Методична розробка уроку виробничого навчання на тему "Облік грошових коштів у касі підприємства"

Опис документу:
Дана методична розробка уроку виробничого навчання на тему "Облік грошових коштів у касі підприємства" для професії "Обліковець з реєстрації бухгалтерских даних" включає в себе план уроку, детальний план конспект, інструкційну картку, картки з завданнями, питання для перевірки знань та критерії оцінювання. Дана розробка буде цікава для викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання зі професій та спеціальностей економічного напрямку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Ордена «Знак Пошани» Вище Професійне Училище № 75

Методична розробка

на тему: «Облік грошових коштів

у касі підприємства»

Виконала: майстер виробничого

навчання Зубко Наталія Сергіївна

План уроку

Спеціальність: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Тема програми: Облік грошових коштів

Тема уроку: Облік грошових коштів у касі підприємства

Тип уроку: Урок формування первинних умінь

Кількість годин: 6

Мета уроку:

Навчальна: Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації .

Розвиваюча: Формування в учнів уміння роботи з первинними документами та регістрами

Виховна: Формування культури виробничої діяльності при роботі з обліком грошових коштів у касі

Матеріально-технічне забезпечення: Обчислювальна техніка

Методичне забезпечення: Огійчук М.Ф. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» Київ, «Вища освіта» 2009р. 798 с.; Бутинець Ф.Ф. «Бухгалтерський фінансовий огляд» Житомир ПП «Рута» 2008р. План рахунків бухгалтерського обліку.

Методи і прийоми навчання: робота учнів із дидактичними та інструкційно-технологічними картками, виконання завдань.

Хід уроку

І. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до заняття;

- допуск учнів з правил безпеки праці перед виконанням лабораторних та практичних робіт.

ІІ. Вступний інструктаж:

2.1. Актуалізація знань:

- повідомлення теми програми і уроку;

- цільова установка уроку;

- перевірка (закріплення) знань, умінь і навичок за матеріалами попередніх занять, взаємопов’язаних з цілями та задачами даного уроку фронтальна бесіда

Що таке готівка?

На яких рахунках ведеться облік грошових коштів?

На яких рахунках ведеться облік грошових коштів у касі?

- пояснення характеру і призначення роботи учнів, запланованої на уроці.

2.2. Пояснення нового матеріалу:

- пояснення нової інформації з демонстрацією нових операцій і прийомів професійної діяльності;

- пояснення характеру і послідовності виконання учнями запланованих робіт;

- попередження про типові помилки, яких припускаються учні: заповнення необхідних реквізитів не в повному обсязі, не відображення залишків в касовій книзі на початок робочого дня.

- опитування деяких учнів за новим матеріалом:

1.На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження грошових коштів?

2.На підставі яких документів оформляються касові операції з виплати грошових коштів?

3. Коли здійснюється запис в касову книгу та журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів?

4. Який строк і порядок здачі звіту касиром головному бухгалтеру?

- пробне виконання ними показаних прийомів для перевірки доступності нового навчального матеріалу: заповнити прибутковий і видатковий касові ордери.

- відповідь на запитання учнів.

ІІІ. Поточний інструктаж:

 • видача завдань для самостійної роботи учнів картки

 • ознайомлення учнів з критеріями оцінювання виконаних робіт;

 • здійснення цільових обходів робочих місць учнів:

 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання охорони праці;

 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки послідовності;

 • обхід робочих місць учнів з метою перевірки дотримання інструкційно-технологічних карток;

 • обхід робочих місць учнів з метою надання консультацій.

 • прийом майстром виконаних робіт;

 • прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж:

 • аналіз діяльності учнів впродовж всього уроку:

 • розбір типових помилок, допущених при виконанні учбово-виробничих робіт, вказівка шляхів їхнього попередження;

 • об’єктивне обґрунтування виставлених учням оцінок;

V. Домашнє завдання.

Видача домашнього завдання :повторення теоретичного матеріалу з бухгалтерського обліку, Повторити рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи»

Майстер в/н _______________________ Н.С. Зубко

План конспект

Каса - Самостійний структурний підрозділ підприємства для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою.

Касові операції - надходження готівки у касу і видача готівки з каси.

Касове обслуговування підприємств здійснює установа банку, в якому відкрито р/р (за договором).

Держава обмежує обіг готівки, для цього використовуються наступні методи регулювання:

- встановлення ліміту залишків готівки в касі,

- встановлення норм витрат готівки з виручки

НАДХОДЖЕННЯ грошових коштів у касу відбувається внаслідок отримання їх з р/р; реалізації ТМЦ; повернення підзвітних сум і т.д.

ВИДАЧА готівки із каси відбувається при виплаті заробітної плати; видачі коштів у підзвіт /відрядження; закупку ТМЦ; тощо/ здаванні готівки у банк /на р/р/ тощо.

Документальне оформлення операцій :

1. Надходження грошових коштів у касу оформлюють прибутковими касовими ордерами /особі, що здала готівку, видається відривна квитанція із штампом або печаткою підприємства; підписом головного бухгалтера і касира; або відтиском касового апарата/. У Прибутковому касовому ордері вказують від кого, за що або для чого одержані грошові кошти. Підписує - головний бухгалтер і касир.

2. Видача оформляється видатковими касовими ордерами. Підписують Видатковий касовий ордер – головний бухгалтер; касир; а також керівник підприємства. У Видатковому касовому ордері вказують кому, за що або для чого вони видаються. Особа, яка одержала кошти, розписується про це у Видатковому касовому ордері.

Як у Видатковому касовому ордері, так і у Прибутковому касовому ордері вказуються документи які стали підставою для складання ордерів /чеки, авансові звіти, заяви, розпорядження керівника, розрахунково-платіжна відомість і т.д./.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Каса підприємства

Надходження готівки

Видача готівки

 • від реалізації ТМЦ

 • від підзвітних осіб

 • від дебіторів

 • з поточного або валютного рахунку

Господарські

операції

 • в підзвіт

 • кредиторам

 • при виплаті

заробітної плати

 • на рахунок в банк

 • оплата витрат

Прибутковий касовий ордер

Документ

Касова книга

Видатковий касовий ордер, Відомість

Звіт касира

Інвентаризація готівки

Бухгалтерія

Запис в регістри обліку

Ж.О. №1, Відомість 1або 4

Головна книга

Баланс і звітність

Синтетичний облік касових операцій ведуть на рахунку 30 “Каса”,

Цей рахунок - активний, має два субрахунки :

 • 301 “Каса в національній валюті”,

 • 302 “Каса в іноземній валюті”.

Сальдо по рахунку 30 “Каса” відображається у 2-му розділі Активу балансу.

За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємства.

Касир складає “Звіт про рух грошових документів”

Інвентаризація грошових коштів у касі проводиться за наказом керівника (не рідше одного разу на квартал) В наказі - вказують час, місце інвентаризації, склад комісії, цінності, які перевіряються (гроші та грошові документи)

Кореспонденція рахунків

п/п

Зміст операції

Сума

Кореспонденція

Дебет

Кредит

Одержано кошти в касу від:

1.

Інкасатора з поточного рахунку в банку по чеку на видачу зарплати

301

“Каса в національній валюті”

333

”Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

2.

Підзвітної особи

(повернені невикористані суми)

301

“Каса в національній валюті”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

3.

Суми недостачі з винних осіб в рахунок

Відшкодування матеріальних збитків

301

“Каса в національній валюті”

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

Видано коштів з каси:

1.

Працівникам зарплата

661

”Розрахунки за заробітною платою”

301

“Каса в національній валюті”

2.

Для здачі в банк для зарахування на поточний рахунок

333

“Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

301

“Каса в національній валюті”

3.

У підзвіт працівнику

372

”розрахунки з підзвітними особами”

301

“Каса в національній валюті”

В касі підприємства зберігаються не тільки гроші , а й грошові документи (цінні папери та бланки суворої звітності):

- поштові марки, марки державного мита, марки гербового збору, сплачені проїзні квитки , сплачені путівки , грошові кошти в дорозі та ін.

- трудові книжки, бланки акцій та ін.

Для їх обліку використовують активний рахунок 33 “Інші кошти”.

Цей рахунок має такі субрахунки:

331 “Грошові документи в національній валюті”

332 “Грошові документи в іноземній валюті”

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

Інструкційна картка виробничого навчання

Тема: Облік грошових коштів

Тема уроку: Облік грошових коштів у касі підприємства.

Мета: Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації

Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

Перед початком роботи:

 • Учень, який прийшов на виробниче навчання, повинен пройти вступний інструктаж з обо­в’язковим записом про його проведення у журналі реєстрації вступного інструк­тажу з питань охорони праці.

 • Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з учнем за програ­мою первинного інструктажу на кожному виробничому навчанні.

 • Допуск до роботи осіб, які не пройшли інструктаж і перевірку з питань охорони праці, забороняється.

 • Робоче місце повинне утримуватися в чистоті та порядку, освітлюватися розсі­яним світлом:

 • стіл повинен містити лише предмети необхідні для виконання виробничого завдання (зошит, бланки, ручка, олівець, лінійка, калькулятор.) ;

Під час виробничого навчання забороняється:

 • Переміщуватись кабінетом без дозволу майстра;

 • Розмовляти по телефону;

 • Заважати іншим учням розмовами та питаннями.

При виникнені пожежі або іншої аварійної ситуації:

 • Попередити майстра;

 • Покинути приміщення.

Після закінчення роботи:

 • Прибрати робоче місце.

Хід роботи:

Завдання 1

Що необхідно зробити:

1. Скласти кореспонденцію рахунків.

2. Скласти прибутковий касовий ордер за 06.04.2000 року

Матеріал для виконання завдання 1

Зав. магазином № 1 Грищенко С.М. здана виручка у касу СП «ВіО-Ле»:

01.04.2000 - 2876,80грн.;

02.04.2000 - 2250,00грн.;

03.04.2000 - 2686,00грн.;

04.04.2000 - 2256,00грн.;

05.042000 - 2404,00грн.;

06.04.2000 - 1500,00грн.

Завдання 2

Що необхідно зробити:

1. Скласти кореспонденцію рахунків.

2. Скласти прибутковий касовий ордер № 2.

Матеріал для виконання завдання 2

В результаті виявленої нестачи в відділі продавця Стовбун С.З., надійшо
до каси СП «ВіО-Ле» 12.04.2003 року 11,68 грн.

Завдання 3

Що необхідно зробити:

1. Скласти кореспонденцію рахунків.

2. Скласти прибутковий касовий ордер № 8 від 12.04.2003 року.

Матеріал для виконання завдання 3

На підставі Акту списання товару експедитор Дробот Н.Г вніс до каси
6,50 грн. (витрати, поверх норм природних витрат).

Завдання 4

Що необхідно зробити:

Скласти видатковий касовий ордер №5 та прибутковий касовий ордер № 9.

Матеріал для виконання завдання 4

02.04.2003 р. видано з каси СП «ВіО- Ле» зам. директору Філоненко М. П. на
відрядження 3000грн. в підзвіт. 18.04.2003р. внесено в касу .залишок грошових коштів від
Філоненко М. П. в сумі 300грн..


Завдання 5

Що необхідно зробити:

1.Скласти кореспонденцію рахунків.

2. Скласти видатковий касовий ордер №6.

Матеріал для виконання завдання 5

12.04 2003 р. експедитору ОмельченкоС.В. видано з каси СП «ВіО-Ле»- 48,00грн. на відрядження в підзвіт. .

Завдання 6

Що необхідно зробити:

На підставі слідуючих даних скласти перепроводительну відомість до суми з грошовою виручкою № 00206 від О6.04.2003 р. отримано в касі СП «ВіО- .Ле».

Матеріал для виконання завдання 6

Отримувач АППБ «Аваль», в сумі 1500грн.

Директор СП «ВіО-Ле» - Левцун О.І.

Головний бухгалтер СП „ВіО-.Ле” – Карамавров А. С.

Інкасатор – Вілісов Н.К

Завдання 7

Що необхідно зробити:

1.Скласти кореспонденцію рахунків.

Матеріал для виконання завдання 7

Виручка, яка надійшла до каси с 01.04.по 06.04. здана на початковий рахунок СП „ВіО-.Ле” у банк.

Завдання 8

Що необхідно зробити:

На підставі завдань №5 скласти звіт касира каси „ВіО-.Ле” - Шаблій Л.Д.(яка тимчасово підміняє касира Семьоничеву О. Є) за 12.04.2003р.

Матеріал для виконання завдання 8

Якщо ще в цей надійшла до каси виручка в сумі 2600 грн. по приходному касовому ордеру № 18, здано з каси в банк тут ж суму, по документу № 20

Залишок на початок дня складав 50грн.

Завдання 9

Що необхідно зробити:

На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року необхідно:

 1. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях.

 2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня.

 3. Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25 грн.

Матеріал для виконання завдання 9

Залишок каси на 10.05 15 грн.

Операції за день ( 11рн.. )

Зміст господарської операції.

Сума.

1.

Одержано з поточного рахунку:

на виплату зарплати

на виплату допомоги

3000,00

200,00

2.

Видано з каси допом. з кошт соц. страх.

200,00

3.

Одержано від робіт. за реал. спец. одяг

10,00

4.

Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум

15,00

5.

Внесено на поточний рахунок

25,00

Завдання 10

Що необхідно зробити:

По господарським операціям руху грошових коштів по поточному рахунку за квітень вказати кореспонденцію рахунків.

Вказати облікові реєстри, в яких вони повинні знайти своє відображення.

Визначити залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку станом на 8 травня.

Матеріал для виконання завдання 10

1. Зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції 2000

2. Перераховано з поточного рахунку заводу “ Металіст “ за одержані матеріали 1200

3. Одержано в касу по чеку гроші на операційні витрати 5000

4. Внесена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від жильців 800 гуртожитку

5. Перераховано обкому профспілки відрахування на соц. страх. 750

6. Одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових коштів 2000

примітка: залишок грошей на розрахунковому рахунку на 1 квітня – 8400

Майстер в/н ______________________Н.С. Зубко


Картка з завданнями

Завдання №1

1. Квитанція підтверджує факт здавання виручки до установи банку працівником підприємства?

А) Так Б) ні

2. Чи встановлюється для приватних підприємців ліміт каси?

А) Ні. Б) Так.

3. Чи має право касир видати заробітну плату працівника підприємства Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.?

А) Має право. Б) Не має права.

4. За якими документами банк видає готівку?

А) наказ В) чек

Б) заяви на отримування готівки Г) видатковий касовий ордер

5. Який з цих документів подається для відкриття реєстраційного рахунку

А) грошовий чек Б) меморіальний ордер

В) затверджений кошторис Г) всі відповіді вірні

6. При видачі готівки установою банку:

А) Дт301 Кт311 Б) Дт372 Кт311

В) Дт311 Кт301 Г) Дт372 Кт301

Завдання №2

п\п

Темрін

Буква

Визначення

1

Видатковий ордер

А

Посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві

2

Грошові

документи

Б

Документ, який заповнюється касиром після внеску готівки до банку, в якому вказується дата, хто здає кошти і через яку особу, банк та назва отримувача, суми цифрами і прописом, призначення внеску, номер власного рахунку.

3

Грошові кошти

В

Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

4

Грошові

кошти в дорозі

Г

Гроші, здані до банку інкасатором, але не зараховані на поточний рахунок

5

Іноземна

валюта

Д

Документи, які знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати та будинки відпочинку, поштові марки, проїзні квитки

6

Звіт касира

Е

Документ, який засвідчує законність витрачання грошей з каси підприємства за цільовим призначенням

7

Каса

Є

Документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію і є відривним листом касової книги з додатком видаткових та прибуткових касових ордерів

8

Касова книга

Ж

Гранична сума грошових коштів, яка знаходиться в касі підприємства

9

Касир

З

Обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства.

10

Ліміт

залишку готівки

И

Документ, за яким проводиться оплата праці, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендій, премій без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача

11

Об’ява на

внесок готівкою

І

Документ, який засвідчує законність надходження грошей до каси підприємства

12

Платіжна

відомість

Ї

Книга, у вигляді якої банки видають бланки чеків

13

Прибутковий

касовий ордер

Й

Іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу

14

Рух

грошових коштів

К

Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання

15

Чекова

книжка

Л

Спеціально ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки

ЗАВДАННЯ №3

Фірма відрядила свого співробітника Іванова А.А. з 15.04.2013 по 20.04.2013 з м. Київ до м.Одеса. З каси йому було видано аванс у розмірі 1000 грн. Після повернення з відрядження Іванов А.А. надав авансовий звіт. У дорозі працівник перебував 2 дні. Згідно звіту витрати на проживання складали 180 грн. на добу з ПДВ без харчування, витрати на проїзд – по 72 грн. з ПДВ туди і назад.

Розрахувати загальну суму витрат на відрядження, відобразити операції на рахунках, вказати первинні документи.

Дата

Пор.№ док

Кому, за що і по якому документу

заплачено

Сумма

Грн.

Коп.

1

Квіток Київ-Одеса

2

Квіток Одеса-Київ

3

Квітанція за проживання (4* 180 грн 00 коп)

Всього

Заповнити таблицю

Найменування

документу

Зміст господарської

операції

Сума,

грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

Завдання №4

Вихідні дані: працівник служби постачання матеріальних ресурсів фірми “Байкал” Ващенко Олесь Петрович був відправлений у службове відрядження до м. Полтава, на підприємство ВАТ “Луга”, для укладання договору про поставку комплектуючих виробів. Про службове відрядження Ващенка О.П. 11 грудня 2013 року був складений та підписаний керівником фірми „Байкал” відповідний наказ. Касир цього підприємства Сидоренко Валентина Йосиповна 12 грудня 2013 року видала Ващенку О.П. з каси суму 350 грн.00 коп. на відрядження. Документ, на підставі якого Ващенко О.П. отримав гроші з каси: паспорт серії ММ, № 325578, виданий 25.07.2000 року ЦВМ Київського РВХМУ УМВС України в Харківській обл.

Треба: заповнити видатковий касовий ордер № 81 на видачу коштів під звіт (на відрядження) у сумі 350 грн.

Завдання №5

На підставі приведенних данних заповнити касову книгу.

Залишок грошей у касі підприємства на 11.12.13 р -100 грн

з\п

Господарча

операція

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Сума

1

Повернуті невикористані гроші з каси на розрахунковий рахунок

50,00

2

Внесено в касу кошти від засновника у вигляді оплати частини своєї частки в статутному фонді, яка до цього моменту не була внесена.

230,00

3

Отримано в касу з банку по чеку грошові кошти для виплати заробітної плати

1000,00

4

Грошові кошти з каси передані інкасатору

200,00

5

Видано аванс через касу представнику постачальника для майбутньої поставки товарів

450,00

6

Отримано грошові кошти в касу від представника покупця для оплати товарів

960,00

7

Оплачено готівкою з каси витрати на канцтовари

400,00

8

Видана заробітна плата працівникам з каси

520,00

Завдання №6

По горизонталі:

 1. Можливість перетворення активів підприємства на готівкові кошти.

 2. Система збору, документації та реєстрації інформації про стан майна організації (у грошовому еквіваленті) та постійній фіксації даного стану відносно часу, про рух в ній грошових коштів та їх зобов'язань.

 3. З його допомогою здійснюється додаткове угруповання даних аналітичного обліку з метою узагальнення відомостей про окремі об'єкти всередині даного синтетичного рахунка.

 4. Як називається операція, в якій кошти й матеріальні цінності, що надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під відсоток.

 5. Грошовий документ, яким оформляється касова операція з прийому готівкових грошей підприємствами, організаціями, установами.

 6. Фінансовий орган, на який покладаються функції з касового виконання державного бюджету України.

 7. Матеріально відповідальна особа, на яку покладено повну матеріальну відповідальність за функції щодо видачі, приймання, зберігання готівки та складання касового звіту.

 8. Документ, що видається і одержується в разі сплати за певні грошові суми, цінності, матеріали, устаткування або за виконану роботу.

 9. Письмове повідомлення про виконання певної роботи.

По вертикалі:

 1. Документ, що використовується для ведення розрахунків через касу організації.

 2. Розрахунковий документ, який складається банком для оформлення внутрішньобанківських операцій та операцій щодо списання коштів з рахунку платника, здійснення договірного списання коштів з рахунку свого клієнта на підставі його письмового доручення або розпорядження стягувача про списання коштів з рахунку платника.

 3. Як називається ліва сторона бухгалтерського обліку. Розрізняють активну й пасивну сторони.

 4. Особливий товар (універсальний), що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Вони виконують функції мірила вартості та засобу обігу.

 5. Він являє собою розпорядження підприємства банку видати указану в ньому суму готівки з його поточного рахунку.

 6. Як називається приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, передачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів?

 7. За допомогою нього визначається фактичний розмір активів, капіталу та зобов'язань, а також зіставлення отриманих результатів з даними бухгалтерського обліку

1

1

2

2

3

4

3

4

6

5

6

5

7

7

8

9

Перевірка знань

Тестові завдання

1. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за кріплена в:

1) Законі України "Про податкову службу"

2) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку

2. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

1) найменування підприємства

2) номер поточного рахунка підприємства

3) порядковий номер документа

3. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

1) Керівник

2) головний бухгалтер

3) особи, які підписують документ

4. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

1) не допускаються

2) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах

3) допускаються

5. Створення типових бланків документів для оформлення одно рідних

господарських операцій називається:

1) стандартизацією

2) уніфікацією

3) контуванням

6. Бухгалтерським документом називають:

1) письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її

здійснення

2) належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово

підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції,

містить її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку

3) обидві відповіді правильні

7. За призначенням документи поділяються на:

1) первинні й зведені

2) розпорядчі й виконавчі

3) внутрішні й зовнішні

8. Документооборот - це:

1) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи

2) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів

3) обидві відповіді правильні

9. До первинних документів належать:

1) документи, які складають на момент здійснення господарської операції

2) документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій

3) документи з низьким рівнем стандартизації

10. Які з перелічених документів належать до виправдних:

1) прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер

2) статут підприємства, договір на поставку сировини

3) обидві відповіді правильні

11. Коли мають складатися первинні документи:

1) під час проведення господарської операції;

2) перед закінченням звітного періоду

3) перед перевіркою контролюючих органів

12. Під контуванням документів розуміють:

1) зазначення кореспондуючих рахунків

2) об'єднання однорідних за змістом первинних документів

3) цей термін не стосується бухгалтерського обліку

13. За місцем складання документи є:

1) міжгалузеві та спеціалізовані

2) внутрішні та зовнішні

3) службові та особові

14. Яке визначення інвентаризації найточніше:

1) це спосіб періодичної перевірки господарських процесів

2) являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів

підприємства

3) це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна

15. Проведення інвентаризації є обов'язковим:

1) перед виплатою дивідендів

2) у разі зміни керівника підприємства

3) перед модернізацією виробництва

16. Об'єкти інвентаризації - це:

1) активи, зобов'язання

2) власний капітал

3) майно, зобов'язання

17. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

1) Керівник

2) головний бухгалтер

3) головний економіст

Критерії оцінювання для теми

Бали

Знає

Бали

Уміє

1

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

1

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.

2

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

2

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.

3

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні знання з основних відомостей оперативного обліку під прямим керівництвом у стру­ктурованому середовищі. Знання потребують постійної підтримки.

3

Учень (слухач) має незначні ба­зові загальні навички і здатний виконувати прості завдання, пов’язані з оперативним обліком, записами, документами за ви­дами обліку під прямим керівни­цтвом у структурованому сере­довищі. Навички навчання по­требують структурованої під­тримки. Без присвоєння кваліфі­кації.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку, які є в основному конкретними і зага­льними за характером. Несе час­ткову відповідальність за своє навчання. Знання потребують постійного контролю.

4

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у первинних документах, під­биття підсумків, які є в основ­ному конкретними і загальними за характером. Застосовує нави­чки під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона­лення через досвід роботи або навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку та його організації, які є в основному конкретними і загальними за ха­рактером. Несе часткову відпо­відальність за своє навчання. Знання потребують контролю.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у документах за видами обліку в журналах або на картках, під­биття підсумків, які є в основ­ному конкретними і загальними за характером. Застосовує нави­чки під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоскона­лення через досвід роботи або навчання.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних відомос­тей оперативного обліку та його організації, які є в основному конкретними і загальними за ха­рактером. Несе часткову відпо­відальність за своє навчання. Знання потребують контролю.

6

Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції щодо оперативного обліку грошових коштів, матері­алів; ведення відповідних записів у документах за видами обліку в журналах або на картках, під­биття підсумків, складанні вста­новленої звітності, відомостей і зведень, які є в основному конк­ретними і загальними за характе­ром. Застосовує навички під прямим керівництвом у структу­рованому середовищі. Кваліфі­кація присвоюється, але потре­бує подальшого удосконалення через досвід роботи або на­вчання.

7

Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробляється підприємством; основних відо­мостей видів оперативного обліку, форм його організації. Відповідає за своє власне на­вчання.

7

Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

8

Учень (слухач) має широкі зага­льні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробляється підприємством; основних відо­мостей видів оперативного обліку, форм його організації. Має широкі загальні знання.

8

Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової про­дукції, відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові теоретичні знання з одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виро­бляється підприємством; основ­них відомостей видів опера­тивного обліку, форм його організації. Має широкі загальні та базові теоретичні знання.

9

Учень (слухач) має конкретні практичні навички щодо опера­тивного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової про­дукції, витрат сировини, відпо­відних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиванні підсумків, складанні встановленої звітності, відомостей і зведень. Здатний виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.

10

Учень (слухач) має значні конкретні, теоретичні знання, щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх заповнення; одиниць вимірюван­ня обсягів продукції, яка вироб­ляється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеціальні знання і здатен до самокерування при навчанні.

10

Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, скла­дає встановлену звітність, відо­мості і зведення. Визначається здатність застосовувати спеці­альні навички та компетенції вирішувати проблеми незалежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.

11

Учень (слухач) має значні конкретні знання щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх запов­нення; одиниць вимірювання обсягів продукції, яка вироб­ляється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеці­альні знання і здатен до самокеруванні при навчанні.

11

Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, складає встановлену звітність, відомості і зведення. Визнача­ється здатність застосовувати спеціальні навички та компетен­ції вирішувати проблеми неза­лежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.

12

Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні знання, щодо видів оперативного обліку, його організації, форм первинної документації, порядку їх запов­нення; одиниць вимірювання обсягів продукції, яка виробля­ється підприємством; правил експлуатації обчислювальної техніки, основ організації праці, трудового законодавства, форму­вання прибутків. Має здатність застосовувати спеці­альні знання і здатен до самокерування при навчанні.

12

Учень (слухач) має значні конкретні, практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з оперативного обліку грошових коштів, матеріалів, обсягу готової продукції, витрат сировини, ведення відповідних записів в первинних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки, складає встановлену звітність, відомості і зведення. Визнача­ється здатність застосовувати спеціальні навички та компетен­ції вирішувати проблеми неза­лежно. Має практичний досвід у роботі як у простих так і виняткових ситуаціях.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
790 грн