Педагогіка "Рекомендації щодо формування орфографічної зоркості молодших школярів".

Опис документу:
Орфографічна грамотність – складник загальної мовної культури, який формується внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних правил і виконання системи тренувальних вправ, що забезпечують вироблення необхідних умінь і навичок. Джерело: Інтернет ресурси".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Рекомендації щодо  формування орфографічної грамотності молодших школярів

Оволодіння орфографією - важливий елемент загальноосвітньої підготовки учнів. Підвищення рівня їхнього мовленнєвого розвитку (на що звертається особлива увага в сучасній школі) повинно супроводжуватися удосконаленням орфографічної грамотності, оскільки сформованість в учнів орфографічних навичок справляє позитивний вплив на їхній загальний мовленнєвий розвиток.

«Орфографічна грамотність – складник загальної мовної культури, який формується внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних правил і виконання системи тренувальних вправ, що забезпечують вироблення необхідних умінь і навичок»

Одним із важливих завдань початкового навчання мови є формування елементарних умінь орфографічно правильно писати слова, вживати пунктуаційні знаки.

Основою орфографічної грамотності є вміння співвідносити фонетичний і графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними буквами без їх пропусків, замін, вставлянь і переставлянь. Учні початкових класів мають оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова за фонетичним принципом.

Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам’ятати.

Робота над правописом охоплює також засвоєння правил використання зазначених у програмах пунктуаційних знаків.

Визначальним умінням, яке має бути сформоване на початковому етапі навчання мови, є орфографічна і пунктуаційна зіркість: бачити в тексті особливості графічної форми слова, помічати пунктуаційні знаки у простих випадках, усвідомлювати їх роль у реченні, а також самостійно виправляти допущені помилки, зіставляючи написане зі зразком. Це уміння формується у процесі виконання школярами системи відповідних вправ на списування, різних видів навчальних диктантів, у роботі над помилками.

Сучасна методика викладання української мови розробила принципи і методи навчання орфографії у зв’язку з різними розділами шкільного курсу мови.

В основі орфограм лежать фонетичні особливості, які полягають у чіткому усвідомленні учнями звукового складу української мови, графічні, що становлять співвідношення писемних знаків з фонетичними властивостями мови, фонематичні, пов'язані з морфонологічними чергуваннями фонем, словотворчі, зумовлені написанням значущих частин слова, семантичні, що характеризуються лексичним значенням окремих слів і словотворчих морфем.

Для формування в молодших школярів орфографічної грамотності необхідно навчити їх:

а) ставити орфографічні задачі (знаходити орфограми);

б) визначати тип орфограми і пов’язувати її з певним правилом правопису;

в) застосовувати правило, правильно користуватись алгоритмом розв’язання орфографічної задачі;

г) здійснювати орфографічний самоконтроль

Для розвитку орфографічної пильності потрібно:

− виробити в учнів загальнолінгвістичні вміння (визначати наголошені-ненаголошені склади, розрізняти глухі і дзвінкі приголосні, розбирати слова за будовою, розрізняти частини мови, члени речення тощо);

− навчити їх зіставляти факти літературної мови і деформованої;

− ознайомити школярів із характерними ознаками орфограм.

Навчання орфографії сприятиме виробленню у школярів міцних орфографічних навичок, якщо при формуванні їх дотримуватися таких етапів навчальної роботи:

1. Визначення орфограми.

2. Правиловідповідна мотивація орфограми.

3. Послідовне виконання орфографічних операцій, зумовлених вибором нормативного написання.

4. Комплексне використання різновидової навчальної діяльності, спрямованої на практичне застосування орфографічних знань.

5. Корекція орфографічних умінь і навичок.

Необхідною умовою формування в учнів орфографічних умінь і навичок є здатність бачити орфограми, оперативно визначати їх у вживаних словах. Для засвоєння орфографії використовуються різноманітні види вправ, які можна об'єднати в такі групи:

1) списування,

2) диктанти,

3) орфографічний розбір,

4) робота з орфографічним словником,

5) довільне письмо — добирання слів з орфограмами,

6) вправи з розвитку мовлення (перекази, твори), які включають і орфографічні завдання.

У роботі слід приділяти увагу диференційованому підходу до навчання. З огляду на те, що рівень знань і пізнавальні можливості учнів різні, під час вивчення чи повторення певних тем треба розробляти завдання різної складності.

Диференціації навчання, особистісному підходу також сприяє використання інтерактивних вправ, коли навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів, навчання у співпраці, яке сприяє виробленню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Отже, орфографічна грамотність як частина загальної мовної культури складається внаслідок вивчення теорії, свідомого засвоєння правописних правил і проведення системи тренувальних вправ, 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.