Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності

Опис документу:
Професійна діяльність учителя наповнюється дедалі глибшим творчим змістом: йому надана можливість вносити зміни не тільки до окремого уроку, а й навчальної програми загалом; використовувати нові форми роботи, розробляти і впроваджувати власні підходи до навчання й виховання учнів. Отже, школі в нових умовах потрібен передусім вмотивований вчитель, який прагне до самовираження та самореалізації. Саме тому, потрібно приділяти особливу увагу щодо мотивації педагогів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема педагогічної ради:

«Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності»

СЛАЙД 1.

Доброго дня, шановні колеги!

Сьогодні школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність. Це пов'язано, насамперед, із питаннями саморозвитку особистості та творчою самореалізацією педагога, новими концептуальними підходами до реформування освіти.

Професійна діяльність учителя наповнюється дедалі глибшим творчим змістом: йому надана можливість вносити зміни не тільки до окремого уроку, а й навчальної програми загалом; використовувати нові форми роботи, розробляти і впроваджувати власні підходи до навчання й виховання учнів.

Отже, школі в нових умовах потрібен передусім вмотивований вчитель, який прагне до самовираження та самореалізації. Саме тому, ми обрали тему нашої педради «Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності».

СЛАЙД 2.

Пропаную затвердити такий

Порядок денний

 1. Мотиви педагогічної діяльності. (Мащенко А.Ю.)

 2. Вплив самоосвіти та самовдосконалення педагога на освітній процес.

(Білик В.О., Бамбуля Г.Ю.)

 1. Шляхи розвитку внутрішньої мотивації педагога. (Нікуліна Т.А., Гордєєва О.Л.)

 2. Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності вчителя. (Глущенко В.П., Діхтяренко О.В.)

 3. Створення позитивної мотивації у вчителів школи. (Клименко С.А., Торбенко А.А.).

СЛАЙД 3.

Головна мета нашої зустрічі - це мотивувати вчителя підвищувати свій професійний рівень.

СЛАЙД 4.

А завдання - сприяти формуванню конкурентоспроможного педагога навчального закладу.

Педраду проведемо у формі тренінгу.

СЛАЙД 5.

Тому, пропаную дотримуватися таких правил:

 1. Будьмо позитивними.

 2. Толерантність — це повага, у першу чергу, до самого себе.

 3. Світ навколо вирує, а ми — на педраді ТУТ і ЗАРАЗ — вчимося.

 4. Найдорогоцінніше, що в нас є, це — час, використаймо його для себе найефективніше.

 • Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний й дотримуватися правил прошу проголосувати?

 • Одноголосно. Тоді розпочинаємо роботу.

СЛАЙД 6.

Перше питання: «Мотиви педагогічної діяльності».

Шановні колеги!

Перед початком нашої наради ми провели експрес - діагностику, яка називається «Психогеометрія».

Кожен з вас обрав геометричну фігуру та зайняв певне місце. Хочу зауважити, що це Ваша основна фігура, або іншими словами, суб'єктивна форма. 

СЛАЙД 7.

Вона дає можливість визначити ваші основні, домінуючі риси характеру та особливості поведінки. Ознайомитися з ними детальніше ви можете, перегорувши паперову табличку з середини. Будь ласка.

СЛАЙД 8.

Отже в нашому колективі працюють особистості з різними рисами характеру, особливостями поведінки та різною мотивацією.

 • А цікаво, що спонукає вас працювати у школі?

СЛАЙД 9.

Пропаную виконати вправу «Ієрархія мотивів педагогічної діяльності».

На ваших столах лежать мотиви, які можуть спонукати до діяльності. Кожній групі необхідно обрати по три із запропонованих або написати власні та розташувати на п’єдесталі в певному порядку.

 • Дякую. Ми побачили, що в цілому педагоги нашого колективу мають схожі мотиви.

СЛАЙД 10.

Про це свідчить і аналіз попередньої діагностики «Мотивація педагогів до професійної діяльності».

Результати діагностики показали, що для педагогічних працівників нашої школи основними мотивами професійного розвитку є усвідомлення значимості професії, творчість у діяльності, взаємини в колективі та можливість підвищення кваліфікації.

СЛАЙД 11.

На основі отриманих результатів також було визначено мотиваційний комплекс колективу, який співвідноситься між трьома видами мотивації: ВМ,

ЗПМ і ЗНМ. Нашу модель можна вважати оптимальною. Тому, що показник внутрішньої мотивації більший показника зовнішньої позитивної мотивації, який в свою чергу більший за показник зовнішньої негативної мотивації.

Але у співбесіді з вчителями виявлено, що не всі мають чітку і конкретну мету щодо вдосконалення своєї роботи та усвідомлюють роль самоосвіти.

СЛАЙД 12.

Сьогодні, в ситуації змін, які відбуваються у суспільстві, в освіті, державними нормативно-правовими документами окреслено основні вимоги до професійної діяльності педагога, а саме:

СЛАЙД 13.

 • забезпечення результативності та якості своєї роботи;

 • гармонізація науково-предметних і світоглядно-методологічних, дидактичних, психологічних знань;

 • оволодіння сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини;

 • бути носієм культури і вселюдських цінностей;

 • вміння організовувати освітній процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості;

 • оволодіння новим, прилучення до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного в різноманітній практиці;

 • здатність до творчого пошуку, саморозвитку;

 • засвоєння та впровадження нових інформаційних технологій;

 • конкурентноспроможність на ринку праці;

 • високі моральні якості;

 • фізичний та психологічний стан здоров’я, що дає змогу виконувати службові обов’язки.

СЛАЙД 14.

Зупинимося на мотивах, які вважаються провідними у професійній діяльності педагогічних працівників та мають забезпечити високу ефективність їхньої праці, розвиток професіоналізму, задоволеність роботою, прагнення до самореалізації.

Мотив педагогічної діяльності − це внутрішній рушій, що спонукає педагога до професійної діяльності. Мотивами можуть бути ідеали, професійні інтереси, переконання, соціальні установки та професійні цінності педагога. Проте в основу формування мотиву покладено насамперед потреби. Під мотиваційною сферою особистості розуміють стійкі мотиви, що мають певну ієрархію і визначаються у спрямованості особистості.

На думку дослідників реалізація цих критеріїв можлива за умови домінування у структурі мотивації професійної діяльності внутрішньої мотивації за наявності зовнішньої позитивної та зовнішньої негативної мотивації. Причому остання має бути виражена найслабше.

Отже, для того, щоб професійна діяльність педагога була ефективною і приносила задоволення, він має на внутрішньому мотиваційному рівні прагнути до самого процесу праці, визначальним для якого є бажання до професійного зростання та самореалізації. У даному випадку професійна мотивація сприятиме психологічній налаштованості на працю і стане основою до самореалізації в ній.

СЛАЙД 15.

 • Як впливає самоосвіта та самовдосконалення педагога на освітній процес пропаную розглянути на практиці.

 • Слово надаємо Білик В.О. та Бамбулі Г.Ю.

 • Дякую. Отже, самоосвіта та самовдосконалення вчителя ми побачили є необхідною умовою професійної діяльності та зростання педагога.

 • Як засвідчує практика: частина вчителів діє стереотипно, бо раніше виконувала вужчі завдання, чимало педагогів характеризуються наявністю анти- інноваційних бар’єрів, їхнє ставлення до змін є недостатньо осмисленим. Це пояснюється низькою мотивацією педагогічної діяльності. Проблема розвитку внутрішньої мотивації педагогічної діяльності залишається актуальною.

Внутрішня мотивація – це те, що народжується у свідомості людини власне діяльністю, розуміння суспільної корисності у тому, що людина робить, задово- лення від процесу та результату діяльності.

СЛАЙД 16.

 • Шляхи розвитку внутрішньої мотивації вкажуть нам вчителі Нікуліна Т.А. та Гордєєва О.Л.

 • Дякую.

СЛАЙД 17.

 • А зараз. розглянемо алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності вчителя.

 • Дякую.

СЛАЙД 18.

 • Допомогти створити позитивну мотивацію у вчителів прошу Клименко С.А. та Торбенко А.А.

 • І на додаток прошу переглянути мультфільм.

 • Опрацювавши матеріал та зробивши певні висновки прошу заслухати та затвердити рішення педради.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!