Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Методичне забезпечення перевірки знань з теми "Вуглеводні"

Хімія

Для кого: 10 Клас

22.10.2021

28

2

0

Опис документу:

Завдання до перевірки знань з теми "Вуглеводні"

1.Номенклатура вуглеводнів

2.Порівняльні хімічні властивості представників насичених і ненасичених вуглеводнів.

3.Хімічні перетворення

4.Розрахункові задачі на знаходження молекулярної формули.

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Варіант № 1


 1. Напишіть структурні формули таких сполук:

 1. 2,2 диметилгексан;

 2. 2-хлор-2-метилбутана;

 3. 3,4 диметилгекcан;

 4. 2,2 диметил пентан;

 5. 2-фенілбутану;

 6. Трифенілметану.


 1. Порівняйте хімічні властивості представників насичених і ненасичених вуглеводнів. Всі властивості поясніть з точки зору електронної і структурної теорії. Приведіть конкретні приклади і складіть рівняння реакцій.


 1. Поясніть механізм реакції приєднання бром водню до пропілену. Назвіть продукти реакцій. 1. Знайдіть молекулярну формулу речовин, масової частки в якій вуглецю 82,8 %, водню 17,2 %, густина речовини за нормальних умов 2,59 г/л.

Варіант № 2


 1. Назвіть по систематичній номенклатурі речовини, формули яких:

 1. СН3-СН2-СН3;

 2. СН2=СН-СН2-СН2-СН2-СН=СН2;

 3. СН3-СН-СН2-СН2 СІ;

|

СН3

 1. СН3HH-СН-СН3;

|

СН3

е) СН2-СН-СН2-СН-СН3;

| | |

СН3 СН3 СН3


 1. СН3 -СН-СН-СН2-СН-СН3;

| | |

СН3 СН3 С2 Н5


 1. Поясніть не рівнозначність зв’язків, приведіть конретні приклади та напишіть рівняння реакції.


 1. Здійсніть такі перетворення: метан ацетилен етилен етан бром етан. 1. Знайти молекулярну формулу, що складається з 54,40 % С; 36,40 % О; 9,9 % Н, якщо густина його парів за воднем дорівнює 44.


Варіант № 3


 1. Назвіть по системній номенклатурі речовини формули яких:


Cl Cl СН2 СІ

| | |

Н3 С - С -СН -С-СН3 ; HCBr2 -CН –СН3 ; СН3-СН2-С-СН3 ; СН2 = С – С =СН 2 ;

| | | | | | |

Cl CH3 Cl H3С –СН –СН3 СН3 I I

Н3С - СН = С - СН3 СН3 -СН- СН= СН2

| | |

C3H7 СН3 СН3

 1. Порівняйте хімічні властивості ненасичених і ароматичних вуглеводнів з погляду структурної та електронної теорій. Наведіть конкретні приклади.


 1. Здійсніть такі перетворення С СН4 СН3СІ С3 Н8 С3Н7Cl. Назвіть продукти реакцій. 1. Після спалювання 1,5 г газу утворилося 4,4 г СО2 і 2,7 г води. Маса 1 л цього газу за н.у. дорівнює 1,34. Визначити молекулярну формулу газу і обчислити скільки літрів кисню витрачається під час згорання 10 л цього газу.


Варіант № 4


 1. Назвіть по систематичній номенклатурі речовини формули яких:

 1. СН3-СН2-СН-СН3;

|

СН3

 1. СН3-С=СН-СН3;

|

СН3

 1. СН2 СН2 СН - СН3;

| |

С6Н5 CH3

 1. СН3-СН-СН- СН3;

| |

І І

 1. СН3-СН- СН3;

|

С6Н5

 1. СН2=СН-СН-СН=СН2

|

СН3

 1. Поясніть на конкретних прикладах, який взаємозв’язок між будовою і властивостями речовин. Зобразіть узагальнений висновок.


 1. Здійсніть такі перетворення:

HCl HCl НВr НВr

С Н3-С= CНСІ- А В; СН3 = С-СН3 C Д;

 1. Внаслідок спалювання 2,15 г вуглеводню, утворилося 6,6 г оксиду карбону (ІV). Густина пари за воднем дорівнює 43. Вивести молекулярну формулу. До якого гомологічного ряду він належить?

Варіант № 5


1.Напишіть структурні формули таких вуглеводнів :

а) 2,2,3,4-тетраметилгексан;

б)2,5-диметилгептена-3;

в)2,2,3-триметил бутен-3;

г) 3,5,6-триметил-4-етилоктан;

д)3,3-диметил пентадієн-14;

е)1,2-дихлор-4,6-диетилоктан.2.Назвіть за систематичною номенклатурою речовини,які утворились в результаті

приєднання до молекули бутадієну-1,3?


а)молекули брому; б)молекули бромводню ;в)двох молекул води.


3.Напишіть реакції, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

метанацетиленбензолхлорбензолтолуол?


4.При згорянні 4,2г речовини,утворилось 13,2 СО2 і 5,4 г води.Густина парів цієї речовини

за воднем дорівнює 42(н.у.).Яка формула вуглеводню?
Варіант № 6


1.Назвіть по систематичній номенклатурі речовини,формули яких:

СН2 СІ

І

а) СН3 –СН2- С- СН3 б)СН2 = С - С = СН2 в)СН3 -СН- СН –С=СН2

І І І І І І

СН3 Н2 С С 2Н 5 СН3 СН3 СН3


г)СН3 –СН2- СН- СН2 СІ д)СН3 –СН –СН = СН- СН- СН3

І І І І

СН3 СІ СН3 СН3
2. Опишіть властивості толуолу. Порівняйте його властивості з властивостями бензолу.Чим подібні ці речовини і чим вони відрізняються одна від одної,та як пояснити з погляду електронної теорії?


3.На основі положення теорії Бутлерова поясніть sp 3; sp 2 ; sp-гібридизацію.


4.При згорянні речовини масою 2,3г утворилось оксид вуглецю (ІУ) масою 4,4 г.і вода-2,7. Відносна густина парів цієї речовини за повітрям =1,59. З яких елементів складається ця сполука? Яка її формула (молекулярна)?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили