Зараз в ефірі:
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Методична розробка відкритого бінарного заняття з хімії та географії

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 11 Клас, Дорослі

08.11.2021

100

3

0

Опис документу:

Розвиток людського суспільства в усі століття був пов'язаний з використанням різноманітних ресурсів. Більшість з них зосереджені в твердій оболонці Землі, що являє собою геологічне середовище яке зазнає людського втручання. Геологічне середовище є об’єктом вивчення низки наук, зокрема: геоекології, геохімії, інженерної геології, геофізики, тощо.

У своєму житті людина постійно контактує з речовинами, та й сама є чудовим, незбагненним поєднанням сполук. Щоб їх вивчити треба багато працювати та досліджувати.

В школі ви знайомилися з темами «Метали», «Солі», «Літосфера», «Природні ресурси світу», але є ще багато чого непізнаного. Як відзначав французький фізик і математик Лаплас: «Те, що ми знаємо - обмежене, а те, чого не знаємо - нескінченне».

На сьогоднішньому занятті ми узагальнимо, систематизуємо, удосконалимо та поглибимо ваші знання з даних тем.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА БІНАРНОГО ЗАНЯТТЯ

Предмет : Географія та хімія

Тема заняття: Геологічне середовище людства. Ресурсні властивості літосфери. Солі.

Тип заняття: випереджувальне заняття поглиблення і систематизації знань з використанням ТНЗ і елементами бесіди.

Курс: I відділення: лікувальна справа.

Кількість навчальних годин: 90 хв.

Актуальність теми:

Розвиток людського суспільства в усі століття був пов'язаний з використанням різноманітних ресурсів. Більшість з них зосереджені в твердій оболонці Землі, що являє собою геологічне середовище яке зазнає людського втручання. Геологічне середовище є об’єктом вивчення низки наук, зокрема: геоекології, геохімії, інженерної геології, геофізики, тощо.

Нові етапи освоєння ресурсів літосфери відображені у назвах періо­дів історичного розвитку, а саме: кам’яний вік, мідний вік, бронзовий вік, залізний вік.

У наш час у господарстві використовується понад 200 різних видів мінеральної сировини. За образним виразом академіка А. Є. Ферсмана: «Зараз до ніг людства покладена вся періодична таблиця Менделєєва». Однак земну кору не можна розглядати як джерело нескінченних ресурсів, яке за бажанням людей постачатиме їм скарби земних надр.

У своєму житті людина постійно контактує з речовинами, та й сама є чудовим, незбагненним поєднанням сполук. Щоб їх вивчити треба багато працювати та досліджувати.

В школі ви знайомилися з темами «Метали», «Солі», «Літосфера», «Природні ресурси світу», але є ще багато чого непізнаного. Як відзначав французький фізик і математик Лаплас: «Те, що ми знаємо - обмежене, а те, чого не знаємо - нескінченне».

На сьогоднішньому занятті ми узагальнимо, систематизуємо, удосконалимо та поглибимо ваші знання з даних тем.

Навчальна мета: навчити студентів працювати самостійно з новим матеріалом; працювати з освітніми платформами Google(Meet, Jamboard, Клас); актуалізувати знання про основні закономірності розмі­щення родовищ певних видів мінеральних ресурсів світу; вивчити класифікацію солей; складати назви солей за міжнародною номенклатурою, розв’язувати рівняння реакцій та розрахункові задачі, вивчити галузі застосування різних класів солей; обґрунтувати роль і значення мінеральних ресурсів для розвитку окремих галузей господарства, зокрема і медичної.

Виховна мета: виховувати уважність, аналітичне і критичне мислення. Виховувати любов до рідної мови, пошану до надбання своїх предків. Розвивати почуття моральної відповідальності за доручену справу, сумлінно виконувати командні завдання. Виховувати інтерес до рідної природи та бережливе ставлення до ресурсів України і світу в цілому.

Розвиваюча мета: Розширювати науковий світогляд для розвитку пізнавальних здібностей, уміння та навички необхідні для самостійного розв’язування навчальних і практичних завдань. Розвивати уміння працювати із статистичними матеріалами, картами атласу, діаграмами; мислення, пам'ять, творчу уяву, спостережливість; здатність ефективно працювати в групі, толерантність та врівноваженість; здатність формулювати власну думку після критичного аналізу інформації з багатьох джерел.


Компетентності: Інтегрувати здатність студентів мислити і діяти з позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок сформованих у процесі вивчення географії та хімії. Мотивувати студентів бути свідомими громадянами України, активними учасниками соціуму, сумлінно виконувати завдання в команді, брати участь у збереженні довкілля та екологічних заходах. Дотримуватися правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами під час вивчення предмету. Дотримуватись здорового способу життя. Виконувати навчальні проекти і презентувати їх, розв’язувати розрахункові і контекстні задачі.Міжпредметна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

І. Попередні дисципліни (забезпечуючі)

Хімія

Властивості основних класів неорганічних сполук.

Складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основних класів органічних сполук.

Географія

Тектонічна структура Землі, та пов’язані з ними форми рельєфу. Класифікація мінеральних ресурсів.

Позначати на карті басейни та родовища мінеральної сировини.

Фізика

Фізичні властивості солей.

Характеризувати фізичні властивості солей.

Математика

Методи вираховування відсоткового вмісту металів в рудах.

Проводити обрахунки.

Історія

Роль відкриття солей в історичній картині світу.

Характеризувати значення розвитку окремих галузей господарства для суспільства.

Біологія

Значення солей для живих організмів.

Характеризувати значення солей для живих організмів.

Українська мова

Знати номенклатуру солей.

Вміти складати назви солей українською мовою.

Інформатика

Знати освітні платформи Google

Вміти працювати на освітніх платформах Google(Meet, Jamboard, Клас)

ІІ. Наступні дисципліни (ті, що забезпечуються)

Органічна хімія

Властивості речовин, що містять різні функціональні групи.

Писати відповідні рівняння реакцій.

Фармакологія

Склад лікувальних препаратів.

Характеризувати склад лікувальних препаратів.

Економіка

Промислове значення солей.

Називати найбільш промислово розвинені країни світу.

Фізіологія

Значення солей в фізіологічних процесах організму людини.

Характеризувати значення солей в фізіологічних процесах організму людини.

Патологія

Зміни хімічного складу фізіологічних рідин організму при різних патологіях.

Характеризувати зміни хімічного складу фізіологічних рідин організму при різних патологіях.

ІІІ. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни)

Основні класи неорганічних сполук

Властивості кислот, основ, оксидів.

Писати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості різних класів солей.

Види хімічних зв’язків

Визначення типів хімічного зв’язку.

Визначення типів хімічних зв’язків в сполуках.

Основні групи мінеральних ресурсів.

Паливні, рудні, нерудні.

Принципи утворення родовищ та басейнів мінеральної сировини за основними групами.

Геологічне середовище людства.

Тектонічна структура Землі.

Характеризувати геологічну будову та тектонічні процеси в сферах твердої оболонки планети.
План і організаційна структура заняття

п/пОсновні етапи заняття,

їх функції та зміст

Навча-льна

мета в рівнях засвоє-ння

Методи контролю і навчання

Матеріали метод забезпече-ння: контроль, наочність, ТЗН

Час в хв. або

в %

1

23

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП:

 1. Організація заняття

Привітання, перевіряю готовність студентів та аудиторії до заняття,заповняю журнал.2.Визначення цілей і мотивація:

На даному занятті ми розглянемо тему: «Геологічне середовище людства. Ресурсні властивості літосфери. Солі.» В школі ви знайомилися з темою «Солі» та «Природні ресурси», а сьогодні ми узагальнимо, систематизуємо та удосконалимо ваші знання з даних тем.

За допомогою роботи з інноваційними технологіями: освітні платформи Google(Meet, Jamboard, Клас), ви удосконалите ваші навички володіння інтерактивними технологіями, що буде корисним у вашій професійній діяльності.

Протягом заняття ви будете працювати з інтерактивними контурними картами в платформі Jamboard, демонструвати презентації проектних робіт на платформі Meet, вирішувати хімічні рівняння в Google Клас.


Актуалізація опорних знань студентів шляхом контролю вихідного рівня знань:

Перелік питань для фронтального опитування:

1.Пригадайте з шкільного курсу географії внутрішню будову Землі?

2. Які хімічні речовини переважають у складі всіх оболонок Землі?

3. Які типи земної кори існують?

ОСНОВНИЙ ЕТАП:

3.Узагальнення і теоретичний аналіз навчального матеріалу за планом:

1.Властивості літосфери. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення та розташування окремих виробництв.

2.Ресурсні властивості літосфери.

2.1.Мінеральні ресурси світу.

(Проектна робота студентів на тему: «Мінерально – сировинна база України.»)

2.2. Застосування мінеральних ресурсів в різних галузях промисловості.

(Проектна робота студентів на тему: «Застосування солей металів s-,p-,d- елементів в медицині»)

3.Класифікація солей. Їх фізичні властивості.

3.1. Номенклатура солей.

4. Хімічні властивості солей.

5.Ресурсозбереження. (Проектна робота студентів)


ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП:

4.Резюме лекції, загальні висновки

Підводжу підсумки заняття.

Виставляю оцінки в журнал.


5.Завдання для самопідготовки студентів

Опрацювати матеріал заняття

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко «Географія 11 клас» Тема 6

П.П. Попель, Л.С.Крикля «Хімія 11 клас» 2 розділ.I

III

II

I

II

I

II

УснийПробуджую-чий

Локальне

Опитування

Репродукти-вний

Пояснюва-льно ілюстрати-вний.

Локальне опитування. Метод проектів.

Пояснюва-льно ілюстрати-внийРепродукти-вний

Пошуковий

Журнал групи

Лекція

Презентація

Підручник

Контурна карта України та контурна карта світу


Зразки солей

Конспект заняття

Підручник

262

753

2


МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Мультимедійний  проектор,   інтерактивна дошка, карта корисних копалин світу, карта корисних копалин України, контурні карти світу та України,

таблиця Мендєлєєва, таблиця розчинності, картки  з  завданнями.

Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: методична розробка заняття, слайдові презентація на тему: «Солі. Мінеральні ресурси світу.», роздатковий матеріал.

Список літератури:

Навчальної: основної

Географія:

 1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова «Географія 11 клас» - Київ, 2019 р.

 2. С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко «Географія 11 клас» - Кам'янець-Подільський, 2019 р.


Хімія:

1.П.П. Попель, Л.С.Крикля «Хімія 11 клас»

2. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
3. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Навчальної: допоміжної

 1. Урок на тему «Солі та їх місце у нашому житті» Садовського М.І., вчителя хімії, м. Львів, СШ №14.
  2. Урок на тему «Властивості солей, їх особливості та добування» Аблогіної Р.А., вчителя хімії, м. Кременчук, СШ №4.
  3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.

4. Стаття на тему: «Особливості викладання курсу географія 10 клас» Гільберг Т.В. газета « Майбуття» № 10-12, 2018р.
Хід заняття

1.  Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності.

Викладач хімії та викладач географії

Привітання, перевіряю готовність студентів та аудиторії до заняття,заповняю журнал.

2.Визначення цілей і мотивація:

Викладач географії

Гірські породи верхньої частини літосфери, що перебувають під впливом інженерно-господарської діяльності людей називають геологічним середовищем.

Ще за давніх часів люди почали використовувати мінеральні ресурси, які входять до складу літосфери. Нові етапи їх освоєння відображені у назвах періо­дів історичного розвитку: кам’яний вік, мідний вік, бронзовий вік, залізний вік.

Викладач хімії

За образним виразом академіка А. Є. Ферсмана, зараз до ніг людства покладена вся періодична таблиця Менделєєва. Однак земну кору не можна розглядати як джерело нескінченних ресурсів, яке за бажанням людей постачатиме їм скарби земних надр.

У своєму житті людина постійно контактує з речовинами, та й сама є чудовим, незбагненним поєднанням сполук. Щоб їх вивчити треба багато працювати та досліджувати.

В школі ви знайомилися з темами «Солі», «Неорганічні речовини», «Літосфера», «Природні ресурси світу», але є ще багато чого непізнаного. Як відзначав французький фізик і математик Лаплас: «Те, що ми знаємо - обмежене, а те, чого не знаємо - нескінченне».

Викладач географії

Протягом нашого заняття спробуємо доторкнутися до нескінченного, щоб краще пізнати навколишній світ в якому живемо. Оволодіємо не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками роботи з комп’ютером.

Викладач хімії


За допомогою роботи з освітніми платформами Google, ви будете працювати з інтерактивними контурними картами в додатку Jamboard, демонструвати презентації проектних робіт в додатку Meet, вирішувати хімічні рівняння в Google Клас. А також, ви удосконалите ваші навички володіння інтерактивними технологіями, що буде корисним у вашій майбутній професійній діяльності.


Актуалізація опорних знань студентів шляхом контролю вихідного рівня знань:

Викладач хімії Викладач географії

Давайте пригадаємо те що ми вже знаємо:

1. Пригадайте з шкільного курсу географії внутрішню будову Землі?

2. Які хімічні елементи та їх сполуки переважають у складі кожної з оболонок Землі?

3. Які типи земної кори існують?

3.Узагальнення і теоретичний аналіз навчального матеріалу за планом:

Викладач хімії

За результатами нашого спілкування, видно, що ви ознайомлені з основними положеннями даної теми.

Викладач географії

На сьогоднішньому занятті ми узагальнимо, систематизуємо та удосконалимо ваші знання з теми: «Геологічне середовище людства. Ресурсні властивості літосфери. Солі. », за планом заняття:

План:

1.Властивості літосфери. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення та розташування окремих виробництв.

2.Ресурсні властивості літосфери.

2.1.Мінеральні ресурси світу.

(Проектна робота студентів на тему: «Мінерально – сировинна база України.»)

2.2. Застосування мінеральних ресурсів в різних галузях промисловості.

(Проектна робота студентів на тему: «Застосування солей металів s-,p-,d- елементів в медицині»)

3.Класифікація солей. Їх фізичні властивості.

3.1. Номенклатура солей.

4. Хімічні властивості солей.

5.Ресурсозбереження. (проектна робота студентів)

1. Властивості літосфери. Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу. Вплив рельєфу на розселення населення та розташування окремих виробництв.

Викладач географії

Зі школи вам відомо, що літосфера - це тверда оболонка Землі, яка складається із земної кори та верхнього шару мантії до астеносфери. Земна кора складається з мінералів і гірських порід.

В астеносфері відбувається перетікання речовини, що викликає вертикальні та горизонтальні тектонічні рухи блоків  літосфери.

Флюїди й магма, які потрапляють у земну кору з астеносфери, беруть участь у формуванні покладів корисних копалин.

Викладач хімії

Усі природні процеси, що спричиняють зміни в складі та будові земної кори, а також формують рельєф земної поверхні називають геологічними процесами.

Ті процеси, що відбуваються в надрах Землі називаються внутрішніми, або ендогенними, а ті, що відбуваються на земній поверхні – зовнішні, або екзогенні.

Викладач географії

Різні за утворенням, будовою, віком та розмірами ділянки літосфери утворюють тектонічні структури.

Розрізняють два типи тектонічних структур: платформи та області складчастості.

Платформам у рельєфі відповідають рівнини, а областям складчастості – гори.

Викладач хімії

На рівнинах проживає приблизно 80% людей. Рівнинний рельєф сприяє розвитку сільського господарства, особливо галузей рослинництва, зручному розміщенню промислових виробництв, роботі наземного транспорту, здійсненні будівельних робіт. В той же час гірський рельєф є сприятливою передумовою для розвитку гірськолижного туризму, розміщенню санаторіїв, будівництва ГЕС, тощо.

Завдання для закріплення матеріалу:

Систематизуйте визначення вказаних понять виділивши їх відповідним кольором(робота в додатку Jamboard).

2. Ресурсні властивості літосфери.

Викладач географії

Верхня частина літосфери – земна кора – складається з мінералів і гірських порід. Мінерали це однорідні тіла земної кори, що складаються з однієї речовини. Наприклад золото, кварц, слюда, алмаз, галіт.

Мінерали в чистому вигляді трапляються в природі досить рідко. Найчастіше вони бувають у різноманітних сполуках, утворюючи гірські породи.


Викладач хімії

Гірські породи це сполучення кількох мінералів або скупчення одного мінералу в великій кількості в земній корі, у формі самостійних геологічних тіл. Наприклад накопичення мінералу кальциту у великій кількості утворює гірську породу вапняк.


Викладач географії

Гірські породи за походженням поділяються на магматичні, осадові та метаморфічні.

Магматичні утворюються під час кристалізації або застигання магми. Вони бувають глибинні (граніти , габро,тощо.), поверхневі (базальт , пемза, тощо). Магматичні гірські породи зосереджені у фундаменті платформ та областях складчастості.

Викладач хімії

Осадові гірські породи поділяються на уламкові (брили, валуни, галька, пісок,тощо), органічні(вугілля, торф, черепашник, озокерит,тощо), хімічні (кухонна та калійні солі, вапняк, тощо). Вони зосереджені у чохлі платформ, на щитах платформ, в областях складчастості.

Метаморфічні гірські породи формуються під дією високих температур, тиску та впливу хімічних розчинів (глинисті сланці, мармур, коштовне каміння, тощо).

Родовища цих порід зосереджені у фундаменті платформ та у давніх областях складчастості.

Викладач географії

До природніх ресурсів нашої планети належать не лише мінеральні ресурси, а й інші природні об'єкти і явища, які використовують­ся або можуть бути використані для потреб людини. Природні ресурси дуже різноманітні, найчастіше їх класифікують так: земельні, водні, біологічні (лісові), рекреаційні, кліматичні, мінеральні.

Викладач хімії

Щодо вичерпаності і можливості відновлення природні ресурси поді­ляють на три групи:

вичерпні відновлювані - біологічні ресурси, здатні до самовідновлення. вичерпні невідновлювані - ресурси мінеральної сировини, поклади якої утворювалися в земній корі протягом багатьох мільйонів років, а добува­ються і витрачаються впродовж сотень років;

невичерпні - ресурси (енергія сонця, води, повітря), які здатні задовольнити будь-який обсяг потреб.


Питання для закріплення матеріалу:

Викладач географії

1.Які ресурси відносяться до вичерпних відновлювальних? (тварини, рослини)

2.Які ресурси відносяться до вичерпних не відновлювальних? (золото, нафта, залізна руда)

Викладач хімії

3.Які ресурси відносяться до невичерпних? (енергія сонця, вітру, води)

4.Які країни вже вичерпали більшість своїх ресурсів? (країни Західної Європи: Британія, Німеччина, Італія, Франція.)


Викладач географії

На нашій планеті ресурси розподілені нерівномірно, тому показники ре­сурсозабезпеченості країн світу дуже різняться.

Співвідношення між запасами при­родних ресурсів і обсягом їх використання називають - ресурсозабезпеченістю. Вона обчислюється або кіль­кістю років, на які вистачить цих ресурсів, або їхніми запасами з розра­хунку на душу населення.

На сьогодні найбільш забезпеченими мінеральними ресурсами є США, Росія, Китай.


Викладач хімії

Ресурсозабезпеченість безпосередньо пов'язана також з особливостями природокористування - цілеспрямованою діяльністю з експлуатації природно-ресурсного потенціалу задля задоволення потреб людства.

Щороку людина вилучає з природи дедалі більшу кількість ре­сурсів.


Викладач географії

Оскільки значна частка потрібних людині ресурсів є ви­черпною, або невідновлювальною, постала необхідність розробити наукові засади раціонального природокористування.

У процесі виробництва загалом або на окремих його етапах при­родокористування може бути раціональним і нераціональним.

Питання для закріплення матеріалу:

Викладач хімії

Давайте проаналізуємо в чому полягає різниця між раціональним та нераціональним природокористуванням?

2.1. Мінеральні ресурси світу.


Викладач географії

У сучасному світі забезпеченість мінеральними ресурсами відіграє важливу роль для розвитку економіки . Особливе значення для кожної країни мають мінеральні ресурси.

Мінеральні ресурси — це сукупність запасів корисних копалин мінерального походження.

Сьогодні використовуються понад 200 видів мінеральних ресурсів, що приблизно становить 300млрд. тон сировини щороку.

Оцінити запаси мінеральних ресурсів досить важко, тому що неможливо визначити їх величину в земній корі. Залежно від ступеня вивченості ресурсу розрізняють запаси від прогнозованих до розвіданих.

За призначенням мінеральні ресурси поділяють на три групи:

 1. Паливні (горючі) — використовуються для одержання синтетичних високомолекулярних речовин, різних видів палива, електроенергії.

 2. Рудні (металеві) — з яких виплавляють метали (руди чорних і кольорових металів).

 3. Нерудні (неметалічні) — використовуються як сировина для хімічної промисловості (калійна сільфосфоритисірка), будівництва і як технічна сировина (азбестграфіталмази).

Питання для закріплення матеріалу:

Викладач хімії

Перерахуйте групи мінеральних ресурсів та вкажіть їх хімічний склад, і галузі їх застосування

Завдання для закріплення матеріалу:

Викладач географії

Дайте назву зображених ресурсів надер Землі, та нанесіть формули на зображення у відповідності з їх хімічним складом.(робота в додатку Jamboard).

Викладач географії

Наявність мінеральних ресурсів є гарною передумовою розвитку господарства будь-якої країни. А те, як склалася мінерально-сировинна ситуація в Україні, нам повідомлять студенти, які підготували проектну роботу по темі «Мінерально-сировинна база України» (проектна робота студентів)Викладач хімії

Мінерально – сировинна база України є багатством її народу, вона забезпечує незалежність і національну безпеку. Давайте закріпимо знання про мінерально-сировинну базу України, виконавши роботу з контурною картою.

(робота в додатку Jamboard)

Викладач географії

Робота з контурною картою. Нанесіть рудні ресурси України на контурну карту.

2.2. Застосування мінеральних ресурсів в різних галузях промисловості.

(проектна робота студентів по темі: «Застосування солей металів s-,p-,d- елементів в медицині»)

Викладач географії

Переважна більшість ґрунтів, порід та мінералів містять у своєму складі солі.

Викладач хімії

Сьогодні не існує жодної галузі промисловості де б не використовувалися солі.

Чимало солей утворюють цінні руди з яких добувають чисті метали (залізо, алюміній, нікель , марганець, тощо)

Викладач географії

Не менш важливим є застосування солей в медичній галузі. Оскільки ви студенти медичного коледжу вам потрібно знати види солей, які застосовують в медицині. З метою глибшого вивчення даного питання ви підготували проектну роботу.

Викладач хімії

Студентів поділили на 3 групи, в яких вони обрали представників для доповіді. Кожна група отримала завдання по темі: «Застосування солей в медицині».

Перша група – солі металів s-елементів.

Друга група - солі металів р-елементів.

Третя група - солі металів d-елементів.

Групи працювали за таким планом:

 • опрацювати інформаційні джерела;

 • систематизувати одержану інформацію;

 • оформити проектну роботу у вигляді презентації;

 • усний виступ


Викладач хімії

Це не всі препарати солей які застосовують в медицині. А в подальшій ваші професійній діяльності ви розширите ваші знання про медичні препарати з вмістом солей.


Викладач географії

Ви вже розглянули різні галузі застосування солей, і вам вже відомо, що з солей добувають різні метали. Тому для того, щоб ви краще запам’ятали найбільші центри чорної та кольорової металургії, нанесемо їх на контурну карту.
Робота з контурною картою.(робота в додатку Jamboard)

1.Нанести на контурну карту світу країни які є лідерами з виробництва чорної металургії.


2.Нанести на контурну карту світу країни які є лідерами з виробництва кольорової металургії.


3.Класифікація солей. Їх фізичні властивості.

Викладач хімії

Отже, в природі солі є складовою більшості мінеральних ресурсів.

Солі – кристалічні тверді речовини, які можна розглядати як продукти повного чи часткового заміщення йонів гідрогену кислоти металом або гідроксид-іонів основ (чи амфотерних гідроксидів) – кислотними залишками.


Викладач географії

Всі солі — тверді речовини, в основному йонної будови, але фізичні властивості (температури кипіння, плавлення, густини, твердість) у них різні. Розчинність солей у воді різна, тому для її визначення слід зазирнути в «Таблицю розчинності».

Як правило солі , це нелеткі речовини без запаху, крихкі, частіше білого кольору, але серед них трапляються й забарвлені. Так, водні розчини солей Купруму — блакитного кольору, Феруму — жовто-коричневого, Хрому — зеленого, Кобальту — рожевого та ін. Часто солі утворюють гарні кристали.

Викладач хімії

Члени гуртка хімії досліджували здатність солей утворювати кристали. Вони вирощували кристали таких солей: купрум сульфату, алюмінієвого галуна, жовтої кров’яної солі, червоної кров’яної солі, хромокалієвих галунів.

Демонстрація окремих видів солей.

Викладач географії

Залежно від складу розрізняють такі типи солей: середні, кислі та основні. Також виділяють подвійні, змішані та комплексні солі.

Викладач хімії

Середні солі при дисоціації дають тільки катіони металу і аніони кислотного залишку. Вони виступають продуктом повного заміщення атомів водню відповідної кислоти на атоми металу.

Кислі при дисоціації дають катіони металу, йони водню і аніони кислотного залишку. Вони є продуктом неповного заміщення атомів водню відповідної кислоти на атоми металу.

Основні солі при дисоціації дають катіони металу, аніони кислотного залишку та йони ОН. Вони являються продуктом неповного заміщення груп ОН відповідної основи на кислотні залишки.

Подвійні солі утворені двома катіонами та одним аніоном.

Змішані солі утворені одним катіоном та двома аніонами.

Комплексні солі утворені складним (комплексним) катіоном або аніоном.


Викладач хімії та Викладач географії


Питання для закріплення матеріалу:

1.    Що являють собою солі?
2.    Які типи солей ви знаєте? Перерахуйте їх.
3.    Які фізичні властивості солей?

4. Пригадайте, поклади яких солей є на території України?

3.1. Номенклатура солей.

Викладач географії

Кожна сіль має систематичну назву, а деякі солі – ще й тривіальні (історичні) назви. Більшість солей ми знаємо за тривіальними назвами.

Сіль

Сучасна назва

Традиційна назва

Na2CO3

Натрій карбонат

Кальцинована сода

NaHCO3

Натрій гідрогенкарбонат

Питна сода

K2CO3

Калій карбонат

Поташ

Na2SO4

Натрій сульфат

Глауберова сіль

MgSO4

Магній сульфат

Англійська сіль, гірка сіль

KClO3

Калій хлорат

Бертолетова сіль

KNO3

Калій нітрат

Калійна селітра

NaNO3

Натрій нітрат

Натрієва селітра

CaCO3

Кальцій карбонат

Крейда, мармур, вапняк

CaSO4

Кальцій сульфат

Гіпс, алебастр


Викладач хімії

Назви солей утворюються з назви катіонів та аніонів з відповідними префіксами, із зазначенням в круглих дужках (при потребі) ступеня  окиснення відповідного елемента:Склад та назви середніх солей

Формула кислоти, що утворює сіль

Солі

Загальна формула

Назва

Приклади

HCl

MeCly

Хлорид

NaCl – натрій хлорид

H2SO4

Mex(SO4)y

Сульфат

Al2(SO4)3 – алюміній сульфат

H2SO3

Mex(SO3)y

Сульфіт

Na2SO3 – натрій сульфіт

H2S

MexSy

Сульфід

K2S – калій сульфід

HNO3

Me(NO3)y

Нітрат

Ba(NO3)2 – барій нітрат

H2CO3

Mex(CO3)y

Карбонат

CaCO3 – кальцій карбонат

H2SiO3

Mex(SiO3)y

Силікат

Na2SiO3 – натрій силікат

H3PO4

Mex(PO4)y

Фосфат або ортофосфат

AlPO4 – алюміній фосфат

HBr

MeBry

Бромід

ZnBr2 – цинк бромід

HI

MeIy

Йодид

NaI – натрій йодид

HF

MeFy

Фторид або флуорид

CaF2 – кальцій фторид


Якщо це кисла чи основна сіль, потрібно вказати відповідну кількість атома Гідрогену чи гідроксогрупи

KHSO4 — калійгідроген сульфат;

Cr(OH)2Cl — хром дигідроксохлорид;

Для низки елементів (Sb, Bi, Ti, V, W, U) властиве утворення оксосолей за рахунок того, що їх гідроксосолі легко відщеплюють воду:

BiCl3 +  2NaOH = BiOCl  +  2NaCl + H2O

Згідно з існуючою у даний час номенклатурою такі солі називають солями оксометалу: оксобісмут хлорид, оксотитан сульфат TiOSO4, діоксоуран сульфат UO2SO4 тощо.
Питання для закріплення матеріалу:

Викладач хімії


1.Складіть формули солей.


Cl(I)

F(I)

S(II)

SO4(II)

NO3(I)

PO4(III)

Na(I)

Mg(II)

Al(III)


Cl(I)

F(I)

S(II)

SO4(II)

NO3(I)

PO4(III)

Na(I)

Mg(II)

Al(III)

Na Cl

Mg Cl2

Al Cl3Na F

Mg F2

Al F3

Na2 S

Mg S

Al2 S3

Na2 SO4

Mg SO4

Al2 (SO4)3

Na NO3

Mg (NO3)2

Al (NO3)3

Na3 PO4

Mg3( PO4)2

Al PO4

2.Дайте назви таким солям:

Na3PO4, NaH2PO4, MgOHCl, KHSO4, Al(OH)2NO3, FeOHSO4.

Відповідь: Натрій ортофосфат; Натрій дигідроортофосфат; Магній гідроксохлорид; Калій гідросульфат; Алюміній дигідроксинітрат; Ферум гідроксисульфат.


4.Хімічні властивості солей.

Викладач географії

Отже перейдемо до хімічних властивостей солей. Як видно зі схеми солі можуть взаємодіяти з неметалами, з металами, з кислотами та розчинами інших солей.


■ Взаємодія солей з металами

Кожний метал у ряді напруг здатний витісняти всі метали, що стоять справа від нього, з розчинів їх солей з утворенням нової солі та іншого металу. Якщо в пробірку з розчином CuCl2 опустити залізний цвях, то через деякий час він вкриється шаром міді. Відбувається реакція заміщення: CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu.

Якщо ми візьмемо навпаки FeCl2 + Cu  ≠, реакція не відбудеться, оскільки Fe стоїть зліва від Cu.

■ Взаємодія солей з лугами

Водні розчини солей можуть взаємодіяти з розчинами лугів, якщо в результаті реакцій одна з новоутворених речовин (сіль, або основа) випадає в осад. Нерозчинні солі з лугами не взаємодіють.

Наприклад: ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2↓ + 2KCl.

ВаSО4 + NаОН ≠

■ Взаємодія солей з кислотами

Солі (як розчинні так і нерозчинні) можуть взаємодіяти з кислотами, утворюючи нову кислоту та сіль. Такі реакції часто супроводжуються виділенням газу або осаду, наприклад: 2НCl + К2СO3 = Н2О+ СO2 ↑+ 2КCl.

Взаємодія між солями

Реакція між двома солями відбувається лише тоді, коли обидві солі розчинні у воді, а одна з новоутворених солей випадає в осад:

 3АgNО3 + Nа3РО4 = Аg3 РО4↓ + 3Nа NО3

Розкладання солей

Деякі солі під час нагрівання розкладаються. Прикладом таких солей можуть служити карбонати, нітрати, гідрогенкарбонати, сульфіти.

Наприклад:

2KNO3 = 2KNO2 + O2;

2NaНCO3 = Na2CO3 + H2О+ CO2.

Але слід пам’ятати, що:

•    Карбонати та сульфіти Натрію та Калію не розкладаються

під час нагрівання.

•    Не розкладаються під час нагрівання силікати та фосфати.

•    Розкладаються під час нагрівання нітрати всіх металів.

Питання для закріплення матеріалу:

Допишіть рівняння можливих реакцій:

FeCl2 + Zn →

FeCl2 + Na →

ZnSO4 + KOH →

KNO3 + NaOH →

Na2S + HCl →

K2CO3 + H2SO4 →

AgNO3 + BaCl2 →

BaCl2 + Na2SO4 →


Викладач хімії

Ми розглянули властивості солей як однієї із складових мінеральних ресурсів світу. Хоч поклади солей є досить розповсюдженими, та навіть такий поширений ресурс, має свої обмежені запаси, що вже й говорити про інші ресурси нашої планети.


5.Ресурсозбереження.

Викладач географії


Розвиток людського суспільства в усі століття був пов’язаний з використанням мінеральних ресурсів. Так, у 20 столітті з надр Землі було вилучено корисних копалин більше, ніж за всю попередню історію цивілізації, а споживання викопного палива зросло майже в 30 разів. Для задоволення своїх потреб людина потребує все більшої кількості мінеральних ресурсів, а вони є не відновлюваними.

Намагаючись запобігти швидкому виснаженню мінеральних ресурсів, багато країн вже перейшли до політики ресурсозбереження.

(проектна робота студентів по темі: «Ресурсозбереження»)

4.Резюме лекції, загальні висновки

Підводжу підсумки заняття.

Виставляю оцінки в журнал.


5.Завдання для самопідготовки студентів

Опрацювати лекційний матеріал

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко «Географія 11 клас» Тема 6

П.П. Попель, Л.С.Крикля «Хімія 11 клас» 2 розділ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.