Навчальна програма факультативного курсу «Хімія і здоров’я»

Опис документу:
Основною метою факультативного курсу «Хімія і здоров’я» є підвищення в учнів інтересу до предметів природничого циклу , формування самоосвітньої та пізнавальної компетентності. Головне завдання – розвивати уявлення про способи пізнання природи: спостереження, експерименти, моделювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Донецька область

Великоновосілківський район

Краснополянська загальноосвітня школа I-III ступенів

Узгоджено: Затверджено:

Ректор облІППО Начальник управління

освіти і науки

______________О.І.Чернишов ___________Ю.І.Соловйов

«_____»__________200__рік «___»___________200__рік

Навчальна програма

факультативного курсу

«Хімія і здоровя»

для учнів 9 класів

2013 рік

Автор, укладач Карагаєва Марина Василівна, учитель першої категорії

Консультант Кузьменко Раїса Петрівна, методист з хімії Великоновосілківського районного методичного кабінету

Рецензенти -

Теоретик Пузь Лідія Василівна, заступник директора з НВР, вчитель - методист, учитель вищої категорії

Практик Мер'ємова Валентина Миронівна, учитель вищої категорії, учитель-методист

Затверджено педагогічною радою школи (протокол № від )

Директор ____________ В.С.Мерємов

Узгоджено з Великоновосілківським районним методичним кабінетом

________________ Л.М.Панкрашова

Науково-методична експертиза:

 1. Відділ природничих дисциплін облІППО

Зав. відділом ________________ О.Д.Денисова

 1. Методист хімії ________________ В.І.Науменко

 1. Відділ засобів навчання

Зав. відділом ________________ С.М.Волкова

 1. Завідувач кафедри

природничо-наукових

дисциплін _______________ Р.І.Чернишова

Клопотання

Адміністрація Краснополянської загальноосвітньої школи I-III ступенів клопоче перед науково-методичною експертизою облІППО про впровадження в навчально-виховний процес закладу програми факультативу «Хімія і здоров’я» для учнів 9 класів.

Дана програма складена учителем хімії Карагаєвою Мариною Василівною, яка є спеціалістом першої кваліфікаційної категорії.

Основною метою цього курсу є:

 • розвиток ключових життєвих компетенцій;

 • актуалізація і розширення знаннь учнів з питаннь здоров’язбереження;

 • навчити учнів аналізувати спосіб життя з точки зору впливу на здоров'я;

 • вироблення в учнів навички оцінки функціонального стану свого організму;

 • забезпечення професійної орієнтації старшокласників;

 • залучення учнів до активного пізнавального пошуку;

 • створення умов для творчої самореалізації і саморозвитку;

 • вироблення на цій основі екологічно грамотної поведінки учнів.

Програма факультативу включає шість сюжетних ліній:

 • вступ;

 • природне середовище і здоров'я людини;

 • живлення та здоров'я;

 • хімія в будинку й здоров'я людини;

 • медицина й хімія;

 • спосіб життя та шкідливі звички.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток інтелекту та здатності до самоосвітньої компетентності, на розвиток практичних умінь та навичок щодо застосування отриманих знань у подальшій діяльності, сприяє розвитку логічного мислення.

Директор школи _______________В.С.Мерємов

РЕЦЕНЗІЯ

на програму факультативного курсу

«Хімія і здоровя»

для учнів 9 класів

Основною метою факультативного курсу «Хімія і здоров’я» є підвищення в учнів інтересу до предметів природничого циклу , формування самоосвітньої та пізнавальної компетентності. Головне завдання – розвивати уявлення про способи пізнання природи: спостереження, експерименти, моделювання.

Реалізація програми спрямована на здатність учнів до самоосвітньої компетентності, на розвиток практичних умінь та навичок щодо застосування отриманих знань у подальшій діяльності.

Програма факультативу містить 6 розділів: 1. Вступ; 2. Природне середовище і здоров'я людини; 3. Живлення і здоров'я; 4. Хімія у будинку і здоров'я людини; 5. Медицина і хімія; 6. Спосіб життя і шкідливі звички.

Кожний розділ включає в себе теоретичні заняття, практичні роботи, завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Широка тематика практичних занять дає можливість здійснювати особистісний підхід у навчанні учнів, враховувати їхні пізнавальні інтереси.

Програма має практичну спрямованість, що досягається різноманітними практичними роботами. Виконання практичних робіт сприяє розвитку практичних вмінь і навичок учнів.

Дана програма несе в собі здоров’язберігаючий потенціал, допомагає учням розвивати вміння безпечно зберігати та використовувати побутові хімікатиі хімічні реактиви. Сприяє формуванню екологічного мислення, дбайливого й відповідального відношення до навколишнього середовища.

Учитель вищої категорії,

учитель-методист

Краснополянської ЗОШ I-III ступенів Л.В.Пузь

Підпис Пузь Л.В.

«ЗАСВІДЧУЮ»

Директор школи В.С.Мер'ємов

Рецензія

на авторську програму факультативного курсу

«Хімія і здоровя» (9класу)

Карагаєвої Марини Василівни

Згідно з Національною доктриною освіти у ХХI столітті актуальним є завдання формування особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність, може свідомо оцінити і розв’язати проблеми, що постають нині перед конкретним індивідом, його оточенням і людством взагалі.

Факультатив «Хімія і здоров’я» є мотиваційним курсом, збагачуючим практичний суб’єктивний погляд учнів.

Програма факультативного курсу включає такі змістові лінії: «Вступ» (2години), «Природне середовище і здоров'я людини» (7 годин), «Живлення і здоров'я» (11 годин), « Хімія у будинку і здоров'я людини»( 5 годин), «Медицина і хімія» (5 годин), « Спосіб життя і шкідливі звички» ( 5 годин).

Із них 26 годин відводиться на теоретичні знання, 9 годин на практичні заняття.

Програма включає систему практичних та самостійних робіт для учнів, що сприяють розвитку експериментальних умінь та формуванню на цій основі наукового світогляду, збагаченню життєвого практичного досвіду школярів засобами хімічної освіти.

Факультатив «Хімія і здоров’я» можна рекомендувати як альтернативну пропедевтичну форму для профільної загально природничої освіти.

Учитель вищої категорії,

учитель-методист

Краснополянської ЗОШ I-III ступенів В.М.Мер'ємова

Підпис В.М.Мер'ємової

«ЗАСВІДЧУЮ»

Директор школи В.С.Мер'ємов

Пояснювальна записка

Факультатив «Хімія і здоров’я» пропонується для учнів 9 класів загальноосвітньої школи. Програма розрахована на 35 годин, 1 година на тиждень.

Однією з провідних тенденцій сучасної освіти є її профілізація. Ідея створення такого факультатива виникла не випадково. Перехід до профільного навчання, вимагає від вчителя нового бачення навчального предмету і змісту освіти. Саме у 9 класі починається передпрофільна підготовка. Це етап диференціації інтелектуальних і пізнавальних здібностей школярів, і одночасно, профілізації освіти. У дев'ятикласників формуються уявлення про творчу науково-практичну і науково-дослідну діяльність; накопичуються вміння самостійно розширювати свої знання. Учні осягають логіку наукової діяльності: дослідження явища, накопичення інформації про нього, систематизацію інформації і пошук закономірностей, пояснення їх.

Вміст учбового матеріалу даного курсу відповідає цілям і завданням передпрофільного навчання. Даний курс направлений на задоволення пізнавальних інтересів учнів в області хімічних проблем, екології, валеології, медицини; тому він буде корисним широкому колу учнів. Залучення додаткової інформації міжпредметного характеру про значущість хімії в різних галузях народного господарства, в побуті, а також у вирішенні проблеми збереження і зміцнення здоров'я, дозволяє зацікавити школярів практичною хімією; підвищити їх пізнавальну активність, розширити знання про глобальні проблеми, розвивати аналітичні здібності.

Збереження і зміцнення здоров'я населення - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Бесіди з учнями, анкетування показують, що власне здоров'я і способи його збереження цікавлять багатьох. Факультативний курс «Хімія і здоров’я» допоможе учням виявити першопричини порушення здоров'я, пояснити вплив різних чинників на організм людини, розширить уявлення учнів про науково обгрунтовані правила і норми використання речовин, вживаних в побуті та на виробництві, сприятиме формуванню основ здорового способу життя і компетентної поведінки людей в різних життєвих ситуаціях.

При вивченні цього курсу формуються поняття про здоров'я, компоненти і показники здоров'я, чинники, що визначають здоров'я (спадковість, продукти харчування, якість навколишнього середовища, спосіб життя), про ліки та їх дію на організм, їх застосування. Завжди необхідно пам'ятати про те, що «доза може вбити і доза може вилікувати».

Курс «Хімія і здоров’я » дозволяє зануритися в систему питань з біології і хімії: хімічні властивості металів і неметалів, хімічні реакції, хімія клітки, продукти харчування, спадковість організму. Вміст матеріалів даного факультативу направлений на розвиток екологічної культури учнів, відповідальне відношення до природи; обгрунтовує необхідність ведення здорового способу життя для збереження здоров'я не лише кожної людини, але і всього суспільства. Вивчення курсу сприятиме реалізації загальнокультурного компонента вмісту хімічної освіти, оскільки передбачає формування цілісного уявлення про світ і місце людини в ньому, виховання культури поведінки в світі речовин і хімічних перетворень.

Мета факультативного курсу - формування самоосвітньої та пізнавальньої компетентностей, розвиток в учнів інтересу до предметів природничого циклу. А також підготовка до сприйняття нової, досить складної хімічної і біологічної освіти в старших класах. Ще одна важлива мета даного курсу – це знайомство учнів з основами валеологічних знань, адже найдорогоцінніше у людини - здоров'я. Лише здорова, всебічно розвинена, освічена людина здатна бути справжнім творцем власної долі і долі своєї країни. Ненав'язливе занурення учнів в широке коло проблем, які вирішуються на даному етапі сучасною наукою, показ її можливостей, викликає бажання брати участь у вирішенні означених проблем.

Завдання курса:

 • розвиток ключових життєвих компетентностей;

 • актуалізувати і розширити знання учнів з питаннь здоров’язбереження;

 • навчити учнів аналізувати спосіб життя з точки зору впливу на здоров'я;

 • виробити в учнів навички оцінки функціонального стану свого організму;

 • забезпечити професійну орієнтацію старшокласників;

 • залучення учнів до активного пізнавального пошуку;

 • створення умов для творчої самореалізації і саморозвитку;

 • вироблення на цій основі екологічно грамотної поведінки учнів.

Вивчення даного курсу збагатить учнів новими знаннями про себе, однолітків і навколишній світ, допоможе стати здоровими і щасливими людьми, які добре пристосовані до життя.

Зміст курсу має особистісну орієнтацію, що досягається широкою тематикою практичних робіт та завдань для самостійної роботи, яка дає можливість брати до уваги пізнавальні інтереси, запити учнів. У процесі навчання слід використовувати різні схеми, таблиці, моделі, електронні підручники. Основні форми та методи навчання – практичні роботи, розв’язання задач, самостійна робота з додатковою та довідковою літературою, лекції, пошукові семінари.

Види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються вербально за критеріями, наведеними в таблиці.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні

навчальних

досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Початковий

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками; знає правила безпечного поводження з хімічними реактивами;

за інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи.

Середній

Учень дає визначення деяких понять;

за допомогою вчителя може порівнювати природні об’єкти;

самостійно виконує окремі досліди, дотримуючись інструкції;

характеризує роль окремих речовин у повсякденному житті;

описує хід виконання хімічних дослідів;

описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів.

Достатній

Учень самостійно класифікує хімічні об’єкти;

застосовує знання у стандартних ситуаціях;

самостійно виконує практичні роботи;

описує спостереження;

уміє використовувати різні джерела інформації.

Високий

Учень самостійно: аналізує хімічні явища, процеси;

використовує засвоєні знання у повсякденному житті;

виконує хімічний експеримент;

дотримується правил раціонального використання реактивів;

робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту;

Програма факультативного курсу

«Хімія і здоровя»

для учнів 9 класів

(1 година на тиждень, разом 35 годин)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних

досягнень учнів

Вступ (2 години)

Завдання і зміст курсу «Хімія і здоров’я». Важливість та значущість проблеми здоров я в сучасному суспільстві. Здоров’я, як питання особистого вибору.

Тема 1. Природне середовище і здоров'я людини.(7 годин)

Атмосферні зміни і їх вплив на стан здоров'я:

- роль сульфур та нитроген оксидів в утворенні кислотних дощів, їх дія на організм людини;

- зміна вмісту карбон діоксиду в атмосфері, її вплив на здоров'я;

- зміна вмісту кисню в атмосфері, її вплив на здоров'я.

Значення води для людини та її здоров'я. Якість питної води і її зв'язок зі станом здоров'я. Можливості побутового очищення води.

Мінеральні води, їх склад і дія на організм.

Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, важкими металами. Захворювання, що виникають в результаті потрапляння забруднюючих речовин до організму.

Вплив науково-технічного прогресу на здоров'я людини.

Практичні роботи:

1. Визначення кислотності атмосферних опадів.

2. Визначення якості питної води.

Учень:

розрізняє і називає:

 • поняття «канцерогенні речовини», «утилізація», «хемофобія», «екологія»;

встановлює:

 • взаємозв’язки між хімічними речовинами та їх практичним застосуванням;

пояснює:

 • значення одержання і використання хімічних сполук людиною;

обґрунтовує:

 • необхідність охорони навколишнього середовища від хімічного забруднення;

визначає:

 • кислотність атмосферних опадів;

 • якість питної води;

застосовує:

 • аналіз кислого і лужного середовища для пояснення залежності живих організмів від умов їх перебування у природі;

 • практичні вміння і навички під час користування лабораторним обладнанням із дотриманням правил техніки безпеки.

Тема 2. Живлення і здоров'я.(11 годин)

Поняття про правильне і повноцінне харчування. Найважливіші компоненти їжі. Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин в живленні.

Самооцінка добового раціону і корекція живлення відповідно до потреб організму.

Вітаміни, їх значення для організму людини. Авітаміноз та його наслідки. Вітамінотерапія.

Біологічні харчові добавки, їх вплив на стан здоров'я.

Токсичні речовини в продуктах харчування.

Мед, його лікувальна дія.

Живлення і групи крові. Характеристика груп крові їх вплив на характер людини.

Дієта. Щоденник живлення.

Гігієна живлення

Практичні роботи:

1. Розрахунок добового раціону живлення для підлітка.

2. Виявлення нітратів у продуктах харчування.

3. Аналіз біологічних харчових добавок, в тому числі Е-числа, в продуктах харчування.

Учень:

називає:

 • жири,вуглеводи, їх значення у життєдіяльності організмів;

характеризує:

 • біологічні функції білків, жирів, вуглеводів;

 • групи крові, їх вплив на організм людини;

аналізує:

 • біологічні харчові добавки, їх вплив на стан здоров’я;

пояснює:

 • значення вітамінів для організму людини;

обґрунтовує:

 • дію токсичних речовин;

застосовує:

 • знання під час виконання практичних робіт, спостережень, демонстрацій;

дотримується:

 • правил техніки безпеки під час проведення хімічного експерименту.

Тема 3імія у будинку і здоров'я людини.(5 годин)

Речовини, що використовуються в побуті. Склад засобів побутової хімії. Наявність кислот, лугів, хлорвмістних речовин в них, вплив на організм людини.

Історія використання косметичних засобів людиною. Мила і шампуні, креми і лосьйони, їх склад і застосування.

Практичні роботи:

1. Встановлення складу засобів побутової хімії.

2. Визначення солей в шампуні і рідкому милі

3. Виявлення спирту в лосьйоні і туалетній воді.

Учень:

називає:

 • речовини побутової хімії;

встановлює:

 • склад засобів побутової хімії;

визначає:

 • солі в шампуні і рідкому милі;

виявляє:

 • спирт в лосьйоні і туалетній воді;

 • кислоти, луги, хлорвмістні

речовини в засобах побутової хімії;

дотримується:

правил техніки безпеки під час проведення хімічного експерименту

Тема 4. Медицина і хімія.(5 годин)

Хімічні елементи та їх вплив на організм людини. Макроелементи та мікроелементи, їх біологічна роль.

Лікування металами – металотерапія та її історія. Використання міді і срібла в медицині.

Сіль та її дія на організм людини. Солелікування.

Ароматерапія. Історія розвитку ароматерапії. Особливості ароматерапії . Сприйняття запаху. Ароматерапія проти токсикоманії.

Ліки, їх вживання і дія. Побічні ефекти під час їх прийому.

Учень:

розпізнає і називає:

 • хімічні елементи та їх вплив на організм людини;

обґрунтовує:

 • лікувальну дію металів;

 • необхідність у знаннях про хімічні властивості лікарських препаратів;

 • необхідність металотерапії та солелікування;

характеризує:

 • ароматерапію, її вплив на організм людини;

Тема 5. Спосіб життя і шкідливі звички.(5 години)

Здоровий спосіб життя – найважливіша умова збереження здоров'я, високої працездатності і довголіття.

Шкідливі звички (паління, вживання алкоголю, токсикоманія і наркоманія) і їх вплив на здоров'я. Паління — хвороба хімічної залежності.

СНІД – чума не лише XX століття.

Практичні роботи:

 1. Перевір свій спосіб життя.

Підведення підсумків спецкурсу ( захист проектів).

Учень:

характеризує:

 • отруйність спиртів, їх дію на організм людини;

обґрунтовує:

 • дію шкідливих звичок та їх вплив на здоров’я;

робить висновки:

 • про значення здорового способу життя для людини

Тематичний план факультативного курсу

«Хімія і здоровя»

для учнів 9 класів

(35 годин, 1 година на тиждень)

п/п

Розділи, теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні

заняття

Вступ (2 години)

1.

Завдання і зміст курсу «Хімія і здоров’я». Важливість та значущість проблеми здоров я в сучасному суспільстві.

1

2.

Здоров’я, як питання особистого вибору.

1

Тема 1. Природне середовище і здоров'я людини.(8 годин)

3.

Атмосферні зміни і їх вплив на стан здоров'я:

- роль сульфур та нитроген оксидів в утворенні кислотних дощів, їх дія на організм людини.

- зміна вмісту карбон діоксиду в атмосфері, її вплив на здоров'я.

- зміна вмісту кисню в атмосфері, її вплив на здоров'я.

1

4.

Практична робота №1.

Визначення кислотності атмосферних опадів.

1

5.

Значення води для людини і її здоров'я. Якість питної води та її зв'язок зі станом здоров'я. Можливості побутового очищення води.

1

6.

Мінеральні води, їх склад та дія на організм.

1

7.

Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, важкими металами.

1

8.

Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, важкими металами.

1

9.

Вплив науково-технічного прогресу на здоров'я людини.

1

10.

Практична робота №2.

Визначення якості питної води.

1

Тема 2. Живлення і здоров'я. (11 годин)

11.

Поняття про правильне і повноцінне харчування. Найважливіші компоненти їжі.

1

12.

Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин у живленні.

1

13.

Самооцінка добового раціону і корекція живлення відповідно до потреб організму.

1

14.

Практична робота №3.

Розрахунок добового раціону живлення для підлітка.

1

15.

Мед, його лікувальні властивості.

1

16.

Вітаміни, їх значення для організму людини. Авітаміноз і його наслідки. Вітамінотерапія.

1

17.

Біологічні харчові добавки, їх вплив на стан здоров'я.

1

18.

Практична робота № 4.

Аналіз біологічних харчових добавок, у тому числі Е-числа, в продуктах харчування.

1

19.

Токсичні речовини в продуктах харчування.

1

20.

Практична робота № 5.

Виявлення нітратів в продуктах харчування.

1

21.

Живлення і групи крові. Характеристика груп крові їх вплив на характер людини. Гігієна живлення

1

Тема 4.Химия у будинку і здоров'я людини.(6 годин)

22.

Речовини, які використовуються в побуті. Склад засобів побутової хімії. Наявність кислот, лугів, хлорвмістних речовин в них, вплив на організм людини.

1

23.

Практична робота № 6.

Встановлення складу засобів побутової хімії.

1

24.

Історія використання косметичних засобів людиною.

1

25.

Мила і шампуні, креми і лосьйони, їх склад і вживання.

1

26.

Практична робота №7.

Визначення солей в шампуні і рідкому милі

1

27.

Практична робота №8.

Виявлення спирту в лосьйоні і туалетній воді.

1

Тема 5. Медицина і хімія.(5 годин)

28.

Хімічні елементи та їх вплив на організм людини. Макроелементи і мікроелементи, їх біологічна роль.

1

29.

Лікування металами – металотерапія і її історія. Використання міді і срібла в медицині.

1

30.

Сіль і її дія на організм людини. Солелікування.

1

31.

Ароматерапія. Історія розвитку ароматерапії. Особливості ароматерапії . Сприйняття запаху. Ароматерапія проти токсикоманії.

1

32.

Ліки, їх вживання і дія. Побічні ефекти під час їх прийому.

1

Тема 6. Спосіб життя і шкідливі звички.(3години)

33.

Здоровий спосіб життя – найважливіша умова збереження здоров'я, високої працездатності і довголіття.

1

34.

Шкідливі звички (паління, вживання алкоголю, токсикоманія і наркоманія) і їх вплив на здоров'я. Паління — хвороба хімічної залежності.

1

35.

Практична робота №9:

Перевір свій спосіб життя.

1

Підведення підсумків спецкурсу ( захист проектів).

Всього

35

Література для учнів:

1. Рошаль Л.Г. Хімія – це просто.-Х.: Вид. група «Основа», 2004.—144с.

2. Биология, БЭС. Издательство “Большая Российская энциклопедия”. М.: 1998.

3. Машковский М.Д. “Лекарственные растения” в 2-х томах. Вильнюс, 1993.

4. Власова Л.Г., Трифонов Д.М. Цікаво про хімію. – Київ: Техніка, 1986.- 175с.

5. Филиппович Ю.Б. “Основы биохимии”. М.: “Высшая школа”, 1985.

6. Браун Т., Леммей Г.“Химия в центре наук”. в 2-х томах. М.: “Мир”, 1983.

7. “Химия и общество” под редакцией проф. д-ра хим. наук Гольдфельда М.Г. М.: “Мир”, 1995.

8. Валеология. Учебное пособие. Справочник школьника. Автор-составитель. Заготова С.Н. Ростов-на-Дону: “Баро-пресс”, 2001.

9. Атанасова Л.П., Гольнева Д.П.,. Короткова Л.С Человек и окружающая среда. 9 класс. М.: “Просвещение”, 1997.

10. Харлампович Г.Д. и др. Многоликая химия: Книга для учащихся, М: Просвещение, Гроссе Э., Вайсмантель Х.Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты, ГДР. 1974. – Пер. с нем. – Л.: Химия, 1979. – 392с.,ил.

11. Величковский Б. Т. , Кирпичев В. И. , Суравегина И. Т. Здоровье человека и окружающая среда. – М. : Новая школа, 1997.

12. Гроссе Э. Васмонтель Х. Химия для любознательных. – Л.: Химия, 1987.

13. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М.: Высшая школа, 1992.

14. Николаев Л.А. Металлы в живых организмах: Книга для внеклассного чтения. – М.: Просвещение, 1986.

15. Ольгин О.М. Чудеса на выбор. – М.: Детская литература, 1986.

16. Скурихин Н.М. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа, 1991.

17. Цузмер А.М. Биология. Человек и его здоровье. – М.: Просвещение, 1990.

18. Штремплер Г.И. Химия на досуге. – М.: Просвещение, 1996.

Література для вчителя:

1. Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых продуктов.// Химия в школе. – 2000.-№5. – с. 72-79

2. Колбанов В.В. Зайцев Г.К. Валеология в школе. – Спб.:1992.

4. Макаров К.А. Химия и медицина. М.: Просвещение, 1981.

5. Матвеев В.Ф. Гройсман А.Л. Профилактика вредных привычек школьников. – М.:1987.

6. Пухнаревич В. Б. , Большакова С. А. Введение в химию окружающей среды. Иркутск: ИГПУ, 2002г.

7. Шустов С. Б. , Шустова Л. В. Химические основы экологии. Москва, “Просвещение”, 1995 г.

8. Волков В.Н. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Определение витамина С в овощах и фруктах. // Химия в школе.– 2002. – №5 с.63 – 66.

9. Волков В.Н. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Определение качества молока и молочных продуктов. // Химия в школе.– 2002. – №1 с.57 – 63.

10. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Волков В.Н. Определение сахаров в овощах и фруктах //Химия в школе. – 2000. – №2 с.73 – 76.

11. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая школа, 1969.

12. Харьковская Н.А. Хитенкова Ю.М. Использование капельного анализа при изучении химии.// Химия в школе. – 1995. – №1 с.59 – 61.

13. Гильбо И. С. Знаете ли вы себя? – Л. : Медицина, 1983

14. Дзятковская Е. Н. Экология и здоровье (1 и 2 часть). Иркутск: ИЧП “Арком”, 1994 г.

15. Пухнаревич В. Б. , Большакова С. А. Введение в химию окружающей среды. Иркутск: ИГПУ, 2002 г

16. Шустов С. Б. , Шустова Л. В. Химические основы экологии. Москва, “Просвещение”, 1995 г.

17. Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых продуктов.// Химия в школе. – 2000.-№5. – с. 72-79.

18

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
7
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!