і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

МЕТОД ПРОЕКТІВ як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Світлогірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені Антона Петровича Біленка

А.С.Ялова

МЕТОД ПРОЕКТІВ

як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів

Світлогірське

2016 р.

Ялова Алла Станіславівна, вчитель початкових класів Світлогірської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів імені Антона Петровича Біленка, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»; стаж роботи за фахом 33 роки

Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів. Методичний посібник / А.С.Ялова – Світлогірське, 2016. – 88 с.:іл.

У посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти методу проектів. Запропоновані орієнтовні проекти з курсу «Я у світі» допоможуть вчителеві відійти від шаблонів, урізноманітнити навчальну діяльність учнів, навчити їх працювати творчо та самостійно.

Призначено для вчителів молодших класів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Рецензенти:

Блискун Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Світлогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Антона Петровича Біленка

Колкова С.А. – методист Кобеляцького районного методичного кабінету

Схвалено методичною радою школи

( протокол №3 від 14.01.2016 р.)

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Розділ І. Метод проектів як засіб креативно-

пізнавальної діяльності молодших школярів

1.1. Проектування як особлива діяльність педагога . . 7

1.2. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Особливості навчальних проектів молодших

школярів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4. План проведення проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.5. Побудова роботи над проектом . . . . . . . . . . . . . . 17

1.6. Паспорт проектної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.7. Можливі результати проектної діяльності . . . . . .18

1.8. Види проектів для роботи з учнями початкових

класів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.9. Орієнтовні теми проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Розділ ІІ. Метод проектів у практичній діяльності

вчителя початкових класів (з досвіду

роботи)

1.1. Проект «Культура рідного краю» . . . . . . . . . .24

1.2. Проект «Україна – наша Батьківщина» . . . . . . . . 68

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ВСТУП

Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України

О.Захаренко

Скільки думок, переживань має перед кожним уроком вчитель, не дивлячись на те, скільки років він пропрацював. Адже кожен урок це окрема сторінка життя, прожита з учнями: іноді тривожна, іноді радісна. Немає сумніву, що він повинен бути цікавим, вражаючим, торкнутися своїми струнами серця кожного учня. Вчитель повинен душу і частинку свoгo серця вкласти в кожну дитину. Для цього необхідно продумувати кожний етап уроку, вибирати такі форми і методи, які б активізували розумову діяльність учнів, навчили використовувати свої знання на практиці, розвивали б його розумові здібності.

Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість - це невичерпне джерело успішного засвоєння програмового матеріалу.

Сприяють створенню умов для креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів різноманітні інноваційні педагогічні технології навчання. Однією з них є проектна діяльність, яка створює умови для розвитку ініціативи, самостійності, сприяє процесу саморозвитку.

Проект - це активний метод навчання, який стимулює пізнавальну активність і самостійність учнів, посилює інтерес до навчання, розвиває творче, продуктивне мислення, вчить культурі спілкування. Він - ефективний засіб розвитку пізнавального інтересу учнів.

Участь у роботі над колективними або індивідуальними проектами сприяє формуванню у молодших школярів уміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками, спеціальною літературою, присвяченою різним формам життя і діяльності людини, галузям техніки, науковим відкриттям, використовувати можливості інформаційних технологій.

Виконання проекту потребує особливої підготовки як вчителя, так і учнів. Слід завчасно проаналізувати календарне планування з усіх предметів, зібрати теми близькі за змістом або метою використання, виділити провідну тему чи декілька тем, які будуть винесені на проектування, робота над якими потребує засвоєння учнями необхідних знань і формування необхідного досвіду.

Метод проектів дозволяє працювати з учнями молодшої школи з різним рівнем підготовленості. Обдаровані учні, які випереджають у своєму розвитку однолітків, можуть з успіхом розробляти довготривалі проекти.

Використовуючи проектну діяльність учні вчаться аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набувають комунікативних навичок. У них підвищується інтерес до знань.

Роботу з невеликими за об’ємом проектами можна розпочинати вже з другого класу. Це короткі інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів.

В 3-му, 4-му класі робота більш ускладнюється, включаються зв’язки з іншими предметами.

Клас у постійному пошуку. Учні порівнюють, групують предмети, що вивчають, досліджують, творчо узагальнюють свої знання під час проведення уроків, свят та інших цікавих навчальних заходів.

Теми учнівських проектів дуже різноманітні.

Результатом пошукової роботи може бути: випуск збірок, буклетів, презентація результатів, захист проектів, проведення свят, підсумкових уроків.

Захист проекту – кульмінація всієї дослідницької роботи. Проводиться він за участю всіх співавторів проектів. Запрошуються гості: учні інших класів, батьки, вчителі.

Проектна діяльність є необхідними навчальним елементом сучасних методів і технологій. Важливою рисою проектного підходу є гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивний настрій, що сприяє збереженню та розвитку індивідуальності дитини, її потенційних здібностей, пізнавальних інтересів, формуванню особистісних та вольових якостей. Уміння користуватися методом проектів – показник високої кваліфікації вчителя, прогресивності використаної ними методики навчання і розвитку учнів.

РОЗДІЛ І

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Розкажи – і я забуду,

Покажи – і я запам’ятаю,

Дай спробувати – і я зрозумію

Китайська мудрість

1.1 Проектування як особлива діяльність педагога

Загальновідомим є той факт, що сучасний світ спілкується «мовою проектів». Кожна людина на будь-якому етапі свого існування реалізує цілу низку життєвих проектів. Особливо це стосується сучасної сфери професійної діяльності. Так, наприкінці ХХ ст. було вибудовано новий тип організаційної культури діяльності людини – проектно-технологічний. Така форма людської діяльності, як проектна, стала своєрідним атрибутом часу. Таким чином, вимоги сучасного суспільства передбачають готовність кожної людини, а надто дитини, до цього виду діяльності.

 Актуальність методу проектів значно підвищується при переході сучасної системи освіти від управління процесом освіти за кінцевим результатом до компетентнісного підходу, пов’язаного з виховання і розвитком компетентнісної особистості здатної діяти осмислено, орієнтуватись у навколишньому середовищі.

Такий перехід виправданий соціальним замовленням суспільства, що стрімко змінюються і вимагає доволі стрімких змін і від системи освіти. Сучасна система освіти має визначатися наданням учням можливостей міркувати, зіставляти різні точки зору, спираючись на знання фактів, законів, закономірностей на основі власних спостережень, досвіді, умінні проектувати, творчо і нестандартно розв’язувати навчальні проблеми, бути толерантними до інших точок зору.

Сьогодні проектування в освіті розвивається за трьома напрямками:

1.  Метод проектів як один із методів інтегрованого навчання дошкільнят і школярів, що ґрунтується на їх самостійній, творчій, глибоко мотивованій, доцільній, пізнавальній діяльності.

 1. Соціальне проектування з учнями, що активно використовується в системі загальної та додаткової освіти і являє собою особливу діяльність учнів над розв’язанням конкретних соціальних проблем.

 2. Проектування як особлива діяльність педагога, зміст якої – це пошук і створення нових видів педагогічної діяльності, моделей освіти тощо.

Важко переоцінити користь методу проектів для початкового навчання, оскільки він будується на засадах дитиноцентристської та гуманістичної педагогіки, де у самому центрі постає дитина з її індивідуальними та віковими особливостями, потребами та особистими інтересами. На сучасному етапі впровадження цього методу перетворюється на реальність ідея індивідуалізації всього навчального процесу.

1.2. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів

Проектна технологія є таким видом творчої діяльності молодших школярів, коли вони під керівництвом учителя або самостійно мають змогу навчитися наповнювати змістом свою навчальну діяльність у процесі роботи над обраним проектом.

Проект – мета, яку дитина зрозуміла, прийняла, реалізувала у процесі діяльності. Слово «проект» походить від латинського «кинутий вперед», тобто це задум, план для досягнення поставленої мети.

Навчальний проект – це сукупність завдань, проблеми, яку потрібно вирішити, способів її вирішення, форм організації взаємодії учнів з учителем і один з одним, самої діяльності і, нарешті, аналізу результату і співставлення його з попередньою гіпотезою.

Мета проектного навчання:

 1. Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту.

 2. Надихати на розвиток комунікативності та уміння співпрацювати.

 3. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дитини, уміння шукати шляхи вирішення проблеми.

 4. Розвивати в учнів дослідницькі уміння (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення.

Дії учителя при організації проектного методу:

  • допомагати учням визначити мету діяльності;

  • рекомендувати джерела отримання інформації;

  • розкривати можливі форми діяльності;

  • сприяти прогнозуванню результатів проекту, що виконується;

  • створювати умови для активності школяра;

  • бути партнером;

  • допомагати учню оцінити отриманий результат.

Дії учня можна охарактеризувати так:

 • визначати мету своєї діяльності;

 • відкривати нові знання;

 • експериментувати;

 • обирати шляхи вирішення проблем, які виникають в ході роботи над проектом;

 • нести відповідальність за свою діяльність.

Для успішних занять проектною діяльністю необхідна наявність певних умов:

 • бажання самої дитини,

 • сприятливе середовище,

 • грамотний доброзичливий викладач-консультант.

Без цього проектна діяльність буде формальною, нецікавою для учня та неплідною. Звичайно, у початковій школі проекти – це зазвичай не індивідуальна, а сімейна діяльність, оскільки дитина є обмеженою у засобах та інструментах пошуку, збору та обробки інформації. Тому, звичайно, робота над проектом здійснюється під керівництвом учителя та батьків. Але батьки повинні постійно пам’ятати, що суть методу проектів – це формування самостійності дитини у пошуку інформації, обробці даних, а не у тому, хто зробить проект краще чи ефектніше. Батьки не повинні брати на себе більшу частину роботи над проектом, інакше губиться сама ідея цього методу. А ось допомога порадою, інформацією, виявлення зацікавленості з боку батьків – важливий фактор підтримання мотивації і забезпечення самостійності школярів. Особливо неоціненною є допомога батьків, коли діти роблять перші кроки у роботі над проектом. Тому слід наголосити батькам, що вони виконують лише роль помічника – допомогти знайти разом інформацію у книгах, зводити до бібліотеки, пошукати в Інтернеті, допомогти відібрати найголовніше, допомогти охайно оформити результати пошуку. Головне слово для батьків «допомогти», але не «зробити замість». Краще тоді не робити зовсім, ніж зробити замість дитини.

Створення проекту – це творчість у першу чергу учнів, які працюють над проектом. Враховуючи рівень розвитку самостійності у дитини, педагог обирає певний характер координації. Слід враховувати, що тільки особиста зацікавленість учня в триманні результату, позитивна мотивація вирішення проблеми проекту можуть підтримати його самостійність. В залежності від цього допомога учителя може полягати:

 • у підборі літератури та інших джерел інформації з теми;

 • у формулюванні гіпотези і визначенні цілей, яких треба досягти;

 • у показі способів та прийомів роботи зі знайденим матеріалом;

 • в обговоренні зібраного матеріалу;

 • у підготовці тексту виступу;

 • у моделюванні, в тому числі і комп’ютерному.

Комусь із дітей потрібна більша допомога, а хтось готовий до більш самостійної роботи. Тим самим реалізується принцип індивідуалізації навчання і досягається найкращий результат.

Проект, безумовно, розвиває мислення, мовлення, уміння формулювати свої думки, виступати перед аудиторією. Нерідко робота над проектом і його презентація допомагають дитині сформувати адекватну самооцінку. Деякі діти зможуть повірити у себе, самоствердитися, а деякі, навпаки, зрозуміють, що без праці нічого не досягти. Учень вчиться працювати в колективі, брати на себе і розділяти відповідальність за вибір, вирішення питань.

В основу класифікації проектів можна покласти декілька ознак.

За домінуючим видом діяльності проекти поділяються наступним чином:

 • дослідницький проект (це найскладніший проект, обрана тема повинна бути актуальною, а мета – чіткою, наприклад, історія екзамену);

 • пошуковий проект ( анкетування, складання таблиць, діаграм);

 • творчий проект (результатом такого проекту можуть бути: газета, літературна збірка, відеофільм, свято, вистава тощо);

 • рольовий або ігровий проект (розподіляються ролі, наявні елементи костюмів, створюється певна ігрова ситуація).

1.3. Особливості навчальних проектів молодших школярів

Звичайно, вік накладає природні обмеження на організацію проектної діяльності молодших школярів, однак розпочинати залучати дітей до проектної діяльності варто обов’язково. Справа у тому, що саме у молодшому шкільному віці закладається цілий ряд ціннісних установок, особистісних якостей та ставлень. Якщо ця обставина не враховується, якщо це вік сприймається як «прохідний» для методу проектів, то порушується послідовність між етапами розвитку навчально–пізнавальної діяльності учнів і значній частині школярів так і не вдається пізніше досягти бажаних результатів у проектній діяльності.

Теми дитячих проектних робіт краще обирати зі змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей, тому що для проекту потрібна особистісно – значуща і соціально – значуща проблема, яка знайома молодшим школярам і має для них самих значення. Проблема проекту або дослідження, яка забезпечує мотивацію включення школярів у самостійну роботу, повинна бути в галузі пізнавальних інтересів учнів і знаходитися в зоні їх найближчого розвитку. Тривалість виконання проекту доцільно обмежити одним уроком (можливо, спареними уроками) або одним – двома тижнями у режимі класно – позакласних занять. Крім того, важливо ставити разом з учнями і навчальні цілі для оволодіння прийомами проектування як загально навчальними уміннями. Наприклад, можна поставити дітям такі запитання: Які уміння знадобляться для виконання цього проекту? Чи володієте ви цими уміннями в достатній мірі? Яким чином ви зможете здобути необхідні вам уміння? Де ще ви зможете пізніше застосовувати такі уміння?

Багато уваги від учителя вимагає і процес осмислення, цілеспрямованого здобування і застосування школярами знань, потрібних у тому чи іншому проекті. Від учителя при цьому вимагається особлива тактовність, делікатність, щоб не «нав’язати» учням інформацію, а спрямувати їх самостійний пошук, наприклад: Чи все ви знаєте, щоб виконати даний проект? Яку інформацію вам треба отримати? До яких джерел слід звернутися (Інтернет, довідники, художня література, підручники)?

Доцільно у процесі роботи над проектом проводити з молодшими школярами екскурсії, прогулянки – спостереження, соціальні акції. У цьому контексті цікавими є опитування, інтерв’ю з деякими особами, для яких призначено дитячий проект.

Особливої уваги у початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) проекту. Для цього треба допомогти учням провести самоаналіз проекту, потім допомогти оцінити процес проектування за допомогою запитань. Також діти потребуватимуть допомоги при підготовці проекту до презентації. Захист проекту – завершальний етап його виконання, коли учні звітують про проведену нами роботу. Як правило, захист проектів здійснюється у формі виставки тих виробів, які вони створили. Крім того, іноді доцільно просити дітей підготувати невеликі виступи з розповіддю про свій проект.

Після захисту проекту виготовлені вироби можна подарувати людям, чиї потреби вивчали діти, членам родин учнів, можна передати у дитячий садок. Важливо, щоб діти відчули потребу у тих виробах, які вони виготовили, відчули атмосферу свята від того, що вони принесли людям радість.

Дуже важливе питання – оцінювання виконаних проектів, яке має носити стимулюючий характер. Школярів, які досягли особливих результатів у виконанні проекту, можна відзначити дипломами або пам’ятними подарунками, при цьому у початковій школі має бути заохоченим кожен учень, який взяв участь у виконанні проекту. На варто перетворювати презентацію у змагання проектів із присудженням місць. Краще виділити декілька номінацій і зробити так, щоб кожен проект «переміг» у якійсь номінації. Наприклад, можуть бути наступні номінації: «Пізнавальний проект», «Потрібний проект», «Памятний проект», «Яскравий проект», «Веселий проект» тощо. Окрім особистих призів можна приготувати спільний приз для усього класу за успішне завершення проектів. Це може бути похід до лісу, на виставку, в музей, на екскурсію і т.д.

1.4. План проведення проекту

І етап

 • Визначення теми.

 • Постановка завдання.

 • Обговорення.

 • Формулювання проблемних питань.

 • Формування груп, висунення гіпотез вирішення проблем.

 • Обговорення плану роботи учнів.

 • Обговорення можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав.

ІІ етап

 • Вибір творчої назви проекту.

 • Самостійна робота учнів з обговорення завдання кожного в групі.

ІІІ етап

 • Самостійна робота груп по виконанню завдань.

IV етап

 • Підготовка учнями звіту про виконану роботу.

V етап

 • Захист отриманих результатів та дослідів.

1.5. Побудова роботи над проектом

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.

 • Чому цей проект потрібен?

 • Яку проблему він буде вирішувати?

 • Як школярі будуть залучені до участі у роботі?

2. Загальна мета проекту, завдання.

 • Мета – це те, що бажаєте отримати в результаті.

 • Завдання – це конкретна частина мети, яку треба буде реалізувати, це дії, за допомогою яких буде досягнуто мету проекту.

 1. Плановані результати проекту.

 • Чітко опишіть, що буде отримано.

 • Кому це буде корисно?

 • Якою буде ваша вигода від участі у цьому проекті?

 1. Діяльність в рамках проекту.

 • Що треба робити, щоб досягти описаних результатів і вирішити проблему?

 • Які конкретні дії треба виконати для вирішення проблеми?

 • Які ресурси будуть використані?

 • Що буде відбуватися в рамках данного проекту?

 1. Висновки при виконанні проекту.

 • Від чого може залежати результат проекту?

 • Як результати данного проекту можуть бути використані іншими?

1.6. Паспорт проектної роботи

 • Назва проекту

 • Керівник проекту

 • Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту

 • Склад проектної групи (прізвища учнів, клас)

 • Тип проекту

1.7. Можливі результати проектної діяльності

 • проект – спостереження

 • проект – оповідання

 • фантастична історія

 • музичне оповідання

 • виготовлення листівок, іграшок, сувенірів

 • екологічний проект

 • сервісний проект

 • мальований фільм

 • слайд-фільм

 • реклама

 • буклет

 • мультимедійна презентація

 • гербарій

 • альбом

 • журнал

 • колаж

 • колекція

 • макет

 • модель

 • книжка-розкладка

 • музична підбірка

 • наочні посібники

 • плакат

 • реферат

 • серія ілюстрацій

 • казка

 • довідник

 • стінгазета

 • сценарій свята

 • навчальний посібник

 • фотоальбом

 • креслення

 • екскурсія

 • карта

Проект повинен супроводжуватися теоретичним матеріалом, схемами, кресленнями, малюнками, зразками, оригінальною розповіддю.

Вид освітнього продукту залежить від характеру провідної діяльності, наприклад:

Тема проекту

Провідна діяльність

Освітній продукт

«Книжці я найкращий друг»

Прикладна

Ремонт книжок із класної бібліотеки

Пошукова

(збір прислів’їв, загадок)

Створення саморобної книжки з прислів’ями, загадками про книжку

«Наші права»

Ознайомлювально-інформаційна

Плакати із символічним відображенням прав дитини

«Як святкують Новий рік у Європі»

Творча

Сценарій новорічного свята

«Краєвиди рідного міста»

Дослідницька, творча

Фотовиставка, виставка малюнків

1.8. Види проектів для роботи з учнями початкових класів

1. Ранні проекти.

Ранні проекти – це зазвичай колекціонування різноманітних ілюстрацій та слів до них, які можуть використовуватися на уроках як словник, як матеріал для розвитку мовлення і збагачення кругозору учнів. Ці проекти доступні для першокласників у більш простому вигляді та з деякими ускладненнями в інших класах початкової школи.

Кольорові сторінки. В альбомі для малювання наклеюють аркуші або картон червоного, зеленого, жовтого, синього, білого, чорного та ін. кольору. Учні повинні знаходити різні картинки або їх малювати, підписувати внизу, наприклад, „зелене дерево”, „синя куля”, і приклеювати малюнок в альбом на сторінку з відповідним кольором.

Буквозошит. Зробити декілька зошитів з буквами. Учні малюють або вирізають малюнки предметів, що починаються на цю букву, підписують внизу ілюстрації і приклеюють у зошит з відповідною буквою. В подальшому, коли діти навчаться гарно писати, у ці зошити можна записувати приказки, загадки, короткі вірші, казки, фізкультхвилинки на всі букви алфавіту.

Цифроплакат. Учнями оформлюється плакат про цифри по мірі їх вивчення. Малюються картинки, записуються лічилки, казки, речення про цифри.

Картки предметів з крилами. Учні знаходять малюнки предметів або істот, у яких є крила: літак, птахи, комахи тощо. Роблять надписи і приклеюють на аркуші одного формату. Розпочату роботу в 1 класі за цими темами можна продовжувати в інших класах і поповнювати сторінки додатковим матеріалом. Можна вказувати дату, прізвище, клас, авторів робіт.

2. Проект – спостереження.

Щоденник спостережень. Проекти про пори року. „Зимонька – зима”:

 • як готуються люди до зими;

 • український фольклор про зиму;

 • зимові ігри;

 • зимові свята;

 • зимова їжа;

 • зимові відчуття;

 • зимові асоціації.

Проекти про домашніх тварин. „Мій Барсик”:

 • зовнішній вигляд тварини, його звички;

 • як показує свій настрій, свої бажання;

 • меню тваринки;

 • історичні дані про появу цього виду тварин;

 • український фольклор, письменники та поети про цю тварину.

3. Проект – розповідь.

 • Результат дитячої творчості і фантазії.

 • Результат вивчення ряду тем шкільних предметів.

 • Фантастична розповідь на задану (вигадану) тему.

1.9. Орієнтовні теми проектів

І. Моя сім’я і мій дім. Наш дім. Режим дня. Наша безпека. Наші імена. Карта життя. З чого будувати дім? Іграшки – справа серйозна. Проектування кухні. Про Жучок і Мурчиків. Як збудувати нову криницю. Як доглядати кімнатні рослини.

ІІ. Наш край. Ландшафтний дизайн. Погода і народні прикмети. Народні промисли. Історія створення пам’ятників нашого міста. Знамениті люди нашого міста. Сміття нашого міста. Чому так названо вулиці нашого міста. Підземні скарби нашого краю. Відкриття і вивчення нашої області. Охорона природи Полтавщини. Лікарські рослини Полтавщини. Карта подорожей народними промислами. Рідний край. Які птахи водяться у нашій місцевості. Допоможи зимуючим птахам.

ІІІ. Дарувати людям радість. Лабораторія гуманних винаходів. Благодійна програма. Допомога людям похилого віку. Планування дитячого парку. Світ праці та професій. Я хочу, щоб моє місто було чистим!

IV. Шкільна країна. Дослідження життєвих цінностей молодших школярів. Задачник. Особисті колекції учителів нашої школи. Наше шкільне подвір’я. Наші випускники. План класного куточку. Школа майбутнього. Шкільні традиції. Цікава математика. Геометрія навколо нас. Чи можна прожити без математики? Чарівна країна геометричних фігур. Проблеми шкільної форми. Числові забобони та їх недостовірність. Чому школа називається школою?

V. Охорона природи. Глобальні теми людства. Звідки прийшли кімнатні рослини. Рослини та тварини хвойних лісів. Ліс у житті природи та людини. Тварини лісу. Птахи нашого краю. Осінній календар природи. Отруйні рослини лісу. Отруйні гриби. Зимовий календар природи. Весняне пробудження лісу. Літній календар природи. Рослини і тварини садів. Рослини і тварини полів. Рослини і тварини прісних водойм. Рослини і тварини боліт. Нічне життя рослин і тварин. Що росте на грядці? Як виростити квіти?  

VІ. Творчість. У світі казок. Проблема праці та взаємодопомоги у казках. Нове життя старої платівки. Мій персональний друг. Казка і мультиплікація. Використання вторинної сировини. Як зробити чорнило? Як народжуються казки? Як роблять фарби? Як працює скульптор?

VІІ. Навколишній світ. Виникнення грошей. Дванадцять місяців. Для чого коту вуса? Хто в мурашнику живе? Навіщо ялинці голочки? Хто без крил літає? Подорож у світ символів. Перший імператор. Подорож у часі та просторі. Доведе язик до Києва. Скільки крапок у сонечка? Живі літачки. Життя на глибині. Сім разів відміряй. Польоти в інші цивілізації. Пам’ятка для подорожу в Антарктиду. Три дні у Африці. Як поводити себе у джунглях Амазонки? Від чого залежить погода. Навіщо пташки співають? Чому сови можуть полювати у темряві? Чому коник зелений? Подорож Краплинки. Пернаті друзі. Обережно, зима! Чому рухається повітря. Чим відрізняється сосна від кедру.

РОЗДІЛ ІІ

МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (з досвіду роботи)

1.2. Проект «Культура рідного краю»

Паспорт проекту

Тип за складом учасників: груповий

Тип за мірою реалізаціі міжпредметних зв’язків: міжпредметний

Тип за результатом діяльності: інформаційно-дослідницький

Мета та завдання:

 • сформувати уявлення про національну культуру українського народу

 • познайомити з архітектурними памятками нашої країни;

 • розвивати творчі здібності дітей;

 • виховувати любов до рідного краю,інтерес до історії і культури рідного краю;

 • викликати бажання вивчати, берегти і примножувати багатства рідного краю;

 • учити визначати головне у явищі, за яким ведеться спостереження;

 • учити, працювати з науково-популярною літературою;

 • спонукати учнів до самостійної пошукової, творчої роботи;

 • виховувати повагу до культурної і історичної спадщини українського народу;

 • зібрати фотографії, вирізки з газет та журналів;

 • продовжувати формування уявлення про календар народних свят, викликати інтерес до традицій українського народу у відзначенні свят;

 • виховувати шанобливе ставлення до традицій українського народу.

Актуальність проекту

Перш, ніж пояснити, чому була обрана ця тема, необхідно дати відповідь на запитання: що таке урок «Я у світі» в початковій школі?

 • Це урок, де дитина вчиться працювати з науково-популярною літературою, а згодом – з науковою.

 • Це урок, де дитина вчиться шукати для себе корисну додаткову інформацію із певної теми.

 • Це урок, де дитина вчиться висловлюватися, складати логічні ланцюжки повідомлення, розповідати,доводити.

Ми, вчителі, чудово розуміємо, що без формування цих умінь, навичок дитині буде важко вивчити гуманітарні дисципліни в середній школі. Але, на жаль, у наших вихованців з уроком «Я у світі» не завжди пов’язані позитивні емоції.

Часто на уроках доводилося чути, як дитина в розпачі говорить: «Я ж вчила!», «Я ж читала!», а ми у відповідь: «Учила, та не доучила!»

Це і є проблема.

У нашому розумінні вивчити – це розібратися в логічному ланцюжку, запамятати терміни, визначити головне, проаналізувати взаємозв’язки головного з другорядним, зробити висновки, а ще краще – знайти додатковий матеріал.

У розумінні дитини вивчити – це завчити певні правила і прочитати матеріал, у кращому випадку – відповісти на запитання параграфа.

Добре, якщо дитина зможе знайти всі відповіді на запитання параграфа, якщо може розповісти, про що вона прочитала, якщо може визначити головне з прочитаного.

А якщо ні? Який відсоток у класі цих «ні»? Мабуть, більший, ніж «так».

І дуже добре, якщо цю проблему розуміє вчитель. Тоді він намагається допомогти дітям.

Розроблений проект на тему «Культура рідного краю» - це допомога дітям у формуванні вмінь і навичок:

 • визначати головне;

 • добре розбиратися в певній темі;

 • розвивати інтерес до науки;

 • учитися працювати з науковою літературою;

 • учитися співпрацювати разом.

Починаючи працювати над проектом, учень бачить, якими є основні питання з цієї теми, що можна розповісти за підтемами.

Проект допомагає конкретизувати матеріал підручника, сприяє виникненню інтересу до теми (знайти додатковий матеріал, якого немає в підручнику, знайти відповіді на запитання).

Учитель не може залишатися осторонь. Він повинен допомагати своїм учням у пошуку джерел, необхідних у роботі над проектом, бути джерелом інформації, координувати весь процес роботи над проектом, підтримувати і заохочувати учнів, допомагати дітям, а не виконувати роботу замість них.

Проект допомагає у роботі й самому педагогові – це своєрідний план, а не догма. Працюючи над проектом, я бачила, та й діти підказували, що залишилося поза увагою, а що виявилося «зайвим». Необхідно ставитися до проекту творчо, тоді і результат буде отриманий швидко.

Проблему я запропонувала дітям сама на першому уроці у вересні. Вони з великою зацікавленістю відгукнулися на мою пропозицію. Третьокласникам дуже захотілося дізнатися про культуру рідного краю. А за програмою цей матеріал вивчається в другому семестрі. На підготовку знадобиться багато часу – більше одного, а для деяких груп – більше трьох місяців. Проект сам визначився, як довготривалий.

Діти самостійно, за бажанням, обєдналися у три групи, обрали командира групи. Кожна дослідницька група обрала собі тему проекту:

 • «Стародавні памятки України»;

 • «Народні свята»;

 • «Славетні українці».

Кожна група отримала лист із завданням:

 • дібрати матеріал про скарби України;

 • знайти вірші, оповідання, легенди чи казки;

 • дібрати загадки;

 • дібрати зразки народної мудрості;

 • дібрати «цікавинки».

Але під час виконання підготовчої роботи з’явилася ще одна пропозиція – скласти кросворди, дібрати ігри, деякі звичаї – інсценізувати. Таким чином, до моїх завдань діти додали ще кілька:

 • скласти кросворди;

 • вивчити ігри;

 • інсценізувати деякі звичаї.

Учні розподілили між собою у групах обов’язки: хто за що відповідає, хто який матеріал готує, хто яку інформацію готує. До роботи були залучені не тільки діти, але й їхні батьки. Вони допомагали дітям, шукали потрібну інформацію у книжках, енциклопедіях, в Інтернеті, добирали цікавинки, разом із дітьми читали дитячі журнали, щось купували… А діти відшукували у бібліотеці казки та легенди, робили малюнки, із задоволенням добирали загадки, складали кросворди… Але й учитель не залишався байдужим до такого пошукового процесу. Зі мною радились, яку інформацію слід дібрати, як оформлювати матеріали…

Інформацію зібрано. Учні знову групуються, щоб обговорити отримані дані, подивитися, що у них є, чого бракує, у якій формі буде зібраний матеріал, хто що буде оформляти… На цьому етапі допомога вчителя і батьків дуже велика: слід набрати певні відомості на компютері, склеїти, красиво оформити, підписати. На це також знадобилося багато часу.

Нарешті перші папки, альбоми почали зявлятися на вчительському столі… Скільки радості, посмішок, блиску в очах своїх учнів я побачила від задоволення виконаною роботою. Вони ділилися своїми враженнями від самого процесу збирання інформації, як дружньо працювала вся родина, як цікаво було.

Дібраного матеріалу було так багато, що ми вирішили використовувати його на всіх наших уроках. А уроки «Я у світі» спланували у уроки-результати, уроки-презентації проекту.

Підготовка до створення проекту

На уроках читання

На уроках читання ми читали казки, вірші оповідання, відгадували ребуси, кросворди.

Орієнтовні твори:

 • Б.Лепкий «Рідна країна»

 • М.Хоросницька «Моя Україна»

 • Н.Забіла «Древній Київ»

 • В.Сосюра «Як не любити той край»

 • С.Васильченко «Україна»

 • Л.Компанієць «Найкраща в цілім світі»

 • В.Самійленко «Ім’я нашої Батьківщини»

 • Р.Купчинський «Мій край»

 • Д.Куравський «Гарно села називаються»

 • І.Малкович «Маленькому козакові»

 • О.Лупій «Україна»

 • Т.Зеленченко «Українські народні свята»

 • Л.Глібов «На Великдень», «Великодні писанки»

 • С.Жупанин «Писанки»

 • В.Скуратівський «Народний календар»

 • Енциклопедія школяра

На уроках математики

Ознайомлення з історією та природою рідного краю в початковій школі охоплює цілу систему різноманітної краєзнавчої роботи. Широкі можливості для такої роботи відкривають уроки математики, на яких я пропонувала учням задачі на основі краєзнавчого матеріалу. Це дозволяє школярам не лише опанувати практичні навички, арифметичні дії, але й знайомитися з історією своєї країни, досягненнями науки й культури.

Цікаві задачі на основі краєзнавчого матеріалу:

 1. В Україні 458 міст, а селищ на 426 більше. Скільки селищ в Україні?

 2. Найбільшим озером за площею є озеро Ялпуг в Одеській області. Воно завдовжки – 39 км, завширшки – 5 км. Знайти площу цього озера.

 3. Найвища точка Кримських гір – гора Роман-Кош, заввишки 1545 м. Гора Говерла, що в Карпатах, заввишки 2061 м. Яка гора вища і на скільки метрів?

 4. Територія Полтавської області – 28800 кв.м, територія Харківської області складає 31400 кв.м. На скільки більша територія Харківської області, ніж Полтавської?

 5. Найстаріший заповідник Асканія-Нова у Херсонській області засновано в 1875 р. Через 115 років був створений заповідник Медобори у Тернопільській області. У якому році було створено заповідник Медобори.

Розвязування рівнянь:

2000:х=100 П х8=64 Л

х3=57 О х+5=36 Ь

5х=40 Л х5=15 В

46:х=2 Т х:3=4 І

998+х=1001 В 100х=300 В

399-х=398 А

- Полтва – це річка, що бере початок на схилах Гологір біля міста Львова і протікає через центральну частину міста.

Кожен учитель може складати і використовувати подібні задачі, розв’язання яких сприяє розширенню знань учнів з історії рідного краю, його минулого, теперішнього і майбутнього.

На уроках музики

 • Українські народні колядки та щедрівки;

 • «Щедрик» обробка М.Леонтовича;

 • І.Кириліна «Вінок з барвінку»;

 • О.Янушкевич «Весняні картини»;

 • «Україна» слова В.Кониського музика М.Лисенка;

 • «Розмалюю писанку» слова Д.Чередніченка музика В.Херувимської;

 • «Великдень» слова Р.Заводовича музика В.Херувимської;

 • «Ой хто, хто Миколая любить» народна пісня;

 • Український народний ляльковий театр «Вертеп», розігрування сценок зимових обрядів (Коза, Зірка);

 • Українські народні купальські пісні;

На уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва

Пропоную декілька тем для уроків праці та малювання:

 • Святкові прикраси для оселі;

 • Витинанки;

 • Конструювання з паперу методами оригамі та квілінгу;

 • Як пишуться писанки (крашанки, крапанки, дряпанки);

 • Створення вітальних листівок;

 • Виготовлення конструктора-саморобки «Україна-букет».

На уроках української мови

На уроках української мови учні списували речення з цікавинками, прислівя, приказки, відгадували загадки, училися писати твори, складали кросворди. Основною темою під час роботи над проектом було збагачення та активізація словникового запасу школярів. Різнорівневі завдання для роботи зі словниковими словами вимагають творчого підходу.

Виконуючи їх учні роблять значний крок у навчанні, удосконаливши своє мовлення.

Пропоную деякі прийоми роботи зі словниковими словами:

Прочитай. Підкресли словникове слово

Любіть Україну,

Як сонце любіть,

Як вітер, як трави, як води. (В.Сосюра)

Розгадай кросворд

 1. Цвітуть сади, Дніпро шумить,

І пісня ллється соловїна,

І жайвір лине у блакить.

Це рідна наша…

 1. Столиця України.

 2. Громадянин України.

 3. Державна мова України. 4

2

1

3

Утвори нові слова з букв і буквосполучень зі слова Україна

Зразок: У  КРА  Ї  НА

Умань країна їсти народ

Випиши пропущені словникові слова: Київ, українці, Україна, українська, України.

___________ - одна з найбільших країн Європи. Основне населення держави - _____________ . Столиця ______________ - _______________ . Державна мова - ______________________.

Допиши синонім до слів Україна, Вітчизна (Батьківщина).

З букв слова Батьківщина утвори нові слова.

Прочитай. Встав пропущену букву

Батьківщ__на

Знаєш ти, що таке Батьківщ_на?

Батьківщ_на – це ліс осінній,

Це домівка твоя і школа,

І гаряче сонячне коло.

Батьківщ_на – це труд і свято,

Батьківщ_на – це мама і тато,

Це твої найщиріші друзі

І бджола у веснянім лузі.

Батьківщ_на – це рідна мова,

Це дотримане чесне слово.

Розфарбуй малюнок з правильно написаним словом

Напиши слова парами

зимовий

кольоровий

природи

Запиши імена по батькові, прізвища славетних українців.

Робота з текстами

Україна за княжих часів

Українська держава за княжих часів була великою. Вона простягалася від рік Тиси й Сяну на заході аж по ріку Донець на сході. Це була найбільша держава в Європі. На чолі держави стояв князь. Інколи збиралося народне віче. Воно вирішувало дуже важливі справи. Народ жив у добробуті. Як приходила небезпека від ворогів, усі ставали до зброї. (З журн.) (59 слів).

Запитання та завдання:

І. Якою була українська держава за княжих часів? Хто стояв на чолі держави? Для чого збиралося народне віче? Що робили люди у разі небезпеки? Чи знаєте ви, що означає вислів народне віче (загальні збори громадян)? Поміркуйте, від якого слова походить іменник держава (від держатися [разом]).

ІІ. Як пов’язані між собою речення тексту (розповіддю про Україну за княжих часів)? Доберіть свій заголовок до тексту («Найбільша держава в Європі»). Поміркуйте, чому не можна почати розповідь з другого речення.

ІІІ. Поясніть уживання великої букви у власних назвах. Відшукайте приклади з тексту, які б ілюстрували значення букв я, ю, є, ї (Сяну - [c’ а], як - [йа], великою - [йу] , Європі - [йе], Україна - [йі] ). Перевірте за орфографічним словником написання слів держава, вирішувати, збиратися. Зверніть увагу на правильне наголошування слова українська. Складіть звукову модель слова Донець.

ІV. Напишіть докладний переказ (о р і є н т о в н и й п л а н : 1. Українська держава за княжих часів. 2. Князь на чолі держави. 3. Під час небезпеки).

Березень

В Україні перший місяць весни називають по різному. Латинське слово «март» вийшло з ужитку в минулому столітті. Його замінило сучасне «березень». Виникло воно з двох слів «береза» і «зола». Саме в цю пору селяни вирубували березові гаї. На звільнених площах сіяли зерно. Зрубані дерева спалювали, отримати золу, тобто попіл. З нього виготовляли скло. (З журн.) (53 слова)

Запитання і завдання:

І. Як в Україні називали перший місяць весни? З яких слів виникло слово «березень»? Чому цей місяць має таку назву? Чи відомі вам якісь народні назви цього місяця (капельник, протальник)? Спробуйте пояснити їх походження. У якій мові зберігається латинська назва березня?

ІІ. Визначте, який це текст: художній чи науковий (науковий). Як пов’язані між собою речення тексту (змістом). Доберіть до тексту свій заголовок («Перший місяць весни»).

ІІІ. Поясніть значення слова місяць (небесне тіло, супутник Землі; проміжок часу, на які поділяють рік у сучасному календарі). Знайдіть у тексті синоніми (март, березень; зола, попіл). Визначте споріднені слова, усно виділіть у них корінь (береза, березень, березові). Скажіть чи збігається кількість звуків і букв у словах століття, площа.

 • Напишіть творчий переказ, додавши 1 – 2 речення про відомі вам народні назви першого місяця весни за планом.

Ярослав Мудрий

Син Ярослава Мудрого наслідував батька й намагався зробити Київську Русь сильною державою. Він боронив її від поляків і печенігів. Київ став ще більшим і багатшим. Князь поставив довкола міста нові мури й славні Золоті Ворота. У Києві було побудовано нову княжу палату й найбільшу церкву святої Софії. Ярослав наказав записати українські закони в одну книжку, що звалася «Руська Правда». Ярослава шанували всі європейські королі й намагалися жити з ним у приязні. За мудре князювання Ярослав назвали Мудрим. (За І.Крипякевичем). (78 слів)

З а п и т а н н я т а з а в д а н н я:

І.Про кого цей текст? Кого намагався наслідувати князь Ярослав? Якою стала Київська Русь за часів Ярослава?У якій книзі було записано всі українські закони? Як ставилися до Ярослава європейські королі? Чому його назвали Мудрим? Чи знаєте ви, скільки років князював Ярослав Мудрий? ( 1019 – 1054 рр.)?

ІІ. Який це текс: художній, науково-популярний чи діловий (науково-популярний)? Як пов’язані між собою речення розповіді (змістом, словами Ярослав, він, князь)?

ІІІ. Поясніть уживання великої букви в тексті. Знайдіть спільнокореневі слова (Русь, Руська /Правда/; Київ, Київська / Русь/; князь, княжна, князювання ). Назвіть у тексті три чотири слова з префіксами (зробити, поставив, записати, побудовано).

 • Напишіть докладний переказ за планом (орієнтовний : 1. Ярослав наслідує батька. 2. Київ став більшим і багатшим. 3. «Руська Правда». 4. Князя шанують в інших державах. 5. Ярослава назвали Мудрим).

Максим Березовський

Жив у місті Глухові козацький син Максим Березовський. З ранніх літ він дивував усіх своїми музичними здібностями.

Одного разу його спів почув граф Розумовський, великий цінитель і покровитель музикантів. Після прослуховування Максим попав до Петербурга в хорову капелу. Згодом його посилають учитися до Італії. Там він пише опери та твори для хорового співу. Але у рідному краї композитора не визнавали.

Тільки далекі нащадки змогли оцінити його творчість. (За календарем). (69 слів.)

З а п и т а н н я т а з а в д а н н я:

І. Де жив Максим Березовський? Які здібності він мав? Хто з покровителів музикантів почув його спів? У якій хоровій капелі співав Максим? Куди його посилають учитися? Які твори Березовський написав в Італії? Коли його творчість була оцінена належним чином? Як ви розумієте значення слів покровитель (той, хто піклується, турбується про кого-небудь, підтримує когось), нащадки (люди наступних поколінь), капела (хор співаків)?

ІІ. Це текст-розповідь, текст-опис чи текст-міркування? (Текст-розповідь). Поділіть його на три частини. Про що розповідається в першій частині? Якими словами пов’язані перше і друге речення? (Максим Березовський, він) Чому на позначення однієї і тієї ж особи вживаються слова Максим Березовський, він, його, композитора (щоб уникнути повторення)? Які слова й словосполучення можна об’єднати в тематичну групу «музика»? (Музичні здібності, спів, музикант, прослуховування, хорова капела, опера). У другій частині тексту назвіть слова й словосполучення, що вказують на час і місце дії. (Одного разу, після прослуховування, згодом; до Петербурга, в капелу, до Італії, там, у рідному краї). Яка роль слова тільки в останньому реченні? (Приєднує заключну частину до попередньої). Подумайте, чи відповідає заголовок темі тексту.

ІІІ. Назвіть прикметники з першого абзацу, поставте до них питання від іменників, з якими вони узгоджені в тексті. Визначте основи прикметників ранній, музичний, рідний. Скажіть, твердий чи м’який приголосний основи наявний у цих словах перед закінченням. До прикметника рідний (край) доберіть антонім (чужий), а до слова великий (цінитель музикантів) – синонім (справжній). Поясніть уживання великої букви в певних словах тексту. Перевірте за орфографічним словником правопис слів козацький, творчість.

 • Напишіть докладний переказ за планом ( о р і є н т о в н и й: 1.Козацький син. 2. Максим Березовський стає композитором. 3. Нащадки оцінили творчість М. Березовського).

Диктанти

Надзвичайно поетичне свято Івана Купала припадає на 7 липня. Цього дня сонце рано сходить, грає, купається у річці. Трави і квіти набирають найбільшої сили, а опівночі цвіте папороть. На Гуцульщині вранці ходили збирали лікарські трави. Вважали, що в цей день вони мають найбільшу лікарську силу. У цей день люди прикрашали будинки, дівчата плели вінки з квітів і трав. (З журн.)

****

У давніх слов’ян рік починався навесні. Березневе літочислення було до 1409 року. Весну зустрічали весело і пишно. З піснями, танцями, іграми. Ці пісні називалися веснянками. Співалися вони від ранньої весни до зелених свят. (З журн.)

****

Овочеві чемпіони

Серед овочів є чемпіони. Про це йдеться в Книзі світових рекордів.

Найбільший у світі помідор виростив у 1986 році американець Гордон Грехен. Його томат важив три з половиною кілограми!

А в 1988 році австралійка Ейлін Чеппел виростила на своєму огороді огірок, що потягнув на вагах … 30 кілограмів.

Важко навіть уявити, але Дональд Маклін 16 вересня 1984 року продемонстрував на виставці овочів 369 сортів картоплі, вирощених на його фермі.

Лише наполегливо працюючи, можна досягти таких результатів. (З журн.) (77слів.)

****

Здраствуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя… Я люблю тебе гарячою синівською любовю. Люблю тебе, як пращура великого мого. (І.Цюпа)

****

Україно моя мила,

Ти моя рідненька,

Я тебе так щиро люблю,

Хоч я ще маленька.

(І. Блажкевич)

****

Богиня Лада

Богиня Лада дала першопочаток усьому – і землі, і небесам, і людям, і кожній тварині та билинці на землі, і кожній пташці та зірці на небі. Величною і прекрасною була Богиня. Особливо шанували Ладу в людських поселеннях. Адже це з її благословення приходила у світ весна. З її благословення танув сніг, а зоране й засіяне поле сповнювалось буйною силою і гнало вгору тугий проріст. З її благословення моли люди свій щоденний хліб і всілякі радощі життя. (З кн.. «Дванадцять місяців».)

****

Як італійці зустрічають Новий рік

Якщо ви під Новий рік опинилися в Італії, не підходьте близько до стін домів. Так уже повилося, що італійці у новорічну ніч викидають із вікон старі речі. Летять на мостовицю горщик для квітів, стільці, чобітки. Трапляється, що величезна деревяна шафа з великим грохотом звалюється додолу. Чим більше викинеш речей, вважають італійці, тим краще житиметься в новому році. (З журн.) (62 слова.)

****

Прізвиська народ обирає влучні й образні. Великого князя Ярослава Володимировича звали Мудрим. Мудрим він увійшов і до історії нашої землі – України. Саме при йому особливо розквітла справа освіти, відкрито школи, семінарії, засновано бібліотеки, зведено чудо – храми серед який і Софія Київська. При кожному монастирі були обладнані бібліотеки, де розмножували книги. (З кн.. «Дванадцять місяців».)

****

Зявилися писанки в нашому краї дуже давно. Найбільше писали писанки дівчата. Кожне яйце купали вони в травяних фарбах. Ці травяні фарби називали галунами. Тому яйце, яке фарбували однією фарбою, часто називали галункою. Розмальовували яйця колосками, квітами, сонечком, пташками. Відїджаючи в далеку дорогу, брали писанки з собою як амулети. (З журн.) (48 слів.)

****

Шана до України

У різних країнах світу у різних формах і виявах існує чимало свідчень вселюдської шани до України й українців. В Англії є величний памятник князю Володимиру. Адже це ін. тисячу років тому святив люд Київської Русі. Франція береже память про Анну, доньку Ярослава Мудрого, що була Французькою королевою. Про це свідчить і памятник нашої землячці. У Канаді, США, Аргентині побудовані памятники Тарасові Шевченку. (О. Єфімов.)

****

Легенда про Київ

Були три брати. Один на імя Кий, другий Щек,а третій Хорив. І їхня сестра Либідь. Кий жив на горі, де сьогодні спуск Боричев. Щек див на горі, що сьогодні зветься Щекавиця. Хорив жив на третій горі, яка називається Хоревище. Вони будували місто в імя свого найстаршого брата й назвали його Київ. А на честь сестри Либідь назвали ріку. (За І. Калинцем.)

****

Звідки пішла назва?

Цікаве походження назви міста Фастова. У давні часи гуртовики, що торгували худобою, перед відправкою своїх гуртів до Києва звязували волів хвостами. Звідси і пішла назва селища Хвостів. Згодом назва перетворилася у Фастів. (З кн.. «Цікава географія».)

****

Диктант «Перевіряю себе»

За однією з легенд назва міста Бердичів походить від берендичів. Це назва племені, що жило тут за часів Київської Русі. З берендичів будувалася найбільш боєздатна кіннота князя Володимира Мономаха. (З кн.. «Цікава географія».)

****

Про заснування міста Переяслава існують суперечливі легенди. У літописі сказано, що його заснував князь Володимир Святославович. Дуже давно на берегах Трубежу зійшлися два війська – руське і печенізьке. Молодий воїн Кирило переміг у поєдинку печеніга. Печеніги були дуже вражені. Кирило «переяв славу» у печенігів. З відси й назва Переяслав. (З журн.) (46 слів.)

****

-Купайло, Купайло!

Де ти зимував?

-Зимував в лісі,

Ночував в стрісі,

Зимував в пірячку,

Літував в зіллячку.

(Нар. творчість)

****

Великдень

Великдень – найбільше християнське свято. В Україні Великдень святкують дуже гарно. Ще в суботу вже все готове. Писанки пописані, крашанки покрашені, паски і ковбаси попечені. Коли зайде сонце., то починають дзвонити в церкві. У цю мить раніше ніхто нічого не робив, не їв і не спав. Великодня відправа дуже гарна й довга. Кінчається вона вдосвіта. Тоді святять паски. (За П. Волиняном.) (58 слів.)

Презентація учнівського проекту

Працюючи протягом тривалого часу над проектом «Культура рідного краю», учні дізналися багато цікавого матеріалу на інших уроках. І тому необхідно було підготувати заключний урок із захисту проекту так, що свої знання продемонстрували не тільки учасники тієї групи, яка готувалася, але й учні всього класу. План уроку був складений за матеріалами у теках, які оформили групи. Пропоную розробки уроків, на яких відбувався захист проекту, обговорювались результати роботи, оцінювалась ця робота, а також робота учнів у групі.

УРОК 1

Тема. «Стародавні памятки України»

Мета: познайомити учнів з архітектурними пам’ятками нашої країни; сформувати уявлення про національну культуру українського народу; розвивати допитливість; виховувати інтерес до історії і культури рідного краю; викликати бажання вивчати, берегти і примножувати багатства рідного краю.

Обладнання: ілюстрації із зображеннями шедеврів українського національного мистецтва, архітектурних споруд, природних об’єктів, книга-тека «Скарби України», мультимедійна дошка, комп’ютер, диски.

Хід

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

- Доброго дня, любі діти! Нарешті ми дочекалися презентації нашого проекту. Візьмемося за руки, привітаємося і подаруємо один одному тепло серця і щиру усмішку.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда.

 • Чи доводилося вам чути слово культура?

 • Як ви його розумієте?

 • Звернемося до великого тлумачного словника: «Культура – це досягнення суспільства в науці у мистецтві, в організації життя, або все, що створено людьми протягом свого існування».

 • Що належить до української національної культури?

Вправа «Мозковий штурм»

 • Культура – це все, що людина створила власними руками, а не одержала від природи. В іншому розумінні, культура – це творчі духовні надбання освічених верств народу, що передаються з покоління в покоління. Це наука, мистецтво, література, релігія, філософія, право, географія, мова.

 • Яку людину називають культурною?

Культурною називають людину, яка знає правила поведінки і виконує їх, уміє цінувати прекрасне, може розрізнити погане та добре.

 • А звідки людина бере всі знання? Чи може будівельник чи архітектор збудувати досконало споруду, якщо не здобуде певної професії?

Знання людина здобуває в процесі навчання, засвоєння основ наук. І тільки тих людей, які досконало виконують свою роботу називають митцями.

 1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ

 • На сьогоднішньому уроці ми говоритимемо про памятки українського народу. Це є темою нашого проекту.

 1. БЕСІДА ПРО ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

 • Спочатку давайте пригадаємо, як ми готувалися, які етапи роботи виконували. Це буде корисно нам, а також цікаво гостям.

 • Подивимося на «смужку часу», на якій відображені всі етапи нашої дослідницької роботи.

 • З чого все почалося? (З проблеми, яку запропонував учитель).

 • Якою була проблема? (Культура рідного краю).

 • Коли це було? (На початку вересня).

 • Вас зацікавила ця проблема? Чим? (Хотілося більше дізнатися про культуру рідного краю, щось зробити власноруч).

 • А мені дуже хотілося, щоб ви навчилися працювати з науковою літературою, статтями, були дуже розумними дітьми та дружними, уміли працювати у групі. Що було наступним кроком? (Обєдналися у групи за бажанням, обрали командира групи, розділили між собою, хто за що відповідає та яку інформацію добирає).

 • Хто допомагав вам на цьому етапі? (Ніхто).

 • Скільки у вас вийшло груп? (Три).

 • Які це групи? («Стародавні памятки України», «Народні свята», «Славетні українці»).

 • Що робили далі? (Збирали інформацію).

 • Де шукали інформацію? (У книжках, енциклопедіях, журналах, у бібліотеці, в Інтернеті, запитували батьків).

 • Хто допомагав вам на цьому етапі? (Батьки, вчитель, бібліотекар, вчитель інформатики).

 • Інформацію зібрано. А далі? Навіщо знову збиратися у групи? (Для того, щоб обговорити отримані дані, з’ясувати, чого ще бракує, обговорити, у якій формі буде подано зібраний матеріал, хто що оформлюватиме).

 • Хто допомагав вам на цьому етапі? (Учитель).

 • Інформацію зібрано, обговорено. Що з нею слід робити далі? (Оформлювати).

 • Як? (Клеїти, малювати, друкувати на компютері).

 • Хто допомагав вам? (Батьки, учитель).

 • Що відбувається на наступному етапі? (Робимо газети, колажі, брошури, мультимедійні презентації).

 • Чим повинна завершитися дослідницька діяльність? (Презентацією, захистом проекту).

 • Після того, як ми вислухаємо усі три групи, обов’язково повинен відбутися ще один етап роботи – це обговорення результатів, оцінювання роботи, підбиття підсумків. За якими критеріями можна оцінити роботу дослідницької групи? (Дружність, знання матеріалу, цікавість інформації, творчий підхід).

 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ ДОСЛІДНИКІВ «Стародавні памятки України»

 • Сьогодні перед нами виступає перша група дослідників. Діти цієї групи дуже багато назбирали інформації, дібрали цікавинки. Використовувались результати їхньої дослідницької роботи на наших уроках?

 • Усі роботи, поробки, твори можна побачити на нашій виставці робіт.

 • Сьогодні ми розпочинаємо захист проекту «Культура рідного краю». І першим надамо слово групі «Стародавні памятки України».

 1. ВИСТУП ГРУПИ ДОСЛІДНИКІВ «СТАРОДАВНІ ПАМЯТКИ УКРАЇНИ»

ВСТУП

1 учень. Український народ шанує і поважає свою історію, свою культуру – як давню, так і сучасну. Він зберігає її у народному мистецтві, літописах, архітектурних спорудах.

2 учень. Для українців визначну роль відіграють і різні природні обєкти. Це і великий Дніпро-Славутич, який пролягає через всю Україну і проходить через усю її історію Він оспіваний у численних піснях, думах, легендах. Дніпро справжня національна гордість, слава нашої країни.

3 учень. Це і острів Хортиця, що у Запоріжжі, - символ історії козацтва, славної Запорізької Січі.

4 учень. Це і гора Говерла у Карпатах – найвища гора на українській землі.

5 учень. Неповторна, висока культура українського народу знайшла своє відтворення у народному мистецтві: у вишиванках, кераміці, килимарстві, лозоплетінні, писанкарстві, художньому ткацтві.

6 учень. Унікальні споруди, памятки архітектури теж належать до скарбів народної культури.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТАРОДАВНІХ ПАМЯТОК УКРАЇНИ

Гра «Хто найбільше назве стародавніх пам'яток»

Гра проводиться за рядами, обирається контролер часу, підбиваються підсумки, порівнюється загальна кількість названих дітьми памяток.

ТВОРЧА РОБОТА

Усне складання міні-твору «Маленька Україна чи велика?» за допомогою ілюстративного матеріалу (форма розповіді: лист до друга з іншої країни або заочна подорож памятками України).

ВІКТОРИНА

 • Що належить до національних скарбів України? (До національних скарбів України належать твори народного мистецтва, історичні та природні памятки, унікальні споруди, памятки архітектури).

 • Назвіть всесвітньо відомі пам’ятки-споруди, які знаходяться у Києві. (Софіївський собор, Золоті ворота, Києво-Печерська Лавра).

 • Хто за легендою дав назву столиці нашої країни? (За легендою Київ був названий на честь одного із засновників – старшого брата Кия).

 • Назва цього міста оповита легендами. За однією з них назва міста походить від імені хороброго князя Чорного. Що це за місто і де воно знаходиться? (Це місто Чернігів, розташоване на правому березі Десни).

 • Яке стародавнє місто розташоване біля підніжжя одного з відрогів Гологір на півночі Івано-Франківщини? (Це стародавнє місто Рогатин).

Гра «Ми - туристи»

Ведучий називає місто, а той, на кого він укаже, коротко розповідає про нього. Хто не може нічого сказати або говорить неправильно, вибуває з гри.

Чайнворд «Міста України»

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

 • Кому сподобався сьогодні наш незвичайний урок? Чим?

 • Що найбільше запам’яталося?

 • Які завдання сьогодні виконували?

 • Що нового дізналися під час роботи над проектом?

 • Чого навчилися?

 • Кому можна подякувати за роботу на уроці?

 • Як оцінимо роботу дослідницької групи «Стародавні пам’ятки України» за критеріями: «Знання матеріалу», «Дружність», «Цікавість інформації»?

УРОК 2

Тема. «Народні свята»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів пр. народні свята в Україні, учити шанувати традиції, звичаї та обряди наших предків; пробуджувати інтерес до культурної спадщини рідного краю; створити народний календар; прищеплювати бажання розвивати і примножувати національні традиції своїх пращурів; виховувати любов до рідної землі.

Обладнання: «смужка часу» з відображенням етапів роботи над проектом, виставка малюнків, аплікацій, поробок, виставка книг, святкове коло.

ХІД

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 • На землі великій є одна країна:

Гарна, неповторна, красна, як калина.

І живуть тут люди добрі, працьовиті,

І, скажу по правді, ще й талановиті.

Землю засівають і пісні складають,

На бандурах грають і вірші співають.

 • Діти, як ви думаєте, про яку країну йдеться у вірші? Щоб бути справжнім патріотом своєї Батьківщини, потрібно не тільки любити свою рідну землю, а й знати її історію, вивчати культуру, звичаї, побут і традиції народу.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда.

 • Які бувають свята?

 • Які ви знаєте народні свята, що припадають на зимовий (весняний, літній, осінній) період?

 • Чому люди відзначають ці свята?

 • Хто навчав нас святкувати народні свята?

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувається протягом багатьох століть. Святково-звичаєва спадщина, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують, згуртовують окремих людей в один народ, в одну націю. Наш народ зумів зберегти ту скарбницю, донести до наших днів. А ми з вами повинні розвинути її і в подальшому передати прийдешнім поколінням традиції, звичаї, обряди.

Традиція (від латинського «передача», «оповідання», «переказ») – це те, що передається від покоління до покоління як загальноприйняте, загальнообов’язкове, перевірене минулим досвідом, необхідне для існування колективу чи держави. Мета традиції полягає в тому, щоб закріпити і відтворити в нових поколіннях усталені способи життя, поведінку, мислення.

Всі традиції реалізуються через звичаї, свята й обряди.

Звичай – це те, що стало звичним, засвоєним, що ввійшло в ужиток, це масові дії, які відтворюються тривалий час.

Український термін «обряд» походить від слова обряджати, що означає приводити у належний вигляд, упорядковувати, прикрашати, робити красивим.

Я хочу знать,

Яким же був колись мій рідний край,

Його традиції, звичаї і обряди,

Щоб душу завжди звеселять

Впродовж усіх народних свят.

 1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ

 • Сьогодні ми ознайомимося з традиціями нашого народу, поговоримо про те, як відзначають в Україні народні свята. Учні групи «Народні свята» зібрали багато інформації, зробили народний календар, підібрали цікавинки, прислівя, загадки, народні прикмети.

 1. БЕСІДА ПРО ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

І етап. Підготовчий

Визначення теми і завдань

У чому полягає задум?

Для чого це потрібно?

Зібрати інформацію про звичаї свого народу

Виховувати повагу до традицій відзначення народних свят

ІІ етап. Планування діяльності для досягнення поставленої мети

Що я хочу зробити?

Зібрати інформацію про відзначення народних свят

Що буде головним результатом роботи?

Книжечка-календар

До кого я буду звертатися, щоб отримати допомогу?

До вчителя, бібліотекаря, батьків

Мені треба прочитати ці книги

В.Скуратівський «Народний календар»

Т.Зеленченко «Українські народні свята»

ІІІ етап. Виконання проекту

Прізвище, імя учня

Завдання:

пошук інформації

Результати проекту

Зимові свята

1 сторінка календаря

Весняні свята

2 сторінка календаря

Літні свята

3 сторінка календаря

Осінні свята

4 сторінка календаря

 1. ВИСТУП ГРУПИ ДОСЛІДНИКІВ «НАРОДНІ СВЯТА»

ВСТУП

1 учень. Працюючи в домашній і шкільній бібліотеках, звертаючись до Інтернету і з допомогою батьків, ми зібрали цікавий матеріал.

2 учень. Розучили колядки, щедрівки, веснянки, гаївки.

3 учень Виготовили книжечку-календар

Працюючи над проектом «Народні свята» ми дізналися,що кожен народ має свої звичаї, які формувалися протягом багатьох століть і освячені віками. В усіх народів світу існує повір’я, що того, хто забув звичаї своїх батьків, покарають люди і Бог.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАРОДНИХ СВЯТ

ІНТЕРАКТИВНА ГРА «КАРУСЕЛЬ»

 • На якому святі говорять такі слова:

Віншую вас, пане господарю,

Тії свята відпровадити,

Других дочекати,

Від сто літ до сто літ,

Поки вам Пан Бог назначив вік.

Христос рождається! (різдвяні свята).

На щастя, на здоровя,

На Новий рік,

Аби вам все родило,

Краще, ніж торік. (посівальна на Новий рік)

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала вона щебетати,

Господаря викликати. (Щедрівка. Другий Святвечір).

 • Як називається сніп жита чи пшениці, що ставили на покуті у Святвечір? (Дідухом. Це символ нового врожаю, добробуту та багатства. Дідух уособлює в собі дух пращурів та Бога врожаю).

 • Які народні традиції свята Стрітення Господнього ви знаєте? (На Стрітення святяться свічки. Їх називають «громнички». Вони оберігають людей і худобу від грому, від пожежі. У це свято кажуть, зима з літом стрічається. У цей день усе, що відбувається в природі має свій особливий зміст).

 • Які обряди характерні для Нового року? (На Новий рік із самого ранку, коли ще надворі темно, хлопці йдуть засівати зернами пшениці, жита, ячменю. Ідуть від хати до хати, бажають щастя, здоровя, доброго достатку, великого врожаю).

ВЕСНЯНИЙ ХОРОВОД

Діти стають у коло. Ідучи по колу в темпі вальсу, співають веснянку «Ку-ку, ку-ку, - чути в ліску».

Ку-ку,ку-ку – чути в ліску.

Радо співаймо, радо вітаймо

Ранню, ранню, ранню весну.

КУ-ку, ку-ку,пташко мала,

Ти нам кувала,правду казала:

«Щезла, щезла,щезла зима».

КУ-ку,ку-ку,- голос гуде

Гаєм, лісочком, бором,поточком

Голос,голос,голос іде.

Гра «Шпигуни»

Шпигун передає інформацію своїй команді.

Команда «Віночок»

З 6 на 7липня-свято Івана Купала. У цей день збирають лікарські рослини. Дівчата плетуть вінки та ворожать Ввечері розпалюють вогнище і стрибають.

Команда «Мак»

14серпня-свято Маковія. В цей день святять воду та мак. Уся церква цвіте квітами. Готують паляниці з маком.

Команда «Яблуко»

19серпня-Святий спас. Це свято одне з найбільших церковних свят. Люди просять благословення плодів своєї праці. Святять все,що дала матінка - земля.

Гра «Упізнай свята»

На малюнках переплутані ниточки. На одному кінці кожної з них-цифра, на іншому-буква. Якщо учні правильно визначають,якій цифрі відповідає буква,і розставляють їх за порядком, то прочитають слова,за якими легко впізнати назву свята.

 1. ОГОЛОШЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Висловлення вражень учнів від уроку-проекту. Гра «Мікрофон»

 • Підіб’ємо підсумки нашої роботи,закінчивши речення:

 • Мені цікаво було дізнатися про…

 • Після уроку я обов’язково прочитаю…

 • Найбільшим відкриттям для мене було…

Слово вчителя

 • Ви гарно підготувалися до уроку, зібрали багато цікавого матеріалу і зразково представили. Щиро дякую вам за вашу роботу, а також дякую бібліотекарю, батькам. І на завершення я звертаюся до вас словами В.Сосюри:

Любіть Україну,як сонце, любіть,

Як вітер,і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить ,

Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її вічно живу і нову,

І мову її соловїну.

Між братніх народів,мов садом рясним,

Сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

І всіми своїми ділами.

УРОК 3

Тема. «Славетні українці»

Мета: познайомити з деякими славетними людьми України та видатними особистостями рідного краю; виховувати почуття гордості за свій народ, патріотів України.

Обладнання: «смужка часу» з відображенням етапів роботи над проектом, виставка малюнків, аплікацій, поробок, виставка книг, портрети, фотографії людей, про яких піде мова на уроці.

ХІД

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 • Сьогодні наша розмова піде про людей, якими пишається наша країна, і яких ми по праву можемо назвати славетними українцями.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда.

 • Ми живемо у вільній, незалежній Україні. Велич кожної країни – в людях, які в ній живуть. І особливо в тих, хто зробив значний внесок у розвиток історії, культури і науки. Багато видатних людей прославили нашу країну.

 1. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ

 • Сьогодні ми поговоримо про цих людей. Учні групи «Славетні українці» зібрали багато інформації про них, випустили стінгазету, створили картотеку «Видатні імена», провели екскурсію до шкільного краєзнавчого музею, і на сьогодні підготували сторінки усного журналу «Видатні люди України».

 1. ВИСТУП ГРУПИ ДОСЛІДНИКІВ «СЛАВЕТНІ УКРАЇНЦІ»

УСНИЙ ЖУРНАЛ

 • Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про нашу чудову країну і дізнаємося, що складає гордість нашої держави.

 • Рекорд - це найвище досягнення, найвищий ступінь вияву чогось. Згадайте знамениту Книгу рекордів Гінеса. Таку саму книгу має і наша Україна. Вона так і називається – Книга рекордів України.

 • Але дістати цю книгу дуже важко. Тому спробували самі дізнатися, хто в нашій країні є найкращим, найрозумнішим, найспритнішим, найсильнішим, найвинахідливішим.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТОРІНОК УСНОГО ЖУРНАЛУ

1 сторінка. Досягнення Українців

У науці

М.М.Амосов - видатний хірург-кардіолог, академік, заслужений діяч науки України. Із 1952 р. очолював клініку грудної хірургії. Основні наукові праці присвячені питанням хірургії серця і легень. З 1983 р. – директор Київського інституту серцево-судинної хірургії. У 1978р. - лауреат Державної премії УРСР. Він перший в Україні почав хірургічне лікування вад серця й один із перших широко запровадив у практику метод штучного кровообігу.

М.І.Пирогов - видатний хірург, засновник вітчизняної оперативної хірургії й анатомії. Він раніше за всіх хірургів почав проводити експерименти на тваринах. У цьому і полягає його заслуга перед наукою.

О.К.Антонов - видатний авіаконструктор. Головною його справою стали літаки. Особисто О.К.Антоновим і під його керівництвом виконано більш як 50 конструкторських розробок, спроектовано й побудовано десятки літаків різноманітного класу і призначення.

Є.О.Патон - видатний академік, який зробив великий вклад у мостобудування та автоматичне електрозварювання.

С.П.Корольов - видатний конструктор космічних кораблів. Перший штучний супутник Землі, перший космічний апарат, що подолав земне тяжіння, перша людина в космосі, перші космічні апарати, запущені до інших планет - усе це було б неможливе без його участі. У спорті

Плавчиха Яна Клочкова - виграла п’ять олімпійських медалей, у тому числі чотири рази «золото». Учасниця трьох літніх Оліипіад.

Гімнастка Лілія Подкопаєва - українська спортсменка (спортивна гімнастика). Заслужений майстер спорту України Суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи. Володарка 45 золотих, 21 срібної, 14 бронзових медалей. Організатор турніру «Золота лілія». Нагороджена Почесною відзнакою Президента України, хрестом «За мужність», орденом «За заслуги» другого ступеня, Святого Станіслава.

Фігуристка Оксана Баюл на Олімпіаді в Норвезькому місті Лілліхамері вперше за історію незалежної України виборола золоту медаль.

Сергій Бубка - шестикратний переможець чемпіонату світу з легкої атлетики, 35-кратний рекордсмен світу. Заслужений майстер спорту, кандидат педагогічних наук. Герой України. Почесний громадянин Братислави, Парижа і Донецька.

2 сторінка. Видатні люди України

Тарас Шевченко, великий Кобзар – так називали і називають його люди. Геніальний син українського народу прославляв Україну на весь світ. Його книга «Кобзар» перекладена багатьма мовами світу. Народ України береже пам'ять про видатного поета. На його честь створені пам’ятники, його імям названі вулиці, порти, театри, університети. Його вірші знають дорослі і діти.

Катерина Білокур - живописець, народна художниця України. Читати, писати і малювати навчилася самотужки. Жила у злиднях. Вона написала такі картини: «Квіти увечері», «Декоративне панно», «Жар колос», «Жоржини», портрети та автопортрети.

Михайло Грушевський - учений-філолог, літературознавець, організатор науки, письменник, критик, політичний діяч, публіцист. Голова Центральної Ради (1917-1918рр.) У 1919 р. емігрував. У 1924 р. на його прохання уряд України дозволив йому повернутися до України для наукової діяльності. Із його ім’ям пов'язаний розвиток історичних подій від перших кроків Центральної Ради до IV універсалу про самостійність УНР. Багато працював у царині історії літератури-це насамперед відповідні екскурси в його основних працях: «Історія України-Руси» й «Історія української літератури».

3 сторінка. Видатні люди нашого краю

А.Г.Левченко – доктор медичних наук, доцент І-го Московського медичного інституту.

І.І.Яровий – місцевий художник-живописець Кобеляцької художньої майстерні.

Н.О.Кушнір – відмінник народної освіти, ветеран праці, нагороджена Орденом Червоного трудового прапора.

М.А.Петренко – воїн-інтернаціоналіст, загинув при виконанні службових обов’язків в Афганістані.

В.А.Куліш – кандидат технічних наук, старший науковий працівник Київського науково-дослідницького інституту будівництва і архітектури.

Т.Л.Клименко – Герой Радянського Союзу, учасник Великої Вітчизняної війни.

І.А.Серажим – лікар-невропатолог Світлогірської НРЛ, відмінник охорони здоров’я, почесний громадянин Кобеляк.

А.П.Біленко – академік, професор, доктор технічних наук, Герой соціалістичної праці.

4 сторінка.

Гра- змагання «Хто пригадає славетних українців?»

Діти за вказівкою вчителя записують прізвища видатних українців, указують ким вони були.

Рефлексія. Гра «Світлофор»

 • Підібємо підсумок нашої роботи. У кожного з вас є сигнальні карточки кольорів світлофора. Якщо ви хочете побільше таких уроків, як сьогодні, підніміть зелену картку, якщо не все сподобалось – жовту, якщо урок не сподобався – червону.

 • Кому сподобався сьогодні наш незвичайний урок? Чим? Що найбільше запамяталося?

 • Які завдання сьогодні виконували?

 • Що нового дізналися під час роботи над проектом? Чого навчилися?

 • Кому можна подякувати за роботу на уроці?

 • Як оцінемо роботу дослідницької групи «Славетні українці».

1.2. Проект «Україна – наша Батьківщина»

Паспорт проекту

Тема: Україна – наша Батьківщина.

Мета: збагачувати знання учнів про Україну, а також активний словниковий запас учнів; пробудити інтерес до вивчання рідного краю; розширити знання народні, історичні та культурні символи українського народу; сприяти формування національної свідомості, осмисленню себе як частини великого українського народу; розвивати пізнавальний інтерес; спонукати до творчої та пошукової діяльності; виховувати почуття патріотизму, гордість за великих українців.

Тип проекту: груповий, інтегрований.

Предмети, що інтегруються: українське читання, громадянська освіта, образотворче мистецтво.

Вид проекту: інформаційно-дослідницький.

Провідна проблема: дослідження рідного краю, його багатств, традицій українського народу, збереження природи рідного краю, його історичного минулого.

Спосіб розв`язання проблеми: пошук літературного матеріалу; цікаві енциклопедичні дані; освоєння групами різних практичних технологій.

Тривалість проекту: 4 тижня.

Кінцевий продукт: урок-презентація, альбом « Моя Батьківщина – Україна»

Керівник проекту: вчитель.

Учасники проекту: учні 3 класу.

П Л А Н В И К О Н А Н Н Я П Р О Е К Т У

І.Організація проекту

Формування основної проблеми і дидактичної мети.

ІІ. Планування проектної діяльності:

 1. Обирання учнями запропонованих учителем групових проектів.

 2. Обміркування шляхів розв’язання проблеми.

 3. Пошук матеріалів: бібліотека, мережа Інтернет, відвідування музею.

 4. Проведення циклу уроків, пов`язаних із темою проекту.

ІІІ. Робота на уроках

Громадянська освіта

1. Знайти матеріали про Київ, Хортицю, Карпатські гори, Полтавщину, Кримський півострів.

2. Знайти легенди, таємниці, рідного краю.

3. Зібрати інформацію на тему: «Великі Українці».

Читання. Українська мова

 1. Дібрати художню літературу: вірші, оповідання про Україну.

 2. Скласти розповіді: «Мої предки – українці», « Історія мого села».

 3. Зібрати прислів`я та приказки про Україну.

Читання. Українська мова

Намалювати малюнки на тему: «Україна – моя батьківщина», «Полтавщина – мій рідний край», «Моє село», «Моя вулиця».

Завдання для груп

«Козачки» (хлопчики)

Знайти історичні дані про Київ, Хортицю,

Полтавщину.

«Калинки» (дівчатка)

Дослідити питання:

природні перлини України – це наше багатство.

ІV. Презентація проекту

Інтегрований урок-подорож.

Тема: Край у якому ти живеш. Україна – наша Батьківщина

Мета: збагачувати знання учнів про Україну, історичні та культурні символи українського народу; сприяти формуванню національної свідомості, осмислення себе як частини великого українського народу; розвивати інтерес до історії рідного краю; формувати інтерес до історії рідного краю; формувати дбайливе ставлення до природи; виховувати почуття патріотизму.

Обладнання: інтерактивна дошка, карта України, ілюстрації історичних міст України, українські народні костюми.

ХІД

І. Організація класу

Доброго ранку!

Мовлю за звичаєм.

Доброго ранку!

Кожному зичу я.

Кому дозволено першому сісти? Дівчаткам. Так, спочатку краса, а потім сила.

ІІ. Мотивація (1 слайд)

 1. Акровірш – загадка

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай

Рідніша їм своя пустиня,

А ніж зелений в чужині рай.

м красить все їх рідний край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без батьківщини.

Микола Чернявський

 • Мабуть, ви здогадались, що це акровірш-загадка. Прочитайте перші букви кожного рядка. Так – це Україна.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

 • Діти, у нас сьогодні незвичайний урок. Наш урок присвячений Україні. Сьогодні ми відчуємо себе справжніми синами й дочками українського народу. На уроці ми здійснимо заочну подорож Україною, почуємо презентацію творчих груп – хлопчиків «Козачки», дівчаток «Калинки». Познайомимось з віршами про Україну.

 • Діти прочитаємо тему нашого уроку: « Край, у якому ти живеш. Україна – наша Батьківщина».

ІV. Перевірка домашнього завдання

 1. Бесіда про Україну. Робота з картою.

Україна для нас – найрідніша, найдорожча, найкраща у світі, тому що це наша рідна земля, де ми народилися й живемо, де жили й працювали наші предки.

На цій карті зображена наша земля, країна, Батьківщина – Україна.

 • Як називається столиця нашої країни?

 • Які ще міста ви знаєте? (Діти виходять, показують міста на карті України).

 • Які річки протікають по території України? (покажіть).

 • Які моря омивають нашу країну?

 • Які гори знаходяться на території України?

 1. Декламування вірша В. Латанського «Україна».

 2. Декламування віршів за бажанням про Україну.

V. Основна частина

1. Асоціативний кущ до слова Україна (складає група «Калинки»).

рушник верба калина

Шевченко УКРАЇНА барвінок

тополя Дніпро Київ

Батьківщина

Павутинка до слова Батьківщина (скаладає група Козачки»).

батько мати

море пісня родина села

земля край

БАТЬКІВЩИНА Україна

гори річки рідний міста Вітчизна

дім

Карпати Дніпро Ворскла Світлогірське Київ

Кожна група отримує фішку за правильно виконане завдання.

 1. Презентація творчої групи «Козачки» (2 слайд)

Перша зупинка «Історична»

Київ. Хортиця. Полтавщина.

 • Київ – столиця України, одне з найбільших і найстаріших міст Європи.

 • За легендою назва Києва походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів, другий брат – Щек, третій - Хорив і сестра Либідь.

 • Наприкінці 18 столітті з`явився Хрещатик – зараз головна вулиця міста.

 • Майдан Незалежності головна площа Києва. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною.

 • Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, біля Запоріжжя – це одне з семи чудес України. Тут з`явилась перша Запорізька Січ.

 • Вперше назва хортичний острів згадано у зв`язку з походом князя Святослава проти половців у 1103 році.

 • З 1965 року острів Хортиця став державним історико-культурним заповідником.

 • Полтавщина…..

 1. Словникова робота (3 слайд)

- Кожна країна має народні та державні символи. Відшукайте в таблиці ці заховані слова.

К

П

Р

А

П

О

Р

Я

С

Т

О

У

Г

І

М

Н

А

С

Ж

И

Т

О

Я

Л

Е

М

К

А

Л

И

Н

А

І

Т

Р

И

З

У

Б

Н

Р

У

Ш

Н

И

К

О

А

В

Е

Р

Б

А

З

Ю

 • Які ще символи ви знаєте? (Дідух, барвінок, чорнобривці…).

 1. Робота над віршами – робота в групах:

а) група «Козачки»

Водограй, полій розмай,

Зелений гай, ліщина…

Все це рідний край, любий край –

На Батьківщина.

Пам`ятай, не забувай

Батьківську стежину,

Прикрашай, шануй свій край,

Дім свій – Батьківщину.

В. Гринько

 • Що ми називаємо Батьківщиною?

 • Від якого слова походить слово «Батьківщина»? А чому воно написано з великої літери? Хто прочитає вірш?

б) група «Калинки»

Українка я маленька,

Україна – моя Ненька.

В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.

Вірна я дочка народу,

Бо з козацького я роду,

Щиро я свій рід кохаю,

Роду іншого не знаю.

Так я завжди буду жити,

Рідний край буду любити,

Українцям помагати,

Україна – моя мати!

Сидір Воробкевич

 • Від якої особи написано вірш?

 • Як лагідно називає Україну дівчинка?

 • З якого роду дівчинка? Прочитайте рядки, у яких міститься головна думка вірша.

 1. Фізхвилинка

Ми завзяті «Козачки».

Ми веселі «Калинки»

Покружляли, похилились.

І тепер тихенько сіли.

 1. Презентація групи «Калинки» (4 слайд)

Друга зупинка «Перлини України»

Дніпро. Карпати

❖ Дніпро – найбільша річка України. Вона бере початок у Росії й несе свої води до Чорного моря через три країни: Росію, Білорусію й України. Друге ім`я Дніпра – Славутич, від слова «слава».

Дніпро, Дніпро! Ти покохав,

Як матір Україну,

Ти рідним братом її став

І другом до загину.

❖ Карпати – гори на заході України. Найвища точка в Україні - це гора Говерла (2061 м). Говерла – це символ величі і гордості України.

Славиться край джерелами цілющих вод.

❖ Карпатські гори прекрасні в будь-яку пору року. У горах живуть олені, ведмеді, вовки, рисі, білки, дикі кабани, зайці. До Закарпаття приїжджають багато туристів в усі пори року, а в взимку круті гірськолижні траси приваблюють відпочиваючих, любителів зимового відпочинку з різних країн світу.

❖ Чарівний Карпатський край зветься Гуцульщиною. Гуцули зберегли свою історію, свій духовний скарб.

Тут гарно і тихо, тут сонячний спокій.

Чудово й казково у горах високих!

Мріє бір* і шипшина горить,

Співучо потік лісовий гомонить.

Юрій Федькович

VІ. Робота в групах

 1. Збери прислів`я та приказки.

«Козачки»

  • Вітчизна, - моя, дорога, а, мені, кожному, своя.

  • Тільки, солов`ї, в, ріднім, співають, краї.

«Калинки»

  • Де, рай, край, рідний, там, і під, ялиною.

  • Кожному, сторона, своя, мила.

 1. Вікторина «Ти мені, я тобі».

Діти по черзі задають запитання. (За відповідь фішка).

 • Що належить до національних скарбів України? (природні пам`ятники, усні народні твори, пам`ятники архітектури).

 • Які річки України ви знаєте? (Дніпро, Дністер, Донець, Тиса, Десна, Прип`ять…).

 • Хто перший з князів відкрив школи в Київській Русі? (Князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий).

 • Які всесвітньо відомі пам`ятники знаходяться у Києві? (Софієвський собор, Золоті ворота, Києво-Печерська лавра).

 • Яке місто славиться у Європі найкращим шоколадом? (Львів).

 • З чого варять обрядову кашу-кутью на Різдво і Хрещення? (З ячменю або пшеничного зерна).

 • Коли святкують день соборності України? (22 січня).

 • Коли святкують День Незалежності України? (24 серпня).

 1. Метод «Мікрофон».

Конкурс «Хто більше знає видатних людей нашої країни»

 • Зараз ми дізнаємося, яка група знає більше видатних людей України? (За відповідь фішка).

VІІ. Підсумок уроку

Україна… Земля зі славною історією, народом, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Вивчаючи історію свого народу, ми вчимося зростати справжніми громадянами своєї країни.

Якщо на уроці ви були уважні, то зараз зможете легко розгадати кросворд.

К Р О С В О Р Д (5 слайд)

1. У К Р А Ї Н Ц І

2. К А Р П А Т И

3. Д Н І П Р О

4.Т А Р А С

5. К И

В

6. Р У Ш Н И К

7. К А Л И Н А

 1. Назва народу, який живе в нашій країні?

 2. Гори, які розміщені на заході України?

 3. Ріка, що являється національною гордістю України?

 4. Ім`я видатного українського поета?

 5. Головне місто України?

 6. Національний символ України, який матері дарують своїм дітям на щастя?

 7. Кущ, що оспіваний в українських народних піснях, як символ дівочої краси.

 • Чи сподобався вам урок? Полічіть, будь ласка, ваші фішки. Яка група перемогла?

Оцінки за урок.

Психолого-педагогічні можливості методу проектів дуже високі. Проектна діяльність максимально спрямована на суб'єктне пробудження й розвиток особистості молодшого школяра, оскільки цілком відповідає її віковим потребам і особливостям.

Останнім часом, у зв'язку зі встановленням парадигми особистісно зорієнтованого навчання, метод проектів переживає друге народження як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, що сприяють формуванню особистості — суб'єкта діяльності і соціальних стосунків.

У вчителів може виникнути реакція, що це вони вже знають і застосовували у своїй практичній діяльності. Проте якщо більш детально познайомитися з методом, педагоги зрозуміють, наскільки великі можливості цієї ефективної технології, і що удосконалювати цей підхід можна протягом усього життя. За таким методом працювати цікаво як учителю, так і учню. Кожен учитель застосовує у навчальному процесі свої методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, але досвід роботи одного вчителя не може бути механічно перенесений іншим учителем в інший клас. У зв’язку з цим існує потреба постійно вдосконалювати свої знання і вміння, ділитися досвідом.

Список використаної літератури

 1. Котелянець Л. Проектний метод навчання молодших школярів // “Рідна школа”. –2001, № 10.

 2. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі. //”Директор школи”. –2006, № 42.

 3. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії учителя та учнів//“Поч. школа”.– 2003,№6.

 4. Тесленко Т. Практичні результати використання методу проектів. // г.”Поч. освіта”. – 2006, № 16.

 5. Взаємодія учня і вчителя у площині   проектної діяльності(Метод  проектів у сучасній школі. Структура різних типів проектів: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області) //Школа.-2006.-№5.-с.32-40.

 6. Л. Реалізуємо метод проектів // Директор школи.- 2005.-№4.- с.16-18.

 7. Освітній портал Освіта.ua [Електронний ресурс] Г.Ісаєва «Метод проектів - ефективна технологія навчання» Режим доступу:

http://osvita.ua/school/method/technol/1415

 1. Освітній портал Вчитель.info [Електронний ресурс] «Метод проектів» Режим доступу:

http://vchytel.info/metod-proektiv/

 1. Освітній портал Класна оцінка [Електронний ресурс] О.І.Саквенко «Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів» Режим доступу:

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/metod-proektiv-yak-zasib-kreativno-piznavalnoyi-di-8.html

ДОДАТКИ

Короткий словник „проектних” термінів

Актуальність – показник дослідницького етапу проекту. Визначається декількома факторами: необхідністю доповнення теоретичних побудов, які мають відношення до явища, що вивчається; потребою в нових даних; потребою практики. Обгрунтувати актуальність – означає пояснити, чому дану проблему потрібно вивчати на даний час.

Гіпотеза – обов’язковий елемент у структурі дослідницького проекту; припущення, при якому на основі ряду фактів робиться висновок про існування об’єкту, зв’язку або причини явища, причому цей висновок не можна вважати повністю доведеним.

Захист проекту – найбільш тривала і глибока форма презентації проекту, яка включає в себе етап запитання – відповіді та дискусійний етап.

Питання проекту – питання, на які потрібно відповісти учасникам проектної групи, щоб достатньою мірою усвідомити і розкрити тему проекту.

Проблема – соціально значиме протиріччя, вирішення якого є прагматичною метою проекту. Проблемою може бути, наприклад, протиріччя між потребою і можливістю її задоволення, нестача інформації про що- небудь або протирічний характер цієї інформації, відсутність єдиної думки про подію, явище.

Проект – метод навчання, оснований на постановці соціально значимої мети і її практичному досягненні.

Структура проекту – послідовність етапів навчального проекту. Обов’язково включає в себе постановку соціально значимої проблеми, планування діяльності, пошук необхідної інформації, виготовлення з опорою на неї проекту, презентацію проекту, аналіз і оцінку проведеного проекту.

Памятка для учителя № 1

 1. Робота над дослідженням методу проектів повинна бути цілеспрямованою та систематичною.

 2. Робота повинна бути особистісно значущою для школяра. Необхідно допомагати учням бачити можливість реалізації своїх можливостей, спосіб саморозвитку і самовдосконалення.

 3. Учитель повинен створити середовище, атмосферу для проектної діяльності, підтримувати інтерес до цієї діяльності, ситуацію успіху.

 4. Створити психологічний комфорт: а) діти не повинні боятися допустити помилку; б) не притискати бажання, а підтримувати і направляти; в) доти можливість розкритися, повірити у себе кожному учневі.

 5. Учитель повинен бути прикладом для дітей. Він повинен показувати своє прагнення до всього нового, бажання пізнавати світ.

 6. Необхідне врахування вікових особливостей та педагогічних умов при проектній діяльності. Проект має бути цікавим, посильним, корисним.

 7. В початковій школі повинен переважати індивідуальний проект, коли дитина проходить усі етапи самостійно.

Памятка № 2

 1. Успішність здійснення проектної діяльності залежить від професійної та мотиваційної готовності учителя.

 2. Велика кількість проектів, одночасно організованих учителем, значно понижує їх якість.

 3. Учитель повинен чітко пояснити дитині суть майбутньої роботи.

 4. Батьки, які будуть допомагати дитині в роботі над проектом, теж повинні бути ознайомлені із суттю проектного методу.

 5. Об’єм теоретичного матеріалу повинен бути обмеженим. Наголос ставиться на практичну діяльність, яка дає корисні новоутворення.

 6. Презентація повинна бути обмеженою у часі, оригінальною. В початковій школі доцільно залучати батьків до роботи над проектом.

Пам’ятка для батьків,

чиї діти включаються у проектну роботу в школі

Участь у проектній діяльності – складна праця і для учня, і для батьків. Проект передбачає самостійну діяльність учня, однак завдання батьків – знати суть цієї проектної діяльності, її етапів, вимог до процесу та результату виконання, щоб бути готовими у разі потреби допомогти своїй дитині. Пам’ятайте: ви граєте роль джерела інформації нарівні з іншими – такими, як книги, фільми, Інтернет та інші. Право вільного вибору джерела інформації надається дитині!

Етапи роботи над проектом

Роль батьків на даному етапі

Висунення попередніх ідей та вибору кращої з них

Допомогти дитині знайти якомога більше ідей. Чим більше ідей, тим більшим буде вибір.

Вибір та формулювання теми проектної роботи

Допомогти обрати найкращу ідею та обґрунтувати вибір

Формулювання завдань проекту

Може бути потрібною допомога у правильному формулюванні завдань

Розробка плану та структури виконання проекту

Допомогти спланувати роботу із врахуванням зайнятості дитини

Обговорення можливих результатів

Підібрати з дитиною можливі шляхи вирішення кожної з проблем; розбити об’єм роботи на невеликі частини і визначити строки виконання кожної

Складання програми виконання робіт

Допомогти скоригувати план із врахуванням особистої зайнятості дитини і допомогти створити умови для виконання цього плану

Вивчення необхідного матеріалу до теми проекту

Дорослі супроводжують дитину до бібліотеки, музею, виставок. Джерелами інформації можуть бути опитування, бесіда, інтерв’ю, спостереження, експеримент, а також періодичні видання, Інтернет

Підготовка висновків за результатами роботи над проектом.

Готується звіт та публічна презентація.

 1. Покажіть приклад дітям у своєму прагненні до нового, невідомого, прагнення вирішувати різноманітні проблеми, задачі із задоволенням.

 2. Залучайте дітей до сумісного вирішення інформаційних проблем.

 3. Прислухайтеся до дітей. Не залишайте їх запитання без уваги.

 4. Допомагайте дітям засвоювати нові знання, але не намагайтеся все зробити замість них.

 5. Поменше настанов, прямих інструкцій.

 6. Не стримуйте ініціативу.

 7. Не бійтеся витратити час на роботу з дитиною у бібліотеці, вдома з книгою.

 8. Ніяких негативних суджень, якщо щось не виходить.

 9. Вчіть доводити справу до кінця.

Пам’ятка для вчителів та батьків

 1. Ставте перед дитиною чітку мету його роботи.

 2. Робота повинна бути цікавою не батькам чи учителю, а дітям. Краще обирати тему із змісту навчальних предметів.

 3. Давайте учневі цікаву справу, результати якої він може передбачити.

 4. Прагніть самі підходити до усього творчо і навчайте цьому дитину.

 5. Відкривати у кожній дитині її індивідуальні нахили та здібності.

 6. Учіть здобувати інформацію, а приймати її у готовому вигляді.

 7. Учіть дітей діяти незалежно.

 8. Навчіть дітей відчувати брак інформації і не боятися про це заявити.

 9. Вчіть прогнозувати.

 10. Створюйте ситуації, де дитина зможе застосувати отримані навички у вирішенні пізнавальних завдань.

 11. Потрібно пам’ятати: пізнавальна активність – це успішна навчальна мотивація. Особливої уваги у початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) проекту.

90

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
У посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти методу проектів. Запропоновані орієнтовні проекти з курсу «Я у світі» допоможуть вчителеві відійти від шаблонів, урізноманітнити навчальну діяльність учнів, навчити їх працювати творчо та самостійно. Призначено для вчителів молодших класів, студентів педагогічних навчальних закладів
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Я і Україна
 • Клас
  4 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  9613
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  103
 • Номер матеріала
  FH282134
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь