Окисно-відновні реакції в житті людини

Опис документу:
В презентації розкривається суть окисно-відновних реакцій, їх значення в природі та побуті. Розглядаються найпоширеніші ОВР.Процеси фотосинтезу, дихання, травлення – все це ланцюги окисно-відновних реакцій. Ці реакції відіграють чи не найважливішу роль при утворенні власних полімерних компонентів, забезпечуючи організм структурними складовими та енергією.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Окисно-відновна реакція Окисно-відновна реакцкія в житті людини
Слайд № 1

Окисно-відновна реакція Окисно-відновна реакцкія в житті людини

Вступ За зміною ступеня окиснення елементів, які входять до складу вихідних речовин та продуктів реакції, хімічні реакції можна поділити на дві гру...
Слайд № 2

Вступ За зміною ступеня окиснення елементів, які входять до складу вихідних речовин та продуктів реакції, хімічні реакції можна поділити на дві групи. До першої групи належать реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів. Це реакції подвійного обміну, або витіснення, комплексоутворення, деякі реакції розкладу, реакції ізомеризації, полімеризації, асоціації тощо:

Окисно-відновні реакції - реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення атомів, які входять до складу реагуючих речовин.
Слайд № 3

Окисно-відновні реакції - реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення атомів, які входять до складу реагуючих речовин.

Слайд № 4

Обмін речовин в організмі як один з основних проявів життєдіяльності – єдиний біологічний процес. Всі перетворення речовин і енергії, процеси синте...
Слайд № 5

Обмін речовин в організмі як один з основних проявів життєдіяльності – єдиний біологічний процес. Всі перетворення речовин і енергії, процеси синтезу і розкладання, анаболізму і катаболізму взаємозв'язані, взаємозумовлені і тонко координовані нейрогуморальними механізмами, що забезпечує існування організму як єдиної впорядкованої високоорганізованої системи. Обмін основних класів органічних сполук – білків, вуглеводів і ліпідів – є єдиним метаболічним процесом, який підлягає основним діалектичним закономірностям взаємозалежності, взаємоузгодженості і взаємоперетворення. Тому неможливо уявити в живих системах ізольованого перетворення кожного з цих класів органічних сполук. У клітинах організму перетворення жирів, білків і вуглеводів, їх розщеплення і синтез здійснюються одночасно й узгоджено, внаслідок чого забезпечується сукупність метаболічних реакцій, які становлять гармонічний баланс організму, що нормально функціонує.

Слайд № 6

Слайд № 7

основні процеси в природі: колоообіг елементів у природі, процеси корозії, згоряння речовин, виверження вулкана з утворенням сірки, зв’язування атм...
Слайд № 8

основні процеси в природі: колоообіг елементів у природі, процеси корозії, згоряння речовин, виверження вулкана з утворенням сірки, зв’язування атмосферного азоту киснем під час грозових розрядів, потемніння срібних речей; Окисно-відновні процеси у природі: а) корозія металів; б) виділення сірки під час виверження вулкана; в) утворення NO під час грозових розрядів.

1. Відмінність окисно-відновних реакцій в живій та неживій природі Обмін речовин і енергії є однією з найважливіших і найсуттєвіших ознак живого ор...
Слайд № 9

1. Відмінність окисно-відновних реакцій в живій та неживій природі Обмін речовин і енергії є однією з найважливіших і найсуттєвіших ознак живого організму. Живі організми – відкриті системи, для існування яких необхідний постійний двосторонній зв'язок (обмін) з навколишнім середовищем. З навколишнього середовища вони одержують поживні речовини та енергію, перетворюють їх, видозмінюють, використовуючи утворені сполуки для власних потреб, та повертають в навколишнє середовище кінцеві продукти обміну. Вся сукупність процесів поглинання, засвоєння речовин з навколишнього середовища та утворення і виділення кінцевих продуктів – суть обміну речовин.

Слайд № 10

Слайд № 11

Слайд № 12

Слайд № 13

Слайд № 14

Висновок Окисно-відновні реакції мають величезне значення для підтримування життєдіяльності біологічних систем. Процеси фотосинтезу, дихання, травл...
Слайд № 15

Висновок Окисно-відновні реакції мають величезне значення для підтримування життєдіяльності біологічних систем. Процеси фотосинтезу, дихання, травлення – все це ланцюги окисно-відновних реакцій. Ці реакції відіграють чи не найважливішу роль при утворенні власних полімерних компонентів, забезпечуючи організм структурними складовими та енергією. Проте живий організм є набагато складнішою системою тому і процеси, що в ньому протікають, характеризуються великою складністю, ступінчістю та участю складних ферментативних комплексів. Живий організм нерозривно пов’язаний з навколишнім середовищем, з якого він одержує необхідні для життя харчові речовини, воду та кисень. З цих речовин в організмі утворюються складні біоорганічні сполуки, які безпосередньо беруть участь у біохімічних перетвореннях.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»