Методичні рекомендації "Хімія" (Презентація)

Хімія

29.08.2020

926

41

1

Опис документу:
У цій презентації я старалась дати відповіді на всі запитання, що стосуються викладання предмету Хімія у 2020/2021 навчальному році. У презентації є посилання на нормативні документи, які потрібні вчителям.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Підготувала: вчитель біології та хімії ЗОШ І-ІІ ступенів с. Богданівки Вожак Ольга Володимирівна
Слайд № 1

Підготувала: вчитель біології та хімії ЗОШ І-ІІ ступенів с. Богданівки Вожак Ольга Володимирівна

Актуальні питання щодо викладання хімії у 2020/2021 навчальному році
Слайд № 2

Актуальні питання щодо викладання хімії у 2020/2021 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у ЗЗСО в 2020/2021 н.р підготовлені Міністерством освіти і науки України спільно з Державною науковою ...
Слайд № 3

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у ЗЗСО в 2020/2021 н.р підготовлені Міністерством освіти і науки України спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти». (лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430)

Навчальні програми: Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними прогр...
Слайд № 4

Навчальні програми: Навчання хімії у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 7 - 9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. Затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/GDh9gC) 8- 9 класи з поглибленим вивченням хімії - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, затверджена наказом МОН від 17.07.2015 № 983. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства (https://goo.gl/GDh9gC) 10 - 11 класи: Програма з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/fwh2BR) Програма з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Профільний рівень (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407). Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України (https://goo.gl/fwh2BR) Навчальні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що у 2020/2021 навчальному році продовжується впровадження експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10 - 11 клас...
Слайд № 5

Слід зазначити, що у 2020/2021 навчальному році продовжується впровадження експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10 - 11 класах закладів загальної середньої освіти. Експериментальне впровадження здійснюватиметься на базі закладів освіти – учасників експерименту, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 № 863. До експерименту також можуть долучитися заклади освіти, які подадуть заявку на включення їх до експерименту. До експериментального впровадження підготовлено 4 проекти навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки», яким надано гриф відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»:

проект 1 – «Природничі науки» для 10-11 класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Інтегрований курс (авт. Дьоміна І. О.,За...
Слайд № 6

проект 1 – «Природничі науки» для 10-11 класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Інтегрований курс (авт. Дьоміна І. О.,Задоянний В. А., Костик С. І.); проект 2 – «Природничі науки» 10-11 клас. Інтегрований курс (авт. Засєкіна Т. М., Буняк М. М., Бухтіяров В. К., Григорович О. В., Капіруліна,С. Л., Козленко О. Г., Нюкало Т. Г., Семененко І. Б., Сокол Т. К., Шабанов Д.А., Шагієва Р. Р.); проект 3 – «Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери» для 10-11 класів (авт. Шабанов Д .А., Козленко О. Г.); проект 4 – «Природознавство» 10-11 класи (авт. Ільченко В. Р., Булава Л.М., Гринюк О. С., Гуз К. Ж., Ільченко О. Г., Коваленко В. С., Ляшенко А. Х.). Заклад освіти обирає на свій розсуд будь-який варіант програми. На вивчення цього курсу навчальним планом Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 № 408, передбачено 4 години на тиждень. Викладати цей курс можуть вчителі, які викладають предмети «Фізика», «Біологія», «Хімія», «Географія». Передбачається, що весь курс викладає один учитель.

Особливості програм Програми позбавлені поурочного поділу. Вчитель може самостійно розподіляти навчальні години і визначати послідовність розкриття...
Слайд № 7

Особливості програм Програми позбавлені поурочного поділу. Вчитель може самостійно розподіляти навчальні години і визначати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Підручники та посібники: В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН ...
Слайд № 8

Підручники та посібники: В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури постійно оновлюється, його розміщено за посиланням https ://goo. gl/T nGiJX Звертаємо увагу, що електронні версії підручників з хімії для 7 та 9 - 11 класів закладів загальної середньої освіти розміщені в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/)

Кількість годин на вивчення хімії Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом МОН...
Слайд № 9

Кількість годин на вивчення хімії Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 у всіх закладах загальної середньої освіти хімія вивчається: у 7 класі – 1,5 години на тиждень, у 8 класі – 2 години на тиждень, у 9 класі – 2 години на тиждень, Відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IIІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, хімія вивчається: на рівні стандарту в 10 класі - 1,5 години на тиждень; на профільному рівні в 10 класі - 4 годин на тиждень. на рівні стандарту в 11 класі - 2 години на тиждень; на профільному рівні в 11 класі - 6 годин на тиждень.

У зв’язку із дистанційною формою освітнього процесу у березні червні 2019/2020 навчального року(під час карантину, встановленого з метою запобіганн...
Слайд № 10

У зв’язку із дистанційною формою освітнього процесу у березні червні 2019/2020 навчального року(під час карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) пропонуємо у 2020/2021 навчальному році навчання хімії у 8-11 класах розпочати із ґрунтовного повторення матеріалу попереднього класу навчання. Для цього доцільно використати резервні години і збільшити кількість навчальних годин на вивчення теми «Повторення», яка передбачена навчальними програмам. Плануючи повторення, слід врахувати, що частину лабораторних дослідів і практичних робіт, передбачених навчальними програмами, учні виконували під час карантину на дистанційному навчанні. Тому під час повторення доцільно виділити навчальний час для проведення таких робіт, з метою формування відповідних практичних навичок. Виконання практичних робіт оцінюється обов’язково у всіх учнів. Виконання лабораторних дослідів може оцінюватись вибірково.

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись: соціальне дистанціювання; мінімізація переміщення здобувачів освіти та...
Слайд № 11

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись: соціальне дистанціювання; мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти; дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту. Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Календарно-тематичне планування На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахув...
Слайд № 12

Календарно-тематичне планування На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області є неприпустимим.

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах Відповідно до Листа Міністерст...
Слайд № 13

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-529 від 27.12.2000 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» з хімії передбачено: 1. Види письмових робіт Основними видами класних і домашніх письмових робіт є: - розв’язування задач і вправ; - оформлення результатів лабораторних і практичних робіт відповідно до навчальних програм; - складання таблиць, схем, написання рефератів;

2. Кількість тематичних контрольних робіт Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних контрольних робіт визначається загальношкі...
Слайд № 14

2. Кількість тематичних контрольних робіт Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних контрольних робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням з учителями. Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову контрольну роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня – не більше, ніж з трьох. Під час планування тематичних контрольних робіт в кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом семестру, не допускаючи накопичення наприкінці семестру, навчального року. Контрольні роботи не проводяться в понеділок- 1 урок, п’ятниця- 7 урок.

3. Кількість і призначення учнівських зошитів Для виконання усіх видів письмових робіт з хімії потрібно мати такі зошити: один для класних і домашн...
Слайд № 15

3. Кількість і призначення учнівських зошитів Для виконання усіх видів письмових робіт з хімії потрібно мати такі зошити: один для класних і домашніх робіт, другий – для лабораторних і практичних робіт. Для контрольних робіт передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються в школі протягом навчального року. Оцінка за ведення зошитів з хімії не виставляється. Підсумкова контрольна робота проводиться лише 1 раз на семестр, тобто за рік має бути проведено – дві підсумкові контрольні роботи. Відпрацювання пропущених учнем практичних і контрольних робіт необов’язкове.

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.08 №496, основними видами оцінювання на...
Слайд № 16

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.08 №496, основними видами оцінювання навчальних досягнень є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове,річне), державна підсумкова атестація. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.13 №1222. Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом,що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснюється оцінювання.

Виконання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають перш за все практичні уміння, визначені метою роботи. Лаборатор...
Слайд № 17

Виконання практичних робіт оцінюється у всіх учнів, при цьому оцінюванню підлягають перш за все практичні уміння, визначені метою роботи. Лабораторні роботи теж оформляються учнями в зошиті та оцінюються - вибірково. При проведенні практичних чи лабораторних робіт, обов’язково у класному журналі “Зміст уроку” записуємо- Інструктаж з БЖД.

Слайд № 18

З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програма передбачає виконання та захист проєктів дослідницького спрямування з представленням рез...
Слайд № 19

З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів програма передбачає виконання та захист проєктів дослідницького спрямування з представленням результатів роботи. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проєкті. Проєкти розробляють окремі учні або групи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Форма представлення результатів проєкту може бути різною: у вигляді повідомлень, презентації, виготовлення буклетів, тощо. Для захисту проєктів може бути виділено окремий урок або частину відповідного за змістом уроку.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок, результатів виконан...
Слайд № 20

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних, самостійних,контрольних, творчих) та навчальної активності учнів. Проведення окремого уроку тематичної атестації з метою здійснення відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка виставляється в класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік повинна бути така: • 35 год. – 4 тематичні; • 52 години – 5 тематичних; • 70 годин – 6 тематичних; • 140 годин – 8 тематичних.

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконував вимоги навчальної програми, у колонці з написом Тематична виставляється н/а...
Слайд № 21

Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконував вимоги навчальної програми, у колонці з написом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з написом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з написом Скоригована поруч із колонко...
Слайд № 22

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з написом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не ставиться. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через 3 дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

5. Про обсяг і характер домашніх завдань з хімії Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характ...
Слайд № 23

5. Про обсяг і характер домашніх завдань з хімії Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань з хімії», домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові. Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх утримання не перевищували у 7-9 класах – 3 години, у 10-11 класах – 4 години. Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні. Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учн...
Слайд № 24

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть домашнього завдання. Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №574 від 29 квітня 2020 року «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та облад...
Слайд № 25

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №574 від 29 квітня 2020 року «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM – лабораторій» затверджено новий перелік реактивів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Слайд № 26

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.