Контрольна робота за темою "Вуглеводні"

Опис документу:
Узагальнення й систематизація знань під час вивчення будь-якої теми навчальних предметів сприяє формуванню цілісної картини світу у свідомості дітей. Метою такого уроку є закріплення вмінь складати формули речовин за їхніми назвами та давати назви речовинам за їхніми формулами; вміння визначати й пояснювати поняття. Матеріал контрольної роботи розрахований на учнів 9 класу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота по темі «Вуглеводні»

І варіант

Завдання з однією правильною відповіддю:

1.Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

а) два ; б) три; в) чотири; г) п’ять

2.Молекулярна формула пропіну:

а) С3Н6; б) С3Н8 ; в) С2Н6; г) С3Н4.

3.До якого типу реакцій належить відноситься реакція ацетилену з воднем ?

а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу.

4. При нагрівання метану до 1000 С він розкладається на :

а) СО і Н2; б) С і Н2;

в) СО2 і Н2; г) С2Н2 і Н2;

5.Яка загальна формула ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену?

а) СnH2n-2 б) СnH2n+2

в ) СnH2n+4 г ) СnH2n .

6. Яка формула мономеру, з якого добувають поліетилен?

а) С3Н6; б) С3Н8 ; в) С2Н6; г) С2Н4.

Завдання з відкритою відповіддю:

7. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 170?

8. Складіть напівструктурні формули 3-х ізомерів алкінів, що виражені молекулярною формулою С8Н14. Дайте їм назву.

9. Складіть формули речовин за їх назвами.

3-метилпент-1-ин; 3,3-диметилбут-1-ин;

10. Здійсніть перетворення, називаючи речовини:

C2 H6 → C2H4 → CО2

C2 H5Br

11. Обчисліть об’єм вихідних речовин в реакції горіння ацетилену якщо утворився вуглекислий газ об’ємом 190л?

12. Визначити молекулярну формулу газуватого вуглеводню, який містить 83% Карбону. Відносна густина вуглеводню за воднем становить 29.

Контрольна робота по темі «Вуглеводні»

ІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю:

1. До якого типу реакцій відноситься реакція хлору з метаном?

а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу.

2. На першій стадії приєднання водню до ацетилену утворюється :

а) пропен; б) етан ; в) етилен; г)пропан.

3. Яка загальна формула ненасичених вуглеводнів ряду ацетилену?

а) СnH2n ; б) СnH2n+2 ; в ) СnH2n+4 ; г ) СnH2n-2 .

4. Яка формула трихлорометану?

а) СН2Сl2; б ) С2Н2Сl2;

в) С2Н3Сl2; г) СНСl3;

5. До якого типу реакцій належить відноситься реакція етилену з бромом ?

а) обміну; б) заміщення; в) приєднання; г) розкладу.

6. За систематичною номенклатурою назви етиленових вуглеводнів мають суфікс:

а) – ан ; б) - ін ; в ) – ен ; г) – ол.

Завдання з відкритою відповіддю:

7. Визначити молекулярну формулу насиченого вуглеводню, відносна молекулярна маса якого 212?

8. Складіть напівструктурні формули 3-х ізомерів алкенів, що виражені молекулярною формулою С7Н14. Дайте їм назву.

9. Складіть формули речовин за їх назвами.

3-етил-4,4-диметилпент-1-ин; 2,2-диметилгепт-3-ин.

10. Здійсніть перетворення, називаючи речовини:

CH4 → CH3 СІ → CH2 СІ2

CO2

11. При горінні етену утворився вуглекислий газ об’ємом 1000м3. Який об’єм та кількість речовини етену та кисню прореагувало?

12. Масова частка Карбону в молекулі вуглеводню 80%. Визначте формулу цієї сполуки, якщо відомо, що відносна густина її за повітрям 1,034.

Тема: Бензен, як представник ароматичних вуглеводнів.

Мета: ознайомити учнів з бензеном як представником ароматичних вуглеводнів, його фізичними та хімічними властивостями; з особливостями утворення ароматичного зв’язку. Навчити писати найпростіші рівняння хімічних реакцій. Розглянути галузі застосування бензену та його похідних та їх вплив на екологічний стан біоценозів.

Хід уроку

І. Актуалізація пізнавальної діяльності.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми вивчали кілька гомологічних рядів вуглеводнів. Які саме? (алкани, алкени, алкіни). Але існує ще один гомологічний ряд – арени, або ароматичні вуглеводні.

Мета нашого уроку: познайомитися з ароматичними вуглеводнями, особливостями будови ароматичного зв’язку, фізичними і хімічними властивостями бензену та галузями його застосування.

План уроку:

Відкриття бензену

Будова бензену

Фізичні властивості бензену.

Ізомерія та номенклатура ароматичних вуглеводнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

На початку другої половини ХІХ ст. ароматичними називали речовини, які мали приємний запах або були виділені з природних духмяних речовин – рослинних смол, бальзамів, ефірних масел тощо. Пізніше було встановлено, що більшість речовин, які належали до цієї групи, не мали ароматичного запаху. Проте історична назва їх збереглася.

Тепер до ароматичних належать речовини, в молекулах яких є стійке циклічне угрупування атомів з особливим характером зв’язку.

Ароматичні вуглеводні – це сполуки Карбону та Гідрогену в молекулах яких є бензольне кільце.

Проблема. До якої групи вуглеводнів відноситься бензен?

“Мозковий штурм”

Складіть можливі структурні формули речовини складу С6Н6.

Загальна формула ароматичних вуглеводнів: СnH2n-6, де n ≥ 6.

Перший представник ароматичних вуглеводнів: С6Н6 – бензен

Історія відкриття бензену

Вперше бензен описав німецький хімік Іоганн Глаубер у 1649 р. Він отримав бензен в результаті перегонки кам’яно-вугільної смоли. Але вчений не дав назву даній сполуці, не зміг пояснити будову.

Тому своє друге народження бензен отримав завдяки роботам Фарадея. У 1825 році Майкл Фарадей добув бензен із рідкого конденсата світильного газу.

У 1833-1835 рр.. німецький хімік Е. Митчерлих досліджував цю речовину, визначив його формулу С6Н6 і назвав бензином (від арабського слова, що позначає «ті що приємно пахнуть»).

Пізніше його співвітчизник Ю. Лібіх запропонував нове ім'я з'єднанню – бензол (бензен), яке прижилося і в українській номенклатурі.

Структуру бензену встановив німецький хімік Фрідріх Серпень Кекуле в 1865 р

Одного разу Кекуле довелося брати участь як свідка в судовому процесі у справі про вбивство графині Герліц. На цьому процесі демонструвалося як доказ кільце графині у вигляді двох переплетених змійок, яке викрав злочинець. Ці змійки врізалися в пам'ять вченому. Якось, після довгої роботи над підручником, Кекуле заснув, і йому приснилися атоми вуглецю і водню, зчеплені в нитки, які зближалися і згорталися в трубку, нагадуючи двох змій. Одна із змій вчепилася у власний хвіст, продовжуючи крутитися. Кекуле зчепив всі атоми Карбону в шестикутник з чергуються подвійними і одинарними зв'язками.

Будова бензену.

Молекулярна формула бензену: С6Н6

Структурні формули:

Формула Кекуле сучасна структурна формула

Тип гібридизації атомів Карбону SP2

Кут між осями гібридних хмар 120°

Відстань між атомами Карбону 0,140 нм

Атоми сполучаються у-зв’язками (3 шт)

За рахунок 6 р–електронів (по 1 від кожного атома Карбону)

утворюється р-система, спільна для всіх атомів Карбону.

Фізичні властивості бензену.(запис до зошиту)

Безбарвна рідина.

Із характерним запахом.

tпл = 5,5°С; tкип = 80°С

Нерозчинний у воді

Легший за воду (с = 0, 88 г/см3)

Є добрим розчинником.

Вдихання парів бензену викликає головну біль, запаморочення. Подразнює слизові оболонки.

Закріплення знань

Чому структуру бензену було з'ясовано лише через 40 років після його відкриття?

Поясніть умовність формули Кекуле для бензену.

Чому за хімічними властивостями бензен не належить ні до насичених, ні до ненасичених вуглеводнів?

Порівняйте властивості бензену з властивостями алканів і алкенів.

Рефлексія.

На уроці я…

дізнався…

зрозумів…

навчився…

найбільший мій успіх – це…

найбільші труднощі я відчув…

я не вмів, а тепер умію…

я змінив своє ставлення до…

на наступному уроці я хочу…

Домашнє завдання:

Вивчити конспект

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн