Мовленнєвий розвиток молодшого школяра

Опис документу:
Інтерактивні методи навчання в процесі мовленнєвої соціалізації учнів є невід’ємною частиною кожного уроку. Таким чином, використання таких видів інтерактивних вправ на дає можливість доповнити уроки різноманітною інформацією, а різні види діяльності заохочують дітей до роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку»

Мовленнєва соціалізація учнів молодшого шкільного віку відбувається на кожному уроці, на перервах, вдома. Але, на мою думку, основним напрямом досягнення достатнього рівня мовленнєвої соціалізації учнів все ж таки в першу чергу служать уроки розвитку зв’язного мовлення. Добираючи дидактичні вправи, я акцентую увагу на тому, що вони не повинні ставати самоціллю, а мають використовуватися в комплексі з іншими методами навчання для досягнення поставленої мети. Тому потрібно, щоб кожен урок ніс у собі позитивний заряд, а особливо це стосується уроків розвитку мовлення, на яких діти вчаться висловлювати свої думки, почуття, творчо мислити. Я намагаюся давати учням можливість активно розвивати свій словник, збагачувати мову новими зворотами, образами, заглиблюватись у джерела народної творчості.

Робота з розвитку мовлення молодших школярів включає такі напрями:

- вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури;

- збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів;

- уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання;

- удосконалення граматичного ладу мовлення учнів;

- оволодіння нормами українського літературного мовлення;

- послідовно і логічно викладати думки;

- засвоєння найважливіших етичних правил спілкування.

Ці напрями роботи з розвитку мовлення становлять основу для формування у молодших школярів мовленнєвої компетентності. Дуже важливо, щоб наймолодші школярі пізнавали світ у всій його багатогранності, відчували і розуміли пряме і переносне значення слів. Їх найтонші відтінки. Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб розвинути мовлення учнів, збагатити його, навчити любити і пишатися рідною мовою. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям, завдяки якому відбувається соціалізація дитини. У молодшому шкільному віці закладається фундамент культури мислення, мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, пізнавальна активність, образне творче мислення. Своєчасний і якісний розвиток мовлення – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку учня.

Робота над правильною вимовою, чіткістю й виразністю усного мовлення, над збагаченням словника, правильним і точним вживанням слова, над словосполученням і зв’язним висловлюванням, над орфографічно грамотним письмом має стати основою кожного уроку. Будь - який розвиток, у тому числі й мовленнєвий, потребує систематичного і цілеспрямованого вправляння. На думку практичних психологів і методистів, вправи є обов’язковим компонентом процесу засвоєння знань і вироблення навичок. Беручи до уваги зазначене вище, вважаю доцільно використовувати вправи з розвитку мовлення учнів, мета яких - поєднати у кожній вправі якомога більше видів мовленнєвої діяльності в різних співвідношеннях і таким чином сприяти розвитку мовлення учнів. Комплекс таких вправ ґрунтується на принципі взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання рідної мови. Цей принцип побудови вправ, який відповідає чотирьом фазам мовленнєвої діяльності та принципу поступового навантаження, представлено в таких алгоритмах поєднання:

1. Аудіювання – говоріння – письмо.

2. Читання – аудіювання- говоріння.

3. Читання- говоріння – письмо.

4. Читання – говоріння- аудіювання – письмо.

Пропоную типи таких вправ.

Аудіювання – говоріння – письмо

Послухайте вірш і скажіть, про кого або про що у ньому розповідається.

Раз,два,три, чотири, п’ять-

Став я друзів рахувать:

Гриць, Мишко, та Ігорьок,

Два Миколки, Васильок,

Кость, Данилко, Іванець…

Та і це ще не кінець:

В мене друзів стільки всіх,

Що й злічити годі їх!

- А скільки у вас друзів?

Складіть і запишіть розповідь на тему «Мій друг».

Читання – аудіювання – говоріння

  1. Гра « Місток».

Учитель парами показує картки, на яких записано назви предметів. Учні мають придумати слово, яке служить ніби «місточком» між назвами предметів, прочитаних на картках. Відповідь повинна бути обґрунтована. Наприклад, учні прочитали слова пташка і дерево. «Місточками» можуть бути слова: сідати (пташка сіла на дерево), ховатися (пташка сховалася за дерево).

  1. «Поясніть прислів’я». Учитель на картках демонструє три висловлювання . Завдання: викреслити зайве і пояснити свій вибір. Одне завдання вчитель пояснює сам. Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. Лежачого хліба ніде нема. Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш. Сій хліб у годину – будеш їсти кожну днину Запропонована вправа сприятиме розвитку навичок говоріння, критичного мислення, збагачуватиме словниковий запас учнів.

Читання – говоріння – письмо

1. Гра «,Розшифруй». Розшифруйте прислів’я . Поясніть, як ви його розумієте. Ед отагаб кошатп, мат амен кошамок. (Де багато пташок, там нема комашок). Придумайте і зашифруйте своє речення.

2. Прочитайте розмову двох дітей. Скажіть, чи в обох у них удома є телефон? - Наталко, у вас є вдома телефон? - Немає. А у вас є? - У нас є. Складіть і запишіть свій діалог із другом на власну тему.

Це завдання формує вміння розуміти суть тексту, вирізняти її серед другорядних елементів змісту.

Читання – говоріння – аудіювання – письмо

1. Прочитайте уважно текст . Подумайте, який заголовок більше підходить до тексту: «Кошеня», «Полювання», «Невдале полювання». Доведіть свою думку. Кошеня хотіло спіймати пташку. Воно причаїлося на гілці біля годівниці. Це помітив горобець. Пташка сміливо наскочила на розбійника. Кошеня впало на землю. Переробіть і запишіть розповідь так, щоб її можна було назвати «Веселе кошеня». Вправи такого типу сприятимуть розвитку в учнів умінь усвідомлювати зв’язки між фактами у тексті.

2. Гра «Овочеві страви». - Діти, бабусі Парасці дуже подобається готувати овочеві страви. Допоможіть бабусі назвати страви, які вона приготувала до приїзду онуків. Наприклад , страва з грибів. – Яка страва? – Грибна страва. Страва з картоплі – Страва з гороху – Страва з гарбуза.

Метою цієї вправи є розвиток умінь учнів утворювати прикметники від іменників і таким чином збагачувати їхній словниковий запас.

Тільки за умови систематичної і цілеспрямованої роботи можна домогтися підвищення рівня розвитку мовлення учнів.

Обов’язковим для мене є використання на всіх уроках інтерактивних методів навчання:

       при фронтальній формі роботи: мікрофон, "мозковий штурм”, "незакінчене речення”, «асоціативний кущ», самоналаштування;

       при кооперативній формі: робота в парах, робота в малих групах;

       інтерактивні ігри: "Рольова гра”, "Драматизація”, "Спрощене судове слухання”.

Деякі варіанти інтерактивних методів:

Метод «Незакінчені     речення»

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном», що дає можливість ґрунтовніше працювати над умінням висловлення власних ідей,  порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає змогу учням вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Українська мова. Тема «Узагальнення знань про іменник».

Вчитель: - Іменник змінюється за …

                - Щоб визначити число іменників, треба …

                - За родами іменники не …

                - При відмінюванні іменників пам’ятай про  … і т. д.

«Мозковий штурм»

Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень із конкретної теми.

Оголошується проблема, яку треба розв’язати. Всі учні беруть участь у її обговоренні шляхом колективного обдумування – «мозкового  штурму».

Тема. О. Буцень «Чи є зима?»

Вчитель: - Діти, за допомогою «Мозкового штурму» давайте з’ясуємо, звідки до людини приходять знання.

(Учні дають відповіді, вчитель на дошці записує відповіді у променеву таблицю – «сонечко»:

Знання – природа, дорослі, телебачення, вчитель, школа, бібліотека.)

 «Робота в групах»

Вчитель: - Зараз ваше завдання в групах: обговорити і записати на аркушах «ЗА і ПРОТИ», що гарного і що поганого приносить нам зима.

Наприклад:              

    ЗА                                                    ПРОТИ

             Катання на санчатах                                      Мороз

             Подарунки                                                    Хуртовини

             Новий  рік                                                     Ожеледиця

             Гра в сніжки                                              Похмура погода

«Робота в парах»

Учні за кожною партою отримують картку, на якій потрібно з’єднати прізвище автора з назвою казки, яка йому належить:

     О. Буцень                              «Зайчаткова казочка»

     Ю. Ярмиш                             « Як Лиска голосок собі кувала»

     Л. Костенко                           « Безконечні казочки»

     В. Камінчук                           « «Вовк і козлята

     М. Трублаїні                          « «Лисичка і Журавель»

     М. Підгірянка                        « «Бузиновий цар»

     Н. Забіла                                 « Чи є зима?»

     І. Франко                        «Про дівчинку Наталочку і сріблясту  рибку»

«Робота в малих   групах»

Тема: «Знаймо і шануймо символи свого краю».

Клас поділено на групи. Кожна група готує розповідь про один із символів. Відводиться певний час. По закінченню часу «спікери» груп доповідають про виконану роботу. У разі потреби учні доповнюють відповіді.


«Рольова     гра»

Мета розігрування ситуації в ролях – визначити власне ставлення до конкретної ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом гри, виконання ролі, яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації в певній ролі» та надає можливість діяти, як насправді. Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку.

Тема «Правила гостинності».

Серед дітей обираються: іменинниця, її сім’я, гості та експертна комісія. Експертна комісія слідкує за правильністю сервірування столу, правилами подачі страв, поведінкою гостей за столом. В кінці розіграної ситуації члени експертної комісії висловлюють свої зауваження та побажання.

Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. Дещо змінивши слова видатного китайського філософа Конфуція, можна сформулювати кредо інноваційного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я чую й бачу, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок».

Інтерактивні методи навчання в процесі мовленнєвої соціалізації учнів є невід’ємною частиною кожного уроку.     Таким чином, використання таких видів інтерактивних вправ на уроках дає можливість доповнити  уроки різноманітною інформацією, а різні види діяльності заохочують дітей до роботи. Діти свідомо осмислюють положення (ситуацію): «відсидіти не вдається». Кожен учень зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується. Крім того, кожна дитина має можливість (при бажанні) досягнути високого рівня розвитку мовлення.

Підводячи підсумки, додам, мовленнєва соціалізація учнів мого класу відбувається на протязі всього навчально-виховного процесу, на всіх уроках і систематично.

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.