Окисно-відновні реакції в природі та житті людини

Хімія

Для кого: 9 Клас

04.01.2020

551

6

0

Опис документу:
Урок, що сприяє глибокому розумінню практичного значення ОВР, та вдосконаленню навичок складання ОВ реакцій з використанням методу електронного балансу. Для роботина уроці розроблена спеціальна карта-сема, що дозволяє оцінити роботу кожного учня протягом уроку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Окисно-відновні реакції

в природі та житті людини

Мета:

   • розширити поняття про окисно-відновні реакції;

   • визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій;

   • розглянути сутність процесів окиснення й відновлення та їхній

взаємозв’язок;

   • узагальнити знання учнів про «окисник», «відновник»;

   • розвивати вміння порівнювати та робити висновки.

Очікувані результати:

   • уміння розпізнавати окисно-відновні реакції;

   • визначення процесів окиснення та відновлення;

   • визначення окисника та відновника за рівнянням хімічної реакції;

   • розуміння значення між процесами окиснення та відновлення.

Базові поняття та терміни: хімічні реакції, ступінь окиснення, окисник, відновник,

окиснення, відновлення, окисно-відновні реакції,

електронегативність.

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування вмінь і навичок.

Форма уроку: синтетичний з домінуванням евристичного методу навчання.

Обладнання: опорні картки, періодична таблиця, алгоритм складання рівнянь

ОВР, підручники, ящички з пробірками, розчини кислот, метали

цинк і магній, розчин натрій карбонату.

Міжпредметні зв’язки: фізика, біологія, географія, астрономія, математика.

Прийоми перевірки знань:

 • фронтальне опитування;

 • індивідуальна робота, завдання для самостійної роботи;

 • перевірка знань під час викладу нового матеріалу;

 • виконання експериментального завдання.

Форми самостійної роботи учнів:

 • спостереження;

 • експериментальне завдання;

 • робота з дидактичним матеріалом.

Девіз уроку: “ Будь-які перетворення речовин у навколишньому світі можна

описати певними хімічними рівняннями”.

Вивчай все не з марнославства, а задля практичної користі.

Георг Крістоф Ліхтенберг

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Метод “Мікрофон” – повторення основних питань з теми

Ступінь окиснення”.

 • Назвіть відомі вам типии хімічних реакцій

 • Що таке ступінь окиснення (СО)?

 • Від чого залежить, який СО елемента у сполуці?

 • Що таке електронегативність?

 • СО атомів елементів F, О, Н, металів, простих речовин?

 • Чому рівна алгебраїчна сума СО елементів у сполуці?

ІІ. Повідомлення теми й плану уроку

1. Виконання завдань за карта-схемою (протягом уроку).

Кожному учневі видано карку з переліком рівнянь хімічних реакцій.

Робота за карткою:

 1. Обрати рівняння, що відповідають проведеним експериментам та урівняти їх методом електронного балансу;

 2. Вказати у відповіді суму коефіцієнтів.

 3. Знайти і вказати серед поданих рівнянь те, що не є ОВР;

 4. Внести в таблицю перелік окисників та і відновників.

2. * Експеримент. Горіння свічки.

Обговорення, виконання рівняння.

C16H32 + O2 CO2 + H2O

* Експеримент. Окиснення целюлози.

(C6H10O5)n + H2SO4 C + СО2 + SO2 + H2O

Обговорення, визначення окисника і відновника.

* Обговорення дії гідроген пероксиду на живу тканину.

H2O2 H2O + O2

Визначення окисника і відновника,

пригадати поняття про ферменти.

* Обговорення способів відновлення металів з їх оксидів.

FeO + C Fe + CO2

* Експеримент. Світлофор.

C6H12O6 C3H6O3 (індигокармін + O2)

Обговорення, визначення окисника.

* Обговорення дії царської води на благородні метали.

Au + HCl + HNO3 → H[AuCl4] + NO +H2O

Виконання рівняння, визначення окисника і відновника.

* Ржавіння металів (корозія)

Fe + H2O + O2 Fe(OH)3

Виконання рівняння, визначення окисника і відновника.

* Дихання і фотосинтез. Обговорення.

C6H12O6 + O2 CO2 + H2O

CO2 + H2O C6H12O6 + O2

Виконання рівнянь, визначення окисників і відновників.

* Піротехніка. Розклад речовин-окисників.

KMnO4K2MnO4 + MnO2 + O2

KClO3 KCl + O2

Експеримент. Вулкан.

(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O

Виконання рівнянь, визначення окисників і відновників.

Виявлення зайвого рівняння в переліку. Обговорення.

3. Внести окисники і відновники у таблицю в карті-схемі.

4. ОВР у природі, житті, побуті і техніці.

Обрати фото з ОВР. Розмістити у відповідні розділи.

ІІІ. Рефлекція. Онлайн-тестування на платформі quizizz

Тест

 1. Окисник, це речовина або частинка, що здатна:

 1. втрачати електрони

 2. і приєднувати і втрачати електрони

 3. приєднувати електрони

 4. реагувати з киснем повітря

 1. Відновник, це речовина або частинка, що здатна:

 1. втрачати електрони

 2. і приєднувати і втрачати електрони

 3. приєднувати електрони

 4. реагувати з металами

 1. Окисно-відновні реакції відбуваються при:

 1. наявності окисника

 2. наявності відновника

 3. взаємодії кислот з основами

 4. наявності окисника і відновника

 1. Електронний баланс дає змогу:

 1. визначити окисник

 2. визначити відновник

 3. вирахувати коефіцієнти до окисника і відновника

 4. вирахувати суму коефіцієнтів

 1. ОВР, це реакції, що відбуваються:

 1. зі зміною СО

 2. без зміни СО

 3. з виділенням теплоти

 4. в присутності каталізатора

 1. СО простих речовин завжди:

 1. -2

 2. 0

 3. +1

 4. +n

 1. СО металів завжди:

 1. -2

 2. 0

 3. +1

 4. +n

 1. СО О2, найчастіше:

 1. -2

 2. 0

 3. +1

 4. +n

 1. Елемент, який може мати СО виключно -1:

 1. О

 2. Н

 3. F

 4. Ме

 1. До типових окисників належить:

 1. H2

 2. O2

 3. CO

 4. K

 1. До типових відновників належить:

 1. H2O

 2. O2

 3. HNO3

 4. Al

 1. Одна й та ж речовина чи частинка може бути:

 2. тільки окисником

 3. тільки відновником

 4. і окисником і відновником

 5. вмключенням.

ІV. Підведення підсумків. Виставлення оцінок.

Домашнє завдання.

Карта-схема

Окисно-віднoвні реакціі (одна зайва)

 1. C16H32 + O2 CO2 + H2O 1_________________________

С e С

О2 e О

 1. Fe + H2O + O2 Fe(OH)3 2_________________________

Fe e → Fe

O e → O

 1. H2O2 → H2O + O2 3_________________________

О e О2

O e O

 1. FeO + C → Fe + CO2 4_________________________

Fe e → Fe

C e → C

 1. KClO3 →KCl + O2 5_________________________

Сl e Сl

О e О2

 1. Au + HCl + HNO3 → H[AuCl4] + NO +H2O 6________________________

Au e Au

N e N

 1. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 7_________________________

Mn e Mn

О e О2

 1. (C6H10O5)n + H2SO4 → C + СО2 + SO2 + H2O 8________________________

C e C

S e S

 1. C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O 9________________________

C e C

О e О2

 1. CO2 + H2O → C6H12O6 + O2 10 ________________________

C e C

О e О2

 1. (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O 11 ________________________

N e N2

Cr e Cr

 1. Fe(OH)3 + H2 SO4 →Fe2(SO4)3 + H2O 12 _______________________

Fe e Fe

S e S

 1. C6H12O6 → C3H6O3 (індигокармін + O2) 13 ________________________

C e C

C e C

Окисники

Відновники

_________________________________П.І. ____________________________бали

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.