Контрольна робота з хімії для 10 класу (рівень стандарту) з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Опис документу:
Контрольна робота з хімії для 10 класу ( рівень стандарту) з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки” містить завдання різних рівнів складності: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на знаходження відповідності, завдання на складання рівнянь хімічних реакцій, розв’язування розрахункових задач.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Варіант І

 1. Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

А СnH2n; Б СnH2n+1СОН; В СnH2n+1ОН; Г СnH2n+1СООН.

 1. Укажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією естерифікації:

А взаємодія між спиртом і карбоновою кислотою;

Б взаємодія між двома спиртами;

В окиснення спиртів;

Г відновлення карбонових кислот.

3. Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

А рідина з специфічним запахом;

Б сиропоподібна безбарвна рідина;

В газоподібна речовина з неприємним запахом;

Г тверда жироподібна речовина.

4. У природі існують жири:

 1. лише рослинного походження;

 2. лише тваринного походження;

 3. рослинного і тваринного походження;

 4. Г в природі жири відсутні.

 1. 5. Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:

 1. α-глюкози;

 2. β-глюкози;

 3. фруктози;

 4. α-рибози.

 1. 6. Відносна молекулярна маса глюкози:

 2. А 90; Б 180; В 130; Г 150.

 3. 7. Якісною реакцією на гліцерол є взаємодія з ...

 4. 8. Реакція розкладу вуглеводів під дією води називається ...

 5. 9. Установіть відповідність між формулами та класами сполук:

 6. Формула Клас органічних сполук

 7. 1. C2H5OH А Спирт

 8. 2. CH3COOC2H5 Б Карбонова кислота

 9. 3. CH3CH2CH2COOH В Вуглеводень

 10. 4. (C6H10O5)n Г Естер

 11. Д Вуглевод

 12. 10. Установіть відповідність між видом жиру і карбоновою кислотою:

 13. Вид жиру Карбонова кислота, що

 14. входить до складу жиру

 15. 1. Рідкий А Пальмітинова

 16. 2. Твердий Б Етанова

 17. В Олеїнова

 18. 10. Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:
  а) етановою кислотою й магнієм; б) етановою кислотою й калій гідроксидом.

 19. 11. Напишіть рівняння:

 20. а) гідролізу сахарози; б) взаємодії фенолу з бромною водою.

 21. 12. Яку масу натрій феноляту можна одержати під час взаємодії фенолу з розчином натрій гідроксиду масою 6,21г і масовою часткою лугу 35% ?

 22. 13. Масові частки елементів в молекулі спирту становлять: Карбон – 37,5%, Гідроген – 12,5%, Оксиген – 50%, відносна густина за воднем – 16. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

 23. Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 24. Варіант ІІ

 1. Вкажіть загальну формулу альдегідів:

 1. А СnН2n+1СООН Б СnН2n+1ОН В СnН2n+1СОН Г СnН2n-2.

 1. Відносна молекулярна маса метанової кислоти:

 1. А 90; Б 60; В 46; Г 92.

 1. Укажіть, чим пояснюється відсутність газоподібних речовин у гомологічному ряду насичених одноатомних спиртів:

 1. наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку;

 2. наявністю ковалентного зв’язку;

 3. високою відносною молекулярною масою;

 4. високою розчинністю у воді.

 1. 4. Жирами називаються:

 1. естери вищих карбонових кислот і етанолу;

 2. естери вищих карбонових кислот і гліцеролу;

 3. естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцеролу;

 4. естери низькомолекулярних карбонових кислот і етанолу.

 1. 5. Назва функціональної групи карбонових кислот:

 2. А карбонільна; Б альдегідна; В гідроксильна; Г карбоксильна.

 3. 6. Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:

 1. добре розчиняється у воді;

 2. має слабку наркотичну дію;

 3. чудовий розчинник і антисептик;

 4. має низьку температуру кипіння.

 1. 7. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з...

 2. 8. Природні полімери целюлози й крохмалю належать до класу...

 3. 9. Установіть відповідність між формулами та класами сполук:

 4. Формула Клас органічних сполук

 5. 1. CH3−O−CH3 А Спирт

 6. 2. C3H7–OH Б Карбонова кислота

 7. 3. H–COOH В Вуглеводень

 8. 4. C12H22O11 Г Естер

 9. Д Вуглевод

 10. 10. Установіть відповідність між агрегатним станом і назвою жиру:

 11. Агрегатний стан Назва жиру

 12. (за звичайних умов)

 13. 1. Рідкий А Триацетин

 14. 2. Твердий Б Триолеїн

 15. В Тристеарин

 16. 10. Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:

 17. а) етановою кислотою й кальцій оксидом; б) етановою кислотою й калій карбонатом.

 18. 11. Напишіть рівняння:

 19. а) гідролізу целюлози; б) взаємодії фенолу з натрій гідроксидом.

 20. 12. Яку масу глюкози можна добути з картоплі масою 810 г з масовою часткою крохмалю в ній 20%?

 21. 13. Масові частки елементів в молекулі кислоти становлять: Карбон – 26,1%, Гідроген – 4,35%, Оксиген – 69,55%, відносна густина за воднем – 23. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»