Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Масова частка елемента в речовин

Хімія

Для кого: 7 Клас

02.12.2018

11403

28

0

Опис документу:
За хімічною формулою речовин можна визначити якісний і кількісний склад, назву речовини, формульну масу. Хімічна формула дає змогу обчислити ще одну важливу характеристику – масову частку, яка припадає на будь-який елемент у складі речовини.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

За хімічною формулою речовин можна визначити якісний і кількісний склад, назву речовини, формульну масу. Хімічна формула дає змогу обчислити ще одну важливу характеристику – масову частку, яка припадає на будь-який елемент у складі речовини.

Масову частку прийнято позначити літерою w (читається «дубль-ве») і обчислювати за формулою

(1)

(2)

де n – кількість атомів елемента (індекс),

Ar – відносна атомна маса елемента;

Mr – відносна молекулярна маса речовини

m - маса (г або кг).

Масова частка - величина безрозмірна. Чисельно вона виражається в частках одиниці (від 0 до 1) або у відсотках (від 0 до 100%). Для вираження масової частки у відсотках результат множать на 100%. Якщо розрахунок масової частки в задачі є проміжною дією, то його краще виражати в частках одиниці. Кінцевий результат виражають, як правило, у відсотках.

Задача 1.

Очислити масові частки Кальцію, Гідрогену та Оксигену в кальцій гідроксиді.

Дано:

Ca(OH)2

w(Ca)-?

w(O)-?

w(H)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу Ca(OH)2.

Mr(Ca(OH)2)= Ar(Ca)+(Ar(O) +Ar(H)) ·2=40+(16+1) ·2= 74

2. Обчислимо масові частки елементів за формулою

або 54,1%

або 2,7%

або 43,2%

Відповідь. Масові частки Кальцію, Гідрогену і Оксигену в кальцій гідроксиді відповідно становлять 54,1%, 2,7% і 43,2%.

Якщо виникає потреба розрахувати масову частку компонента (складної речовини) в складі іншої речовини, то формула 2 набуває вигляду:

(3)

Задача 2. Розрахувати масову частку кристалізаційної води в пентагідраті купрум(ІІ) сульфату.

Дано:

CuSO4·5H2O

w(H2O)

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу CuSO4·5H2O, H2O

Mr(H2O) = Ar(H)·2 +Ar(O) = 1·2+ 16 =18

Mr(CuSO4·5H2O)=250

2. Обчислимо масову частку кристалізаційної води за формулою або 36%

Відповідь. Масова частка кристалізаційної води становить 36%.

Задача 3. Розрахувати масову частку фосфор(V) оксиду у подвійному суперфосфаті, склад якого передається формулою Са(Н2РO4)2.

Дано:

Ca(Н2РO4)2.

(P2O5)

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу Ca(Н2РO4)2, P2O5.

Mr (P2O5) = 142, Mr(Ca(Н2РO4)2) =234.

В складі оксиду Р2O5 та суперфосфату є по два атоми Фосфору, тому обчислення роблять за формулою:

або 60,7%

Відповідь. Масова частка Р2О5 в подвійному суперфосфаті 60,7%.

У шкільних підручниках для 8 та 9 класів наводяться зразки розв'язування подібних задач з використанням понять про кількість речовини та молярну масу (після вивчення відповідних понять).

Задача 4. Яку масу аміачної селітри слід взяти, що внести в грунт 1 кг Нітрогену.

Дано:

m(N) =1кг .

Розв'язання

Амоній нітрат (технічна назва - аміачна селітра) NH4NO3 — цінне нітрогеновмісне добриво.

  1. Визначають масову частку Нітрогену в амоній нітраті:

M(NH4NO3) = 80;

  1. В складі амоній нітрату є два атоми Нітрогену, тому

3.Розраховують масу селітри.

, звідки .

Відповідь. Слід взяти 2,86 кг аміачної селітри (амоній нітрату).

З наведених вище прикладів видно, що розрахувати масові частки елементів, що входять до складу хімічної сполуки, зовсім не важко. Можливі й зворотні задачі — на знаходження формули речовини за її складом. Навчальною програмою розв'язування задач цього типу передбачене аж в 9 класі під час вивчення розділу "Органічна хімія", хоча вони є цілком посильними навіть для учнів 7 класу. Для знаходження формули речовини (числа атомів кожного з елементів в молекулі) може використовуватись формула 2 після відповідного перетворення.

Задача 5. Масові частки Калію, Нітрогену і Оксигену в сполуці становлять відповідно 38,61%, 13,86% і 47,52%. Визначити формулу сполуки.

Дано:

w(К)= 38,61 %=0,3 861 w(N)= 13,86%=0,1386

w(O)= 47,52% =0,4752

Формула-?

Розв'язання

Використовують формулу 2, але в такому вигляді:

Далі обчислюють відносну молекулярну масу речовини, виразивши її послідовно через число атомів Калію n(К), Нітрогену n(N) і Оксиґену n(О):

Отже, 101n(K)=101n(N)=33,67n(O).

Вибирають найбільший коефіцієнт і ділять його на кожний з коефіцієнтів:

, , .

Найпростіша формула речовини KNO3.

Відповідь. Формула сполуки KNO3.

В разі, якщо одне із знайдених чисел має значення 1,5, 2,5 або 3,5, то всі коефіцієнти слід подвоїти.

Слід зазначити, що, знаючи склад хімічної сполуки, можна встановити лише її найпростішу формулу, тобто співвідношення між числом атомів. В неорганічній хімії найпростіша формула, як правило, співпадає з істинною. Інша справа з органічними сполуками, де найпростіша формула СН відповідає, наприклад, і ацетилену, і бензену. В таких випадках потрібно знати молекулярну масу сполуки.

Задача 6. Встановити молекулярну формулу вуглеводню, в якому масова частка Карбону 82,76%. Відносна молекулярна маса вуглеводню дорівнює 58.

Дано:

w(С)=82,76%= 0,8276

Mr(в.) = 58

Формула-?

Розв'язання

Нехай шукана формула СXНУ . Тоді число атомів Карбону можна знайти так: .

Масова частка Гідрогену: w(Н)=1-w(С)=1- 0,8276 = 0,1724.

Число атомів Гідрогену :

Отже, формула вуглеводню С4Н10.

Відповідь. Формула вуглеводню С4Н10.

Підготувала вчитель хімії

Максимів М.М.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.