• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • Наступність в роботі між дошкільною та початковими ланками по формуванню творчої особистості через особистісно-орієнтоване середовище.

Наступність в роботі між дошкільною та початковими ланками по формуванню творчої особистості через особистісно-орієнтоване середовище.

Опис документу:
У житті нашого колегіуму на наших очах і при нашій активній участі відбуваються величезні зміни. Тож сьогодні вчитель початкових класів – головна, центральна постать перебудови школи, від якої залежить успіх реформи. Діти приходять не просто вчитися, а вчитися добре і дуже важливо з перших днів створити для них умови, щоб це бажання часом не згасло. Початкова школа відіграє вирішальну роль у розвитку особистості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Наступність в роботі між дошкільною та початковими ланками по формуванню творчої особистості через особистісно-орієнтоване середовище.

Вчителі враховують, що молодший вік – перехідний період, в якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра. Наші педагоги логічно продовжують загальний процес розвитку дітей, передбачений в дитячому садку, навчання і виховання будують на основі єдиної з дитячим садком спрямованості, Наступність між дошкільним вихованням і шкільним навчанням дітей завжди відносилась до числа найбільш важливих педагогічних проблем. Але в даний час, коли дітей йдуть до школи в шість років, ця проблема має нове звучання. Постає проблема пошуку ефективних методик варіативних форм навчання молодших школярів. Зараз, як ніколи раніше, необхідно будувати роботу так, щоб дитина знаходила задоволення від навчання, зростала з дня в день. Наше завдання – "не загубили” жодної дитини, дати кожній розкрити все краще, закладене природою, сім’єю, дошкільними закладами, школою. Для цього вчитель повинен знати, чим живиться дитяча думка, щиро цікавиться кожним учнем як особистістю. До кожної дитини в класі треба виявляти чуйність, щирість, не виділяти надмірною увагою одних і не принижувати інших. Виховання має здійснюватись на гуманістичній основі. По-перше, це-співпраця педагогів з учнями, а не диктант. Тому всі плани та важливі події у класі я обговорюю з дітьми, надаючи їм можливість проявити себе. По-друге, дітям треба допомогти у самовихованні. Тому я бачу необхідним використовувати у роботі психолого-педагогічну діагностику вивчення дитини від життєвих негод, конфліктів, самотності, а також створення умов для розвитку її духовних і фізичних потреб. Тому у своїй практиці я намагаюся удосконалити відомі методики та ідеї. Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогти мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки. Пошук привів до тісної співпраці з нашим шкільним психологом. Разом ми провели дослідження і виявили ряд проблем, які потребували вирішення:

1.Незважаючи на високий рівень успішності та інтелектуального розвитку, частина дітей мала низький рівень самооцінки, що заважало формуванню здорового мікроклімату в колективі.

2.При розвинутій мотивації до успішного навчання діти були недостатньо змотивовані до особистісного морального зростання.

3. Деякі учні мали високий рівень домагань, але досить низький рівень відповідальності та вимогливості до себе.

Виявлені проблеми стали відправною точкою у моїй подальшій роботі. Перебудувати свою роботу без тісного контакту з дітьми, без співдружності з їхніми батьками, щоб побудувати систему навчання, за якою досягався б вищий рівень розвитку молодших школярів ніж у навчанні за традиційною системою практично неможливо. В таких умовах актуально та необхідно впровадження системно-цільового підходу до виховання творчої особистості, шляхи його реалізації можна спостерігати в основних положеннях Державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття” , у програмах "Росток”, ”Перші кроки”, "Крок за кроком”, концепції національного виховання у роботах українських та зарубіжних психологів та педагогів, наприклад М. Монтессарі, Ш. Амонашвілі, А. Лопатіної, М.Скребцової, матеріалах досвіду роботи Вальдофської школи. Нині, працюючи з першокласниками, навчаю дітей робити вибір і нести персональну відповідальність за нього, заохочую формулювати й висловлювати свою точку зору, ставити запитання, брати участь у дискусіях, розвиваю такі риси, як взаємна повага і відповідальність, чесність, турбота, старанність. Наведені вище риси є свого роду підґрунтям для подальшого формування характеру дітей. Інноваційна програма "Крок за кроком”, допомагає мені створити клімат у класі, який спонукає дітей саморозкриватися, реалізовувати найкращі свої здібності, підвищити свою самооцінку. У такій атмосфері належним чином сприймаються індивідуальні відмінності дитини, спілкування побудовано на довірі і відкритості, створена "ситуація успіху”, особистісного вибору, помилки стають стимулом для набуття нового досвіду. Принципами програми є: - залучення сім’ї до процесу навчання й виховання дітей; - індивідуальний підхід до кожного учня, що є центральною фігурою педагогічного процесу; - забезпечення права вибору через створення особистісно-орієнтованого середовища. Особлива увага звертається на використання методик, які сприяють всебічному розвитку дітей природним шляхом, використання центрів діяльності й викладання тематичних концепцій, навчання через гру. Робочий день дітей, які навчаються за програмою "Крок за кроком” починається ранковими зустрічами. Діти вчаться спілкуватися, обмінюватися новинами, отримують різну цікаву інформацію. Ранкові збори вранці показують учням, що вони є колективом і водночас часткою великої спільноти. На початку дня учні записують число, день, погоду в календарі погоди. Обговорюють свої спостереження, власні досліди, згадують народні прикмети, пов’язані з цим днем. В класі впроваджується така форма групової роботи, як робота в центрах навчальної діяльності, науки, математики, української мови та читання, театру, мистецтва, природознавства. Діти в центрах працюють 1 раз на тиждень, або 1 раз в два тижні. За день малюки відвідують всі центри діяльності, виконують запропоноване завдання і презентують свою роботу. В першому класі в одному центрі ми працюємо лише 10хв. і роботу розпочинаємо одночасно. Робота у центрах сприяє тому, що учні: - сміливо висловлюють свої думки; - вчаться відшукувати необхідну інформацію, аналізувати; - спільно розв’язують завдання; - працюють у команді і надають підтримку одне одному. Надзвичайно важливим моментом для вчителя є також зустріч з батьками – керівниками центрів напередодні занять, детальна консультація про те, що робити і як саме, спільне написання та обговорення детального конспекту. Батькам подобається вчитись разом з дітьми, вони мають чудову нагоду на власні очі побачити, що у їхньої дитини виходить добре і в чому є прогалини, на що треба звернути більше уваги. Однією з невід’ємних складових програми є тематичне навчання, яке об’єднує різні заняття з навчального плану певною цікавою загальною ідеєю, темою. Цю тему продовжують вивчати під час різних занять, завдяки чому учні починають бачити зв’язки між різними навчальними дисциплінами, а також реальним життям. Пам’ятаючи, що одним з компонентів програми є активне залучення родин, співпраця з ними, складаю повідомлення для батьків, у якому інформую їх про обрану тему її вивчення, запрошую їх до співробітництва. Багато батьків згодні працювати у центрах в ролі керівників, окремі приходять на ранкові зустрічі з цікавими повідомленнями, інші з радістю презентують разом з донькою чи сином авторські книжки, які, звичайно, створюють при безпосередній участі батьків. По завершенні теми вчитель і діти можуть оцінити досягнуті результати. Справжнє ж свято настає тоді, коли відбувається презентація роботи у певному центрі. Серце вчителя переповнене радістю, вдячністю до батьків, що допомогли все задумане втілити вжиття. Працюючи за програмою "Крок за кроком” я намагаюсь давати дітям не тільки суму знань, а навчаю дітей спілкуватися, вирішувати проблеми, знаходити вихід з нестандартних ситуацій, іншими словами, навчаю найвищого із мистецтв–мистецтву життя. Багато моїх першокласників відвідували дитячий садок, де вихователі мають добре уявлення про розвиток дитини, створюють умови та забезпечують матеріали для навчання і використовують в своїй роботі елементи програми ”Крок за кроком”.

Цей дошкільний заклад заохочує членів сім’ї до співпраці, батьки отримують інформацію про розвиток своєї дитини, її здоров’я, успіхи, проблеми. Сім’ї запрошуються до садочка для роботи з дітьми, участі в батьківських заходах, зустрічей з колективом вихователів. Батьків запрошують приєднатися до своїх дітей у групових заняттях і ділитися своїми вміннями і талантами. Для забезпечення наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок ми, вчителі початкових класів, рекомендуємо вихователям дитячих садків: - розвивати якості, необхідні для здійснення нової для дошкільників навчальної діяльності; - засади майбутнього успішного навчання дитини в школі закладати в дошкільних, притаманних тільки дітям дошкільного віку видах діяльності, розвиваючи важливі психічні процеси, формуючи базу різних здібностей; - спеціальну підготовку дітей направити на формування в них пізнавальних вмінь: спостерігати, порівнювати, сприймати, співставляти за допомогою окремих предметних знань; - не гальмувати природний інтерес і потяг дітей до лінгвістичного і математичного світу, до пізнання зв’язків і відношень у природі, а спрямувати його на загальний всебічний розвиток дошкільників

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»