Методичний посібник ЦЗ в дошкільному закладі І частина

Опис документу:
Посібник містить нормативно-правове забезпечення з питань цивільного захисту для закладів освіти, перелік і зразки типових документів (І частина), зразки проведення занять, ігор, розваг з дітьми дошкільного віку у дитячому садку або вдома щодо безпеки життєдіяльності (ІІ частина).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Скругленный прямоугольник 4

Цивільний захист

у дошкільному

навчальному закладі

(І частина)

Укладачі: Мельник Лариса Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу №57 «Берізка»;

Макарікова Світлана Анатоліївна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №57 «Берізка»;

Лисенко Любов Олексіївна, вихователь дошкільного навчального закладу №57 « Берізка»

Рецензент: Прусс Роман Миколайович, інженер з техніки безпеки управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області

Методичний посібник створено з метою надання практичної допомоги посадовим особам в організації цивільного захисту у дошкільних навчальних закладах.

Посібник містить нормативно-правове забезпечення з питань цивільного захисту для закладів освіти, перелік і зразки типових документів (І частина), зразки проведення занять, ігор, розваг з дітьми дошкільного віку у дитячому садку або вдома щодо безпеки життєдіяльності (ІІ частина).

Посібник розроблено для завідувачів, вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, майстрів виробничого навчання міських курсів щодо підготовки та проведення «Тижня безпеки життєдіяльності дитини» у дошкільному навчальному закладі.

2015 рік

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………….

7

І.

Нормативно-правова база планування у сфері цивільного захисту (Е- версія диск) ……………………………………………………….

9

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту……………………………………………………………….

Перелік завдань з підготовки та навчання населення діям у НС….

16

17

ІІ

ІІІ

ІV

V

Планування системи цивільного захисту…………………………..

Щорічні документи планування ………………………………….

План розвитку і вдосконалення цивільного захисту об'єкта (установи, закладу освіти)………………………………………….

Особливості планування ЦЗ у закладах освіти…………………….

Вихідні дані для розробки планів…………………………………..

План реагування на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру…………………………..

План-календар дій у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану)………………………………………………………………..

План розвитку і удосконалення ЦЗ ДНЗ……………………………

Підготовка комплексного об’єктового тренування………………

Плани забезпечення готовності формувань цивільного захисту………………………………………………………………

План забезпечення готовності рятувальної ланки…………………

План забезпечення готовності ланки охорони громадського порядку……………………………………………………………….

План забезпечення готовності ланки пожежогасіння…………….

План забезпечення готовності ланки з обслуговування захисних споруд…………………………………………………………………

План забезпечення готовності поста РХС………………………….

Штатно-посадовий список сил цивільного захисту дошкільного навчального закладу ( рекомендований )…………………………

Рекомендації для керівників навчальних закладів
щодо підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях…………………………………………………………….

Перелік категорій осіб керівного складу цивільного захисту,
інших посадових осіб керівного складу і фахівців функціональної підсистеми, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту………………………………………………….

Рішення на організацію і ведення ЦЗ об’єкта…………………….

Організація управління, зв’язку та взаємодії………………………

Заходи з евакуації………………………………………………….

План евакуації учасників навчально-виховного процессу……..

Обов’язки персоналу дошкільного закладу у разі отримання інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій……………………………………………………………

Схема управління, зв’язку і оповіщення співробітників ДНЗ…..

Накази

Про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу………………………………………………..

Про організацію і ведення цивільного захисту…………………..

Про створення комісії з надзвичайних ситуацій………………….

Про створення навчальних груп та призначення їх керівників…..

Про підготовку та проведення «Тижня безпеки дитини» ……….

Про підсумки підготовки з цивільного захисту в 20__ р. та завдання на 20__ р. навчальний рік………………………………..

Про дії в разі виникнення пожежі біля будівлі…………….

Про дії в разі виникнення пожежі в будівлі………………

Про дії в разі одержання підозрілої кореспонденції……..

Про дії в разі одержання анонімного дзвінка про можливе виникнення надзвичайної ситуації………………………………..

Аварійні картки дій під час надзвичайних ситуацій………

Аварійна картка №1 дошкільного закладу укладена під час виникнення пожежі………………………………………………

Аварійна картка №2 дошкільного навчального закладу, укладена під час аварії на АЕС………………………………

Аварійна картка №3 дошкільного навчального закладу, укладена під час аварії на підприємстві з викидом СДОР…………………………………………………………….

Аварійна картка №4 дошкільного навчального закладу, укладена при виникненні надзвичайних ситуацій епідеміологічного характеру……………………………..

План проведення занять з особовим складом формувань…………

Розклад занять з підготовки особового складу невоєнізованих формувань…………………………………..

Форма ведення журналу обліку занять з цивільного захисту……………………………………………………………

Вказівки до ведення журналу обліку занять з членами ланок об’єктового формування ЦЗ…………………………………..

Графік підвищення кваліфікації керівного складу невоєнізованих формувань…………………………………………………………….

Графік підвищення кваліфікації керівного складу невоєнізованих формувань…………………………………………………………..

Орієнтовний перелік тем для загальної підготовки з цивільного захисту працівників навчального закладу,
які не входять до складу формувань цивільного захисту
…………………………………………………………..

Орієнтовний перелік тем занять для спеціальної підготовки
формувань цивільного захисту навчальних закладів………………………………………………………………

Додатки ………………………………………………………………

Доповідь-довідка……………………………………………………..

Положення про комісію з надзвичайних ситуацій…………

Перелік необхідних документів з ЦЗ для закладів освіти ………...

Робочі документи начальника ЦЗ дошкільного навчального закладу ……………………………………………………………….

Робочі документи начальника штабу ЦЗ дошкільного навчального закладу …………………………………………………

Робочі документи керівника оперативно-евакуаційної ланки дошкільного навчального закладу …………………………………

Робочі документи керівника поста РХС дошкільного навчального закладу …………………………………………………

Робочі документи керівника медичної ланки дошкільного навчального закладу ………………………………………………..

Робочі документи керівника ланки пожежогасіння дошкільного навчального закладу ………………………………………………

Робочі документи керівника ланки охорони громадського порядку ……………………………………………………………….

Робочі документи керівника ланки оповіщення та зв’язку……………………………………………………………….

Робочі документи керівника ланки з обслуговування захисних споруд (сховища) …………………………………………………..

Робочі документи керівника ланки ЗРХЗ …………………………

Інформаційно-довідкові куточки як вид наочності з цивільного захисту………………………………………………………….........

Цивільний захист: глосарій………………………………………..

Пам’ятки ……………………………………………………………

Наочний матеріал…………………………………………………….

ІV Додатки електронний опт. диск (DVD-R)……………………...

Знати щоб вижити. Навчальне відео

Дії населення у разі виникнення НС

Артилерійський обстріл

Зупинка кровотечі

Тривожний рюкзак

Накладання пов’язок

Евакуація

Як діяти під час обстрілу

Навчальні презентації ………………………………………………

Засоби індивідуального захисту. Сигнали оповіщення

Увага всім! Евакуація. Пожежа-це біда для всіх

Використані джерела………………………………………………..

21

21

21

21

22

26

29

32

34

42

42

42

42

43

43

44

45

46

47

48

49

49

51

52

53

54

68

68

68

69

70

71

72

76

77

77

77

78

79

80

80

81

86

90

103

113

135

150

166

170

173

183

189

190

200

212

213

ВСТУП

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період (Кодекс ЦЗ України ст.4)

В системі освіти ця проблема вирішується різними шляхами, один з яких - цілеспрямована підготовка учасників навчально-виховного процесу до оволодіння уміннями діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Крім того, відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист - постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільного навчально-виховного закладу постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що є запорукою зменшення небезпек, надзвичайних ситуацій та пов’язаних з ними матеріальних збитків і людських втрат.

Навчання дітей правил безпечної поведінки є складовою змісту дошкільної освіти. Зрозуміло, що знаючи ознаки безпечного і небезпечного середовища, маючи певні уміння щодо поводження в надзвичайних ситуаціях, як у дошкільному віці, так і в майбутньому, дитина не стане винуватцем їх виникнення, зможе допомогти іншим та захистити себе.

Посібник «Цивільний захист у дошкільних навчальних закладах» допоможе завідувачам системно і якісно організувати діяльність щодо цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха.

Цивільний захист

Із 1-го липня 2013 року набув чинності Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (КЦЗ), яким навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях визначено одним із першочергових завдань єдиної державної системи цивільного захисту. У межах реалізації положень КЦЗ постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

З прийняттям КЦЗ чимало нормативно-правових актів втратили чинність, зокрема закони України «Про Цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», «Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони», «Про війська Цивільної оборони України», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту».

У зв’язку зі змінами основоположної законодавчої бази тематичні терміни і поняття, зокрема «цивільна оборона», «невоєнізовані формування цивільної оборони» , «воєнний час», «засоби індивідуального захисту», «режим повсякденної діяльності», «перша долікарська допомога» приведено у відповідність до КЦЗ, тобто «цивільний захист», «формування цивільного захисту», «особливий період», «засоби радіаційного та хімічного захисту», «режим повсякденного функціонування», «домедична допомога».

Відповідно до статті 4 КЦЗ цивільний захист — це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Робота з цивільного захисту в навчальному закладі розпочинається з 1-го січня та триває до грудня поточного року. Відповідальною особою є керівник навчального закладу, який організовує роботу з цивільного захисту та підготовку працівників до дій в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації і надзвичайного стану. Питання цивільного захисту включають у програму навчання працівників навчального закладу з безпеки життєдіяльності.

Нормативно-правова база планування у сфері цивільного захисту (Е- версія диск)

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

від 02.10.2012 № 5403-VI Редакція від 01.07.2013

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458)

Стаття 4. Цивільний захист

Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Стаття 3. Правова основа цивільного захисту

Правовою основою цивільного захисту є Конституція України, цей Кодекс, інші закони України, а також акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується шляхом:

1) функціонування загальнодержавної, територіальних, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення;

2) централізованого використання телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації;

3) автоматизації процесу передачі сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

4) функціонування на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

5) організаційно-технічної інтеграції різних систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

6) функціонування в населених пунктах, а також місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.

3. Встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло покладається на органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання. Місця встановлення сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло визначаються органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.

4. Оператори телекомунікації, телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 353-VII від 20.06.2013}

5. Порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту визначається положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення (ст.2)

Положення про єдину державну систему цивільного захисту ( від 9 січня 2014 р. № 11)

Режими функціонування

Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в Україні або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму підвищеної готовності є:

на державному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;

на регіональному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;

на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму надзвичайної ситуації є:

на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація державного рівня;

на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня;

на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 2009 р., № 24, ст. 800; 2013 р., № 41, ст. 1477).

У режимі підвищеної готовності:

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

 • формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

 • уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

 • уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

 • приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

У режимі надзвичайної ситуації:

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

 • призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • визначення зони надзвичайної ситуації;

 • здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

 • організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

 • організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

 • організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

 • організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 • здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

 • інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту

Громадяни України мають право на:

 • отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;

 • звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

 • участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;

 • отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

 • соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;

 • медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

Громадяни України зобов’язані:

 • дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

 • дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

 • вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;

 • повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій;

 • у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

 • дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

 • виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про правовий режим надзвичайного стану»

(із змінами та доповненнями від 12.02.2015)

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст.1)

Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України (ст.3)

Закон України «Про оборону України»

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, …органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, …до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан …(ст.2)

Підготовка держави до оборони в мирний час включає:

Підготовку …, органів державної влади, …, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період; (ст. 3)

Цивільний захист України у мирний час здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а в особливий період та з метою підготовки до нього - з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану

(стаття 19 у редакції Законів України від 25.12.2008 р. N 803-VI, від 02.10.2012 р. N 5404-VI).

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»

міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, …органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.

Надається право … органам виконавчої влади, … та органами місцевого самоврядування здійснювати заходи правового режиму надзвичайного стану … (ст.9)

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

від 21.10.93 р. № 3543-ХІІ

Зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації – підготовка органів і сил Цивільної оборони України до переведення з мірного на воєнний стан (ст.3 п.3)

Підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації (ст.3 п.3)

Підвищення кваліфікації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників мобілізаційних органів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст.3 п.3)

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст..1)

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України (ст.3)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Функціональну підсистему «Освіта і наука України»

єдиної державної системи цивільного захисту України

(від 03.09. 2009 р. № 814)

Цивільний захист України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюються для організації і забезпечення захисту населення і територій від негативних наслідків впливу вражаючих факторів надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

На начальників і начальників штабів цивільного захисту об’єктів Функціональної підсистеми всіх адміністративних рівнів покладаються:

 • призначення посадових осіб цивільного захисту об’єкта;

 • визначення функціонального призначення та організаційної структури, створення, екіпіровку і підготовку штабу, невоєнізованих формувань і служб цивільного захисту;

 • розробка і своєчасне коригування плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів об’єкта цивільного захисту в режимах раптового нападу противника, повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного і воєнного стану), а також плану реагування на можливу надзвичайну ситуацію у районі впливу потенційно небезпечного об’єкта;

 • планування і постійне проведення робіт щодо створення фонду матеріально-технічних засобів підготовки цивільного захисту об’єкта, а також засобів індивідуального захисту для всього особового складу і засобів колективного захисту - для найбільшої робочої, навчально-виробничої зміни об’єкту;

 • організація і проведення заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного і воєнного характеру, планування та організація захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від їх факторів враження;

 • організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і функціонального навчання керівного складу, штабу, формувань і служб цивільного захисту а також підготовки працівників галузі, які не входять до складу невоєнізованих формувань до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях;

 • забезпечення готовності системи управління об’єкта до виконання завдань цивільного захисту;

 • контроль стану цивільного захисту в підпорядкованих структурних підрозділах об’єкта;

 • створення умов для сталого управління Функціональною підсистемою (установою, закладом) із захищених пунктів управління за місцем постійної дислокації і заміської зони (району розосередження);

 • забезпечення пунктів управління цивільного захисту необхідними матеріально-технічними засобами спостереження, управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії.

За обсягом покладених функцій Начальник цивільного захисту об’єкта приймає рішення щодо їх безумовного виконання, а Начальник штабу забезпечує своєчасне планування, організацію всебічної підготовки і контроль стану цивільного захисту об’єкта (функціональні обов’язки додаються).

Начальник цивільного захисту забезпечує учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі засобами індивідуального та колективного захисту, несе особисту відповідальність за постійну готовність об’єкта до виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та воєнного характеру.

Штаб цивільного захисту об’єкта це - уповноважений Начальником цивільного захисту об’єкта структурний підрозділ (спеціально призначена особа - головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту) і керівники спеціалізованих служб (формувань) цивільного захисту.

Режими діяльності функціональної підсистеми

Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад у межах конкретної території можуть встановити один з таких режимів дій функціональної підсистеми:

 • режим повсякденного функціонування- при нормальній навчально - виробничій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфіотії);

 • режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні навчально - виробничої, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливого виникнення надзвичайної ситуації);

 • режим діяльності у надзвичайній ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них у разі їх виникнення;

 • режим діяльності надзвичайного (особливого) стану - запроваджується в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про надзвичайний стан».

Режими функціонування
єдиної державної системи цивільного захисту

РЕЖИМ ПОВСЯКДЕННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • Режим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

РЕЖИМ ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ

 • У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим підвищеної готовності.

РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 • У разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим надзвичайної ситуації.

РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

 • Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ

З ПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ДІЯМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить:

 • забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

 • забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх ланками;

 • забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління;

 • розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

 • керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення;

 • завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

 • організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

 • забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

 • забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить:

 • забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

 • забезпечення виконання завдань створеними ними ланками територіальних підсистем;

 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

 • розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

 • керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

 • створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

 • забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 • організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

 • організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

 • контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

 • розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління;

 • віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;

 • створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

 • взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

 • організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

 • забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

 • забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

 • забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

 • визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

 • планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

 • прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

 • здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

 • реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

 • здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання здійснюється підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту, які створюються (призначаються) керівниками зазначених суб’єктів господарювання з урахуванням таких вимог:

- у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб створюються підрозділи з питань цивільного захисту;

- у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, від 200 до 3 тисяч осіб та у суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії цивільного захисту, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту;

Порядок діяльності підрозділів з питань цивільного захисту або призначених осіб визначається відповідними положеннями про них або посадовими інструкціями. Положення про підрозділ (посадова інструкція працівника) з питань цивільного захисту затверджується керівником, що його створив (призначив), на підставі типового положення про такий підрозділ, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Наказ «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

(від 03.10.2014. за № 1200/25977)

ПОРЯДОК організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

Комплексні об’єктові навчання (далі - навчання) проводяться підприємствами, установами та організаціями з чисельністю працюючих 50 осіб і більше з метою комплексного відпрацювання їх учасниками алгоритмів дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період (ст.2)

Керівником навчання є керівник підприємства, установи, організації. До складу керівництва навчанням також входять: заступники, помічники керівника навчання, начальник штабу керівництва навчанням.

Штаб керівництва навчанням створюється як тимчасовий орган для забезпечення розробки документів з проведення навчання, підготовки навчально-матеріальної бази, пунктів управління, робочих місць тих, хто навчається, засобів зв’язку та оповіщення, організаційно-методичного керівництва навчанням та управління силами цивільного захисту, які беруть в ньому участь( ст.2).

Чисельність працівників штабу керівництва навчанням визначається керівником навчання і залежить від обсягу завдань, що вирішуються під час підготовки і проведення навчання (ст.2).

Особливості планування ЦЗ у закладах освіти

ЩОРІЧНІ ДОКУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ

План розвитку і вдосконалення цивільного захисту об'єкта (установи, закладу освіти)

Планом розвитку і вдосконалення цивільного захисту об'єкта (установи, закладу освіти) п е р е д б а ч а є т ь с я:

розвиток і вдосконалення системи управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії і інформування особового складу щодо загрози, виникнення, характеру надзвичайної ситуації та вжитих заходах;

– оновлення, вдосконалення збереження і порядку видачі засобів індивідуального, протирадіаційного, протихімічного, медичного захисту і спеціальних приладів об'єктового резерву;

забезпечення особового складу об'єкта (установи, закладу освіти) засобами колективного захисту за місцем постійної дислокації, в заміській зоні і в безпечних районах розосередження;

розвиток і вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу за місцем постійної дислокації, в заміській зоні і в безпечних районах розосередження;

– розробка і видання підручників, навчально-методичних посібників для забезпечення навчально-виховного процесу в мирний час і створення їх резерву на особливий період (на воєнний час).

Вихідні дані для розробки планів

- Нормативно-правові документи;

- Рішення та вказівки вищого керівного органу;

- Характеристика об’єкту (території, споруд, будівель, в тому числі захисних);

- Результати оцінки ризиків виникнення НС того чи іншого характеру, включаючи загрозу терористичних актів і можливі наслідки НС для об’єкту;

- Відомості про сили і засоби, які можуть залучатися до проведення робіт з попередження НС та її ліквідації.

План розробляється текстуально з додатками у вигляді таблиць, схем, розрахунків. Роботу з розробки Планів ЦЗ організовує голова комісії НС під керівництвом начальника ЦЗ. До розробки документів плану ЦЗ залучаються керівний склад та фахівці об’єкту.

Розроблений план об’єкту підписується начальником штабу ЦЗ (ЦО), узгоджується з начальником відділу з питань НС та ЦЗН міста (району) і затверджується начальником ЦЗ об’єкту.

Зміст Плану дій

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ.

Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об'єкта, наявності потенційно небезпечних об'єктів і можливого характеру, пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій.

ДРУГИЙ РОЗДІЛ.

Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об'єкта цивільного захисту з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), вірогідність надзвичайної ситуації на самому об'єкті і на території його розташування, оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію та ведення цивільного захисту об'єкта і що потрібно зробити, щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ.

Рішення Начальника цивільного захисту об'єкта на організацію дій органів управління, сил і структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденній діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного, воєнного стану в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації; окремим розділом – реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов'язані з аваріями на потенційно небезпечних об'єктах; на організацію захисту за складовими: спостереження, оповіщення, радіаційного, хімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації (розосередження).

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ.

Матеріально-технічне забезпечення захисту особового складу на випадок раптового нападу противника, за режимами дій: в повсякденній діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану за складовими: спостереження, оповіщення, взаємодії, протирадіаційного, протихімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації (розосередження).

П'ЯТИЙ РОЗДІЛ.

Організація управління, зв'язку, оповіщення та взаємодії за місцем постійної дислокації і в заміській зоні (схема - план з пояснювальною запискою).

Умовно розробку (переробку) плану дій в НС доцільно організувати в три етапи.

На першому етапі підготувати і видати наказ начальника ЦЗ навчального закладу, в якому повинні бути вказані виконавці та терміни відпрацювання документів плану. Доцільно текстову частину плану, питання узгодження зі штабом ЦЗ міста (району) та надання форм додатків відповідним за їх розробку виконавцям покласти на начальника штабу ЦЗ закладу, який повинен також контролювати хід робіт по виконанню наказу начальника ЦЗ.

На другому етапі ведеться робота по відпрацюванню документів згідно наказу начальника ЦЗ. Начальник штабу ЦЗ організовує їх друкування, відповідне оформлення у вигляді плану, узгоджує зі штабом ЦЗ міста (району) і подає його на затвердження начальнику ЦЗ закладу.

На третьому етапі здійснюється затвердження плану начальником ЦЗ і доведення його вимог до виконавців окремим наказом під їх особистий розпис.

План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільного захисту щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації є Планом цивільного захисту об'єкта, якому державного і регіонального рівнів надається гриф «Для службового користування» і розробляється в двох примірниках:

 • прим. №1 – Начальнику цивільного захисту;

 • прим. № 2 – Начальнику штабу цивільного захисту об'єкта.

До плану дій (реагування) додаються:

 • схема (План) управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою;

 • план - календар дій органів управління, сил і структурних підрозділів об'єкта, при раптовому нападі противника за сигналом «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» та за сигналом «ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ»; в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і воєнного стану;

 • карта (Схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об'єкта цивільного захисту, піднятими частками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки та наслідків використання воєнних засобів враження, графічними елементами рішення Начальника цивільного захисту об'єкта на організацію дій і захисту особового складу та підпорядкованих структурних підрозділів в надзвичайних ситуаціях, графічними елементами плану евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками;

 • план евакуації об'єкта в заміську зону (план розосередження в безпечні від надзвичайних ситуацій райони, якщо евакуаційні заходи об'єкта не плануються);

 • особисті плани дій (папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об'єкта та керівників (начальників) служб і невоєнізованих формувань цивільного захисту. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій – на робочому місці посадової особи.

Особисті плани дій (папки робочих документів) розробляються для Начальника і Начальника штабу цивільного захисту об'єкта, керівників (начальників) структурних підрозділів об'єкта цивільного захисту, начальників (керівників) служб і невоєнізованих формувань, оперативної групи, евакуаційної комісії, групи зв'язку та оповіщення, поста радіаційної та хімічної розвідки, поста медичної допомоги, групи видачі засобів індивідуального захисту та спеціальних приладів, ланки протипожежних заходів, групи охорони громадського порядку, групи утримання сховищ тощо.

Зміст папки робочих документів посадової особи:

 • функціональне завдання посадової особи (служби, об’єктового формування, структурного підрозділу);

 • витяг із наказу про призначення, функціональні обов'язки керівника і особового складу формування;

 • план-графік особистих дій керівника і окремо – формування (структурного підрозділу);

 • схема оповіщення, іменний список особового складу формування (структурного підрозділу);

 • відомість забезпечення їх матеріально-технічними засобами, необхідні довідкові дані тощо.

З метою забезпечити достатній рівень готовності цивільного захисту (ЦЗ) об'єкта до дій у надзвичайних ситуаціях розробляються довгострокові документи і документи підготовки цивільного захисту в поточному році: довідкові документи з питань управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії, організації захисту, матеріально-технічного забезпечення цивільного захисту, тощо.

План дій, план реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації об'єкта у заміську зону щорічно за станом на 1 жовтня коригуються з обов'язковим уточненням порядку взаємодії з потенційно небезпечними об'єктами і узгодженням з органами місцевої державної адміністрації документів, що регламентують порядок розселення евакуйованих.

Лист коригування плану дій дошкільного навчального закладу №_____

Дата коригування

Назва розділу плану, сторінка та абзац

Посада, прізвище

Особистий підпис

ПОРЯДОК

організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

ІІІ. Об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування і навчальні тривоги

Спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (далі - тренування) проводяться з метою набуття працівниками, які входять до їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов надзвичайних ситуацій, пожеж, формування їх здатності до колективних дій, а також перевірки в цілому готовності спеціалізованих служб і формувань, добровільних пожежних дружин (команд) до дій за призначенням

План-календар визначає загальну послідовність проведення тренування; до нього додаються тактичні завдання формуванням цивільного захисту зі схемою практичного виконання робіт.

План проведення спільного тренування затверджується керівником підприємства, установи, організації.

Плани проведення тренувань передбачають:

організаційні заходи - тему, навчальні цілі, час і місце тренування, склад учасників, призначення посередників, визначення засобів зв’язку;

підготовчі заходи - установку імітації, засобів і знаків (прапорців, плакатів, пояснювальних написів), інструктаж і розстановку посередників, підготовку наявних засобів пожежогасіння;

оперативні дії - оголошення умовної пожежі, введення в роботу імітаційних засобів, дії персоналу під час умовної пожежі та контроль за діями посередників керівником тренування.

Протиаварійні тренування (тренування персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій) проводяться усіма підприємствами, установами, організаціями, що мають хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

План реагування
на загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру

 1. Стисла характеристика навчального закладу. Особливості, що впливають на організацію та здійснення цивільного захисту

розташований на за адресою:

На території району є потенційно небезпечних обєктів (ПНО), з них мають ступінь хімічної небезпеки:

У разі загрози пожежі єдиним способом рятування є евакуація.

У разі загрози та виникнення будь-якої НС вищого, ніж обєктовий, рівня, навчальний заклад отримає сигнал «Увага всім!» по радіо-, телебаченню, а також інструкції щодо подальших дій.

Енергопостачання навчального закладу здійснюється від______ . Система електропостачання централізована. Загальна потужність споживаної електроенергії становить Квт/год.

Теплопостачання навчального закладу здійснюється від районної тепломережі з підведенням тепла до будівлі підземною тепломагістраллю.

Водопостачання навчального закладу здійснюється від районної мережі ( вказати вид мережі : кільцева, або тупикова), технічною водою забезпечують 2 пожежні гідранти, які можуть використовуватися для цілей пожежогасіння.

Протипожежна система забезпечується зовнішнім протипожежним водогоном і гідрантами.

 • ПГ №1, діаметр мережі, вид мережі;

 • ПГ №2

Внутрішнє протипожежне водопостачання здійснюється від ПК ( кількість), які розміщено________

Для захисту органів дихання створено запас ватно-марлевих повязок, відпрацьовано документацію щодо одержання засобів радіаційного та хімічного захисту.

З метою удосконалення навичок щодо виконання своїх функціональних обовязків з ЦЗ у разі загрози та виникнення НС, з урахуванням вимог інструкцій щодо дій працівників у разі загрози та виникнення НС техногенного та природного характеру, у навчальному закладі створено такі формування цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка зв’язку та оповіщення, ланка охорони громадського порядку, санітарна ланка, ланка видачі засобів радіаційного та хімічного захисту, пост радіаційного та хімічного спостереження тощо.

2. Стислі висновки з оцінювання можливої обстановки, що може скластися в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

На території імовірна загроза або виникнення таких надзвичайних ситуацій, як _________________________________________________________.

Поза територією можливі загроза або виникнення таких надзвичайних ситуацій, як_________________________________________________________ .

У разі катастроф і аварій з викидом радіаційних і хімічно небезпечних речовин імовірне хімічне ураження, аварії на зовнішніх мережах електро-, водо-, газопостачання та каналізації, пожежі та вибухи з подальшим горінням.

3. Порядок виконання заходів та дій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

 1. У разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій :

 • зібрати керівний склад цивільного захисту та керівників формувань цивільного захисту та організувати чергування відповідальних осіб;

 • уточнити порядок оповіщення та інформування учасників навчально-виховного процесу;

 • уточнити порядок дій учасників навчально-виховного процесу в разі виникнення надзвичайної ситуації;

 • організувати отримання від управління освіти та відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій інформації про обстановку і характер можливої надзвичайної ситуації;

 • уточнити розрахунки за видами захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • привести у готовність формування цивільного захисту навчального закладу;

 • провести організаційні, технічні, інженерні та інших заходи щодо підвищення стійкості роботи навчального закладу та недопущення необгрунтованих матеріальних збитків у разі виникнення надзвичайної ситуації;

 • уточнити порядок управління та взаємодії в разі виникнення надзвичайної ситуації.

 1. У разі виникнення надзвичайної ситуації:

 • оповістити і зібрати керівний склад цивільного захисту та керівників формувань цивільного захисту навчального закладу;

 • оповістити учасників навчально-виховного процесу;

 • провести заходи негайного захисту учасників навчально-виховного процесу із залученням формувань цивільного захисту навчального закладу до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • постійно інформувати місцеві органів державної виконавчої влади про обстановку, прийняті рішення та проведені заходи.

 1. Сили, які залучають до проведення заходів (робіт) у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації

У разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації до проведення заходів цивільного захисту навчального закладу залучити як власні сили, так і сили місцевого підпорядкування. Визначити:

 • формування цивільного захисту, створені у навчальному закладі;

 • строки готовності формувань цивільного захисту до дій;

 • склад формувань, їх оснащення засобами радіаційного та хімічного захисту, приладами, технічними засобами для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • сили місцевого підпорядкування, яких залучають до рятування потерпілих, надання домедичної допомоги, гасіння пожеж, виконання робіт з дегазації, дезактивації, санітарної обробки тощо.

 1. Організація управління та взаємодії.

Управління заходами та діями сил цивільного захисту в разі загрози виникнення надзвичайної ситуації здійснювати з пункту управління (приміщення, де розміщуються робоча група та особовий склад комісії з питань надзвичайних ситуацій).

З отриманням повідомлення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації:

  1. До «Ч» + 0.40 (2.00) привести у готовність систему управління —

 • оповістити та зібрати робочу групу та особовий склад комісії з надзвичайних ситуацій (далі — комісія);

 • перевірити звязок управління та взаємодії;

 • організувати цілодобове чергування відповідальних осіб з числа керівного складу цивільного захисту та керівників формувань цивільного захисту навчального закладу та чергових робочої групи комісії.

  1. Уточнити:

 • порядок управління та взаємодії в разі виникнення надзвичайної ситуації;

 • порядок захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • наявність, ступінь готовності та оснащення формувань цивільного захисту навчального закладу;

 • обсяги та порядок забезпечення заходів і дій сил цивільного захисту;

 • порядок проведення евакуації учасників навчально-виховного процесу.

Управління заходами та діями сил цивільного захисту навчального закладу в разі виникнення надзвичайної ситуації зовнішнього походження здійснюється з пункту управління, що розгортається на першому поверсі навчального закладу.

  1. З отриманням повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації:

 • до «Ч»+ 0.40 (2.00) згідно з Планом дій оповістити і збирати учасників навчально-виховного процесу;

 • вжити заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • організувати проведення невідкладних робіт;

 • ввести цілодобове чергування осіб з числа керівного складу цивільного захисту навчального закладу;

 • встановити взаємодію з відповідними органами місцевої державної адміністрації;

 • надати інформацію місцевому відділу (управлінню) з питань надзвичайних ситуацій, а також вищому органу управління у порядку підпорядкування про характер надзвичайної ситуації, прийняті рішення і хід їх виконання.

 1. Організація звязку управління, оповіщення і взаємодії

Звязок управління, оповіщення і взаємодії організувати з використанням радіо, мереж телефонного звязку, системи гучномовного звязку, передачі відповідних сигналів і повідомлень за допомогою радіомовлення та телебачення на місцевому і регіональному рівнях.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

План-календар

дій у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану)

Варіант


з/п

Найменування заходів і їх короткий зміст

Хто виконує

Тривалість

Хвилини

Години

Доби

Примі­т­ка

10

20

30

40

50

60

2

3

4

5

6

8

10

12

14

16

20

24

2

3

4

5

1. У режимі повсякденної діяльності

Здійснення діяльності закладу відповідно річного плану роботи, чинних навчальних програм та інших керівних і нормативних документів

Підготовка з цивільного захисту постійного складу закладу за 12-годинною програмою

Підготовка з цивільного захисту формувань цивільного закладу за 12-годинною програмою

Підготовка та проведення цивільного захисту дошкільного навчального закладу (батьків дитини)

2. У режимі підвищеної готовності

Оповістити та зібрати керівний склад закладу, керівників формувань ЦЗ, довести до них обстановку і поставити завдання

Організувати чергування відповідальних осіб

Уточнити порядок формування та оповіщення учасників навчально-виховного процесу

Уточнити порядок дій учасників навчально-виховного процесу

Організувати радіаційне та хімічне спостереження (за необхідності)

Уточнити розрахунки щодо захисту дітей у дошкільному навчальному закладі

Привести у готовність евакуаційні органи, формування ЦЗ

Підготовити захисні споруди для прийняття дітей

Інформувати органи управління освітою про вжиті заходи з реагування на загрозу НС

3. У режимі надзвичайної ситуації (надзвичайного стану)

Подати (продублювати) сигнал «Увага всім!» і через засоби мовлення інформувати дітей та учасників навчально-виховного процесу про НС

Зібрати керівний склад та перевести на цілодобовий режим роботи

Вжити заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, матеріальних засобів на території об’єкту

При виникненні аварії на АЕС:

організувати дозиметричний контроль;

провести санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи;

організувати і провести евакуацію дітей та дорослих учасників навчально-виховного процесу з району можливого забруднення

При виникненні аварії на підприємствах, які використовують СДОР:

організувати видачу дітям та дорослим учасникам навчально-виховного процесу засобів індивідуального захисту;

організувати спільно з медичною службою медичний захист дітей та дорослих учасників навчально-виховного процесу;

організувати евакуацію дітей та дорослих учасників навчально-виховного процесу із зон зараження

При виникненні аварії на пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах, газопроводах:

організувати медичне забезпечення дітей та дорослих учасників навчально-виховного процесу;

організувати всі види забезпечення робіт щодо ліквідації наслідків аварії

При виникненні повені:

організувати і провести негайну евакуацію дітей та дорослих учасників навчально-виховного процесу, вивезення матеріальних цінностей

Організувати роботи, спрямовані на локалізацію або ліквідацію НС із залученням необхідних позаштатних сил і засобів

Здійснити постійний контроль за станом довкілля на території закладу, що зазнала впливу наслідків НС

Інформувати орган управління освітою щодо рівня НС та вжиті заходи, пов’язані з реагуванням на цю ситуацію

Примітка. Повний перелік заходів ЦЗ необхідно взяти з календарного плану ЦЗ відділу НС (управління) району (міста).

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ___________ 20__ р.

План

розвитку і удосконалення ЦЗ ДНЗ № ____ НА 201_ - 201_ рр.

ВАРІАНТ

з/п

Найменування заходів

Розрахунок фінансових витрат

Хто проводить

(керує)

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

І. Робота з попередження виникнення надзвичайних ситуацій

1

Вивчення (моделювання) сценаріїв розвитку можливих НС

Начальник ЦЗ, начальник штабу ЦЗ

ІІ. Захист учасників навчально-виховного процесу

1

2

Ремонт систем водо-, тепло-, газопостачання

Уточнення порядку взаємодії з оперативно-рятувальною службою міста

Завгосп

Начальник штабу ЦЗ

ІІІ. Організація життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійних лих

1

2

Проведення розрахунку потреби закладу за видами життєзабезпечення

Ремонт східець

Начальник ЦЗ, заст. начальника ЦЗ з МТЗ

завгосп

ІV. Забезпечення готовності цивільного захисту закладу до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

1

2

Підтримання формувань цивільного захисту в готовності до дій у НС

Організація забезпечення формувань цивільного захисту табельним майном

Начальник ЦЗ, начальник штабу

Заступник начальника ЦЗ закладу з МТЗ

V. Удосконалення системи керівництва, оповіщення і зв’язку

1

Оснащення керівного складу ЦЗ закладу засобами зв’язку

Завгосп

VI. Організація підготовки постійного та змінного складу ДНЗ

1

2

3

Підвищення кваліфікації педагогічного складу з питань ЦЗ, основ здоров я та основ безпеки.

Участь в навчально-методичних зборах із питань основ здоров я, ОБЖ та ЦЗ

Планові заняття в групах підготовки з ЦЗ постійного складу ДНЗ.

Навчання дітей за програмюю «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Проведення «Тижня безпеки дитини» та КОТ

Начальник штабу ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ

Начальник ЦЗ, начальник штабу ЦЗ, керівники формувань

вихователі

Начальник ЦЗ, керівники НФ

Начальник ЦЗ, начальник штабу ЦЗ, вихователі

VII. Удосконалення навчально-матеріальної бази

1

2

У фойє закладу:

- оновлення стендів з ЦЗ;

- обладнати стенду заходів і техніки безпеки;

Дообладнати куточок ЦЗ

Методист

Начальник штабу ЦЗ

VIII. Пропаганда ЦЗ

1

2

3

Ознайомлення з нормативно-правими документами ЦЗ, запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру»

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо знань правил безпеки життєдіяльності у період підготовки та проведення ТБД

Проводити роз’яснення питань серед батьків щодо пожежної безпеки, поведінки на воді, вживанні дарів природи, правил поведінки в небезпечних місцях тощо.

Начальник ЦЗ, начальник штабу ЦЗ

Методист, вихователі

Методист, вихователі

*ФЦЗ - формувань цивільного захисту

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Підготовка КОМПЛЕКСНОГО об’єктового тренування.

На проведення об’єктового тренування відпрацьовуються документи:

п/п

Назва документів

Термін від­працювання документів

Примітка

1.

Наказ керівника цивільного захисту дошкільного навчального закладу «Про проведення Тижня безпеки та комплексного об’єктового тренування з цивільного захисту»

за 1 місяць до проведен­ня

2.

Завдання на підготовку до проведення об’єктового тренування.

за 2-3 тижні до проведен­ня тренування

3.

План проведення об’єктового тренування з цивільного захисту з додатками.

за 2-3 тижні до проведен­ня тренування

4

Додатки до плану проведення об’єктового тренування:

 • план дошкільного навчального закладу з нанесеною обстановкою, яка створена керівником об’єктового тренування;

 • варіанти пропозицій учасників тренування для прийняття рішення керівником цивільного захисту на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • варіанти доповідей учасників тренування про свої дії в ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • варіант рішення керівника цивільного захисту на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

за 2-3 тижні до проведен­ня тренування

5.

Список керівного та командно-начальницького складу цивільного захисту, керівників формувань цивільного захисту дошкільного навчального закладу, які залучаються на тренування.

за 2-3 тижні до проведен­ня тренування

6.

Звіт про організацію проведення комплексного об’єктового тренування

не пізніше 10 днів після проведення

ЗАВДАННЯ

підготовки до комплексного об’єктового тренування на тему: «Дії керівного складу в умовах можливих терористичних проявів – повідомлення про замінування».

Дата проведення тренування: « _____» квітня 2015 року

І.

Працівники дошкільного навчального закладу займаються навчально-виховним процесом згідно режиму закладу. Інструкція щодо дій керівного складу цивільного захисту дошкільного навчального закладу у надзвичайних ситуаціях, відпрацьована в повному обсязі, визначенні заходи захисту працюючого персоналу, дітей і території дошкільного навчального закладу.

Керівний і керівний склад формування цивільного захисту дошкільного навчального закладу пройшов підготовку до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

О 900 «09» квітня 2015 року керівник цивільного захисту – завідувач дошкільного навчального закладу №---- одержала повідомлення від сестри медичної старшої дошкільного навчального закладу № ____ про те, що в коридорі поруч з приміщенням музичної зали під сидінням стільця виявлена велика господарська сумка, що закрита на блискавку. Зі слів старшої медсестри при опитуванні тих, хто знаходився на цей час поруч із сумкою, ніхто не заявив, що це його річ. Лише помічник вихователя ______________ пригадала, що бачила як цю сумку залишив біля дверей якийсь чоловік і швидко спустився сходами вниз.

Якщо припустити, що це вибуховий пристрій, то його спрацювання може завдати людських та матеріальних втрат.

ІІ.

Учасникам об’єктового тренування з цивільного захисту:

 • вивчити обстановку;

 • нанести на схему дошкільного навчального закладу обстановку, яка склалася на _900 «09» квітня 2015 року

 • уточнити свої функціональні обов’язки при виникненні надзвичайної ситуації – повідомлення про замінування, згідно з інструкцією дій керівного складу та постійного персоналу в разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації;

Керівному складу формувань цивільного захисту бути готовому:

 • доповісти свої пропозиції для прийняття рішення керівником цивільного захисту дошкільного навчального закладу на проведення першочергових в ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

Керівникам формувань цивільного захисту бути готовими доповісти:

 • дії керівника формування при приведенні формування у готовність до дії за призначенням;

 • дії керівника формування при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

СПИСОК

учасників об’єктового тренування з цивільного захисту

дошкільного навчального закладу №

з/п

Посада з цивільної оборони за місцем роботи

Прізвище і ініціали

Приміт-ка

Керівний склад цивільного захисту дошкільного навчального закладу

1.

Посадова особа цивільного захисту

2.

Відповідальний за евакуацію

3.

Заст. керівника цивільного захисту з мат.-техн. забезпечення.

4.

Заступник посадової особи з цивільного захисту – відповідальний за охорону громадського порядку

Керівники невоєнізованих формувань.

5.

Керівник ланки пожежогасіння

6.

Керівник медичної ланки

7.

Відповідальний за видачу майна

Персонал установи, що не входить до складу формувань

8.

Вихователі груп ( при необхідності )

----- особи

ВАРІАНТ

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ

КОТ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Час

прове-дення

Навчальні питання

Характер обстановки і ввідних

Дії керівника КОТ

Дії учасників тренування

1

2

3

4

5

900 -

910

Збір учасників КОТ

Обстановка згідно завдання на

підготовку до проведення КОТ з ЦЗ

Керівник КОТ:

заслуховує доповідь керівника цивільного захисту про наявність учасників тренування;

Керівник цивільного захисту доповідає.

910 -

930

З’ясування обставин виникнення надзвичайної ситуації і постановка завдань учасникам тренування

О 9 - 15 « ___» квітень 2015 року начальник ЦЗ дошкільного навчального закладу отримав повідомлення від медсестри про те, що в коридорі поруч з приміщенням музичної зали біля дверей виявлена велика господарська сумка, що закрита на блискавку. Зі слів медсестри при опитуванні тих, хто знаходився на цей час поруч із сумкою, ніхто не заявив, що це його річ. Лише помічник вихователя групи №3 пригадала, що бачила як цю сумку підсунув під сидіння якийсь чоловік і швидко спустився сходами вниз. Якщо припустити, що це вибуховий пристрій, то його спрацювання може завдати людських та матеріальних втрат.

Керівник КОТ:

оголошує час і тему проведення тренування, доводить до учасників тренування обстановку, яка склалася станом на 900 «09» квітня 2014 року і віддає розпорядження учасникам тренування:

1. Керівнику ЦЗ дошкільного навчального закладу:

- доповісти в управління НС та ЦЗН міста, чергового служби безпеки України міста, чергового ГУ МВС України по місту, Управління про обстановку, яка склалася

- о 900 «___» квітня 2015 року та першочерговим заходам, які були виконані згідно з інструкцією дій керівного складу та постійного персоналу в разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації .

- забезпечити охорону та недопущення дітей та персоналу установи до місця закладення ймовірного вибухового приладу.

2. Учасникам тренування:

 1. Відповідальному за евакуацію:

 • Негайно провести оповіщення персоналу про початок евакуації та здійснити евакуацію дітей і працюючого персоналу через всі наявні евакуаційні виходи в безпечне місце, згідно плану евакуації закладу;

 • забезпечити супроводження дітей до місць їх розміщення та їх перевірку.

 1. Помічнику керівника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення:

 • забезпечити знеструмлення приміщень дошкільного навчального закладу, відключити газо -, водо - і теплопостачання, з дотриманням правил безпеки;

 • забезпечити необхідним майном, згідно табеля оснащення ФЦЗ для виконання поставлених завдань.

 1. Помічнику посадової особи з ЦЗ – відповідальному за охорону громадського порядку:

 • організувати постійно - працюючий технічний склад для охорони території та забезпечити охорону наявних входів (виходів), з метою недопущення сторонніх осіб в середину приміщення установи;

 • забезпечити регулювання руху спеціальних машин служб цивільного захисту міста та спеціальних служб до будівлі дошкільного навчального закладу.

Керівникам ФЦЗ:

 • привести формування в готовність до дій за призначенням,

Учасники КОТслухають.

Керівник цивільного захисту доповідає в спеціальні служби міста згідно отриманого розпорядження.

Учасники тренування: аналізують отримане розпорядження і готують доповіді по забезпеченню виконання даного розпорядження начальника цивільного захисту.

930 -

1000

Заслуховування доповідей учасників тренування по забезпеченню виконання розпорядження керівника

Обстановка без змін

Керівник КОТ:

Заслуховує доповіді учасників тренування по забезпеченню виконання розпорядження .

Учасники тренування :

- доповідають про свої дії по виконанню розпорядження начальника на проведення першочергових заходів;

1000 -

1040

Практичне виконання поставлених завдань

Обстановка без змін

Керівник КОТ:

доводить наказ на проведення першочергових заходів.

Учасники тренування:

виконують заходи передбачені наказом про проведення першочергових заходів.

1040 -

1050

Доповідь учасників тренування про проведені заходи

Обстановка без змін

Керівник КОТ: заслуховує доповіді учасників тренування про виконані першочергові заходи .

Учасники тренування :

Доповідають про свої дії при проведенні першочергових заходів згідно отриманого наказу.

1050 –1100

Підведення підсумків проведення КОТ з ЦЗ.

Керівник КОТ:

- підводить підсумки проведеного тренування;

- відмічає недоліки, що мали місце в ході тренування та віддає вказівки учасникам тренування на їх усунення.

Учасники тренування слухають.

Додаток 3 

до порядку організації та проведення  об’єктових навчань і тренувань  з питань цивільного захисту (пункт 4.3)

ЗВІТ 
про організацію проведення спеціального об’єктового навчання 
(об’єктового тренування) з питань цивільного захисту

За темою: «Дії персоналу в умовах можливих терористичних проявів – повідомлення про замінування».

Тривалість навчання ____

Керівник навчання _____

До навчання залучались:

керівний склад _______ осіб;

комісія з питань надзвичайних ситуацій _______ осіб;

евакуаційні органи _____ осіб;

пожежно-технічна комісія ________ осіб;

спеціалізовані служби цивільного захисту ________ осіб;

формування цивільного захисту _________ осіб;

добровільні пожежні дружини (команди) ________ осіб;

інші працівники ________ осіб.

 1. Оцінка готовності на період проведення навчання закладу до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, у тому числі:

  1. якості відпрацювання планувальних документів для організації діяльності з питань цивільного захисту;

  2. стану утримання та підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

  3. заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту;

  4. створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;

  5. стану підготовки керівного складу, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту закладу;

  6. функціонування об’єктової (локальної) системи оповіщення та організації порядку доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

  7. організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

 1. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів з навчання (тренування), доцільність та реальність задуму навчання (тренування).

 2. Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки характеру закладу, відповідність ввідних даних щодо обсягу, ступеня деталізації, джерел та часу їх надходження з урахуванням реальних можливостей. Зміст ввідних даних щодо розвитку обстановки.

 3. Оцінка дій органів управління.

Строк проходження інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації від чергової диспетчерської служби об’єктового рівня до чергової диспетчерської служби місцевого рівня.

Дії органів управління під час введення режиму підвищеної готовності: організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, розгортання засобів управління та організація на них роботи, приведення у готовність системи зв’язку та обміну інформацією, вжиття заходів щодо захисту персоналу та забезпечення сталого функціонування підприємства, установи, організації.

Дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації: приведення у готовність до дій аварійно-технічних підрозділів і формувань цивільного захисту, добровільних протипожежних формувань, що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації, призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організація збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність розрахунків, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо рішень та відповідності завдань, поставлених перед підлеглими.

Організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж із залученням необхідних сил та засобів.

Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними для проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація основних видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайних ситуацій.

Розроблення документів на проведення відповідних заходів з цивільного захисту, чітке і наочне позначення обстановки.

Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних робіт, контроль за діями чергової диспетчерської служби, керівників структурних підрозділів підприємства, установи, організації, інженерно-технічних працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для локалізації аварії, пожежі.

5. Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, що навчаються.

Правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень. Своєчасність висунення до об’єкта (місця) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Результати практичних дій формувань цивільного захисту з використання засобів механізації, техніки, приладів, розбирання завалів, рятування уражених та надання їм першої медичної допомоги.

Організація робіт, пов’язаних із забезпеченням сталого функціонування підприємства, установи, організації та першочерговим життєзабезпеченням постраждалих.

6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними.

7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення складових системи цивільного захисту підприємства, установи, організації у період підготовки та проведення навчання з цивільного захисту (тренування з надзвичайних ситуацій).

8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи закладу у разі можливого впливу аварій і надзвичайних ситуацій на інженерно-технічний комплекс об’єкта для проведення подальших організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів.

9. Результати навчання (тренування), обговорені на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації (протокол № _____ від ________ додається).

Керівник навчання

(тренування)

____________________________________ 
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Посередник при керівникові 
навчання (тренування)


____________________________________ 
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Плани забезпечення готовності формувань цивільного захисту

ВАРІАНТ

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

План

забезпечення готовності рятувальної ланки

 1. Особовий склад:

керівник ланки ____________

члени ланки _______________

 1. Порядок оповіщення:

 • в робочий час - через чергового по дошкільному навчальному закладі;

 • в неробочий час - через чергового по дошкільному навчальному закладі.

 1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача.

 2. Місце отримання табельного майна підсобні господарські приміщення.

 3. План-завдання при надзвичайній ситуації:

 • вивести дітей з небезпечного району;

 • провести рятувальні роботи.

Начальник штабу цивільного захисту -

дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

План

забезпечення готовності ланки охорони громадського порядку

 1. Особливий склад:

Керівник ланки _____________________________

члени ланки: _____________________________

_____________________________

  1. Порядок оповіщення

а) в робочий час - черговий по дошкільному навчальному закладі;

б) в неробочий час - черговий по дошкільному навчальному закладі;

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача.

  2. План-завдання:

а) при надзвичайній ситуації: вимагати від дітей і працівників дотримання режиму радіаційного захисту та захисту від впливу СДОР, ртуті;

б) при виникненні пожежі: не дозволяти людям, які незадіяні на гасінні пожежі бути поблизу місця пожежі.

в) при виникненні епідемії: вимагати дотримання норм епідеміологічного режиму.

Начальник штабу цивільного захисту -

дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ____________ 20__ р.

План

забезпечення готовності ланки пожежогасіння

 1. Особливий склад:

керівник ланки _____________________________

члени ланки: _____________________________

  1. Порядок оповіщення:

а) в неробочий час - черговий по дошкільному навчальному закладі;

б) в неробочий час - черговий по дошкільному навчальному закладі.

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача

  2. Місце отримання табельного майна підсобні господарські приміщення.

  3. План-завдання при виникненні пожежі:

 • здійснювати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння до прибуття пожежної служби;

 • допомагати працівникам пожежної служби.

Начальник штабу цивільного захисту -

дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

План

забезпечення готовності ланки з обслуговування захисних споруд

 1. Особливий склад:

Керівник ланки _____________________________

члени ланки: ________________________

  1. Порядок оповіщення:

а) в неробочий час черговий по дошкільному навчальному закладі;

б) в неробочий час - черговий по дошкільному навчальному закладі.

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завгоспа.

  2. Місце отримання табельного майна - підсобні господарські приміщення.

  3. План-завдання при надзвичайній ситуації:

 • відкрити і провести в готовність захисні споруди;

 • забезпечити аварійне освітлення приміщення;

 • забезпечити евакуацію дітей у захисну споруду.

Начальник штабу цивільного захисту -

дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ______________20__ р.

Штатно-посадовий список сил цивільного захисту дошкільного навчального закладу

Ланка оповіщення

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Ланка пожежегасіння

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Рятувальна ланка

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Ланка охорони громадського порядку

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Санітарна ланка

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Пост РХС

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Ланка видачі засобів ЗРХЗ

Керівник ланки ланки

Члени ланки

Оперативна евакуаційна ланка

Керівник ланки

Члени ланки

Ланка по обслуговуванню захисних споруд (сховища)

Керівник ланки

Члени ланки

Начальник цивільного захисту

дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

Рекомендації для керівників навчальних закладів
щодо підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

 • Навчання працівників організовувати безпосередньо у навчальному закладі, навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності тощо.

 • До проведення занять із надання домедичної допомоги залучити медичних працівників навчального закладу.

 • Визначити конкретні заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) з цивільного захисту.

 • Із працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників, правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

 • Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затверджує керівник навчального закладу після узгодження їх змісту з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 • Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових тренувань.

 • Об’єктові тренування з працівниками навчального закладу проводити щорічно тривалістю до 12 годин.

 • У навчальних закладах протипожежні тренування проводити двічі на рік як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

 • Об’єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки дитини.

 • 3абезпечити ведення документації з питань організації навчання працівників — переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, журнали навчання, плани підготовки і проведення об’єктових тренувань тощо.

 • Обладнати інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та наповнити його навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

 • Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Перелік категорій осіб керівного складу цивільного захисту,
інших посадових осіб керівного складу і фахівців функціональної підсистеми, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту

1. Особи керівного складу цивільного захисту

Начальники (заступники начальників) цивільного захисту — керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від форм власності

раз на 5 років

Начальники (заступники начальників) спеціалізованих служб цивільного захисту центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від форм власності

«

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, працівники підприємств, установ та організацій, які входять до складу евакуаційних комісій та їх підрозділів

«

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) центральних і місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють у межах законодавства державне управління у сфері захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі від факторів ураження надзвичайних ситуацій

«

Керівники груп управління комплексними об’єктовими навчаннями, тренуваннями з відпрацюванням дій за планами цивільного захисту об’єктів

раз на 3 роки

Керівний та начальницький склад невоєнізованих формувань цивільного захисту об’єктів функціональної підсистеми

«

Працівники диспетчерських служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та об’єктів підвищеної небезпеки

«

2. Фахівці, на яких розповсюджується дія законів України щодо цивільного захисту

Оперативний склад об’єктових та фахівці інших аварійно-рятувальних служб і невоєнізованих формувань цивільного захисту, які залучаються для організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації території, об’єктів та хіміко-дозиметричного контролю

раз на 3 роки

Науково-педагогічні та педагогічні працівники — викладачі нормативних дисциплін « Цивільний захист» , « Безпека життєдіяльності людини» , « Основи медичних знань» , викладачі допризовної підготовки юнаків та вчителі з основ безпеки життєдіяльності людини

раз на 5 років

Керівники навчальних груп з підготовки постійного складу працівників органів управління освітою всіх адміністративних рівнів, навчальних закладів, установ, організацій та підприємств галузі з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях

раз на 3 роки

РІШЕННЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
І ВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА

У режимі підвищеної готовності

При загрозі виникнення НС провести:

 • збір керівного складу та організувати чергування відповідальних осіб;

 • уточнити порядок оповіщення та інформування учасників навчально-виховного процесу;

 • уточнити порядок дій учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • організувати отримання від управління освіти та місцевого штабу з питань НС та цивільного захисту населення інформації про обстановку і характер можливої НС;

 • уточнити розрахунки щодо захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • забезпечити готовність евакуаційні органи, формуваннь цивільного захисту;

 • підготувати захисні споруди для прийняття людей, організувати радіаційне і хімічне спостереження та інші заходи щодо підвищення стійкості роботи закладу та недопущення необґрунтованих матеріальних збитків у разі виникнення НС;

 • уточнити порядок управління та взаємодії у разі виникнення НС.

У режимі надзвичайної ситуації

Після виникнення надзвичайної ситуації:

 • подати (продублювати) сигнал «Увага всім!» і через засоби мовлення проінформувати учасників навчально-виховного процесу про НС;

 • вжити заходів щодо захисту учасників навчальне виховного процесу, матеріальних засобів та території об’єкта (радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи);

 • організувати, роботи щодо локалізації або ліквідації НС із залученням необхідних позаштатних сил і засобів;

 • організувати роботи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування закладу та надання допомоги постраждалим учасникам навчально-виховного процесу;

 • здійснити постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків НС;

 • інформувати органи управління освітою щодо рівня НС та вжиті заходи, пов’язані з реагуванням на цю ситуацію.

У режимі надзвичайного стану вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»:

 • забезпечити стійке функціонування закладу, першочергове життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу, які залишилися проживати на території надзвичайного стану;

 • здійснити безперервний контроль за станом довкілля у районі надзвичайного стану;

 • посилити охорону громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність учасників навчально-виховного процесу;

 • звітувати про розвиток НС вищим органам управління та здійснити оповіщення (інформування) учасників навчально-виховного процесу

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ,
ЗВ’ЯЗКУ, ОПОВІЩЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Управління заходами та діями сил ЦЗ об’єкта при виникненні НС зовнішнього походження здійснюється з пункту управління, що розгортається в адміністративному будинку об’єкта.

З отриманням повідомлення про виникнення НС: До « Ч» + 0.40 (2.00) згідно з Планом дій оповіщаються й збираються учасники навчально-виховного процесу; вживаються заходи щодо їх захисту, організовується проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, вводиться цілодобове чергування осіб з числа керівного складу об’єкта, встановлюється взаємодія з відповідними органами місцевої державної адміністрації, надається інформація місцевим органам з питань НС та цивільного захисту населення, а також органу управління освітою про характер НС, прийняті рішення і хід виконання вжитих заходів.

Зв’язок управління, оповіщення та взаємодії організовується з використанням радіо, мереж телефонного зв’язку міської та міжміської АТС, системи гучномовного зв’язку і включенням електросирен на об’єкті, передачі відповідних сигналів і повідомлень у системі радіомовлення і телебачення на місцевому і регіональному рівнях.

Заходи з евакуації

1. Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або об’єктовому рівні.

2. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі види евакуації:

1) обовязкова;

2) загальна або часткова;

3) тимчасова або безповоротна.

3. Рішення про проведення евакуації приймають:

1) на державному рівні Кабінет Міністрів України;

2) на регіональному рівні Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

3) на місцевому рівні районні, районні у містах Києві чи Севастополі державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;

4) на обєктовому рівні керівники суб’єктів господарювання.

4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, яке може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймають місцеві державні адміністрації на підставі висновку санітарно-епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за інформацією субєктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, — про порушення у їх роботі.

5. У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а в разі його відсутності керівник аварійно-рятувальної служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти рішення про проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження.

6. Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози:

 • аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

 • катастрофічного затоплення місцевості;

 • масових лісових і торфяних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

 • збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період).

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон:

 • можливого радіоактивного та хімічного забруднення;

 • катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд.

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком чи станом здоровя у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоровя, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті.

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом:

 • утворення регіональних, місцевих та обєктових органів з евакуації;

 • планування евакуації;

 • визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та майна;

 • організації оповіщення керівників субєктів господарювання і населення про початок евакуації;

 • організації управління евакуацією;

 • життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення;

 • навчання населення діям під час проведення евакуації.

10. За рішенням органів (крім керівників субєктів господарювання), для виведення чи вивезення основної частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби субєктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоровю населення усі наявні транспортні засоби субєктів господарювання та громадян.

11. Субєкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Працівник субєкта господарювання, власник, користувач, водій транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення населення у звязку з надзвичайною ситуацією, несуть відповідальність відповідно до закону.

13. У разі виникнення загрози життю або здоровю громадянам України на території іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади проводять їх евакуацію.

14. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення.

15. Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів України.

16. Планування заходів з евакуації здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « ___________ 20__ р.

План евакуації
учасників навчально-виховного процесу


з/п

Назва дії

Порядок і послідовність

Посада, прізвище
виконавця

1

Повідомлення про надзвичайну ситуацію (НС), за якої необхідне проведення заходів з евакуації

У разі виявлення НС або її ознак необхідно негайно повідомити керівника навчального закладу або працівника, який його заміщує, чергових екстрених служб у телефонному режимі, підключити систему оповіщення

2

Евакуація дітей і працівників з будівлі, порядок евакуації за різних варіантів

У разі виявлення НС або за сигналом оповіщення усіх дітей негайно вивести з будівлі назовні найбезпечнішими евакуаційними шляхами і виходами відповідно до плану (схеми) евакуації

3

Звіряння поіменних списків з фактичною наявністю евакуйованих з будівлі

Перевірити усіх евакуйованих з будівлі дітей за наявними у виховатлів поіменними списками (за журналом відвідування), працівників — за списками структурних підрозділів

4

Розміщення евакуйованих дітей на збірних пунктах

У денний час дітей розміщувати групами

5

Ліквідація НС

Працівники дошкільного навчального закладу, які не беруть участь у евакуації дітей, проводять заходи (роботи) згідно з розпорядженням начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу та фахівців відділу (управління) з питань НС

З планом евакуації та розподілом обов’язків ознайомлені:

_____________ _______________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

___________

(дата)

Обов’язки персоналу дошкільного закладу ______________________________

у разі отримання інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

Посада

Прізвище, ім’я, по

батькові

Домашня адреса

Телефон

дом.

сусідів

Схема екстреного виведення дітей з приміщень дошкільного навчального закладу

(Розробляється для конкретного приміщення з урахуванням запасних виходів та архітектурної конструкції будинку)

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « __________20__ р.

СХЕМА

управління, зв’язку і оповіщення працівників ДНЗ №___

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

НАКАЗИ

Охорона праці, пожежна безпека та цивільний захист:

група наказів з основної діяльності

Більшість управлінських рішень наказів, що регулюють у навчальному закладі такі важливі питання, як охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, розраховані на тривалий період діяльності навчального закладу. У цих наказах дають оцінку стану роботи навчального закладу, його окремих структур з цих питань. Саме тому такі накази належать до наказів з основної діяльності.

Зокрема, це накази про:

 • призначення осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та визначення їхніх функціональних обов’язків;

 • забезпечення функціонування системи управління охороною праці у навчальному закладі;

 • затвердження локальних документів (наприклад, Положення про організацію роботи з охорони праці у навчальному закладі, Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій у навчальному закладі,

 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці);

 • заходи щодо запобігання травматизму працівників, дітей під час освітнього процесу, виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень навчального закладу, а також заходи щодо запобігання травматизму під час екскурсій, прогулянок тощо;

 • створення постійної технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, визначення порядку роботи такої комісії;

 • розроблення програми вступного інструктажу з питань охорони праці та забезпечення проведення всіх видів інструктажів;підбиття підсумків діяльності навчального закладу з цивільного захисту у поточному навчальному році та завдання на новий навчальний рік;

 • затвердження організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці, встановлення пільг за результатами атестації робочих місць за умовами праці;

 • призначення осіб, відповідальних за стан охорони праці, дотримання здорових і безпечних умов під час освітнього процесу, норм і правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки всіма учасниками освітнього процесу, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці, за створення здорових і безпечних умов під час проведення заходів надворі;

 • розслідування нещасних випадків із учасниками освітнього процесу.

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про початок навчального року
в системі цивільного захисту навчального закладу

Згідно із Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI та на підставі наказу начальника цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати початком навчального року в системі цивільного захисту (ЦЗ) 2 січня.

 2. До ________ призначеному керівному складу ЦЗ та формувань цивільного захисту навчального закладу (згідно з функціональними обов’язками) розробити й затвердити необхідні документи і плани для забезпечення роботи закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

 3. Керівному та особовому складу формувань цивільного захисту дошкільного навчального закладу забезпечувати постійно:

  1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вжиття заходів щодо зменшення збитків і втрат від їх виникнення;

  2. Оповіщення працівників навчального закладу про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій;

  3. Інформування працівників про обстановку в режимах надзвичайної ситуації та надзвичайного стану;

  4. Захист учасників навчально-виховного процесу від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих та застосування засобів захисту від ураження.

 4. До ________ начальнику штабу ЦЗ забезпечити підготовку керівного складу ЦЗ до дій у надзвичайних ситуаціях у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також створити групи з такої підготовки безпосередньо у навчальному закладі.

 5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу .

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про організацію і ведення
цивільного захисту

Згідно із Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI та на підставі наказу начальника цивільного захисту

НАКАЗУЮ:

 1. Узяти до відома, що начальником цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI та Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, є керівник навчального закладу —_________.

 2. З метою організації та ведення цивільного захисту (ЦЗ), захисту учасників навчально-­виховного процесу (вихованців, працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, підготовки працівників за навчальними програмами з ЦЗ, забезпечення учасників навчально­-виховного процесу засобами радіаційного та хімічного захисту, створити штаб цивільного захисту дошкільного навчального закладу в складі:

 • начальник штабу ЦЗ ___________________________________;

 • помічник начальника штабу ЦЗ _________________________ ;

 • заступник начальника ЦЗ з евакуації ______________________;

 • заступник начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення _____ ;

 1. Створити формування ЦЗ у складі:

 1. Пост радіаційного та хімічного спостереження у складі трьох осіб:

керівник ланки

члени ланки —

 1. Оперативно-евакуаційну ланку у складі чотирьох осіб:

керівник ланки —

заступник керівника ланки-

члени ланки —

 1. Санітрна ланка у складі трьох осіб:

керівник ланки

члени ланки —

 1. Ланка з обслуговування сховища або укриття (за наявності цих об’єктів у навчальному закладі) у складі чотирьох осіб:

керівник ланки

члени ланки

 1. Ланку пожежогасіння у складі трьох осіб:

керівник ланки —

члени ланки -

 1. Ланка охорони громадського порядку у складі трьох осіб:

керівник ланки —

члени ланки 

 1. Ланку видачі ЗІЗ у складі трьох осіб:

керівник ланки —

члени ланки —

 1. Ланку оповіщення у складі трьох осіб:

керівник ланки —

члени ланки —

 1. Рятувальну ланку у складі трьох осіб:

керівник ланки —

члени ланки —

 1. Призначеним посадовим особам з ЦЗ підготувати необхідну документацію та забезпечити:

 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і вжиття заходів щодо зменшення збитків у разі їх виникнення;

 • оповіщення учасників навчально-­виховного процесу про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і постійне інформування про обстановку в зоні надзвичайної ситуації;

 • захист учасників навчально­-виховного процесу від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • підготовку керівного складу цивільного захисту, особового складу формувань цивільного захисту, учасників навчально­виховного процесу користуванню засобами радіаційного та хімічного захисту та діям у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про створення комісії
з надзвичайних ситуацій

Із метою запобігання надзвичайних ситуацій, організації дій у разі їх виникнення, проведення евакуації, керуючись нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про комісію з надзвичайних ситуацій (додаток 2).

 2. Створити комісію з надзвичайних ситуацій (НС) у складі:

голова комісії —

заступник голови комісії —

члени комісії:

 • керівник ланки радіаційного та хімічного спостереження —

 • керівник ланки пожежогасіння —

 • керівник ланки охорони громадського порядку —

 • керівник ланки зв’язку та оповіщення —

 • керівник санітарної ланки

 1. Комісії з НС у своїй роботі керуватися Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, розпорядженнями, Положенням про комісію з надзвичайних ситуацій, постійно.

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

«___» ____________ 20__ р. №___

Про створення навчальних груп
та призначення їх керівників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 № 444 для забезпечення належного рівня проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки працівників навчального закладу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

 1. Створити навчальні групи і призначити їх керівників:

  1. група начальника цивільного захисту (ЦЗ) — слухачі — керівний склад ЦЗ дошкільного навчального закладу;

  2. група начальника штабу ЦЗ — слухачі — керівники формувань цивільного захисту дошкільного навчального закладу;

  3. групи формувань ЦЗ — слухачі — працівники дошкільного навчального закладу;

  4. група працівників, які не входять до складу формувань ЦЗ — слухачі — працівники дошкільного навчального закладу; керівник групи — відповідальна особа, яку призначає начальник ЦЗ дошкільного навчального закладу.

 2. Підготовку особового складу формувань ЦЗ здійснювати за _____-годинною програмою згідно із затвердженою тематикою занять. Заняття проводити щомісяця у ___________.

 3. Підготовку працівників, які не належать формувань ЦЗ, здійснювати за 12-годинною програмою. Заняття проводити щомісяця у ___________.

 4. Керівникам груп посилити контроль за ефективністю підготовки, суворо дотримуватися затвердженої тематики і розкладу занять.

 5. Заняття в групах проводити керівникам формувань ЦЗ, за можливості залучати фахівців протипожежної служби та відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій.

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу ЦЗ дошкільного навчального закладу.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про підготовку та проведення
«Тижня безпеки дитини»

Згідно із Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI та наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

НАКАЗУЮ:

 1. Провести з «___» ___ по «___» ____20__ р. «Тиждень безпеки дитини».

 2. Реалізувати основні цілі і завдання «Тижня безпеки дитини»:

покращення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільному навчальному закладі щодо питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

 • удосконалення теоретичних знань, практичних навичок педагогічних працівників та батьків дітей з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 • пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

  1. До участі в «Тижні безпеки дитини» залучити:

 • керівний склад дитячого садка;

 • увесь постійний особовий склад працівників, дітей та їх батьків.

 1. Призначити комісію з питань підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини» в складі:

Голова _______________________________________________ ;

Члени комісії - __________;____________; _____________;

 1. Голові (Заступнику начальника) ЦЗ (вихователю-методисту) дошкільного закладу __________(ПІБ)_____________до « ___» ______ 20__ р. розробити та подати на затвердження план підготовки і проведення « Тижня безпеки дитини» .

 2. Заступнику начальника ЦЗ дошкільного навчального закладу (завгоспу) __________(ПІБ)_____________ до « ___» ________________ 20___ р. забезпечити відповідних табельним майном з ЦЗ.

 3. Вихователям груп до « ___» ________________ 20___ р. провести батьківські збори на тему: «Про завдання дорослих з правил безпеки у період проведення «ижня безпеки дитини».

 4. Загальна готовність до «Тижня безпеки дитини» «___» ___ 20___ р.

 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про підсумки підготовки з цивільного захисту в 20__ р. та завдання на 20__ р. навчальний рік

План підготовки з цивільного захисту дошкільногонавчального закладу ________ в основному виконаний. Підготовка проводилася у відповідності до організаційно-методичних вказівок начальника ЦЗ міста і управління освітиу 20__ навчальному році на об’єкті виконувалося подальше удосконалення системи підготовки керівного складу, працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (відзначити позитивне, назвати прізвища).

Проте, організаторська робота у системі навчання формувань цивільного захисту працівників проводилася недостатньо ефективно і потребує подальшого удосконалення. Зокрема, мали місце такі недоліки (перерахувати).

З метою подальшого підвищення рівня підготовки керівного складу, ФЦЗ працівників

наказую:

   1. План основних заходів та підготовки керівного складу; ФЦЗ працівників дошкільного навчального закладу ______________ з цивільного захисту на 20__-20__ навчальний рік затвердити.

   2. Головним завданням цивільного захисту на 20__ навчальний рік вважати виконаним (з організаційно-методичних вказівок) на ____ рік.

   3. Для виконання цього завдання основні зусилля зосередити на підготовку керівного складу, формувань та персоналу, що не ввійшов до складу формувань, організувати і здійснити згідно вимог наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» .

   4. навчальний рік розпочати з « ___» січня 20__ р.

   5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

Начальник цивільного захисту -
завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про дії в разі виникнення
пожежі біля будівлі

У разі виникнення пожежі поблизу

НАКАЗУЮ:

 1. Начальнику штабу цивільного захисту:

  1. Протягом 5 хв. зібрати працівників в методичному кабінеті.

  2. Доповісти у відділи (управління) питань з надзвичайних ситуацій та про виникнення пожежі поблизу.

 2. Заступнику начальника цивільного захисту з евакуації:

  1. З’ясувати характер, місце виникнення пожежі та можливі наслідки її для будівлі навчального закладу.

  2. Організувати чергування з метою недопущення розповсюдження пожежі на будівлю навчального закладу.

 3. Педагогічним працівникам:

  1. Продовжувати здійснювати навчально-виховний процес та за можливості спостерігати за розповсюдженням вогню поблизу будівлі навчального закладу.

  2. За наявності запаху диму негайно повідомити начальнику цивільного захисту для прийняття рішення про евакуацію дітей та працівників з будівлі навчального закладу в безпечну зону.

 4. Заступнику начальника штабу цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення:

  1. Підготувати найцінніші документи для евакуації з будівлі навчального закладу в безпечну зону.

  2. Виносити цінні речі та майно із залученням інших працівників навчального закладу.

 5. Виклик пожежної команди за номером телефону «101» залишаю за собою.

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на …...

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

«___» ____________ 20__ р. №___

Про дії в разі одержання
підозрілої кореспонденції

У разі одержання підозрілої кореспонденції

НАКАЗУЮ:

 1. Начальнику штабу цивільного захисту протягом 5 хв. зібрати в методичному кабінеті керівний склад і керівників формувань цивільного захисту.

 2. Заступнику начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення:

  1. Негайно ізолювати конверт із підозрілою кореспонденцією в окрему герметичну банку або коробку та зберігати її на першому поверсі під контролем особового складу групи охорони громадського порядку.

  2. Передати конверт винятково працівникам територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

 1. Продовжувати здійснювати навчально-виховний процес до особливого розпорядження.

 2. Контроль за виконанням наказу та підготовку доповіді у відділ (управління) з питань надзвичайних ситуацій, та територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про дії в разі одержання
анонімного дзвінка про можливе
виникнення надзвичайної ситуації

Для виконання заходів в разі одержання анонімного дзвінка про можливе виникнення надзвичайної ситуації у дошкільному навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

 1. Начальнику штабу цивільного захисту :

  1. За відсутності часу на ліквідацію надзвичайної ситуації негайно повідомити про загрозу її виникнення у відділи внутрішніх справ за номером телефону «102», у відділ (управління) з питань надзвичайних ситуацій, та в швидку медичну допомогу за номером телефону «103» .

  2. З дозволу або за наказом начальника цивільного захисту навчального закладу зупинити навчально-виховний процес та організувати евакуацію дітей у безпечну зону.

  3. Зустріти посадових осіб, які відповідають за ліквідацію надзвичайної ситуації, що виникла в навчальному закладі.

 1. Працівникам навчального закладу залишити будівлю і розташуватися в безпечній зоні.

Начальник цивільного захисту -

завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

Про створення евакогрупи

в дошкільному навчальному закладі

Згідно із Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI та з метою удосконалення системи органів управління цивільного захисту дошкільного навчального закладу № ___,

НАКАЗУЮ :

1. Покласти на евакуаційну групу планування та практичне виконання евакуаційних заходів з організованого виводу дітей та працівників закладу з небезпечної зони в разі наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру в випадку виникнення загрози їх життю та здоров’ю.

2. До складу евакогрупи призначити:

Головою евакогрупи ______________________________________________

Секретарем евакогрупи, відповідальним за оповіщення _____________ .

Відповідальним за облік евакуйованих, збір та відправку евакуйованих____ .

Відповідальним за вивіз продуктів харчування_______________________.

3. До _____начальнику штабу ЦЗ дошкільного навчального закладу _______ разом з головою евакогрупи _______розробити функціональні обов’язки членів евакогрупи, завести необхідну документацію та подати начальнику ЦЗ закладу на затвердження.

4. Членам евакогрупи мати наступні документи:

- секретар евакогрупи:

а) план роботи на рік;

б) списки оповіщення батьків дітей (узагальнені);

- відповідальний за облік евакуйованих, збір та відправку евакуйованих:

а) списки евакуйованих (за категоріями) узагальнені;

б) схема виводу у безпечну зону№;

- відповідальний за супроводження евакуйованих:

а) списки старших груп з наявністю супроводжуємих;

б) схема виводу у безпечну зону;

- відповідальний за вивіз продуктів харчування:

а) гарантійний лист про відключення ДНЗ від енерго та газопостачання;

б) перелік продуктів харчування, які вивозяться у безпечну зону.

5. Термін збору та готовності до роботи евакогрупи встановити:

робочий час – 30 хв., в неробочий час (якщо ДНЗ працює цілодобово) – 1 год. 00 хв.

6. Заняття з членами евакогрупи проводити по ___ год. на рік шляхом практичного відпрацювання функціональних обовязків, а також залучення до проведення тренування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу №___ ____________.

Начальник цивільного захисту ДНЗ № ____ _________ _________________

(Підпис) (ПІБ)

Заступник начальника ЦЗ

ДНЗ № ___з евакуації ________ ­­­ ________________

(Підпис) (ПІБ)

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

НАКАЗ

Про створення комісії
з надзвичайних ситуацій

Згідно із Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 5403-VI та з метою запобігання надзвичайних ситуацій, організації дій у разі їх виникнення, проведення евакуації

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про комісію з надзвичайних ситуацій (додається).

 2. Створити комісію з надзвичайних ситуацій (НС) у складі:

голова комісії — _______________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

заступник голови комісії — _____________________________________

(прізвище та ініціали особи)

члени комісії:

 • керівник ланки радіаційного та хімічного спостереження ________

(прізвище та ініціали особи)

 • керівник ланки пожежогасіння — ___________________________

(прізвище та ініціали особи)

 • керівник групи охорони громадського порядку — _____________

(прізвище та ініціали особи)

 • керівник ланки зв’язку та оповіщення — ____________________

(прізвище та ініціали особи)

 • керівник медичної ланки — _______________________

(прізвище та ініціали особи)

 1. Комісії з НС у своїй роботі керуватися Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту, розпорядженнями _______________ ______________________ , Положенням про комісію

(назва організації вищого рівня)

комісію з надзвичайних ситуацій, постійно.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту ДНЗ № ____ _________ _________________

ВАРІАНТ

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

« ___» ____________ 20__ р. №___

НАКАЗ

Про створення навчальних груп
та призначення їх керівників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 №444 для забезпечення належного рівня проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки працівників дошкільного навчального закладу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

 1. Створити навчальні групи і призначити їх керівників:

  1. група начальника цивільного захисту (ЦЗ) — слухачі — керівний склад ЦЗ дошкільного навчального закладу;

  2. група начальника штабу ЦЗ — слухачі — керівники формувань цивільного захисту дошкільного навчального закладу;

  3. групи формувань ЦЗ — слухачі — працівники дошкільного навчального закладу;

  4. група працівників, які не входять до складу формувань ЦЗ — слухачі — працівники дошкільного навчального закладу; керівник групи — відповідальна особа, яку призначає начальник ЦЗ дошкільного навчального закладу.

 2. Підготовку особового складу формувань ЦЗ здійснювати за 12-годинною програмою згідно із затвердженою тематикою занять. Заняття проводити щомісяця у _______________________________.

(день тижня)

 1. Підготовку працівників, які не належать до формувань ЦЗ, здійснювати за 12-годинною програмою. Заняття проводити щомісяця у __________.

(день тижня)

 1. Керівникам груп посилити контроль за ефективністю підготовки, суворо дотримуватися затвердженої тематики і розкладу занять.

 2. Заняття в групах проводити керівникам формувань ЦЗ, за можливості залучати фахівців протипожежної служби та відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу ЦЗ дошкільного навчального закладу.

_______________________________ _______________ ________________

(посада керівника дошкільного навчального закладу) (підпис) (ініціали, прізвище)

Аварійні картки дій під час надзвичайних ситуацій

Аварійна картка №1

дошкільного закладу №____ під час виникнення пожежі


з/п

Виконавці

Дії в надзвичайних ситуаціях

Час

(Ч+)

Відмітка про виконання

Завідувач

Викликати пожежну службу;

ч +

Оповісти персонал дошкільного закладу провиникнення пожежі;

ч +

Повідомити відділ(управління) освіти провиникнення пожежі;

ч +

Організувати евакуацію дітей і персоналу у безпечне місце;

ч +

Повідомити відділ (управління) освіти проліквідацію пожежі і її наслідки

після гасіння

Вихователь- методист (за посадою)

Надавати допомогу щодо евакуації дітей (у безпечнемісце згідно зі схемоюевакуації).

ч +

Організувати евакуацію майна зприміщення (в разі потреби).

ч +

Заступник

завідувача з

господарської частини

З’ясувати місце, характер виникнення пожежі.

ч +

Організувати евакуацію майна убезпечне місце та його надійну охорону.

ч +

Відключити електроенергію.

ч +

Організувати гасіння пожежінаявними первинними засобами пожежогасіння до прибуття пожежної служби.

ч +

Вихователь

Організувати евакуацію дітей у безпечне місце.

ч +

Приймати участь у евакуації майна із приміщень у разі необхідності.

ч +

Медичний

персонал

Надати домедичну допомогу.

у разі необхідності

Організувати госпіталізацію

потерпілих від пожежі.

Завідувач дошкільного

навчального закладу (Прізвище, підпис)

Аварійна картка №2

дошкільного навчального закладу ___, під час аварії на АЕС


з/п

Виконавці

Дії в надзвичайних ситуаціях

Час

(Ч+)

Відмітка про виконання

Завідувач

Оповісти працівників про аварію та можливе радіоактивне забруднення місцевості.

ч +

Для працівників ДНЗ конкретизувати завдання з організації захисту дітей від уражень.

ч +

Вести режим радіаційного захисту.

ч +

Організувати усі види забезпечення.

ч +

Організувати евакуацію працівників та їхніх сімей згідно вказівки вищого штабу ЦЗ.

ч +

Доповісти у вищі служби про виконання заходів.

За вказівкою штабу ЦЗ після виконання

Завгосп

Провести додаткову герметизацію приміщення.

ч +

Підготувати захисні споруди, що є для укриття дітей та персоналу.

ч +

Видати засоби радіаційного та хімічного захисту.

ч +

Медичний персонал

Організувати та провести йодну профілактику.

ч +

Надавати домедичну допомогу.

у разі потреби

Вихователі,

помічники

вихователів

Брати участь у додатковій герметизації приміщення.

ч +

Забезпечити дітей засобами радіаційного та хімічного захисту.

ч +

Надавати допомогу з проведення йодопрофілактики.

ч +

Кухарі

Захистити продукти харчування та джерела питної води від зараження.

ч +

Створити запас питної води, продуктів.

ч +

Завідувач дошкільного

навчального закладу (Прізвище, підпис)

Аварійна картка №3

дошкільного навчального закладу , під час аварії на підприємстві з викидом СДОР


з/п

Виконавці

Дії в надзвичайних ситуаціях

Час

(Ч+)

Відмітка про виконання

Завідувач

Оповісти працівників про можливе хімічне зараження.

ч +

Здійснити контроль донесенняі нформації до всіх працівників проможливе хімічне зараження.

ч +

Конкретизація завдання працівникам щодо організації захисту дітей від ураження.

ч +

Організувати евакуацію дітей та працівників у безпечне місце після проходження первинної хмари забрудненого повітря, якщо евакуацію не проведено до проходження.

За вказівкою штабу ЦЗ міста

Доповісти у вищі служби про виконання заходів і стан справ.

Після прийняття заходів

Завгосп

Провести додаткову герметизацію приміщення у разі неможливості негайно вийти із зони зараження.

ч +

Закрити джерело питної води від зараження.

ч +

У разі необхідності евакуації приймати участь у її проведенні.

За вказівкою вищестоящогоштабу ЦЗ

Вихователі, помічники

вихователів

Негайно вивести дітей із зони зараження у безпечне місце.

ч +

Залишатися у приміщенні на час проходження первинного хмарозабрудненого повітря та провести додаткову його герметизацію у разі неможливості негайно вийти із зони зараження.

на час проходження первинного хмарозабрудненого

Брати участь у евакуації дітей та дорослих у безпечне місце після проходження первинної хмари забрудненого повітря.

За вказівкою штабу ЦЗ

Медичний персонал
Кухарі

Надати домедичну допомогу ураженим.

ч +

Організувати госпіталізацію уражених.

ч +

У разі зараження шкіри та одягу організувати санітарну обробку.

ч +

Захистити продукти харчування та джерела питної води від зараження.

Створити запас питної води та продуктів.

Завідувач дошкільного

навчального закладу (Прізвище, підпис)

Аварійна картка №4

дошкільного навчального закладу « ______,

при виникненні надзвичайних ситуацій епідеміологічного характеру


з/п

Виконавці

Дії в надзвичайних ситуаціях

Час

(Ч+)

Відмітка про виконання

Завідувач

Довести до відома працівників дані про обстановку, поставити чіткі завдання на виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я з профілактики захворювань.

У разі виникнення епідемії

Організувати лабораторну перевірку питної води та продуктів харчування.

Негайно

Посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників їдальні.

У разі виникнення епідемії

Щоденно доповідати завідувачу, управління освіти про захворюваність у дошкільному заклад

В установлений час

Завгосп

Забезпечити захист питної води від зараження.

Організувати щоденну дезінфекцію приміщень, брати участь у її проведенні (особливу увагу звернути на предмети та об’єкти побуту).

Вихователі

Посилити контроль за дотриманням гігієни, протиепідемічного режиму та станом здоров'я дітей з метою своєчасного виявлення захворювань

Помічники

вихователів

Дотримуватися правил особистої гігієни.

Щоденно проводити дезінфекцію приміщень, посуду, робочого інвентаря.

Медичний персонал

Виконувати постійно заходи та рекомендації органів охорони здоров’я з профілактики та попереджень інфекційних захворювань.

Посилити контроль за постійним дотриманням персоналом і дітьми особистої гігієни, протиепідемічного режиму, за станом їхнього здоров’я з метою своєчасного виявлення

захворювань.

У разі захворювання негайно ізолювати дитину або працівника та організувати його обстеження

При наявності ознак хвроби

Кухарі

Дотримуватися правил особистої гігієни.

Забезпечити захист води та харчування від зараження.

Завідувач дошкільного

навчального закладу (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ___________ 20__ р.

ПЛАН

проведення занять з особовим складом формувань

Тема. Дії особового складу формувань при приведенні в готовність і вирішенні завдань з ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих на об’єкті.

Мета: удосконалення навичок особового складу формувань при виконанні завдань в НС; відпрацювання нормативів ЦЗ - особовим складом поста.

Тривалість: ______ годин.

Місце: територія дошкільного навчального закладу.

Матеріальне забезпечення: відповідно табелю оснащення.

Час

Навчальні

питання

Обстановка

Дії

керівника

Дії тих, хто

навчається

з _____ до ____

Оповіщення і збір особового складу

Особовому складу

Оголошено збір

Контролює оповіщенняі збір особового складу

Особовий склад прибуває на об’єкт, про прибуття доповідає керівнику ланки

з _____ до ____

Отримання табельного майна

Особовийсклад

прибуваєна пункт

видачі ЗРХЗ

Контролює отримання прибуття ЗРХЗ

Особовий склад отримує майно прилади підганяє ЗРХЗ

з _____ до ____

Організація розвідки ведення спостереження

НШ ЦЗ ставить завдання начальнику поста розгорнути пост РХС

Надає особовому

складу практичну

допомогу в розгортанні поста

Особовий склад розгортає пост і веде спостереження

з _____ до ____

Унаслідок аварії на залізниці виник викид СДОР (аміак)

Дає ввідну черговому спостерігачу «У районі поста з’явився запах «нашатиря»

Черговий спостерігач дає сигнал: « Хімічна тривога» одягає ЗРХЗ і доповідає керівнику ланки. В районі постає ознаки зараження СДОР типу аміак

з _____ до ____

Внаслідок ураганного вітру на території об’єкта

Виникло замикання ліній електропередач падіння опор

з _____ до ____

Заплановані питання ТСН відпрацьовано

Дає команду особовому складу поста «Відбій» і проводить первинний аналіз

Після розбору навчань особовий склад згортає майно, прилади ЗРХЗ і готує для здачі на склад

Керівник заняття _________________________________

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___» _________ 20__ р.

Розклад занять

з підготовки особового складу формувань цивільного захисту

з/п

Тема

Кіль­кість годин

Дата прове­дення

Відповідальні за проведення (прізвище та ініціали)

1. Теми загальної підготовки

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. Права та обов’язки громадян у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

1

03.01

Основні завдання, які випливають із Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

І

10.01

Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

1

17.01

Характеристика небезпечних факторів на ОНГ

1

24.01

Обов’язки особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ у разі приведення їх до готовності

1

31.01

Прийоми само- та взаємодопомоги в разі поранень, отруєнь, у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт

1

07.02

Організація захисту особового складу формувань у разі надзвичайних ситуацій

1

14.02

Організація спеціальної обробки в разі зараження радіоактивними, отруйними та бактеріальними засобами

1

21.02

Засоби безпеки під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф

1

28.02

II. Для формування розвідки, радіаційного та хімічного захисту

Дії формувань розвідки у процесі ведення розвідки маршрутів під час відправлення з району рятувальних та інших невідкладних робіт

1

07.03

Часткова та повна санітарна обробка

1

14.03

Знезаражування транспорту та техніки

1

21.03

Знезаражування території та споруд

1

28.03

Робота пункту видачі ЗРХЗ

1

04.04

Надання домедичної допомоги в разі ураження в зонах зараження

1

11.04

ІІІ. Для протипожежних формувань

Засоби пожежогасіння та порядок їх використання

2

07.03

Протипожежні профілактичні заходи на об’єктах

2

21.03

IV. Для формування охорони громадського порядку

Законодавчі основи надзвичайного стану

2

07.03

Дії формувань ЦЗ під час проведення евакуації населення

2

14.03

Забезпечення громадського порядку, запобігання випадкам мародерства, розкрадання матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф

2

21.03

V. Для формування евакуації

Евакуація людей з районів стихійного лиха, аварій та катастроф

1

Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей, обладнання в разі загрози стихійного лиха, аварій та катастроф

1

Примітка. Підготовка формувань завершується проведенням тактико-спеціального навчання, тематика якого визначається відповідальним начальником ЦЗ, а періодичність та терміни проведення встановлені організаційно-методичними вказівками 1 раз на три роки

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___» ___________ 20__ р.

Орієнтовний розклад занять з підготовки працівників
дошкільного навчального закладу до дій у надзвичайних ситуаціях

з/п

Тема

Кіль­кість годин

Дата прове­дення

Відповідальні за проведення (пріз­вище та ініціали)

Права та обов’язки робітників, службовців та населення щодо ЦЗ та дій у надзвичайних ситуаціях

1

03.01

Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайні ситуації.

Дії працівників у випадку попереджувального сигналу «Увага всім» та мовної інформації штабів ЦЗ

1

10.01

Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

1

17.01

Правила поведінки та дії населення у випадку стихійних лих

1

24.01

Керівник групи

Джерела радіації.

Поняття про дози опромінювання. рівні забруднення. Побутові та дозиметричні прилади та робота з ними

1

31.01

Керівник групи

Основні норми поведінки та дії населення в разі радіаційних аварій та радіоактивного забруднення місцевості.

Дії робітників під час знезараження території, будівель, споруд, робочих місць, одягу.

Санітарна обробка води

І

07.02

Керівник групи

Токсичні хімічні речовини, що використовуються в промисловості. Дії працівників, службовців у випадку аварій. пов’язаних з викидом сильнодіючих отруйних речовин.

Дегазація приміщень, особистих речей, одягу.

Невідкладна медична допомога ураженим. Профілактика отруєнь недоброякісними продуктами харчування та грибами

1

14.02

Керівник групи

Інфекційні захворювання.

Характеристика збудників.

Правила поведінки населення під час проведення ізоляційно-обмежувальних заходів

1

21.02

Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

Засоби захисту дітей

1

28.02

Евакуація.

Порядок її проведення.

Екстрена евакуація та тимчасове вивезення населення із зон загрози життю та здоров’ю

1

07.03

Керівник групи

Надання само- та взаємодопомоги у випадку поранень, кровотеч та переломів.

Основи догляду за хворими.

1

14.03

Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та в побуті.

Рекомендації населенню щодо профілактики пожеж та вибухів.

Дії працівників у період надзвичайних подій, пов’язаних з пожежами та вибухами

1

21.03

Керівник групи

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ____________20__ р.

Розклад занять з цивільного захисту _____________________________________

(назва навчальної групи)

на 20__/20__ навчальний рік

Дата

Тема

Форма проведення

Місце проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Форма ведення журналу обліку занять з цивільного захисту

Титульний лист:

Журнал

обліку занять з цивільного захисту _____________________________________________________

(назва навчальної групи)

Керівник групи _____________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

Внутрішня сторона:

з/п

Прізвище, ім’я по батькові слухача

Дата проведення занять/
Облік відвідування

Дата проведення заняття, тема. Кількість годин, підпис керівника

Остання сторінка:

з/п

Дата проведення занять

Тема заняття,
керівник

Оцінка занять, зауваження і пропозиції. Посада і підпис перевіряючого

Прийняті

заходи

Вказівки до ведення журналу обліку занять з членами ланок об’єктового формування ЦЗ

Журнал повинен бути заведений на кожну ланку ЦЗ окремо.

Веде журнал керівник ланки формування.

Всі записи у журналі потрібно вести чітко. Забороняється викреслювати прізвища осіб, які з тих чи інших причин вибули; проти прізвища того, хто вибув, пишеться «вибув». Для відміток у розділі «Облік відвідування вживаються такі умовні знаки: був відсутній із поважної причини – «п.п», був хворий – «хв», був відсутній з невідомої причини – «н».

Навчання (заняття) проводяться за тематикою означеною наказом МОНУ від 17.01.2002р. №28.

Після закінчення теоретичних занять проводиться залік.

Контроль щодо організації ведення занять, здійснює начальник штабу ЦЗ дошкільного навчального закладу.

Графік підвищення кваліфікації керівного складу формувань ЦЗ

з/п

2014

2015

2016

Графік підвищення кваліфікації керівного складу формувань ЦЗ

№з/п

Невоєнізовані формування

Лютий

Березень

Квітень

Ланка охорони громадського порядку

Ланка пожежогасіння

Рятувальна ланка

Орієнтовний перелік тем для загальної підготовки з цивільного захисту працівників навчального закладу,
які не входять до складу формувань цивільного захисту

 1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. Права та обов’язки громадян у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

 2. Основні поняття про надзвичайні ситуації, оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Дії працівників та населення в разі попереджувального сигналу «Увага всім!» та отримання повідомлень штабів цивільного захисту об’єктового та територіального рівнів.

 3. Основи організації життєзабезпечення населення в зонах надзвичайних ситуацій.

 4. Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, повені, селевих потоків, зсувів, ураганів, лісових пожеж, снігових заносів та ожеледиці.

 5. Джерела радіації. Поняття про дози опромінення, рівні радіаційного забруднення місцевості. Сучасні дозиметричні прилади та правила їх експлуатації. Основні вимоги безпеки з перебування на радіаційно забруднених територіях. Режим радіаційного захисту.

 6. Рекомендації щодо гігієни харчування в зонах надзвичайних ситуацій, система профілактичних заходів щодо перебування на територіях з підвищеним рівнем радіаційного фону.

 7. Небезпечні хімічні речовини, що використовують у хімічній промисловості. Дії працівників та населення в разі промислових аварій, що супроводжуються викидом хімічно небезпечних речовин. Дегазація забруднених приміщень, особистих речей та одягу. Невідкладна та домедична допомога потерпілому.

 8. Профілактика отруєнь недоброякісними харчовими продуктами та неїстівними грибами.

 9. Інфекційні захворювання, їх характеристика. Профілактика інфекційних захворювань та способи їх лікування. Збудники інфекційних захворювань. Правила поведінки населення під час ізоляційно-обмежувальних заходів. Дезінфекційні речовини та розчини.

 10. Підвищення захисних властивостей житлових будівель, квартир.

 11. Засоби радіаційного та хімічного захисту органів дихання і шкіри, правила їх застосування.

 12. Обов’язки дорослого населення щодо дотримання безпеки та захисту дітей. Навчання дітей діям в режимі надзвичайної ситуації, формування переконань в необхідності дотримання норм безпечної поведінки. Засоби радіаційного та хімічного захисту органів дихання для дітей.

 13. Захист продуктів харчування, питної води від зараження радіоактивними, хімічними та бактеріологічними отруйними речовинами.

 14. Евакуація. Порядок та шляхи проведення евакуації. Вимоги до людей, які евакуюються. Організація евакуації учасників навчально-виховного процесу із зони надзвичайної ситуації.

 15. Аналіз основних причин нещасних випадків (травмувань, загибелі людей) та типові помилки під час надання домедичної допомоги. Невідкладна допомога в разі кровотечі, переломів тощо. Основи догляду за хворими.

 16. Пожежо- та вибухонебезпечні предмети у побуті. Рекомендації щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж. Правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

 17. Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Правила безпечної поведінки при масових скупченнях людей.

Орієнтовний перелік тем занять для спеціальної підготовки
формувань цивільного захисту навчальних закладів

 1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Організаційна структура цивільного захисту навчального закладу.

 2. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444. Комплектування та підготовка особового складу формувань цивільного захисту. Обов’язки, права, гарантії цивільного захисту та відповідальність підрозділів цивільного захисту.

 3. Норми забезпечення особового складу навчального закладу спецмайном (засобами радіаційного та хімічного захисту органів дихання — протигазами, респіраторами, ватно-марлевими пов’язками тощо; медичними засобами; перев’язочним матеріалом, приладами дозиметричного контролю та хімічної розвідки) та вимоги до облаштування сховища й укриття.

 4. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Характеристика потенційно небезпечних промислових об’єктів, що розташовані поблизу навчального закладу.

 5. Функціональні обов’язки особового складу формувань цивільного захисту та їх дії в разі приведення формувань цивільного захисту у готовність.

 6. Організація захисту особового складу формувань цивільного захисту у ході виконання ними невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості та при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.

 7. Характеристика радіаційно небезпечних об’єктів. Радіоактивне випромінювання та методи його вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної безпеки.

 8. Характеристика хімічно небезпечних об’єктів. Методика прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин у разі аварій на промислових об’єктах або транспорті. Небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Засоби радіаційного та хімічного захисту органів дихання, правила застосування. Прилади хімічної розвідки.

 9. Організація санітарної обробки особового складу формувань цивільного захисту. Проведення спеціальної обробки техніки та майна, що заражені радіоактивними, хімічними та бактеріологічними речовинами

 10. Прийоми надання само- та взаємодопомоги в разі поранень, опіків, кровотеч та переломів. Особливості надання домедичної допомоги в разі отруєнь небезпечними хімічними речовинами.

 11. Особливості організації спільної роботи формувань цивільного захисту в зонах можливих надзвичайних ситуацій. Участь формувань цивільного захисту в проведенні невідкладних робіт з підтримання функціонування навчальних закладів у зонах можливих надзвичайних ситуацій.

 12. Заходи безпеки під час проведення невідкладних робіт у навчальних закладах в разі стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК

Доповідь-довідка

  1. Загальні відомості про ситуацію в дошкільному навчальному закладі, місті, районі

  2. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад.

  3. Організація ЦЗ дошкільного навчального закладу.

  4. Захист дошкільного навчального закладу від впливу надзвичайних ситуацій

   1. Стан захисних споруд (при наявності)

   2. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту (ЗРХЗ)

  5. Забезпечення заходів цивільного захисту:

 • матеріальне (наявність фонду продуктів, білизни, одягу);

 • транспортне (транспорт, закріплений за ДНЗ);

 • протипожежне;

 • медичне.

  1. Стан навчально-виховного процесу з безпеки життєдіяльності у ДНЗ

ДОДАТОК 2

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________20__ р.

Положення
про комісію з надзвичайних ситуацій

Комісія з надзвичайних ситуацій (НС) є постійно діючим органом цивільного захисту (ЦЗ), який розв’язує питання, пов’язані із безпекою та захистом здоров’я і життя вихованців, педагогічних і технічних працівників у будівлі навчального закладу і на його території, реагування на НС техногенного та природного характеру.

 1. Комісія з НС у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими нормативно-правовими актами з питань ЦЗ, розпорядженнями, цим Положенням.

 2. Основні завдання комісії з НС:

 • координація діяльності формувань ЦЗ навчального закладу, пов’язаної зі створенням умов запобігання і реагування на можливе виникнення HC у будівлі навчального закладу і на його території;

 • участь у розробленні документів з ЦЗ навчального закладу, формуванні і реалізації державної політики збереження здоров’я, життя працівників і дітей навчального закладу за будь-яких обставин і незалежно від виду НС;

 • організація та керівництво проведенням робіт щодо ліквідації наслідків HC в будівлі навчального закладу і на його території:

 • .

 1. Завдання комісії з НС у режимі повсякденного функціонування:

 • спостереження і контроль заходів безпеки та поведінки дітей, працівників дошкільного навчального закладу під час перебування їх в будівлі навчального закладу та на його території;

 • оцінювання обстановки і можливих наслідків загрози від потенційно небезпечних об’єктів;

 • розроблення пропозицій і заходів щодо запобігання HC, забезпечення безпеки і захисту дітей і працівників, зменшення матеріальних втрат, можливості функціонування навчального закладу в разі виникнення HC;

 • удосконалення процесу підготовки особового складу комісії до дій у разі виникнення HC;

 • взаємодія з іншими формуваннями цивільного захисту навчального закладу;

 • своєчасна допомога потерпілим від НС, збереження їх життя і здоров’я;

 • залучення до складу комісії заступників начальника ЦЗ навчального закладу, крім начальника штабу ЦЗ, та інших осіб;

 • .

 1. Завдання комісії з НС у режимі підвищеної готовності:

 • оцінювання обстановки та можливих наслідків НС, що можуть виникнути;

 • своєчасне інформування начальника ЦЗ навчального закладу, надання пропозицій щодо дій формувань цивільного захисту та інших працівників навчального закладу в разі виникнення HC;

 • .

 1. Завдання комісії з НС у режимі надзвичайної ситуації:

 • негайне прибуття до місця виникнення HC і організація її локалізації та ліквідації;

 • визначення межі території, на яку вплинули наслідки HC, та організація роботи для надання допомоги потерпілим;

 • здійснення постійного контролю за станом здоров’я дітей та працівників, за необхідності — евакуація в безпечну зону;

 • інформування начальника ЦЗ і начальника штабу ЦЗ навчального закладу про рівень HC та вжиті заходи зі збереження життя і здоров’я дітей та працівників навчального закладу;

 • визначення причин виникнення HC;

 • .

 1. Завдання комісії у режимі надзвичайного стану:

 • визначення та вивчення межі території, на якій установлено надзвичайний стан, та наявність на ній особливо небезпечних об’єктів для здоров’я і життя дітей та працівників навчального закладу;

 • оцінювання обстановки та надання пропозицій керівному складу ЦЗ навчального закладу про дії формувань цивільного захисту та працівників навчального закладу під час захисту від особливо небезпечних об’єктів з території, де установлено надзвичайний стан;

 • постійний контроль за дотриманням правил безпеки та проведення необхідних заходів у будівлі навчального закладу та на його території;

 • встановлення особливого режиму відвідування дітьми дошкільного навчального закладу та пропозиції щодо подальшого проведення навчально-вихоної роботи з ними з ними;

 • підготовка тексту для звітування до про виконання і планування заходів дій у разі введення надзвичайного стану

 1. Комісії з НС надано право:

 • залучати без попереднього узгодження (за браком часу) з керівним складом ЦЗ навчального закладу сили і засоби для розв’язання завдань запобігання НС та реагувати в разі їх виникнення (крім дзвінків за номерами телефонів «101», «102» і «103»), давати їм відповідні доручення для збереження здоров’я і життя дітей та працівників дошкільного навчального закладу;

 • отримувати і виконувати розпорядження керівного складу ЦЗ навчального закладу;

 1. Роботою комісії з НС керує голова, а у разі його відсутності — секретар комісії.

 2. Голова комісії з НС має право:

 • приймати рішення про залучення до ліквідації HC будь-якого працівника закладу;

 • вносити пропозиції про запобігання HC і можливу її ліквідацію;

 • проводити засідання комісії з НС в будь-який час, якщо обставини змушують це робити;

 • брати участь у розробленні запланованих документів ЦЗ дошкільного навчального закладу;

 • .

 1. Рішення комісія з НС приймає шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Прийняті комісією з НС рішення є обов’язковими для виконання всіма працівниками дошкільного навчального закладу.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Додаток 3

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

( ДОШКІЛЬНА, ШКІЛЬНА (ПОЗАШКІЛЬНА) ТА ПРОФТЕХОСВІТА )

ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012.

  Закон України від 21.10.93 р. № 3543-ХІІ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

  Закон України вiд 16.03.2000 р. № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».

  Закон України вiд 18.01.2001 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Постанови Кабінету Міністрів України:

  Постанова «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 9 січня 2014 р. № 11

  Постанова «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26 червня 2013 р. № 443

  Постанова «Про затвердження Порядку здійснення навчання діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 р. № 444

  Постанова «Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» від 9 жовтня 2013 р. № 787

  Постанова «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» від 23 жовтня 2013 р. № 819

  Постанова «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 30 жовтня 2013 р. № 841

  Постанова « Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту» від 21 серпня 2013 р. № 616

  Постанова « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200» від 8 квітня 2013 р. № 237

Накази ДСНС України:

  Наказ МНС України від 02.09.2008 р. № 365 «Про методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань»

  Наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту»

  Наказ МНС України від 12.12.2012 р. №1400 Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»

  Наказ МНС України від 18.12.2009 р. №860 «Про затвердження Рекомендацій щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності»

Накази МВС України

  Наказ МВС України від 11.09.2014 р. №934 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

  Наказ МВС Украхїни від 29.05.2014 р. №523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»

  Наказ МВС України від 11.09.2014 р. №935 « Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання»

2. НАКАЗИ НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАКЛАДУ

  Наказ про організацію і здійснення заходів цивільного захисту в навчальному закладі

  Наказ про початок навчального року в системі цивільного захисту навчального закладу

  Наказ про утворення навчальних груп (група начальника ЦЗ, група начальника штабу ЦЗ, група формувань ЦЗ закладу, група персоналу, що не входить до складу формувань ЦЗ) та призначення їх керівників

  Накази про підготовку, проведення та підсумки: Тижня безпеки дитини та КОТ, Тижня знань безпеки життєдіяльності, місячників з питань безпечної життєдіяльності, тощо.

  Наказ про створення евакуаційної групи навчального закладу.

  Наказ про підсумки проведення занять з працівниками, які входять (не входять) до складу формувань цивільного захисту закладу.

  Наказ про підсумки виконання плану заходів цивільного у 200_ році та завдання на 200_ рік

 1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ШТАБУ ЦЗ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4. ПЛАНУВАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДОШКЛІЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  План дій навчального закладу на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій в режимах: повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та особливого періоду.

  План розвитку та вдосконалення роботи з цивільного захисту в навчальному закладі.

  План основних заходів з цивільного захисту навчального закладу на 200 __ рік.

5. ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ТА КОТ, «ТИЖНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ», «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» ….

6. НАПРАЦЬОВАНИЙ ДОСВІД З ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНООГО ХАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

7. АКТИ, ЗВІТИ, ДОВІДКИ ПЕРЕВІРОК З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ДІАГНОСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТОЩО

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій

За причинами походження подій, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації (НС) на території України:

НС техногенного характеру — транспортні аварії (катастрофи), пожежі, аварії з викидом небезпечних речовин, руйнуванням споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.

НС природного характеру — небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.

 НС соціального характеру — пов’язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

НС воєнного характеру — це НС, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

За територіальним поширенням, обсягами заподіяними або очікуваними економічними збитками, кількістю людей:

Державний рівень — НС, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).

 Регіональний рівень — НС, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району.

Місцевий рівень — НС, яка виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості потенційно-небезпечного об’єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету, а також надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно-небезпечних об’єктів.

 Об’єктовий рівень — НС, яка розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті, і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної смуги.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

НАЧАЛЬНИКА ЦЗ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Перелік документації

  1. Витяг знаказу «Про організацію і здійснення цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі № ____»

  2. Функціональні обов¢язки начальника ЦЗ

  3. Інструкція щодо дій персоналу в разі виникнення НС

  4. План основних заходів підготовки ЦЗ дошкільного навчального закладу на 20 _ рік.

  5. Календарний план дій закладу при виникненні НС та план евакокомісії.

  6. План підготовки з питань ЦЗ керівного складу.

  7. Схеми:

- схема організаційної структури ЦЗ об¢єкту;

- схема оповіщення і зв¢язку особового складу об¢єкту;

- схема розташування потенційно-небезпечних об¢єктів біля закладу;

- схема екстреного виведення дітей та працівників з приміщення закладу;

- схема взаємодії об¢єкту з міськими структурами.

8. Розрахунки сил та засобів, створення матеріального резерву.

9. Накази, розпорядження,довідки, інформації, звіти з питань ЦЗ упродовж року.

 1. Нормативно - інструктивні документи з питань ЦЗ, що надходять від

вище стоячих інстанцій та довідкові дані для дошкільного закладу.

*Примітка: функціональні обов’язки керівників формування розробляються на підставі Положення про невоєнізовані формування цивільної оборони структурних підрозділів міністерства освіти і науки України, затверджених Наказом МОН України від “20“ грудня 2004 р. № 954 – начальником ЦЗ дошкільного навчального закладу закладу.

Затверджую

____________________________

« ___» ________ 20__ р.

Функціональні обов’язки

начальника цивільного захисту ДНЗ №____

Згідно з пунктом 6 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002р. №27, начальником цивільного захисту дошкільного навчального закладу є завідувач _____________________________________.

Начальник ЦЗ закладу несе особисту відповідальність за постійну готовність дошкільного закладу до функціонування в умовах надзви­чайної ситуації (надзвичайного стану), за забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки та контролю, військово-технічним майном учас­ників навчально-виховного проце­су і працівників галузі, а також за їх підготовку до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Він забезпечує своєчасне планування, організацію всебічної підготовки та контроль стану цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

Начальник цивільного захисту закладу відповідно до чинного за­конодавства щодо цивільного за­хисту має приймати обґрунтовані рішення про:

 • розроблення плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзви­чайної ситуації, надзвичайно­го і воєнного стану та введення його в дію згідно зі встановленим порядком;

 • організацію управління ци­вільного захисту, здійснення в установленому порядку оповіщення про загрозу та виник­нення надзвичайної ситуації, інформацію особового складу: про характер розвитку над­звичайної ситуації та вжиті заходи; порядок взаємодії з потенційно-небезпечними об'єктами та місцевими орга­нами державної адміністра­ції;

 • створення у закладу служби формувань цивільного захисту, укомплектування їх особовим складом, оснащення спеціальною технікою, при­ладами та майном;

 • зберігання, підтримання в го­товності до видачі засобів радіаційного та хімічного захисту, приладів і спеціального воєнно-технічного майна цивільного захисту;

 • організацію та проведення в установленому порядку ева­куаційних заходів, своєчасну підготовку бази для розміщен­ня людей, матеріально-технічних засобів і майна, що підлягають евакуації згідно з Планом дій орга­нів управління, сил і струк­турних підрозділів закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзви­чайного та воєнного стану;

 • забезпечення в установленому порядку учасників навчально-вихоного процесу в захисних спо­рудах продуктами харчування, водою, засобами медичного захисту та іншими елементами життєзабезпечення;

 • проведення заходів захисту про­дуктів харчування, води, дже­рел водопостачання, що є у закладі, від радіоактивного, хімічного та бактеріологічного (біологічного) зараження;

 • підготовку керівного складу штабу, служб і формувань ци­вільного захисту закладу, а також працівників, які не входять до складу формувань, до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях;

 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у закладі.

Начальник цивільного захисту створює штаб цивільного захисту закладу, що здійснює організацію навчально-виховного процесу з підготовки до дій в умовах над­звичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Начальник ЦЗ повинен знати:

 • Конституцію України, Кодекс цивільного захисту України та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання організації цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 • Правила ділового етикету.

 • Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу №

____________________________

« ___ « __________ 20__ р.

Функціональні обов’язки

начальника штабу цивільного захисту ДНЗ №____

Згідно з пунктом 6 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 27, начальником штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу є вихователь-методист. Він забезпечує своєчасне планування, організацію всебічної підготовки та контроль стану цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

Начальник штабу цивільного захисту (далі – начальник штабу ЦЗ) призначається наказом керівника закладу.

 1. Начальник штабу ЦЗ є заступником начальника цивільного захисту – завідувача дошкільним навчальним закладом, і безпосередньо підпорядковується йому у своїй діяльності. Звітує перед ним про проведену роботу.

 2. У разі тимчасової відсутності начальника штабу ЦЗ, його обов’язки виконує інший працівник, призначений наказом керівника закладу.

 3. Начальник штабу ЦЗ здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, наказами, розпорядженнями та вказівками завідувача, Управління освіти, молоді та спорту, відділу цивільного захисту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Сміла та цією інструкцією і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Начальник штабу ЦЗ:

  1. Розробляє і подає на затвердження начальнику цивільного захисту закладу плани заходів з цивільного захисту, попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснює їх своєчасне коригування та контроль за їх виконанням.

  2. Розробляє документи (накази, розпорядження, інструкції і т.д.) з питань цивільного захисту закладу.

  3. Організовує створення, комплектування та підготовку формувань цивільного захисту.

  4. Розробляє та здійснює своєчасне коригування планів оповіщення особового складу, постійної готовності та формування підвищеної готовності, а також керівного складу цивільного захисту закладу.

  5. Організовує підготовку та навчання з питань цивільного захисту керівного складу, особового складу формувань ЦЗ, працівників закладу, проводить заняття, навчання та тренування.

  6. Своєчасно доводить до працівників дошкільного навчального закладу нові документи, вимоги і вказівки з питань цивільного захисту.

  7. Організовує готовність органів управління, систем зв’язку і оповіщення, сил і засобів дошкільного навчального закладу цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях.

  8. Веде облік наявних засобів радіаційного та хімічного захисту, на складі закладу.

  9. Контролює стан захисної споруди цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

  10. Здійснює регулярні перевірки стану цивільного захисту закладу, здійснює контроль за проведенням усіх заходів цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

  11. При отриманні сигналу про загрозу виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру:

 • організовує доведення отриманого сигналу до усього персоналу в робочий час і до керівного складу у неробочий час;

 • організовує оповіщення керівного складу та здійснює контроль за приведенням у готовність захисної споруди цивільного захисту дошкільного навчального закладу до прийняття працівників та дітей закладу;

 • організовує роботу комісії з питань надзвичайних ситуацій закладу (далі – комісія з питань НС), готує необхідні матеріали для забезпечення її діяльності.

  1. При виникненні надзвичайних ситуацій, проведенні навчань з питань цивільного захисту:

 • забезпечує термінове доведення отриманого сигналу про виниклу надзвичайну ситуацію до керівного складу, працівників закладу;

 • готує рішення начальника цивільного захисту закладу про ведення рятувальних та відновлювальних робіт;

 • контролює виконання календарного плану основних заходів дошкільного навчального закладу;

 • планує і організовує проведення спеціалізованих об‘єктових навчань (тренувань) та інших навчань з питань цивільного захисту.

Начальник штабу ЦЗ повинен знати:

  1. Конституцію України, Кодекс цивільного захисту України та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання організації цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

  2. Правила ділового етикету.

  3. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « __________20__ р.

Функціональні обов’язки

заступника начальника ЦЗ

дошкільного навчального закладу №____ з евакуації

Заступник начальника ЦЗ ДНЗ з евакуації відповідає за планування, організацію та проведення заходів з евакуації (розосередження в безпечні від надзвичайних ситуацій райони) дітей, співробітників, документів та майна ДНЗ.

Заступник начальника ЦЗ з евакуації зобов’язаний:

У режимі повсякденної діяльності:

вивчити і знати керівні документи з питань евакуації населення та майна при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

брати участь у розробці Плану дій ….. плану евакуації ДНЗ у разі НС техногенного та природного характеру та Плану основних заходів з підготовки ЦЗ ДНЗ на рік;

комплектувати евакогрупу особовим складом, розробити для них функціональні обов’язки, особисто керувати їх підготовкою;

мати договір на розміщення дітей і персоналу ДНЗ у пунктах безпечного розташування, при необхідності доповнювати або переглядати його;

вивчити і освоїти пункти безпечного розташування, маршрути евакуації, засоби зв’язку, медичного, матеріального і іншого забезпечення.

У режимі загрози і виникнення НС:

прибути до місця збору керівного складу ЦЗ ННЗ за сигналом і уточнити завдання з питань підготовки до проведення можливої евакуації;

довести до особового складу евакогрупи завдання з підготовки і проведення евакуаційних заходів;

встановити зв’язок з евакуаційною комісією міста, начальником штабу ЦЗ управління освіти;

організувати (рішенням начальника ЦЗ ДНЗ) вивід дітей і персоналу з будинку;

організувати формування, відправку і супровід колон на пункт безпечного розташування, взаємодію з адміністрацією ПБР з питань розміщення евакуйованих;

установити контроль за всебічним забезпеченням та розміщенням евакуйованих, сприяти їх улаштуванню;

доповідати начальнику ЦЗ ДНЗ про хід евакуації (розосередження) дітей, співробітників в безпечні від надзвичайних ситуацій райони.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ___________20__ р.

Функціональні обов’язки

заступника начальника ЦЗ ДНЗ з матеріально-технічного забезпечення

Заступник начальника ЦЗ ДНЗ з матеріально-технічного забезпечення відповідає за забезпечення майном і матеріальними засобами з ЦЗ особового складу невоєнізованих формувань ЦЗ, учасників навчально-виховного процесу.

Заступник начальника ЦЗ ДНЗ з МТЗ зобов’язаний:

У режимі повсякденної діяльності::

брати участь у розробці Плану дій органів управління та сил ДНЗ у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану, особливого періоду;

створити за заявками штабу ЦЗ запас засобів індивідуального захисту, одягу та інших матеріальних засобів, необхідних для забезпечення працівників і формувань у надзвичайних ситуаціях мирного часу;

організувати взаємодію з комунальними (комерційними) структурами по забезпеченню стійкого функціонування харчоблока в умовах надзвичайних ситуацій.

При загрозі та виникненні надзвичайної ситуації:

прибути на місце збору з отриманням відповідної інформації (розпорядження, сигналу);

подати начальнику ЦЗ ДНЗ пропозиції для прийняття рішення щодо матеріально-технічного забезпечення заходів з ліквідації наслідків НС;

при надзвичайній ситуації очистити під’їзні шляхи до закладу для полегшення прибуття аварійно-рятувальних служб;

обладнати для роботи штабу приміщення;

організувати матеріально-технічне забезпечення виконуваних робіт в зоні надзвичайної ситуації;

доповідати начальнику ЦЗ ДНЗ про хід виконання поставлених завдань.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

____________________________

« ___ « ___________20__ р

Інструкція

завідувача дошкільним навчальним закладом (чергового)

при отриманні загрози по телефону

1. Встановити міцний контакт з анонімом:

- спробувати заспокоїти того, хто говорить;

- завірити, що його вимоги будуть негайно передані адміністрації.

2. З’ясувати вимоги аноніма і отримати інформацію про характер загрози:

- уважно вислухати і під диктування записати всі вимоги;

- під будь-яким приводом запропонувати повторити свої вимоги;

- задати уточнюючі питання про характер загрози і часу її реалізації, стимулюючи аноніма розмовами якомога більше;

3. З’ясувати мотиви дій аноніма:

- задати питання про мету, яку переслідує анонім, при цьому відповіді аноніма вислуховувати уважно, проявляючи участь;

- запропонувати аноніму інші шляхи реалізації його інтересів.

4. В процесі виходу з контакту з анонімом слід повторити основні моменти бесіди з ним, сказати, що його вимоги будуть передані адміністрації. Спробувати під будь-яким слушним приводом переконати його повторити дзвінок.

5. Після закінчення розмови негайно заповнити «Лист спостережень при загрозі по телефону».

6. Повідомити про подію:

- якщо можливо в процесі розмови, повідомити правоохоронні органи по телефону «102», СБУ – 700-16-61 з іншого телефона;

- адміністрації дошкільного навчального закладу.

7. Якщо у вас немає визначника номера телефону або він не спрацював, не вішайте телефонну трубку, а покладіть її поряд. З іншого телефона подзвоніть на телефонний вузол з проханням встановити номер телефона, звідки був зроблений дзвінок.

8. Не повідомляйте про загрозу нікого, окрім тих, кому про це необхідно знати відповідно до інструкції, щоб не викликати паніку і виключити непрофесійні дії.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Контрольний лист

спостережень при загрозі по телефону

1. Стать: ___________________________________________________________

(чоловік, жінка)

2. Вік: _____________________________________________________________

(підліток, молодий, середній, немолодий)

3. Мова: темп ______________________________________________________

наявність акценту __________________________________________________

(наявність дефектів, присутність спроб зміни)

тембр _____________________________________________________________

4. Голос: гучність __________________________________________________

висота ___________________________________________________

5. Передбачуваний психологічний стан: ________________________________

(збуджене, мляве, неадекватне, спокійне)

інше ____________________________________________________________

6. Наявність звукового (шумового) фону ________________________________

7. Час і тривалість розмови ___________________________________________

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

____________________________

____________________________

« ___ « ___________ 20__ р.

Інструкція

завідувача дошкільним навчальним закладом

І. При отриманні загрози про вибух:

- Не допустити паніки.

- Не допустити розповзання чуток.

- Негайно повідомити про загрозу по телефону «102», СБУ – 700-1661.

- Про отриману інформацію повідомити тільки начальника своєї служби безпеки або спеціально підготовлену групу співробітників.

- Своїми силами, не чекаючи прибуття фахівців, за наперед розробленим планом, організувати огляд всіх приміщень з обов’язковою участю і опитом їх персоналу, відповідальних.

- Не торкатися до предметів, схожих на вибухонебезпечні.

- Скласти схему об’єкту з вказівкою предметів, схожих на вибухонебезпечні.

- Припинити навантажувально-розвантажувальні роботи, у тому числі спорожнення сміттєвих ящиків.

- Відвести після огляду на безпечну відстань автотранспорт, припаркований у будівлі.

- Проаналізувати обстановку і ухвалити рішення на евакуацію.

ІІ. При виявленні предмету, схожого на вибухонебезпечний:

- Не допустити паніки.

- Негайно повідомити по телефону «102», СБУ – 700-16-61.

- Оточити зону знаходження вибухонебезпечного предмета.

- Оцінити обстановку і ухвалити рішення на евакуацію.

- У разі ухвалення рішення на повну або часткову евакуацію провести її організовано. Для цього рекомендується використовувати наперед відпрацьовані команди, наприклад, «Учбова пожежна тривога! Всім вийти на вулицю!»

- Евакуація повинна проводитися без проходження людей через зону знаходження предметів, схожих на вибухонебезпечні.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________ 20__ р.

Інструкція

персоналу дошкільного навчального закладу

І. По запобіганню терористичних актів:

- Будьте наглядові! Тільки ви можете своєчасно знайти предмети і людей, сторонніх на вашому робочому місці.

- Будьте уважні! Тільки ви можете розпізнати неадекватні дії відвідувача у вашому робочому приміщенні або поблизу нього.

- Будьте пильні! Кожного разу, прийшовши на своє робоче місце, перевіряйте відсутність сторонніх предметів.

- Потренуйтеся: кому і як ви можете швидко і непомітно передати тривожну інформацію.

- Дотримуйте виробничу дисципліну! Забезпечте надійні замки постійно закритих дверей приміщень, шаф, столів.

- Не будьте байдужі до поведінки відвідувачів! Серед них може виявитися зловмисник.

- Завчасно уявіть собі можливі дії злочинця поблизу вашого робочого місця і свої у відповідь дії.

- Пам’ятайте, що зловмисники можуть діяти спільно, а також мають одну або декілька груп для ведення відволікаючих дій.

- Отримавши відомості про підготовлюваний теракт, повідомте про це тільки до правоохоронних органів по тел. «102» і керівнику об’єкту. Залишайтеся на робочому місці. Будьте холоднокровні. Дійте по команді.

ІІ. При виявленні предмета, схожого на вибухонебезпечний:

- Негайно повідомте до правоохоронних органів, керівнику об’єкта або співробітнику охорони, залишаючись на робочому місці. Дійте тільки по команді.

- Не наближайтеся і не торкайтеся до підозрілого предмета.

- Не піднімаючи паніки, віддаліться самі і видаліть людей з небезпечної зони. Евакуація повинна проводитися без проходу людей через зону знаходження підозрілого предмета. Пам’ятайте, що право на повну евакуацію належить тільки керівнику.

- Захистіть або іншим способом виключить випадковий доступ в небезпечну зону сторонніх людей до прибуття спецпідрозділів.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЦЗ ДОШКЛІЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Начальник ЦЗ- завідува ДНЗ

Начальник штабу

Помічник нач.штабу ЦЗ

ШТАБ ЦЗ

Заст.нач.ЦЗ з евакуації

Заст.начальн. ЦЗ з МТЗ

Керівник ланки ЗІЗ

Формування цивільного захисту

Ланка пожежегасіння

Медична ланка

Рятувальна ланка

(група евакуації)

Пост видачі засобів радіаційного та хімічного

захисту (ЗРХЗ)

Ланка охорони громадського порядку

Пост радіаційного

та хімічного спостереження

Ланка

з обслуговування

сховища або укриття

/при наявності /

*Спрощена схема організаційної структури цивільного захисту об’єкта для дошкільних закладів

(малий об’єкт-до 50 осіб особового складу)

План – графік

дій начальника ЦЗ ДНЗ у НС

з/п

Проведення заходів

Час проведення заходів

Робочий, хв.

Примітка

« ч»

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оцінка обстановки та прийняття рішення

2.

Оповіщення та збір керівного складу, уточнення обстановки

3.

Постановка завдання з локалізації НС

4.

Проведення заходів з евакуації постійного складу і дітей

при необхідності

5.

Надання домедичної

6.

Захист навчальної та іншої документації, матеріальних цінностей під час евакуації

7.

Організація роботи штабу об’єктових формувань ЦЗ

8.

Попередня оцінка наслідків НС

9.

Організація контролю за життєзабезпеченням постійного складу і дітей в та збір інформації

10.

Повідомлення про обстановку і виконання розпоряджень вищих органів управління

згідно вказівок начальника РУО

1. Збір керівного складу:

у робочий час –30 хв.

2. Місце збору керівного складу – у кабінеті завідувача ДНЗ.

3. Оповіщення особового складу здійснювати згідно зі «Схемою оповіщення»

4. Організація зв’язку: у робочий час – за допомогою засобів зв’язку та посильних.

5. Медична допомога: домедична допомога надається старшою медичною сестрою дошкільного навчального закладу.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Д О П О В І Д Ь

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУДНЗ № _____

ПО ПРОГНОЗУ, ФАКТУ, РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

1. Дата виникнення надзвичайної ситуації: “____” _______________201 __ року, у __________ ____________ за київським часом.

2. Вид надзвичайної ситуації _________, код сфери виникнення № ____.

3.Місце надзвичайної ситуації: _____________________________________

4. Найменування об’єкта, де виникла надзвичайна ситуація та його приналежність_______________________________________________:

5. Кількість потерпілих __чол., у тому числі загиблих __чол. (З них діти) __.

кількість евакуйованих _____________________ ( з них дітей) __________.

6. Характеристика і масштаб надзвичайної ситуації (що постраждало і причина). Попередня оцінка матеріального збитку (у натуральному виразі) та вартості (тис. грн.) ________________________________________________

7. Вплив надзвичайної ситуації на роботу інших об’єктів (на життєдіяльність населення, оточуюче середовище, функціонування об’єктів та інші види і сфери діяльності) ________________________________________________

8. Можливість локалізації і ліквідації НС своїми силами і засобами та орієнтовні терміни ліквідації надзвичайної ситуації: _________________________________________________.

9. Необхідні додаткові сили та засоби, які необхідні для ліквідації надзвичайної ситуації (характеристика і кількість необхідних спеціальних видів обладнання, техніки і спеціалістів): _________________________________

10. Коротка характеристика робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і примірні обсяги робіт, які виконуються, їх інтенсивність і строки виконання, чисельність, хто приймає участь у ліквідації наслідків, у тому числі взаємодіючих сил) ___________________________________________________.

11. Чисельність людей і техніки залучених до робіт :

- з яких організацій (установ);

- скільки чоловік;

- скільки техніки.

12. Орієнтовні збитки від НС ___________________________________.

13. Інформація по запиту МНС України ____________________________.

15. Інформація по запиту відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення __________________________________________.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Рішення Начальника цивільного захисту

на ліквідацію наслідків НС

1. Короткі висновки із оцінки можливої обстановки.

Найбільш складна обстановка на території ДНЗ № _, яка може скластися внаслідок можливих НС:

 • при аварії на потенційно-небезпечних об’єктах з викидом НХР, а також на транспорті (залізниця, автомобілі), що перевозить НХР, в зону ураження яких попадають населення та учасники навчально-виховного процесу ДНЗ № __;

 • транспортними аваріями на транспорті, що перевозить хімічно, радіаційно та вибухонебезпечні речовини (авто та залізниця);

 • пожежами і вибухами на об’єктах;

 • природними надзвичайними ситуаціями (землетруси, бурі та урагани, снігові замети, обледеніння, зсуви).

Найбільш складними рятувальні та відновлювальні роботи будуть при аваріях на ХНО, при великих пожежах, при транспортних аваріях і катастрофах та екологічних НС.

Задум рішення начальника ЦЗ ДНЗ № на проведення рятувальних і інших невідкладних робіт (Р і ІНР) у зонах і осередках ураження складається з окремих рішень по видам НС, викликаних аваріями, катастрофами та стихійними лихами.

2. Задум рішення начальника ЦЗ на ліквідацію наслідків аварії з викидом хімічно небезпечних речовин.

а) першочергові заходи:

 • провести оповіщення та інформувати учасників навчально-виховного процесу про викид НХР та можливе зараження;

 • приступати до негайного відселення;

 • видати персоналу і силам ЦЗ ЗРХЗ із запасу, а дітей укрити в захисних спорудах до повного визначення рівня загрози;

 • штабу ЦЗ провести попередню оцінку обстановки і довести її до керівного складу.

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення відселення учасників навчально-виховного процесу із зон хімічного зараження за межі їх зон (при необхідності);

 • відселення проводити у взаємодії з Управлінням та відділом з питань НС району;

 • негайно приступити до локалізації і ліквідації місця аварії разом з силами районних територіальних формувань, силами ЦЗ об’єктів, що розташовані на території і вести роботи до повного їх завершення;

 • організувати негайно надання методичної допомоги потерпілим у взаємодії з медичною службою ЦЗ міста, медичними формуваннями об’єктів;

 • організувати інші заходи з взаємодією з районними органами управління та силами служб ЦЗ міста.

3. Задум рішення на ліквідацію наслідків при раптовому обрушенню споруд і будинків.

У разі виникнення раптового обрушення споруд або будинків, проводити наступні заходи.

а )першочергові заходи:

 • доповісти начальнику ЦЗ про виникнення НС – негайно;

 • привести у готовність органи управління і сили ЦЗ об'єкту від 10-15 хв. (робочий час) до 60-90 хв. (у не робочий час);

 • забезпечити надання допомоги потерпілому населенню, персоналу об’єкта та організувати проведення інших заходів ЦЗ повного їх завершення;

 • приступити до ліквідації наслідків НС, проведення Р і ІНР силами формувань ЦЗ об’єкту;

 • штабу ЦЗ через 30-40 хвилин оцінити обстановку і подати пропозиції щодо ліквідації наслідків обрушення споруд або будинків.

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення Р і ІНР і надання домедичної допомоги потерпілим у стислі строки та ліквідацію наслідків НС;

 • задіяти всі необхідні сили з метою ліквідації наслідків НС в найкоротші строки з залученням сил ЦЗ району та об’єктів;

 • Р і ІНР вести безперервно у дві зміни до повного їх завершення;

 • організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами ЦЗ.

4. Задум рішення на ліквідацію наслідків повені.

У разі виникнення повені та затопленням території об'єкту або частини його території, з загрозою життю учасникам навчально-виховного процесу, проводити наступні заходи:

а )першочергові заходи:

 • негайно провести оповіщення про можливе затоплення території;

 • доповісти начальнику ЦЗ про можливе затоплення території або його частин;

 • привести у готовність органи управління та сили ЦЗ у найкоротші терміни;

 • приступити до термінового виведення (вивезення) учасників навчально-виховного процесу із загрозливих дільниць території;

 • провести у стислі строки комплекс запобіжних заходів щодо зниження можливих збитків на території навчального закладу;

 • забезпечити надання допомоги потерпілим та організувати проведення інших заходів до повного їх завершення;

 • приступити до ліквідації наслідків повені на території терміново і проводити їх до повного завершення;

 • штабом ЦЗ об'єкту після спаду рівня води оцінити обстановку і подати пропозиції щодо ліквідації наслідків повені, організувати надання потерпілим допомоги;

 • доповісти НЦЗ району про виконанні заходи та про подальші заходи з ліквідації наслідків повені.

б) подальші заходи:

 • основні зусилля направити на проведення Р і ІНР та життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу разом зі службами ЦЗ міста на відновлення діяльності, для чого задіяти всі необхідні сили;

 • організувати взаємодію з міськими органами управління та силами ЦЗ;

 • доповідати згідно табелю термінових донесень начальнику ЦЗ міста про хід виконання Р і ІНР та відновленню діяльності об’єктів.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ ЦЗ

В робочу папку начальника штабу ЦЗ ДНЗ повинні входити наступні документи:

1. Функціональні обов¢язки начальника штабу ЦЗ.

3. План основних заходів підготовки ЦЗ дошкільного навчального закладу на 20 _ рік.

 1. 4. Календарний план дій дошкільного навчального закладу при виникненні НС та план евакокомісії

5.План підготовки з питань ЦЗ керівного складу.

6. Схеми:

 • схема організаційної структури ЦЗ об¢єкту;

 • схема оповіщення і зв¢язку особового складу об¢єкту;

 • схема розташування потенційно-небезпечних об¢єктів біля закладу;

 • схема екстреного виведення дітей та працівників з приміщення закладу;

 • схема взаємодії об¢єкту з міськими структурами.

8. Розрахунки сил та засобів, створення матеріального резерву.

9. Накази, розпорядження, довідки з питань ЦЗ на протязі року.

 1. Нормативно - інструктивні документи з питань ЦЗ, що надходять від

вище стоячих інстанцій та довідкові дані для зазначеного об¢єкту.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу №

____________________________

« ___ « __________ 20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про штаб цивільного захисту

дошкільного навчального закладу

1. Загальні положення

1. Штаб цивільного захисту (далі – штаб) дошкільного навчального закладу (далі – закладу) створений відповідно до наказу завідувача дошкільним навчальним закладом від 31.12.2014 №______ і є уповноваженим начальником цивільного захисту об’єкта структурним підрозділом управління в сфері цивільного захисту .

2. Штаб ЦЗ є органом об'єктової ланки, до складу якої входять посадові особи з числа закладу та його структурних підрозділів.

3. У повсякденній діяльності штаб цивільного захисту керується:

- Конституцією України;

- Кодексом цивільного захисту України;

- Постановою Кабінету Міністрів України №11 від 09.0.2014 року «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;

- Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами МОН та Державної служби надзвичайних ситуацій України;

- Цим положенням, наказами, розпорядженнями та вказівками начальника цивільного захисту закладу, вищих органів управління відомчого підпорядкування.

4. Рішення штабу цивільного захисту, в межах його повноважень є обов'язковими до виконання усіма структурними підрозділами закладу.

5. З метою обміну інформацією про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації, а також в процесі її ліквідації штаб цивільного захисту у встановленому порядку взаємодіє (подає донесення) з комісією з питань надзвичайних ситуацій закладу, комісією ТЕБ і НС Управління, Смілянського МВК і, при необхідності, з відповідними штабами і комісіями потенційно небезпечних об'єктів, об’єкти підвищеної небезпеки та об’єктів господарської діяльності, адміністративними органами міста, громадськими організаціями, метеостанцією «Сміла».

6. Штаб цивільного захисту розробляє і представляє адміністрації закладу:

- документи планування, а також пропозиції, щодо реалізації політики в сфері цивільного захисту в закладу;

- потребу на утримання та оснащення сил і засобів, системи оповіщення, управління та зв'язку, а також на заходи по попередженню надзвичайних ситуацій.

2. Основні завдання штабу.

Штаб, як суб’єкт об’єктової підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, у відповідності до режимів її функціонування, організовує та здійснює наступні заходи:

  1. У режимі повсякденного функціонування:

 • керівництво повсякденною діяльністю об'єктової ланки Єдиної державної системи;

 • забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

 • забезпечення спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах закладу, його структурних підрозділів та підпорядкованих закладів освіти;

 • здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту працівників і території закладу від таких НС, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

 • керівництво заходами по забезпеченню сталого функціонування закладу при загрозі і виникненні НС;

 • забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

 • організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання працівників діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

 • організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення.

  1. У режимі підвищеної готовності:

 • виконання заходів режиму повсякденного функціонування;

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту закладу та його структурних підрозділів про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

 • формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

 • посилення спостереження та контролю за станом навколишнього середовища, прилеглих територій, на яких існує загроза виникнення небезпечних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

 • уточнення (у разі потреби) «Плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів дошкільного навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану», здійснення заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;

 • уточнення та здійснення заходів щодо захисту працівників і територій закладу та його структурних підрозділів від можливих надзвичайних ситуацій;

 • приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

 • організація цілодобового чергування членів комісії (в залежності від рівня НС).

  1. У режимі надзвичайної ситуації:

 • виконання заходів підвищеної готовності;

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також працівників закладу про виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії в умовах такої ситуації;

 • призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організація співпраці із комісією закладу з питань надзвичайних ситуацій;

 • визначення зони надзвичайної ситуації;

 • здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

 • організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

 • організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

 • організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працюючого населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 • здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

 • інформування органів управління цивільного захисту про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

  1. У режимі надзвичайного стану:

- здійснюються заходи, передбачені Законом України « Про правовий режим надзвичайного стану».

3. Права штабу цивільного захисту закладу

Штаб має право:

 • контролювати та координувати діяльність сил цивільного захисту закладу з питань реалізації політики в сфері цивільного захисту та запобігання і ліквідації наслідків НС;

 • готувати подання та звертатись до Управління, органів місцевого самоврядування з метою організації взаємодії з аварійними та спеціалізованими службами комунального підпорядкування та службами функціональної підсистеми ЄДСЦЗ;

 • відповідно до своєї компетенції направляти керівникам структурних підрозділів та підпорядкованих закладів освіти рішення штабу та контролювати їх виконання ;

 • заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів про виконання прийнятих штабом рішень та вжитих заходів з питань реалізації політики в сфері цивільного захисту та запобігання і реагування на НС.

 • брати участь в розслідуванні причин виникнення НС та приймати рішення, відповідно до покладених завдань;

4. Організація роботи штабу цивільного захисту.

  1. При повсякденному функціонуванні:

 • штаб організовує свою роботу згідно Плану роботи на навчальний рік з урахуванням заходів Плану основних закладів, наказів та розпоряджень начальника цивільного захисту закладу, Управління, вищих органів управління відомчого підпорядкування, міської та обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

 • організовує курсову підготовку на міських курсах;

 • в заплановані терміни проводити засідання штабу, на порядок денний яких виносити питання, щодо розгляду і прийняття рішень по реалізації політики в сфері цивільного захисту та запобіганню виникнення НС на об’єкті, та питань, що стосуються діяльності самого штабу.

В період між засіданнями штабу рішення приймає начальник штабу.

Начальник штабу формує його склад, розподіляє обов'язки між членами штабу та організує їх роботу.

2) При загрозі виникнення та виникненні НС:

- здійснює безпосереднє керівництво усім комплексом заходів з питань ліквідації наслідків НС, захисту персоналу та сталого функціонування об’єкту;

- здійснює перехід на безперервний режим роботи.

Місце роботи штабу – кабінет вихователя-методиста дошкільного навчального закладу

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу №

____________________________

« ___ « __________ 20__ р.

Функціональні обов’язки

начальника штабу цивільного захисту ДНЗ №____

Згідно з пунктом 6 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 27, начальником штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу є вихователь-методист. Він забезпечує своєчасне планування, організацію всебічної підготовки та контроль стану цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

Начальник штабу цивільного захисту (далі – начальник штабу ЦЗ) призначається наказом керівника закладу.

У разі службової необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань цивільного захисту від імені начальника цивільного захисту підпорядкованим йому посадовим особам, з обов’язковим і негайним інформуванням начальника цивільного захисту про віддані розпорядження.

Начальник штабу відповідає за організацію своєчасного планування підготовки цивільного захисту, контролює виконання планових і поточних завдань цивільного захисту, організацію перевірки (вивчення ) стану цивільного захисту в структурних підрозділах закладу, своєчасне доведення до виконавців рішень начальника цивільного захисту закладу та контроль їх виконання.

На начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу покладаються:

організація і контроль виконання рішень начальника цивільного захисту щодо всебічної підготовки об’єкта до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях;

організація розробки та щорічного коректування плану цивільного захисту об’єкта, перспективного і поточного планування заходів цивільного захисту і контролю за їх виконанням;

підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту щодо всебічної підготовки закладу та його структурних підрозділів до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях і окремо - щодо комплектування об’єктових формувань особовим складом та забезпечення їх відповідними технічними засобами і майном;

планування і організація підготовки формувань цивільного захисту, учасників навчально-виховного процесу, які не входять до складу формувань до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях

організація і забезпечення сталого управління цивільною обороною об’єкта, безперервної роботи системи зв’язку, оповіщення, інформування особового складу і взаємодії з органами місцевого самоврядування і потенційно небезпечними об’єктами;

контроль за станом готовності фонду захисних споруд і захищених пунктів управління на місці постійної дислокації і в заміській зоні, за підтриманням їх у постійній готовності до використання за призначенням;

планування і контроль виконання заходів, які спрямовані на підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайної ситуації (надзвичайного стану);

вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду підготовки особового складу структурних підрозділів, об’єктових формувань цивільного захисту об’єкта до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях мирного і особливого періоду;

організація спостереження, розвідки, узагальнення даних обстановки та підготовка пропозицій начальнику цивільного захисту об’єкта для прийняття рішення на проведення евакуації, рятувальних та інших невідкладних робіт;

організація пропаганди знань, популяризація умінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення класів, куточків, фотовітрин, виставок, проведення оглядів навчально-матеріальної бази та змагань за нормативами і питаннями дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Заступник начальника штабу цивільного захисту підпорядковується начальнику штабу і відповідає за:

1) своєчасність розроблення документів планування;

2) своєчасне проходження курсової підготовки працівників відповідних категорій цивільного захисту на міських курсах цивільного захисту та в НМЦ БЖД, проведення підготовки членів штабу за відповідними програмами цивільного захисту на об’єкті та участь штабу в спеціальних об’єктових навчаннях (тренуваннях);

3) підготовку відповідних документів по організації взаємодії закладу з Управлінням, органами місцевого самоврядування, силами і засобами місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, служб функціональної підсистеми ЄДС ЦЗ та аварійних служб комунального підпорядкування;

4) забезпечення координації діяльності сил цивільного захисту закладу, що залучаються до ліквідації НС;

5) підготовку інформаційних матеріалів, аналітичних довідок та пропозицій начальнику цивільного захисту закладу;

6) організацію зв’язку і контроль заходів оповіщення;

Під час відсутності начальника штабу цивільного захисту він виконує його обов'язки.

Помічник начальника штабу з питань зв’язку та збирання даних - підпорядковується начальнику штабу та його заступнику і відповідає за:

своєчасність отримання і збереження документів;

внутрішній порядок;

організацію чергування членів штабу;

збір і узагальнення інформації, що надходить;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень начальника штабу;

облік отриманих штабом та відданих начальником штабу розпоряджень;

підтримання зв'язку з органами управління і органами взаємодії;

оформлення і реєстрацію документів штабу.

Члени штабу беруть участь у роботі штабу та виконують завдання і доручення начальника штабу та його заступника, які випливають із завдань, що стоять перед штабом за визначеними напрямками діяльності.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу №

____________________________

« ___ « __________ 20__ р.

План – графік

дій начальника штабу ЦЗ ДНЗ у НС

з/п

Проведення заходів

Час проведення заходів

Робочий, хв.

Примітка

« ч»

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оповіщення та збір особового складу штаба ЦЗ

2.

Підготовка пропозицій начальнику ЦЗ закладу щодо прийняття рішення по проведенню заходів з ліквідації НС

3.

Контроль виконання заходів з евакуації постійного складу і дітей

4.

Організація захисту навчальної та іншої документації і матеріальних цінностей під час евакуації

5.

Керівництво проведенням невідкладних робіт

6.

Проведення заходів з життєзабезпечення постійного складу і вихованців закладу

7.

Збір інформації і доповідь начальнику ЦЗ

8.

Підготовка і доведення до особового складу дошкільного закладу розпоряджень начальника ЦЗ

1. Збір особового складу штабу:

- у робочий час - 20 хв.

2. Місце збору особового складу штабу – в кабінеті вихователя-методиста дошкільного навчального заскладу.

3. Оповіщення постійного складу здійснювати згідно зі «Схемою оповіщення»

4. Організація зв’язку: в робочий час – за допомогою засобів зв’язку та посильних;

5. Контроль виконання завдань особовим складом дошкільного навчального закладу і заходів життєзабезпечення виконувати особисто та через довірених осіб.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Порядок дій працівників при виникненні надзвичайних ситуацій, які характерні для даного об’єкта освіти, а також при несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях.

Порядок дій персоналу навчального закладу щодо дії при пожежі

Кожний працівник дошкільного навчального закладу при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) повинен:

Негайно повідомити про це за телефоном «101» в пожежно-рятувальну службу (при цьому необхідно назвати адресу об'єкту, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище);

вжити по можливості заходів по евакуації людей, гасінню пожежі і збереженню матеріальних цінностей.

Особи, які в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, після прибуття до місця пожежі повинні:

1. Повідомити про виникнення пожежі за телефоном «101» у пожежно-рятувальну службу

2. Здійснити оповіщення людей про пожежу;

3. Поставити до відома керівництво і чергові служби об'єкту, ланку пожежогасіння, добровільну пожежну дружину.

4. У разі загрози життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього наявні сили і засоби;

5. Видалити за межі небезпечної зони всіх учасників навчально-виховного процесу, що не беруть участь в гасінні пожежі;

6. Забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, що беруть участь в гасінні пожежі;

7. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

8. Організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі і у війти в склад штабу пожежогасіння.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу №

____________________________

« ___ « __________ 20__ р.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

діяльності штабу цивільного захисту

дошкільного навчального закладу

1. Основні завдання штабу.

Штаб, як суб’єкт об’єктової підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, у відповідності до режимів її функціонування, організовує та здійснює наступні заходи:

У режимі повсякденного функціонування:

 • керівництво повсякденною діяльністю об'єктової ланки Єдиної державної системи;

 • забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

 • забезпечення спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах закладу;

 • здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту працівників і території закладу від таких НС, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

 • керівництво заходами по забезпеченню сталого функціонування закладу при загрозі і виникненні НС;

 • забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

 • організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання працівників діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

 • організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення.

В режимі підвищеної готовності:

 • виконання заходів режиму повсякденного функціонування;

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту закладу та його структурних підрозділів про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

 • формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

 • посилення спостереження та контролю за станом навколишнього середовища, прилеглих територій, на яких існує загроза виникнення небезпечних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

 • уточнення (у разі потреби) «Плану дій органів управління, сил і структурних підрозділів дошкільного навчального закладу в режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану» , здійснення заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;

 • уточнення та здійснення заходів щодо захисту працівників і територій закладу та його структурних підрозділів від можливих надзвичайних ситуацій;

 • приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

 • організація цілодобового чергування членів комісії (в залежності від рівня НС).

У режимі надзвичайної ситуації:

 • виконання заходів підвищеної готовності;

 • здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також працівників управління про виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії в умовах такої ситуації;

 • призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організація співпраці із комісією закладу з питань надзвичайних ситуацій;

 • визначення зони надзвичайної ситуації;

 • здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

 • організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

 • організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

 • організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працюючого населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 • здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

 • інформування органів управління цивільного захисту про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

В режимі надзвичайного стану:

- здійснюються заходи, передбачені Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» .

2. Організація роботи штабу цивільного захисту.

При повсякденному функціонуванні:

 • штаб організовує свою роботу згідно Плану роботи на навчальний рік з урахуванням заходів Плану основних закладів, наказів та розпоряджень начальника цивільного захисту закладу, Управління, вищих органів управління відомчого підпорядкування, міської та обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

 • організовує курсову підготовку на міських курсах ЦЗ;

 • організовує підготовку фахівців цивільного захисту, підготовку керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання працівників діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • в заплановані терміни проводити засідання штабу, на порядок денний яких виносити питання, щодо розгляду і прийняття рішень по реалізації політики в сфері цивільного захисту та запобіганню виникнення НС на об’єкті, та питань, що стосуються діяльності самого штабу.

В період між засіданнями штабу рішення приймає начальник штабу.

Начальник штабу формує його склад, розподіляє обов'язки між членами штабу та організує їх роботу.

При загрозі виникнення та виникненні НС:

- здійснює безпосереднє керівництво усім комплексом заходів з питань ліквідації наслідків НС, захисту персоналу та сталого функціонування об’єкту;

- здійснює перехід на безперервний режим роботи. Місце роботи штабу - кабінет вихователя-методиста дошкільного навчального закладу.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА оперативно - евакуаційної ланки

Перелік документації

В робочу папку КЕРІВНИКА ОПЕРАТИВНО-ЕВАКУАЦІЙНОЇ ЛАНКИ повинні входити наступні документи:

 1. Витяг з наказу.

 2. Схема оповіщення.

 3. Норми забезпечення ланки евакуації об’єктового формування ДНЗ №____ засобами ЗРХЗ, спеціальними приладдями та іншим майном.

 4. Функціональні обов’язки керівника ланки евакуації.

 5. Функціональні обов’язки особового складу ланки евакуації.

 6. План – графік особистих дій керівника та обосового складу ланки евакуації.

 7. Графік проведення занять на навчальний рік.

 8. Розклад занять на навчальний рік.

 9. Тематика занять.

 10. Журнал обліку занять з особовим складом ланки евакуації.

 11. Інформаційні матеріали, пам’ятки, інструкції тощо.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ____________ 20__ р.

Функціональні обов’язки

кЕРІВНИКА оперативно - евакуаційної ланки

Керівником оперативно-евакуаційної ланки в дошкільному навчальному закладі виконує особа, призначена наказом завідувача дошкільним навчальним закладом.

Керівник ланки є прямим начальником особового складу формування, несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну і моральний стан підлеглих, підтриманню постійної готовності формування, своєчасного виконання задач, а також за збереження майна.

Керівник ланки зобов’язаний:

 • знати склад формування, його завдання та можливості;

 • знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

 • постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ, проводити з особовим складом формування заняття в сфері цивільного захисту;

 • керувати розробкою та уточненням документів на евакуацію працівників та майна;

 • знати загальні правила проведення евакуації з приміщень будівлі;

 • слідкувати за станом шляхів евакуації, вживати заходів, по недопущенню їх перекриття чи захаращення;

 • знати загальні вимоги правил охорони праці під час проведення евакуаційних заходів;

 • уміло керувати роботою ланки, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями закладу;

 • рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й, у разі необхідності, самостійно приймати рішення відповідно до обстановки.

2. З введенням підвищених режимів функціонування ЄДС, або оголошення режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану керівник ланки пожежогасіння організовує:

- збір особового складу ланки, його інструктаж, постановку завдань та її діяльність;

- перевірку стану шляхів евакуації та приведення їх у стан постійної готовності;

- виконання окремих доручень штабу цивільного захисту, комісії з питань надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії з питань евакуації працівників та майна;

- взаємодію з іншими формуваннями цивільного захисту дошкільного навчального закладу у разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _______________20__ р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ЦЗ оперативно - евакуаційної ланки

Заступником начальника ЦЗ із е в а к у а ц і ї являється начальником постійного і перемінного складу ДНЗ з питань евакуації і несе особисту відповідальність за евакуацію людей, обладнання, майна, документів і архіву навчального закладу. Він підпорядковується начальнику ЦЗ навчального закладу і зобов'язаний:

У режимі повсякденної діяльності

 • керувати розробкою документів на евакуацію дітей, працівників, членів сімей, майна, документів і архіву навчального закладу;

 • проводити заняття з членами евакуаційної комісії навчального закладу

У режимі готовності до НС

 • за 2 години привести в готовність евакуаційну комісію (групу) і пункт збору;

 • уточнити розрахунок піших колон;

 • встановити зв'язок із збірним евакуаційним пунктом ( ЗЕП );

 • разом із заступником по матеріально-технічному забезпеченню (МТЗ) підготувати до евакуації цінності, документацію, архів, інше майно;

 • уточнити списки евакуйованих;

 • вислати представника в місце евакуації.

З отриманням розпорядження на евакуацію

 • привести в готовність збірний пункт;

 • організувати вивіз (вивід) в безпечну зону учасників навчально-виховного процесу згідно плану;

 • організувати разом із заступником начальника ЦЗ по МТЗ вивіз майна, документації, архіву;

 • доповісти про стан виконання заходів по евакуації начальнику ЦЗ.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___» _______________20__ р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ обов’язки

особового складу ланки евакуації

Особовий склад ланки евакуації призначається наказом завідувача дошкільним навчальним закладом.

    1. Обов’язки в режимі повсякденної діяльності

Особовий склад ланки зв’язку та оповіщення зобов’язаний:

Знати завдання своєї ланки.

Своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки керівника ланки

Знати вражаючі фактори НС мирного та особливого періоду, способи захисту від них.

Знати особливості об’єкта (ДНЗ___) та території, що до нього прилягають.

Систематично, протягом навчального року проходити навчання із загальних та спеціальних тем з питань ЦЗ населення.

Щорічно здавати залік з питань ЦЗН.

Щорічно брати участь в об’єктовому тренуванні, на якому практично відпрацьовувати дії ланки при НС.

Дотримуватись порядку й дисципліни.

Знати схеми евакуації, місце розташування основних пожежних виходів, порядок евакуації, місце розташування основних та пожених виходів, порядок евакуації під час НС.

    1. Обов’язки в режимі НС та надзвичайного стану

За сигналом «Оголошено збір» негайно зявитися на місце збору ланки евакуації.

Одержати завдання у керівника ланки.

Отримати ЗРХЗ (при необхідності).

Уточнити списки вихованців.

Евакуацію дітей та працівників через коридори і запасні виходи необхідно починати з приміщення, де сталася НС, а також з приміщення, якому загрожує поширення НС.

Направити всіх дітей і працівників у безпечне місце. Перевірити наявність всіх дітей відповідно до журналу щоденного відвідування.

Дотримуватись вимог безпеки під час дій ланки.

Доповідати керівнику ланки про хід робіт.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___» ____________20__ р.

Порядок дій працівників освіти при евакуації

1. Працівникам дошкільного закладу освіти необхідно знати:

- місце збору перед відправленням на збірний евакуаційний пункт (ЗЕП), адресу ЗЕП;

- район (пункт) розміщення за новим місцем розташування дошкільного закладу освіти, якщо це визначено завчасно;

- сигнали оповіщення, і як діяти за сигналами.

2. Перед тим, як залишити приміщення, необхідно:

- зачинити вікна;

- вимкнути воду і електрику;

- забрати евакуаційну «тривожну валізу» (рюкзак).

3.Ключі від приміщення необхідно здати заступнику керівника з господарчої частини.

4.З собою мати :

- список дітей;

- список з адресами та телефонами батьків дітей;

- вода;

- первинні засоби захисту органів дихання;

- первинні засоби надання медичної допомоги;

- прапорці червоного кольору для регулювання руху та позначення групи дітей.

5. Виконувати усі розпорядження посадових осіб евакуаційних і евакоприймальних органів. Дотримуватись дисципліни та порядку на маршруті (на шляху руху на транспорті) і в районі розміщення за новим місцем розташування закладу.

6. По прибуттю на місце тимчасового розміщення сповістити батьків про місце знаходження дитини.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

схема оповіщення оперативно - евакуаційної ланки

В робочий час – ПІБ відповідального

В неробочий час – сторож ДНЗ

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________20__ р.

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

оперативно - евакуаційної ланки

з/п

Тема

Кіль-ть годин

Хто проводить

1.

Порядок проведення евакуаційних заходів при стихійних лихах, аваріях, катастрофах тощо.

ПІБ

2.

Евакуація людей при загрозі стихійного лиха, виникнення НС.

ПІБ

3.

Евакуація вантажів і матеріальних цінностей , обладнання при загрозі стихійного лиха, виникненні НС

ПІБ

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник оперативно-евакуаційної
ланки (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___» ____________ 20__ р.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ДОШКЛІЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І . Під час повсякденного функціонування:

1. Розробка плану евакуації у безпечний район розміщення працівників, членів їх сімей, документів та майна об`єкта.

2. Організація здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Призначення наказом начальника цивільного захисту об`єкта особового складу евакуаційної комісії.

4. Розробка документації і функціональних обов’язків членів евакуаційної комісії.

5.Складння списку на евакуацію працівників та членів їх сімей і його коригування (не рідше двох разів на рік).

6. Проведення обліку інвалідів, хворих, людей похилого віку, вагітних та жінок з малолітніми дітьми (віком до 10 років), які у разі евакуації доставляються транспортними засобами до збірних пунктів.

7. Складання переліку документів та майна, що підлягають вивезенню у безпечний район розміщення та їх коригування (не рідше двох разів на рік).

8. Вирішення питання транспортного забезпечення евакуації працівників та членів їх сімей, а також вивезення майна об`єкта.

9. Організація зв’язку і взаємодії з евакуаційною комісією управління освіти, молоді та спорту, міською евакуаційною комісією, збірним евакуаційним пунктом.

10. Ознайомлення кожного працівника з Планом організації і проведення евакуаційних заходів об`єкта під час вивчення «Програми підготовки з цивільного захисту».

ІІ. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації:

1. Доукомплектування евакокомісії особовим складом (у разі необхідності).

Організація цілодобового чергування керівного складу евакуаційної комісії.

2. Перевірка готовності системи зв’язку і оповіщення для забезпечення здійснення евакуаційних заходів згідно з схемою зв’язку.

3. Уточнення плану організації і проведення евакуаційних заходів, коригування календарного плану роботи евакокомісії, списку працівників і членів їх сімей, а також переліку майна, що підлягають евакуації.

4. Організація отримання засобів індивідуального захисту для членів евакуаційної комісії.

ІІІ. Під час проведення евакуаційних заходів:

1. Приведення у готовність та організація роботи евакуаційної комісії.

2. Приведення в дію Плану організації і проведення евакуаційних заходів.

3. Організація практичної роботу членів евакуаційної комісії і оповіщення працівників об`єкту та членів їх сімей про початок евакуації.

4. Забезпечення збору працівників об`єкта та членів їх сімей на об’єктовому або міському збірному евакуаційному пункті (ЗЕП) за 2 години до відправлення транспорту і пішохідних колон, проведення уточнення списків евакуйованих, внесення до них змін або доповнень відповідно до фактичної наявності людей.

3. Направлення представників евакокомісії на міські ЗЕП з уточненими списками на евакуацію і на станції (пункти) посадки на транспорт.

5. Направлення відповідальних за забезпечення зустрічі та розміщення евакуйованих разом з оперативною групою в район нового місця розташування об`єкта.

6. Перевірка наявності у евакуйованих засобів індивідуального захисту, запасів продуктів харчування і води.

7. Організація всебічного забезпечення і захисту евакуйованих, що знаходяться на пунктах збору, станціях посадки і висадки у взаємодії із службами цивільного захисту міста.

8. Організація супроводження евакуйованих на маршрутах руху від місць посадки на транспорт до пункту призначення.

9. Організація завантаження, вивезення і розвантаження у пункті призначення вантажів з майном об`єкта.

10. Організація зустрічі та розміщення евакуйованих у районі нового місця розташування об`єкта.

11. Доповідь начальнику цивільного захисту закладу, начальнику цивільного захисту Управління, на збірні евакуаційні пункти і в штаб цивільного захисту міста про хід і завершення евакуаційних заходів.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

Розклад занять з цивільного захисту

оперативно - евакуаційної ланки

на 201____/20____ н.р.

Дата

Тема

Форма проведення

Місце проведення

Хто проводить

Відмітка про виконання

02.10.

Порядок проведення евакуаційних заходів при стихійних лихах, аваріях та катастрофах

Лекція

ДНЗ

ПІБ

19.11.

09.12.

Евакуація людей при загрозі стихійного лиха, виникненні НС

Лекція

ДНЗ

ПІБ

06.02.

12.03.

Евакуація вантажів і матеріальних цінностей. Обладнання при загрозі стихійного лиха, виникненні НС

Лекція

ДНЗ

ПІБ

15.05.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ____________20__ р.

план – графік

особистих дій керівника та особового складу

оперативно - евакуаційної ланки

на 2014/2015 н.р.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Участь в нараді з питань підбиття підсумків за минулий навчальний рік та ухвалення завдань на новий навчальний рік

Вересень

НЦ ДНЗ

2.

Участь в складанні плану-графіку занять ланки та відпрацюванні документації своєї ланки

Вересень

Керівник ланки

3.

Участь в роботі функціональних обов’язків особового складу своєї ланки

Вересень

Керівник ланки

4.

Складання розкладу та тематики занять з особовим складом ланки

Вересень

Керівник ланки

5.

Оформлення журналу обліку занять ланки

Вересень

Керівник ланки

6.

Складання конспектів занять з особовим складом ланки

За графіком занять

Керівник ланки

7.

Проведення занять з особливим складом ланки

За графіком

Керівник ланки

8.

Участь в навчально-методичних зборах із керівним складом ФЦЗ

Довтень

Керівник ланки

9.

Участь у складанні графіку та плануванні і проведенні об’єктового тренування в ДНЗ

За планом

Керівник ланки

10.

Участь у навчаннях, об’єктових тренуваннях, на яких практично відпрацьовуються дії ланки у разі виникнення НС

За планом

НШ ЦЗ, керівник ланки

11.

Інструктування осіб, що знову призначені до складу ланки

Постійно

Керівник ланки

12.

Контроль стану готовності ланки до дій у разі виникнення НС

Щомісяця

Керівник ланки

13.

Звітування щодо роботи ланки впродовж навчального року

травень

Керівник ланки

Керівник оперативно-евакуаційної
ланки (Прізвище, підпис)

список особового складу

оперативно - евакуаційної ланки

на 2014/2015 н.р.

№ з/п

ПІБ

Посада в ДНЗ

Посада ЦЗ

Освіта

Домашня адреса , телефон

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ____________20__ р.

План-графік

дій заступника начальника ЦЗ ДНЗ з евакуації

Проведення

заходів

Час проведення заходів

з/п

Робочий, хв.

Примітка

Ч”

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оповіщення заступника начальника ЦЗ з евакуації

2.

Отримання завдання на проведення евакуації

3.

Оповіщення та збір особового складу

4.

Перевірка особового складу, доукомплектування формування

5.

Постановка задач особовому складу

6.

Контроль організації і повноти виводу вихованців і персоналу із приміщення закладу

7.

Відправка і супровід евакоколони до ПБР (за потреби)

8.

Розміщення дітей і персоналу на ПБР, оформлення списків евакуйованих

9.

Доповідь начальнику ЦЗ про проведення евакуації

       1. Строки приведення в готовність: в робочий час - 30 хв.

       2. Оперативна ланка створена в складі:

- керівник ланки - 1 (Заступник НЦЗ з евакуації);

- члени групи - _____ (ланка охорони громадського порядку і медична ланка)

3. Місце збору особового складу оперативної ланки – кабінет завідувача ДНЗ.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Заходи з евакуації

1. Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або об’єктовому рівні.

2. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі види евакуації:

 • обов’язкова;

 • загальна або часткова;

 • тимчасова або безповоротна.

3. Рішення про проведення евакуації приймають:

 • на державному рівні — Кабінет Міністрів України;

 • на регіональному рівні — Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

 • на місцевому рівні — районні, районні у містах Києві чи Севастополі державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;

 • на об’єктовому рівні — керівники суб’єктів господарювання.

4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, яке може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймають місцеві державні адміністрації на підставі висновку санітарно-епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за інформацією суб’єктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, — про порушення у їх роботі.

5. У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а в разі його відсутності — керівник аварійно-рятувальної служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти рішення про проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження.

6. Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози:

 • аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин

 • катастрофічного затоплення місцевості;

 • масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

 • збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період).

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон:

 • можливого радіоактивного та хімічного забруднення;

 • катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд.

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті.

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом:

 • утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації;

 • планування евакуації;

 • визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та майна;

 • організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуації;

 • організації управління евакуацією;

 • життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення;

 • навчання населення діям під час проведення евакуації.

10. За рішенням органів (крім керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб’єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення — усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян.

11. Суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення населення у зв’язку з надзвичайною ситуацією, несуть відповідальність відповідно до закону.

13. У разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на території іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади проводять їх евакуацію.

14. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення.

15. Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів України.

16. Планування заходів з евакуації здійснюється відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ КЕРІВНИКА поста рхс

В робочу папку КЕРІВНИКА ПОСТА РХС повинні входити наступні документи:

 1. Завдання ланки РХС

 2. Положення про мережу радіаційного і хімічного спостереження

в дошкільному навчальному закладі

 1. Функціональні обов’язки керівника.

 2. Функціональні обов’язки особового складу.

 3. Структурна схема ФЦЗ.

 4. Штатно-посадовий список.

 5. План приведення в готовність ФЦЗ.

 6. Витяг з наказу начальника ЦЗ об’єкту про організацію цивільного захисту.

 7. Справка-доповідь.

 8. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

 9. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

 10. Завдання ланки РХС.

 11. Розклад занять з особовим складом.

 12. Журнал обліку занять з особовим складом.

 13. Інформаційний матеріал.

Основні завдання постів спостереження ПОСТА РХС:

 • своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного зараження місцевості і повітря;

 • своєчасне подавання сигналу «Радіаційна небезпека» або «хімічна тривога»;

 • спостереження за напрямком вітру та рухом радіоактивної хмари після вибуху або хмари хімічно-небезпечних речовин;

 • визначення рівнів радіації та типи застосованих ХНР;

 • встановлення спостереження, на які райони стався напад;

 • доповідь про характер зараження керівнику закладу, установи, на базі яких створені пости спостереження.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ______________20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про мережу радіаційного і хімічного спостереження

в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дія цього положення встановлює призначення, завдання, оснащення, організацію радіаційного і хімічного спостереження в дошкільному навчальному закладі.

Вимоги цього положення обов’язкові для всього особового поста РХС закладу.

2.ПОСИЛАННЯ НА ЗАКОНОДАВЧІ І РОЗПОРЯДЧІ АКТИ УКРАЇНИ

1. Кодекс Цивільного Захисту України.

2. Наказ МНС України від 06.08.02 №186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 №814 «Про Положення про функціональну Підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» .

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків.

Небезпечний чинник - складова частина небезпечного явища (пожежа, вибух, викидання, загроза викидання небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин) або процесу, що характеризується фізичною, хімічною, біологічною чи іншою дією (впливом), перевищенням нормативних показників і створює загрозу життю та/або здоров’ю людини.

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

Сили цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Техногенна безпека - відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення. Техногенна безпека характеризує стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Забезпечення техногенної безпеки є особливою (специфічною) функцією захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та заподіяна шкода майну.

Зона надзвичайної ситуації - окрема територія, акваторія, де сталася надзвичайна ситуація;

Зона відповідальності - це визначена територія, на якій здійснюється радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.

Пост радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС) – позаштатне спеціалізоване формування (від 3 до 4 осіб: начальник ПРХС-1 особа, черговий спостерігач - 2-3 особи ), яке здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.

Радіаційне та хімічне спостереження (РХС) - комплекс заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень про своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними і хімічними речовинами.

Радіаційний і хімічний захист (РХЗ ) включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) - це хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей і завдати шкоди довкіллю.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З метою забезпечення своєчасного виконання заходів захисту працівників закладу, учасників навчально – вихового процесу від радіоактивних, отруйних і хімічних небезпечних речовин організується мережа радіаційного та хімічного спостереження з залученням особового складу поста радіаційно – хімічного спостереження дошкльіного закладу з вимогами вищевказаних нормативних документів.

Штатне забезпечення посту радіаційного і хімічного спостереження (ПРХС) особовим складом виконується за рахунок працівників закладу, призначених наказом завідувача дошкільним навчальним закладом до складу поста радіаційно – хімічного спостереження закладу, як формування цивільного захисту закладу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

1) Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління та їх структурними підрозділами інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування на впровадження заходів захисту працівників та учасників навчально – виховного процесу.

2) Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження залежить від режимів функціонування єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

У режимі повсякденного функціонування - ведення призначеними особами постійного спостереження та приладового контролю (за допомогою стаціонарних або переносних приладів) у межах зони відповідальності за станом довкілля (у разі наявності приладів радіаційного контролю - щодо індикації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на грунті, в інших об'єктах довкілля у вигляді нехарактерного забарвлення, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або небезпечних хімічних речовин) (за хімічною обстановкою). Радіаційне та хімічне спостереження у цьому випадку здійснюється 4 рази на добу: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00.

У режимі підвищеної готовності – пост РХС приводиться в стан готовності посилення роботи із залученням додаткових сил та засобів, пов'язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності залежно від обстановки; прогнозування наслідків надзвичайної ситуації.

Терміни, кількість та місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

У режимі надзвичайної ситуації та надзвичайного стану – здійснюється постійне спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою в зоні відповідальності закладу. Терміни, кількість та місця спостережень визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

  1. Радіаційне та хімічне спостереження за відповідним режимом діяльності здійснюється постом РХС.

  2. Радіаційне та хімічне спостереження має забезпечувати:

- найбільш максимальне охоплення території, де здійснюється діяльність працюючого населення;

- оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку;

- своєчасне оброблення отриманих даних (здійснення прогнозування про можливі масштаби небезпеки тощо);

- аналіз та оцінку обстановки для прийняття рішень про реагування щодо впровадження заходів захисту працівників закладу, учасників навчально – виховного процесу.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПОСТАМИ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  1. З метою посилення роботи у режимах підвищеної готовності та діяльності за надзвичайних ситуацій за рішеннями органів управління цивільного захисту об’єкту у визначеному порядку створюються ПРХС. Порядок забезпечення ПРХС відповідними засобами радіаційного та хімічного захисту визначається законодавством.

  2. ПРХС відповідно до конкретних завдань, які уточнюються на період спостережень, завчасно визначаються місце розташування на території об’єкту.

  3. Спостереження за радіоактивним і хімічним зараженням постами РХС на території закладу організовується та контролюється начальником цивільного захисту дошкільного закладута начальником штабу цивільного захисту шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів - наказу, інструкції з організації РХС на території закладу, цього Положення та інших.

  4. Керівник поста РХ спостереження є особа призначена наказом завідувача дошкільним навчальним закладом.

  5. Постійне спостереження веде один спостерігач, решта призначеного особового складу ПРХС перебуває в готовності до ведення спостереження в зоні відповідальності.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________ 20__ р.

ІНСТРУКЦІЯ

з організації і ведення радіаційного та хімічного спостереження і оповіщення

про радіоактивне та хімічне зараження

на території дошкільного навчального закладу

І Загальні положення

1. Цією інструкцією визначено порядок організації і ведення радіаційного, хімічного спостереження і оповіщення про радіоактивне та хімічне зараження на території дошкільного навчального закладу в режимах повсякденого функціонування, підвищеної готовності, режиму діяльності у надзвичайній ситуації та надзвичайному стані.

2. Радіаційне та хімічне спостереження здійснюється з метою своєчасного отримання керівництвом дошкільного навчального закладу інформації про забруднення довкілля токсичними отруйними речовинами та небезпечними хімічними речовинами в разі виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах, радіоактивним зараженням місцевості в разі виникнення аварій на об’єктах атомної енергетики, аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування на впровадження заходів захисту працівників та учасників навчально – виховного процесу дошкільного навчального закладу.

Радіаційне та хімічне спостереження має забезпечити:

- найбільш максимальне охоплення території об’єкту, де здійснюється діяльність працівників;

- оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку в районі спостереження;

- своєчасне оброблення отриманих даних та здійснення відповідних висновків про можливі масштаби небезпеки згідно з методикою прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті (наказ МНС від 27.03.2001р. №73/82/64/122);

- аналіз та оцінку обстановки для прийняття рішень про реагування щодо впровадження заходів захисту працівників та учасників навчально – виховного дошкільного навчального закладу.

3. Радіаційне та хімічне спостереження на території дошкільного навчального закладу ведеться постійно із залученням сил та засобів поста РХС.

4. Особовий склад поста радіаційного та хімічного спостереження підпорядкований начальнику щтабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

5. Начальник штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу приймає рішення про передачу інформації до органів виконавчої влади місцевого самоврядування з метою організації оповіщення працівників, учасників навчально – виховного процесу у випадку радіаційного та хімічного зараження, керуючись вимогами цієї інструкції.

ІІ. Організація спостережень у режимі

повсякденного функціонування.

1. Начальник штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу розробляє, затверджує та погоджує в начальника дошкільного навчального закладу схему території об’єкту з визначеними місцями проведення РХ спостережень.

Радіаційне та хімічне спостереження у цьому випадку здійснюється 4 рази на добу: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, у місцях, визначених на схемі в межах відповідальності Управління. Про результати спостереження, при відсутності радіаційного та хімічного зараження, ке5рівник ланки доповідає один раз на добу начальнику штабу цивільного захисту о 17.00.

2. У разі появи аномальних явищ (кольорової хмари, підозрілих крапель на грунті, рослинах, поверхнях будівель), або одержання інформації про можливе радіаційне чи хімічне забруднення від Управління освіти, відділу ЦЗ і ОР Смілянського МВК, керівник ланки за допомогою переносних приладів виміру температури, виміру напрямку і сили вітру, у межах зони відповідальності дошкільного навчального закладу організовує проведення РХ розвідки шляхом визначення вертикальної стійкості повітряних мас.

Протягом 15 хвилин з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво дошкільного навчального закладу про результати проведених спостережень та попередні висновки можливої прогнозованої ситуації.

III. Організація спостереження у режимі

підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану ЄДС запобігання і реагування на НС

При виявленні хімічного зараження

а) При появі аномальних явищ на ґрунті, інших об’єктах довкілля у вигляді нехарактерного забарвлення, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або небезпечних хімічних речовин) особовий склад посту РХС негайно переводить засоби індивідуального захисту у бойовий стан.

Черговий спостерігач з числа особового складу поста, виявивши початок хімічного зараження, негайно самостійно подає сигнал « Хімічна тривога» і доповідає керівнику ланки РХС та керівництву дошкільного навчального закладу.

Керівник ланки РХС періодично 1 – 2 рази на годину контролює стан вертикальної стійкості повітря. Доповідає про ситуацію начальнику штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу, начальнику Управління. Проводиться інформування оперативного чергового Управління освіти, молоді та спорту, виконавчого комітету Смілянської міської ради.

Спостереження в районі розташування дошкільного навчального закладу виконує черговий спостерігач з числа особового складу поста РХС, який проводить постійні виміри температури повітря, слідкує за напрямом вітру та приблизно визначає його силу. Керівник ланки вживає заходів, щодо додаткового захисту особового складу поста РХС та робить попередні висновки можливої прогнозованої ситуації.

б) Начальник штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу, отримавши уточнені дані від начальника поста РХС про хімічне забруднення повітря і місцевості, метеообстановку (напрямок та швидкість вітру, категорію стійкості повітря), інформує працівників дошкільного навчального закладу, Управління, оперативного чергового Смілянського МВК.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________20__ р.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ЛАНКИ РАДІАЦІЙНОГО ТА ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

1. Обов’язки керівника ланки РХ спостереження в дошкільному навчальному закладі, виконує особа, призначена наказом завідувача дошкільним закладом.

Керівник ланки РХС зобов’язаний:

 • бути особисто підготовленим, досконало знати і вміти працювати з приладами радіаційної та хімічної розвідки, а також користуватися засобами індивідуального захисту;

 • знати особовий склад ланки РХС, навчати його діям щодо здійснення спостереження і систематично проводити тренування по роботі з приладами радіаційної та хімічної розвідки і користуванню засобами індивідуального захисту;

 • стежити за технічним станом засобів захисту і приладів РХР, перевіряти їх справність і забезпеченість джерелами живлення та індикаційними засобами;

 • своєчасно проводити зміну спостерігачів. Час зміни визначається в залежності від пори року, умов спостереження та обстановки.

2. З введенням підвищених режимів функціонування ЄДС, або оголошення режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану при отриманні завдань на РХС від начальника штабу ЦЗ, керівник ланки РХС негайно організовує:

 • збір особового складу ланки РХС дошкільного навчального закладу і розгортання поста у визначеному місці;

 • додаткові заходи, щодо захисту особового складу: проводить видачу зі складу особовому складу індивідуальних засобів захисту і приладів РХР за їх наявності;

 • перевірку і підгонку засобів індивідуального захисту для всього особового складу формування і приведення їх у положення «НА ГОТОВІ»;

 • приведення у готовність приладів РХС (підключення джерел живлення, встановлення індикаторних трубок тощо);

 • перевірку зв’язку з Управлінням, оперативним черговим Смілянського МВК та службами взаємодії;

 • інструктаж чергового спостерігача перед заступанням на чергування.

 1. Під час спостереження:

 • керує діями чергового спостерігача і всього особового складу ланки РХС;

 • доповідає у встановлений час начальнику штабу цивільного захисту та начальнику цивільного захисту дошкільного навчального закладу про результати (наслідки) РХС;

 • при виявленні радіоактивного або хімічного зараження доповідає про це негайно (згідно з інструкцією про організацію та ведення РХС);

 • встановлює періодичність та порядок відпочинку особового складу ланки РХС;

 • веде звітну документацію.

4. При виникненні осередків ураження:

 • виявивши початок радіоактивного або хімічного зараження діє згідно з вимогами інструкції з організації та ведення РХС.

Начальник цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник ланки РХС
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___» ______________ 20__ р.

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО СПОСТЕРІГАЧА ПОСТА РХС

Черговий спостерігач призначається з числа підготовлених працівників дошкільного навчального закладу. Підпорядковується керівнику ланки РХС.

2.Черговий спостерігач зобов’язаний:

 • уміти користуватися приладами радіаційної та хімічної розвідки;

 • уміти робити висновки про стан вертикальної стійкості повітряних мас та робити попередні висновки за результатами спостережень у відповідності до методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті (наказ МНС від 27.03.2001р. №73/82/64/122);

 • постійно знаходитися на посту, маючи при собі прилади РХ розвідки і засоби індивідуального захисту у положенні «На готові»;

 • постійно вести РХ спостереження в зоні відповідальності;

 • про зміни в обстановці негайно доповідати керівнику ланки РХС, зазначивши при цьому, що і де відбулося.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___» _____________ 20__ р.

План

приведення в готовність

ЛАНКИ РАДІАЦІЙНО - ХІМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ( РХС )

Час приведення в готовність: «Ч» + 4.00

 1. Особовий склад – 3 чол.

Керівник ланки - (П.І.П.)

члени ланки - (П.І.П.)

 1. Порядок оповіщення:

а) в робочий час – черговий по навчальному закладу;

б) в неробочий час – сторож дошкільного навчального закладу;

 1. Місце і час збору особового складу – кабінет завгоспа.

 2. Місце отримання табельного майна – сховище.

 3. Пост приводиться в готовність і виставляється начальником штабу ЦЗ об¢єкту після отримання розпорядження на виконання заходів з цивільного захисту

 4. Керівник та розвідники проводять візуальне спостереження.

 5. План-завдання у надзвичайній ситуації:

 • виявлення радіоактівного, хімічного і бактеріологічного зараження;

 • значення початку та закінчення випадання радіоактивних речовин і напрямок руху радіоактивної хмари;

 • визначення рівня групи хімічно-небезпечних речовин;

 • подача сигналів оповіщення « Радіаційна небезпека», «Хімічна тривога»;

 • визначення метеорологічних умов (метеоспостереження)

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

список особового складу

ЛАНКИ рхс

№ з/п

ПІБ

Посада в ДНЗ

Посада ЦЗ

Освіта

Домашня адреса , телефон

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « ____________ 20__ р.

СХЕМА

оповіщення особового складу ПРХС

Керівник ланки РХС
(Прізвище, підпис)

ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ

радіаційного та хімічного спостереження

№ з/п

Метеорологічна обстановка станом на (дата, час)

Дата спостереження час проведення вимірів

Потужність

експозиційної дози випромінювання

Вид, тип небезпечної хімічної

речовини та тип приладу

Кого

повідомлено час повідомлення

Місце проведення вимірювання

Прізвище,

ім’я по батькові чергового

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

20.02.03

9:00 вітер:

південний

2 м/сек

СВСП- ізометрія

20.10.03

9:00

20 мкР/год

Територія

закладу

ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ МЕТЕОДАНИХ

Час

спостереження (год., хв.)

Напрямок вітру

Швидкість вітру (м/с)

Температура

Хмарність (бали)

Ступінь вертикальної

стійкості повітря

Прізвище спостерігача

повітря

ґрунту

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗРАЗОК

ПОВІДОМЛЕННЯ

про факт виявлення концентрації небезпечних речовин вище фонових значень і потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, а також випадків появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель)

____________________________________________________________________ ( назва об'єкта)

Місце виявлення події (адреса або координати)

Дата виявлення факту події

Час виявлення факту події

Виявлені масштаби події (площа, розміри зони забруднення)

Характер події (що виявлено або рівень потужності дози на місцевості, особливості зовнішнього вигляду, кольору, впливу на навколишнє середовище, тощо)

Кого оповіщено

Напрямок поширення (розповсюдження) події

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Черговий спостерігач: (П.І.П.)

Дії учасників освітнього процесу в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з хімічно небезпечними об’єктами (підприємствами, установами)

Начальник цивільного захисту:

 • забезпечує переведення дошкільного навчального закладу з режиму повсякденного функціонування до роботи в режимі діяльності під час надзвичайної ситуації;

 • інформує всіх учасників освітнього процесу (дітей дошкільного віку, педагогічних працівників, помічників вихователів, медичних працівників, батьків) про можливий вплив хімічних речовин;

 • віддає розпорядження про організовану евакуацію всіх учасників освітнього процесу з території дошкільного навчального закладу в безпечну зону в напрямі, перпендикулярному до руху хімічно-забрудненої хмари;

 • інформує Управління освіти, управління з надзвичайних ситуацій та за потреби — спеціальні служби (міліцію, пожежну охорону, швидку допомогу) про виникнення надзвичайної ситуації.

Начальник штабу цивільного захисту:

 • організує евакуацію учасників освітнього процесу з хімічно забрудненої території;

 • керує роботою формувань ЦЗ;

 • інформує батьків вихованців про місце тимчасового перебування евакуйованих дітей та організує у місці евакуації умови нормальної життєдіяльності дітей.

Керівник данки ЗРХЗ:

 • забезпечує всіх учасників освітнього процесу, які перебувають на території дошкільного навчального закладу, засобами радіаційного та хімічного захисту (протигазами, респіраторами, ватно-марлевими пов’язками тощо). У разі неможливості виконати це завдання забезпечує захист дітей дошкільного віку, педагогічних працівників, помічників вихователів, нянь, медичних працівників найпростішими засобами захисту органів дихання (саморобними пов’язками з натуральної тканин (крім шовку), просоченими спеціальними розчинами: при загрозі хімічного отруєння аміаком — слабким розчином лимонної чи оцтової кислоти, при загрозі хімічного отруєння хлором — 2% розчином питної соди);

 • забезпечує проведення невідкладних робіт із герметизації приміщень, захисту продуктів харчування, створення запасів питної води.

Керівник медичної ланки:

 • інформує СЕС про виникнення надзвичайної ситуації;

 • надає домедичну допомогу постраждалим і в разі необхідності викликає службу швидкої допомоги та направляє постраждалих до лікарні.

Дії учасників освітнього процесу у разі виникнення забруднення приміщення та території дошкільного навчального закладу ртуттю

Начальник цивільного захисту:

 • інформує управління освіти, управління з надзвичайних ситуацій та за потреби — спеціальні служби (міліцію, пожежну охорону, швидку допомогу) про виникнення надзвичайної ситуації;

 • за умови забруднення великої площі приміщень дошкільного навчального закладу ртуттю віддає розпорядження про евакуацію дітей та персоналу на тривалий час (згідно із затвердженою схемою евакуації).

Начальник штабу цивільного захисту:

 • дотримуючись вимог безпеки виводить дітей та працівників із забрудненого приміщення в безпечну зону;

 • керує роботою формувань ЦЗ;

 • інформує батьків вихованців про місце тимчасового перебування евакуйованих дітей та організує у місці евакуації умови нормальної життєдіяльності дітей.

Заступник начальника ЦЗ з адміністративно-господарських питань забезпечує проведення невідкладних робіт, зокрема:

 • провітрювання забрудненого приміщення (потрібно відчинити навстіж всі вікна);

 • ізоляція забрудненого приміщення (потрібно зачинити щільно всі вхідні двері);

 • механічне збирання ртуті (спринцівкою до скляної банки з розчином перманганату калію у співвідношенні 2 г на 1л води);

 • демеркуризація забрудненого місця за допомогою мильно-содового розчину (у співвідношенні 400 г мила 500 г кальцинованої соди на 10 л води) або розчином перманганату калію (у співвідношенні 20 г на 10 л води).

Медичний працівник дошкільного навчального закладу:

 • інформує управління освіти, за потреби — спеціальні служби (міліцію, пожежну охорону, швидку допомогу) про виникнення надзвичайної ситуації;

 • надає домедичну допомогу постраждалим і в разі необхідності викликає службу швидкої допомоги та направляє постраждалих до лікарні.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА МЕДИЧНОЇ ЛАНКИ

В робочу папку КЕРІВНИКА МЕДИЧНОЇ ЛАНКИ повинні входити наступні документи:

 1. Завдання ланки

 2. Функціональні обов’язки керівника медичної ланки.

 3. Функціональні обов’язки особового складу ланки.

 4. Структурна схема ланки.

 5. Штатно-посадовий список ланки.

 6. План приведення в готовність ланки.

 7. Витяг з наказу начальника ЦЗ об’єкту про організацію цивільного захисту.

 8. Справка-доповідь.

 9. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

 10. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

 11. Розклад занять з особовим складом.

 12. Журнал обліку занять з особовим складом.

 13. Інформаційний матеріал, тощо.

Завдання МЕДИЧНОЇ ЛАНКИ

Члени медичної ланки надають домедичну допомогу постраждалим в осередках ураження, яка, наряду із зупинкою кровотечі, накладанням пов’язок і здійсненням інших заходів, передбачає широке використання радіозахисних препаратів, антидотів, антибіотиків, проведення екстреної профілактики і часткової санітарної обробки, а також догляд за ураженими. В першу чергу надається допомога ураженим ОР і НХР.

При ураженні радіоактивними або отруйними речовинами, або бактеріальними засобами вжити необхідні заходи самодопомоги, доповісти про те, що трапилося, своєму безпосередньому керівнику і продовжити виконання завдання.

Завдання лікаря і медичних сестер закладу освіти, а також будь-якого медпрацівника, який перебуває в даному закладі на момент надзвичайної ситуації:

1. Встановити місцезнаходження і кількість постраждалих.

2. Негайно передати цю інформацію в службу «Швидкої допомоги» через штаб ЦЗ закладу.

3. По можливості зібрати постраждалих у одному місці.

4. Налагодити взаємодію зі старшим медичним працівником зовнішніх служб ЦЗ. Бути готовим до надання допомоги на пункті прийому постраждалих.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________ 20__ р.

Функціональні обов’язки керівника МЕДИЧНОЇ ланки

Обов’язки керівника медичної ланки в дошкільному навчальному закладі виконує особа, призначена наказом завідувача дошкільним закладом. Він є прямим начальником особового складу формування, несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну і моральний стан підлеглих, підтримання постійної готовності формування, своєчасного виконання завдань, а також за збереження майна.

Керівник ланки зобов’язаний:

знати склад формування, його завдання та можливості;

знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ, 143та особовим складом ланки в сфері цивільного захисту;

уміло керувати роботою ланки, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рішення відповідно до обстановки.

2. З введенням підвищених режимів функціонування ЄДС, або оголошення режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану керівник медичної ланки організовує:

збір особового складу ланки охорони громадського порядку, постановку завдань та її діяльність;

виконання окремих доручень штабу цивільного захисту, комісії з питань надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії з питань організації та надання долікарської медичної допомоги.

взаємодію з медичними закладами та їх інформування в разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань;

виконання завдань, щодо надання домедичної допомоги потерпілим у разі поранень, переломів, ураження електричним струмом, отруєння чадним газом та СДОР, при шокових станах, тощо;

уміти зупинити й зменшити кровотечу;

знати способи транспортування і переміщення потерпілих;

під час надання допомоги потерпілим діяти рішуче й енергійно;

у разі потреби отримує засоби індивідуального захисту для особового складу ланки.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник санітарної
ланки (Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _____________20__ р

ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

МЕДИЧНОЇ ЛАНКИ

Особовий склад медичної ланки призначається з числа підготовлених працівників дошкільного навчального закладу.

Підпорядковується керівнику ланки.

Особовий склад медичної ланки зобов’язаний

 • мати відповідний теоретичний рівень підготовки та практичних навиків з надання домедичної допомоги потерпілим у разі поранень, переломів, ураження електричним струмом, отруєння чадним газом та СДОР, при шокових станах, тощо;

 • уміти зупинити й зменшити кровотечу;

 • знати способи транспортування та переміщення потерпілих;

 • знати порядок організації взаємодії з медичними закладами та їх інформування в разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___» __________________20__ р.

Штатно-посадовий список

медичної ланки

з/п

Найменування штатних посад з ЦЗ

Прізвище,

144ен’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Ким і де

працює

1.

Керівник ланки

2.

Член ланки

3.

Член ланки

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу _________________________

«___» ____________ 20__ р.

Табель

оснащення медичної ланки

з/п

Найменування

майна

За табелем

Фак- тично

Місце

зберігання

Відповідальний

за отримання

1.

Санітарна сумка зі спецукладкою (сумка з набором медикаментів і 145перев’язочних засобів)

4 шт.

1

Кабінет медсестри

Кожний особисто

2.

Аптечка санітарного поста (набір медикаментів згідно з описом)

4 компл.

2

-”-

-”-

3.

Фільтруючий протигаз

4 шт.

-

Пункт видачі ЗІЗ

-”-

4.

Ноші санітарні (у комплекті з лямками – по 2 шт. на кожні ноші)

1 шт.

1

Кабінет медсестри

Керівник ланки

5.

Нарукавний знак Червоного Хреста

4 шт.

-

-”-

кожний особисто

6.

Аптечка індивідуальна АІ-МЗ

4 шт.

-

-”-

-”-

7.

Індивідуальний 145перев’язочний пакет

4 шт.

4

-”-

-”-

8.

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8

4 шт.

-

-”-

-”-

9.

Комплект транспортних шин

1 компл.

1

Кабінет медсестри

Керівник ланки

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________ 20__ р.

О п и с

майна санітарної сумки члена медичної ланки

з/п

Найменування майна

Од.

вим

Кіл-сть

Строк придат. В роках

Примітка

І. Медикаменти

1.

Натрія гідрокарбонат в порошці

г

25,0

10

2.

Разчин аміака 10% - 1 мл в ампулі з

обплеткою

145ен.

10

2

3.

Розчин йоду спиртовий 5% - 1 мл в ампулі з обплеткою

145ен.

20

3

ІІ. Перев’язочні засоби

4.

Бинт марльовий стерильний 10см х 5м

145ен.

10

10

5.

Бинт марльовий стерильний 14см х 7м

145ен.

5

10

6.

Булавка безпечна

145ен.

10

10

7.

Вата медична гігроскопічна, хірургічна стерилізована 25 г у пачці

пач.

4

10

8.

Вата компресна 250 г у пачці

пач.

1

10

9.

Косинка медична для 145еня145.’язок

пач.

4

10

10.

Пакет 146еня146.’язочний індивідуальний

146ен.

3

10

11.

Лейкопластирь 5см х 5м у коробці

146ен.

1

4

12.

Салфетки марльові великі стерильні

33см х 45см у пачці 5 шт.

пач.

1

10

13.

Салфетки марльові малі стерильні

14см х 16см у пачці 10 шт.

пач.

2

10

ІІІ. Інші предмети

14.

Джгут кровозупиняючий гумовий

146ен.

2

6

15.

Ніж садовий

146ен.

1

10

16.

Ножиці тупокінечні прямі довжиною

17 см

146ен.

1

Безстроково

17.

Шприц-тюбик одноразового використання (без наповнювача)

146ен.

5

1

Для навч. Цілей

18.

Блокнот

146ен.

1

10

19.

Олівець простий

146ен.

1

-

ІV. Упаковка

20.

Чохол для сумки

146ен.

1

1

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « ___________20__ р.

План

приведення у готовність медичної ланки

1. Строки приведення у готовність: у робочий час - 30 хв.

2. Медична ланка створена у кількісному складі:

- керівник ланки – 1;

- члени ланки – 2.

3. Графік основних заходів щодо приведення у готовність медичної ланки:

з/п

Проведення

заходів

Час проведення заходів

Робочий, 147ен.

Примітка

Ч”

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оповіщення керівника санітарної ланки

+

2.

Отримання завдання керівником ланки

+

3.

Оповіщення і збір особового складу

+

4.

Перевірка наявності особового складу. Доукомплектування формування

+

5.

Постановка завдання особовому складу

+

6.

Отримання табельного майна особовим складом поста

+

7.

Перевірка і підготовка табельного майна

+

8.

Перевірка готовності ланки до виконання завдань

+

9.

Доповідь про готовність ланки до дій

+

4. Місце збору особового складу медичної ланки – кабінет старшої медичної сестри дошкільного закладу.

5. Оснащення санітарної ланки відповідно до норм табелю.

7. Отримання табельного майна ЦЗ здійснюється зі складу ЦЗ, розташованого у медичному кабінеті в строки: у робочий час - “Ч” + 40хв.;

8. Організація оповіщення згідно зі «Схемою оповіщення»

9. Організація зв’язку: при веденні робіт на території дошкільного навчального закладу зв’язок з ПУ здійснюється посильними.

10. Медична допомога: домедична допомога надається старшою медичною сестрою дошкільного навчального закладу

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Хід проведення спеціального навчання

(варіант)

Час про-ве­дення

Навчальні питання

Обстановка (зміст ввідних)

Дії керівника СН

Дії тих, хто навчається

915 – 930

Оповіщення і збір особового складу медичної ланки (МЛ).

В 915 год. “ ___” _____________ 200__ р. отримано розпорядження від начальника ЦЗ закладу: – провести опові­148еня і збір особо­вого складу медичної ланки.

Керівник СН:

отримує робочу папку з докумен­тами медичної ланки;

організовує оповіщення і збір особо­вого складу МЛ;

контролює час прибуття особового складу МЛ на визначене місце.

Особовий склад МЛ прибуває на визначене місце.

940–1030

Приведення санітарного поста в готов­ність до дій за призна­ченням

Обстановка без змін.

Начальник ЦЗ закладу нака­зав до 1030 сьогодні привести медичну ланку в го­товність до дій за призначенням.

Керівник СН (спец.навчання):

оцінює обстановку, з’ясовує завдання, при­ймає рішення і віддає розпорядження на приве­дення ланки в готовність до дій за призна­ченням;

контролює дії особового складу ланки при приведенні в готов­ність, а при необхідності надає практичну до­помогу підлеглим в виконанні отриманого за­вдання;

доводить до особового складу МЛ його функціональні обов’язки і заходи безпеки при виконанні завдань за призначен­ням.

Особовий склад МЛ:

 • виконує завдання згідно отрима­ного розпорядження;

 • вивчає свої функціональні обов’язки і за­ходи безпеки при вико­нанні завдань ЦЗ.

1040– 1315

Пошук, евакуація, на­дання першої медич­ної допомоги потерпі­лим.

Ураганний вітер і метеоопади припинилися.

4 чол. Потерпілих, які знаходяться: __________________________

Керівник СН:

від керівника ЦЗ закладу отримує завдання на пошук, евакуацію і надання домедичної допомоги потерпілим;

перевіряє готовність МЛ до вико­нання отриманого завдання:

а) наявність засобів медичної допомоги;

б) готовність імітаційних засобів;

вводить особовий склад МЛ в обста­новку і віддає розпорядження на пошук, евакуацію і надання домедичної допо­моги потерпілим;

контролює дії особового складу МЛ при вико­нанні поставленого завдання.

Особовий склад медичної ланки:

 • приступає до пошуку, евакуації і наданню першої медичної допомоги потерпілим.

1215– 1315

Особовим складом МЛ надана домедична допо­мога потерпілим.

Керівник СН: – доповідає керівнику цивільної ЦЗ закладу:

домедична допомога надана 4 чолові­кам, із них:

а) 2 чол. Евакуйовані в лікувальний за­клад міста;

б) 2 чол. – ураження легке, в подаль­шому лікуванні не потребують.

отримує розпоря­дження від керівника ЦЗ закладу про закінчення навчання з особовим складом МЛ.

1315

Керівник ТСН:

віддає розпорядження про закінчення ТСН;

визначає час і місце проведення підсумків навчання.

Особовий склад медичної ланки:

повертає отримане майно на склад збереження;

повертається на свої робочі місця.

Згідно роз­поря­д­ження ке­рівника ЦЗ закладу

Підведення підсум­ків проведення СН.

Підведення підсумків проведення СН проводиться керівником навчання, де:

 • оцінюються практичні дії кожного учасника СН;

 • визначаються висновки про досягнення навчальної мети;

 • відмічаються недоліки, які мали місце в ході проведення тактико-спеціального навчання.

Керівник СН – керівник медичної ланки ______________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Надання домедичної допомоги постраждалим за невідкладних станів

Визначення невідкладного стану, його ознаки

Порядок дій

Втрата свідомості — це невідкладний стан, що виникає внаслідок короткотривалої недостатності кровообігу головного мозку

- якщо постраждалий раптово втратив свідомість за присутності свідків:

з’ясувати, чи він дихає

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги (далі — бригада)

за відсутності дихання — розпочати серцево-легеневу реанімацію (далі — реанімація)

за наявності дихання — перемістити постраждалого у стабільне положення

- якщо постраждалий без свідомості і свідків немає:

з’ясувати, чи він дихає

перевернути на спину, якщо постраждалий лежить на животі, фіксуючи шийний відділ хребта

викликати бригаду

за відсутності дихання — розпочати реанімацію

за наявності дихання — провести огляд, щоб з’ясувати, чи необхідно надати домедичну допомогу відповідно до отриманих травм

- залучити до надання домедичної допомоги свідків

- з’ясувати за можливості причину виникнення невідкладного стану

Перелом — це часткове або повне порушення цілісності кістки, викликане впливом на неї механічної сили: насильно або в результаті падіння, удару, а також унаслідок патологічного процесу, пухлини, запалення.

Ознаки переломів:

- відкритого — рана в місці перелому; кровотеча з рани; біль в області рани; порушення функції ушкодженої кінцівки; неприродне положення кінцівки; патологічна рухливість у кінцівці; крепітація (своєрідний хрускіт) у місці перелому; наявність уламків кістки в рані

- закритого — неприродне положення кінцівки; біль в області рани або деформації кінцівки; патологічна рухливість у кінцівці; крепітація (хрускіт) в місці перелому; гематома в області перелому (збільшення кінцівки в об’ємі); порушення функцій ушкодженої кінцівки

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію;

- за ознак відкритого перелому:

розрізати одяг над раною

накласти стерильну, чисту пов’язку на рану

допомогти постраждалому прийняти зручне положення

знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- за ознак закритого перелому:

допомогти постраждалому прийняти зручне положення

знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання (шин) чи підручних засобів

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

Закрита травма живота — це травма, за якої шкіра, підшкірна клітковина та апоневроз лишаються непошкодженими, а на шкірі живота та довколишніх ділянках спостерігаються підшкірні крововиливи.

Ознаки: наявність рани; біль у рані та черевній порожнині; нудота; блювота; слабкість; відчуття тиску, « розпирання» в животі; наявність сторонніх предметів у рані (ніж, арматура тощо); наявність у рані кишківника чи сальника (евентерація).

Проникаюча травма живота — це травма, за якої канал рани проникає у черевну порожнину.

Ознаки: посиніння шкіри (утворення синця) на місці травми; відчуття хвилювання або неспокою; часте дихання; бліда, холодна або волога на дотик шкіра; нудота; блювота; відчуття спраги; втрата свідомості

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- за ознак закритої травми живота:

надати постраждалому зручне положення

за ознак шоку надати постраждалому протишокове положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- за ознак проникаючої травми живота:

надати постраждалому зручне положення

за ознак шоку — надати постраждалому протишокове положення

накласти чисту стерильну пов’язку на рану та зафіксувати її за допомогою лейкопластиру

заборонено вправляти внутрішні органи в черевну порожнину, виймати з рани сторонні предмети

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

Пошкодження хребта — це патологічний стан, що виникає внаслідок прямого та (чи) непрямого травматичного чинника.

Ознаки: сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї чи спині; поколювання або втрата чутливості в пальцях рук і ніг; втрата рухових функцій кінцівок; деформація в області хребта; судоми; ускладнене дихання; втрата рівноваги

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — відновити прохідність дихальних шляхів і розпочати реанімацію

- якщо постраждалий притомний та місце події безпечне:

зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця або іншим методом (м’яка шина, фіксація руками)

залишити у початковому положенні

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

підтримати постраждалого психологічно

- якщо постраждалий притомний та місце події небезпечне:

зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця або іншим методом (м’яка шина, фіксація руками)

перемістити постраждалого на довгу транспортувальну дошку або тверду рівну поверхню (щит, двері тощо)

зафіксувати постраждалого на довгій транспортувальній дошці

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

перемістити постраждалого в безпечне місце

здійснити повторний огляд постраждалого

надати постраждалому домедичну допомогу залежно від наявних пошкоджень (пов’язки, фіксація переломів тощо)

надати постраждалому психологічну підтримку

Черепно-мозкова травма — це стан, що виникає внаслідок травматичного ушкодження головного мозку, його оболонок, судин, кісток черепа та зовнішніх покривів голови.

Ознаки: рани, синці в області голови та обличчя; сонливість; сплутаність або втрата свідомості; сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї; поколювання чи втрата чутливості у пальцях рук і ніг; втрата рухових функцій кінцівок; деформація в області голови; судоми; утруднене дихання; порушення зору; нудота; блювота; стійкий головний біль; втрата рівноваги; виділення крові та (або) ліквору (прозорої рідини) з ротової та (або) носової порожнин і вуха

- зафіксувати шийний відділ хребта (шийний комірець, м’яка шина, фіксація руками)

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- якщо у постраждалого відсутні рани в області голови та інші пошкодження:

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

підтримати постраждалого психологічно

- якщо у постраждалого є рани в області голови та інші пошкодження:

накласти пов’язки на рани

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

підтримати постраждалого психологічно

- за наявності небезпеки — евакуювати постраждалого на довгій транспортувальній дошці

Проникаюча травма грудної клітки — це пошкодження, за якого канал рани має сполучення з плевральною порожниною.

Ознаки: наявність рани; утруднене дихання; кровотеча з рани (кров може бути яскраво-червоною, пінистою); звук всмоктування повітря при кожному вдиху; можливе кровохаркання.

Травма грудної клітки з підозрою на внутрішню кровотечу — пошкодження, за якого немає сполучення плевральної порожнини з навколишнім середовищем.

Ознаки: посиніння шкіри (утворення синця) на місці травми; відчуття крепітації при пальпації грудної клітки; утруднене дихання; можливе кровохаркання; часте дихання (понад 20 вдихів на хвилину); бліда, холодна або волога на дотик шкіра; нудота; блювота; відчуття спраги; порушення свідомості

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- за ознак проникаючої травми грудної клітки:

попросити постраждалого зробити глибокий видих

накласти на рану чисту стерильну серветку та матеріал, який не пропускає повітря (наприклад, шматок поліетиленового пакета, пластикова обгортка тощо)

зафіксувати пов’язку лейкопластиром, залишивши один її край вільним

надати постраждалому напівсидяче положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- за ознак закритої травми грудної клітки:

 • надати постраждалому напівсидяче положення;

 • укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

Шок — це стан між життям та смертю, загальний тяжкий розлад життєво важливих функцій організму, спричинений порушенням нервової регуляції життєво важливих процесів.

Ознаки: бліда, холодна і волога шкіра; слабкість; неспокій; сухість в роті, відчуття спраги; часте дихання (понад 20 вдихів на хвилину); порушення свідомості; непритомність

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- усунути причину виникнення шокового стану: зупинити кровотечу, знерухомити перелом тощо

- надати постраждалому протишокове положення:

перевести постраждалого в горизонтальне положення

покласти під ноги постраждалого ящик, валик з одягу тощо таким чином, щоб ступні ніг знаходились на рівні його підборіддя

підкласти під голову постраждалого одяг або подушку

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

Позиційне стискання м’яких тканин — це вид травми, за якої до певної частини тіла постраждалого припиняється кровопостачання, внаслідок чого розвиваються її ішемія та ушкодження

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- якщо постраждалий притомний:

зафіксувати шийний відділ хребта

з’ясувати час стискання частини тіла

якщо з моменту стискання минуло менше ніж 10 хв. — звільнити стиснену частину тіла

обробити за можливості рани, знерухомити ушкоджену кінцівку та виконати інші маніпуляції залежно від наявних пошкоджень

за ознак шоку надати постраждалому протишокове положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

якщо з моменту стискання минуло більше ніж 10 хв. — дочекатися приїзду бригади, підтримати постраждалого психологічно

- якщо постраждалий непритомний, нормально дихає і не відомо, скільки часу минуло з моменту стискання — дочекатися приїзду бригади

- якщо необхідно терміново евакуювати постраждалого, але з моменту стискання минуло більше ніж 10 хв. — накласти джгут перед тим, як звільняти стиснену частину тіла

Порушення прохідності дихальних шляхів — це патологічний стан, викликаний повним або частковим закупорюванням трахеї та бронхів стороннім тілом.

Розрізняють такі порушення прохідності дихальних шляхів стороннім тілом, як:

 • неповне — постраждалий може говорити, кашляти, дихати;

 • повне — постраждалий не може говорити й дихати, хрипить, здійснює беззвучні спроби кашляти, непритомніє

- за неповного порушення прохідності дихальних шляхів:

заохочувати постраждалого кашляти

якщо спроби відкашлятися вдалі і прохідність дихальних шляхів відновлено — оглянути постраждалого і викликати бригаду

- за повного порушення прохідності дихальних шляхів:

нанести п’ять ударів долонею по спині

якщо порушення дихальних шляхів не усунене — виконати п’ять абдомінальних поштовхів

якщо порушення дихальних шляхів не усунене — почергово повторювати п’ять ударів по спині та п’ять абдомінальних поштовхів

- за втрати свідомості:

перемістити постраждалого в горизонтальне положення

з’ясувати, чи постраждалий дихає, якщо ні — розпочати реанімацію

Кровотеча — це витікання крові із кровоносних судин унаслідок порушення їх цілісності.

Розрізняють такі кровотечі, як:

артеріальна — швидка та значна крововтрата (кров яскраво-червоного кольору « б’є фонтаном» , пульсує)

венозна — кров темно-червоного кольору безперервно витікає з рани

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- якщо у постраждалого рана без кровотечі, то, використовуючи рукавички:

надати пошкодженій кінцівці підвищеного положення

накласти на рану чисту стерильну серветку

накласти на рану бинтову пов’язку

надати за потреби постраждалому протишокове положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- якщо у постраждалого рана з ознаками артеріальної кровотечі, то, використовуючи рукавички:

накласти на рану чисту стерильну серветку та натиснути безпосередньо на рану

надати пошкодженій кінцівці підвищеного положення

якщо кровотеча не зупинена — накласти на рану тісну пов’язку і за можливості одночасно притиснути артерію вище рани

якщо кровотеча не зупинена — накласти джгут

надати постраждалому протишокове положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- якщо у постраждалого рана з ознаками венозної кровотечі, то, використовуючи рукавички:

накласти на рану чисту стерильну серветку та натиснути безпосередньо на рану

надати кінцівці підвищеного положення

якщо кровотеча не зупинена — накласти на рану пов’язку

надати постраждалому протишокове положення

укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

Травматична ампутація — це відсікання, відторгнення частини або всієї кінцівки (або іншої частини тіла) унаслідок механічної дії

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- за відсутності дихання — розпочати реанімацію

- за артеріальної кровотечі — накласти джгут

- накласти чисту стерильну пов’язку на культю

- надати постраждалому протишокове положення

- знерухомити культю

- укрити постраждалого термопокривалом або ковдрою

- знайти ампутовану частину тіла

- завернути ампутовану частину тіла в стерильну марлю або чисту тканину

- помістити ампутовану частину в поліетиленовий пакет, видаливши з нього повітря

- помістити пакет у ємність, заповнену холодною водою чи льодом

Пошкодження очей — це вплив на орган зору різних пошкоджувальних чинників, що може призвести до порушення його функції або втрати зору

- оглянути постраждалого, з’ясувати, чи він притомний, чи дихає

- викликати бригаду

- допомогти постраждалому зайняти найбільш зручне положення

- якщо в очі потерпілому потрапили дрібні сторонні тіла (наприклад, бруд, пісок, дерев’яні чи металеві стружки) і він зажмурився через сильний біль, то в такому випадку:

попросити постраждалого покліпати

обережно промити око теплою проточною водою

прикрити око чистою стерильною серветкою, яку закріпити лейкопластиром

- за пошкодження очей та наявності стороннього предмета — накласти чисту стерильну серветку на око навколо предмета, закріпити її лейкопластиром і накласти пов’язку одночасно на два ока

- за потрапляння хімічних розчинів — промивати очі теплою проточною водою

- за витоку рідини з очного яблука — надати потерпілому зручного положення

Факт

Коментар

Рятівні дії

ТРАВМИ

Люди часто потрапляють-у складні обставини, за яких травмуються. Найтяжчими серед них є:

- травма черепа;

- травма грудної клітки;

- травма живота

ФІЗІОЛОГІЧНА КАРТИНА

1. Травма черепа призводить до втрати свідомості, нудоти, уповільнення пульсу, зміни кров'яного тиску і температури тіла. 2. Травма грудної клітки супроводжується болем у грудях, особливо, коли в ребрах з'являються тріщини або переломи, які вражають внутрішні органи, припухлістю, кровотечами, болем під час дихання. 3. Травми живота відчутні внутрішнім болем, блюванням. Під час розриву печінки, селезінки, кишок біль підсилюється, м'язи живота різко напружуються

ЩО РОБИТИ ПРИ ТРАВМАХ

1. У разі черепно-мозкової травми потерпілого слід покласти на спину, повернути голову на бік, покласти на неї холод. Допомагаючи людині, яка втратила свідомість, потрібно стежити, щоб не сталося опущення язика.

2. Під час травми грудей забезпечити потерпілому доступ свіжого повітря, розстібнути, а краще - звільнити його від одягу. Надати йому напівсидячу позу. Перев'язати відкриту рану, перекривши до неї доступ свіжого повітря. Дати хворому таблетку анальгіну чи аспірину.

3. При травмі живота не давати потерпілому пити і їсти. Це небезпечно. Змочувати йому губи мокрою хустиною. Закрити відкриту рану асептичною пов'язкою.

4. У всіх випадках негайно викликати швидку допомогу.

ГРИБИ (ОТРУЄННЯ)

МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНА КАРТИНА

ЩО РОБИТИ ПРИ ОТРУЄННІ

У природі існує чимало отруйних грибів. Найпоширенішими серед них є:

- бліда поганка; - мухомори; - псевдоопеньки

1. Бліда поганка - надзвичайно отруйний гриб. Амонітоксин, який міститься в поганці, спричиняє смертельне отруєння людини. Симптоми проявляються через 6—12 годин після вживання. Відбувається значне виділення слини, з'являються біль у животі, блювання, розлад кишечника, судоми і важке дихання. 2. Мухоморів. Основний отруйний компонент мухомору—мускарин. 3—5 міліграмів цієї отрути достатньо для отруєння людини. Ознаки отруєння можна спостерігати вже через 30—40 хв. Потерпілий потіє, починаються надмірне слиновиділення, розлад кишечника, болі в животі, падає артеріальний тиск, наступає задуха. Отруєння надзвичайно складно протікає у дітей.

3. Псевдоопеньки менш отруйні. Здебільшого отруєння відбувається через розлад кишечника. Але надмірне їхнє вживання може призвести до складніших наслідків. Справжній опеньок світліший і чистіший від свого двійника

1. Для того щоб уникнути отруєння грибами, потрібно збирати тільки ті, які ви добре знаєте.

2. При найменшому отруєнні необхідно негайно звертатися до лікаря.

3. У разі отруєння грибами потрібно очистити шлунок, дати послаблююче, промити шлунок розчином марганцевокислого калію.

4. Потерпілий повинен лежати в ліжку, оскільки йому небезпечно ходити.

5. Під час отруєння у потерпілого виникає спрага, щоб її вгамувати, потрібно давати пити холодну каву, молоко, ледь підсолену воду.

6. Повного виліковування можна досягти тільки у стаціонарній лікарні

УТОПЛЕННЯ

ФІЗІОЛОГІЧНА КАРТИНА

ЯК ДІЯТИ ПРИ УТОПЛЕННІ

Основна причина нещасних випадків на воді — невміння плавати та нехтування правилами поведінки під час купання у водоймищах.

Слід пам'ятати, що вода - така ж стихія, як і пожежа, землетрус чи ураган. Як і кожна стихія, вода підступна

На рятування утопленого природа дає 2—4 хвилини. Саме стільки може витримати людина без повітря. Через 2—3 хвилини після зупинки дихання починається розлад життєдіяльності організму: насамперед, страждає головний мозок, після 4 хвилин гинуть нервові клітини. До 6 хвилин людину ще можна врятувати, але цілком здоровою вона вже не буде.

1. Потерпілого якнайшвидше витягти з води на берег. Покласти його животом на коліно того, хто рятує, і надавити на спину для витікання води із дихальних шляхів. Немовлят перевертають головою донизу, різко відводять нижню щелепу, щоб розкрити ротову і порожнину для відтоку води.

2. Двома пальцями, обгорнутими носовою хустинкою швидко відчищають рот від мулу і водоростей.

Негайно починають виконувати вправи для штучного дихання. Кращий спосіб - «з рота в ніс».

3. Для цього потерпілого кладуть на спину, голову максимально вивертають назад, підклавши під шию руку. Другу руку кладуть на лобну ділянку голови. У таких випадках язик не заважає проходженню повітря.

4. Якщо вдихати через «ніс - рот», потрібно , прикрити рот, щоб повітря не виходило через нього назад.

5. Вдихання робиться протягом 5-6 сек., відповідає 10—12 диханням на хвилину. 6. Під час вдихання використовуються марлева чи інші прокладки

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА ланки пожежогасіння

Ланка пожежогасіння призначена для розвідки місця пожежі, локалізації і гасіння пожеж на маршрутах виходу, на об’єктах рятувальних робіт при проведенні пожежних робіт під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території ДНЗ

В робочу папку КЕРІВНИКА ЛАНКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ повинні входити наступні документи:

  1. Завдання ланки пожежогасіння .

  2. Функціональні обов’язки керівника ланки пожежогасіння.

  3. Функціональні обов’язки особового складу ланки.

  4. Структурна схема ланки.

  5. Штатно-посадовий список ланки.

  6. План приведення в готовність ланки пожежогасіння.

  7. Витяг з наказу начальника ЦЗ закладу про організацію цивільного захисту.

  8. Справка-доповідь.

  9. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

  10. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

  11. Завдання ланки.

  12. Розклад занять з особовим складом.

  13. Журнал обліку занять з особовим складом.

  14. Інформаційний матеріал, тощо.

Завдання

ланки пожежогасіння

Протипожежні формування призначені для ведення пожежної розвідки, спасіння людей в зоні пожежі, локалізації і гасіння пожеж на маршрутах руху і при проведенні аварійно-рятувальних робіт.

Ланка пожежогасіння контролює проведення невідкладних профілактичних заходів на об’єкті, у прилеглих до нього забудовах, на маршрутах руху і в районах розташування, організовує і проводить підготовку працівників до роботи щодо запобігання і гасіння можливих пожеж.

Обов’язки особового складу ланки пожежогасіння.

1. Знати завдання ланки пожежогасіння.

2. Знати і точно виконувати свої обов’язки за займаною посадою.

3. Своєчасно і точно виконувати накази і розпорядження керівника.

4. Утримувати в справності і постійній готовності до застосування закріплене майно і засоби радіаційного та хімічного захисту.

5. Підтримувати порядок, дисципліну, вживати усіх заходів по рятуванню людей.

6. Бути сміливим, ініціативним, завжди готовим надати допомогу керівнику і товаришам.

7. Знати і суворо дотримуватися заходів безпеки при роботах.

8. При ураженні радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами вжити необхідних заходів самодопомоги, доповісти про те, що трапилося, своєму безпосередньому керівнику і продовжити виконання завдання.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

Функціональні обов’язки

керівника ланки пожежогасіння

Обов’язки керівника ланки пожежогасіння в дошкільному навчальному закладі виконує особа, призначена наказом завідувача закладу. Він є прямим керівником особового складу формування, несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну і моральний стан підлеглих, підтриманню постійної готовності формування, своєчасного виконання задач, а також за збереження майна.

Керівник повинен всебічно знати стан ланки пожежогасіння, забезпеченість матеріальними засобами і вживати усі заходи до підвищення його готовності.

1. Керівник ланки пожежогасіння ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

- знати склад ланки пожежогасіння, завдання і можливості, порядок укомплектування особовим складом, усіма видами майна;

- знати рівень підготовки, моральні і ділові якості підлеглих;

- постійно удосконалювати особисту підготовку з ЦЗ, організовувати і проводити заняття з особовим складом ланки пожежогасіння за загальною і спеціальною підготовкою;

- підтримувати постійну готовність особового складу і високу злагодженість формування для виконання завдань;

- уміло керувати роботою ланки пожежогасіння, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

- рішуче і енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу і у випадку необхідності самостійно приймати рішення у відповідності з обстановкою, не чекаючи вказівок старших начальників;

- здійснювати контроль за правильним використанням, утриманням і зберіганням майна;

- зустрічати пожежні підрозділи та доповідати їм про виконані роботи;

турбуватися про забезпечення особового складу ланки пожежогасіння засобами захисту, слідкувати за дотриманням заходів безпеки при проведенні робіт, а також своєчасно вживати заходи захисту від дій радіоактивних і хімічних отруйних речовин;

- мати відомості про списочний склад, а також про матеріальні засоби;

- організувати матеріальне і технічне забезпечення ланки пожежогасіння;

- всебічно заохочувати сміливі, розумні і ініціативні дії підлеглих.

2. Керівник ланки пожежогасіння ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- наявність вододжерел, можливості їхнього використання і шляхи під’їзду до них;

- порядок виведення людей із зони пожежі;

- наявність у зоні пожежі апаратури, що знаходиться під високим тиском ;

- наявність і стан засобів пожежогасіння, які є на об’єкті, загальну потребу у протипожежних силах і засобах для виконання завдань.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ___________20__ р.

ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

ЛАНКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Особовий склад ланки пожежогасіння призначається з числа підготовлених працівників дошкільного навчального закладу.

Підпорядковується начальнику ланки пожежогасіння

Особовий склад ланки пожежогасіння зобов’язаний

 • знати особливості планування будівлі дошкільного закладу та території, що до неї прилягає, розташування джерел протипожежного водопостачання;

 • знати наявні в закладу первинні засоби пожежогасіння, їх технічні характеристики, способи та порядок їх використання і застосування, виконувати завдання керівника ланки щодо утримання первинних засобів пожежогасіння у справному стані;

 • знати загальні правила гасіння пожеж та управління газоповітряними потоками під час пожежі;

 • знати загальні вимоги правил охорони праці під час гасіння пожежі;

 • виконувати завдання керівника ланки, щодо забезпечення протипожежного режиму в приміщеннях закладу:

 • знати порядок організації взаємодії з пожежно – рятувальними підрозділами, їх інформування в разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань;

 • під час гасіння пожежі діяти рішуче, проявляти розумну ініціативу.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

Штатно-посадовий список ланки пожежогасіння

з/п

Найменування штатних посад з ЦЗ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Ким і де

працює

1.

Керівник ланки

2.

Член ланки

3.

Член ланки

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Табель

оснащення ланки пожежогасіння

з\п

Найменування

майна

За табелем

Фактично

Місце зберігання

Відповідальний

за отримання

1.

Фільтруючий протигаз

4 шт.

Пункт видачі ЗІЗ

Кожний

особисто

2.

Регенеративний патрон

8 шт.

-”-

(П.І.Б.)

3.

Респіратор Р-2

4 шт.

-”-

Кожний особисто

4.

Аптечка АІ-МЗ

4 шт.

-”-

-”-

5.

Пакет перев’язочний індивідуальний

4 шт.

-”-

-”-

6.

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8

4 шт.

-”-

-”-

7.

Лопата залізна штикова

2 шт.

Склад ЦЗ

(П.І.Б.)

8.

Костюм брезентовий

4 шт.

-”-

Кожний особисто

9.

Чоботи кирзові

4 пари

-”-

-”-

10.

Рукавиці брезентові

4 пари

-”-

-”-

11.

Сокира пожежна поясна з кобурою

4 шт.

-”-

(П.І.Б.)

12.

Вогнегасник

4 шт.

-”-

Кожний особисто

Начальник штабу цивільного захисту

Схема зв’язку і таблиця сигналів.

В квадратах, де записується особовий склад формування Керівник ланки може внести крім телефону також наступні дані як то домашню адресу, чи інші дані для виклику особового складу.

Принцип повинен один – керівник ланки повинен мати для себе всі самі необхідні інформаційні дані для екстреного виклику підлеглого особового складу в разі надзвичайної ситуації. Він повинен знати як викликати особовий склад так і в середині підприємства в робочий час:

 • гучномовний зв'язок,

 • селекторний зв'язок,

 • радіозв’язок,

 • мобільний зв’язок,

 • встановленими сигналами на об’єкті.

Оповіщення керівника ланки

Отримання завдання керівником ланки місце збору

Перевірка керівником ланки:

 • функціональних обов’язків;

 • практичних прийомів виконання робіт

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

План

приведення у готовність ланки пожежогасіння

1.Строки приведення в готовність: у робочий час - 30 хв.;

2. Ланка пожежогасіння створена у кількісному складі:

- керівник ланки - 1;

- члени - 2;

3. Графік основних заходів щодо приведення в готовність ланки пожежогасіння.

№№

з/п

Проведення

заходів

Час проведення заходів

Робочий, хв.

Примітка

Ч”

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оповіщення керівника ланки

+

2.

Отримання завдання керівником ланки.

+

3.

Оповіщення і збір особового складу ланки.

+

4.

Перевірка наявності особового складу.

Доукомплектування формування.

+

5.

Постановка завдання особовому складу

+

6.

Отримання табельного майна і ЗРХЗ особовим складом.

+

7.

Перевірка і підготовка табельного майна і ЗРХЗ

+

8.

Перевірка готовності

формування до виконання завдань

+

9.

Доповідь про готовність

+

4. Місце збору особового складу ланки – кабінет завгоспа ДНЗ.

5. Орієнтовні можливості ланки пожежогасіння – локалізація окремих осередків займання (спалахів пожежі) на об’єкті.

6. Оснащення ланки пожежогасіння відповідно до норм табелю.

7. Отримання табельного майна ЦЗ здійснюється з приміщення, розташованого в сховищі дошкільного закладу в строки: у робочий час - “Ч” + 30 хв.;

8. Організація оповіщення згідно зі «Схемою оповіщення».

9. Організація зв’язку: при веденні робіт на території закладу зв’язок з ПУ здійснюється посильними.

10. Медична допомога: домедична допомога надається старшою медичною сестрою ДНЗ.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник ланки пожежогасіння
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ________________ 20__ р.

ПОРЯДОК ДІЙ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

 1. У випадку виникнення пожежі дії працівників установи, притягнутих до гасіння пожежі, повинні бути спрямовані на створення безпеки людей, і, у першу чергу, дітей, їх евакуації й порятунку.

 2. Кожен працівник установи, що виявив пожежу або його ознаки (задимленість, запах гару, підвищення температури в приміщенні) зобов'язаний:

Негайно повідомити по телефону в пожежну частину (при цьому чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду й прізвище).

Задіяти систему оповіщення людей про пожежу, почати самому й залучити інші особи до евакуації людей з будівлі в безпечне місце згідно із планом евакуації.

Сповістити про пожежу керівника установи або працівника, що його заміщає.

Організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в організації засобами пожежогасіння.

 1. Керівник установи або працівник, що його заміщає, що прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

Перевірити, чи повідомлене в пожежну частину повідомлення про виникнення пожежі.

Здійснювати керівництво евакуацією людей і гасінням пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У випадку погрози для життя людей негайно організувати їхній порятунок, використовуючи для цього всі наявні сили й засоби.

Організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, по списках журналів обліку навчальних занять.

Виділити для зустрічі пожежних підрозділів особа, що добре знає розміщення шляхів і водних джерел.

Вивести з небезпечної зони всіх працівників, не зайнятих евакуацією людей і ліквідацією пожежі.

Якщо буде потреба викликати до місця пожежі медичну й інші служби.

Припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі.

Організувати відключення мереж электро-, газопостачання, зупинку систем вентиляції й кондиціонування повітря.

Забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації й гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння й підвищення температури, поразки електрострумом.

Організувати евакуацію матеріальних цінностей з небезпечної зони, визначити місця їхнього складування й забезпечити, при необхідності, їхню охорону.

Інформувати керівника закладу про наявність людей у будівлі.

 1. Під час проведення евакуації й гасіння пожежі необхідно:

З урахуванням обстановки, що зложилася, визначити найбільш безпечні евакуаційні шляхи й виходи в безпечну зону в найкоротший час.

Ліквідувати умови, які сприяють паніці. Із цією метою вихователям не можна залишати дітей без контролю з моменту виявлення пожежі й до його ліквідації.

Евакуацію людей варто починати із приміщень, де виникла пожежа й сусідніх з ним приміщень, яким загрожує небезпека розширення вогню й продуктів горіння. Дітей молодшого віку й хворих евакуюють у першу чергу.

У зимовий час діти старшого віку можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку варто виводити або виносити, загорнувши в ковдри або теплі речі.

Ретельно перевірити всі приміщення, щоб запобігти перебуванню в небезпечній зоні дітей, які сховалися під ліжками, партами, у шафах й інших місцях.

Виставити пости безпеки на вході в будівлю, щоб запобігти поверненню дітей і працівників у будівлю, де виникла пожежа.

Запобігати відкриття вікон і дверей, а також розбивання скла, тому що вогонь і дим проникне в сусіднім приміщенням.

Залишаючи приміщення, що постраждало від пожежі, варто закрити за собою всі двері й вікна.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

ПЛАН

проведення ТСН з особовим складом

ланки пожежогасіння

ТЕМА: «Дії особового складу ланки пожежогасіння в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт»

Навчальна мета:

 • перевірити реальність плану приведення в готовність ланки пожежогасіння до дій за призначенням;

 • визначити рівень готовності ланки пожежогасіння до виконання заходів цивільного захисту;

 • удосконалення практичних навичок особового складу ланки пожежогасіння при виконанні профілактичних протипожежних заходів, локалізації і гасінні осередків пожежі.

ТРИВАЛІСТЬ ТСН: “__ 201_ р. з ______ до ______ год.

201_ р. з ______ до ______ год.

КЕРІВНИК ТСН: – керівник ланки пожежогасіння.

СКЛАД УЧАСНИКІВ ТСН: – 100% особового складу формування ЦЗ.

ЗАДУМ ТСН: На фоні виникнення стихійного лиха – ураганного вітру, що привів до порушення повсякденного функціонуваннязакладу:

 • перевірити реальність плану приведення в готовність ланки пожежогасіння до дій за призначенням;

 • визначити рівень готовності особового складу формування до виконання завдань ЦЗ в умовах НС;

 • удосконалення практичних навичок особового складу ланки пожежогасіння при виконанні протипожежних профілактичних заходів, локалізації і гасінні осередків пожежі.

ЗАГАЛЬНА Заклад займається повсякденною діяльністю.

ОБСТАНОВКА: документація формування відпрацьована в повному обсязі. Особовий склад формування пройшов курс занять за програмою підготовки з ЦЗ і підготовлений до виконання своїх функціональних обов’язків.

О 8.50 год. “ ___” _________ 201__ р. начальник ЦЗ закладу одержав повідомлення про можливе стихійне лихо – ураганний вітер, яке можливо захопить і територію закладу. Підхід стихійного лиха очікується о __ год. “___” __ 201__ р.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Оповіщення і збір особового складу ланки пожежогасіння.

Час: “___” ______________ 201__ р. з _______ до _______ год.

 1. Приведення ланки пожежогасіння в готовність до дій за призначенням.

Час: “___” ______________ 201__ р. з _______ до _______ год.

 1. Проведення протипожежних профілактичних заходів у закладі.

Час: “___” ______________ 201__ р. з _______ до _______ год.

 1. Локалізація і гасіння осередку пожежі.

Час: “___” ______________ 201__ р. з _______ до _______ год.

 1. Підведення підсумків проведення ТСН з особовим складом ланки ЦЗ.

Час: згідно розпорядження керівника КОН.

Керівник навчання ___________________________________________

(посада, підпис)

“___” ______________ 201_ р.

ВАРІАНТ

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « __________________ 20__ р.

План проведення

тактико-спеціального навчання

Час пров

Навчальні питання

Обстановка (зміст ввідних)

Дії керівника ТСН з ФЦЗ

Дії тих, хто навчається

 

9.15 – 9.30

Оповіщення і збір особового складу ланки пожежогасіння

О 9.15 год. “ ___” __________ 201__ р. від начальника ЦЗ закладу отримано розпорядження – провести опові­щення і збір особо­вого складу ланки пожежогасіння.

Керівник ТСН:

 • отримує робочу папку з докумен­тами ланки пожежогасіння;

 • організовує оповіщення і збір особо­вого складу ланки пожежогасіння;

 • контролює час прибуття особового складу формування.

Особовий склад ланки пожежогасіння прибуває у визначене місце збору.

 

9.40–10.30

Приведення ланки пожежогасіння в готов­ність до дій за

призна­ченням

Начальник ЦЗ закладу отримав повідомлення про мо­жливе стихійне лихо – ураганний вітер, яке можливо захопить тери­торію закладу.

Підхід ураганного вітру очіку­ється о 13.00 год. сьогодні.

Начальник ЦЗ закладу нака­зав до 10.30 сьогодні привести в го­товність ланку пожежогасіння до дій за призначенням.

Керівник ТСН:

 • оцінив обстановку, з’ясував завдання, при­ймає рішення і віддає розпорядження на приве­дення формування в готовність до дій за призна­ченням;

 • контролює дії особового складу форму­вання при приведенні ланки пожежогасіння в готовність;

 • доводить до особового складу форму­вання його функціональні обов’язки і заходи безпеки при виконанні завдань за призначен­ням;

 • доповідає начальнику (за підлеглістю) про при­ведення в го­товність ланки пожежогасіння.

Особовий склад формування:

приступає до виконання завдання згідно отриманого розпорядження від керівника ланки пожежогасіння;

вивчає свої функціональні обов’язки і за­ходи безпеки при вико­нанні завдань ЦЗ.

 

10.35–

12.30

Проведення профі­лак­тичних

проти­пожеж­них заходів у закладі.

Обстановка без змін.

 

Керівник ТСН:

 • О 10.35 год. ”___” ____ 201__р. отримує завдання від керівника тренування на про­ведення профілактичних протипожежних за­ходів у закладі;

 • з’ясовує завдання, оцінює обстановку, при­ймає рішення і віддає розпорядження осо­бовому складу формування на прове­дення профілактичних протипожежних за­ходів цивільного захисту;

 • контролює і надає допомогу особовому складу в виконанні відданого розпорядження.

Особовий склад ланки пожежогасіння виконує практичні дії по вико­нанню отриманого завдання від керівника формування.

 

13.55–

14.25

Локалізація і гасіння осередку пожежі.

Ввідна №1:

 • ураганний вітер і метеоопади припинилися;

 • виник осередок пожежі в ра­йоні _________(указати осередок виникнення пожежі) який загрожує приміщенням: __________(указати приміщення, яким загрожує пожежа)

 

Керівник ТСН:

о 13.55 год. ”___” ___________ 201__ р. отримав завдання від начальника цивільного захисту закладу на локалізацію і гасіння осередку по­жежі;

 • перевіряє готовність формування до вико­нання отриманого завдання від начальника ЦЗ закладу:

а) наявність засобів пожежогасіння;

б) знання особовим складом своїх функці­ональних обов’язків по гасінню пожежі;

в) готовність імітаційних засобів;

 • вводить навчаючих в обстановку і віддає розпорядження на локалізацію і гасіння осере­дку пожежі;

 • контролює дії особового складу по вико­нанню;

 • отриманого завдання.

Особовий склад ланки пожежогасіння практично виконує роботи по локалізації і гасінні осередку пожежі.

 

14.20

 

Ввідна №2:

осередок пожежі локалізований і потушений.

 

Керівник ТСН:

 • доповідає керівнику тренування, що осе­редок по­жежі локалізований і потушений;

 • отримує від керівника тренування розпоря­дження про закінчення навчання.

Особовий склад ланки пожежогасіння практично виконує роботи по ло­калізації і гасінні осередку пожежі.

 14.25

 

 

Керівник ТСН:

 • віддає розпорядження про закінчення ТСН;

 • визначає час і місце проведення підсумків навчання.

Особовий склад формування:

повертає майно на збереження;

повертається на свої робочі місця.

За розпорядженням керівника тренування

Підведення підсум­ків проведення ТСН з особовим складом ланки пожежогасіння.

 

Підведення підсумків проведення ТСН, де:

  оцінюються дії кожного учасника навчання;

  визначаються висновки про досягнення навчальної мети;

  відмічаються недоліки, які мали місце в ході ТСН з ЦЗ.

Дії учасників освітнього процесу

в разі виникнення пожежі

Начальник цивільного захисту:

 • телефонує до пожежної служби — «101» та за допомогою добровільної пожежної дружини визначає місце та характер займання й приступає до локалізації пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння;

 • віддає розпорядження про організовану евакуацію всіх учасників освітнього процесу в безпечне місце (згідно із затвердженою схемою евакуації);

 • інформує управління освіти, та за потреби — спеціальні служби (міліцію, швидку допомогу) про виникнення надзвичайної ситуації.

 • організовує виконання спеціальних заходів з евакуації учасників освітнього процесу з небезпечної території;

 • керує роботою об’єктових формувань;

 • інформує батьків вихованців про місце тимчасового перебування евакуйованих дітей та організовує у місці евакуації умови нормальної життєдіяльності дітей.

Заступник начальника цивільного захисту з адміністративно-господарських питань:

 • забезпечує в дошкільному навчальному закладі знеструмлення джерел електроенергії та вимкнення мережі газопостачання;

 • організує зустріч пожежних підрозділів (відкриває в’їздні ворота, основні та запасні входи до приміщення, звільняє прилеглу територію для зручного під’їзду пожежної машини);

 • забезпечує чергування працівників з метою охорони та збереження майна дошкільного навчального закладу.

Медичний працівник дошкільного навчального закладу:

 • надає домедичну допомогу постраждалим;

 • у разі необхідності викликає службу швидкої допомоги та направляє постраждалих до лікарні.

Журнал

обліку вогнегасників на об’єкті

Обліковий № та тип вогнегасника

Місце розташування вогнегасника

Дата проведення огляду

Висновки за результатами огляду

Перелік ужитих заходів щодо усунення виявлених недоліків

Дата направлення вогнегасника на технічне обслуговування

Дата повернення вогнегасника з технічного обслуговування

Посада, прізвище та підпис особи, яка проводила огляд та (або) направляла вогнегасник на технічне обслуговування чи приймала вогнегасник після проходження технічного обслуговування

1

2

3

4

5

6

7

8

Типи вогнегасників та вимоги до них

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців.

Наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.1998 № 348/70 затверджено Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (далі — Правила пожежної безпеки), що поширюються і на дошкільні навчальні заклади (дитячі садки, дитячі ясла-садки для дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, дитячі садки інтернатного типу тощо);

Відповідальність

Згідно з пунктом 3.6 Правил пожежної безпеки відповідальність за пожежну безпеку закладів, установ і організацій несуть їх керівники — директори, завідувачі й уповноважені ними особи, які залежно від характеру порушень і наслідків несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством

Відповідно до пунктів 4.2.29 та 5.3.1 Правил пожежної безпеки усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:

 • вогнегасниками;

 • пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо);

 • пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами тощо) та засобамизв’язку.

Вогнегасники є найбільш зручними та ефективними засобами, що дають змогу оперативно загасити або локалізувати джерело загорання, а тим самим запобігти чи зменшити обсяг шкоди, якої може завдати пожежа.

До відома

Історія створення автономних засобів гасіння пожеж почалася ще у XVII столітті. Після пожежі в Единбурзі у 1813 році англійський винахідник Джордж-Вільям Менбі винайшов перший автоматичний вогнегасник — металевий циліндр, заповнений водою, яка вилітала з нього під тиском повітря. Першими вогнегасниками також можна вважати винаходи німецького інженера Гайнріха-Готліба Кюна, який у 1846 році запропонував вогнегасні коробки, наповнені сіркою, селітрою та вугіллям. При згоранні цієї суміші виділялися гази, що відігравали роль вогнегасної речовини. У 1898–1900 роках російський винахідник Наум Шефталь створив вибухові вогнегасники, заряд яких складався з двовуглекислої соди, квасців і сіркокислого амонію. А у 1904 році російський інженер­хімік Олександр Лоран винайшов спосіб одержання вогнегасної піни, що посприяло розробленню на початку XX століття водопінних вогнегасників. У 1905 році у Російській імперії сконструйовано перший хімічний вогнегасник, з якого піну, що утворювалася в результаті хімічної реакції між лужними та кислотними розчинами, викачували насосом

Вогнегасники мають відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 « Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань» , затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30.01.1998 № 59, і ДСТУ 3734-98 « Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги» , затвердженим наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 29.05.1998 № 360, та бути сертифіковані в Україні у встановленому порядку.

Важливо

Вогнегасники повинні мати:

 • облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації;

 • пломби на пристроях ручного пуску;

 • бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами

Конструктивні складові вогнегасника такі:

 • корпус для зберігання вогнегасної речовини або компонентів для її отримання;

 • пристрій для підготовки вогнегасної речовини та подавання до осередку пожежі;

 • пристрої, що запобігають перевищуванню тиску понад норму та випадковому приведенню в дію;

 • джерела надлишкового тиску (стиснений газ може міститися у корпусі вогнегасника).

На корпусі кожного вогнегасника зазначають символ класу пожежі, для гасіння якої його слід застосовувати.

Увага

Символи класів пожеж, для гасіння яких вогнегасник не придатний, перекреслюють по діагоналі червоною лінією від верхнього лівого кута до нижнього правого кута символу

За вмістом вогнегасної речовини розрізняють такі типи вогнегасників:

 • водяні (ВВ);

 • пінні — повітряно-пінні, водопінні (ВВП), водопінні аерозольні (ВВПА);

 • порошкові (ВП);

 • газові (ВГ) — вуглекислотні (ВВК), хладонові тощо;

 • комбіновані.

До відома

Пінні вогнегасники нині практично не використовують у зв’язку з їх малою ефективністю порівняно з вогнегасниками інших типів. Хладонових та комбінованих вогнегасників в Україні не виробляють

Залежно від способу транспортування та можливих площ осередків пожежі розрізняють вогнегасники переносні (масою до 20 кг) та пересувні (масою до 450 кг); залежно від режиму застосування — багаторазового (можна перезаряджати) і одноразового (не підлягають перезаряджанню) використання.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА ланки ОХОРОНИ

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

В робочу папку КЕРІВНИКА ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ повинні входити наступні документи:

  1. Витяг з наказу начальника ЦЗ закладу про організацію цивільного захисту.

  2. Завдання ланки.

  3. Функціональні обов’язки куерівника ланки ОГП.

  4. Функціональні обов’язки особового складу ОГП.

  5. Структурна схема.

  6. Штатно-посадовий список.

  7. План приведення в готовність ланки ОГП.

  8. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

  9. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

  10. Розклад занять з особовим складомланки.

  11. Журнал обліку занять з особовим складом ланки.

  12. Інформаційний матеріал, тощо.

Завдання

ланки охорони громадського порядку

Формування охорони громадського порядку здійснюють охорону осередку ураження, контролюють вхід (в'їзд) і вихід (виїзд) з нього, оточують ділянки, які можуть бути джерелами поширення інфекції, здійснюють контроль за виконанням учасниками освітньо-вихоного процесу і особовим складом формувань установленого режиму поводження і підтримки порядку.

Підтримують порядок на об'єкті, а також у пунктах збору, на маршрутах виводу (вивозу) працівників з небезпечних районів і висування сил ЦЗ у осередках ураження (зараження).

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « ________________ 20__ р.

Функціональні обов’язки КЕРІВНИКА ланки

охорони громадського порядку

Обов’язки керівника ланки охорони громадського порядку в дошкільному навчальному закладі виконує особа, призначена наказом завідувача закладом.

Керівник ланки ОГП є прямим начальником особового складу формування, несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну і моральний стан підлеглих, підтриманню постійної готовності формування, своєчасного виконання задач, а також за збереження майна.

  1. Керівник ланки зобов’язаний:

 • знати склад формування, його завдання та можливості;

 • знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

 • постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ, проводити з особовим складом формування заняття в сфері цивільного захисту;

 • уміло керувати роботою ланки, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

 • рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рішення відповідно до обстановки.

2. З введенням підвищених режимів функціонування ЄДС, або оголошення режиму надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану керівник ланки охорони громадського порядку організовує:

- збір особового складу ланки охорони громадського порядку, постановку завдань та її діяльність;

- виконання окремих доручень штабу цивільного захисту, комісії з питань надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії з питань забезпечення громадського порядку та охорони приміщень, території в зоні відповідальності;

- взаємодію з органами правопорядку та їх інформування в разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань;

- виконання завдань, щодо забезпечення охорони периметру зони надзвичайної ситуації;

- у разі потреби отримує засоби індивідуального захисту для особового складу ланки.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник ланки ОГП
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Особовий склад ланки охорони громадського порядку призначається з числа підготовлених працівників дошкільного навчального закладу. Підпорядковується керівнику ланки охорони громадського порядку закладу.

Особовий склад ланки охорони громадського порядку зобов’язаний:

 • знати особливості планування будівлі дошкільного навчального закладу та території, що до неї прилягає;

 • знати порядок організації взаємодії з органами правопорядку та їх інформування в разі ускладнення ситуації та виконання поставлених завдань;

 • під час підтримання порядку й дисципліни, збереження власності управління освіти, молоді та спорту діяти рішуче у відповідності до чинного законодавства;

 • про всі випадки порушення порядку й дисципліни повідомляти керівнику ланки відповідно до встановленого порядку.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Штатно-посадовий список

ланки охорони громадського порядку

з/п

Найменування штатних посад з ЦО

Прізвище,

ім’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Ким і де

працює

1.

Керівник ланки

2.

Член ланки

3.

Член ланки

Оповіщення керівника ланки

Прибуття керівника ланки на місце збору

Отримання завдання керівником ланки

 • Перевірка командиром ланки:

 • функціональних обов’язків

 • практичних прийомів виконання робі.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

План

приведення у готовність ланки охорони громадського порядку

1. Строки приведення в готовність: у робочий час - 30 хв.;

2. Ланка охорони громадського порядку створена у кількісному складі:

- керівник ланки - 1;

- члени ланки - 2;

3. Графік основних заходів щодо приведення в готовність ланки охорони громадського порядку.

з/п

Проведення

заходів

Час проведення заходів

Робочий, хв.

Примітка

Ч”

10

20

30

40

50

60

70

80

1.

Оповіщення керівника ланки

+

2.

Отримання завдання керівником ланки ОГП.

+

3.

Оповіщення і збір особового складу.

+

4.

Перевірка наявності особового складу. Доукомплектування формувань.

+

5.

Постановка завдання особовому складу

+

6.

Отримання табельного майна і ЗРХЗ особовим складом.

+

7.

Перевірка готовності формування до виконання завдань

+

9.

Доповідь про готовність

+

4. Місце збору особового складу ланки – дошкільний навчальний заклад навчальний заклад № ___ (кабінет завідувача)

5. Організація оповіщення згідно зі «Схемою оповіщення».

6. Організація зв’язку: при веденні робіт на території дошкільного навчального закладу зв’язок з ПУ здійснюється посильними.

7. Медична допомога: перша домедична допомога надається старшою медичної сестрою закладу.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник ланки ОГП
(Прізвище, підпис)

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА ланки ОПОВІЩЕННЯ ТА ЗВЯЗКУ

В робочу папку КЕРІВНИКА ЛАНКИ ОПОВІЩЕННЯ ТА зв’язку повинні входити наступні документи:

 1. Витяг з наказу начальника ЦЗ об’єкту про організацію цивільного захисту.

 2. Завдання ланки.

 3. Функціональні обов’язки керівника ланки.

 4. Функціональні обов’язки особового складу ланки оповіщення та зв’язку.

 5. Структурна схема.

 6. Штатно-посадовий список ланки.

 7. План приведення в готовність ланки.

 8. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

 9. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

 10. Розклад занять з особовим складом ланки.

 11. Журнал обліку занять з особовим складом ланки.

 12. Інформаційний матеріал, тощо

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

________________ 20__ р.

Функціональні обов’язки кЕРІВНИКА ланки оповіщення та зв’язку

Керівник ланки оповіщення та зв’язку призначається наказом завідувача дошкільним навчальним закладом.

Керівник ланки повинен знати:

- основні вимоги Законодавства України про цивільний захист;

- свої функціональні обов'язки з питань цивільного захисту;

- характеристику міста (району), ЗНЗ з точки зору потенційної небезпеки для учасників навчально-виховного процесу;

- порядок розробки документів для проведення занять, тактико-спеціального навчання з формуванням;

- основи морально-психологічної стійкості особового складу формування у НС.

Він зобов'язаний:

- знати склад формування, завдання та можливості, рівень підготовки особового складу, особисто проводити заняття з цивільного захисту;

- вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ та систематично підвищувати свої спеціальні знання;

- керувати формуванням при виконанні завдань та підтримувати взаємодію з іншими формуваннями, рішуче добиватись виконання поставлених завдань;

- тренувати особовий склад формування вміло користуватись засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри, приладами дозиметричного контролю, вчити його проводити санітарну обробку, дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію;

- знати сигнали оповіщення ЦЗ при НС, вивчати сигнали з особовим складом і тренувати їх в практичному виконанні;

- знати порядок та місце збору формування на території закладу, та за її межами;

- вести облік спеціальної та загальної підготовки формування;

- знати стан формування, забезпеченість матеріальними засобами, технікою і обладнанням, знати місця його зберігання, порядок видачі та отримання, слідкувати за цілісністю, правильним використанням та своєчасним поповненням майна;

- доповідати начальнику ЦЗ (начальнику штабу) про хід виконання завдання;

Керівник формування повинен вміти:

1. у режимі повсякденного функціонування:

 • проводити заняття, тактико-спеціальні навчання з підлеглими та розробляти документи до них;

 • утримувати в належному стані довірені засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри, прилади хімічної розвідки та дозиметричного контролю, а також майно згідно табеля оснащення;

 • організовувати виконання завдань за призначенням з дотриманням правил і норм безпеки;

2. у режимі підвищеної готовності:

 • приводити формування у готовність за призначенням;

 • аналізувати і узагальнювати дані обстановки, робити вірні висновки, приймати рішення та керувати діями підлеглих у будь яких НС;

3. у режимі надзвичайних ситуацій:

 • - при отриманні сигналу про збір, прибути до начальника цивільного захисту, отримати завдання, зібрати особовий склад і поставити завдання;

- оцінювати обстановку, яка склалась під час виникнення надзвичайної ситуації;

- при необхідності користуватися засобами індивідуального захисту, приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобами зв'язку і оповіщення;

- керувати формуванням під час надзвичайної итуації, постійно підтримувати взаємодію із іншими формуваннями;

- організовувати звязок для штабу ЦЗ та формувань;

- після закінчення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при необхідності організувати і провести спеціальну обробку техніки і приладів, а також санітарну обробку особового складу ланки;

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Керівник ланки оповіщення та зв’язку
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЛАНКИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ОПОВІЩЕННЯ

Особовий склад ланки зв’язку та оповіщення призначається з числа підготовлених працівників дошкільного навчального закладу. Підпорядковується керівнику ланки зв’язку та оповіщення.

Особовий склад ланки зобов’язаний:

- уміти користуватися приладами зв’язку;

- знати схеми проведення оповіщення та порядок його проведення у відповідності до затверджених інструкцій;

- знати порядок дій у разі отримання сигналів цивільного захисту;

- брати участь в питаннях коригування та уточнення документів ланки;

- якісно і вчасно виконувати поставлені керівником ланки завдання і його розпорядження;

- уміти користуватися засобами індивідуального захисту;

- виконувати завдання із забезпечення зв’язку в зоні надзвичайної ситуації.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

Штатно-посадовий список

ланки оповіщення та зв’язку

з/п

Найменування штатних посад з ЦЗ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Ким і де

працює

1.

Керівник ланки

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

ПЛАН

приведення ланки оповіщення та звязку

в готовність до виконання завдань

Встановлений сигнал УВАГА ВСІМ

Місце збору _________________________________

Найменування заходів

Строки проведення

Документи для керівництва

В робочий час

В неробочий час

час

Викона-вець

час

Викона-вець

1.Отримання сигналу на приведення в готовність

Ч+

5хв.

Ч+

30хв.

Схема оповіщення

2.Оповіщення особового складу про час і місце збору

Ч+

10хв.

Ком. Форм.

Ч+

35хв.

Ком. Форм.

Схема оповіщення

3.Збір і перевірка особового складу

Ч+

15хв.

Ком. Форм.

Ч+2г.

30 хв.

Ком. Форм.

Шт.-посад. список

4.Отримання табельного майна особовим складом

Ч+

25хв.

Ос. склад

Ч+2 г.

45хв.

Ос. склад

Графік видачі

5.Перевірка оснащення

Ч+

25Хв

Ос. склад

Ч+2г.

45 хв.

Ос. склад

6.Доповідь начальнику ЦЗ про стан формування

Ч+

30хв.

Ком. Форм.

Ч+2г.

50 хв.

Ком. Форм.

7.Доведення особовому складу завдань

Ч+

Ком. Форм.

Ч+

Ком. Форм.

Начальник штабу цивільного захисту
дошкільного навчального закладу
(Прізвище, підпис)

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

КЕРІВНИКА ланки

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД (СХОВИЩА)

В робочу папку КЕРІВНИКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД (СХОВИЩА) повинні входити наступні документи:

 1. Витяг з наказу начальника ЦЗ об’єкту про організацію цивільного захисту.

 2. Завдання ланки.

 3. Функціональні обов’язки керівника ланки..

 4. Функціональні обов’язки особового складу членів ланки.

 5. Структурна схема ланки.

 6. Штатно-посадовий список ланки.

 7. План приведення в готовність ланки.

 8. Схема зв’язку і таблиця сигналів.

 9. Схема оповіщення і виклику особового складу в робочий та неробочий час.

 10. Розклад занять з особовим складом ланки.

 11. Журнал обліку занять з особовим складом ланки.

 12. Інформаційний матеріал, тощо.

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________20__ р.

Штатно-посадовий список

ланки по обслуговуванню захисних споруд

з/п

Найменування штатних посад з ЦЗ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Домашня адреса,

телефон

Ким і де

працює

1.

Керівник ланки

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ____________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

Функціональні обов'язки керівника ланки з обслуговування

захисної споруди

Керує підпорядкованим складом ланки та навчає їх вико­нання покладених на них завдань, спрямовуючи особисту увагу на дії ланки за сигналами та командами цивільної обо­рони.

ВІН ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • добре знати конструкцію, планування приміщень, прави­ла експлуатації сховища та встановленого в ньому внутрішнього обладнання;

 • знати планування зовнішніх та внутрішніх інженерних мережі місця вимикаючих обладнань, вміти ними користува­тись;

 • знати місце розташування та номери телефонів відділів з питань НС об'єкта, служби сховищ, найближчих пожежних команд та лікувальних закладів;

 • знати і стежити за виконанням вимог інструкції щодо ут­римання сховища в мирний час;

 • перевіряти наявність у сховищі інвентарю, протипожеж­ного та аварійного обладнання згідно з табелем оснащення сховища та ланки обслуговування;

 • стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт та перевірок на інженерно-технічному обладнанні сховища, за своєчасним прибиранням приміщення та провітрюванням сховища;

 • особисто перевіряти роботу внутрішнього обладнання схо­вища і вживати заходів для негайного усунення несправностей, стежити за робочим станом засобів зв'язку й оповіщення. Чітко знати порядок використання систем у мирний час;

 • вести й підтримувати у відповідному стані належну доку­ментацію. Зберігати й заповнювати належні графи форму­лярів на інженерно-технічне обладнання, яке встановлене у сховищі;

 • особисто керувати роботами щодо приведення в го­товність сховища. Коригувати план приведення сховища в готовність при проведенні навчань;

 • добре знати, вміти користуватись приладами розвідки та контролю (ДП-5, ВПХР, ДП-64, ГМУ-2 та ін.) і навчати працю­вати на них особовий склад ланки.

 1. За сигналом «Відбій» керівник ланки з обслуговування захисної споруди:

 • уточнює обстановку у районі захисної споруди, шляхи і напрямок виходу з неї;

 • установлює за необхідністю порядок виходу із захисної споруди;

 • після звільнення захисної споруди організовує прибирання, провітрювання і за необхідністю дезактивацію приміщень;

 • виконує заходи підготовки до повторного прийому осіб, що укриваються.

Начальник штабу цивільного захисту

дошкільного навчального закладу

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ______________________

« ___» _________ 20__ р.

Обов’язки членів ланки з обслуговування захисної споруди.

 1. Особовий склад ланки з обслуговування захисної споруди зобов'язаний:

Знати вимоги щодо утримання сховищ, ПРУ які визначені цією Інструкцією, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим у захисних спорудах.

Знати конструкцію захисних споруд уміти користуватися тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій.

Негайно і правильно виконувати усі команди і розпорядження керівника ланки.

Перевірити готовність дверей (воріт) до закриття, при виявленні несправностей усунути їх.

Перевіряють, за потребою поновляють маршрути руху осіб, що укриваються, до захисної споруди.

Організовують зустріч, приймання і розміщення осіб, що укриваються по відсіках захисної споруди.

Закривають двері (ворота) входів.

Слідкують за порядком у відсіках захисної споруди.

Забезпечують охорону входів і аварійного виходу захисної споруди.

Організовують вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід захисної споруди.

Вимірюють температуру повітря (при режимі I - через кожні 4 год, режимі II - через кожні 2 год, режимі III - через кожну 1 год), відносну вологість повітря (через кожні 4 год), газовий склад повітря (при режимі I - не рідше ніж 1 раз на 12 год, при режимі II - через кожні 2 год, при режимі III - через кожну 1 год). За наявності пожеж у зоні, де знаходиться захисна споруда, аналіз газового складу повітря повинен проводитися через кожні 30 хв. У випадку досягнення у захисній споруді граничнодопустимих величин параметрів мікроклімату і газового складу повітря негайно доповідає заступнику керівника групи (керівнику ланки). Результати вимірів заносити у спеціальний журнал.

Організовують роздачу питної води із ємкостей запасу води, які знаходяться у захисній споруді (при відсутності або виході із ладу зовнішньої водопровідної мережі).

Разом із членами медичної ланки слідкують за порядком у санітарних вузлах захисної споруди, організовують збір відходів.

 1. Ланка зв'язку і розвідки:

 1. Забезпечує зв'язок із начальником штабу ЦЗ управління освіти, молоді та спорту.

 2. Утримує у справності засоби оповіщення.

 3. Контролює забруднення повітря отруйними речовинами усередині захисної споруди.

 4. Визначає придатність підвалів, цокольних поверхів та інших приміщень для розміщення осіб, що укриваються, у випадку непередбаченого виводу їх із захисної споруди.

 1. Медична ланка:

 1. Доукомплектовує аптечки колективні, набори фельдшерські і лікарські до установлених норм.

 2. Забезпечує постійний нагляд за поведінкою і станом здоров'я осіб, що укриваються, з метою виявлення та ізоляції хворих.

 3. Надає першу медичну допомогу ураженим і хворим, які знаходяться у захисній споруді.

 4. Контролює санітарний стан захисної споруди.

 5. Забезпечує санітарний нагляд за зберіганням і роздачею продуктів харчування та питної води.

 6. Оцінює загальний стан і здоров'я осіб, що укриваються, та визначає можливі строки їх перебування у захисній споруді.

 7. Супроводжує (при евакуації із захисної споруди) хворих і уражених на пункт збору уражених або на місце отримання першої медичної допомоги.

Начальник штабу цивільного захисту

Дошкільного навчального закладу

Затверджую

Начальник Цивільного Захисту дошкільного навчального закладу ___________________________

« ___ « _________________ 20__ р.

ВАРІАНТ