Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

КТП хімія 8 клас

Хімія

Для кого: 8 Клас

02.11.2020

314

11

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для учнів 8-х класів (2 години на тиждень, разом 70 годин) за підручником Попель П.П. (Попель П. Хімія: підруч. для 8 кл. закладів загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ: ВЦ «Академія», 2016)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8-й клас

(2 год на тиждень, разом 70 год)

Підручник: Попель П. Хімія: підруч. для 8 кл. закладів загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ: ВЦ «Академія», 2016.

Програма: Хімія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 класи. затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

Сайт МОН:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Зміст уроку

Дата

Примітка

Фактично

За програмою

8-А

8-Б

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу (3 год)

1

Вступний інструктаж з т/б. Найважливіші хімічні поняття.

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса.

3

Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (14 год)

4

Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів.

5

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

6

Періодична система хімічних елементів

7

Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер

8

Протонне число. Нуклонне число.

9

Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

10

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі.

11

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

12

Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20

13

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.

14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома. Значення періодичного закону

15

Розвязування задач. Захист навчальних проектів №1,2

16

Узагальнення знань з теми «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома». Захист навчальних проектів №3,4

17

Тематичне оцінювання з теми «Періодичний закон і Періодична система Д. І. Менделєєва. Будова атома»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (11 год)

18

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Ковалентний зв'язок, його утворення.

19

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.

20

Електронні формули молекул.

21

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

22

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Лабораторний дослід №1

23

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Захист навчальних проектів №5-6

24

Практична робота 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток.

25

Підготовка до контрольної роботи №1

26

Контрольна робота №1

27

Узагальнення знань з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини»

28

Тематичне оцінювання з теми: «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (11 год)

29

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

30

Молярна маса речовини

31

Розв'язування задач. Обчислення за хімічними формулами молярної маси, кількості речовини, числа атомів (молекул)

32

Розв'язування задач.

33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.

34

Розв'язування задач з використанням молярного об'єму газу

35

Розв'язування задач з використанням молярного об'єму газу

36

Відносна густина газів

37

Розв'язування задач

38

Урок узагальнення знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

39

Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (31 год)

40

Класифікація неорганічних речовин, їхні склад і номенклатура. Оксиди: фізичні та хімічні властивості

41

Кислоти. Фізичні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

42

Основи: поняття, склад, фізичні властивості

43

Солі: поняття, склад і назви. Фізичні властивості середніх солей

44

Обчислення за хімічними рівняннями. Розв’язування задач

45

Властивості та використання основ. Лабораторний дослід №2

46

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів. Заходи безпеки під час роботи з лугами

47

Властивості та використання кислот

48

Взаємодія металів з кислотами та водою. Витискувальний ряд металів. Лабораторний дослід №3

49

Взаємодія кислот з основами. Реакція нейтралізації

50

Хімічні властивості середніх солей. Лабораторний дослід №4-5

51

Умови перебігу реакцій обміну за участю солей. Способи утворення солей. Лабораторний дослід №6

52

Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук

53

Практична робота №2. «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»

54

Обчислення за хімічними рівняннями. Розв’язання задач

55

Загальні способи добування основних класів неорганічних сполук. Захист навчальних проектів №7

56

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук. Лабораторний дослід №7

57

Практична робота №3. «Розв’язання експериментальних задач»

58

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

59

Підготовка до контрольної роботи №2

60

Контрольна робота №2

61

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

62

Розв’язування задач. Захист навчальних проектів №8-9

63

Узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

64

Тематичне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»

65

Розв'язування задач

66

Розв'язування задач

67

Урок повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

68

Урок повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

69

Урок повторення. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.