і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
Взяти участь

Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1200 грн
360 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №XM848195
За публікацію цієї методичної розробки Терстуях Світлана Іванівна отримав(ла) свідоцтво №XM848195
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Бібліотека
матеріалів
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика Підготувала : директор Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 Терстуях С.І.

Слайд № 2

У справі об’єднання людства на основі певних ціннісних підстав і цільових орієнтирів, безумовно, одним із пріоритетних чинників стає безперервна освіта. Безперервність виступає у сучасному культурно-освітньому контексті як ідея, принцип навчання, якість освітнього процесу, умова становлення людини. Мета полягає в тому, щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним і відкритим доступом до якісного навчання. Навчання протягом життя охоплює все цілеспрямоване навчання, формальне чи неформальне, з метою розширення знань, поліпшення навичок і компетентності .

Слайд № 3

визнання неформального і неофіційного (спонтанного) компонентів навчання, пов'язаних з розробкою задовільних консультативних і керівних систем; розвиток основних навиків для всієї  молоді і дорослого населення з метою розвитку дійсного прагнення до навчання; перспектива охоплення всього життя шляхом надання пріоритету в задоволенні потреб дітей дошкільного віку і дорослого населення; результативне і ефективне керівництво  фондами з вірогідною необхідністю залучення більшого числа державних і приватних ресурсів, особливо, через введення нових стимулів; питання керівництва і партнерства, яке визначає необхідність залучати і координувати діяльність різних інстанцій. Основні особливості стратегії навчання впродовж життя

Слайд № 4

Lifelong Learning Programme (LLL) Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи в єдину Програму навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme). Ця програма прийшла на зміну програмам професійного та дистанційного навчання, що існували до 2006 року.

Слайд № 5

Методи навчання  впродовж  усього  життя ФОРМАЛЬНА ОСВІТА – початкова, загальна середня освіта, середня професійна освіта, вища освіта, освіта після закінчення ВНЗ (аспірантура й докторантура), підвищення кваліфікації й перепідготовка фахівців і керівників з вищою і середньою професійною освітою в інститутах, на факультетах і курсах підвищення кваліфікації й професійної перепідготовки НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА – професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах освіти дорослих, у лекторіях товариства „Знання”, по телебаченню, на різних курсах інтенсивного навчання ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА – індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності індивідів в оточуючому культурно-освітньому середовищі; спілкування, читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо.

Слайд № 6

Складові в системі неперервної освіти Перша складова системи неперервної освіти – додаткова професійна освіта – сприяє формуванню професійної основи кадрового потенціалу сучасної високотехнологічної економіки. Споживачами послуг даної частини системи неперервної освіти є соціально адаптована частина населення, яка отримує освіту послідовно на всіх її рівнях.

Слайд № 7

Друга частина системи освіти протягом життя забезпечує різноманітним групам населення можливість адаптуватися до мінливих умов життя. Ця підсистема передбачає освіту, спрямовану на адаптацію й реабілітацію соціальних і професійних груп, не здатних самостійно пристосуватися до швидкозмінного соціального середовища. Крім того, до цієї підсистеми залучаються громадяни, що не мають в силу різних причин доступу до формальної системи професійної освіти, що створює для них загрозу десоціалізації.

Слайд № 8

Третя складова системи освіти дорослих забезпечує задоволення різноманітних індивідуальних освітніх потреб громадян, наприклад, мовну підготовку, отримання психологічних, культурологічних та інших знань, комунікативних навичок, спеціальних умінь тощо.

Слайд № 9

Основні спрямованості навчання навчання знанням навчання умінням навчання взаємодії з іншими людьми (вирішення конфліктів, розвиток комунікативних навичок, соціалізація, толерантність до інших культур) саморозвиток, що зачіпає всі можливі сфери самовдосконалення - фізичну культуру, інтелектуальний розвиток, розвиток емоційної компетентності та естетичної сприйнятливості, нарешті, духовність.

Слайд № 10

Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань  в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла. Шляхи самоосвіти: систематичне читання і звернення до авторитетних джерел ( на паперових, електронних носіях ) аналіз матеріалу джерел, перевірка їх в практиці прослуховування лекцій, докладів в установах, до яких особа не залучена офіційно використання порад фахівців заради підвищення власних знань чи майстерності дослідницька діяльність після досягнення певного рівню освіти, експерименти, моделювання, праця помічником під керівництвом освіченого фахівця тощо.

Слайд № 11

Відмінності Lifelong Learning від традиційного навчання   LifelongLearning Традиційне навчання Учнямтількивказуютьнаджерелазнань Джерелознань- учитель  Люди вчаться напрактиці Учні отримують знаннявід вчителя Люди вчаться в групахта один у одного Учні самостійнопрацюють Оцінювання потрібнодля того,щоб визначити потрібнустратегію навчаннятаможливішляхимайбутньогонавчання Дляоцінкипрогресув навчанніпропонуютьсяконтрольнізавдання,і напідставірезультатів учням дозволяєтьсяпросунутися далі Люди навчаютьсязаіндивідуальними планами Усіучнізобов'язані вчитися поодній і тійжепрограмі «Викладачі»і самівчаться протягомусьогожиття Вчителіпроходять підвищеннякваліфікації, у томучислі цільове  Всесвоєжиття людиможутьвчитися Хорошихучнів відрізняють; у них з'являється можливістьпродовжитиосвіту Результати навчанняпереносятьсяв роботуіжиття

Слайд № 12

Напрямки самоосвітньої діяльності педагога Професійний (предмет викладання) Психолого-педагогічний (орієнтація на учнів та батьків) Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості та ін) Методичний (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання) Інтелектуальний (поповнення загальноосвітніх знань) Інформаційно-комп'ютерні технології (ознайомлення, оволодіння, удосконалення навичок роботи з новими технологіями) Духовний (мистецтво театральне, образотворче, вокальне, танцювальне, фотографування, відео зйомка) Охорона здоров'я і спорт (розвиток фізичної форми).

Слайд № 13

Суб'єктивні мотиви розуміння вчителем необхідності самоосвіти бажання вчити і виховувати учнів відповідно до останніх досягнень науки; потреба вдосконалювати свою майстерність; відповідальність за улюблену справу. Програма самоосвіти включає вдосконалення низки знань, ознайомлення з найбільш визначними досягненнями різних наук, збагачення літературних і естетичних уявлень, знайомство з новими тенденціями і явищами культурного життя (відповідно до особистих потреб).

Слайд № 14

Саморозвиток - це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності. Процес саморозвитку не має меж, як немає меж досконалості людини. Активно практикуючі педагоги – це люди, які змотивовані на постійний саморозвиток і зацікавлені в у набутті нових професійних знань і вмінь. Саме ця якість є передумовою для створення педагогом своєї програми професійного зростання, орієнтуючись на перспективи у саморозвитку (зону найближчого розвитку).

Слайд № 15

Істотні характеристики саморозвитку педагога внутрішній процес самозміни особистості під впливом власних протиріч, вищий рівень саморуху; спосіб реагування людини на вплив соціального середовища; вияв активності, яка визначається здатністю здійснювати особистісні вибори на основі пізнання себе; свідома якісна зміна самого себе і власної діяльності; сублімація креативної діяльності педагога, що реалізується безпосередньо в його професійній діяльності, що в свою чергу, направлена на особистісний, інтелектуальний і діяльнісний розвиток дитини, одночасно функціонуючи як основа самовдосконалення педагога й учня в їх взаємодії погляд людини на себе, заснований на минулому досвіді, даних теперішнього й очікування майбутнього; свідома діяльність людини, спрямована на якомога більш повну реалізацію себе як особистості.

Слайд № 16

Рівні професійного зростання педагога І рівень – імітаційний. Педагог використовує методичні рекомендації, розроблені методистами, вченими, фахівцями-практиками. На цьому рівні, як правило, працюють педагоги-початківці. ІІ рівень – пошуковий. На цьому рівні педагог використовує методичні рекомендації, розроблені методистами, вченими, фахівцями-практиками і прийоми із власного досвіду. ІІІ рівень – дослідницький. Вчитель на основі наявного досвіду і результатів пошуково-експерементальної роботи створює авторську методику навчання і виховання дітей, орієнтуючись на педагогічний супровід інтелектуального розвитку дітей. Такий вид діяльності характерний для педагога-дослідника, який прагне до інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти - діти навчаються за індивідуальними програмами.

Слайд № 17

Вирішення основних проблем розвитку системи освіти протягом життя в Україні Об’єктивна необхідність обумовлюється в сучасних умовах розвитку економіки України такими обставинами: 1. У зв'язку з швидкими змінами в усіх сферах знань працюючим необхідно постійно розширювати свій світогляд, підвищувати рівень майстерності, навичок, оскільки зміна ідей, знань, технологій відбувається скоріше, ніж зміна покоління людей. 2. Існує нове джерело нерівності між людьми – люди, що не навчаються та періодично або безперервно не підвищують свою майстерність, є неконкурентними на ринку праці; а оскільки ринок праці постійно звужується, працівники повинні пристосовуватися до його тенденцій і навчатися усе активне життя. 3. Вартість отримання освіти з часом знижується, у той же час росте вартість додаткового вкладання коштів у підвищення компетентності та майстерності, і це вимагає перегляду моделі фінансування освіти.

Слайд № 18

Трансформація системи освіти в Україні вимагає послідовних дій для якісного та комплексного поліпшення з метою досягнення реальної відповідності сучасним вимогам. Навчання протягом життя на національному рівні повинне бути визначене як повноправне освітнє поле з відповідною увагою до контролю й перевірки якості та забезпеченням визнання різноманітних форм освіти.         На всіх рівнях необхідні подальші дослідження в різних областях, включаючи правові і регуляторні механізми, навчальні плани, доступ, ресурси, бюджети, витрати, підтримку студентів, партнерство і забезпечення якості.

Слайд № 19

Ключові моменти галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти Визначення моделей для оцінки й визнання попереднього навчання. Зв’язок національних моделей для визнання попереднього навчання з європейською структурою кваліфікацій, збільшення порівнянності й прозорості. Створення критеріїв та механізмів визнання й утвердження неформальних видів освіти в навчальній та професійній діяльності. Визначення основних навичок і ключових компетенцій. Скорочення істотних розходжень з країнами ЄС у сфері основних навичок і ключових компетенцій. Підготовка персоналу для системи навчання протягом життя за наступними напрямами діяльності: викладання; управління; науково-аналітичне забезпечення; використання новітніх технологій; планування навчальних програм; підтримка (технічна, адміністративна, організаційна).

Слайд № 20

      Для держави і суспільства безперервна  освіта стає провідною  сферою соціальної політики, механізмом відтворення професійного і культурного потенціалу, умовою розвитку суспільного виробництва. Для кожної людини безперервна освіта повинна стати процесом формування і задоволення її пізнавальних запитів, духовних потреб, розвитку здібностей в різних навчальних закладах, за допомогою різних видів і форм навчання, а також шляхом самоосвіти і самовиховання.      Центральною ідеєю безперервної освіти є розвиток людини як особистості, суб'єкта діяльності і спілкування впродовж всього його життя. Ця ідея, усвідомлена суспільством, стає системотворчим чинником безперервної освіти.      В основі функціонування безперервної освіти лежать принципи, що визначають її специфіку: гуманізму, демократизму, мобільності, випередження, відвертості, безперервності.      Концепція навчання вродовж життя сьогодні вже стала реальністю, а в майбутньому її значення буде постійно зростати. Термін LLL означає новий підхід до навчання впродовж життя людини у різноманітних формальних та неформальних ситуаціях.

Слайд № 21

Навчайтеся із задоволенням!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Освіта протягом життя: світовий досвід і Українська практика
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  7363
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  7
 • Номер матеріала
  XM848195
 • Вподобань
  0
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Осінь – 2018»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти