Основи. Фізичні та хімічні властивості натрій гідроксиду.

Хімія

Для кого: 11 Клас

08.03.2021

430

0

0

Опис документу:
Матеріал буде корисним для вчителів та учнів старших класів при вивченні сполук металів, а саме натрій гідроксиду. Презентація стисло пояснює фізичні та хімічні властивості сполуки; містить завдання до теми та розв'язки завдань.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Основи Властивості та застосування натрій гідроксиду
Слайд № 1

Основи Властивості та застосування натрій гідроксиду

Інформаційна довідка Складні речовини із загальною формулою належать до класу основ. • Основи поділяють на розчинні у воді (луги) і нерозчинні. • Л...
Слайд № 2

Інформаційна довідка Складні речовини із загальною формулою належать до класу основ. • Основи поділяють на розчинні у воді (луги) і нерозчинні. • Луги — це електроліти, що дисоціюють з утворенням катіонів металічного елемента та гідроксид-аніонів, наприклад: КОН = К+ + ОН-. До лугів належать гідроксиди лужних, лужноземельних елементів й амоній гідроксид. • У розчині лугів лакмус набуває синього кольору, метиловий оранжевий — жовтого, фенолфталеїн — малинового. Універсальний індикатор у розбавленому розчині лугу має зелене забарвлення, у концентрованому — синє та синьо-фіолетове. • Аміни (нітрогеновмісні органічні сполуки) називають органічними основами через те, що вони з водою утворюють гідроксиди, а з неорганічними кислотами — солі. • Амфотерність — здатність сполуки проявляти кислотні або основні властивості залежно від природи реагенту.

Хімічні властивості лугів
Слайд № 3

Хімічні властивості лугів

Фізичні властивості основ Натрій гідроксид NaOH — біла непрозора тверда речовина, гігроскопічна, добре розчиняється у воді (за 20 °С у 100 г води р...
Слайд № 4

Фізичні властивості основ Натрій гідроксид NaOH — біла непрозора тверда речовина, гігроскопічна, добре розчиняється у воді (за 20 °С у 100 г води розчиняється 100 г натрій гідроксиду), розчинення супроводжується виділенням теплоти. Розчини милкі на дотик.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТРІЙ ГІДРОКСИДУ Лугам також властива взаємодія з металами, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості, і деякими о...
Слайд № 5

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАТРІЙ ГІДРОКСИДУ Лугам також властива взаємодія з металами, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості, і деякими органічними речовинами. 1. Взаємодія натрій гідроксиду при сплавлянні з металами, оксиди та гідроксиди яких мають амфотерні властивості. 2NaOH + Zn = H2 + Na2ZnO2 натрій цинкат 2KOH + 2Al + 2H2O = 3H2 + 2KAlO2 калій метаалюмінат 2. Взаємодія натрій гідроксиду з деякими органічними речовинами.

E 524 – Гідроксид натрію Синтетичне походження Низька небезпека Регулятори кислотності
Слайд № 6

E 524 – Гідроксид натрію Синтетичне походження Низька небезпека Регулятори кислотності

Слайд № 7

Завдання до теми 1. Укажіть характеристики, притаманні натрій гідроксиду. А погано розчиняється у воді Б не має запаху В взаємодіє з алюміній гідро...
Слайд № 8

Завдання до теми 1. Укажіть характеристики, притаманні натрій гідроксиду. А погано розчиняється у воді Б не має запаху В взаємодіє з алюміній гідроксидом Г діє на індикатор фенолфталеїн 2. Із переліку речовин: водень, карбон(IV) оксид, магній, цинк гідроксид, ортофосфатна кислота, барій хлорид, купрум(ІІ) сульфат — виберіть ті, з якими реагує натрій гідроксид. Складіть рівняння реакцій.

3. Обчисліть масу натрій гідроксиду й об'єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу 15 %. 4. Сульфатну кислоту повністю ...
Слайд № 9

3. Обчисліть масу натрій гідроксиду й об'єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу 15 %. 4. Сульфатну кислоту повністю нейтралізували натрій гідроксидом і добули 14,2 г солі. Обчисліть кількість речовини натрій гідроксиду, що прореагував.

Відповіді до завдань Вправа 1 Укажіть характеристики, притаманні натрій гідроксиду. А погано розчиняється у воді Б не має запаху В взаємодіє з алюм...
Слайд № 10

Відповіді до завдань Вправа 1 Укажіть характеристики, притаманні натрій гідроксиду. А погано розчиняється у воді Б не має запаху В взаємодіє з алюміній гідроксидом Г діє на індикатор фенолфталеїн Відповідь: БВГ Вправа 2  Із переліку речовин: водень, карбон (ІV) оксид, магній, цинк гідроксид, ортофосфатна кислота, барій хлорид, купрум (ІІ) сульфат — виберіть ті, з якими реагує натрій гідроксид. Складіть рівняння реакцій. 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Вправа 3  Обчисліть масу натрій гідроксиду й об’єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу 15%. Відомо: m(розчину)=400 г...
Слайд № 11

Вправа 3  Обчисліть масу натрій гідроксиду й об’єм води, з яких можна виготовити 400 г розчину з масовою часткою лугу 15%. Відомо: m(розчину)=400 г, w(NaOH)=15%, ρ(H2O)=1 г/мл Знайти: m(NaOH)-?, m(H2O)-? Розв'язання m(NaOH)=m(розчину)•w(NaOH):100%=400 г •15%:100%=60 г m(H2O)=m(розчину)-m(NaOH)=400 г - 60 г = 340 г V(H2O)=m(H2O):ρ(H2O)=340 г : 1 г/мл = 340 мл Відповідь: 60 г лугу і 340 мл води Вправа 4  Сульфатну кислоту повністю нейтралізували натрій гідроксидом і добули 14,2 г солі. Обчисліть кількість речовини натрій гідроксиду, що прореагував. Відомо: m(Na2SO4)=14,2 г Знайти: v(NaOH)-? Розв'язання M(Na2SO4)=142 г/моль v(Na2SO4)=m(Na2SO4):M(Na2SO4)=14,2 г : 142 г/моль=0,1 моль Запишемо рівняння реакції: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O За рівнянням реакції v(NaOH):v(Na2SO4)=2:1, тому v(NaOH)=2•v(Na2SO4)=2•0,1 моль=0,2 моль Відповідь: 0,2 моль

Використана література Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко
Слайд № 12

Використана література Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.