔ CaO(тв.) +CO2(г.)

В. N2 (г.) + 3H2 (г.) ↔ 2 NH3(г.)

Г. CO(г.) + H2O(г.) ↔ CO2(г.) + H2(г.)

16. Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

1. Гідроген пероксиду 2. Натрій карбонату

3. Калій перманганату 4. Калій сульфату

5. Натрій нітрату 6. Карбон(IV) оксиду

Варіанти відповіді: А. 1,2,3 Б. 1,3,5 В. 2,3,4 Г. 4,5,6

17. Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?

1. парниковий ефект 2. надлишок нітратів у грунті

3. фотохімічний смог 4. кислотні дощі

5. ерозія берегів 6. Зростання електромагнітного випромінювання

Варіанти відповіді: А. 1,2,3 Б. 1,3,4 В. 3,4,5 Г. 4,5,6

18. Визначте формулу речовини Х у схемі перетворень

СО –Х – Na2CO3

А. NaOH Б. СО2 В. СаСО3 Г. Са(НСО3)2

19. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами

Рівняння реакції Тип реакції

1. CuO+2HCl = CuCl2+H2O А. Заміщення 2. Na+2H2O = 2NaOH+H2 Б. Сполучення

3. Li2O+SO3 = Li2SO4 В. Обміну

4. C18H38 = C9H18+ C9H20 Г. Розкладу

Д. Дегідратація

20. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням

Хімічна формула Застосування

1. H2N(CH2 )5COOH А. Профілактика карієсу

2. C17H35COONa Б. Регуляція водно-сольового обміну

3. NaF В. Виготовлення мила

4 KCl Г. Профілактика інфікування ВІЛ

Д. Виготовлення капронового волокна

21. Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.

Формула нітрату Продукти термічного розкладу

  1. KNO3 А. нітрит металічного елемента, кисень

  2. Cu(NO3)2 Б. метал, нітроген (IV) оксид, кисень

  3. AgNO3 В. оксид металічного елемента, Нітроген(IV)оксид, кисень

  4. NН4NО3 Г. Нітроген (I) оксид, вода

Д. Нітроген (IІ) оксид, вода

22. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі

А. СaCO3 Б. Сa(OH)2 В. Сa Г. Сa(HCO3)2

23. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою

А. кальцій оксид Б. барій оксид В. магній оксид Г. стронцій оксид

24. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.

А. Al+N2 → Б. С+H2 → В. Al+O2 → Г. Ca+S

25. Використавши метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

PbO2 + Mn(NO3)2 + HNO3 = HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O

на хімічне рівняння й укажіть коефіцієнт перед формулою окисника

26. Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, як що відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

27. Обчисліть масу (г) осаду, що утворюється внаслідок пропускання Карбон (ІY) оксиду об’ємом 2,24 л (н.у.) крізь водний розчин Кальцій гідроксиду масою 74 г. з масовою часткою 10%.

28. Натрій гідроксид кількістю речовини 0,5 моль розчинили у воді об’ємом

180 мл. Яка масова частка (%) розчиненої речовини.

29. Спалили фосфор масою 31 грам. Утворену речовину розчинили у гарячій воді, внаслідок чого утворилася ортофосфатна кислота масою 90 грамів. Визначте масову частку виходу продукту від теоретичного.

30. Здійсніть перетворення, укажіть типи хімічних реакцій

NaNaClCl2HClCuCl2CuCu(NO3)2Cu(OH)2CuOCu

CuO

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.