Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

"Основні класи неорганічних сполук"

Хімія

Для кого: 7 Клас

09.09.2018

1269

21

0

Опис документу:
систематизувати й узагальнити знання учнів з теми, перевірити й оцінити рівень засвоєння матеріалу
Перегляд
матеріалу
Отримати код

"Основні класи неорганічних сполук".

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми, перевірити й оцінити рівень засвоєння матеріалу, рівень навчальних компетенцій учнів, розвивати навички письмової відповіді.

Обладнання: зошити для контрольних робіт, картки з завданнями, Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді.

Хід уроку

І. Організаційний етап

1. Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку ("Побажай мені успіху").

2. Ознайомлення з планом роботи.

II. Письмове опитування за варіантами

Кожен варіант містить завдання чотирьох рівнів (І - початковий, II -середній, III - достатній, IV - високий). Якщо учень хоче отримати 12 балів - повинен виконати завдання усіх рівній. Кожне завдання І і II рівня оцінюється в 0,5 бала, III - в 1 бал, IV -в 3 бали.

Завдання

Варіант 1 Рівень 1

1. Найпоширеніший оксид у природі:

а)А1203; б)СаО; в)Н20; г)Ре203.

2. Формула плюмбум (II) оксиду:

a)Pb2S04; б)РЬО; в)РЬС12; г)РЬ02.

3. Формула нітратної кислоти:

a)NaOH; 6)HN03; b)N205; r)AgN03.

4. Користуючись витискувальним рядом металів, визначте, який метал витісняє водень із кислот:

a)Fe; 6)Ag; в) Сu; г) Pt.

5. До основ належить:

а)СаС12; б) Сr203; в)Н2504; г)Мn(ОН)2.

6. У якому середовищі лакмус має фіолетове забарвлення?

а) кислому; б) нейтральному; в) лужному.

Рівень 2

1. До основних оксидів належать:

a)Si02; б)С02; в) CuO; r)Na20.

2. Хімічне рівняння ... + НС1 → FeCl2 + Н2 буде правильним, якщо крапки замінити на:

a)FeO; 6)Fe; B)FeCl3.

3. Хімічне рівняння СаО + Н20 = ... буде правильним, якщо крапки замінити на:

а)Са + Н202; б) Са(ОН)2; . в) Са(ОН)2 + Н2.

4. «Купоросна олія» — це кислота:

а) сульфатна;

б) нітратна;

в) хлоридна;

г) сульфітна.

5. Оксигеновмісна кислота:

а) сульфідна;

б) йодидна;

в)сульфатна;

г)хлоридна.

6. Яке з перерахованих тверджень не є характерним для кислот:

а) змінюють забарвлення індикаторів;

б) майже всі кислоти безбарвні;

в) взаємодіють з кислотними оксидами;

г) взаємодіють з основними оксидами?

Рівень З

1. Складіть рівняння реакції сульфатної кислоти з: а) цинком; б) магній оксидом.

2. Яка маса хлороводневої кислоти витратиться на нейтралізацію 0,1 моль калій гідроксиду?

3. Який об'єм водню (н.у.) виділиться, якщо з водою прореагує 0,4 г кальцію?

Рівень 4

1. Яка маса фосфор (V) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті утворилося 9,8 г фосфатної кислоти?

Варіант 2 Рівень 1

1. Вкажіть речовину, яка на Землі перебуває в рідкому, твердому і газоподібному стані:

a) Si02; б) Н20; B) NaCI; г) А1203.

2. Формула сульфур (IV) оксиду:

a) H2S03; 6) S02; в) Si02; r) NaSO3.

3. Формула силікатної кислоти:

а) НС1; 6) H2Si03; в) SiCl4; r) K2Si03.

4. Користуючись витискувальним рядом металів, визначте, який метал витісняє водень із кислот:

a) Mn; 6) Hg; b) Au; r) Ag.

5. До основ належить:

a) ZnO; 6) Fe(OH)3; B) MgS04; r) KN03.

6. У якому середовищі метилоранж має червоне забарвлення?

а) кислому; б) нейтральному; в) лужному.

Рівень 2

1. До основних оксидів належать:

a) S02; 6) Na20; в) МпО; r) Li20.

2. Хімічне рівняння ... + 2НС1 → ZnCl2 + Н2 буде правильним, якщо крапки замінити на:

a) Zn; б) ZnO; в) Zn(OH)2.

3. Хімічне рівняння С02 + Н20 = ... буде правильним, якщо крапки замінити на:

а) СНзСООН; б) Н2С03; в) Н2С204.

4. Амфотерний оксид — це:

а) МпО; б) СrO3; в) А1203; г) Мп207.

2. Усі основи взаємодіють з:

а) водою;

б) кислотами;

в) солями;

г) основними оксидами.

3. Назвіть формулу ферум (III) гідроксиду:

a) Fe(OH)3; 6) Fe(OH)2; a) FeCl2; 6) Fe(N03)3.

Рівень З

1. Складіть рівняння реакції сульфатної кислоти із: а) залізом; б) ферум (II) оксидом.

2. Яка маса гідроксиду натрію витратиться на нейтралізацію 0,15 моль хлороводню?

3. Який об'єм водню (н.у.) виділиться, якщо з водою прореагує 3,9 г калію?

Рівень 4

1. Яка маса сульфур (IV) оксиду прореагувала з водою, якщо в результаті утворилося 0,82 г сульфітної кислоти?

III. Домашнє завдання

Повторити хімічні властивості оксидів, кислот, основ та солей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.