Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

КП хімія 7 клас на 2021-2022 за підручником Попель, Крикля 2020 р

Хімія

Для кого: 7 Клас

23.08.2021

1314

220

3

Опис документу:
календарно - тематичне планування з хімії для учнів 7 класу на 2021-2022 н. р за підручником Попель, Крикля 2020 р видання. Містить: теми відповідно до навчальних програм, змістовні лінії та домашнє завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати кодПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник директора Директор закладу

з НВР ____________Г. Гурова ___________Г. Нараївська

«___» вересня 2021 року «___» вересня 2021 рокуКалендарно-тематичне планування уроків

Хімії для 7 класу на 2021 -2022 н. р.

(1,5 год на тиждень, всього 51 година, 5 год резерв)За Навчальною програмою Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. За Типовою освітньою програмою затвердженою Наказом МОН від 20.04.2018 №405.

Підручник: Хімія: підруч. для 7 кл. закл.заг.сер.освіти/ Павло Попель, Людмила Крикля. – Київ: «Академія», 2020.7 клас (51 година, 1,5 години на тиждень)


Тема

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

Кількість лабораторних робіт

Кількість практичних робіт

1.

Вступ

4

-

2

1

2.

Початкові хімічні поняття

20

1

7

2

3.

Кисень

12

-

-

1

4.

Вода

15

1

1

1


всього

51

2

10

5
Дата

з/п

Дата

фак

Зміст навчального матеріалу

Наскрізні змістові лінії

Примітка

Вступ ( 4 год )

Навчальні проекти до теми:

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.


1

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. Інструктаж з БЖД.


Наскрізні

змістові лінії


Здоров’я і безпека.


Громадянська відповідальність.


Екологічна безпека і сталий розвиток.


Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.


Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин

§1,2 опр.

№2,5 ст.11

2Правила роботи в хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії

§3 опр.

№11,12 ст.24-25

3Найпростіші операції в хімічному експерименті, маркування небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії Лабораторний дослід 1

Дослідження будови полум’я

Лабораторний дослід 2  Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

§4-5 опр

Підг. до пр.роб.№1 ст.35

4Практична робота 1

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

№22 ст.35

Тема1. Початкові хімічні поняття ( 23 год )

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.


5Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.

Лабораторний дослід 3 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень . Формулювання висновків.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я іі безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

§6 -7опр.

№29,30

Ст..43

6Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

§8-9 опр.

№44 ст.55

№50 ст61

7Практична робота 2 Розділення неоднорідної суміші

§9 повт.

№54 ст64

8Молекули. Атоми. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

§10-11 опр.

№67ст71

9Повторення і узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

§6-11 повт.

Тематична


10Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

§12опр

№79ст79

11Прості речовини. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

§13 опр

№85,86 ст 84

12Складні речовини.

Лабораторний дослід 4 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

§14 опр

№95ст89

13Хімічні формули.

§15 опр

№100,101

14Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

§16 опр

№108,109

15Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Розвязування вправ.

§16 повт.

№110,111

16Повторення та узагальнення з теми «Початкові хімічні поняття»

§15-16 повт

№113

17Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.


§17 опр

№118,119

18Масова частка елемента в складній речовині.

§18 опр

№129ст107

19Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

§19 опр

№135,137 ст 115

20Як досліджують хімічні реакції. Лабораторні досліди 5 -9 Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

§20 опр

Вик. д/е ст. 123

21Практична робота 3 Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів

§20 повт

22Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

§21 опр

№149 ст 131

23Хімічні рівняння. Розвязування задач і вправ.

§21 повт

№152 ст132

24Контрольна робота 1


25Підсумковий урок


Тематична

Тема 2. Кисень ( 9 год )

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

26Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню. Повітря, його склад.

Громадянська відповідальність

Умови виникнення та припинення горіння.

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Склад повітря. Проблема чистого повітря.

Застосування та біологічна роль кисню.

Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

Підприємливість і фінансова грамотність

Проблема чистого повітря.

Поняття про каталізатор.

§22 опр

№160ст137

27Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

§23 опр

№166-167

28Практична робота 4

Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

§23 повт.

29Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. Оксиди.

§24 опр.

№175,176

30Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду). Процеси окиснення

§25 опр

№188,189(а)

31Умови виникнення та припинення горіння. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

§26 опр

№194 ст164

32Розвязування задач і вправ.

§25-26 повт.

33Повторення і узагальнення з теми «Кисень»

№196 ст164

34Підсумковий урок

виконати

тести

Тематична

Тема3. Вода ( 16 год)

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

35Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості


§27 опр

№199 ст169

36Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода – розчинник.

§28 опр

№206 ст172

37Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

§29 опр

№215,218 ст177-178

38Практичні робота 5

Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

§29 повт.

№219 ст178

39Розвязування розрахункових задач на обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині.

№220 ст 179

40Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

§30 опр

№225,227

41Виявлення лугів кислот. Поняття про індикатори.

Лабораторний дослід 10 Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

§31 опр

230-231 ст189

42Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

§32 опр

№237 ст195

43Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

§33 опр

№241

44Розвязування задач і вправ

Вик д/е ст. 203

45Розвязування задач і вправ

№242 ст202

46Повторення і узагальнення з теми «Вода»

§27-33 повт

47Розвязування розрахункових задач і вправ

№229

48Контрольна робота 2


49Захист навчальних проєктів

Підг. До захисту

50Захист навчальних проєктів


51Підсумковий урокТематичнаВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.