Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

КТП хімія 7 клас

Хімія

Для кого: 7 Клас

18.06.2021

386

48

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії (7 клас) на 2021-2022 н.р. Навчальна програма "ХІМІЯ 7-9" для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Укладачі програми (2012 р.): Величко Л.П., Дубовик О.А., Котляр З.В., Муляр С.П., Павленко В.О., Свинко Л.Л., Титаренко Н.В., Ярошенко О.Г. У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: Величко Л. П., Дубовик О.А., Новченкова К.Д., Павленко В.О., Свинко Л.Л., Титаренко
Перегляд
матеріалу
Отримати код


Календарно-тематичне планування на 2021 – 2022 н.р. З ХІМІЇ 7 ___ КЛАС (52год)


Зміст (тема) уроку

Дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Дом. завд.

за підручником

«Хімія 7 клас»

П. П. Попель,

Л. С. Крикля

Примітка

1

Вступ

Вступний інструктаж з ТБ І семестр.

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі

Навчальний проект №1:

«Хімічні речовини навколо нас»

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.


висловлює судження про застосування хімічних знань; усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

П.1. с.11 №2, 3

Доповіді про історію хімії, хіміків


2

Короткі відомості з історії хімії


висловлює судження про історію розвитку хімічих знань;

П.2


3

Правила поведінки учнів у хімічному

кабінеті

Навчальний проект №2:

«Історичне значення вогню»

Лабораторні досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.


знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
П.3 с.17 правила

мал.14 на с.24

11 с.25


4

Ознайомлення з обладнанням кабінету

хімії та лабораторним посудом


називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії; виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

П..4 мал.15, 16а, 17б, 19, 20б, 21.


5

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлен. з маркованням небезпечних речовин

Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з речовинами.


робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання; висловлює судження про доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;П.5 мал.25

Допуск до Пр.№1 с.35.6

Інструктаж з ТБ Практична робота№1:

«Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій в хімічному експерименті»

Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з речов.


називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії; пояснює призначення лаб. посуду та обладнання кабінету хімії. виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя; дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Повторити

Правила ТБ7

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Речовини. Молекули. Атоми.розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, атоми, молекули

П.6 с.43 № 28-31


8

Фізичні властивості речовин.

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії

Лабораторний дослід

3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.


робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).
П. 7 с.50 № 35-38


9

Чисті речовини і сумішірозрізняє чисті речовини і суміші


П.8 с.55 №44


10

Способи розділення сумішей


складає план розділення сумішей;

П.9 с.61 №48, 50 допуск до ПР.


11

Інструктаж з ТБ Практична робота №2: «Розділення сумішей»


виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей; складає план розділення сумішей; дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

Повторити правила ТБ


12

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.


називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; розрізняє металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему;

П.10 вивчити хімічні елемети с.71 № 67


13

Поширеність хімічних елементів у природі


називає: найпоширеніші хімічні елементи в природі;

П.11 с.75 №70, 71


14

Маса атома. Атомна одиниця маси.

Відносні атомні маси хімічних елементів.


використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

П.12 визначення, с.79 № 76,77


15

Хімічні формули речовин.

Прості речовини: Метали й неметали

Демонстрації

4. Зразки металів і неметалів.

Лабораторний дослід

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.


наводить приклади простих речовин, пояснює зміст хімічних формул, описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; розрізняє металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали,


П.13 с.84 №85-90


16

Хімічні формули речовин. Складні речовини


наводить приклади складних речовин, пояснює зміст хімічних формул, розрізняє прості й складні речовини, описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами висловлює судження про багатоманітність речовин

П.14 с.89

94, 95


17

Хімічні формули


описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами висловлює судження про багатоманітність речовин

П.15 с.92

98-101


18

Валентність хімічних елементів. Складання

формул бінарних сполук за валентністю елементів


складає формули бінарних сполук за валентністю елементів


П.16 с.96

110, 111


19

Валетність хімічних елементів.

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук


визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук


П.16 с.96

108, 109


20

Розв'язуваня вправ


Удосконалити компетенції визначення валентності та складання формул речовин

Індив. Завд.


21

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою


обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою


П.17 визначення, с.102 № 119, 122


22

Розв'язуваня вправ


Удосконалити компетенції визначення відносно молекулярної маси речовин

Індив. Завд.


23

Контрольна робота № 1 з теми 1Повторити

П. 6 -17


24

Інструктаж з ТБ на ІІ семестр.

Масова частка елемента в складній речовині


обчислює масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання

П.18 с.107

129, 131,132


25

Обчислення масової частки елемента в складній речовині

Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».


обчислює масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання

Індив. завдання


26

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Лабораторний дослід

5.Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу.

6. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються випаданням осаду.

7. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються

зміною забарвлення.

8. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються

появою запаху.

9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються тепловим ефектом.

Навчальний проект №3, 4

«Хімічні явища у природі»,

«Хімічні явища в побуті»

Домашній експеримент 1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.


наводить приклади хімічних явищ у природі та побуті; пояснює сутність рівнянь хімічних реакцій; розрізняє фізичні та хімічні явища; описує явища, які супроводжують хімічні реакції; спостерігає хімічні й фізичні явища; усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;
П.19-20 с.114-115

135, 138, 139


27

Розв'язуваня вправ


Удосконалити компетенції розв'язування задач, розпізнавання явищ

Індив. Завд.


28

Інструктаж з ТБ Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів»


спостерігає хімічні й фізичні явища; виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності; дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

Повторити правила ТБ


29

Представлення результатів навчальних проектів №5, 6

«Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах»,

«Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості»Удосконалити компетенції щодо явищ фізичних та хімічних

Доповіді, презентації про кисень, історію його відкриття

(випереджаюче завдання)


30

Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин. Хімічне рівняння

Демонстрації

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

Підприємливість і фінансова грамотність Закон збереження маси речовин під час хіміч. реакцій.


описує явища, які супроводжують хімічні реакції; висловлює судження про значення закону збереження маси речовини;

пояснює сутність закону збереження маси речовинП.21 с.131 №149


31

Розв'язування вправ


Удоскоалити компетенції з розвязування схем хімічних реакцій

Індив. Завд.

с.131-132

150, №153


32

Розв'язуваня вправ


Удоскоалити компетенції з розвязування схем хімічних реакцій

Індив. Завд.

с.131 № 151-152


33

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність. Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток Склад повітря.


називає якісний та кількісний склад повітря; оцінює вплив діяльності людини на стан повітря; називає склад молекул кисню, описує поширеність Оксигену в природі; його фізичні властивості


П.22 с.137

155, 159, 163


34

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витіснен. води.

8. Доведення наявності кисню.

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про каталізатор.


наводить приклади реакцій розкладу; пояснює суть реакцій розкладу розрізняє реакції розкладу складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; визначає наявність кисню дослідним шляхом.

П.23 с.143

164, 165, 167 (усно), №166,170

Допуск до ПР


35

Інструктаж з ТБ Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності»


використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню; дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.


Повторити правила ТБ


36

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (C, H2, S, Mg, Fe, Cu). Реакція сполучення

Демонстрації

9. Спалювання простих речовин.

Здоров’я і безпека Безпечне поводження з речовинами.


називає склад оксидів, наводить приклади оксидів, наводить приклади реакцій сполучення; пояснює суть реакцій сполучення, розрізняє реакції сполучення; характеризує хімічні властивості кисню; складає рівняння реакцій: кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю.

П.24 с.152

176 (усно)

177, 179


37

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення CH4, H2S). Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння

Демонстрації

9. Спалювання складних речовин.

Здоров’я і безпека Безпечне поводження з речовинами. Екологічна безпека і сталий розвиток

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Громадянська відповідальність Умови виникнення та припинення горіння.


пояснює суть процесів окиснення, характеризує хімічні властивості кисню;складає рівняння реакцій: кисню з метаном, гідроген сульфідом; розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення; дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем

П.25 с.157

188, 189


38

Розв’язування вправ


Удосконалити компетенції складання схем хімічних реакцій взаємодії кисню із простими та складними речовинами; класифікації оксидів

Індив. Завд.

Доповіді


39

Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

Навчальний проект №7, 8

«Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її», «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять»

Екологічна безпека і сталий розвиток Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Здоров’я і безпека Проблема чистого повітря


обґрунтовує застосування кисню; оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря; усвідомлює відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів

Ессе з теми


40

Колообіг Оксигену в природі. Озон.

Здоров’я і безпека Колообіг Оксигену в природі. Озон


пояснює суть колообігу Оксигену; оцінює значення озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря

П.26 с.164

192, 193 (усно)

194


41

Самостійна робота з теми 2 «Кисень»


Узагальнити знання з теми 2 та понять масова частка елемента у складній речовині, явища (фізичні, хімічні), закон збереження маси речовини

Повторити

П. 18-25


42

ТЕМА. ВОДА

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник


називає склад молекули води; описує поширеність води у природі, фізичні властивості води


П.27 с.169

200, 201, 202 (усно)


43

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

Розрахункові задачі  «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині»


розрізняє розчинник і розчинену речовину; обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини; обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання

П.28, 29 с.178

214, 215


44

Виготовлення розчину.

Інструктаж з БЖД Практична робота

5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин»

Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини


наводить приклади водних розчинів; обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання; виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини


П.29 с.179

221


45

Розв'язуваня задач на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині


обчислює масову частку, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання

Індив. Завд.


46

Розв'язуваня задач на обчислення маси розчинів, коефіцієнта розчиності


обчислює масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання

Індив. Завд.


47

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти та основи. Поняття про індикатори

Лабораторний дослід

10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

Демонстрації

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12.Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.


наводить приклади формули кислот;складає рівняння реакцій води з фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; розпізнає дослідним шляхом кислоти.

наводить приклади формули основ; складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, розпізнає дослідним шляхом луги

П.30 с.185

224, 225

П.31 с.189

230, 231 (усно)48

Контрольна робота № 2


Перевірка засвоєних природничо-математичних компетенцій

Повторити

П. 6-31


49

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення

Навчальний проект №9, 10: «Дослідження якості води з різних джерел.»; «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.»


використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкіллядоповіді

50


Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Навчальний проект №11, 12: «Способи очищення води в побуті.»; «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»


володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовахпрезентації51

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

Еколого-економічний проект №13: «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».


оцінює роль води в життєдіяльності організмів; висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень; відповідально ставиться до збереження водних ресурсів

Доповіді,

презентації


52

Підсумковий урок


Урок-гра

-


Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.