Контрольна робота з хімії 9 класу (ІІ семестр)

Опис документу:
Шановні колеги! Вашій увазі пропоную завдання контрольної (семестрової) роботи з хімії у 9 класі за ІІ семестр. Учням пропонуюсться кілька варіантів завдань різної складності. Перевірка рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

а) первинної; б) вторинної, в) третинної.

2. Вкажіть серед наведених сполук естер:

а) C2H5 – OH; б) СH3 – CH2 – CH – COOH,

в) СН3 – СООС2Н5; в) (С6Н10О5)n.

3. Вторинна структура білка зумовлена…

4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

а) аміно- й гідроксильна; б) карбоксильна й гідроксильна.

в) аміно- й карбоксильна.

5. Нуклеїнові кислоти – це:

а) природні полімери; б) штучні полімери,

в) мономери для синтезу білка.

6. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину і молекули серину (HOCH2CH(NH2) – COOH).

7. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →

→ 2-амінобутанова кислота.

9. Обчисліть масу три нітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97%.

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІ

1. Вкажіть характеристики гомологів: а) мають однаковий кількісний склад; б) мають однаковий якісний склад; в) мають різний кількісний склад; г) подібні за хімічною будовою.

2. Вкажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду:

а) етен, б) етин, в) етан, г) олеїнова кислота.

3. Напишіть рівняння реації горіння зазначених речовин:

а) метану; б) етену; в) етанолу; г) гептану.

4. Вкажіть молекулярну формулу продукту реакції заміщення між метаном і хлором, якщо масова частка Хлору в цій сполуці дорівнює 89,1%.

5. Гомолог метану масою 11 г за нормальних умов займає об’єм 5,5 л. Встановіть формулу сполуки.

6. В чому полягають амфотерні властивості амінокислот? Доведіть на прикладі амінооцтвової кислоти.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

8. Вкажіть речовину, з якою не реагує етанова, але реагує олеїнова кислота:

а) магній; б) магній оксид; в) калій гідроксид;

г) водень.

9. Об’єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою часткою сахарози 50% та одержують новий розчин з масовою часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює…

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант ІІІ

1. Вторинна структура білків підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

а) пептидних; б) дисульфідних; в) водневих.

2. Первинна структура білка зумовлена…

3. Вкажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

а) CH3– CH(NH2) – COOH; б) CH3 – CH2 – CH(OH) – COOH;

в) СH3–CH2–CH2–COOH; г) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

4. Денатурація білка відбувається під дією:

а) води; б) кислот; в) радіації.

5. Нуклеотид складається з залишків…

6. Напишіть рівняння утворення чотирипептиду з двох молекул аланіну і двох молекул гліцину.

7. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Етанол → етанова кислота → хлоретанова кислота →

→ аміноетанова кислота.

9. В результаті гідрування етену об’єм суміші (водню та етену) зменшився на 20 л, залишилося 4 л водню. Визначте об’ємний склад вихідної суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.

Контрольна робота, ІІ семестр, 9 клас

Варіант IV

1. Вкажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

а) –OH, -SH; б) – NH2, -COOH; в) –NH2, -OH.

2. Вкажіть серед наведених сполук амінокислоту:

а) NH2-CH2-CH2-COOH; б) CH3 – COOC2H5;

в) CH3-CH2-CH2-COOH; г) CH3-NH2.

3. Третинна структура білка зумовлена…

4. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає в…

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

а) біуретову реакцію; б) гідроліз;

в) реакцію гідрування.

6. Напишіть реакцію утворення трипептиду з двох молекул аланіну і однієї молекули валіну ((CH3)2CHCH(NH2) – COOH).

7. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:

Пропанол → пропанова кислота → 2-бромпропанова кислота → 2-амінопропанова кислота.

9. Обчисліть масу триацетату целюлози, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84%.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.