Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Контрольна робота "Реакції обміну між розчинами електролітів"

Хімія

Для кого: 9 Клас

02.11.2021

765

40

1

Опис документу:

Розробка містить 2 варіанти завднь контрольної роботи з хімії з теми "Реакції обміну між розчинами електролітів" для 9-го класу. Кожний варіант складається із чотирьох рівнів складності. Робота містить тестові питання з однією правильною відповіддю, завдання на відповідність та питання відкритого типу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас Контрольна робота № 1 «Реакції обміну між розчинами електролітів»

I Варіант

I рівень

1. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних розчинах ки - т:

А. йони металу; В. Гідроген - іон;

Б. гідроксид - іони; Г. катіони .

2. Вкажіть формулу аніона:

А. е-; Б. Ca2+; В. CO2; Г. SO42- .

3. Вкажіть формулу електроліту, дисоціація якого перебігає ступінчасто:

А. H2SO3; Б. K2SO3; В. K2SO4; Г. Cu(NO3)2 .

4. Укажіть реагент, за допомогою якого можна визначити сульфат – йон у

розчині:

а) натрій нітрат; б) барій нітрат;

в) цинк нітрат; г) алюміній нітрат.

5. Вкажіть аніон, що утворюється при дисоціації натрій сульфіту :

А. Na2-; Б. SO42-; В. SO32-; Г. Na+ .

6. Оберіть формулу слабкого електроліту.

а) NaNO3; б) HCL;

в) H2SiO3; г) Ba(OH)2.

II рівень

7. Напишіть рівняння дисоціації електролітів: BaCl2, H3PO4, Ca(OH)2, HNO3.

8. Установіть відповідність між реагентами реакцій обміну та йонними

рівняннями цих реакцій у скороченому вигляді:

1.сульфатна кислота і барій хлорид А. Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

2. натрій карбонат і кальцій хлорид Б. Ba2+ + SO42- = BaSO4

3. алюміній хлорид і натрій гідроксид В. Ca2+ + CO32- = CaCO3

4. хлоридна кислота і барій гідроксид Г. H+ + OH- = H2O

III рівень

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

1.випадання осаду А. MgSO4 + KOH               

2. виділення газу і води Б. Al2(SO4)3 + NaCl 

3. утворення води В. К2СО3 + НСl →

Г. LiOH + H2SO4 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 10. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння:

H+ + OH-H2O

IV рівень

11. У трьох пробірках під номерами 1,2,3 містяться розчини хлориду, броміду та йодиду Калію. Розпізнайте, під яким номером у пробірках містяться ці розчини. Відповідь обгрунтуйте та підтвердіть рівняннями реакцій.


9 клас Контрольна робота № 1 «Реакції обміну між розчинами електролітів»

IІ Варіант

I рівень

1. Виберіть вид частинок, що завжди містяться у водних розчинах основ:

А. йони металу; В. Гідроген - іон;

Б. гідроксид - іони; Г. катіони .

2. Вкажіть формулу катіона:

А. е-; Б. Ca2+; В. Na; Г. SO42- .

3. Вкажіть кислоту, яка дисоціює ступінчасто:

А. нітратна; Б. хлоридна; В. фосфатна; Г. бромідна .

4. Укажіть реагент, за допомогою якого можна визначити хлорид – йон у

розчині:

а) барій нітрат; б) калій сульфат;

в) барій сульфат; г) аргентум нітрат.

5. Вкажіть аніон, що утворюється при дисоціації хлоридної кислоти :

А. OH-; Б. H+; В. H3O+; Г. Cl- .

6. Вкажіть речовину, яка належить до неелектролітів:

А. етиловий спирт; Б. натрій хлорид;

В. калій гідроксид; Г. хлоридна кислота .

II рівень

7. Напишіть рівняння дисоціації електролітів: NaOH, H2CO3, Al(NO3)3, HCl.

8. Установіть відповідність між реагентами реакцій обміну та йонними

рівняннями цих реакцій у скороченому вигляді:

1.калій сульфат і барій нітрат А. Al3+ + 3OH- = Al(OH)3

2. барій гідроксид і натрій карбонат Б. Ba2+ + SO42- = BaSO4

3. алюміній нітрат і калій гідроксид В. Ba2+ + CO32- = BaCO3

4. натрій гідроксид і хлоридна кислота Г. Na+ + Cl- = NaCl

III рівень

9. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами.

1.випадання осаду А. CuSO4 + NaOH               

2. виділення газу і води Б. Fe2(SO4)3 + KCl 

3. утворення води В. Na2СО3 + НI →

Г. KOH + H2SO4 

Напишіть молекулярні та йонні рівняння.

 10. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння:

Ba2+ + SO42-BaSO4

IV рівень

11. У трьох пробірках під номерами 1,2,3 містяться розчини натрій гідроксиду, натрій ортофосфату та натрій сульфату . Розпізнайте, під яким номером у пробірках містяться ці розчини. Відповідь обгрунтуйте та підтвердіть рівняннями реакцій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.