• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Хімія
 • Нітроген і фосфор: їхнє місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації фосфору. Азот і фосфор як прості речовини

Нітроген і фосфор: їхнє місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації фосфору. Азот і фосфор як прості речовини

Опис документу:
розробка містить повністю готовий до використання конспект уроку.Розгляд матеріалу пропонується у послідовності від будови атома і фізичних властивостей до хімічних властивостей речовин та їх використання. В роботі подається таблиця для заповнення учнями про фізичні властивості алотропних модифікацій. РОзробка стане в нагоді вчителям та студентам педагогічних спеціальностей

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Поурочний план-конспект уроку №

Клас _____________________ Дата________________________

Розділ : Нітроген і фосфор

Тема уроку: Нітроген і фосфор: їхнє місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації фосфору. Азот і фосфор як прості речовини

Мета уроку:

Навчальна:дати характеристику елементам відповідно до їх положення в періодичній таблиці, охарактеризувати прості речовини, їх будову та властивості, розширити уявлення учнів про алотропні модифікації, доповнити і систематизувати знання учнів про поширення Нітрогену і Фосфору у природі, на прикладі елементів VА групи показати взаємозв’язок між будовою атома, положенням у періодичній системі, їхніми фізичними і хімічними властивостями

Розвиваюча:

продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, розвивати знання учнів про елементи та властивості речовин

Виховна:

формувати вміння працювати з підручником, довідковим матеріалом, таблицями; працювати самостійно і в групах.

Обладнання : періодична система хімічних елементів, таблиця електронегативності

Базові поняття та терміни:

Окисник, відновник, алотропні модифікації, нітриди, фосфіди, аміак, фосфін

Тип уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми:

пояснювально-ілюстративні—бесіда, розповідь, евристична бесіда,наочні—демонстрації, робота з підручниками

Структура уроку:

І. Організація учнів класу…………………………….2хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань…….…………………10хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу……………………....20хв.

IV. Узагальнення і систематизація знань……………10хв

V. Повідомлення д/з…………………………………...1хв.

VІ. Підсумки уроку ……………………………………2хв.

Хід уроку

п/п

Зміст уроку

Методи і методичні прийоми

І.

Організація учнів класу

бесіда

ІІ.

Актуалізація опорних знань

Самостійна робота

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 2. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 3. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

 4. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

Самостійна робота

ІІІ.

Вивчення нового матеріалу

План

 1. Положення елементів Нітрогену і Фосфору у періодичній системі

 2. Фізичні властивості

 3. Алотропні модифікації фосфору. Фосфор у природі

 4. Хімічні властивості

 5. Застосування

1.Положення елементів Нітрогену і Фосфору у періодичній системі

Характеристика N і P за положенням у періодичній таблиці, запис схеми розподілу електронів за рівнями і підрівнями в атомі нітрогену і фосфору(2 учні біля дошки)

Характерна валентність для атомів N і P в не збудженому стані ІІІ, а в збудженому—V . цей стан можливий лише для фосфору та інших елементів5 групи , крім нітрогену, бо він не має d-підрівня. Нітроген не має валентності V, але ст..ок. можливий+5. Ступені окиснення N: -1,-2,-3,+1,+2,+3,+4,+5, P-2,-3,+1,+3,+4,+5. Найбільш характерні -3,+3,+5.

Розгляд будови молекули азоту і як висновок: молекулярний азот виявляє хімічну пасивність і вступає в реакції при нагріванні, в присутності каталізатора, за підвищеного тиску

2.Фізичні властивості

Азот—безбарвний газ без смаку і запаху, трохи легший за повітря(М=28г/моль), погано розчинний у воді. Елемент займає п’яте місце за розповсюдженістю у Всесвіті. Азо у природі зустрічається у вільному стані в повітрі 78,!% в об’ємі. Сполуки містяться в грунті, живих організмах(білки, нуклеїнові кислоти тощо).

Одержують азот із зрідженого повітря: азот має найнижчу т. кип. серед газів атмосфери, тому випаровується першим.

3.Алотропні модифікації фосфору. Фосфор у природі

Для фосфору відомо кілька алотропних модифікацій, найпоширеніші білий, червоний та чорний.Учні ознайомлюються а матеріалом підручника

§9, с. 43-44, заповнюють таблицю:

Ознака

Білий

Червоний

Чорний

Забарвлення

Запах

Зовнішній вигляд

Температура плавлення

Здатність до окиснення

Розчинність

отруйність

люмінесценція

Кристалічна гратка

Обговорення виконаної роботи

Фосфор—життєво важливий елемент, зустрічається в організмах і мінералах у зв’язаному стані. В організмах міститься в фосфоліпідах, НК, у кістковій тканині, екскрементах птахів—гуано. Мінерали—фосфатити, апатити, в яких основна складова Ca3(PO4)2.

4.Хімічні властивості

Ознайомлення з хімічними властивостями за схемами-таблицями

Повідомлення і запис на дошці та в зошитах

Сократівська бесіда

Розповідь

Розповідь

Робота з підручником

Заповнення таблиці

Аналіз

Пояснення

Робота з довідковим матеріалом

ІV.

Закріплення і узагальнення знань

 • Порівняйте елементи V групи

 • Спробуйте описати коло обіг фосфору і нітрогену в природі

 • У якому вигляді N і P знаходяться в природі?

 • Складіть формули оксидів цих елементів

 • Складіть рівняння реакцій фосфору з кальцієм, хлором, складіть електронний баланс.

Бесіда

V.

Повідомлення домашнього завдання

Опрацювати §9,10, виконати завдання 53-64 с. 44

Підготувати повідомлення «Азот(фосфор) у живих організмах»

Повідомлення

VI.

Підсумки уроку

«На уроці я дізнався про…»

«Тепер я знаю, що…»

Методика незакінчених речень

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти.

 1. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

 2. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

 1. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

 1. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 2. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

 1. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти.

 1. Який об’єм сульфур(VІ)оксиду повинен прореагувати з надлишком води для одержаня 20г сульфатної кислоти, якщо вихід реакції становить 82%?

 1. У реакцію нейтралізації вступають 46г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 8% і розчин сульфатної кислоти масою 56г з масовою часткою 4%. Яка маса солі утвориться, якщо вихід реакції 98%?

 1. При випалюванні 100г руди, що містить 8% ZnS, отримали 2л сульфур(IV) оксиду. Обчисліть вихід газу.

 1. Розрахувати маси вихідних розчинів сульфатної кислоти з концентрацією 15% і 30%, які необхідно використати для виготовлення 300г 15% розчину цієї кислоти. Яку масу калій гідроксиду можна нейтралізувати цією кислотою?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»