Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події
  • Всеосвіта
  • Бібліотека
  • НУШ
  • Обласний науково-методичний проект «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»

Обласний науково-методичний проект «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи»

НУШ

Для кого: Дорослі

30.04.2021

954

106

0

Опис документу:
Сутність основних понять, розбір плану роботи над проектом, планування та реалізація. САМОЕФЕКТИВНІСТЬ розглядається дослідниками як складний конструкт самосвідомості, що визначає сформоване судження індивіда про власну здатність самостійно, активно і продуктивно здійснювати діяльність та досягати особистісно-значущого результату.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр художньо – естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради Обласний науко...
Слайд № 1

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр художньо – естетичної творчості дітей та юнацтва «Орфей» Криворізької міської ради Обласний науково-методичний проект «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» 2020-2023 н.р.

САМОЕФЕКТИВНІСТЬ розглядається дослідниками як складний конструкт самосвідомості, що визначає сформоване судження індивіда про власну здатність сам...
Слайд № 2

САМОЕФЕКТИВНІСТЬ розглядається дослідниками як складний конструкт самосвідомості, що визначає сформоване судження індивіда про власну здатність самостійно, активно і продуктивно здійснювати діяльність та досягати особистісно-значущого результату.

Самоефективність визначає вміння підвищувати резервні можливості психіки, спрямовані на саморозвиток людини упродовж її життя. Самоефективність є в...
Слайд № 3

Самоефективність визначає вміння підвищувати резервні можливості психіки, спрямовані на саморозвиток людини упродовж її життя. Самоефективність є важливою характеристикою Я-концепції особистості, стимулює її потребу у самовдосконаленні, прагнення до успіху у різних сферах життєдіяльності та є психологічною умовою ефективного засвоєння нових практик.

КОМПОНЕНТИ САМОЕФЕКТИВНОСТІ Особистісний компонент гранується на суб'єктивних уявленнях про себе, елементах власного досвіду, потенціалах та ресурс...
Слайд № 4

КОМПОНЕНТИ САМОЕФЕКТИВНОСТІ Особистісний компонент гранується на суб'єктивних уявленнях про себе, елементах власного досвіду, потенціалах та ресурсах. Ціннісно-цілоьвоий компонент характеризує цінності, життєві смисли, плани, цілі (яким я хочу бути). Мотиваційно-емоційний компонент включає мотиви і емоції, навички емоційної саморегуляції, ідентифікації з успішними соціальними моделями. Рефлексивно-оціночний компонент аналіз та оцінка власного досвіду, реальності визначених цілей, можливостей досягнення успіху, саморозвитку та самовдосконалення. Прогностичний компонент дає змогу прогнозувати результати власних дій, попереджувати їх негативні наслідки, ідентифікувати себе як людину, що ефективно і успішно досягає визначеної мети. Прагнення до самовдосконалення – це компонент, що визначає спрямованість на власні зміни (що я хочу змінити у собі) через активізацію мислення, волі, почуттів задля досягнення визначених цілей.

Самоефективність у навчальній діяльності характеризується: вмінням вільно орієнтуватися в інформаційному і освітньому просторі; вмінням використову...
Слайд № 5

Самоефективність у навчальній діяльності характеризується: вмінням вільно орієнтуватися в інформаційному і освітньому просторі; вмінням використовувати зовнішні і внутрішні ресурси для рішення навчальних задач; сприйняттям навчання і освіти як важливих життєвих цінностей, що сприяють самореалізації особистості; прагненням до нормального (адаптивного) перфекціонізму у системі життєвих смислів; високим рівнем розвитку компетентностей у вирішенні навчальних задач; здатністю до самостійної постановки нового класу задач; розумінням задач власного розвитку; здатністю до ефективної самоорганізації і самоуправління власною освітньою траєкторією; здатністю до мотивації власної діяльності, самопідтримки; позитивною самооцінкою та ставленням до себе; готовністю навчатися впродовж життя.

Етапи роботи над проблемою Концептуально-діагностичний (2020-2021 навчальний рік) - конкретизація завдань планування роботи семінарів, педрад створ...
Слайд № 6

Етапи роботи над проблемою Концептуально-діагностичний (2020-2021 навчальний рік) - конкретизація завдань планування роботи семінарів, педрад створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності учнів різного віку; - визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи у проекті; - розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості; - масове запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам, накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої діяльності.

Практичний (2021-2022 навчальний рік) - аналіз визначених напрямків роботи, педагогічного досвіду, обґрунтування основних ідей для широкого запрова...
Слайд № 7

Практичний (2021-2022 навчальний рік) - аналіз визначених напрямків роботи, педагогічного досвіду, обґрунтування основних ідей для широкого запровадження; - аналіз матеріалів діагностики рівня розвитку основних компонентів самоефективності учнів та їх навчальних досягнень; - узагальнення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (науково обґрунтовані критерії: актуальність, відповідність сучасним викликам і завданням проекту, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, що відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріально-технічної бази навчальних закладів).

Підсумковий (2022-2023 навчальний рік) - узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи з розвитку основних компонентів самоефективності ...
Слайд № 8

Підсумковий (2022-2023 навчальний рік) - узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи з розвитку основних компонентів самоефективності учнів різного віку; - розробка електронних дидактичних матеріалів з окремих предметів, різних видів публікацій, науковий аналіз даних моніторингу; - підготовка підсумкових нарад, обмін досвідом.

І етап (2020-2021 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Оформлення інформаційного стенду з визначеної проблеми в закладі. Вересень ...
Слайд № 9

І етап (2020-2021 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Оформлення інформаційного стенду з визначеної проблеми в закладі. Вересень Заступник директора з НМР, методист 2. Аналіз науково-дослідницької літератури, періодичних видань, досвіду практичної діяльності. Протягом року Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків 3. Розгляд питань згідно проекту на педагогічних, методичних радах, нарадах при директорі (у звичайному та дистанційному режимах). Протягом року Заступник директора з НМР, методист 4. Підготовка педагогічних працівників до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи . Протягом року Адміністрація, методист, керівники гуртків, культорганізатор 5. Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи у проекті. Листопад Заступник директора з НМР, методист 6. Створення«Банкуінформації» з питань розвитку самоефективності вихованців різного віку. Протягом року Заступник директора з НМР, методист 7. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом. Протягомроку Адміністрація, Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків, культорганізатор

ІІ етап (2021-2022 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Аналіз визначених напрямів роботи. Вересень Заступник директора з НМР, мет...
Слайд № 10

ІІ етап (2021-2022 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Аналіз визначених напрямів роботи. Вересень Заступник директора з НМР, методист 2. Аналіз матеріалів діагностики рівня розвитку основних компонентів самоефективності вихованців та їх навчальних досягнень. Листопад Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків 3. Доповнення науково-дослідницької літератури, періодичних видань, досвіду практичної діяльності. Протягом року Заступник директора з НМР, методист 4. Підготовка педагогічних працівників до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи . Листопад Адміністрація,Заступник директора з НМР,методист 5. Розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості. Січень Заступник директора з НМР, методист 6. Формування у вихованців навичок самостійної роботи через використання механізмів самомотивації, самопідтримки та саморегуляції емоційного стану. Лютий Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків, культорганізатор 7. Діагностика розвитку самоефективності на основі визначених показників системного дослідження. Березень Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків 8. Активізація механізмів самомотивації, самопідтримки та саморегуляції емоційного стану. Квітень Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків, культорганізатор

ІІІ етап (2022-2023 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Узагальнення накопиченого досвіду роботи. Протягом року Заступник директо...
Слайд № 11

ІІІ етап (2022-2023 н.р.) № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний 1. Узагальнення накопиченого досвіду роботи. Протягом року Заступник директора з НМР, методист 2. Підведення підсумків роботи педагогічного колективу. Січень Заступник директора з НМР, методист, керівники гуртків 3. Підготовка аналітичної інформації за підсумками роботи. Квітень Заступник директора з НМР, методист 4. Підтримка та розвитокздоров’язберігаючогоосвітнього середовища закладу (санітарний режим, позитивний мікроклімат, попередження булінгу). Протягом року Адміністрація,Заступник директора з НМР,методист

Основні критерії самоефективності особистості на різних вікових етапах Критерії навчальної самоефективності дітей дошкільного віку (1 – 6 років) ві...
Слайд № 12

Основні критерії самоефективності особистості на різних вікових етапах Критерії навчальної самоефективності дітей дошкільного віку (1 – 6 років) відчуття довіри; розуміння дитиною власної особистої участі у створенні тих, чи інших подій; уміння контролювати свої емоції у ситуації неуспіху; управління власною поведінкою для отримання певного результату; уміння взаємодіяти з дорослими та іншими дітьми для досягнення поставленої мети; активність у задоволенні пізнавальних потреб.

Роль дорослих у розвитку самоефективності дітей створювати атмосферу безпеки та захищеності; підтримувати пізнавальний інтерес; відзначати майже не...
Слайд № 13

Роль дорослих у розвитку самоефективності дітей створювати атмосферу безпеки та захищеності; підтримувати пізнавальний інтерес; відзначати майже незначні успіхи дитини; позитивно оцінювати її здібності та можливості; за допомогою гри розвивати когнітивні процеси (мислення, уяву, мовлення ін.), особистісні якості (наполегливість, цілеспрямованість); вселяти віру дитини в себе («я можу»), підтримувати прагнення до самостійності («я сам»), природний пізнавальний інтерес («що таке») та готовність до виконання предметних дій («я хочу і буду»); вчити засобам боротьби із труднощами.

Критерії навчальної самоефективності дітей молодшого шкільного віку уміння управляти своєю зовнішньою активністю; виявляти власні ресурси для рішен...
Слайд № 14

Критерії навчальної самоефективності дітей молодшого шкільного віку уміння управляти своєю зовнішньою активністю; виявляти власні ресурси для рішення навчальної задачі; довільність пізнавальних процесів; прагнення до самостійності при виконанні навчальних завдань; рефлексивність у оцінці власних навчальних дій; розуміння меж своїх можливостей «що я можу» і «чого я не можу»; володіння навичками кооперації (співробітництва) для досягнення навчальної мети.

Роль дорослих у розвитку самоефективності дітей молодшого шкільного віку створювати умови для формування позитивної самооцінки дітей; підтримувати ...
Слайд № 15

Роль дорослих у розвитку самоефективності дітей молодшого шкільного віку створювати умови для формування позитивної самооцінки дітей; підтримувати їх впевненості у собі; відзначати індивідуальність і неповторність кожної дитини; пробуджувати бажання прагнути кращих навчальних результатів (позитивний перфекціонізм), підтримки.

Критерії навчальної самоефективності дітей підліткового віку здатність до цілепокладання; вміння визначати час та засоби виконання навчальної робот...
Слайд № 16

Критерії навчальної самоефективності дітей підліткового віку здатність до цілепокладання; вміння визначати час та засоби виконання навчальної роботи; володіння прийомами саморегуляції; бажання діяти автономно і продуктивно; уміння працювати у команді; диференційована самооцінка (вміння адекватно оцінювати власні навчальні дії, здібності, якості та результати навчання); достатній рівень самокритичності; володіння навичками ефективного самонавчання.

Роль дорослих у розвитку самоефективності підлітків підтримувати віру учнів у власні навчальні здібності; надавати приклади продуктивних соціальних...
Слайд № 17

Роль дорослих у розвитку самоефективності підлітків підтримувати віру учнів у власні навчальні здібності; надавати приклади продуктивних соціальних моделей; сприяти формуванню якостей суб’єкта власного розвитку.

Критерії навчальної самоефективності молодший юнацький вік (15-18 років) усвідомлення власного стилю розумової діяльності; уміння орієнтуватися в і...
Слайд № 18

Критерії навчальної самоефективності молодший юнацький вік (15-18 років) усвідомлення власного стилю розумової діяльності; уміння орієнтуватися в інформаційному просторі з метою вирішення наявних освітніх потреб; вміння встановлювати взаємовідносини та залучати інших для ефективного рішення самостійно визначених навчальних задач; вміння чітко контролюють свій час; наявність високого рівня рефлексивності; інтерес до самоспостереження та позитивна Я-концепція; розуміння цінності навчання; високий рівень відповідальності за власне навчання; спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення; прогнозування власного майбутнього.

Роль дорослих у розвитку самоефективності юнаків застосовування методів підтримуючого контролю; стимулювання прагнення до самостійності у виборі зм...
Слайд № 19

Роль дорослих у розвитку самоефективності юнаків застосовування методів підтримуючого контролю; стимулювання прагнення до самостійності у виборі змісту і форм навчальної роботи; допомога у визначенні освітніх потреб та вибору майбутньої професії; залучення до проектної діяльності.

низька навчальна мотивація; проблеми з самооцінкою; недостатній розвиток навчальних навичок (наприклад, з систематизацією та критичним осмисленням ...
Слайд № 20

низька навчальна мотивація; проблеми з самооцінкою; недостатній розвиток навчальних навичок (наприклад, з систематизацією та критичним осмисленням інформації, не вміння орієнтуватися в інформаційному просторі тощо); низький рівень самоаналізу, рефлексії; не вміння визначати зовнішні та внутрішні ресурси; помилкові, упереджені судження, страхи; явища прокрастинації (схильність дитини відкладати виконання важливих справ, яке супроводжується відчуттям дискомфорту та негативними емоційними переживаннями); не усвідомлення важливості особистісних змін як результат навчання. Психологічні бар'єри, що заважають самоефективності вихованців

Успіхів, творчого натхнення та професійного зростання!
Слайд № 21

Успіхів, творчого натхнення та професійного зростання!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.